Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kitokia nuomonė apie karūnos virusą – deja, dabar reta – labai reta – išimtis, bet ji jau vis tik kyla, 2020 05 08

Kitokia nuomonė apie karūnos virusą – deja, dabar reta – labai reta – išimtis, bet ji jau vis tik kyla, 2020 05 08

Mielieji, vakar pasiklausiau vieno virusologo, jauno, gal 25-30 metų amžiaus, iš Bonos – Vokietijos sostinės, ir malonu buvo klausytis jo samprotavimų, ir teiginių, kurie patvirtina mano mokymo teiginius, kad virusas nežokinėja kaip žiogas, o užsikrėsti galima tik per seilių lašelius, patekusius tiesiai į žmogaus vidų.
Jis su kitu jaunu virusologu atliko tyrimą, aplankęs daugybę šeimų, kuriose vienas ar keli nariai buvo ką tik persirgę šiuo virusu ir kalbėjosi su jais labai išsamiai apie jų patyrimus. Visi sakė, kad jiems porai dienų buvo dingęs kvapo ir skonio jausmas, o kai kuriems dar ir klausa buvo dingusi, vėliau atsistatė. Jie tyrinėjo jų namų aplinką, rado virusų ant durų rankenų, vonioje, kituose kambariouse, bet jie visi buvo negyvi, nes kada mėgino juos laboratorijoje padauginti, niekaip nepavyko jų atgaivinti. Todėl jie priėjo išvados, kad sergantis gali apkrėsti sveiką tik vienu būdu – lašeliniu, ir tai su sąlyga – jeigu lašeliai patenka tiesiai į sveikojo žmogaus vidų, o jeigu vien tik ant išorės, tai tuomet tas žmogus tik palaižęs konkrečiai tais lašeliais aptaškytą vietą galėtų apsikrėsti. Todėl, jo manymu, dezinfekavimas turėklų, stalų, ir kitų daiktų parduotuvėse, gatvėse neturi prasmės, nes ten virusai jau nebegyvi, nors jie ir gali būti, tik pavojaus jie nebekelia.
Šeimose iš dviejų narių tikimybė apsikrėsti siekė tik 55 procentus. Tuo tarpu šeimose iš keturių narių ji sumažėjo net daugiau kaip tris kartus ir siekė tik 15 procentų. Jo nuomone, tai galbūt dėl to, kad bendrauti galima ir su kitais šeimos nariais, todėl su turinčiu virusą gali būti ne toks aktyvus bendravimas. Vaikai gali apsikrėsti, tačiau jie yra daug silpnesni viruso platintojai negu suaugusieji. Bet jie specialiai vaikų netyrinėjo, o dėmėsį kreipė į patį virusą, kad daugiau sužinotų apie jį.
Daug šeimų laikė kates, bet nė viena katė virusų neturėjo.
Jis išreiškė nusistebėjimą, kad vyriausybė remiasi tik viena nuomone – Robert Koh Instituto nuomone, kuriam vadovauja Vokietijoje žinomas virusologas, bet jis dėmesį kreipia tik į patį virusą, o jiedu tyrinėjo viruso sklaidos visuomenėje pobūdį. Ir jis teigė, kad vyriausybė turėtų išklausyti abi puses, o tada remdamasi duomenimis abiejų pusių, priimtų atitinkamą politinį sprendimą dėl veiklos ir visuomeninių ryšių visoje šalyje. Jo nuomone, dabartiniai veiksmai yra perdėti, kaip ir nuolatinis dezinfekavimas turėklų, krepšelių parduotuvėse, ar priverstinis kaukių nešiojimas. Jeigu ten ir gali būti koks virusas – tai jis jau bus ten negyvas. Ir vienintelis būdas apsikrėsti, sakykim, palietus turėklus, ar krepšelį būtų tik tokiu atveju, jeigu tik apsikrėtęs virusu žmogus nusičiaudėtų, ar nusikosėtų ant tų turėklų ar krepšelio, o kitas tą vietą tuoj pat paliestų ir dar savo ranką palaižytų. Kito būdo į vidų patekti virusui nuo paliesto daikto net ir su virusu nėra. Tai jeigu šitą informaciją skelbtų ir žmonės tą sužinotų, jiems nebebūtų rekalingas joks karantinas.

Tikiuosi, kad po dabartinės psichozės su karūnos virusu atsiras ryžtingų politikų, verslininkų, žmogaus teisių gynėjų, kurie kreipsis į teismą su ieškiniais dėl atlygintinos patirtos žalos materialios, intelektualios, ir emocinės dėl niekam nereikalingo karantino įvedimo, pateikdami konkrečius ieškinius konkretiems žmonėms, kurie ir priėmė tokius nusikalstamus sprendimus, nutraukė visą šalies gyvą gyvenimą ir pavertė visą šalį kalėjimu – premjerui, sveikatos ministrui, prezidentui, kad būtent jie Lietuvoje ir sukurstė šią psichozę, pasėjo nepasitikėjimo sėklą, kuri jau dabar duoda karčius vaisius, o ateityje duos dar kartesnius silpnapročiais ar nestabilios centrinės nervų sistemos gimusiais vaikais, išaugusiomis depresijomis, savižudybėmis, padidėjusiu nusikalstamumu, išaugusiu žmonių įtarumu, ir nepasitikėjimu, blogesniu elgesiu ir mokymusi mokykoje, dar labiau pašlijusiais tarpusavio santykiais namuose, buitinių nusikaltimų išplitimu.

Kodėl Švedijos vyriausybė gali rūpintis žmogaus visuomeniniu gerbūviu, o Lietuvos – NE? Reiškia, ne tie Lietuvoje vadovauja. Bet gi jie ir ne vadovauja, jie valdo komanduodami kaip kariuomenėje. Švedija netaiko karantino, neriboja kavinių ar fabrikų veiklos, nedraudžia žmonėms bendrauti viešai, šalyje vyksta gyvas gyvenimas. Lietuvoje pasėta baimė ir panika, kiek jau žmonių nubausta – ir prie to prisidėjo ir prisideda masinės informavimo priemonės. O juk tai yra nusikalstama veika, kai kurstoma be jokio pamatavimo panika. Rusijoje, kur jau taip suvaržyta laisvė, kur Maskvos meras įvedė net elektroninius leidimus, kad į parduotuvę duonos gali išeiti tik gavęs tokį elektroninį leidimą, tad policija gaudo žmones be tokių leidimu – tai fašistinio valdymo savybė – viską drausti, viską kontroliuoti, neleisti žmogui laisvai mąstyti, elgtis, ir net laisvai kvėpuoti – tik su uždėtu antsnukiu - tai net ir tokioje Rusijoje jau yra pateikti ieškiniai teismuose dėl tokių politikų veiksmų. Problema Rusijoje yra ta, kad ten nėra savarankiškų teismų, visi teisėjai bijo Putino ir jo parankinių, tad ir dabar jie ATSISAKO TOKIUS ieškinius net svarstyti, motyvuodami, kad prieš politinę šalies valdžią ieškiniai negalimi.
Austrijos parlamente dėl karantino įvedimo, dėl baimės ir panikos paskleidimo jau vienas parlamento narys per posėdį savo atvirame ir nuodugniame pasisakyme atvirai apkaltino šalies vadovą – Austrijos kanclerį. Jis tiesiai pareiškė, kad nebegali toliau tylėti, kada baimė valdo žmones, kada baimė dar labiau kurstoma televizijos vaizdais.
Vokietijos Hamburgo miesto teismo medicinos ekspertas aiškino, kad baimė veikia visur, o televizija ją tik stiprina. Jis pabrėžė - televizija rodo vien tik vaizdus iš Italijos, iš Ispanijos, kurie kelia siaubą, kaip ligoninėmis paverčiami sporto kompleksai, o kodėl tos pačios Vokietijos televizijos nerodo, kad pas mus Hamburgo ligoninėse tik 60 procentų yra užimta intensyvios terapijos vietų. Jis pasakė, jog po skrodimų, atliktų tiems, kurie turėjo karūnos virusą, o tai buvo įvairaus amžiaus žmonės, visiems buvo rimtos ligos iki to viruso, todėl teigti, kad jie mirė būtent nuo viruso – negalima jokiu būdu, jie ir taip jau būtų mirę, galbūt keliomis savaitėmis vėliau. Ir jis dar kartą pakartojo – visi, kurie numirė, turėjo vieną ar daugiau ligų, kurios būtent ir buvo jų mirties tikroji priežastis.

Mąstykite Kūrėjo Protu, o ne gyvuliniu!

Ir būtent šie žmonės, kuriuos čia suminėjau, ir pradėjo mąstyti giliau, ir dėl to jie nebegali tylėti, matydami faktų falsifikavimą, ką ir daro visų šalių valdžia, su labai reta Švedijos premjero ir Baltarusijos prezidento Lukašenkos išimtimi. Deja, tokia išimtis tik patvirtina taisyklę - kokie tamsūs, klastingi ir negailestingi yra dabartiniai pseudopremjerai, pseudoprezidentai, pseudopolitikai.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2020-05-08 11:08:42

Komentarai

Labai gera paklausta – kodėl nėra išklausomos – abi – pusės, o tada daroma atitinkama išvada ir veiksmai – žmonių naudai.
Kiek baimės ir nepasitikėjimo pasėta dabar žmonių protuose per tą karantiną, ir toji baimė neišsivalys per rytojų, ar per mėnesį, ta prasme, kad žmogus dabar toks kaip sukaustytas liko – matosi elgesyje. Neatsipalaiduos žmonės taip, kaip norėtųsi jiems, nors ir stengsis.
Man vis iš atminties iškyla tie nuotraukose įvairiose matyti vaizdai, kaip įvairiose šalyse buvo ir yra plaunamos-dezinfekuojamos gatvės – kiek darbo, kiek pastangų – o štai jums ir viso šito apibendrinimas – ką parodo šiame mokyme pateikiamos tam tikros išvados tų giliau mąstančiųjų, ir ką Algimantas nuo pat pradžių jau mokė – bergždžias darbas – virusu taip, kaip buvo gąsdinama, neapsikrečiama. Tai kiek pinigų išleista, kiek pastangų įdėta visai ne ten, kur jų iš tikrųjų reikia-reikėjo įdėti.

Google įvedus – www.Urantijos Knyga – atsiranda visada šalia tas nuostabusis užrašas – tęsinys – namų užduotis mums, mirtingiesiems. Taigi visas jis atrodo taip – Urantijos Knyga – namų užduotis mums, mirtingiesiems. Aš dažnai pagalvoju apie šį tokį teisingą užrašą – kaip žinutę kokią iš tikrųjų pateiktą. Štai jūsų visų žmonių namų darbas – gilinkite savąsias žinias, plėskite savo požiūrį į aplinką, atraskite visa ko Šaltinį, pažinkite Tikrovę, sužinokite kas jūs esate, dėl ko gyvenate, dėl ko tokios pasekmės aplink ir taip toliau.
Tai štai, jei daugiau žmonių atliktų tuos namų darbus, kokie jie mums visiems užduoti – šviesinti save – tai nebūtų tik keletas tokių, kurie giliau susimąsto, apie karantino beprasmiškumą, o jeigu visi atliktų sąžiningai namų darbą – vis giliau ir giliau nertų į Tikrovės Vandenyno nuostabų pažinimą – tai žinoma ir karantino, kaip ir viruso jokio nebebūtų.
Aš galvoju sau – visi užrašyti Šviesos teiginiai nėra šiaip, kad tik užrašyti. Visi jie turi prasmę, kurių vienų iš viso dar nepajėgi suprasti, kitus gi po truputį pradedi jau plačiau išgvildenti savo besikeičiančiame viduje, dar kitus jau kaip suprastus ir patyrimu patirtus palieki praeityje, kad koptum ant aukštesniojo, suvokdamas dabar jau, kad neperkopus pirmojo – neįmanomas ir tolimesnis – tik jeigu to norima iš Širdies.
Tai štai, tam ir užduoti tie namų darbai – kad juos atlikti. Tik tada bus šviesiau gyventi mums visiems. Tik tada žmonės vieni kitus supras ir mylės, Kūrėjo Meile.
O kol žmonės net nesupranta, kad yra toks dalykas kaip namų darbai – Tikrovės teorijos mokymasis ir Gyvas patyrimas – tol ta iliuzija ir spaudžia kiekvieno protą, iš vidaus. Tačiau vis tiek jie turės būti atlikti, tik jei ne šiame pasaulyje, tai jau po prisikėlimo, ką padarysi. Liūdnos pasekmės Kūrėjo mylimų sūnų ir dukrų tokio neišmintingo elgesio pasiliks čia dar ilgam, bet taip pat liks ir tie, kuriems namų darbus vis tik rūpi atlikti, ir kiek įmanoma kruopščiau. Neatidėti rytojui, dėti tas taip reikalingas pastangas, kad Gyvoji Šviesa iš tos teorijos taptų tuo nuolat pulsuojančiu Gyvu manyje patyrimu.

Telydi jus mielieji, Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2020-05-09 00:30:21[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal