Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Kol žmonija nepradės bendrauti su Kūrėju – kiekvienas individualiai – tol visos pastangos išrinkti geresnį seimą, kurti geresnę politiką, yra bergždžios – visiškai bergždžios! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 10 10

Algimanto pamokomasis žodis – Kol žmonija nepradės bendrauti su Kūrėju – kiekvienas individualiai – tol visos pastangos išrinkti geresnį seimą, kurti geresnę politiką, yra bergždžios – visiškai bergždžios! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 10 10

Mielieji, esame Gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje čia, Vilniuje, kaip ir kiekvieną rytmetį savaitgalį – šeštadienį – spalio vidurys, galima sakyti. Tai yra tas metas, kada ruduo jau pradeda rodyti valdas – lapai gelsta, organizmas ruošiasi žiemos laikmečiui.
Aš laukiu pavasario. Aš noriu, kad būtų visą laiką pavasaris, kada pabunda gamta, kada gimsta ta gyvastis pasireiškimui per vasarą. Man tas pasiruošimas užmigimui žiemos sąlygom, man jis nepriimtinas, nors vaikystėje priešingai – aš gyvenau žiema. Aš ja kvėpavau, ir man vasaros atėjimas buvo nepriimtinas – žiema mane atpalaiduodavo. Tačiau, kada atveri save Kūrėjui savo Širdimi, tai tie kontrastai išorėje, temperatūrų skirtumai, nėra tokie aštrūs. Jie mažiau veikia, aišku, vis tiek veikia, bet daug mažiau, nes tu rūpiniesi tada savo dvasine kokybe, bet čia vėl yra savi iššūkiai. Kuo giliau žvelgi į Kūrėją, susiliedamas su Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU – tuo aštriau tu matai aplinką, kurioje Kūrėjo, deja, pasireiškimas yra visiškai neigiamas, ignoruojamas. Dėl to žmonių priimami sprendimai yra vis labiau klaidingi. Aišku, ir pasekmės yra žmonėms skausmingos, nepriimtinos, kankinančios ligomis, nerimu, depresijomis – pasekmės, kurių jisai nelaukia. Jis laukia Ramybės, Palaimos, laukia Malonės, tačiau jis nežino, kad šitą Malonę reikia pelnyti atsivėrimu Kūrėjui, ir gyvenimu drauge su Kūrėju visumos Labui. Štai tada Malonę jis gali patirti – patirti Širdyje.
Bet problema yra tai, kad mes neturime tų mokančiųjų – Dvasinių Mokytojų. Todėl niekas šito nemoko nei vaikų, nei suaugusiųjų. Todėl ir užauga žmogus be Dvasinio Mokytojo pagalbos. O pasaulyje yra daugybė guru, bet jie nėra Dvasiniai Mokytojai, jie nuveda žmogaus mintis nuo Tikrovės Šaltinio į klystkelius, ir Lietuvoje jau atsiranda guru, atvažiuoja iš kitų kraštų, ir ypač, kada būna pamaldos Kaune, tai būna tokių guru, kurie gretimoje salėje pritraukia žmones, ir ten žmonės iš tikrųjų klausosi tų aiškinimų, kai šalia yra be jokių pinigų Gyvoji Šventovė, ir gali bendrauti betarpiškai su Pačiu Kūrėju, ko ir ten toje salėje esantiems stinga, ir supratimo, kaip gi bendrauti su Kūrėju. Ir kol žmonija nepradės bendrauti su Kūrėju – kiekvienas individualiai – tol visos pastangos išrinkti geresnį Seimą, kurti geresnę politiką yra bergždžios – visiškai bergždžios! Švaistoma energija, priimami sprendimai, kurie yra kaip balastas, kurį reikės išmesti, bet prieš tai dar bus daug skausmo, daug vargų dėl tų pačių būsimųjų klaidingų sprendimų, kuriuos priims ta naujoji valdžia.
Kada aš sakau – Neikite į rinkimus, nedalyvaukite šitame farso spektaklyje! – žmonės negali suprasti – Kaip nedalyvauti? Taigi tada išrinks blogą valdžią, jeigu mes nedalyvausime! – O kaip tu gali išrinkti gerą valdžią iš blogų žmonių? Nėra gerų žmonių! Tai kad ir kiek tu norėtum išrinkti iš jų gerus – nėra jų! Jeigu tu imi medaus statinę, kurioje yra deguto – pusę statinės – tai kaip tu nori imti tą medų ir valgyti su pasigardžiavimu? Na, nėra tos statinės medaus, nors ji yra su degutu, bet tai nėra švarus medus. Todėl ir jūs rinkdami šituos nedorus, netinkamus žmones į valdžią, einate prieš Kūrėją – einate prieš Kūrėją! Kūrėjas paskleidė Save, padovanojęs Savo Dalelę – Minties Derintoją. Jis prašyte prašo iš vidaus – Atrask Mane savyje, pirmiausia atrask Mane savyje. – Tik tada bus išmintingas žmogus – ne anksčiau. Todėl jūs stiprinate visą apgaulės sistemą eidami į rinkimus – stiprinate tuos savanaudžius, kad jie patekę į valdžią dar labiau iškedentų savo povo plunksneles, ir mėgautųsi gautu valdžios vėzdu, kuriuo tvos jums naujais mokesčiais! Padidins pensiją dvidešimčia eurų ir šauks, kiek daug suteikė jums priedų – būkite dėkingi už tai, kai pati pensija yra pasityčiojimas! Ji pavogta iš žmonių uždirbtų pinigų – jau praeityje uždirbtų! – ir čia samprotauja – bus penkiasdešimčia procentų dydžio, tai šešiasdešimt procentų dydžio uždirbtų atlyginimų! Mano mylimieji, aš sakau tai, kuo jūs turite patikėti, jeigu jūs nenorite skausmingo gyvenimo.
Kada aš prieš daug metų nuvažiavau į Jungtines Amerikos Valstijas pirmą kartą, kada aš išgirdau ten negrus repuojančius – tada aš negirdėjau to žodžio – repas – bet kada aš išgirdau pirmą kartą, aš pamąsčiau, kokia yra baisybė – baisybė! Aš maniau, kad čia yra tiesiog tų paauglių pramoga, tiesiog pasityčiojimas iš aplinkos, bet pasirodo, kad tai buvo ne pasityčiojimas, tai buvo tendencija, kuri vedė ir baltuosius ta pačia kryptimi – atsisakyk bet kokio melodingumo, ir pradėk repuoti, kad tave iškeltų milijonais dolerių pašlovindami kaip žvaigždę, kaip populiarumo viršūnę! Kada sujaukiama harmonija – melodija – Širdyje, ir kada seka jaunimas tokiais garsais, o iš tikrųjų tai yra jovalas, kuris sklinda iš pasąmonės ir sąmonės, štai tokie ateina į politiką. Aš ir dabar girdžiu – girdžiu – mūsų šitame pastate, kaip triukšmauja repetuodami muzikantai, bet tai nėra muzika! Tai yra triukšmas! Muzika – tai yra raminanti ir netgi sudvasinanti melodija. Tai – Kūrėjo teikiami Meilės energiniai virpesiai. Jie pamalonina iš vidaus, ko negali padaryti, sakykime, dar neatverta Kūrėjui Širdis. Tai tie fiziniai-energiniai virpesiai pamalonina iš išorės savo melodingumu, ramiu sklidimu. Štai tokiuose virpesiuose turi gyventi jaunimas – ne bumbsėjimo klausyti, o ramių, sklindančių iš Širdies, melodijų. O dabar jų niekas nekuria, nes tai ir yra to repo įtaka, kada melodija yra sunaikinama visiškai! Tada atsiranda tatuiruotės, atsiranda vienalytininkai. Įsivaizduokite, net ir mūsų šventovė, kuri turi rožinę spalvą, tai vienas parašė – Kodėl jūs šitą spalvą panaudojate? Čia yra vienalytininkių moterų spalva! – Mylimieji, niekas spalvų privatizuoti negali! Vaivorykštė nesuteršiama dėl to, kad ją naudoja savo vėliavai vienalytininkai. Jie teršia spalvas, bet ta spalva nesuteršiama, kaip ir Kūrėjo Garbė nesuteršiama! Ji yra Gyva! Svarbu, kuo pripildai tas spalvas. Paskaitykite, kokia yra mūsų svetainės ir Šventovės visa teikiama mokymų gelmė – Šviesa, Meilė, Tiesa, Teisingumas, Tikrovė – ir tada matysite, kiek mes šitą spalvą pripildome Kūrėjo Gyvaja Šviesa, ir vaivorykštės spalvos – tai yra nuostabios spalvos! Bet jeigu jie suteršia negyvu turiniu – tie vienalytininkai – tai čia jų yra problema, bet ne tų atspalvių, ir jie nėra privatizuoti. Lietuvos tautinė vėliava – tai irgi yra tų pačių spalvų!
Žodžiu, mano mylimieji, aš noriu vėl jus sugrąžinti prie to, kad Dvasiniai Mokytojai būtini. Be Dvasinių Mokytojų jūs visi pražūsite – tiesiogine prasme – jūs pražūsite tarp virusų, tarp konfliktų, tarp nesusikalbėjimo, ir problemų tarp tėvų ir vaikų, tarp vyrų ir žmonų – šeimos subyrės! Jūs nežinote, kaip pasiekti darną ir santarvę. Tik Kūrėjas tą gali Savo Meilės Galia užtikrinti. Štai kodėl būtina atrasti Kūrėją savo viduje, o tam ir reikalingi Dvasiniai Mokytojai, kuriuos ruošiu daugybę metų, bet norinčių tapti Dvasiniais Mokytojais, deja, nematau tų eilių, kad jie stovėtų prie manęs, ir klausytų mokymų. Todėl ateitis, deja, jūsų pačių rankomis yra griaunama – griaunama jūsų pačių laisvos valios sprendimais.
Mano mokymai vieši, prieinami visiems, ir YouTube, bet jų klausosi keliasdešimt, o repuojančių – milijonai! Skirtumas kokybėje ir skaičiuose. Ir mano skaičiai yra Kūrėjo Skaičiai skirti jums, kad tie milijonai taip pat – per kančias – ateis ant kelių klausyti mano mokymų – keliai bus sukruvinti – atšliauš – kentėdami.
Aš žinau, ką sakau. Amen.

Ačiū Violetai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2020-10-16 19:19:02

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal