Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Rojaus Trejybės-AŠ ESU knyga Meilės Galia jau atvežta man iš spaustuvės Vilniuje, o taip pat ir Linai į Kauną.

Mylimieji, Rojaus Trejybės-AŠ ESU apreiškimų-mokymų knyga Meilės Galia jau yra mano kambaryje Vilniuje ir pas Liną Kaune.
Man ji atrodo šilta, artima, ir ryški, tuo išsiskiria iš kitų - nesumaišysite.
Kaip ji pateks jums? Kadangi per karantiną nebesueiname draugėn Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, tai turėtume dėl knygos perdavimo susitarti telefonu. 869944059 arba Kaune 862670778

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2020-11-16 14:21:33

Komentarai

Miela Daiva, puikus tavasis patyrimas, tikrai. Kažkieno apmokėta kurjeriui sąskaita, už tau pristatytas Meilės Galia knygas, verčia šyptelėti.
Mintyse nieko kito nelieka, kaip tik padėkoti Apvaizdai už tokią dovaną, ir mūsų visų stiprinimą, kai galime skaityti apie tokį nuostabų patyrimą jos sumodeliuotą, o tavo miela Daiva pasidalintą visų labui.

Mielas Evaldai, ačiū tau, kad pasidalinai su mumis savaisiais patyrimais, tai kaip gi gimė tas nuostabusis, apreiškimo Meilės Galia, viršelis.
Buvo įdomu sužinoti tavąjį patyrimą, nes jis gyvas, kaip ir pati knyga, ir tu prisidėdamas savuoju nuoširdžiu darbu tapai jos dalimi tam, kad ji išvystų dienos šviesą.
Ir vis tik aš svarstau, kaip mums svarbu dalintis savomis mintimis, savaisiais patyrimais vieniems su kitais. Kada aš laikiau apreiškimą pirmąjį kartą savosiose rankose, aš gėrėjausi viršeliu. Grįžusi iš darbo namo, jau galėjau atidžiau ir vidų knygos apžiūrėti. Štai tada pamačiau dar daugiau mane maloniai nudžiuginusių knygos tam tikrų detalių – pavyzdžiui, rožinio atspalvio pavadinimas įvadiniame puslapyje, rožinio atspalvio raidėmis atspausdintas paskutinysis knygos puslapis ir viskas kitkas. Tačiau man buvo įdomu – kaip gi gimė knygos viršelis? Koks buvo procesas? Kas prie šio darbo prisidėjo? Šiuos klausimus iškėliau sau viduje. Tada perskaičiau, kad tai tavo Evaldai indėlis, tačiau turiu pasakyti, kad labai – bent jau man – trūko tavo būtent patyrimo aprašymo, kokį jį kaip nujausdamas mums ir parašei.
Jo dėka, viduje susidėliojo dar kitoks paveikslas dabar imant kasdien į rankas apreiškimą ir jį studijuojant – dar daugiau Šilumos.
Ir tikrai kuo nuoširdžiausias ačiū tau, už tavo nuoširdų darbą, prisidedant prie knygos atsiradimo – kaip ir visiems kitiems urantams – ačiū Rojaus Trejybei-AŠ ESU.

Telydi jus mylimieji, Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2020-11-24 23:39:48Noriu ir aš savo patyrimais pasidalinti. Visa ši knygos kūrimo kelionė užtruko, bet labai džiaugiuosi dėl visko kas nutiko. Ačiū, Algimantai, Tau už supratingumą ir palaikymą.
Preitais metai labai buvau skubinamas sumaketuoti šią knygą, bet ne Algimanto, tai ir į šį darba pažvelgiau gan mechaniškai, kadangi buvau labai užimtas tuo metu, tai suradau kas galėtu sumaketuoti tekstą, pradėjau galvoti kaip gali atrodyti viršelis ir beliko sulaukti tik Algimanto palaiminimo. Tačiau Algimantas kategoriškai pasakė, ši knyga turi būti sumaketuota urantų rankomis, tų, kurie eina šiuo keliu. Dar iki galo nesupratau, kas turima omenyje, supratau, kad reikės nudirbti darbus ir po truputį planuotis maketavimo darbą.
Nežinau ar jums taip būna, kumet vienus darbus atidėlioji ir nenori jų daryti, o kitus tarsi tausoji, kad tik nepasibaigtų? Šį darbą man norėjosi tausoti, prieidavau retai, tačiau su gera būsena ir didžiuliu malonumu, o po darbo dar ir būdavau apdovanojamas gera būsena. Kadangi dažniausiai dirbdavau vakare, vienas ir po to iškart eidavau miegoti, tai mane užliedavo labai malonus ramybės jausmas, viduje jausdavau, kad darau tikrai teisingą ir reikalingą darbą.
Deja šie metai buvo itin sunkūs tikriausiai visomis prasmėmis, tad gerą būseną tapo taip sunku pasiekti, kad ir į mėnesį kartą jau nebeprisėsdavau prie knygos, o dar nežinomybės dėl viršelio.
Algimantas man buvo pataręs atsiduot Kūrėjui į rankas ir pačiam išjaučiant nufotografuoti kokių gražių gamtos kadrų, kurie atspindėtų meilės išraišką. Aš labai apsidžiaugiau dėl šios minties, tačiau nuo pavasario iki pat rudens neturėjau tinkamos būsenos. Mes su Algimantu nuolat susirašinėdavom laiškais, aš jam kartais nusiųsdavau kokį pavyzdį ar idėja ir jis pakomentuodavo. Tai šį sykį man pasidalinus, kad nepavyksta man atsiduot Kūrėjui geroje būsenoje, kad galėčiau užfiksuot tinkamų kadrų pradėjo vystytis idėja kaip turėtų atrodyti viršelis. Padariau vieną variantą su tokiu abstrakčiu fonu, pasikalbėjom, kad abiems jis napatinka, po to dar kitą su dangaus vaizdu, tai šis jau geriau, bet dar ne tas. Tačiau užrašo šriftą, kurį išrinkom kaip tvirtą, kuris tikrai atspindi, jog čia "Meilės Galia" naudojau visuose variantuose ir jis išliko iki pat paskutiniojo.
Vieną kartą pakalbėjom gyvai su Algimantui ir nusprendėm, kad pamėginkim viršelį padaryti panšų kaip preitų knygų, kad būtų paprastas ir aiškus, o ir tęstinumas liks. Nepamenu ar tą pačią dieną, bet sulaukiau stipraus impulso viduje, jog labai noriu eiti prie to viršelio kūrybus, taigi prisėdau sau įprastomis sąlygomis ir sudėliojau demonstracinį variantą su malonumu. Bet jaučiu, kad kažkas dar kirba viduje, kad kažko dar reikia, mat pirminis variantas buvo melsvas. Jau padaręs šį preliminarų maketą įkėliau į elektroninį paštą siųsti Algimantui, kad pasitartumėm ir akimirkai sustojau. Šią akimirką tas jausmas mano viduje buvo išskleistas, labai aiškiai suvokiau mintį, kad jis dar nebaigtas. Įsijungiau redagavimo programą ir mėginu pajaust, kas tuo norėta pasakyt ir čia atsiranda mintis, kad Rojaus Trejybės-AŠ ESU simbolis rožinis, jei labai tiksliai techniškai tai "magenta" spalvos. Tai yra aukščiausio dažnio spalva žvelgiant pagal bangos ilgį. Pamaniau, o kodėl ne ji? Po to sekė tuzinas minčių ir sprendimų kaip tai padaryti, kad nesusipriešintų spalvos su simbolio atspalviais, o viena kitą papildytų, čia vėliau padėjo ir Algimanto įžvalgos ir jau netrukus turėjom variantą, kuris abiems patiko.
Tai štai ta mane užpildanti ir pakylėjanti būsena knygos rengimo pabaigoje ir nežinomybė pradžioje labai stipriai kontrastuoja. Aš iš to išmokau, kad darbą reikia dirbti atsakingai, neskubant, jis turi teikti malonumą ir žinoma jį pašvęsti Kūrėjui, tuomet tas darbas ne tik atliekamas kokybiškai, bet ir pats darbo procesas teikia malonumą bei daug ko pamoko, tik reikia nuoširdumo ir įsiklausyti.
Tad, mielieji, aš čia aprašiau tik akimirką. Mūsų visų darbai tik akimirkos, tad linkiu jums, kad toje akimirkoje, jos patyrime ir supratime, jos atlikime jūs pajaustumėt ir suprastumėt, kad ten glūdi Amžinybė. Kaip jūs atliksit kiekvieną darbą, kiek savęs įdėsit, ar iš Meilės jį kursit, ar jis jus mokys, ar suteiks malonumo.. Tik nuo jūsų laisvos valios pasirinkimų priklauso ar Jūsų Akimirka Amžina.
Skaitydami gyvenkit, kurkit ir patirkit Meilės Galią.

EvaldasV
2020-11-23 23:30:25Brangūs broliai ir sesės, mylimas Kūrėjau,
Ir aš noriu pasidalinti keliais maloniais patyrimais, susijusiais su naujai išleista Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Mokymų-Apreiškimų Knyga. Tai labai šilta Knyga, aiškiai ir suprantamai suredaguoti Mokymai – Irenos, Petro, Linos, Violetos ir Algimanto rankomis, gražiai ir tvarkingai sumaketuota ir apipavidalinta Evaldo rankomis – gražios, sodrios, išskirtinės spalvos, Knygos pavadinimas ir Autorius aiškiai matomi, labai ryškus, nuolat spinduliuojantis Kūrėjo Energiją simbolis viršelio centre. Visa Knyga traukia paimti ją į rankas. Ji tikrai miela. Labai dėkoju Tau, mylimas Kūrėjau, už visus šituos Mokymus, kuriuos Tu mums perdavei per mūsų mylimą Dvasinį Mokytoją Algimantą. Ačiū tau, Algimantai ir visiems kitiems nesuminėtiems už rūpestį, kad šita Knyga pasiektų mus, trokštančius dar labiau įsisavinti Gyvąją Tikrovę. Ačiū Vitai, kad jinai atsiuntė man šią puikią Knygą, kurią mielai pradėjau skaityti. Ačiū Linai, kuri pasirūpino pašto kurjeriu, kad šios puikios Knygos pasiektų Panevėžio urantus. Pajuokausiu, jinai dirba kaip tie Angelai-Transportuotojai, kurie gabena viską, kas kam reikalinga ir nuveža ten kur reikia. Tai va, toks vienas iš tos komandos ir atvyko pas mane į darbą, ir atvežė siuntą su puikiosiomis Knygomis. Su Lina buvo sutarta, kad atsiimant siuntą aš už ją susimokėsiu pati, bet tas mandagus brolis dvasioje man pasakė, kad mokėti nereikia, nes jo elektroninėje sistemoje nerodo, kad reikia susimokėti. Aš vos ne primygtinai siūlau pinigus, o jis ramiai sako, kad negali paimti tų pinigų. Tuomet pasakiau, kad žino, kur dirbu, jei iškils problemos, susisieksim, pasirašiau, kad gavau siuntinį. Viskas truko kelias minutes ir jis skubiai išvažiavo savo baltu autobusiuku pas kitus klijentus. Kada pradariau dėžę, o pas mus darbe labai ryškus darbo aplinkos apšvietimas, tai tos Knygos tiesiog švietė! Tik gaila, kad darbe neturiu su kuo jomis pasidalinti, nors buvau atsinešusi dar prieš pat pirmą karantiną ir Urantijos Knygą, ir Akimirkos Amžinybę, ir Gyvąją Tylą, ir Jėzaus Apreiškimą Kalbu Jums Vėl, ir lankstukų, ir buvau padalinusi savo padarytų nuorodų į šias Knygas, į Svetainę, bet deja, tyla ir abejingumas. Tik vienas lankstukas buvo paimtas, bet kas iš to, nes niekas nepasidomėjo apie Kūrėjo Šviesą. Užtat dabar visi nuoširdžiausi panevėžiečiai urantai skaito šitas puikiąsias Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Mokymus-Apreiškimus pavadinimu – Meilės Galia.
Linkiu visiems Gerovės ir apkabinu su Meile.

DDaiva
2020-11-21 22:57:14Kai savaitgalį, po gyvųjų pamaldų sužinojau, kad pirmadienį jau bus pristatytas Meilės Galia apreiškimas, labai apsidžiaugiau. Norėjau kuo greičiau savo rankose laikyti naująjį apreiškimą, tad paskambinau Linai ir mes susitarėme antradienį susitikti. Tačiau Lina man paskambino šiandien ryte – aš buvau darbe – ir pasakė, kad atveš man apreiškimą – į darbą, šiandieną.
Taip apie trečią valandą po pietų apreiškimas atsidūrė mano rankose – nuoširdžiai tau ačiū Lina.
Vos tik aš jį paėmiau į rankas – mano vidumi perbėgo šiurpuliukai, tiesiog pajutau Šilumą savo viduje, negalėjau nustoti šypsotis ir vis kartojau Linai – kokia graži.
Viršelis – nuostabaus grožio – rožinė spalva – nuostabaus atspalvio. Tiesiog viskas taip kaip turi būti.
Aš pažvelgiau, jau atsisveikindama su Lina, dar kartą į knygas man atvežtas, ir vėl pajutau kaip mano vidų užlieja nuostabūs virpesiai. Ėjau į darbą, bet mintyse pagalvojau apie jus, urantus, ir kaip norėčiau džiaugtis drauge su jumis šią akimirką.
Dėl to ir rašau į Forumą dabar. Trokšte trokštu perskaityti Įvadą ir visą apreiškimą – ką dabar pat ir pradėsiu daryti. Trokštu ją dar kartą pavartyti, tiesiog prie jos prisiliesti. Ir jau tos rožinės spalvos sodrumas ir visų spalvų suderinamumas knygos viršelyje, virpesiais traukte traukia prie savęs.

Ačiū Rojaus Trejybei-AŠ ESU už dar vieną – tiesiog neįkainojamą brangenybę.

Telydi jus mylimieji, Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2020-11-17 00:36:29[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal