Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Dabartinis Evoliucijos iškrypimas, 2020 05 05

Dabartinis Evoliucijos iškrypimas, 2020 05 05

Aš jums visą laiką sakau, kad be Kūrėjo, atrasto savyje, neįmanoma Evoliucijos atstatyti į Kūrėjo teikiamą kryptį. Kūrėjas sumanė Evoliuciją, ir Kūrėjas veda visus Savo Vektoriumi, o kas eina be Kūrėjo, tas savo gyvuliniu protu nieko ir girdėti nenori nei apie Kūrėjo atradimą savyje, nei apie atsidavimą Kūrėjo vedimui iš vidaus tam, kad Evoliucija galų gale sugrįžtų nuo Liuciferio-Šėtono iškreipto Evoliucijos kelio, nupuolus į tamsos beprotybę, sukursčius net maištą prieš Meilės ir Šviesos Šaltinį ir Centrą – Kūrėją, vėl į Tiesos ir Šviesos Evoliuciją.
Ir vis tik Minties Derintojas būna ir prisibeldžia iš vidaus, nors tik iš dalies prisibeldžia, prie kokio nors šių laikų mirtingojo proto, kad tas pradeda jausti savo viduje gilesnę Tiesą negu ją jaučia ir suvokia aplinka.
Šiandien žiūrėdamas youtube videosiužetus suradau vieną rusišką, kuriame rusas vaikinas verčia iš vokiečių kalbos įvairius siužetus ir pateikia savajame yuotube kanale. Aišku, jis nekalba apie Kūrėją, nekalba apie dvasinę šviesą, bet jis atsirenka tai, kas kalba apie tai, kas jaudina dabar pasaulio žmones – karūnos virusas ir karantinas – žvelgiant ne oficialiu, bet skvarbesniu ir atsakingesniu žvilgsniu. Jis pateikia Ken Jepsen – Vokietijoje gyvenančio žurnalisto – savo youtube kanale patiekiamą informaciją rusų kalba.
Taigi Ken Jepsen – nežinau, kaip rašyti pavardę tiksliai, parašiau taip, kaip išgirdau – kviečia 2020 metų gegužės 9 dieną, išeiti į protesto demonstraciją visoje Vokietijoje ir išreikšti savo protestą Vokietijos vyriausybei, tokiai žiniasklaidai, kuri parsidavė milijardieriaus Bilo Geitso (Bill Gates) fondo, vaistų gamybos koncernų pinigams, sveikatos apsaugos ministrui ir jo ministerijai, visiškai atsidavusiems Pasaulinės Sveikatos Organizacijos poveikiui, koks būtent ir įtakoja visų šalių sveikatos ministerijas tiesiogiai, o tada ir premjerus, ir prezidentus, tada ir priimami tokie antihumaniški sprendimai kaip karantinas, kuris neapsaugo nuo virusų plitimo.
Ken Jepsen sako, kad Vokietijoje jau pateiktas įstatymo projektas privaloma tvarka visus vakcinuoti nuo karūnos viruso ir privaloma tvarka vakcinuoti visus nuo visų virusų.
Kenas Jepsenas įkūrė savo partiją – Pasipriešinimas 2020 – į kurią per savaitę nuo jos įsteigimo paskelbimo jau įstojo šimtas dešimt tūkstančių narių – ir ji jau pralenkia žaliųjų partijos narių skaičių ir AFD – siekiančios Vokietijos išstojimo iš Europos pseudosąjungos - narių skaičių, ir gali netrukus tapti trečiąja pagal narių skaičių partija Vokietijoje.
Keno Jepseno pareikštą pasiūlymą – protestuoti prieš visų vakcinavimą nuo karūnos viruso parėmė 230.000, o prieš visų vakcinavimą nuo visų virusų parėmė 360.000 žmonių, pasirašydami tokias protesto peticijas, ir tiek protesto parašų buvo per vieną savaitę.
Kenas Jepsenas sako, kad turi būti sudaryta komisija, kuri ištirtų dabartinės kanclerės Merkel, kaip ir kitų šalies politikų veiklą per karūnos viruso krizę, kiek ji susijusi su Bilo Geitso fondo ir Pasaulinės Sveikatos Organizacijos lobistų ryšiais, kiek sveikatos ministerija yra susijusi su šiais lobistais, kiek gydytojų organizacijos, vaistinės yra susijusios su vaistų gamybos koncernų lobistais.
Kenas Jepsenas sako, kad žiniasklaida specialiai išpučia užsikrėtusių ir mirusių skaičius, tuo gąsdindama žmones.
Tuo tarpu šitas rusas sako, kad net youtubas tiesą skelbiantį jo kanalą blokuoja, atima reklamą, kad apsunkintų jo darbą, negaunant pajamų už reklamą. Kada jis pateikė youtube pareiškimą, klausdamas, kodėl taip vyksta, sulaukė neaiškaus atsakymo, atseit, reklamos davėjai nenori reklamuotis ten, kur propaguojama prievarta – tuo tarpu jis sako, kad jo kanale jokios prievartos propagavimo nėra iš viso. Ir Keno Jepseno kanale, kalbama ne apie prievartą, bet priešingai, raginama konstitucinėmis priemonėmis, o ne kokios nors jėgos panaudojimu, išreikšti savo protesto nuomonę, ir pareikalauti iš vyriausybės ir jos vadovės Merkel juridinės ir baudžiamosios atsakomybės už jos veiklos pobūdį dabartinės krizės metu. Jis sako, kad šitas režimas turi būti pakeistas tikru vadovavimu Vokietijos labui. Ir pats Kenas Jepsenas išreiškė pageidavimą tapti naujos vyriausybės kultūros ministru, ir siūlo tokią nuostatą mokiniams, pagal pasikeitimo programą su užsienio šalimis, pasimokyti tose šalyse, kad vaikai patys pamatytų kitų šalių gyvenimą savo žvilgsniu, o ne vien tik skaitytų tai, kas neteisingai jiems yra surašoma į dabartinius vadovėlius.
Pavieniai Vokietijos gydytojai ir virusologai išsako savo nuomonę su argumentais, prieštaraujančiais oficialiai Vokietijos kanclerės Merkel, sveikatos ministro ir ministerijos vykdomai antivirusinei politikai, tačiau jų balsas iš youtube kanalų nėra girdimas tiek, kiek būtų išgirstas, jeigu jiems leistų kalbėti per Vokietijos pagrindinius televizijos kanalus. Visa nors kiek šviesesnė mintis prieš masinius skiepus, prieš mirčių skaičius, skelbiamus dabar taip, kaip jie skelbiami, kada kiekviena mirtis, suradus karūnos virusą skrodimo metu, iš karto ir priskiriama tam virusui, kai mirties priežastis yra ne virusas, o koks nors jau anksčiau sergantis organas, ir karūnos virusas dėl to nėra tikroji mirties priežastis, Vokietijos televizijos kompanijoms tokia argumentų ir teiginių kryptis nėra priimtina, dėl to jose ji ir neatspindima, tarsi jos ir nebūtų.
Vokietijoje jos vienoje žemėje – Vokietija susideda iš žemių, kaip Lietuva iš rajonų – buvo atlikti tyrimai, buvo tirta 1000 žmonių – 400 šeimų – ir nustatyta, kad mirtis nuo karūnos viruso tesudarė 0,37 procento. O tai įprastas procentas mirčių nuo gripo kasmet. Tačiau panaudojus parsidavusią žiniasklaidą ir vyriausybę galima taip pakreipti visus duomenis, kad bet kuris mirtingasis, kurį ištiko mirtis, ir kuris turėjo karūnos virusą, jau ir yra šio viruso auka. Šitokiu metodu skaičiuojant mirties statistika nuo karūnos viruso išauga keliasdešimt kartų būtent pageidaujama sukelti masinę baimę tarp žmonių linkme. O tada apimtus baimės žmones labai lengvai galima stumdytit kaip nori, niekas neišdrįs pasipriešinti, juk galiu apsikrėsti tuo virusu ir numirti, geriau jau pakentėsiu ir pabūsiu karantine. Tokį siaubą keliantį reginį jau formuoja ir pačios dekoracijos, antsnukiai, gydytojų skafandrai, pirštinės, kombinezonai, na tiesiog pasaulio pabaiga. O dabar nors kiek atsikvėpkite-atsipūskite ir nusirenkit tuos maskarado drabužėlius, ir nusimeskit savo pseudodidvyrių kaukes, mielieji daktarėliai, nesat jūs tie herojai, kuriems dainuojamos dainos, jus šlovinant, nesat jūs ir tie herojai, kurie vardan kitų pasiaukotumėte, tiesiog ir iš jūsų taip pat padarė dekoratyvines judančias ir siaubą keliančias figūrėles, kurias taip pat stumdo be jūsų valios. O jūs gi esate Kūrėjo sūnūs ir dukros, tad ir būkite jais savimi, o ne manipuliatorių rankose marionetės, kurias tampo už virvučių ir jums patiems sukelia papildomą ir stresą, ir baimę, o televizija tokius siaubo inscenizuotus paveikslėlius vis kartoja ir kartoja, kad žmogaus centrinė nervų sistema ima perkaisti. Ir pavyzdį jums davė komunistų diktatūra Kinijoje, kuri taip globoja Pasaulinę Sveikatos Organizaciją – tą parazitinę ir niekam nereikalingą vėžinę ląstelę ant žmonijos sveiko kūno, kad jį savo reikalavimais būtent ir susargdintų, nes tie šios organizacijos biurokratai rūpinasi tik savo šiltomis vietomis ir dėl to jie taip meilikaujasi ir su Kinijos komunistų diktatoriais, ir su Bilu Geitsu, nes pinigėliai teka iš to paties šaltinėlio – ir iš šių beširdžių. O Geitso ir jo žmonelės fondas yra antras pagal piniginį įnašą Pasaulinės Sveikatos Organizacijos biudžete – po Jungtinių Amerikos Valstijų, kurios skyrė po 400 milijonų dolerių kasmet, o Bilo Geitso atseikima suma siekia 100 milijonų dolerių per metus. Tačiau dabar JAV prezidentas Donaldas Trumpas sustabdė dolerių tekėjimą į Pasaulinės Sveikatos Organizacijos seifus, nes jo supratimu, ši organizacija apskritai blogai dirba, ir nėra ko čia jai duoti nepelnytai pinigus. Bilas Geitsas gudrus žydas, jis pats žino, kad šios organizacijos veikla pasaulio sveikatai tikrai nieko neduoda gero, tuo tarpu asmeniškai jam ir jo žmonelei – judviejų fondui – yra pilna ideologinė, politinė, ir ekonominė priedanga sveikatos sferoje visame pasaulyje, ypač Afrikoje. Štai Pasaulinė (NE)Sveikatos Organizacija ir pasirūpina, kad tik Geitso ir jo žmonelės fondas visoje Afrikoje atliktų vakcinavimą. O kad ten būtų toji vakcinacija, ir reikalinga paskleisti gąsdinančias žinias apie įvairius virusus ir apie karūnos virusą, ir užkrečiamas ligas, ir toji baimė iš karto per tų Afrikos šalių korumpuotas sveikatos apsaugos ministerijas pavirsta milijardais, kai tos šalys, būdamos neturtingos pagal gyventojų pajamas, bet turėdamos daug turtų valdžios sluoksniuose, ir perka tas vakcinas, ir milijardai dolerių teka į Geitsų seifą, o tada atitinkami upeliai pasiekia ir Pasaulinės (Ne)Sveikatos Organizacijos kišenes. Tai, kad šią korumpuotą organizaciją savo teritorijoje dar iki šiol tebelaiko Šveicarijos valdžia – Ženevoje – taip pat liudija, kokia yra šveicarų valdžia tamsi ir korumpuota. O kaip gi kitaip, nes ir pačioje Šveicarijoje patogiai veikia vaistų kūrimo ir gamybos gigantai, sau pasigvelbiantys milijardinius pelnus. Šioje sferoje dirba 135,000 dirbančiųjų. 2017 metais viso eksporto net 30 procentų sudarė vaistai. Ši industrija pasiekė 85 milijardų apimtį. Pagal supakuotų vaistų eksportą Šveicarija užima 11 procentų pasaulio rinkos, ir yra antroji pagal šios produkcijos eksportą visame pasaulyje,o jos pajamos už supakuotų vaistų eksportą siekia 37 milijardus dolerių.
Lygiai tokiu pačiu principu veikia ir Europos pseudosąjunga. Abi šios organizacijos yra nusikalstamos žmonijos atžvilgiu, Šviesos prasme, nes pažeidžia Kūrėjo Valią ir Evoliuciją – nešti Šviesą ir Tiesą visai žmonijai, o ne rūpintis savo interesais kitų sąskaita, ir dar kitus pavergiant baime ir melu, korupcija ir jėga, suvaržant Kūrėjo suteiktą LAISVĄ VALIĄ, kurios nevaržo net pats Kūrėjas, o šitų nusikalstamų organizacijų vedliai savo veiksmais save iškelia net virš Kūrėjo. Ir tada jau atskirų šalių valdžia puola kaip pasiutęs šuo visus žmones kišti į narvus – į savo butus, į savo namus – į savo olas – KARANTINAS, kurį skelbia ne Pasaulinė Sveikatos Organizacija, ne Europos pseudosąjunga, o konkrečių šalių premjerai, vyriausybės, prezidentai, parlamentai, ir t.t. Bet gi jie neskelbė per gripo epidemiją jokių karantinų visoje šalyje. Net Vokietijoje oficialūs duomenys, kada buvo palyginti nuo 2016 metų, ir 2017, ir 2018, kada buvo ypač daug susirgimų gripu, ir šių metų karūnos viruso susirgimus ir mirčių skaičių, tai dabartinio viruso sukeltos mirtys piko metu yra net mažesnio skaičiaus negu tuo metu. Tai kam tas karantinas? Tuo labiau, jog Pasaulinės Sveikatos Organizacija žino, kad karantinas padidins depresijų skaičių, kada žmonių judėjimas yra ne tik ribojamas, bet net jis draudžiamas, tai toks draudimas prilygsta įkalinimui, o žmogaus centrinė nervų sistema yra nepritaikyta ilgesnei izoliacijai. Net kosmonautai turi pereiti per ilgalaikę treniruotę, o iki to meto jie taip pat testuojami, kaip gali tarpusavyje sugyveti net ir trumpo skrydžio metu drauge, o čia viskas nutraukiama ir uždaroma neapibrėžtam laikui, ir dar su gąsdinimais tikru kalėjimu ir milžiniškomis baudomis. Tokia vyriausybių veikla yra NUSIKALSTMA, ir už ją turės būti baudžiami ir premjerai, ir prezidentai, ir vyriausybių, ir parlamento nariai, prisidėję savo sprendimais prie visiškai nereikalingo žmonėms karantino ir jo sukeltų skaudžių pasekmių. Tuo tarpu, kokios jau dabar yra tokių piktavalių veiksmų pasekmės, apie tai Pasaulinė (NE)Sveikatos Organizacija tyli. O šai Rusijoje, kur karantino nėra, bet yra nejuridinis terminas saviizoliacija, kurios nėra apibūdinta jokiame įstatyme ir jokiu įstatymu, tai ji jau duoda vaisius – 2,5 karto padidėjo prievartos nusikaltimai buityje. Susimąstykite – per porą mėnesių buitinių nusikaltimų išaugo ne 2 procentais, o 250 procentų. Tas pats, ir net dar daugiau bus su išaugusia depresija, su kilsiančiomis savižudybių potvynių bangomis, su vaikų apsigimimais, motinoms laukiančioms kūdikių gimimo nuolat patiriančioms nerimą ir stresą dėl karantino ir ypač dėl darbo netekimo vieninteliam šeimos maitintojui – vyrui – kada dėl karantino buvo nutraukti visi gamybos ryšiai. Ir tai jau pasėta baimės ir streso sėkla į žmogaus pasąmonę ir sąmonę, ir ji neišvengiamai duos karčių pasekmių per kartų kartas. Tai kur toji Pasaulinė Sveikatos Organizacija, kad perspėtų visus premjerus, prezidentus, vyriausybes, parlamentus, kokie laukia ŠALUTINIAI KARANTINO POVEIKIAI. O juk aš čia nieko nekalbu apie sutraukytus tarpusavio visuomeninius ryšius. Jų jau nebeatstatysi, nes visą laiką pasąmonėje išliks nepasitikėjimo ir atsitolinimo pojūtis, net ir šeimoje. Žmogaus pats centrinės nervų sistemos veikimas bus jau pasikeitęs – bus didesnis baigštumas ir susvetimėjimas visuose ryšiuose ir visose sferose. Dėl to vėl dar labiau išaugs nusikalstamumas, patyčios mokyklose, šeimose, ir vėl nauja lavina virusų dėl žemo energinio dažnio virpesių sutirštėjimo. Tai kur ta Pasaulinės Sveikatos Organizacijos didelius pinigus gaunančių biurokratų išmintis, kuri rodo medicinos kryptį visoms pasaulio šalims.
O vokiečiai to ruso vaikino klausia, kokia padėtis Rusijoje, gal bus galima bėgti į Rusiją nuo privalomo visiems vakcinavimo? O šis sako, kad Rusijos sveikatos ministerija taip pat paklusniai vykdo Pasaulinės Sveikatos Organizacijos rekomendacijas. Čia galbūt liko tik Baltarusijos prieglobstis, kur karantino nėra. Beje, Baltarusijos prezidentas Lukašenka pareiškė per televiziją atvirai, jog nėra jokio reikalo įvedinėti karantino Baltarusijoje, nors Pasaulinė Sveikatos Organizacija ir Baltarusijai tą padaryti rekomendavo. Tačiau, jo nuomone, dabar tam būtinybės nėra, dirba visos gamyklos, visos parduotuvės, vyksta sporto varžybos, jokio suvaržymo bendravime nėra. Vienintelis prezidentas, kuris pasakė visam pasauliui – gripas kasmet kyla ir pasibaigia. Ir šitas virusas taip pat baigsis, ir nereikia žmones gąsdinti, suvaryti į butus ir dar gaudyti ir bausti, kurie eidami į parduotuvę duonos pirkti pažeidė karantiną. Žmonės miršta ne nuo karūnos viruso, bet nuo komplikacijų, kurios paveikia jau kitomis ligomis sergančius organus. Tai reikia saugoti apskritai sveikatą, judėti, sportuoti. Ir jis sako – aš pažiūrėsiu, kaip ta Europa po pandemijos atstatys nutrauktą gamybą, to per akimirką nepavyks padaryti, o mūsų gamyba visa veikia, ir mums nereikės nieko atstatyti. Ir jis yra teisus. Ekonominiai ir finansiniai padariniai bus labai skausmingi. O tai ir vėl pavirs naujomis depresijos ir ligų bangomis, jau dėl pasunkėjusių gyvenimo ekonominių ir finansinių sąlygų.

Tačiau vis tik visa esmė dabartinės padėties yra ta, kad žmogus yra taip susirūpinęs dėl savo kūno, bet visai apleidęs savo dvasią ir Kūrėją. O juk Evoliucija yra sumanyta Paties Kūrėjo, kad ir dvasia būtų stipri, ir tik tada stiprus ir sveikas bus ir kūnas. O dabar viskas atvirkščiai. Tai kaip gi gali nebūti virusų ir ligų, kada mirtingasis, kuris yra valdžioje, net nežino, kas yra Evoliucijos Autorius ir Režisierius, tai kaip gi jis gali užtikrinti sveikatą tiek sau, tiek visuomenei, kada jis pats nieko nežino be Pasaulinės Sveikatos Organizacjos biznierių ar Europos pseudosąjungos pseudopolitikų ir biurokratų nurodymų, kur yra šalies vystymosi idealas ir kryptis visumos Gerovei – kūrinijos Gerovei.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2020-05-05 15:05:40

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal