Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Tikroji kūryba yra tik su Kūrėju – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 10 02

Algimanto pamokomasis žodis – Tikroji kūryba yra tik su Kūrėju – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 10 02


Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Sakau dvasinius mokymus vienintelėje pasaulyje gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU, t.y., Kūrėjo vardo, šventovėje. Nuostabu, kada tu gali pajausti gyvą ryšį su Pačiu Kūrėju – atrandi Jį savo viduje. Tai yra tikrasis – gyvas – Kūrėjo atradimas savo viduje, kad ir kiekvienas iš mūsų, atradęs Kūrėją, būtų gyvas, realus, ne iliuzinis – tikras – kokį sumanė Kūrėjas, kaip Savąjį atvaizdą, na, šitam, pradiniam mūsų žengimui į Rojų, į Amžinybę – pasauliui, kur mes ir pradedame savo pirmąjį žingsnį. Štai šitas Gyvasis Kelias tuo ir skiriasi nuo ritualinių kelių, kad jis yra amžinas, jau dabar, nepatyrus išėjimo iš šito pasaulio – jis jau yra amžinas atradus Kūrėją savo Širdyje! Problema yra ta, kad Evoliucijos įgyvendinimas dabar yra uždelstas – lankstas daromas – milžiniškas lankstas – į tamsą, į klystkelius. Kūryba, kada mes kuriame bet ką – ar statinį, ar paveikslą, ar kino filmą, knygą, posmą, augindami javus, augindami vaikus, mokydami vaikus – štai, kūryba gali pasireikšt su viena sąlyga - jeigu motyvas yra Šviesos, Doros – ir būtinai nuoširdus, visumos Gerovei – visumos! Todėl visi, kurie dirba bet kokioj sferoj, kuri nenumatyta Kūrėjo visumos Gerovei, sakykim – tabako fabrikai, alkoholio fabrikai, pepsi kolos, koka kolos, alaus bravorai, ginklų gamybos milžinai, didžiuliai prekybiniai centrai – jie nenumatyti, kad būtų šitame pasaulyje Paties Kūrėjo, nes visa tai naikina žmogiškumą – naikina tarpusavio bendravimą, supratimą, ir vieni kitų pažinimą! Negali kurt, jeigu tu laikai galvoje, smegenyse įvairius projektus, kaip sukurti daugiau tavo dvasinių brolių ir sesių sunaikinančią bombą, lėktuvą, raketą – tu negali sukurt! Intelektualiai tu gali technologiją vystyt, bet čia nebus Kūryba – tai bus daug žemesnio lygio intelekto panaudojimas prieš visumos Gerovę! Kūrėjas nenumatė, kad pasaulyje būtų net lietus! Įsivaizduokit, net lietus neturi būt šitame pasaulyje, jau nekalbant apie ugnikalnių išsiveržimus, žemės drebėjimus, audras, pūgas, speigus – negali būt, ir nebus – nebus – o žmonija gyvens kūrybiškai. Visi tie mano suminėti prieš tai gigantai fabrikai, kurie dabar klesti, didžiausius pelnus gauna, kaip farmacijos fabrikai, gamindami chemikalus – jų neliks nė vieno – neliks, nes nebebus poreikio – žmonės gyvens be ligų, tarpusavyje – Brolystėje – atradus Kūrėją Širdyje, ir Širdimi – šlovins Kūrėją atsivėrę savastimi, ir būdami su Kūrėju nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro iki ryto. Ir taip visą gyvenimą šitame pradiniame pasaulyje, kuris jau suprojektuotas į amžinybę. Daugybė žmonių patirs iškeliavimą iš šito pasaulio be materialios mirties! Taip, mano mylimieji! Sveikas būdamas, na, negali ir mirt, pasirodo.
Mirties nėra – yra perėjimas į kitą energinę formą, būvį – ta pati tapatybė pasikeičia, o asmenybė – ne. Asmenybė yra dabar jau amžina dvasia – mūsų viduje patalpinta į šitą materialų pavidalą. Tapatybė – tai yra mūsų tas realus supratimas, veikimas kinta kaskart - jeigu mes išsigąstam, tapatybė jau yra sumenkėjusi, jeigu mes pakilime – tapatybė yra pakilusi. Štai dėl ko net ir dabartiniai daktarai-nedaktarai sako – Besidžiaugiantis žmogus greičiau pasveiksta. Natūralu, kad Kūrėjas nesumanė skausmo, kančios, ligos – nesumanė – visa tai yra dėl žemų energinių virpesių dažnių – dėl to atsiranda virusai. Virusai kyla ne laboratorijoj – negalima viruso sukurt, sumodeliuot – neįmanoma! Kūrėjas nesuteikė galimybės atkartot menkiausią, naują, sukurtą atomą, ar ląstelę – žmogus to negali padaryt! Teigt gali apie klonavimą – neegzistuoja klonavimo – o jums prikimšo į jūsų pasąmonę, sąmonę tokių nesąmonių, ir jūs tikit – galima klonuot! Ir bijo žmogus – štai, klonuos tokių kariuomenę, ir juos užgrobs! Yra tokių protų, kurie prisigalvoja, ir gąsdina žmones, kad čia kita civilizacija nori užgrobti ir sunaikint žmoniją. Nė viena kita planeta negali pakenkt net ir artimai planetai, kurioje yra gyvybė – negali pakenkt – yra apsauga – daugiau negu dvidešimt įvairių priemonių, Apvaizdos apsauga – kad būtų pakankamai šitai planetai ir saulės šilumos, ir šviesos. Ir nieks negali to nors menka dalele pažeist, nors atrodo, kad čia yra tas klimato pasikeitimas. Ne dėl to klimato pasikeitimas, kad fabrikai išleidžia daug anglies dvideginio ar iš mašinų išmetamųjų vamzdžių jo tiesiog pilna aplinkoje – klimato kaitai tai neturi jokios įtakos – žmogui, kvėpavimui – taip, bet čia yra betarpiškai tarp mūsų. Viskas yra apvaloma – apvaloma planetoje! O visa tai iš tikrųjų – klimato pokyčiai vyksta – vyksta – ir vyksta nuo pat planetos susiformavimo – ir ledynai atslenka, ir potvyniai būna – kol kas – kol žmogus gyvena nedorą gyvenimą, nusigręžęs nuo Kūrėjo, su baime savo viduje – o tada daro nusikaltimus, mėgindamas išsaugot štai šitą kūną, kada jam aukštesnis pagal rangą diktuoja – Imk ginklą, žudyk kitą, nes jisai yra ne mūsų! Bet išdrįst pasakyt – Ne, neimsiu - neišeina… Yra Jėzaus Žodis paliktas apaštalams – Mylėkite vienas kitą net ir taip, kaip jus mylėjau aš – mylėkite! Yra ir tie dešimt Dievo įsakymų – nežudyk – vienas iš jų – nežudyk! Tai kaip tada galima imt ginklą į rankas!? Galima, jeigu tu vien intelektualiai esi iliuzinis, netikras – nesi Kūrėjo atvaizdas, nesi Jo atspindys savo Širdimi – ne išoriniu pavidalu – bet savo veiksmais, savo gyvenimu, savo mintimis, savo nuostatomis, savo motyvais kiekvienam veiksmui. Ir tada tave propaganda – atitinkamos ideologijos – kiekvienoj šalyje sava – suteršia iš vidaus, užnuodija laisvą mąstymą, kad reikia įvest kažkokias ekonomines sankcijas prieš kokią valstybę, kur tie, kurie yra tariami vedliai, susipyksta tarpusavyje – ir tada sako visiems – Jie yra priešai! O Kūrėjas sako – Jie yra Mano vaikai, Aš juos myliu vienodai, jūsų nemyliu labiau negu juos – jie nėra blogesni negu jūs esat. Jeigu jūs kuriat ginklą, ar perkat jį – jau jūs esat žudikai – jūs jau motyvuojat save, mokėdami pinigus už ginklą, kuris ne glostymui yra sukurtas – be kūrybinės ugnelės, be kibirkšties iš Kūrėjo. Kūrėjas niekada neduoda impulsų, kaip kurt ginklus! Čia tiktai nusigręžęs nuo Kūrėjo, tas nepabudęs, ir klaidžiojantis klystkeliuose vaikas, savo intelektą panaudoja prieš Kūrėjo Valią. Ir jisai sirgs – sirgs – nes jo viduje žemi energiniai dažniai – jie palankūs ligoms. Iš kur vėžys yra? Nieks nežino iš kur – dėl žemų virpesių, esančių tame žmoguje. Štai mano mylimieji, kūryba, tai yra tik su Kūrėju! Juk ir mes sakom – kūrinija – kūrinija, reiškia kūrybiškai sukurta! O Kūrėjas? Kas yra Kūrėjas? – Kūrybos Šaltinis! Tai kaip jūs galit kurt ginklus, kaip jūs drįstat kurt ginkus, kurie skirti žudymui? Nors propaganda pridengia – Tėvynės gynimui. Tėvynę reikia gint Meile – Meile su Kūrėju – su Kūrėju! Ir Kūrėjas viską suteikia – Apvaizda veikia. Jokia priešo kulka neatskries, jokia raketa neatskries, jeigu čia bus – Kūrėjo vaikų šalis – atradusių Kūrėją savo Širdyje! Štai aš tą ir darau, rengdamas Dvasinius Mokytojus! Ir sakau visą laiką - jau trečias dešimtmetis – Lietuvą apsaugos, kai visur putos milžiniški sukrėtimai – Apvaizda apsaugos – nes čia yra Dvasinių Mokytojų rengimas visam pasauliui – ne tik Lietuvai – visam pasauliui! Planeta negali nušvist be atrasto Šviesos Šaltinio – be Kūrėjo – savo Širdyje negali nušvist – ir nenušvis! O be Kūrėjo protas degraduoja, intelektas tampa dar daugiau savanaudiškas, dar daugiau kupinas baimės, ir tada kuria naujus ginklus – dar daugiau nuodija aplinką – žemi virpesiai dar daugiau pažemėja – nuolat, kas akimirką, be sustojimo. Štai tam, kad šitas užburtas ratas būtų perkirstas, aš ir pradėjau rengt Dvasinius Mokytojus, jau prieš daugiau negu dvidešimt metų. Ir kito kelio nėra! Kitas kelias yra į planetos žmonijos susinaikinimą – bet šito neįvyks! Pradžia nuo Lietuvos, kad Lietuva būtų apsaugota Kūrėjo Paties. Patikėkit mano Žodžiu, tai nėra šiaip sakymas – tai yra jums perspėjimas. Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-10-12 12:16:12

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal