Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Asmenybė tai – ne šiaip kategorija – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje Šventovėje, Vilniuje, 2021 10 09

Algimanto pamokomasis žodis – Asmenybė tai – ne šiaip kategorija – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje Šventovėje, Vilniuje, 2021 10 09

Mylimieji, mano vardas Algimantas – sakau tiems, kurie per Youtube’ą žiūri. Mano dvasiniai mokymai lietuvių kalba sakomi Gyvojoje Šventovėje, angliškai – bet kur, kur patinka vietovė, kad būtų įdomiau fone žiūrėti ir klausyti. Taigi, sakau mokymus vienintelėje – mano įkurtoje – gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje. Antros tokios pasaulyje nėra, ir nebus! Niekada! Toks Kūrėjo sumanymas!
Kūrėją sudaro Keturios Asmenybės – Keturi Šaltiniai ir Centrai. Simboliškai – kad būtų suprantamiau žmogui – man ir pasiūlė pavadinti Visuminiu Tėvu, Amžinąja Motina, Begaline Motina, Visumine Dievybe AŠ ESU, kuri parašoma vien didžiosiomis raidėmis. Ir štai, garbinant per gyvąsias pamaldas Kūrėją Keturiose Asmenybėse, man įstrigo garbinimo teiginys, kurį ištarė vienos urantės lūpos, kad asmenybė - tai nėra šiaip kategorija, tai yra atskira sistema, kuri remiasi – kaip į pagrindą – į laisvę valią. Įsivaizduokite, kokia milžiniška yra įžvalga! Joks psichologas, joks filosofas nesugebės šito suprasti – kas yra asmenybė. Labai mėgins aiškinti, ir nieko panašaus nepasakys, ką aš išgirdau per šitą gyvosios komunijos garbinimo maldą – asmenybė - tai ne šiaip kategorija - filosofas net nežino, kas yra asmenybė, kad yra kažkokios gyvybės kategorijos - bet ji yra atskira sistema – sistema – reiškia, yra atskiri niuansai, segmentai. Juos sudaro Kūrėjo Charakterio savybės, ir laisva valia kaip pamatas, ir visa tai yra iš Kūrėjo. Kūrėjas yra ir Laisvos Valios Šaltinis, ir Asmenybės Šaltinis, ir visų Amžinųjų Vertybių Šaltinis, ir mums - kaip Asmenybei - suteiktų Potencialų Šaltinis ir Centras. Tai reiškia, kad mes gauname asmenybę kaip Dovaną! Mes jos negalime formuoti! Kūrėjas mums padovanoja asmenybę, ir ji yra konstanta – nekintanti – mūsų aš – mūsų vidinis aš – bet, kiek jisai savo potencialus paverčia aktualais, tai čia yra mūsų asmenybės tapatybė, kuri pasikeičia kiekvieną akimirką, nes mes kiekvieną akimirką arba bręstame, šviesėjame, augame savąja tapatybe, arba priešingai – smunkame, degraduojame, apsitraukiame apnašomis, ir tuo pačiu nustojame spindėti. O Spindesio Šaltinis ir Centras yra Kūrėjas – Kūrėjas – ir mes Kūrėją, atradę savo viduje - Širdimi, ir Širdyje - Jį turime iškelti į patį savosios asmenybės centrą! Kūrėjas yra Asmenybės Šaltinis ir Centras – Asmenybės – Šaltinis ir Centras – antro centro nėra! Ir dėl to mūsų asmenybėje Kūrėjas ir turi užimti centrinę vietą! Kūrėjas yra visoms asmenybėms Šaltinis ir Centras – visoje kūrinijoje – o mūsų viduje Jis turi tapti mūsų Centru, ir mūsų Šaltiniu, nes Jis mums ir suteikė – padovanoja – tik mums laikiną priemonę šitame pasaulyje - Jis perteikia per gimdytojus materialia kūno išraiška, kad gimtų tas kūnas, kurį galima pripildyti Gėriu arba tamsa. Jeigu pripildysime Gėriu, asmenybė sužydės Kūrėjo numatytais Žiedais visumos Gerovei, pasireiškiant Gėrio ir Meilės veiksmais – Brolystėje.
Apskritai žmonėms tokios informacijos niekas nesuteikia, ir tai yra didžiausia žmonijos tragedija, bet jinai yra laikina. Dabar mes jau kalbame tokiomis sąvokomis, tokiais teiginiais, kada mūsų Kosminė Įžvalga valo ir pasąmonę, ir sąmonę, ir tada iš Paties Kūrėjo ateinantys mums teiginiai-mokymai, jie nusėda į pasąmonę ir švaresni pasiekia ir sąmonės lygį, ir dėl to mes pajuntame savo viduje daugiau Ramybės - net ir esant neramiai aplinkai - ir tuo pačiu ateina mūsų viduje daugiau Šviesos minčių – gilesnių minčių. Tai yra iš Kūrėjo Dvasios – iš Minties Derintojo – mums suteikiami mokymai. Štai, Kūrėjas yra Tas Mokytojas ir Tas mūsų Vedlys, Kurio dėka mes galime gerti ir Kosminę Tiesą, Kosminę Tikrovę, Kosminę Šviesą, kad ji leistų mums ryžtingai siekti naujų iššūkių visumos Gerovei, kad mes tvirtėtume savo charakteriu, ir tuo pačiu ryžtingu veikimu visumos Gerovei!
Evoliucija negali vystytis masių dėka. Masės žiūri, kokie yra vedliai. Jeigu vedliai bus Šviesos kupini, kuriuose bus Kūrėjas kaip Centras, tuomet ryškiau tas vedlys pasireikš savo aplinkoje, ryžtingiau ištars Šviesos, Tiesos, ir Meilės Žodį. Natūralu, bus didesnis poveikis, nes tas vedlys savaime spinduliuos aukštesnio energinio dažnio virpesius – o mes visi spinduliuojame virpesius – ir aplinka rims labiau toje vietoje, kur bus ryžtingesni ir veiklesni vedliai – Šviesos Vedliai – kurių viduje motyvas yra Gerovė visiems Brolystėje su Kūrėju kaip Centru kiekvieno Širdyje – motyvas – išaukštinti Kūrėją Keturiose Asmenybėse.
Ir dabar, kada aš per gyvąsias pamaldas girdžiu tuos teiginius, tie teiginiai yra dėl to, kad yra Gyvoji Šventovė, nes niekas taip neapvalo pasąmonės, ir sąmonės, kaip kolektyvinė malda – kolektyvinė malda, kurioje yra gyvi virpesiai pavirstantys teiginiais, kuriuos mes išsakome maldos metu, ir tų maldų teiginiai yra tokie galingi, spindintys, ir daugumą akinantys, nes tai yra pakylėjantys dvasią teiginiai. Ir mes tada iš tikrųjų pakylame į tas aukštumas, kad žmonija nesupranta mūsų! Mums reikia tada visą tą Šviesą sumažinti – sumažinti – iki tų mirtingųjų lygio, su kokiais mes bendraujame. Mes jiems galime sumažinti tą ryškiausią savyje Šviesą iki jiems suprantamo teiginio, pavyzdžio, patyrimo paaiškinimo arba jo paties iškilusios problemos supratimo, ir net sprendimo, jeigu jis prašo. Patarimų nereikia duoti, jeigu neprašo – niekada! Palikti reikia tam asmeniui surasti atsakymus. Kada suranda atsakymą pats, toks atsakymas geriau įsimenamas, negu parengtas, gatavas.
Net ir gyvojoje Kūrėjo Evoliucijoje mes turėsime iššūkių per visą amžinybę, kur mums reikės – bendradarbiaujant – spręsti tokius uždavinius, kur nėra parengtų atsakymų. Mums reikės ieškoti – ieškoti – sprendimų, ir suranda tuos sprendimus kolektyviai veikiant visumos Gerovei. Ir taip truks per visą amžinybę – iššūkiai niekada nesibaigs, bet visą laiką jie stiprės. Todėl ir dabartiniai mums iškylantys iššūkiai yra pagal pečius – kiekvienai asmenybei – kad mes tuos iššūkius įveiktume tiek dvasioje, tiek ir materijoje, kad visa tai būtų suvienyta į mūsų veiksmus visumos Gerovei, iškeliant Kūrėją mūsų viduje – centre – ir nebijant įvardinti Jį ir garsiai, nes tas žodis nusėda žmogui, kuris klausosi, į pasąmonę – į pasąmonę – net ir nesuprantant jo prasmės taip gyvai, kaip suprantame mes ją čia – Gyvojoje Šventovėje – kai patiriame savo viduje. Štai šitas patyrimas yra pagrindinė Galia mums leidžianti ir su kitais bendraujant ne iš knygų ką nors teigti sausomis frazėmis, bet pasidalinti savuoju patyrimu – savuoju – kuris yra savas, todėl nereikia jo išgalvoti – jis yra jau mūsų viduje.
Štai tokia yra asmenybė, tokia yra jos laisva valia – rinktis Gėrį arba priešingai – blogį. Jeigu mes turime ryškesnę Kosminę Žvalgą, mes geriau suprantame kontekstą, ir tuo pačiu Gėrio veiksmų pasekmes, kaip ir blogio veiksmų pasekmes. O kada yra patyrimai su Kūrėju, atrastu Širdyje, ir Širdimi, šitas Pagrindas mus visą laiką stiprina, ir tada Įtikėjimas gilėja – įĮikėjimas į Kūrėją – ir pasitikėjimas savimi, kad tai yra teisingas Kelias ne dėl to, kad kažkas tą sako - mūsų patyrimai, Įtikėjimas, ir mūsų asmenybė - tai yra mūsų savastis – aš. Aš tai žinau, dėl to tai ir jums sakau. Aš žinau, ką sakau – visada! Amen.


Ačiū Violetai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Brolškas-Tėviškas apkabinimas.


Algimantas
2021-10-19 07:54:14

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal