Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto mokymas apie mūsų išmintingus sprendimus ir tamsią dabarties aplinką, pasakytas Šviesos mokymų dalyje, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2020 05 03

Algimanto mokymas apie mūsų išmintingus sprendimus ir tamsią dabarties aplinką, pasakytas Šviesos mokymų dalyje, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2020 05 03

Taip, tai va, liūdniausia tai, kad iš tikrųjų Minties Derintojas su tais protais nedirba, ir jie nepabus. – Tai už juos ir melstis nereikia – pasakė urantė. – Aa, reikia, reikia – malda skirta, kad keltume aukštesnio dažnio virpesius, kurie stiprina mus. Mes tada juos stipriau pajuntame, ir tada mes tampame ryžtingesni. Malda stiprina mūsų dvasinę atsivėrusią asmenybę, kad ji nemiegotų, o veiktų drauge, kaip veda Kūrėjas iš vidaus. Bet tie energiniai virpesiai taip pat sklinda ir į aplinką, kad būtų priimami ne tokie grobuoniški įstatymai, grobuoniški sprendimai, nes įstatymai dabartiniai, kokie egzistuoja visose valstybėse, jie numatyti, kaip išsaugot savo valdžią, kad biudžete būtų pakankamai pinigų, ir nė vienas negalvoja, kad būtų, kuo geriau pasireikšt kiekvienam. O kad būtų tokia aplinka, reikia duot žmogui laisvę pasireikšt – o nė viena valstybė laisvės pasireikšt neduoda – ar Jungtinės Valstijos, ar Rusija, ar Lietuva, Latvija, Estija, Švedija – nė viena valstybė neduoda laisvės. Šitą duos Laisvę tik urantai, iki urantų jūs neturėsite laisvės. Jūs esate dabar kaip baudžiauninkai, ir būsite kaip baudžiauninkai dar stipriau. – Reikia, kad greičiau urantai ateitų į valdžią – pasakė urantė. – O jie negali ateit, kadangi visi, kurie yra baudžiauninkai, jie negali nepažįstamų įsileist, net su jais negali turėt bendrų reikalų – jie bijo tų, kurie yra nepažįstami. Jeigu tu kitoniškai elgiesi, jie tavęs bijo, ir tave iškart įvelka į tam tikrų, jų supratimu, etikečių sampratą – sektantas, sektantas, sektantas! Viskas! O valdžia gąsdina – va, sektantai ten tokie, anokie! Patys būdami, kaip yra pasakymas – juokiasi puodas, kad katilas juodas – tai va, tie sektantai – katalikai – vadina kitus sektantais patys būdami sektantai. – Bet nesupranta – pasakė urantė. – Jie supranta, na, sektos jie sau netaiko, bet taiko, sako – katalikų tikėjimas, katalikų bažnyčia – nesako – katalikų religija – katalikų – bažnyčia. Tai rodo sektantizmą, nes katalikų, kaip religijos tokios nebuvo, ir nėra, ir nebus, čia yra na, suklydimas evoliucinis, sakykim, dabartinis suklydimas – bet jisai nebus amžinas. Taip kad dėl to nepergyvenkit.
Tai ir yra iš tikrųjų, kad mes, kaip urantai vis tiek nebeišnyksime iš šitos planetos, o tik daugiau atsiras tų urantų net ir tokiom sunkiom aplinkybėm, ir ilgu tarpsniu, jeigu mes pažiūrėsime ne dabartinėj akimirkoj – dabartinė akimirka yra per daug suspausta, kad mes matytume tas urantų gretas, kurios plėsis. Bet, natūralu, kada žmonės patirs daug kančių, ligų, mirčių, fizine prasme, tada ir bus galimybė, kels sau klausimus – tai kas yra, kas yra? Kaip ir tie patys virusologai – jie nežino, iš kur kyla virusai, tai nežinos, iš kur tos ligos atsiradusios naujos, ir nesvarbu, kad ten bus moksliniai laipsniai – akademikai – bet jie neturi suvokimo apie tai, ką šneka. Kodėl neturi suvokimo? Dėl to, kad gilinasi paėmę vieną kažkokį niuansą, jame ten skrebena – skrebena tas disertacijas – mėgintuvėliuose ten mėgina visokius eksperimentus daryt, kai viskas yra užprogramuota toje gyvybės plazmoje, su kuria buvo atlikti 500 000-čių įvairių bandymų – tai visa tai, patvirtinus gyvybės plazmos cheminę formulę, viskas joje jau yra numatyta, kas čia bus. Ir problema yra ta, kad Liuciferio maištas prieš 200 000-čių metų sujaukė tą sklandų vystymąsi, kad laukinis žmogus būtų persirgęs tomis ligomis. Čia lygiai tas pats, kada žmogus sako – va, čia kokiais nors vėjaraupiais vaikystėj turėjo persirgt, o žmogus nepersirgo – ir suaugęs serga – forma yra daug sunkesnė. Tai štai, kol tada tos ligos siautė, kol laukinis ten su vėzdais kariavo, būtų buvę gerai, kad jau viskas būtų pasiekta ir išsižudę būtų tie, kurie yra menkesni, bet problema – atsitiko taip, kad išsižudė geresni – stipresnio intelekto, imlesni dvasingumui – liko menkesni. Ir pastiprinimui atsiųsti Adomas ir Ieva misiją sužlugdė – vėl – nebuvo įlieta violetinės gyvybės plazmos. Reiškia, mes turim tokią aplinką, kurioje sužlugdyta darni Evoliucinė Tėkmė, kada dvasingumas buvo nutrauktas 200 000-čių metų dėl Kaligastijos prisijungimo prie to maišto, kurį sukurstė Liuciferis. Ir štai tada, kada dvasinio Pamato nebėra – o ligas ir virusus naikina tiktai aukštesni energiniai virpesiai – o žmogus neturi šitų energinių virpesių – bet jis mato rezultatą savo materialaus darbo, tada jis sutelkia dėmesį – štai šitas darbas man duoda rezultatą, tai čia ir yra tikra, nes gauna atlygį. O dvasiškai nėra mokančių, tuo labiau, kad nesimato rezultatų – rezultatas individualus – vidinis patyrimas. Nėra masių, kad su transparantais keliautų, ir – va čia Gyvasis Kelias yra toks, ir toks! Viskas individualiai, ir tada visa veikla nukreipiama materialiai civilizacijai vystyt. Bet virpesiai tai yra žemi – na, tai šekit tada, atsiranda nauji virusai, atsiranda nauji, nauji ligų pasireiškimai! Juk nė vienas iš tų genetikų nežino, iš kur vėžys yra? Iš tų pačių žemų energinių virpesių! O atsiras dar daugiau ligų, kurios nepagydomos! Dėl ko nepagydomos? Dėl to, kad ne tą gydo, ką reikia gydyt – ne priežastį šalina, o pasekmę mėgina pagaut. O kaip tu ją pagausi, jeigu jinai keičiasi visąlaik – mutuoja? Korporacijoms, tai argi naudinga išgydyt žmones? Taigi jie liks be darbo, be milijardų. Tai va, jau išgirdau vakar per Pūko radiją žinias skaitė, pasakė, kad Amerikoj, ten kažkokioj laboratorijoj, nustatė, kad šitas virusas bus dvejus metus. (urantai šypsosi) Nu va, tai dvejus metus, nu, kvailystė tiesiog! Bet jie, jie gi tą cituoja – nu va, pasakė ta laboratorija. O iš kur ta laboratorija žino, kad dvejus metus? Tas virusas mutuos – ir jis visą laiką bus, ir naujų atsiras. Juk su AIDS virusu žmogus susitaikė, jis mėgina, kaip nors tarp jo ten išsisukinėt. – O ką mūsų valdžios vyrai prigalvos, jei jau dabar dar sunkesne forma pasireikš, kaip dar mumis sukiš į kokius gaubtus? – paklausė urantė. – Tai va tada ir sukišinės, dabar jau yra precedentas – vienąkart pabandžius, jau kiti lengviau sulįs patys. Juk Maskvoj Putino reikalavo – įvesk karantiną, įvesk karantiną! – žmonės reikalavo – kodėl nieko nedarai, visas pasaulis čia per televiziją aiškina – karantinas! Karantinas! o tu nieko nedarai, įvesk karantiną, imkis griežtų sankcijų! Tai jį išprievartavo! Jis dar neįvedė karantino, įvedė tik saviizoliaciją, bet ji nepagrįsta jokiais įstatymais – nėra apibūdinimo, kas ta saviizoliacija. Bet vienokiu ar kitokiu atveju – tai yra kvailystė, nes nutraukt visą gamybą, nutraukt bendravimą, ir tada sukuria baisią aplinką. Štai, paskaičiau kitą straipsnį – kariuomenėj jau yra na, tokių milžiniškų neigiamų patyrimų, kad žmonės neištveria tenai. Ir tie šauktiniai, kurie dabar tarnauja tiktai devynis mėnesius, juos išleisdavo savaitgaliais į šeimas, dabar jau jų neišleidžia jau porą mėnesių. Tai jau parašė ten laišką, visų tų kareivių, kur ten batalione tarnauja – Panevėžio batalione – kažkoks tai husarų pavadinimas – Rusijos nemėgsta, bet paėmė husarų vardą – karaliaus Mindaugo husarų batalionas. Tai rodo, koks nenuoseklus mąstymas – ima, reiškia, karalių Mindaugą, ir rusišką caro kariuomenės – husarų – batalioną. Tai va, jeigu čia didžiausias priešas Rusija, tai jeigu tu dabar paimtum iš šito – iš kokio nors savo priešo, Hitlerio, sakykim, ten – SS batalionas – na, nei šis, nei tas būtų – tai va čia tas pats yra, arba gestapo – karaliaus Mindaugo gestapo batalionas. Tai va čia tas pats. Ir yra husarai, tai yra tos caro Rusijos buvę tie ant arklių raiteliai – tai va, kai viskas yra nenuoseklu, tai viskas yra sujaukta, ir tai yra virusų atsiradimo priežastis – ligų atsiradimo priežastis – naujų ligų kilimo priežastis, o korporacijos, jos pasiima savo pinigus – milijardus – ir labai gerai.
Būkit su Kūrėju, ir jums nebus jokios prievartos. Dėl to ir jums sakau, jeigu būsit jūs su Kūrėju, tai jokie skiepai jums nebus reikalingi, jeigu čia prievarta privers kažką daryt, jūs sakysit – ne, aš nesutinku. Bet tada jūs turėsit ryžto tą pasakyt – nebus ryšio su Kūrėju, bus baimė, ir tada sakysit – na, skiepykit. Gripas yra jau ta liga, kuri praėjo, o vakcina, kol sukuriama, tai reikia žiūrėt į praeities gripą, o kitą sezoną gripas jau bus kitoks, tai ta vakcina neveikia, veikia tiktai tas placebo efektas, kad tu pasiskiepijai – tau yra ramiau viduje, ir dėl to virpesiai pakyla į aukštesnį dažnį, ir tu sustiprini imuninę savo sistemą – bet ne dėl vakcinos, o dėl to, kad tu žinai, kad tave paskiepijo, ir tu jau turėtum nesirgt, kadangi jau vakcina yra tavo viduje suveikusi, tai va tu ir ramiau jautiesi. Reiškia, tada baimės tavyje nėra tiek daug, kad nužemintum tuos virpesius ir tas virusas prikibtų, arba gripas ten pasiglemžtų. – Tai nuo erkinio encefalito irgi – nesvarbu, kad paskiepyta, nepadeda tie skiepai – pasakė urantė. – Taigi ir negali padėt, bet padeda įtikėjimo aukštesni virpesiai. Taip, kad, mano mielieji, turim Gyvąjį Kelią, jo niekas negali pakeist visais atvejais, visais. Taip, kad būkit Gyvajame Kelyje savimi, ir prieš laiką nesukit galvos, kas gali būt ten jūsų valdžia kompanijoje, ar jus atleistų iš darbo, ar ne. Štai kada bus ta akimirka, tada ir žinosit, kaip su Kūrėju spręst tą iškilusią problemą! Aš jums sakau, kad gyvulinis protas daro klaidingus sprendimus. Kadangi valdžioje yra tie, kurie turi gyvulinio proto pasireiškimą, tai jų yra tvarka, ir mes nieko negalim padaryt kito, kaip tiktai štai Šventovėje pasimelsti ir už jų nors kiek prašviesėjimą.
Bet – vėl – sakau, svarbiausia yra mūsų pačių stiprus Gyvas ryšys su Kūrėju ir aukštesni virpesiai mūsų pačių viduje, kad mes išsilaikytume.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2020-05-12 09:15:41

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal