Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Septyni Pagrindiniai Energijos Reguliuotojai – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 08 22

Algimanto pamokomasis žodis – Septyni Pagrindiniai Energijos Reguliuotojai – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 08 22

Mano mylimieji, sakau šitą pamokomąjį žodį 2020-aisiais metais, rugpjūčio 22-ąją dieną Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvojoje Šventovėje, šįkart – Vilniuje, rytoj būsiu Kaune.
Ką tik mes pagarbinom Kūrėją. Ypač po garbinimo labai sunku pereit prie daug žemesniais virpesiais tariamų žodžių net ir šito mokymo mano teikiamų įvairių teiginių, nes virpesių skirtumas yra milžiniškas. Ir tos bangos – jos viduje juntamos – atsispindi, ir dėl to labai sunku iš ypač aukšto dažnio virpesių, pasinėrus, net užmerkus materialias akis, Gyvosios Komunijos aukščiausio dažnio energinius virpesius staiga nužementi, vėl bendraut per Tave, pasakojant apie Tave, net ir su jumis, kurie žiūrite yuotube šitą mano mokymą, nors jis yra įrašomas mūsų Šventovėje. Ir mane žavi, žinot, nuostabiausios Asmenybės, kilusios – kilusios ne tiesiogiai iš Kūrėjo, bet jau iš Kūrėjo sukurtų Dukrų – Pagrindinių Septynių Asmenybių. Tai – Septyni Pagrindiniai Energijos Reguliuotojai. Ir vėliau jie sukuria Energinius Centrus, kurie yra įvairiuose kūrinijos segmentuose. Bet mane žavi štai, kad šitie Energiniai Centrai, jie patys Energijos nesukuria, nes visa Energija pasklinda iš Kūrėjo – jie šitą Energiją reguliuoja, manipuliuoja, pritaikydami atitinkamiems kūrinijos segmentams pagal jų poreikius, net užtikrindami ryšio grandines, kad nė akimirkai, nė sekundei nenutrūktų Energijos užtikrinimas kiekvienam kūrinijos segmentui, ir jie yra Asmenybės. Asmenybė – tai gyvybės kategorija, turinti laisvą valią – turi galimybę rinktis. Bet jie sumanyti ir sukurti atlikti atitinkamas funkcijas, turėdami laisvą valią, nuo pat Laiko ir Erdvės Visatų sukūrimo, jau už Havonos, tai yra, Centrinės Dieviškosios Visatos, kuri pati skrieja, kaip vienas milijardas pasaulių septyniomis grandinėmis aplink Rojų – visos kūrinijos geografinį centrą. Tai štai, Havona yra amžinoji Centrinė Dieviškoji Visata. Ir kada tik buvo sukurta jau pirmosios Visatos Erdvėje ir Laike, štai tada buvo sukurti ir Septyni Pagrindiniai Energijos Reguliuotojai! Ir nuo to laiko, nuo pirmosios akimirkos, kada tik Energiją buvo būtina pritaikyt kosmose esantiems Laiko ir Erdvės segmentams, jų veikla prasidėjo – bet prasidėjo nuo Havonos. Štai pačioj Havonoj Energija yra tobulame, harmoningame, sinchroniškame ryšyje su Rojaus Energija, ten nieko nebereikia sinchronizuot, bet kada ateina iš Erdvės ir Laiko Visatų piligrimai, kada sukūriami Sūnūs ir Dukros, kurie išvyksta į Kosminę Erdvę tose pirmosiose Visatose, kad ten pradėtų savąjį darbą, štai tada jau reikalinga tiems piligrimams, keliaujantiems per Havoną – per Centrinę Dieviškąją Visatą – per tuos milijardą pasaulių – jau reikalingi Energiniai Reguliuotojai, nes atvykimas tų piligrimų tarp iš tikrųjų aukšto Šviesos ir Intelekto dvasinių Asmenybių, kurie yra Vietiniai Havonos Gyventojai – tai yra aukštesnio lygio negu mes – ribiniai – net, kai pasieksime Rojų ir būsime ištobulinti, įgyvendinę savo Likimą, kuris padovanotas Kūrėjo mums visiems – visiems planetos gyventojams – pasiekti Patį Kūrėją Rojuje, štai mes tada būsime kaip ribiniai ištobulinti, ir net įgyvendinę Kūrėjo mums suteiktą priesaką – būkite tobuli net ir tokie tobuli, koks tobulas esu Aš – tai štai pasiekę Rojų, jau kaip ribiniai ištobulinti, mes vis tiek nebūsime to lygio, kaip Havonos vietiniai gyventojai, nors iki to laiko būsime perėję per visus Septynis Havonos Žiedus, apjuosiančius Rojų, kad Rojus išliktų Centras, nes jis yra visos kūrinijos Centras. Taigi perėję per milijardą pasaulių, mes vis tiek būsime ne tokio statuso, kaip Havonos vietiniai gyventojai, kurie yra jau ne ribiniai evoliuciniai mirtingieji, bet Absonitai – Absonitai. Jų kilmė yra tokia, kad nėra registruotų dokumentų, kurie mums būtų prieinami, kada buvo jų kilmė – dar nesant Laiko ir Erdvės Visatų jau buvo Havonos vietiniai gyventojai, nors jie nėra Rojaus Piliečiai, kuo tapsime mes. Tai štai tuos Energinius Pasaulius – vieną milijardą – Havonoje – prižiūri tie Septyni Energijos Reguliuotojai, kurie savo ruožtu sukuria kitus Energinius Centrus – ir jie dirba, kad atliktų savo funkcijas, būdami laisvą valią turinčiomis Asmenybėmis, niekada ir minties nekyla, kad jie turėtų neužtikrinti tų energinių grandinių puikiausio veikimo. Atrodytų, na, kaip gali atlikt tą patį veiksmą per trilijonus metų, ir visą laiką ta pačia tėkme, nes jie užtikrina kaip Asmenybės tos Energijos manipuliavimą, tekėjimą pagal kiekvieną segmento poreikį. Mes gi čia, būdami šitame pasaulyje, norim visur lėkt, keliaut, pamatyt, akimis praryt daugybę įvairiausių reginių, ir vis mes klausiam – ką dar naujo pamatei? kur dar buvai? – o ten tokio aukšto statuso dvasinės Asmenybės visą laiką atlieka tą darbą, ir visą laiką jaučia – jaučia pasitenkinimą dėl to, ir niekada ir minties nekyla susilpninti savo darbą. Štai ką reiškia kupinas, dvasios pripildytas vidus, kada įsiliepsnoja viduje Kūrėjo numatyta jam virpesių gama! Jinai paverčia visą Evoliucinį Procesą – Palaima – už kurią liejasi padėka – liejasi. Ir net ir Energinių Reguliuotojų niekas negali suimt, nutraukt jų veiklos – jie nepavaldūs jokiai kitokiai galiai, išskyrus tas Pagrindines Septynias Asmenybes, ir Patį Kūrėją. Štai kokia suteikta laisvė veikimui, niekas negali net pirščiuku pagrasinti jiems!
Tai štai, kai yra iš Kūrėjo tie aukščiausio energinio dažnio virpesiai geriami, tada Energiją jie ir gali manipuliuot tokiu mastu, kad užtikrintų energinį sklandų veikimą Havonos viename milijarde pasaulių – štai kokia galia jų yra! – kad tai, kas ateina iš Laiko ir Erdvės – per piligrimus – būtų ir jiems adaptuota, kad ta Energija būtų išlyginta pagal jų poreikį, nes vietiniams Havonos gyventojams yra kitokie kriterijai, kitokia Energija, dar galingesnė – Rojaus.
Ir man, kada visą laiką Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU – sako, kada aš sakau, kad reikia, reikia, na, išmokt man Kūrėjo Energiją manipuliuot, kad galėčiau paskiau kitiems tą parodyt, sustiprint, kaip materializuojami daiktai iš Energijos, sako – tavo būsena dar nepasirengusi tam, tu negali jausti dar tokio pasitikėjimo, dar tu turi labiau atsivert, kad tavo būsena būtų be jokios abejonės, be krislelio šešėlio abejojimo, kad tai gali nepasisekt, neįvykt. Tai turi būt būsena, ne intelektualiai išmąstymas, bet būsena savaime, kaip upelio tekėjimas upės vagoje. Upelis neklausia, štai, kur koks posūkis, teka tiesiog taip, kaip suformuota upės vaga, dėl to ir yra visas upės tekėjimo vaizdas. Visa Kūrėjo Energija manipuliuota – tai yra milžiniška – milžiniška – dvasinė Galia, ir toji Galia priklauso nuo vidinio turinio – kiek jis pripildo mūsų vidų. Ir štai sveikata priklauso taip pat nuo mūsų dvasinės būsenos, kurią mes juntame – būsenos – ne nuo mūsų noro. Noras – tai yra tiktai impulsas – na, kaip vėjas laivo burėms. Noras – būtinas, bet būsenos vien tik noru negali pasiekt – reikalingos pastangos atsiveriant Kūrėjui, garbinant Kūrėją, studijuojant Jo Šviesos Šaltinius, ir veikiant drauge su Kūrėju visumos labui – savuoju gyvenimu, ne epizodais. Aišku, prasideda viskas nuo atskirų epizodų, bet jeigu jau nori tą pasiimt iš Kūrėjo gyvenimo teikiamą sveikatą, tavyje turi būt ta būsena, o būsenos negali epizodais suformuot. Epizodai – tai yra tas, kas gražu, gera akimirkomis. O tarp tų akimirkų yra vien klaidingi, pilni baimės etapai – ne, tada tu būsenos tokiu atveju nepasieksi, turi būt atvirkščiai. Gali būt epizodai abejonių, bet visi etapai turi būt užpildyti Kūrėjo Meilės būsena – štai va, tada tu turėsi tą sveikatą, tada nebus to viruso keliamos baimės. Juk kada, mes matom, jau turim gi vis tiek Įtikėjimą, ne tą, kurį demonstruoja atėję tikintieji į bažnyčią atlikt ritualų, bet mes jau atveriam save Kūrėjui, ir mes matom, kiek prasilenkia mūsų mąstymas nuo to, kas yra aplinkoje – ir mes matom, kad ta baimė viešpatauja ir visų politikų galvose, ir visame pasaulyje – politikų galvose. Dėl to yra tragiški veiksmai dėl tragiškų, klaidingų sprendimų. Ir tokiais atvejais katastrofa – neišvengiama – tokia yra Evoliucija, nieko nepadarysi. Bet mes einam šituo Gyvuoju Keliu tam, kad rodytume kryptį – kaip takoskyra tarp baimės virpesiuose esančių mūsų dvasinių brolių ir sesių, ir mūsų, iš Kūrėjo geriamų Meilės virpesių, ir priimamų sprendimų visumos Gerovei, ir mūsų priimtų sprendimų įgyvendinimo veiksmų mūsų aplinkoje, mūsų kasdienoje, kad ta kasdiena palaipsniui mums, pirmiausia sau asmeniškai, taptų Palaimos akimirka išsitęsianti į mūsų Gyvenimą, nepaisant to, kas dedasi aplinkui, nes mus ta būsena iškelia virš tos aplinkos tamsos. Tai Kūrėjo tokia sumanyta Evoliucija. Evoliucija – tai yra Švytėjimas – Švytėjimas – išsiveržiant tai Šviesai iš mūsų Širdies!
Štai, gyvenkite Širdimi su Kūrėju, suliekite save su Kūrėju, ir turėsite tą natūralų Švytėjimą – Švytėjimą - iš jūsų pačių energiniais virpesiais, pasklindančių Švytėjimo Gyvenimo patyrimu.
Laikau jus savo Glėbyje, kaip ir Kūrėjas, nes visas Glėbys yra iš Kūrėjo, kurį aš gaunu, kada atveriu save Jam. O aš gyvenu su Juo nuolat. Ačiū jums už jūsų Meilę man, ir visiems. Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2020-09-02 12:39:19

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal