Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Mano mokymas apie facebook’ą – viduknygę – 2019 12 12.

Mano mokymas apie facebook’ą – viduknygę – 2019 12 12.

Mano mylimieji urantai, prieš tris dienas įgyvendinau savo norą ir pamačiau, kas yra jūsų vadinamas facebook’as.
Dar prieš kelerius metus klausiau, kas gi yra tas facebook’as, bet atsakymai, pateikti iš Vikipedijos, man buvo visiškai neaiškūs. Toliau ir nesidomėjau, nes buvo svarbesnių darbų negu sužinoti tai, kad man nebūtina tą žinoti – tuo metu.
Tuo tarpu dabar kažkaip išsirutuliojo visa situacija, kad aš draugo įkalbėtas atsisiunčiau šitą programą. Ir kai atsidariau ją, tai man programa iš karto kažkodėl pateikė net ir kai kurių urantų nuotraukas, ir būtent tada man tapo aišku, kodėl gi Forume nėra jūsų minčių, jūsų pasisakymų. Aš pamačiau, kokio žemo energinio dažnio virpesiai viešpatauja šitame tamsos liūne, kuriam tinka apibūdinimas Šėtono ir Liuciferio maišto žmonijai padėta užmaskuota uždelsto veikimo labai patraukli mina, kuri jau pradėjo veikti.
Rusijos bolševikų vadas Vladimiras Leninas tuo metu religiją pavadino – dėl savo neišmanymo – opiumu – narkotikais – liaudžiai, kurią būtina atitraukti nuo liaudies – išvaduoti liaudį iš religinės popų priespaudos. Facebook’as – kurį kažkas pavadino lietuviškai – veidaknyge – aš turiu tikslesnį pavadinimą – viduknygė – nes ji kaip pats geriausias tamografas parodo mirtingojo energinius virpesius viduje – net mąstymo lygį – irgi yra tas religinis opiumas liaudžiai, tik dvidešimt pirmojo amžiaus išraiška – kaip šiuolaikinių proto manipuliatorių pasiūytas proto apkvailinimo priemonė, realiai paveikianti visus jame dalyvaujančius – visą centrinę nervų sistemą.
Lietuvių liaudies išmintis atsiskleidžia ir įvairiais posakiais ir patarlėmis, nes jos atsirado ne per akimirką, o nuosekliai kaupiant patyrimus, analizuojant juos, ir galiausiai apibendrinant. Tad ir pasakymas – su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi – yra nenuneigiamas faktas – kas yra priklausomas nuo šios viduknygės savo vidumi, tas ir yra jos gyvas atpindys – ne Kūrėjo atvaizdas, bet viduknygės atspindys. Ir nesvarbu, kad toks mirtingasis gali nieko nerašyti, bet būtent tokių žemo dažnio energinių virpesių trauka yra tokia didžiulė, kad savo pirminiu interesu jis ar ji laiko skaitymą šito jovalo ir tamsos pelkyno gandus, plepalus.
Aš jums nuolat sakau, kad atvertumėte save Rojaus Trejybei-AŠ ESU ir atvertumėte iš visos Širdies, kad neliktų nieko svarbesnio už Rojaus Trejybę-AŠ ESU, tik tada jūs savo būsena paliudysite savo Širdies troškimą būti Kūrėjo sūnumi ar dukra – ir atvaizdu. Šitaip jūs ir susitapatinsite su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir būtent tokiu atveju jūs nė iš tolo nebeisite į šituos pražūtingus žmonijai gudriai paspęstus spąstus, kada jums svarbiausia tampa gandai ir plepalai. Jūsų viduje – pasąmonėje ir sąmonėje – nusėda visi jūsų skaitytų tegu ir kitų mirtingųjų minčių skleidžiami – realiai skleidžiami – gyvi virpesiai. Ir jeigu tie mirtingieji neiškelia Rojaus Trejybės-AŠ ESU į deramą vietą, nešloviną Rojaus Trejybės-AŠ ESU, o rašo beverčius tekstus, tai tokių mirtingųjų virpesiai yra žemo energinio dažnio virpesiai, ir jie realiai veikia kiekvieno tas mintis, tuos teiginius skaitančiojo centrinę nervų sistemą. Ir proto degradacija tik stiprėja tiek rašančiųjų, tiek skaitančiųjų. O tada ir pasekmė – rezultatas – yra vidinė būsena, kuri tik sustiprina nenorą rašyti į Forumą, geriau dar paskaitinėti viduknygę, ką ten kas dar parašė – kaip įdomu. Ir tada visada kils daug daugiau pasiteisinimų, kodėl nebeparašau į Forumą, ir vidue bus pojūtis, kad argumentai tikrai svarūs, kam tas rašymas į forumą, juk vis tiek niekas nepasikeis, o viduknygėje bent man jau aišku, ką pasiskaitau. O Forume užtenka, ką ten Algimantas prirašinėja.
Turiu atvirai pripažinti, kad šituo tecnologiniu pasiekimu pasaulio liaudis – mūsų broliai ir sesės dvasioje – yra tiek apkvailinti, kad jau nebegali be jo ir gyventi, net vaikai jau turi savo viduknygės puslapius, ir jų protas yra nepaprastai imlus energinių virpesių poveikiui dėl to, kad dar nėra tiek užterštas baimės žemo energinio dažnio virpesių, dėl to labai greitai yra prikemšamas šito beverčio šlamšto, kad juo dar papildomai galėtų pasipuikuoti prieš kitus – tiek savo nuotraukomis, tiek kokiomis nors minčių nuotrupomis, nes rišlaus minčių dėstymo jų niekas nemoko net mokykloje, kaip ir lietuvių kalbos gramatikos, o tuo labiau lietuvių kalbos stilistikos, ir yač meilės pojūčio lietuvių kalbai, jau nekalbu apie Meilę Kūrėjui ir žmonijai, ir net visai Kūrinijos Dvasinei Šeimai.
Kaip nuogai atsiskleidžia mirtingųjų vidinė puikybė iš nenuoširdžių nuotraukų patalpinimo. Jie šito negali pamatyti, nes jų visų virpesių dažnis yra būtent tokio lygio, kokiu ir padarė šias nuotraukas ir jas dar patalpino viešai. O kam to reikėjo? O gi tą padarė mirtingojo puikybė viduje, o taip pat baimė, ir galiausiai veikiantis pasąmonės lygiu bandos instinktas – taip daro kiti. O po viso šito ateis ir skaudesnės pasekmės ligomis, kančiomis, ir priešlaikiu iškeliavimu iš Urantijos, šitaip net pakeičiant ir Rojaus Trejybės-AŠ ESU padovanotą Likimą, kurį mes galime įgyvendinti tik su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, kai ir pirmenybę, ir visas savo gyvenimo ir valios teises suteikiame tik Rojaus Trejybei-AŠ ESU.
Kad ir kas ką sakytų kitaip, tas bus neteisus. Teisus esu aš ne dėl to, kad būtent sakau aš, o ne kas kitas, bet dėl to, kad mano lūpomis jus visus apšviečia pačia ryškiausia Meilės Galia Rojaus Trejybė-AŠ ESU jūsų pačių labui. Juk visada aš jums kartoju – viskas kūrinijoje susieta į vieną gyvą ir veikiančią Sistemą. Man užteko vos kelių minučių, kad suvokčiau realų pavojų žmonijai iš šios milžiniškos pseudoverslo ir tamsos rūšies, kuri jos sukūrėjui Zuckermanui, emigrantui iš Tarybų Sąjungos, atnešė dar jauname amžiuje milijardinius pelnus, nes jis suvokė žmogaus silpnybę – plepėti ir apkalbėti – ydų pasireiškimą mirtingojo charakteryje.
Prieš 38.000 metų Šėtono paspęstos žabangos pagavo Ievą gražbylystės žodžių galia, kad ji uždraustoje jai lytinėje sueityje su mirtinguoju Kanu, sužlugdė Adominę misiją, o Adomas dar labiau pagilino Ievos pražangą, papildęs ją savąja, kada ir pats iš to vidinio skausmo pakartojo – jau sąmoningai – Ievos žingsnį su jam uždraustoje lytinėje sueityje su Laota. Adomas ir Ieva tik vienas su kitu turėjo misiją gimdyti savo palikuonis Meilės Galia ir jokiu būdu neturėti jokių lytinių santykių su mirtingaisiais, kad tokiu būdu būtų sukurta violetinė rasė, kuri būtų daug imlesnė dvasinei Šviesai, ir atsparesnė fizinėms ligoms. Adomo ir Ievos misija sužlugdyta, ir štai tokios skaudžios pasekmės mus pasiekė iki šių laikų, kada žmonija, atsitraukusi nuo Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės ir Tikrovės, įpuolė į šiuolaikinių technologijų tamsos labirintą, neturėdama jokio dvasinio pamato, ir nesuvokdama Rojaus Trejybės-AŠ ESU amžinųjų vertybių savo Širdimi, ir nesilaikydama jų, net pasityčiodama iš bet kokių Meilės žodžių ir amžinųjų vertybių sampratų, ir dėl to tokius mūsų brolius ir seses dvasioje galima labai lengvai įtaukti į tokius žalingus jų centrinei nervų sistemai užsiėmimus, kad jiems Rojaus Trejybės-AŠ ESU amžinosios vertybės pradeda dar labiau slėgti, dėl to jie mieliau be atodairos švaistys tokią brangintiną energiją plepalams ar jų skaitymui, bet nesidomės iš visos Širdies Rojaus Trejybe, ir savo gyvenimu, kad gyventų realų ir gyvą gyvenimą visų Gerovei, atsidavus Rojaus Trejybės-AŠ ESU vedimui iš vidaus. Jiems tai kelią tik juoką.
Ir nemanykit, kad jūsų neveikia šie gyvi virpesiai – jie savo darbą daro lygiai taip, kaip ir rūdys – nesuardo metalo nuo paties pirmojo drėgmės lašo – bet gi pradžią duoda visada pirminis lašas – o tada jau pradedamas visas procesas. O metalas sunyksta jau proceso pabaigoje. Taip ir mirtingojo centrinei nervų sistemai poveikis žemo dažnio energiniais virpesiais yra realios rūdys – ligos ir kančios bus pasekmė proceso pabaigoje, bet priežastis bus jūsų naivus viduknygės kasdienis skaitymas, o ne Rojaus Trejybės-AŠ ESU ir mano mokymų taikymas kasdieniame gyvenime ir kasdienėje aplinkoje visų Gerovei.
Su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi – prisimenat?
Suvokęs į kur kreipia visus skaitančius viduknygės programa, ją nedelsiant pašalinau – einant pirmyn, negali tapatintis su vakar diena, kuri savo pakopą jau suteikė.
Šiandien jau reikia daug ryškesnio laiptelio, kad šviesėtų Ryto Aušra – su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU pačioje mirtingojo Širdyje, atradus Rojaus Trejybę-AŠ ESU savyje.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-12-12 14:04:58

Komentarai

Mielieji broliai ir sesės, perskaičiau, jau kelis kartus tikrai puikų, mūsų Mokytojo Algimanto, paaiškinantį ir mus pamokantį Mokymą, apie facebook‘o puslapį. Šis Mokymas, kaip ir visi kiti, labai patiko. Ir nors aš neturiu ir nenaudoju tokio puslapio, bet mano visa aplinka naudoja, ir atsiliepimai visų tikrai palankūs, nes laisvą radę minutę, iškart skaito šį puslapį, ir ieško jiems įdomių asmeninių naujienų, plepalų, žinių apie kitus.
Mano viena bendradarbė, savo rankomis velia veltinius-šlepetes, veltinius-rankinukus, daro net video vaizdus, ir viską įkelia į savo susikurtą puslapį šitoje viduknygėje, kaip Algimantas rašo. Ten, tokiu būdu, ji susiranda klijentų, kurie užsisako jos puikių rankų darbo gaminių, o ji pati per tą patį puslapį užsisako visos reikalingos žaliavos veltiniams. Todėl manau toje viduknygėje visi ir sulindę, nes kiekvienas ieško ir randa pagal savo poreikius, ir mąstymą. Kada studijavo žemiškasis sūnus, tada jis taip pat turėjo susikurti sau tokį puslapį, nes ten buvo talpinama visa bendra grupei reikalinga informacija – naudojosi studijų laiku, o dabar nė nežiūri ten. Todėl iš Vitos ir norima, kad ir ji turėtų tokį puslapį, nes jis reikalingas dėl bendros klasės informacijos. Tokia tamsi mada. Ir aš suprantu Evaldą ir Laimą, kurie naudoja šią viduknygę darbo tikslu, nes tokia yra susidariusi šiuo metu aplinka, ir mes gyvename joje.
Bet aš noriu pasakyti savo nuomonę, kad supratau iš Algimanto šito puikaus Mokymo, kad šis faceboook‘as yra netinkama vieta skleisti Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Gyvajai Šviesai, čia ne ta vieta, ne ta techninė priemonė, nes čia per gili pelkė, kuri gali mus tokius silpnus nejučia įtraukti. O mūsų energija yra labai brangi, tad ir esame mokomi naudoti ją su Išmintimi. Paskaitykime dar ne kartą šį nuostabų Mokymą sau ir įsigilinkime į teiginius, nes mes juk žinome, kad tai per Algimantą iš Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU.
Ir patiko Ritos sakinys – Algimantas jau suteikė Mokymą, o mes pasamprotavome.
Linkiu visiems Gerovės ir apkabinu su Meile.

DDaiva
2019-12-18 23:02:25Vita, neteisingai mane vertini, o kaip aš matau šioje diskusijoje išvis vertinimas nereikalingas. Asmeniškumų mano komentaruose nėra, aš tiesiog noriu geriau suprasti mokymo paskirtį. Man rūpi ne mano asmeninė paskyra, aš dėl jos ramus, nes žinau kas ir kaip, man rūpi šviesos mokymų skleidimas skaitmeninėje erdvėje. Kad be dvasinio pagrindo sukurtas facebook, tai savaime aišku ir taip, bet visi šiuolaikiniai įrankiai be jo sukurti. Tad man rūpi kodėl būtent jis nėra tinkamas? Ar dėl to, kad nepažintas ir patogu pateisinti tik tą, kurį jau bent kiek žinai? Nes šiandien facebook, rytoj gal youtube ar internetinis puslapis nebebus tinkami? Kiekvienas juk einan į parduotuvę ir perkam produktus, rūbus ir išsirenkam iš to kas mums tinkama pagal vertybes. Tai kur ta riba, kai reikia atsiriboti nuo insdustrinių išradimų? Jei skleidžiam šviesą gyvu žodžiu, tuomet viskas aišku, bet jei mėginam pasinaudot technologijom, tai reikia išmanyt niuansus, nes facebook jau tampa vakar diena ir tuoj jis bus išstumtas iš rinkos, tai kaip žinosim kas tinkama, o kas ne? Facebook tai dar viena eilinė "parduotuvė" į kuria eina dauguma, tik skirtumas tas, kad jos pasiūlą didžia dalimi kuria pats naudotojas. Mes kiekvienas kuriam savo gyvenimu ir nežinia kada, kur ir ką tas indėlis gali įkvėpti ir sustiprinti kitą asmenį.

Tiesa, man padeda dėl mano indėlio, o nuomonės man reikia dėl esminių dalykų, kurie įtakoja patį Gyvąjį Kelią. Neesminius sprendimus aš ryžtingai priimu ir vykdau.

EvaldasV
2019-12-18 18:47:16Face book's atsirado taip pat nekaltai kaip ir daug kitų dalykų. Noriu pataisyti, Zukermanas nekūrė nė liūno, nei verslo. Paprasčiausiai, kaip Evaldas dabar, sparčiai mokėjo minkyti pelę ir su draugu nusprendė sudėti koledžo draugų nuotraukas. Face - veidas, book - knyga. Tai lygiai tas pats ką ir mes darėme baigdami nepilną vidurinę, vidurinę mokyklą. Ir dar rašėme gražius palinkėjimus vienas kitam. Aš ir šiandien juos turiu ir visai linksma kartais nubraukti dulkes nuo jų... Face book'as yra gyva knyga, ten kas nori, tuo ir gali dalintis. Ta knyga ir atspindi viską kas vyksta aplink.
Į verslą pradėjo virsti kiek vėliau, kai to koledžo studentai pradėjo kviesti savo draugus iš kitų universitetų... ir pasidarė atviras visiems. Kokia puiki idėja, kai bet kur gyvendamas gali susijungti, jei reikia.
Kaip jį naudoja šiandien, Algimantas jau suteikė mokymą, o mes pasamprotavome.
Gero, bet kurio paros laiko, visiems!

Rita
2019-12-18 11:50:21Mielas Evaldai, visų pirma, iš tavojo atsakymo, jaučiu daug įsižeidimo ir nuoskaudų. Tu jas labai aiškiai atskleidei savajame komentare. Toliau rašant linkiu tau jose nelikti, nes kitaip visi komentarai bus panašaus lygio.
Antra, aš taip pat dalinuosi savo apmąstymais ir įžvalgomis, bet priešingai nei tu, aš nelaukiu iš kitų urantų pritarimo ar nepritarimo, aš tiesiog dalinuosi tuo kas tą akimirką yra mano viduje.
Trečia, tai apie ką aš rašiau, tu vis tik nesupratai. Aš kalbu apie tai, jog facebook‘as nestovi ant – dvasinių – pamatų, dėl to žalingas, o tu kalbi apie savąjį indėlį įneštą Gyvajame Kelyje ir kaip tau niekas nepadeda.
Taip, tavo nuoširdžios pastangos mums žinomos, ir ačiū tau už jas, bet tu darai tai ką tu gali padaryti, kitas įneš savąjį indėlį, bet jis tą darys tyliai, ir nei tu nei niekas kitas to gali net niekada ir nesužinoti. Bet virpesiai sklinda ir iš to, kuris Myli tylomis, ir imasi atitinkamų veiksmų iš Meilės Kūrėjui, ir iš to, kuris garsiai savo jausmus išreiškia.
Žinai kas nuostabiausia – abudu jie Rojaus Trejybės-AŠ ESU vienodai Mylimi.

Mielas Evaldai, nematau prasmės toliau tęsti pokalbį apie facebook‘ą. Aš pasakiau tai, ką norėjau pasakyti, šiai ir artimesnei akimirkai.

Telydi jus mielieji Kūrėjo Ramybė ir Kantrybė bei Palaima, Vita

vvita
2019-12-17 23:44:30Ir sutinku ir nesutinku.
Taip pavadinciau siuos apmastymus.
Kiek pamenu, pries kokius tris metus veiduknygos neturejau ir nejauciau, tiesa ir dabar nejauciu tam poreikio, bet apliknybes priverte ta veiduknyga susikurti.
Viska suprantu ir to puslapio zalinga poveiki izvelgiu.
Matau kokia degredacija, sakyciau net nuopoliai ir paistalai tu visu tariamu draugu, broliu ir sesiu. Matai ju visu degreduojanti gyvenima. Jau nebestebina, tik labai graudina visumos neismanymas, tik tariamas visu protingumas.

Si puslapi turiu. Atsirado zodis, kurio nemegstu, zidis-REIKIA-
Tai jau ne sirdies balsas. O tapo-reikia- del darbo.
Ir vel liudna. Visa infirmacija darbo reikalais tapo perduodama tik per si puslapi, nors uz dvieju zingsiu nuo taves stovi tas pats zmogus, kuris raso ta informacija darbo reikalais vietoje to ,kad pasakytu salia esanciam gyvu zodziu. Stai kur degredavimas kada dingsta gyvas bendravimas, gyvas zodis.

Turiu pasakyti, kad savo puslapyje nedaug, bet vis paskleidziu sviesos isijungdama i tariamus dvasinius komentarus, kuriuose pakreipiu zvilgsi i tikraja sviesa atrandan Kureja savo viduje, tu broliu ir sesiu, kurie gyvena dar ieskojimuose parekomenduodama musu dvasinius saltinius. Ir Urantijos knyga ir Jezaus Kristaus Kalbu Jums Vel, ir Akimirkos Amzinybe, ir Gyvaja Tyla.
Niekas tu skaitiniu nezinojo ir tikuosi, kad nuosirdziai ieskantys skaitys, pazada skaityti. Gaunu ir puolimu, kad tik biblija pasaulio vedlys ir visi keliai pas Dieva geri.
O as pradejau ikelti ir Algimanto mokymus is Yotobe lietuviu klaba- keletas klause ir dekojo. Anglu kalba mokymai, kuriuos ikeliu, dar nepasieke neivienos sirdies.
Dabar, kada iskilo sis veiduknygos klausimas, tikrai dar daugiau skleisiu per savo puslapi siuos vaizdo mokymus ir labai tikiu, kas iesko, tai gera priemone paskleisti sviesos vaizdinius, sviesos zodi vietoje tos gausos tamsybiu vyraujanciu tame puslapyje.
Kaip tik, kur tamsa turi buti daug daugiau sviesos, kad apsviestu sia tamsa. Ir nereikia stebetis, kad tas puslapis tikrai zemo daznio virpesiu puslapis, o kas mums urantams neleidzia sia veiduknyga padaryti sviesos puslapiu. Visi gyvena dabar tame puslapyje, matydami sviesos informacija, sviesos mokymus, nori ar nenori akis uzklius ir uz musu skleidziamu mokymu, pamatys begale broliu ir sesiu, o tai sviesos zingsnis tamsybeje.

Pacioje mano atbudimo kelyje, kada Algimantui pasiuliai ir ikalbinejau,kad yootube ikeltume gyvuju maldu irasus taip pat nepritare.
Tuo kartu mes su sunumi buvome ikele nemazai gyvu maldu irasu, bet tuo kartu as nemokejau iki galo naudoti siu ikelimo technologiju, tai nutruko mano bandytas darbas.
O dabar ziurekite, atsiverti si YouTobe puslapi ir tarp tos gausibes vidio irasu jau iskrinta, net neieskant Algimanto mokymai.
Kaip smagu, siame puslapyje sviesa jau skinasi kelia.Aciu jums, kas deda tam pastangas.

Siulyciau sukurti urantijos mokymu veiduknyga ir sukelti kaip tik visus mokymus anglu ir lietuviu kalbomis. Tai butu nuostabu. Pirmoji tapciau draugu sarase ir paskleiciau per savo amerikones drauges ir lietuves drauges tiek sviesos, kad tamsa pradetu nykti. Su pakylejimu rasau siuos sakinius.
Simtu procentu esu tikra tai geras sviesos zingsnis.
O kur tamsa ir zemo daznio virpesiai, praleiskime sias eilutes lankydamiesi veiduknygos puslapyje.
Juk kartu taip stipresime patys jau mokedami atsirinkti. O su zemo daznio virpesiais juk susiduriame kiekviena diena, jei begsime nuo siu isukiu, nestypresime, o tik kalbesime ir bijosime.
Atsigreskime veidus ir sirdys ir nebijokime priimti naujoviu ir jas palenkti lik sviesos, link gerio, link grozio. Tik kuo daugiau skleisdami tikrove uzdegsime sviesos rysku ziburiu.

Su meile Laima.

LaimaJAV
2019-12-17 15:36:00Jėzus savo Apreiškime Kalbu Jums Vėl sako, naudokite visas priemones kokias turite. O ir internetas mums duotas tam, kad kurtume ir daugintume gėrį, grožį, meilę... Kiti naudoja tą patį internetą priešingiems - savo tikslams. Šiuo metu visi urantai yra statistiniai, todėl apie jokią kosminę įžvalgą nėra ir kalbos. Galima tik pasidalinti savo patirtimi ar kokiu dar vienos dušios sudominimu dvasine šviesa.
Kai kūriau Avaaze peticija šitas Jėzaus skatinimas naudoti visas priemones man ir buvo tas impulsas pamėginti. Tą padariau viena ir daugiau sužinojau apie save ir kitus. Net keista, kad tokia smuklė man atvėrė akis į daug gilesnį suvokimą apie mūsų urantinį dvasini judėjimą.
Pati peticija liko jau praeityje, Facebook'o tada neturėjau, bet tie, kurie panaudojo Facebook'ą platesnės auditorijos nepasiekė ir kaip sakiau, matyt ir turėjo užgesti...
Išmintingas šviesos nešimas yra geras dalykas, ne išmintingas dėjimas į vietą irgi turi savo pasekmes.

Rita
2019-12-17 14:23:28Vita, matau, kad nesupratai manęs, aš tiesiog dalinuosi savo apmąstymais ir įžvalgomis bei tikiuosi atsakymų ir pamąstymų iš urantų. Taip, matyt mano įžvalga dar žemiška, tačiau kas jau turit kosminę labai būtų džiugu išgirsti konkrečius pavyzdžius aktyvios veiklos pasireiškimo galimybų šioje dabarties aplinkoje.
Analogija su Adomu ir Ieva puiki, pavojai aiškiai suprantami, tačiau po mano pasakymo kur stigo įžvalgos aš pakomentavau ir praplėčiau požiūrį bei paklausiau. Tai Tu, Vita, visai ne apie tai rašai. Man aktualu kur ta riba technologijų panaudojimo šiais laikais? Algimantas daro kompromisus, Jėzus jų nedarė skelbdamas mokymus tik gyvai ir sunku suprasti kur yra dar priimtina Gyvojo Kelio šviesos sklaidai, o kur jau derėtų nelįsti. Tarkim šiuo metu pasirinktos priemonės yra popierinės knygos, internetinė svetainė, socialinis tinklas youtube, lankstinukai, kažkiek žinau dar buvo sklaidos užsienio forumuose. Kadangi mums Kūrėjas nurodė Šviesos mokymus išsaugoti į kuo daugiau įmanomų formatų, (Akimirkos Amžinybėje kažkuriame mokyme užsimenama apie tai) tai ta žinutė nusėdusi mano pasąmonėje ir po kurio laiko nubudusi, manyje paskleidė impulsą veikti ir sudėliojo manyje galimybes, ko pasekoje ir Algimantas sutiko atlikti tuos veiksmus. Dabar vien mano pastangomis turim sumaketuotą knygą, lankstinuką apie menininko Kūrinijos sąmpratą, Jėzaus knygą audio formatu ir daugiau nei 100 vaizdo įrašų tiek lietuvių, tiek ir anglų kalbomis visam pasauliui. Ir visa tai buvo padaryta naudojantis technilogijomis ir darant kompromisus prisitaikant prie šiuolaikinių "į blizgučius įvoniotų saldainių". Man nėra aišku kaip tinkamiausia elgtis šiuo metu, tad aš laukiu kol vidus man duos impulsą ir priimu sprendimuos, tuomet tariuosi su Algimantu ir jei jie sutampa - veikiam. Šiai dienai turiu daug dilemų, tačiau nei vienas iš urantų į mano prašymus neatsakė ir nepadėjo priimti sprendimų, tačiau lengvai žarsto patarimus, kad mano įžvalga per sekli, tai aš tą suprantu, bet ar tai reiškia, kad turim laukti. Ko aš prašau, tai tų brolių ir sesių, kurių įžvalga kosminė, kad padėtų priimti sprendimus kaip tinkamai elgtis šiose situacijose. Juk lendant į youtube socialinį tinklą yra lygiai tas pats kas ir facebook ir tą patį internetą galima pasmerkti per 5 minutes. Tačiau mes naudojamis visi be išimties tai technologiniais išradimais ir užsipuolus vieną iš jų aš aiškiai klausiu, kodėl būtent jis ar nematot, kad visi jie pavojingi? Ir visvien reikia kažkaip veikti.

EvaldasV
2019-12-17 10:02:48Mielieji, negaliu nė įsivaizduoti, gilesnio, skvarbesnio mokymo apie facebook‘o žalą žmonijai, nė pateiktas buvo mums šis.
Būtent paviršutiniškas mąstymas, be kosminės įžvalgos, ir gali teigti, kad šiame Algimanto mokyme nėra pakankamai gilios įžvalgos ir analizės.

Jūs tik paskaitykit – Adomo ir Ievos misija sužlugdyta, ir štai tokios skaudžios pasekmės mus pasiekė iki šių laikų, kada žmonija, atsitraukusi nuo Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės ir Tikrovės, įpuolė į šiuolaikinių technologijų tamsos labirintą, neturėdama jokio dvasinio pamato, ir nesuvokdama Rojaus Trejybės-AŠ ESU amžinųjų vertybių savo Širdimi, ir nesilaikydama jų, net pasityčiodama iš bet kokių Meilės žodžių ir amžinųjų vertybių sampratų, ir dėl to tokius mūsų brolius ir seses dvasioje galima labai lengvai įtraukti į tokius žalingus jų centrinei nervų sistemai užsiėmimus, kad jiems Rojaus Trejybės-AŠ ESU amžinosios vertybės pradeda dar labiau slėgti, dėl to jie mieliau be atodairos švaistys tokią brangintiną energiją plepalams ar jų skaitymui, bet nesidomės iš visos Širdies Rojaus Trejybe, ir savo gyvenimu, kad gyventų realų ir gyvą gyvenimą visų Gerovei, atsidavus Rojaus Trejybės-AŠ ESU vedimui iš vidaus.
Argi čia atskleista per mažai, kada apimama net tokia tolima praeitis kaip Adomo ir Ievos misijos sužlugdymas, ir kokias dėl to šiandien turime pasekmes – įskaitant veiduknygės atsiradimą išviso – būtent dėl Ievos – nekantrumo, noro, kad greičiau jų misija būtų įgyvendinta toje jiems tuo metu ypatingai sunkioje aplinkoje.
Tačiau mūsų Dvasinio Vedlio nedarymas nė mažiausio kompromiso Gyvajame Kelyje – net ir esant vis labiau degraduojančioje aplinkoje – nuostabi įžvalga, kokios mes net nepajėgūs suprasti ir Kantrybė mus mokant, bet jokiu būdu ne lėkimas šuoliais, būtent mums ir leidžia – kantriai – mokytis iš to, kas jau mums sukramtyta ir pateikta – tik gerkite tą Šviesą.
Deja ji daug kam per ryški ir dėl to nepriimtina. Nepaisant šito, Tiesa ir Šviesa yra tokia kokia yra. Viena vienintelė. Gyva.

Juk visi Algimanto mokymai turi tą svarbiausią akcentą – dvasinį pamatą klokite savuoju gyvenimu. Apie tai ir yra šis mokymas.

Facebook‘as neturi dvasinio pamato.

O teigimas, kaip teigia Evaldas, kad galima panaikint facebook‘e reklamas, skaityti-žiūrėti tik rūpimas kiekvienam pagal vidų padiktuotas temas ir panašiai, tai taip, žinoma, kad galima, bet tai juk bus saldainis įvyniotas į blizgantį popierėlį, kurio taip akutėmis trokšta mažyliai vaikai, ir kuriuos gauna iš neišmintingų gimdytojų.
Ir vis tik – tai saldainis, tam mažyliui. Ir jis žalingas, dažnai dar net ir brukamas valgyti, nesuteikiant perspėjimo, o kodėl jį valgyti nėra gerai. O neperspėjama – nes nėra įžvalgos, į kokias gi pasekmes atves toks neišmintingas elgesys – ateitį.
Tas saldumas saldus tik šiandien. Rytoj gali būti net labai kartus.
Būtent šis mokymas mums tai ir atskleidžia – Ir nemanykit, kad jūsų neveikia šie gyvi virpesiai – jie savo darbą daro lygiai taip, kaip ir rūdys – nesuardo metalo nuo paties pirmojo drėgmės lašo – bet gi pradžią duoda visada pirminis lašas – o tada jau pradedamas visas procesas. O metalas sunyksta jau proceso pabaigoje. Taip ir mirtingojo centrinei nervų sistemai poveikis žemo dažnio energiniais virpesiais yra realios rūdys – ligos ir kančios bus pasekmė proceso pabaigoje, bet priežastis bus jūsų naivus viduknygės kasdienis skaitymas, o ne Rojaus Trejybės-AŠ ESU ir mano mokymų taikymas kasdieniame gyvenime ir kasdienėje aplinkoje visų Gerovei.

Evaldo komentaro pačioje pabaigoje, perskaičiau ir tokią mintį – Turint pakankamai stiprią trauką Kūrėjui, mano manymu, nei mintis negali kilti, jog kažkas gali nukonkuruoti tai.
Gražūs žodžiai – bet ar iš tikrųjų jais gyvenama?

Telydi jus mylimieji Kūrėjo Ramybė, Kantrybė ir Palaima, Vita

vvita
2019-12-17 00:36:50Šiame mokyme pasigedau gilesnės įžvalgos ir analizės. Vienareikšmiškai teigti, jog facebook platforma yra blogis iš per trumpą laiką susiformuotos nuomonės mano manymų labai paviršutiniška. Nes socialinis tinklas tai įrankis, kaip ir youtube, google, ar pats internetas bandrąja prasme. Kiekvienas juose randa tai ko trokšta jo vidus. Sutiksiu su pastebėjimu, jog šiuo metu socialiniuose tinkluose pagrinde dominuoja puikybė ir tamsos suvešėjimas, tačiau nereiškia, kad tuo įrankiu besinaudojantys žmonės tik degraduoja. Pirmas facebook įspūdis klaidingas, nes pateikiamos reklamos, srautas pritaikomas pagal asmenį, jam siūlomi kontaktai ir pateikiama informacija pagal jo paieškas internete, šiuo metu net gi analizuojama jo kalba balsu ir susirašinėjimai. Taip, kad tikrai fecebook algoritmai atspindi žmogų. Tačiau domintis kaip veikia sistema, galima išjungti reklamas, visas apkalbas, pasirinkti ką nori matyti ir su kuo bendrauti. Man asmeniškai ši platforma pagrinde reikalinga bendravimui su darbu susijusiais klausimais, nes dauguma lengvai pasiekiami. O dėl turinio, tai stebiu mane pakylėjančią architektūrą, įkvepiančias istorijas, naujausius atradimus mokslininkų, kurie nepaneigia Šaltinio, daug pasiekusių žmonių įpročius, klausau jų įžvalgas ir tai padeda man geriau suprasti Kūrėjo mokymus praktiškai. Asmens fotografijos gali būti ir ne jo paties įkeltos. Tai kur link lenkiu, kad žmogus turintis savyje pakankamai šviesos gali atsirinkti ką ir kaip matyti, o mes tai nuolat darome gatvėje, parduotuvėje, bendraudami vieni su kitais. Suprantu ir pritariu, kad dauguma šių socialinių įrankių skirta generuoti pajamoms, reklamuoti produktus bei skiepyti protams tas žinutes, kurios palankios gamintojams. Tačiau ar nederėtų tuomet engti ir kitų socialinių platformų kaip youtube, skype ir bendrai interneto? Kiekvienas gali atrasti tą krislelį šviesos per google, o šiuo metu ir youtube kas liečia Šviesos mokymus, bet lygiai taip gali ir surasti labai klaidinančių mokymų.
Turint pakankamai stiprią trauką Kūrėjui, mano manymų, nei mintis negali kilti, jog kažkas gali nukonkuruoti tai. Juk kažkada gąsdino ir mobilusis telefonas, o šiandien jis be baimės naudojamas kasdien ir vieni naudoja jį prasmingiems skambučiams, kiti tik plepalams. Manau šiai dienai geriausia atsiverti kuo labiau ir gilinti įžvalgą, o tuomet vidus jau pats pasakys kiek ir kur galima lįsti, kad išlikti šviesoje ir dar kitus apšviesti.

EvaldasV
2019-12-14 20:06:20Mielas Algimantai, ačiū tau už šį mokymą.
Atsimenu, kaip prieš kelerius metus, kai įsigijau išmanųjį telefoną, iš visų pusių buvau spaudžiama įsidiegti – facebook‘ą. – Neturi feisbuko? – buvo kas antras klausimas, o tada tas šnairuojantis žvilgsnis – nenormali, kažkas su ja negerai.
Tačiau aš mačiau, nors ir trumpai, savo biologinę seserį naudojant tą veiduknygę, ir kitus, ir juos stebėdama vidumi tiesiog pajaučiau, kad turėjimas feisbuko man atneštų tiesiog – žalos. Ir visų svarbiausia – atitolins nuo studijų. Dvasinių studijų. Tiesiog pajutau, kad tas feisbukas įtrauktų kai narkotikas, o tada tas gyvulinis protas vis nori paskaityti ten, tai dar ten – o tam juk išeikvojama kiek energijos. Kiek tam skiriama laiko. Kaip tada atrasti laiko dvasinių šaltinių studijoms, o kada parašyti į Forumą, o kada spėsiu įrašus perklausyti-išrašyti.
Tokia tad buvo priežastis, kodėl aš nesusikūriau feisbuko iki šiol. Pagrindinė. Lemiama. Antroji – na, iš tikrųjų kam įdomūs plepalai? Informacijos gausa tokia didžiulė, ir kas labiausiai krenta į akis – noras būti geresniam. Noras neatsilikti, pasipuikavimas. Ta konkurencija vieniems tarp kitų taip slegia, tai ko gi ten lysti, pamaniau? Ko man ten reikia. Ką aš ten rasiu, kai būtent konkuravimas manęs visiškai nedomina.
Taip likau prie dvasinių studijų ir visokių kitokių įvykių, kai pasitaikantys iššūkiai, tam kad juos įveikti juk ir be veiduknygės reikalauja nuolatinių pastangų, kad Gyvasis Kelias – tavo Širdies Kelias – tavyje nepavirstų tik į – šalutinį.

Mokykloje, kada einu į savo biologinių vaikų klasės tėvų susirinkimus, išgirstu – ar yra kas nenaudoja feisbuko – mat visos klasės tėvai susijungia į grupę – paplepėti, taip pavadinčiau. – Yra – atsakau, o tada vėl tas pats scenarijus – visų tėvų veidai atsisuka į ten, iš kur nuskambėjo mano balsas, kad pasižiūrėti – kas čia per.. Bet yra kaip yra, na neturiu aš jo, nes netraukia manęs ten visiškai.
Bet aš turiu tai, ko neturi jie – dvasinius šaltinius. O neturi, nes nosis sukišę į facebook‘ą.

Telydi jus mylimieji Kūrėjo Ramybė, Kantrybė ir Palaima, Vita

vvita
2019-12-13 23:27:25
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal