Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Kaip Danguje, taip bus ir Urantijoje! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 01 30

Algimanto pamokomasis žodis – Kaip Danguje, taip bus ir Urantijoje! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 01 30

Mylimieji, mano vardas Algimantas. Esame šiuo metu Gyvojoje Šventovėje, karantino sąlygomis, bendraudami per materialias priemones – per Skype‘ą. Aš sakau dvasinius mokymus per gyvąsias mūsų šventovėje vykstančias pamaldas.
Nuostabu yra dalintis Šviesa, dalintis Meile, dalintis Gėriu su visais, padedant jiems giliau pažvelgti į aplinką, pamatyti tai, ko materialus žvilgsnis paviršiuje, galbūt užkliūdamas, ne visada pažvelgia giliau. Juk yra toks pasakymas – Kaip Danguje, taip ir žemėje. Ir daug kam jis yra girdėtas. Tačiau retas, kuris susimąsto, kas jame yra iš tikrųjų ne visiškai tiksliai išreikšta bent šiai akimirkai, kada aplinkoje mato daug neteisingumo, daug skausmo, kančių, tuomet mintis kyla – tai štai, jeigu yra taip čia kaip danguje, tai ir ten bus daug kančių. Štai šitą pasakymą derėtų pataisyti – Kaip Danguje, taip bus ir žemėje! – bus! Šiandien čia nėra taip, kaip Danguje. Ateityje – ir tai priklausys ir nuo mūsų – kiekvieno – asmeninių įdėtų pastangų – bus tos kartos, kurios iš tikrųjų gyvens tokiu pačiu principu, kokiu gyvena visa kūrinijos dvasinė Šeima, kurią mes ir galime apibūdinti, kaip esančią ten Danguje – danguje, tai ne erdvėje, o atitinkamuose materialiuose pasauliuose, kur vyksta įvairūs veiklos milžiniški Evoliuciniai etapai. Ir kiekviename pasaulyje yra savitas universitetas, kaip galima savąją asmenybę ryškiau išskleisti nuostabiais Gėrio, Meilės Žiedais, veikiant drauge su Kūrėju visumos labui, visumos Gerovei.
Tai štai, kada mūsų planeta vystėsi sklandžiai – evoliucine prasme – be sutrikimų, kai praėjus pusei milijono metų nuo žmogaus jau užfiksavimo, kad jis yra šitame pasaulyje, kokį buvo tas Andono ir Fontos – paauglių, dvynių, sesers ir brolio – priimtas laisva valia sprendimas Šviesos labui palikti savo gentį, palikti savo tėvus, ir pradėti, pabėgusių iš genties, kurti naują gyvenimą, kadangi jų niekas nesuprato pačioje gentyje, ir tėvai net negalėjo suprasti jų kalbos, nes jie jau kalbėjo ištisomis sąvokomis – nebe tokio masto laukiniška kalba. Jų kalba buvo nepaprastai išplėsta, ir gentainiai, ir tėvai negalėjo suvokti jų sakomų teiginių, o jie abu vienas kitą suprato. Ir štai tas priimtas sprendimas leido užfiksuoti, kad šitame pasaulyje jau yra žmogiškojo lygio gyvybė.
Tai ir štai nuo to momento, praėjus pusei milijono metų, buvo atsiųstas mums dvasinis Vadovas – Planetos Princas – Kaligastija – ir jis turėjo šimtinę pagalbininkų, kurie taip pat buvo čia kartu atgabenti. Jie anksčiau buvo patyrę išėjimą iš savo gimtųjų planetų, bet ne iš šitos planetos, ne iš Urantijos, o iš savo kitų, panašių į Urantiją, planetų. Jie jau buvo perėję per mirtingojo materialaus išėjimo iš pasaulio, ir sielos tapatybės lygiu pažadinimo Morontijoje patyrimą.Tai štai dabar jie priėmė naują iššūkį čia dalyvauti tolimesniame įvairių patyrimų kaupime, dirbant Dvasiniais Mokytojais šitoje planetoje, bet jau turint aukštesnį energinį lygį, kaip asmenybės, pasireiškiančios didesne įžvalga, ir tuo pačiu gilesniu patyrimu. Ir šitie šimtas pagalbininkų turėjo savo padėjėjus, pačius geriausius, parengtus iš genčių, tuo metu gyvenusių mūsų pasaulyje. Tai štai tie pagalbininkai – pekiasdešimt vyrų, penkiasdešimt moterų – atidavė savo gyvybės plazmos tam tikrus elementus, kad šitiems atgabentiems – šimtinei – būtų suteikti materialūs apvalkalai, būtų sukurta jų materiali forma arba ką mes laikome žmogiškuoju kūnu. Tai štai jie visi bendromis pastangomis tris šimtus tūkstančių metų sklandžiai dvasino tuo metu buvusias žmonių įvairiausias gentis, rengdavo dvasinius mokytojus Dilmuno mieste – tai – Dalamatijos periodas arba Dalamatijos kultūra, Dalamatijos vystymosi etapas – ir čia parengtus dvasinius mokytojus pasiųdavo į savo gimtąsias gentis, kur jie būdavo dvasiniais mokytojais tose savo gentyse, kad perteiktų tą Šviesą, kurią gavo čia – lavinimo būdu – Dilmuno mieste, Dalamatijoje. Tai štai toks dvasinis mokymas vyko sklandžiai tris šimtus tūkstančių metų, kada įvyko Vietinėje Sistemoje, kuriai priklauso ir mūsų planeta, Liuciferio sukurstytas maištas prieš Tėvą, prieš Kūrėją. Prie jo prisijungė jo pavaduotojas Šėtonas. Štai mes tuos vardus ir asmenybes žinome, nes jie buvo iš lūpų į lūpas kartojami. Kaligastijos vardo neišliko, bet jis vėliau tapo įvairiose pasakose pavartotu velnio figūros, velnio personažo, prototipu. Tai štai tas maištas uždėjo karantiną, kaip mes dabar turime tą karantiną, būdami sveiki, apriboti savo veikla, savo judėjimu, tai tuo metu karantinas buvo uždėtas toms nesveikoms planetoms, kurios prisijungė prie maišto. Tai buvo trisdešimt septynios planetos, nes jų dvasiniai Vadovai parėmė Liuciferį ir Šėtoną! Tuo metu buvo šeši šimtai devynios planetos Satanijos Sistemoje. Satanijos Sistema susirgo! Tai ji buvo izoliuota! Serganti Sistema buvo izoliuota, ir sergantys pasauliai buvo izoliuoti, ne sveikieji, bet sergantys! Reiškia, karantinas yra – ligonį apriboti, kad jisai negalėtų užkrėsti kitų, bet ne sveikuosius suvaryti į kalėjimus – į savo butus, savo namus, savo aptvarus, uždaryti visą veiklą! Čia yra tik ligonio proto, nukrypusio nuo Evoliucinės Kūrėjo teikiamos Šviesos Meilės Galia, iškrypęs pasireiškimas. Tai – prieš Kūrėjo Valią!
Ir dabar tas maištas iki Jėzaus atėjimo į šitą pasaulį užtruko du šimtus tūkstančių metų, o šitame tarpsnyje tas šviesinimas genčių, patirtas per tris šimtus tūkstančius metų, buvo prarastas per dešimt tūkstančių metų visą laiką smunkančio proto – degraduojančio proto – sprendimų ir jų įgyvendinimo šitame pasaulyje, mūsų praėjusių kartų gyvenime. Šitie sprendimai ir jų įgyvendinimas privedė prie to, kad dabartinėje kartoje mes turime tokią beprotybę! Pasaulis visas staiga buvo sustabdytas savo veikla, kai visa Evoliucija yra grynas judėjimas, ir judėjimas ne šiaip sau – judėjimas visą laiką į Kalną, į Viršūnę, į Šviesą, kur reikalingos pastangos. Judėjimo sustabdyti negalima! Jeigu tu nors kiek atsisakai pastangų, tu pradedi grimzti į tamsos bedugnę, tu negali sustoti vietoje. Judėjimas yra, bet jis – arba į Šviesą – ėjimas į Kalną – arba grimzdimas į bedugnę – į tamsą! Tai yra proto degradacija! Šiandien vyksta proto degradacija, ir tokie degradavę protai užima vadovaujančias pareigas visuose parlamentuose!
Štai Kaligastija, kada jis aiškino – dvasinis planetos Vadovas – Planetos Princas – Kaligastija – kada aiškino per savo pagalbininkus – tą šimtinę – kokia yra Šviesa ten Danguje, tai tarp tų mokymų buvo ir tai, kad ten Danguje ir yra trys viena kitą sąveikaujančios struktūros. Tai yra administracija atitinkamų darinių – pirmiausia, tai yra įstatymus leidžianti institucija, kaip gyventi toje aplinkoje, yra tuos įstatymus vykdanti institucija, ir yra teismai, kurie sprendžia iškylančius konfliktus tarp tų, kurie išleidžia įstatymus ir tų, kurie vykdo. Yra visa ta aplinka – jie visi – Kūrėjo Sūnūs ir Dukros – su savo individualiu supratimu ir tų įstatymų, ir aplinkos, jie padaro klaidų, nes jie nėra tobuli, bet jie yra dvasios, ir tada reikalingi teismai, kad būtų sprendžiamos konfliktinės situacijos. Ten nėra korupcijos, nėra papirkinėjimo, nėra išskaičiavimo priimti sprendimą kieno nors naudai! Tiesiog Įstatymas ir yra Evoliucinis Kūrėjo Planas, kad Įstatymas atitiktų Kūrėjo Evoliucinį Planą, kad įgyvendinimas neprasilenktų su tuo priimtu Įstatymu, neprisitaikant nė prie vienos iš grupių.
Jeigu šita planeta nebūtų patyrusi maišto, šiandien mes turėtume parlamentus, kurie priima įstatymus, atitinkančius Kūrėjo Evoliucinį Planą. Lygiai taip pat mes turėtume šito Įstatymo vykdytojus – vyriausybes, prezidentus. Jie vykdytų įstatymą, o ne būdami korumpuoti, ieškotų, kaip patenkinti savo asmeninius interesus, ir slėpdami gražiais žodžiais, o viską darydami priešingai, prieš visumos numatytą Gerovę pagal Kūrėjo Planą – Evoliucinį Planą. Ir teismai būtų iš tikrųjų žiūrintys, kad pažeidimai, kokius padaro mirtingieji – žmonės – būtų tiksliai pagal įstatymą įvertinti, ne kažkam pataikaujant, ne kažkam siekiant privilegijų, bet žiūrint kaip atitinka tai įstatymą, kuris turi atitikti Kūrėjo Evoliucinį Planą.
Štai kokia turi būti to pasakymo – Kaip Danguje, taip ir žemėje. – aplinka – kontekstas. Jis turi būti pripildytas Kūrėjo Evoliucinio Plano Gyvojo Turinio, kad atėję parlamentarai kurtų įstatymus, atitinkančius Kūrėjo Evoliucinį Planą, bet tie parlamentarai tada turi būti atradę Kūrėją savo viduje, kad jie žinotų, kad yra toks Kūrėjo Evoliucinis Planas. O kas jame yra? Čia gi nežinos! Reikia atverti Kūrėjui save – asmenybę – kad galėtum suvokti, kas yra tame Kūrėjo Evoliuciniame Plane. Tokie patys teismai būtų, tokie pat būtų vyriausybės nariai, tokie pat būtų ištikimi Kūrėjui prezidentai. Štai tokia visuomenė turėtų Kūrėją kaip Šviesulį, kaip Centrą, suvienijantį visą visuomenę, kad ji veiktų įgyvendindama Kūrėjo Evoliucinį Planą, veiktų visumos Gerovei. Mes dabar dėl maišto praradome du šimtus tūkstančių metų laiko. Skaičiuokite, kiek čia yra prarasta mūsų minčių, teiginių, sprendimų visumos Gerovei. Mes per šituos du šimtus tūkstančių metų, per kartų kartas kariavome, naikinome savo dvasinius brolius ir seses, kūrėme vis modernesnius ginklus naikinti juos, kad pasiektume kažkokių sau naudingų interesų patenkinimo, kol galų gale priėjome prie įvairių sukurtų materialių priemonių, kaip televizijos, radijo, kompiuterių, interneto ryšių, ir viską mes panaudojame, vėl, vietoj to, kad Šviesa sklistų, kad visos priemonės būtų panaudotos visumos Gerovei užtikrinti, įgyvendinant Kūrėjo Evoliucinį Planą, jos naudojamos naikinti žmogaus mąstymą, naikinti žmogaus bet kokią Šviesos, Gėrio, Meilės, Gailestingumo, savitarpio supratimo menkiausią mintį. Sąmonė prikemšama įvairių žemų virpesių gaivalų, kad žmogus būtų paimtas į baimės narvą, o tai prieštarauja Kūrėjo Evoliucijai!
Mes ir esame dabar ties tuo iššūkiu – urantai. Mes turime puikias galimybes stiprinti savo gyvą ryšį su Kūrėju, šitomis aplinkybėmis grūdinti savo charakterį, bet tuo pačiu per šitą laiką dar giliau atsiverti, dar giliau įtikėti į Kūrėją, kad Kūrėjas būtų dar stipriau mylimas mūsų Širdyje, ir kad mes veiktume taip, kaip ir veda Kūrėjas mus šitomis sunkiomis aplinkybėmis, suvaržytomis mūsų bendravimui.
Taip, mano mylimieji, mes jau gyvensime tada – ir dabar – atitikdami Kūrėjo Valią. Ir tada iš tikrųjų galėsime pasakyti – Kaip Danguje, taip bus ir Urantijoje! – bus, nes esame mes, urantai. Mes esame tie, kurie šviesiname žmoniją jau šiandien. Ateityje tą darysime dar aktyviau.
Taip sumanė Rojaus Trejybė-AŠ ESU, o tai Kūrėjas yra sumanęs savo Evoliuciniu Planu. Ir jis bus įgyvendintas!

Ačiū Violetai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-02-09 12:18:35

Komentarai

Mielieji, kaip smagu skaityti tokius Daivos parašytus Šviesos ir Tiesos teiginius. Vien tai man jau yra milžiniškas sustiprinimas, kad mano pasirinkimas žmones šviesinti, dvasine prasme, gilumine prasme, buvo teisingas, kai man buvo akivaizdu, jog be žmonių būtent dvasinio apšvietimo vis tiek Lietuva -- ir bet kuri kita šalis -- pateks į aklvietę, nors tuo metu buvo visur rašoma, kaip ekonomika kyla kaip ant mielių, o aš mačiau priešingą vaizdą -- skelbimus lange Gedimino prospekte -- išnuomojamos arba parduodamos patalpos, kai dar neseniai čia buvo parduotuvė. Dar nebuvo jokios emigracijos, jokios savanaudiškos Europos pseudosąjungos, o man jau tada buvo liūdna, ir tas liūdesys vis stiprėjo, nes tokius skelbimus pradėjau matyti ne vien tik Gedimino prospekte. O per radiją, televiziją vis tvirtino statistikos departamentas, bankas, tas pats Nausėda, pateikdamas savo pseudoprognozes, kaip Lietuva suklestės, koks spartus Lietuvos žengimas pirmyn. Jau tada man buvo akivaizdu, kad Lietuva kaip apgirtusi nuo Laisvės, nebežino ką daro. Man tuomet kilo toks palyginimas -- Lietuvos valdžia apsvaigo nuo to, kad gavo vairuoti galingą -- Lietuvos Nepriklausomybės nuo Kremliaus -- F1 formulės bolidą, kuris per lenktynes pasiekia net daugiau kaip tris šimtus kilometrų per valandą greitį, o štai jos vyrai tevažinėjo žiguliais, moskvičiais, volgomis, zaporožiečiais, tuo tarpu moteris buvo iš viso reta vairuotoja, o čia toks galingas lenktyninis automobilis, tik svarbu, kad kas nors paaiškintų, kaip jį užvesti ir pradėti važiuoti. Taip ir pradėjo tokias lenktynes, kurios baigsis -- aišku -- tragiškai, kada jokio patyrimo nėra. Apsalę nuo azarto, kad biudžete vis daugiau pinigų, dar daugiau pardavinėjo visas įmones -- atseit įvedė kapitalizmą, laužė viską, kas tik turėjo nors menkiausią atspalvį kolektyviškumo -- gamyklas, kolūkius, mokyklas, ligonines, net žodžius, darbo vietos nykte nyko, skelbimų apie parduodamas patalpas jau mačiau pusėje Gedimino prospekto, o statistikos duomenys ir tokie nausėdos, mauricai, krupavičiai ir į juos panašūs be jokio analitinio mąstymo šaukte šaukė, kokia tvirta Lietuvos ekonomika, ir vis prognozavo jos augimo procentus, o radijas, televizija jas pagarsindavo kasdien. Deja, žmonės, praradę darbo vietas, pamatę, kad jų šalies valdžia tvarkosi tik savo reikalus, o ne Šalies, puolė į oro uostus, ir kaip paukščiai paliko savo lizdą, išskrido ten, kur geriau. Man buvo akivaizdu, kad valdžiai tai nerūpi, ir greitai išgirdau ir paaiškinimą -- žmogus turi laisvę gyventi ten, kur jis nori. -- Nekalba apie tai, jog emigracija vis auganti net iki tokio pavojingo masto tokiai mažai tautai yra tragedija, ir ką būtina daryti, kad šito nebebūtų. Aš mačiau, kad visuose postuose esantys pseudopolitikai yra be analitinio ir sveiko mąstymo, todėl net nesuvokia būsimų pasekmių ateityje. O apie būtinybę tautą dvasinti niekas ne tik nekalba, bet nieko apie taį net nežino -- kas gi tai -- Tautos Dvasinimas? Čia jau niekaip neįmanoma apsieiti be Dvasinio Mokytojo. Štai kur yra to užburto rato perkirpimas, kad prasidėtų tikrasis Kūrėjo Evoliucinio Plano įgyvendinimas Urantijoje -- nuo Dvasinių Mokytojų paruošimo Lietuvoje. Nėra svarbesnio dalyko -- visai Planetai -- kaip Dvasinių Mokytojų ruošimas Lietuovje, o tuomet jau norintys jais būti ir gaus iš manęs viską, kas reikalinga.
Ir štai dabar man taip gera skaityti tokius Šviesos ir Tiesos teiginius, kuriuos jau iš savosios Širdies pateikia ir Adolfina, ir Vita, ir Daiva, o Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje tą irgi išsako ir Leonida, ir Vytautas iš Neveronių, ir Vita, ir Valdas, ir Adolfina, ir Nijolė iš Darsūniškio, ir Rita, ir Vilius, ir dar ir kiti man tą išsako paskambinę. Tad dabar dėkoju Rojaus Trejybei-AŠ ESU už Tėvo man kažkada išsakytus mokymus, kada nuolat man Tėvas nurodydavo, atsakydamas į mano prašymą -- Mylimas Tėve, suteik, kokį nors naują mokymą, nes dabar vis nuolat girdžiu tą patį raginimą -- atsiverk daugiau -- aš nežinau, kaip man daugiau atsiverti. -- O Tėvas vėl ramiai man tvirtina -- Atsiverk daugiau, bendrauk su Manimi daugiau, tik tada daugiau pasitikėsi ir Manimi, ir tik tada ir galėsi priimti Mano gilesnius mokymus, ir pats pradėsi mokyti kitus, ir net taip, kad jie stebėsis tavo mokymais. -- Aš Tėvui nuolat kartodavau -- ko gi aš galiu mokyti kitus, kai pats nieko nemoku, vis užsirašinėju citatas iš Urantijos Knygos, o savo nieko negaliu sugalvoti, ką pasakyti. -- Tėvo nurodymas buvo -- ir yra dabar -- tas pats -- Atsiverk daugiau, labiau pasitikėsi Manimi, ir savımı.
Ir kada aš girdžiu Kūrėjo garbinimo ir šlovinimo Gyvus Žodžius, kaip jie lliejasi iš Širdies, kokia tai tai yra Gyvo Himno Kūrėjo Šlovėje ir Garbėje Choro Meilės Melodija Kūrėjui, ir aš džiaugiuosi, kad netapau karininku. Tapau Dvasiniu Mokytoju vykdydamas Kūrėjo Valią iš Meilės ir Laisva valia. Ir šį paskutinį mano teiginį jau gali pasakyti ne vienas ir urantas -- jeigu dar ne garsiai, tai savo viduje.
Rojaus Trejybės-AŠ ESU Evoliucinis Planas Urantijoje bus įgyvendintas urantų Dvasinių Mokytojų, o taip pat ir tokių urantų, kurie netaps Dvasiniais Mokytojais, bet Gyvajame Kelyje bus aktyvūs ir ryžtingi savosios veiklos sferoje, veiksmingų pastangų dėka.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-03-24 14:09:43Šiandien klausydama šį be galo svarbų, išsamų mūsų dvasinio Mokytojo – Algimanto – video mokymą, įkeltą yuotube svetainėje, elektroniniame takelyje – Gyvasis Kelias – ypač suklusau ties šiais giliais sakiniais, štai keletas pastraipų –

Štai Kaligastija, kada jis aiškino – dvasinis planetos Vadovas – Planetos Princas – Kaligastija – kada aiškino per savo pagalbininkus – tą šimtinę – kokia yra Šviesa ten Danguje, tai tarp tų mokymų buvo ir tai, kad ten Danguje ir yra trys viena kitą sąveikaujančios struktūros. Tai yra administracija atitinkamų darinių – pirmiausia, tai yra įstatymus leidžianti institucija, kaip gyventi toje aplinkoje, yra tuos įstatymus vykdanti institucija, ir yra teismai, kurie sprendžia iškylančius konfliktus tarp tų, kurie išleidžia įstatymus ir tų, kurie vykdo. Yra visa ta aplinka – jie visi – Kūrėjo Sūnūs ir Dukros – su savo individualiu supratimu ir tų įstatymų, ir aplinkos, jie padaro klaidų, nes jie nėra tobuli, bet jie yra dvasios, ir tada reikalingi teismai, kad būtų sprendžiamos konfliktinės situacijos. Ten nėra korupcijos, nėra papirkinėjimo, nėra išskaičiavimo priimti sprendimą kieno nors naudai! Tiesiog Įstatymas ir yra Evoliucinis Kūrėjo Planas, kad Įstatymas atitiktų Kūrėjo Evoliucinį Planą, kad įgyvendinimas neprasilenktų su tuo priimtu Įstatymu, neprisitaikant nė prie vienos iš grupių.
Jeigu šita planeta nebūtų patyrusi maišto, šiandien mes turėtume parlamentus, kurie priima įstatymus, atitinkančius Kūrėjo Evoliucinį Planą. Lygiai taip pat mes turėtume šito Įstatymo vykdytojus – vyriausybes, prezidentus. Jie vykdytų įstatymą, o ne būdami korumpuoti, ieškotų, kaip patenkinti savo asmeninius interesus, ir slėpdami gražiais žodžiais, o viską darydami priešingai, prieš visumos numatytą Gerovę pagal Kūrėjo Planą – Evoliucinį Planą. Ir teismai būtų iš tikrųjų žiūrintys, kad pažeidimai, kokius padaro mirtingieji – žmonės – būtų tiksliai pagal įstatymą įvertinti, ne kažkam pataikaujant, ne kažkam siekiant privilegijų, bet žiūrint kaip atitinka tai įstatymą, kuris turi atitikti Kūrėjo Evoliucinį Planą.

– Visą šitą mokymą, ir būtent šiuos puikius žodžius turėtų išgirsti visi tie, kurie savo intelektualiu protu stengiasi surasti išeitį iš šios šito pasaulio apverktinos padėties, į kurią įtraukė tie, kurie turi visus materialius svertus valdyti pasaulio žmonių protus, ir kad visi sužinotų, ką daryti ir kokių imtis priemonių, kad suvaldyti šitą beprotybę pasaulyje, o taip pat ir mūsų šalyje. Yra tokia jauna svetainė, gyvuojanti virš dvejų metų, pavadinimu – karžygys.lt. Aš kaip tik vakar paklausiau keletos jos laidų apie mūsų šalies, kaip jie sako neteisėtą seimą, sužlugdytą mokymo švietimą, pavojingas organizacijas, kurios kiršina visuomenę, kaip tai atpažinti paprastam žmogui, ir dar apie daug ką. Jos tikrai šaunūs vedėjai ir dalyviai labai stengiasi padėti Lietuvos žmonėms sužinoti tiesą apie dabartinę, visiems primestą pseudopandemiją, kurią tokiu žodžiu ir įvardina, taip pat apie pasaulio įvairius politinius, ekonominius įvykius, kurie paliečia viso pasaulio žmones, ir mus Lietuvoje. Iš tikrųjų matosi ir jaučiasi jų nuoširdus noras apšviesti žmones ta tiesa, nes informacijos pamąstymams yra paruošiama ir suteikiama labai gausiai. Bet gi ko trūksta? Ogi trūksta būtent gyvų Kūrėjo Mokymų, tokių, kaip šis, nors ir yra užsimenama ten apie Dievą, kaip svarbiausią visoje šitoje dabartinėje pasaulio ir Lietuvos situacijoje. Jie labai daug parenka ir komentuoja apie tokią informaciją, kuri yra nuo žmonių slepiama, užtat ši svetainė yra smarkiai užsipuolama, ir atsiliepiama apie ją, kaip apie skleidžiančią sąmokslo teorijas. Bet taip nėra, atvirkščiai, jie nori suburti Lietuvos žmones, kaip tais Sąjūdžio laikais prieš trisdešimt metų, kad suvienyta Lietuva būtų tokia apie kokią svajojo žmonės tąkart. Ir man viduje yra gaila, kad gerai ir tvirtai jie nežino, nors ir jaučiasi juose Kūrėjo vedimas, nuo ko viską pradėti. O juk štai Kūrėjo gyvi mokymai sklinda Kūrėjo Ambasadoriaus – Algimanto – balsu, kurie ir rodo kryptį, kad be Gyvo Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – atradimo savo viduje, be visų dvasinių mokymų šaltinių-apreiškimų tokių, kaip Urantijos Knyga, Jėzaus apreiškimo – Kalbu Jums Vėl – be Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymų knygų – Akimirkos Amžinybė, Gyvoji Tyla, Meilės Galia, be Dvasinio Mokytojo – vienintelio tokio Mokytojo ir Kūrėjo Ambasadoriaus – Algimanto – kuris ir ruošia Dvasinius Mokytojus, ir kurių labai reikia, suteikiamų iš Kūrėjo mokymų, ši mūsų graži šalis – Lietuva – nebus vieninga, tvirta ir klestinti, kaip norėtų tos svetainės vedėjai ir dalyviai. Mes tiesiog turime, bet aišku, savo laisva valia, kurią mums ją suteikė visiems ir kiekvienam Kūrėjas, vadovautis Jo mokymais, kad atradę Jį savo viduje jaustume su Juo gyvą ryšį kas akimirką, kad tai taptų gyva, natūralia būsena. Šito mokausi ir aš. Ir tik tada, bus galima suburti žmones prie bendro stalo, semiantis Gyvosios Išminties iš Kūrėjo, ir būtų įgyvendinta, tai kad veiktų tos trys administruojančios, sąveikaujančios tarpusavyje valdymo struktūros, apie kurias aiškino mūsų buvęs planetos Vadovas Kaligastija su savo šimtine žmonėms – apie įstatymus leidžiančią instituciją, vykdančiąją instituciją ir teisėtus teismus, kur juos atstovaujančius žmones vestų iš vidaus Pats Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Apie tas sąveikaujančias institucijas kalba, tik intelektualia prasme, ir karžygio svetainės vedėjai ir dalyviai. Štai tuomet ir visus apšvies Algimanto gyvoji Evangelija – Kūrėjas yra Gyvas, Tikras ir Jį galima atrasti savo viduje – o taip pat ir Jėzaus Evangelija gyvai skambės – Dievo Tėvystė ir žmonių Brolystė. Ir tik tada posakis – Kaip Danguje, taip ir žemėje – bus visiems suvokiamas – Kaip Danguje, taip bus ir Urantijoje.
Tai tokios man šiandien kilo mintys, kuriomis norėjau pasidalinti.
Apkabinu visus su Kūrėjo Meile.

DDaiva
2021-03-23 23:33:20[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal