Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Gyva Valentino diena, kada yra Kūrėjas – Meilės Šaltinis ir Centras – kaip tos dienos Centras – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 02 15

Algimanto pamokomasis žodis – Gyva Valentino diena, kada yra Kūrėjas – Meilės Šaltinis ir Centras – kaip tos dienos Centras – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 02 15

Mylimieji, sakau pamokomąjį žodį gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje. Mano vardas – Algimantas – kadangi nėra kitos galimybės jums žinot, kas esu aš. Mano vardas – Algimantas – reiškia pagonišką vardą – lietuviai gi buvo pagonys, ir labai dažnai yra pagoniški vardai suteikiami. Bet kiekvienas vardas turi prasmę. Manojo vardo prasmė yra – Algi – tai yra atlygis, ir – mantas – tai yra Išmintis, Įžvalga, protas – mąstymas – galima pasakyt – tai yra atlygis už mąstymą – šito mano vardo maždaug tokia prasmė – reikšmė.
Kada aš girdėjau Astos maldą, man buvo džiugu klausyt, kadangi jinai iš esmės išsakė mano mokymą, nes iš tikrųjų mintys juk keliauja – jos yra materiali energinių virpesių tėkmė – todėl būdami net ir kitame krašte, mes galime mąstyt tokiomis pat mintimis. Tai štai, iš tikrųjų žmogui stinga Meilės, dėl to jis ir sukuria Meilės šventę. Vasario keturioliktoji – Valentino diena – Meilės diena. Tačiau vėl, Apvaizda taip veikė ir mano gimdytojus, kad jie mane krikštydami man suteikė Valentino vardą – bažnyčioje jis yra užregistruotas. Ir man buvo proga prisimint savo švento Valentino vardą, kada tas Meilės dienos – vasario keturioliktosios –antplūdis pasiekė Lietuvą iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Čia kaip Judėjos žydai pasakytų – na, ar gali kas nors ten Galilėjoje būti toks, kad iš jo galėtų kažkas vertingo pasklist? Na, tai aš irgi tą patį sakau – na, ar gali būt kažkas Amerikoj tokio, kad iš ten gali vertingo ateit? Atėjo ta Valentino diena, kurią pavertė Meilės diena. Taip, tada širdutės, tada bučiniai, tada glamonės, tada yra karnavalas, yra šviesa, gėlės, džiaugsmas, šypsenos. Kokią prasmę mes suteiksime šventei, kokį turinį mes suteiksime tai šventei, tokia šventė ir bus. Juk tai yra nuostabu – Meilės diena – Valentino diena. O man tai dar džiugiau, kad tai yra mano krikšto vardo diena. Tai aš sau mintyse visąlaik sakydavau – na va, visi džiaugiasi čia karnavalu, bet tai gi tai yra mano vardo diena – nieks apie tai negalvoja, kad čia vardo diena, ne Meilės. Štai tas eina masinis potvynis – tiesiog per šalis ritasi. O jeigu tai yra Meilės diena, jeigu pamąsčius taip, kaip sako mano vardas, va ta antroji vardo dalis – mantas – mąstyti – mąstyti, protauti, Įžvalgą išreikšti – tai su ta Įžvalga aš tada iškart ir mąstau – Meilės dieną reikia visuomet prisiminti Meilės Šaltinį – Meilės Šaltinis – tai yra Kūrėjas. O kas yra Kūrėjas? Rojaus Trejybės trys Asmenys ir Visuminė Asmenybė – Visuminė Dievybė AŠ ESU – vien didžiosiomis raidėmis parašyta. Tai siunčiant visas tas širdeles, visas gėles, visas nuostabias mintis, pirmiausia reikėtų jas visas išsakyt Kūrėjui – Tam Meilės Šaltiniui ir Centrui. Ir štai tada bus ta Meilės Šventė, bus pripildyta tokia Galia Meilės aukščiausio dažnio virpesių, kad kiekvienas apkabinimas moters-vyro, vyro-moters, vaiko-tėvo, ir motinos vaikui apkabinimas turės Kūrėjo virpesių Energiją. Tai bus galingesnė Meilės pasireiškimo banga, kurią galės pajaust ir tas, kurį apkabini, ir tas, kuris apkabina – juk su Meilės Šaltiniu tai bus atliekamas veiksmas. Ir tada ta Meilės Diena įgaus apjungtą tarp visų šalių, tarp visų kontinentų aukščiausio energinio dažnio Kūrėjo virpesių Meilės Galią.
O aš vakar mačiau per CNN televizijos reportažą, kuris mane pritrenkė. Sirijoj, na, juk milijonas pabėgėlių dėl to, kad amerikonai ir rusai su turkais bombarduoja, žudo tuos, kuriuos turėtų mylėt. Ir ten vaikeliai, vaikeliai kažkokiam urve-ne-urve, kažkokioj pašiūrėj, patamsyje, likę vieni – pabėgę iš savo gimtųjų namų – bet jų akys – akys – gyvos, ir glaudžiasi prie tos korespondentės, kuri arabiškai šneka, paskiau verčia į amerikonų kalbą, kad net studijoj, Atlantoj, buvę tos laidos vedėjai – žinių laidos vedėjai – tiesiog jautė gerklėje kaip kamštį gumulą po tokio reportažo. Vaikai nuskriausti Meilės dienos tuose šviesos spinduliuose, kai žmogus turi ištiest ranką kitam, o jie bombarduoja, žudo, ką turi mylėt. Štai ta Meilės diena kaip pavirsta tragedija tiems, kurie kažkam neįtiko – valstybė neįtinka kitos valstybės grupuotėms – ir tada galima jas naikint, užpult. Ir tada Meilės diena nebetenka prasmės. Kokia gali būt Meilės diena, jeigu milijonas išvarytų iš savo namų žmonių šąla – šąla tiesiogiai palapinėse be maisto, be vaistų, be vandens – našlaičiai – be tėvų mažyliai – kurie tada be Meilės išaugs aplinkoje.
Štai ką reiškia Valentino diena – Gyva Valentino diena, kada yra Kūrėjas – Meilės Šaltinis ir Centras – kaip Centras, tos Dienos Centras. O tada mes galime iš tikrųjų nuspaust mygtuką skrisdami su lėktuvu, kad pabirtų bombos ant Kūrėjo mylimų vaikų – bet ar toks pilotas išdrįs tą mygtuką nuspaust, jeigu net jo ir generolas davė tokį įsakymą? Aš manau – ne. Meilės Galia stipresnė negu tas žudantis, materialus ginklas. Ne veltui Rusijos prezidentas Putinas pasakė – bet gi atominis ginklas gal ateityje atrodys kaip atsilikęs, visiškai nebetinkamas ginklas. – Štai mes dabar sukūrėm stipresnį ginklą – tai yra garso ginklas – virpesių ginklas – ir niekas pasaulyje neturi, mes esam pirmi. – Jūs tik pamąstykit, ką jis sako – tai išprotėjusio žmogaus mintys – mes sukūrėme tokį ginklą, kokio neturi pasaulis. – O Trampas tą patį pasako – mes sukursim dar geresnį ginklą. – Kokį geresnį, kuris daugiau žudo? Tai pamišusio prezidento mintys! O visi prezidentai yra pamišę, žinokit, sveiko mąstymo žmonės neina prezidentais – tai yra pamišusiųjų politika.
Vasario keturioliktoji – Meilės Diena – pamąstykite, kokia ta prasminga Kūrėjo sumanyta Meilės Šventė, kad pasklistų būtent iš Amerikos, iš Jungtinių Valstijų, nes visas pasaulis gi mėgdžioja tą Jungtinių Valstijų aplinką, ir trokšta ten patekt, kaip į Rojų, bet reikia pamatyt gilesne Įžvalga, pamatyt gilesne mintimi, pripildyt Gyvuoju Turiniu net ir iš Amerikos atsklindančius ratilus, kuriuos išvalius galima iš tikrųjų paversti milžiniškomis Kūrėjo Meilės bangomis. Bet tik su viena sąlyga – atradus Kūrėją savo viduje. Tada Gyvasis Turinys tampa Kūrėjo Amžinosios Vertybės – Meilė, Gailestingumas, Teisingumas, Gėris, Grožis, Tiesa, Tikrovė, Išmintis, Kosminė Įžvalga. Ir tada nors vienas prezidentas tegu priima sprendimą – numest nors vieną bombą, nužudyt nors vieną Kūrėjo sūnų ar dukrą, sukurt ginklą naują, kad kitus žudytų veiksmingiau, jo supratimu. Niekada toks prezidentas tokio sprendimo nepriims, jeigu jis bus atradęs Kūrėją savo viduje, ir jo protas taps Kūrėjo Išminties pasireiškimu, ir Įžvalgos – Kosminės Įžvalgos – sklaida kitoms šalims.
Štai, mano mylimieji, Meilės Diena tada bus pažymima prasmingai. Ir tas pats prezidentas, kuris dabar paniekina šitą Meilės Dieną, žudydamas kitus, pirmas pašlovins Kūrėją, kaip Meilės Šaltinį, ir pasiūlys kitiem tą padaryt, o tada bendraut tarpusavyje – bendraut Meilės virpesių Galia – o bendravimas suartina visus, jo pakeist negalima niekuo kitu.
Taip, mano mylimieji, būkite Kūrėjo Glėbyje, kuris yra Meilės Šaltinis, švęskite vasario keturioliktąją – Meilės Dieną – prasmingai, su Kūrėju, ir būsite laimingi, ir aplinka bus laiminga. Ir atsiras naujos formos tų pačių švenčių, bet visada bus Kūrėjas Centras – Tėvas ir Motina – visų Šviesos labui. Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2020-02-25 08:29:43

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal