Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Tėvo mokymas apie virusus ir ligas, priimtas anglų kalba, 2020 04 28 13-50 Vertimas į lietuvių kalbą – 2020 04 29

Tėvo mokymas apie virusus ir ligas, priimtas anglų kalba, 2020 04 28 13-50
Vertimas į lietuvių kalbą – 2020 04 29

Algimantas – Mano mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, ir AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave. Ir aš noriu gauti mokymą iš Tavęs apie virusų kilmę ir jų platinimo metodą, kadangi aš parašiau savo mokymą, kuriame sakiau, kad virusai atsiranda iš žmonių žemo dažnio virpesių bendro lauko, ir iš to dažnio, kuris yra individo viduje, ir tai yra vienintelė jų atsiradimo mūsų viduje, ir tarp mūsų, priežastis.
Mūsų Forume manęs paklausė apie virusų kilmę gyvulių ir žvėrių viduje, ką aš ir norėčiau išgirsti iš Tavęs, o taip pat išplėstą atsakymą apie virusų platinimą kitiems.

Tėvas – Aš esu visų Tėvas, net ir taip, kaip esu tavo Tėvas. Aš giriu tave už tai, ką tu darai materialioje ir dvasinėje sferose šitoje planetoje kaip Manasis Pasiuntinys, pasirinktas iš Manųjų vaikų materialiu pavidalu.
Aš noriu pasakyti visiems tavo dvasiniams broliams ir sesėms – Mano mylimiems vaikams – jog tai, ką tu pareiškiai savo mokyme apie virusų kilmę yra teisingas atsakymas ir tavosios sąmonės ir pasąmonės teisingas požiūris, pasiekiantis tavosios asmenybės protą per energinius virpesius, kuriuos tu gali paversti į savo paties žodžius, ir mokymus.
Virusų Aš nesukuriu, nors jie ir yra Manosios Energijos moduliacija, kuri yra priešinga Manajam Evoliuciniam Planui, bet palaipsnis ir nuoseklus gyvybės vystymasis apgyvendintoje planetoje turi pereiti per visus jos pasireiškimo etapus ir per daugybę kokybinių šuolių tam, kad būtų pasiekta žmogaus Šviesos ir Gyvenimo epocha, kada laisva valia gyvenama Brolystėje vykdant Manąją valią be jokių šalutinių poveikių, kurie galėtų viduje sukelti gilią baimę, ir nuolatinį nerimą dėl savo materialaus kūno egzistencijos, patiriant įvairias ligas – šitokios rūšies etapas yra ateities-dabarties Šviesos ir Gyvenimo momento, kuriame viešpatauja Manoji Valia kiekvieno Širdyje, ilga ir tolima praeitis
Taigi, grįžtant į jūsų materialios civilizacijos ir evoliucijos dabartinį etapą, jūs matote paradoksą, kuris yra jūsų aukštai išvystytoje materialioje civillizacijoje, jūsų kūno komfortui, ir labai nepatikimoje pinigų sistemoje, o taip pat jūsų menkame materialios aplinkos supratime, jau nekalbant apie neegzistuojančią Brolystę, ir Manojo buvimo atradimo jūsų viduje padėtį, ką turėtų paliudyti jūsų kasdienis gyvenimas jūsų aplinkoje. Tokiu būdu jūs savo viduje sukuriate tiesiog vienintelę įmanomą Manosios Energijos Grandinę, kuri yra pažeista ir transformuota iki tokio laipsnio, kad priimtų virusus iš tos ilgos istorinės ir materialios praeities, kada žmonės gyveno be Manojo buvimo viduje, ir tame išsivystymo etape jie iš viso neturėjo jokio supratimo apie Mano egzistavimą, dėl to jie buvo nuolat apimti baimės, jog gali prarasti savo fizinę gyvybę. Taip, kad šitoks jų sąmoningas ir nesąmoningas gyvenimas sukūrė tokias Manosios Energijos mutacijas jų kūnų viduje, kad virusai – patys smulkiausi energiniai mazgeliai kūno viduje – atsirado staiga, ir lengvai ir sparčiai dauginosi, ir tai sukeldavo priešlaikinę mirtingųjų materialaus kūno mirtį. Tačiau tai tiko ankstyvajam gyvybės etapui, kad būtų iššaugoti patys tinkamiausi mirtingieji tolimesniam išplitimui. Ir kuo ilgiau Evoliucijos arena atskleidinėjo žmogaus gyvenimo prisiderinimą prie fizinių sąlygų, tuo labiau artėjo pradinis momentas pradėti mokyti žmogų į planetą atvykusio Planetos Princo apreiškimų būdu tam, kad žmogui būtų atskleista labai daug reikalingų dalykų, ką darant vien tik evoliucinėmis priemonėmis būtų šiek tiek pernelyg pavojinga, nes Gyvybės Evoliucija galėtų pasukti klaidinga linkme, dėl to Planetos Princas ir žmogaus akims matomas jo personalas pradėjo Evoliucijos planetoje naujos kokybės segmentą – apreiškiamąjį mokymą, kurį žmogui perteikdavo Planetos Princo personalas. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, suteikiamų žmogui, buvo toks, kad jis nuosekliai laikytųsi asmeninės higienos. Tai buvo pradinis etapas, plečiant žmogaus bendro ir įprasto aplinkos supratimo tame etape požiūrį. Jo protas buvo perdaug siauro mąstymo, kad jam būtų suteikiamas mokymas apie Mano buvimą jo viduje, jog galėtų jis pasipriešinti bet kokiai ligai atrandant Mane savo viduje ir palaikant nuolatinį gyvą ryšį su Manimi.
Dėl to pirmasis žingsnis buvo žengtas mokant jį palaikyti švarą savo viduje ir išorėje.
Dabar jūs žinote tai, jog gyvybės formos keičia Mano Energiją kokybiniais šuoliais, ir tai gali vykti į abi puses – teisinga Evoliucijos kryptimi į aukštesnį etapą arba klaidinga kryptimi – gyvybei degraduojant į paprastesnį praeities etapą. Taigi, virusai šiandien iš tikrųjų atstovaują tam praeities gyvybės etapui, kuris atitinka jūsų dabartinės civilizacijos jūsų proto degradavimą. Jūs atstovaujate, o greičiau atskleidžiate tokio žmogaus įvaizdį, kuris dėvi fraką ir mūvi baltas pirštines, bet jo kūnas yra purvinas ir dvokia, jo veidas nepraustas ir paslėptas po nevalyva barzda, pilnas įniršio, o rankoje jis laiko vėzdą, kad juo smogtų bet kam, kas paklius jam po ranka. O tai reiškia štai ką – jūsų išorinė forma yra jūsų dabartinė materiali civilizacija, pasiekusi santykinai aukštą išsivystymo lygį, tuo tarpu jūsų kūnas yra tai, kuo šita materiali civilizacija yra pripildyta – jos gyvasis turinys – jūsų tarpusavio santykiai.
Jeigu jūs pažvelgstie į šitą paveikslą Manosiomis akimis, tai jūs tikrai pastebėsite tą civilizacijos neatitikimą jos turiniui, kuris ją sukūrė, ir toliau ją kontroliuoja. Šios civilizacijos turinys yra ne dvasinis, bet išskirtinai materialus, priedo net labai savanaudiškas. O tai neatitinka Evoliucinio Plano, kadangi šitas materialios civilizacijos etapas jau iš tiesų turėtų aukštai išvystytą žmogiškąjį protą ant dvasinio pamato, kuris būtų laisvas nuo baimės ir virusų. Tačiau, kaip jūs matote, šios dienos padėtis yra toli nuo trokštamos padėties.
Kai dėl virusų žvėrių, paukščių, žuvų viduje, ir apskritai kalbant, gyvūnų viduje, tai jų kilmė yra ta pati – žmogaus gyvasis turinys jo viduje – jo purvinas ir savanaudiškas gyvenimas per tiek daug amžių. Jeigu jūs būtumėte buvę apšviesti Manąja Dvasia ir Šviesa, ir Manosios Dvasios ir Šviesos iš vidaus, tai jūs turėtumėte aplink save planetoje visiškai kitokias gyvybės rūšis, kuriose iš viso nebebūtų jokių virusų, ir kurios iš viso neplatintų jokių virusų, ir apskritai paėmus nebebūtų jokių virusų. Taigi, dabartinis gyvybės rūšių skaičius ir tie gyvybės rūšių tipai jūsų planetoje yra linkę priimti virusus savo viduje.
Virusai, kaip tu sakei savo paskutiniame mokyme – nešokinėja kaip žiogai – bet jų išplitimas gali būti paskleistas per materialią aplinką. Bet jūs turėtumėte atkreipti dėmesį štai į ką – joks virusas jums nekelia jokio pavojaus nebent jūs pradedate bijoti, kad užsikrėsite juo ir nuo jo susirgsite. Tokioje baimės apimtoje sąmonėje ir pasąmonėje jūs savyje atveriate visus kanalus tam virusui kilti jūsų kūno viduje, kadangi jūs savo protą nuolat apkraunate tokia mintimi – tai, ką jūs galėtumėte paliesti kas sekundę, gali turėti virusą ant to paviršiaus, o jūs negalite išvengti daugelio dalykų nesąmoningai, ir dėl to jūs įtempiate savo protą, kad prisimintumėte, ar tikrai ką nors jūs palietėte ar nepalietėte, kas galėtų turėti virusą ant to paviršiaus. Tokio pobūdžio elgesys yra varginantis ir sekina jūsų centrinę nervų sistemą, ir tuo pačiu metu jis griauna jūsų imuninę sistemą. Lygiai taip jūsų imuninę sistemą labai smarkiai paveikia ir susilpnina žmonių karantinavimas jų namuose – jokiomis aplinkybėmis, niekada, jūs neturite įvesti karantino nė vienoje ligoninėje, nė vienoje mokykloje! Jūs turite nustoti bijoti, kokių nors virusų, kadangi baimė jūsų viduje gimdo naujus virusus, kurie bus net aršesni negu ankstesnieji. Jūs negalite savęs uždaryti į karantiną – viso savo gyvenimo, savosios veiklos, savosios centrinės nervų sistemos, nes tokiu atveju jūs iš tiesų eisite prieš Mano Valią! Apšvieskite save – savo protą – pradėkite skaityti Manojo ambasadoriaus – Manojo Sūnaus Algimanto mokymus, Mano suteikiamus per jo protą jūsų Apšvietimui – jeigu jūs norite atsiriboti nuo ligų ir virusų.
Ir dar ne mažiau svarbu yra tai, jog virusai patenka į jūsų kūną, jeigu jūs leidžiate jiems patekti jums palietus tiksliai tą vietą savo kūno tokia dalimi, kuri suteikia tiesioginį kanalą jiems patekti į kūno vidų. Tai gali atsitikti, jeigu jūs palaižote tą vietą, jeigu kažkas apsikrėtęs pabučiuoja jus, o po bučinio jūs iš tiesų palaižote savo lūpas, arba jeigu ant lūpų yra atvira žaizda, ir bučinys buvo kaip tik toje vietoje, jeigu jūs suvalgėte užkrėsto gyvulio mėsos gabalą, tai yra, jeigu virusas patenka į jūsų vidų, o ne tiesiog ant išorinio jūsų odos paviršiaus.
Būti virusų infekuotam nereiškia susirgti nuo jo. Ir būtent infekcinė liga kelia tam tikrą pavojų jūsų sveikatai arba net jūsų fizinei gyvybei. Štai kodėl nustokite bijoti virusų nuo ryto iki vakaro, ir net per visą naktį, ir galimybė jums susirgti – kaip jūsų kūnas galėtų susirgti – labai smarkiai sumažėja. Tačiau ne tai Aš jums visiems sakau – Mano mylimiems vaikams – o Aš sakau – laikykitės Manojo vedimo iš vidaus visa savo Širdimi – visu savosios Dvasinės asmenybės protu – ir jūs tikrai niekada neapsikrėsite kokiu nors virusu ir tikrai niekada nepatirsite jokios baimės, jog susirgsite nuo kokio nors viruso. Tai yra Mano mokymas jums, kad jūsų materialus kūnas – jūsų tikroji Šventovė materialiu pavidalu – būtų sveikas ir stiprus, kad ir toliau galėtų daryti gėrio darbus drauge su Manimi, ir šituo jūs tampate Gėrio bendrakūrėjais kartu su Manimi Manosios Meilės Galia, esančia jūsų viduje.
Lygiai taip yra svarbu jums žinoti, jeigu jūs mylite savo namuose laikomą gyvūną, ir jeigu net jūs palaižote jo lūpas, tikrai jūs neapsikrėsite jokiu virusu, nes jūsų meilės virpesiai apsaugo jus nuo susirgimo ta liga, kuria gali sirgti jūsų gyvūnas. Tuo tarpu gyvūnai gali apsikrėsti palaižę virusais užsikrėtusių gyvūnų žaizdą arba lūpas, kad jų seilės nuneštų virusą į jūsų gyvūno kūno vidų. Tačiau net ir tokiu atveju jūs galite padėti savo mylimam gyvūnui pasveikti iš tos ligos, jeigu jūs melsitės su meile ir nuoširdumu, nes tokio pobūdžio pati intymiausia komunija tarp Manęs ir jūsų pakelia jūsų vidinius virpesius į tokį lygį, kad virusai jūsų gyvūno viduje negali daugiau daugintis, ir liga palaipsniui ima silpti arba iš viso neprasideda. Bet jūs turite pasiekti tokią savosios sąmonės vidinę būseną, kada jūsų proto įtikėjimas tvirtai žino, jog šis procesas tikrai įvyks! Tai nėra tiesiog jūsų proto pareiškimas – vietoje šito tai yra jūsų neabejotinas žinojimas! Manosios Meilės Galia yra jūsų Įtikėjimo ir Gyvybės viduje, ir tai yra vieninteliai vaistai nuo bet kokių virusų ir ligų! Tik pasitikėkite Manimi, jausdami savo viduje Mano Meilę! Ir būtent šito visiškai užtenka jums taikyti praktikoje. Tai yra vienintelis patikimas būdas susitvarkyti su visais virusais! Jūsų dabartinis mokslas atsilieka, ir visada tikrai atsiliks nuo visų ligų ir virusų! Štai kodėl net ir vėžį sukelia jūsų vidinė baimė, ir jeigu jūs būtumėte daugiau dėmesio savo Širdyje skyrę Man, tai jūs sugebėtumėte laimėti kovą prieš visas ligas! Bet papildomai prie visų dalykų, jums reikia laikytis sveikos mitybos savo kūnui, ir šioje mityboje neturi būti gyvūno mirties elemento, nes tokiu atveju jūs pradedate užteršti savo kūną žemo dažnio virpesiais, kurie tikrai sukels jums nepageidaujamų pasekmių jūsų tolimesniame gyvenime šitoje planetoje.

Algimantas – Ačiū Tau už Tavo mokymą ir atsakymą. Manoji valia yra sulieta su Tavąja, kaip ir su Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, ir AŠ ESU valia. Amen.

Algimantas
2020-04-29 15:43:57

Komentarai

Puikus mokymas, taip plačiai apimantis – nuo žmogaus pradžios Urantijoje vystymosi, kokia tada buvo viruso, pavadinkim, reikšmė, ir dabar. Kalbama kokią mes turime ir galime turėti gyvūniją ir net pabaigoje mums dar kartą primenama net ir apie tinkamos mitybos svarbą.
Virusai, sukeliantys priešlaikinę žmogaus materialaus kūno mirtį buvo to laikmečio atitinkamas etapas, kai tokiu būdu turėjo būti išsaugojami patys tinkamiausi mirtingieji tolimesniam jų išplitimui – sako Tėvas mokyme. Tačiau ką mes turime dabar – vis stiprėjančius virusus, štai kokia mūsų mylima Urantija. Štai kokie mirtingieji viduje – kaip vystymosi pradžioje – tik spindinčia materialia išorė, iš tiesų. Tačiau, kad ir koks bebūtų spindintis drabužis ar užsikabintas blizgutis, net juk ir žmogaus eisena taip pat išduoda – įtampoj ar Ramybėj, su Kūrėju, mes gyvename. Norėtųsi pasakyti – kaip ir veidas – bet kad veidų nematyt. Ot laikai atėjo. Tos kaukės, kurias visiems dėvėti įsakė – kokia kvailystė – taip pat atspindi tam tikrą atranką dabartinio žmogaus, nes juk su jomis ir atrodo žmogus ne kaip žmogus, o kaip beždžionė. Simboliška tai, esant vidumi pradiniame mirtingojo išsivystymo lygyje, ir nė nenorint šviesėti, kas be pastangų neįmanoma.
Šiandieną su Viktorija ir Kotryna buvome mieste, ilgokai ten prabuvome, kone pusę dienos. Prieš saulutę ant suoliuko pasikaitinome, tiesa tik ne Kotryna, nes ji vietoje nenusėdi, tai ji susigalvojo sau žaidimą – į orą mėtė suvertus karoliukus ir juos gaudė. Bėgiojo aplink mus su Viktorija. Gražu buvo man ją stebėti, taip nerūpestingai žaidžiančią, atgaiva sielai.
Priskrido prie mūsų mažytis paukštelis, tokiu itin storu pilvuku, matyt primaitintas žmonių, mat mes sėdėjome prie prekybos centro Akropolis vieno iš įėjimų, o paukštelis, kaip aš pajuokavau, čia bus vietinis. Juokas juokais, bet taip ir bus. Jis nustriksėjo sau kone prie pat įėjimo, ir Kotryna mums parodė – Mama, pažiūrėk, paukščiukas prie sienos prisiglaudė ir šildosi. – Pasižiūriu, iš tiesų – ant žemės – atsigulė ar atsitūpė, nežinau – ir šildosi kaip koks tinginukas. Tačiau taip neįprastai atrodė ir tuo pačiu įspūdingai – pirmą kartą taip mačiau. Vėliau, jam nuskridus, Kotryna tą storuliuką bandė susigrąžinti duonos trupiniais stengdamasi pamaitinti, bet vietoj jo atskrido kitas.
Tačiau kas norėjo būt parodyta būtent to mielo pirmojo paukštelio elgesiu, taip patogiai besijaučiančio tarp žmonių, pagalvoju.

Lauke mes visos kaukių nedėvim, o kam? Žiūri visi žmonės kaip į stebuklą – be kaukės. Na ir tegu. Aš negaliu traumuoti vaikų ir liepti joms neišmintingai dėvėti tas kaukes, nes kažkas taip pasakė. Kai išeinu pabėgioti – taip pat be kaukės. Ir visus dešimt kilometrų bėgioju be jos. Kaip kvėpuoti su kauke? Koks čia sportas tada – dusti. Pora kartų pro mane pravažiavo policija ir nė nestojo. Noriu tikėti, kad dar yra mąstančių ir suprantančių jų, kad negali gi žmogus sportuoti su tomis kaukėmis. Tačiau aš savąją kišenėje įsidedu, kai išeinu sportuoti, kadangi atstumas nuo namų nemažas, tai nežinai kokį – tvarkos pažeidėjų? – gaudytoją gali kelyje sutikti. Nenormalaus dydžio baudos už tariamą prasižengimą, gyvuliniu protu besivadovaujantiesiems atrodo teisingas sprendimas kiekvieno atžvilgiu, kuris tik prasikals. Bet koks čia prasikaltimas gi, kai paties svarbiausio – būtent ir šiame mokyme pasakyto ir Algimanto jau daug kartų mokyto – niekas nemato ir nesupranta– pats karantinas yra prasikaltimas – jis prieš Kūrėjo Valią!
Kai šiandien ryte Viktorija internetu jungėsi prie virtualiosios anglų kalbos pamokos – dar vienas absurdas išsivysčiusioje civilizacijoje – girdėjau jos klasioko ir anglų kalbos mokytojo pokalbio trumpą epizodą. Berniukas sako – Aš tai noriu į mokyklą jau. – Jo, o kodėl tu nori? – Man sunku mokytis taip, namuose, per internetą. Man nepatinka. – Ir mums, mokytojams sunku. – mokytojo balsas pasikeičia, jis nusiminęs. – Taip, bet greičiau tas karantinas baigtųsi... – ir mums sunku, mokytojams ir jums ir t.t.. mokytojas pradeda dėstyti pamoką.
Kotryna ir Viktorija jau ne kartą sako – noriu į mokyklą. Taip širdį suspaudžia, kai išgirsti vaikus taip kalbant. Štai jau ir patiems mokytojams pradėjo vaikai guostis netikromis pamokomis. Tai juk robotizmas, tai juk negyvas bendravimas, tai juk šalta, o iš tikrųjų apie tai net sunku kalbėti.
Uždaryti mokyklas, uždaryti visus namuose – tai prieš Kūrėjo Valią – ir kaip tai gali praeiti be pasekmių?

Bet jūs turėtumėte atkreipti dėmesį štai į ką – joks virusas jums nekelia jokio pavojaus nebent jūs pradedate bijoti, kad užsikrėsite juo ir nuo jo susirgsite – sakoma Tėvo mokyme. Tačiau nebijoti gali, kada žinai daugiau nei žino dabar aplinka. Būtent Įtikėjimas ir žinios leidžia nebijoti ir negalvoti apie tą virusą tiek, kiek galvoja ir juo visi gyvena.
Gyvoji komunija su Tėvais išlaisvina nuo nežinios ar nerimo, kuris gali aplankyti. Mokymai Tėvų, mokymai Algimanto – tai juk mūsų labui. Visos žmonijos labui. Gyvoji Šviesa neslepiama po gaubtu kažkokiu, ji atvira visiems.
Ir dėl to pasakyta yra – kas turi ausis, tas teišgirsta, kas turi akis – tepamato.

Telydi jus mielieji Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2020-04-30 01:30:11Ką tik atsidariau savo paštą ir radau tokį įvertinimą iš Danielio, gyvenančio Jungtinėse Valstijose, kuriam aš tik šiandien nusiunčiau šį Tėvo mokymą anglų kalba - Ačiū tau, mano broli - šiame mokyme yra tiek daug Tiesos iš Tėvo. Aš branginu tai, kad jį atsiuntei man.

Man nepaprastai gera, kad Danielis, gyvenantis kitame pasaulio krašte, kitokioje aplinkoje, taip jaučia Širdimi šito Tėvo mokymo Esmę. Jaučia kaip Urantas.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2020-04-29 23:56:06[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal