Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Tiesos nebegalima sužinot niekur – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 10 17

Algimanto pamokomasis žodis – Tiesos nebegalima sužinot niekur – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 10 17


Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Sakau dvasinius mokymus Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje. Kol kas mūsų karta iš tikrųjų nežino, kas yra Gyvoji Šventovė, ir kuo ji skiriasi nuo šiaip daugybės pasaulyje egzistuojančių šventovių. Tai vienu sakiniu atsakant – Gyvoji Šventovė – neturi ritualo, kurį reikėtų atlikt išorėje, yra atsivėrimas asmenybe – Širdimi – Kūrėjui – Rojaus Trejybei-AŠ ESU – Keturiems Kūrėjo Asmenims. Visos egzistuojančios šventovės - šitame pasaulyje – kol kas – turi ritualus, arba geriausiu atveju meditavimą, bet meditavimas – tai – nėra – gyvoji komunija su asmeniu Kūrėju, ir dar gi net atradimas Kūrėjo savo viduje. Šiandien, kada žmonės aplinkui, apskritai, bijo mąstyt – laisvai mąstyt – jie bijo pažvelgt į aplinką plačiu žvilgsniu, nes jų nemokė niekas mąstyt – nei tėvai, nei mokytojai – ir pasąmonė žmogų paima į baimės gniaužtus. Žmogus, apskritai, nemąsto, kad yra pasąmonė, o pasąmonės milžiniškos baimės blokai atitinkamomis aplinkybėmis paralyžiuoja, iš viso, žmogaus laisvą valią – o bevalis žmogus tampa paklusnus bet kam, kas yra stipresnis - fizine galia, aukštesnis postu, arba tas, kuris moka pinigus, kada jį nusamdo darbui. Ir tada žmogus - susitraukęs - susigūžia, net jeigu ir kitaip masto negu jam primeta kokias nors nuostatas – tas, kuris turi didesnę jėgą negu jis pats. Jis yra priklausomas nuo to stipresnio. Štai jis tada užspaudžia savyje – jis nedrįsta išreikšt savo minčių, kurios nesutinka su tuo, nuo kurio jis priklauso. Laisvas mąstymas šitaip palaipsniui paimamas į nelaisvę – įkalinamas vidiniame kalėjime – ir žmogus pradeda susitaikyt su tokiu gyvenimu. Tas gyvenimas, ir taip, palaipsniui pavirsta į iliuzinį, netikrą, nors jis gyvena tą gyvenimą. Jis turi savų siekių, bet tie siekiai sumažėja, priklausomai nuo to, nuo ko jis priklauso – siekius diktuoja tas šalia jo esantis stipresnis! Čia tas pats ir šeimoje - tėvai stipresni už vaikus – ir jie diktuoja jiems - kaip kalėjime - sąlygas – ir šitaip jie paima vaikus į nelaisvę. Ir jie bijo laisvai mąstyt, bijo prieštaraut, nes juos apšauks, aprėks, dar sumenkins – ir tarp tėvų ir vaikų atsiranda melo siena. Ir tėvai negali nuoširdžiai su vaikais bendraut – ir vaikai neatsiskleidžia. Ir tada atsiranda pseudoproblema, kurią psichologai pavadina – kartų problema. Kartų problema – tai išgalvota problema – jos iš tikrųjų nėra! Šiaip ji egzistuoja iliuziniame gyvenime tarp iliuzinių vaikų, tarp iliuzinių tėvų, tarp iliuzinių mokytojų, tarp iliuzinių mokinių, tarp iliuzinių darbdavių, tarp iliuzinių samdinių, taip visur egzistuoja – tarp iliuzinės valdžios, kuri komanduoja – komanduoja – ir privalo iliuziniai piliečiai toje šalyje paklusti toms komandoms! O kas yra komandos? Tai tie įstatymų rinkiniai! Pabandykit nepaklust! Iškart - ten surašyta – bus pagal baudžiamąjį arba civilinės atsakomybės kodeksą atitinkamos bausmės! Štai, laisvas mąstymas apskritai yra pašalinamas iš visuomenės, kaip net teorinis reiškinys!
Įsivaizduokit, dabar dvidešimt pirmajame amžiuje vėl atgimsta nauja pakraipa mąstyme, o iš tikrųjų nemąstyme – žemė nėra apvali – žemė yra plokščia – ir sako – Mus klaidino iki šiol astrofizikai, įvairūs darvinistai, ir t.t.. – Ką tu jiems gali pasakyt? Dabar, jeigu sukurs tokius teiginius, kad žemė plokščia, taip sugrįšime į inkvizicijos laikus – į tą didesnę iliuziją, kur suliepsnos laužai, kaip bausmės dėl to, kad kažkas ištarė – Ne, žemė apvali. – Reikia sudegint! – Dvidešimt pirmame amžiuje ateina mintys, kad žemė plokščia!? Ir jinai tęsiasi vis tolyn, tolyn, o už to – tolyn – yra ateiviai, kurie dabar užgrobę valdžią, ir visom išgalėm siekia žmonijai blogio – paverst juos vergais, robotais. Ir tokia nuostata peršama štai tuose įvairiuose, kaip mes vadintume – kalbėjimų be susikalbėjimo – visuomeniniuose tinkluose. Kada dabar prieinama kiekvienam galimybė pateikt savo nuostatas - filmuot - natūralu, kad žmonės gali išreikšt tokių minčių, bet jiems iškart sako – Šito negalima sakyt, apie pandemiją nekalbėk, apie klimato atšilimo neigimą nedrįsk užsimint! – Tai štai, mes dabar esam tokioje padėtyje, kaip žmonija, kad Tiesos nebegalima sužinot niekur, nes ji visuomet pradedama neigt, ir iškelt naujas teorijas! Be Kūrėjo tą sunku sustyguot – be Kūrėjo, atrasto Širdyje.
Visos planetos yra apvalios – jos yra šiek tiek kiaušinio pavidalo, galbūt šiek tiek ištęsto, bet jos yra sferinės – jos nėra plokščios. Tokios pat yra dujinės saulės-žvaigždės, tokios pat yra visos planetos, išskyrus Rojų, kuris yra materialus, bet jis turi viršutinę plokštumą, ir apatinę plokštumą – jis nėra sferinis. O kodėl yra apvalios planetos? O gi todėl, kad išeinančią Energiją iš Kūrėjo, iš apatinio Rojaus, asmenybės, kurios vadinasi – Rojaus Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai – šitą Energiją savo veiksmais įsuka į sūkurinius ūkus. Energija įgauna sūkurinį pasireiškimą, kad ji neskrietų į begalinę Erdvę – kad ji būtų sukūriniame judėjime. O iš Rojaus yra Absoliuti materiali Trauka. Ir būtent sūkurinis ūkas, o iš vieno ūko gimsta iki vieno milijono saulių, tai štai tas Asmuo, turintis Galią iš Kūrėjo – Rojaus Pagrindinis Jėgos Organizatorius – jisai turi tą Galią – įsukt į ūką, iš kurio atsiras šimtas milijonų saulių – savo veiksmais! Įsivaizduokit, kokią Galią turi Asmenybė, Kūrėjo suteiktą, ir tą kvalifikaciją – atlikt tokį veiksmą! Ir štai šitas sūkurinis judėjimas, paklūstant Rojaus absoliučiai – absoliučiai - traukai – kada gimsta saulės iš sūkurinio ūko, jos taip pat gimsta, kada išspjaunama dalis karštos materijos, nes Energija iš Rojaus nužeminta yra. Yra atskiros Asmenybės, kaip nužemintojai – nužeminantieji Transformatoriai – tai yra gyvos Asmenybės – jos nužemina Energijos Įtampą, kad ji nesudegintų aplinkos. Tai štai, kada jau nužeminta Energija išsilaisvina, išsiveržia iš to ūko, kad sudarytų saules, tai irgi vyksta judėjime. Tas judėjimas, vėl, yra, sakykim, taip – ne apvalus, bet elipsės forma – o trauka to ūko yra milžiniška. Ir negali nuo to ūko traukos išsilaisvint ta saulė – ji paklūsta tai traukai, bet ji jau turi mažesnę temperatūrą – žemesnę temperatūrą - negu ūko temperatūra. Ūkas, pagimdantis iki šimto milijonų saulių, o vienoje saulėje temperatūra jau viduje yra dvidešimt du milijonai laipsnių – dvidešimt du milijonai laipsnių pagal Celsijų – trisdešimt penki milijonai pagal Farenheito skalę. Ir karštis turi milžinišką spaudimą saulės viduje, ir jisai savo spaudimu išspjauna vėl tą Energiją į kosminę Erdvę, kuri vėl, nuo to pagreičio įgyja tą tarsi momentą pabėgt nuo saulės – bet saulės milžiniška trauka, pagal savo masę, pritraukia vėl atgal tą materiją – ir dalį materijos įsiurbia į save, jau mėginusios pabėgt į kosminę Erdvę. Bet dalis lieka kosminėje Erdvėje, ir ji pradeda vėsti, palyginus su ta temperatūra, kokioje jinai išsprūdo iš tos saulės. Bet saulės trauka nepaleidžia vis tiek – į save nebegali prisitraukt – atsiranda tam tikras atstumas tarp saulės – ir tos pabėgusios materijos. Ir materija visą laiką juda, ji negali sustot. Ir štai palaipsnui, vėstanti Energija, pabėgusi iš saulės, ji yra karšta – tai yra liepsnojantis, milžiniškas deglas – prisitraukia kitus mažesnius liepsnojančius degliukus Kosminėje Erdvėje. Taip formuojama planeta – ji formuojama kaip pilnaviduris energinis turinys – ne plokščias – jisai yra kaip kamuolys – bet liepsnojantis kamuolys – netaisyklingų formų, kaip liežuviai – tai daugiau išsiveržia nuo centro, tai mažiau – kaip saulėgrąžos lapas, įsivaizduokit, išskleistas. Ir kada atitinka jau tą tam tikrą materijos ir tankį, ir dydį kosminėje Erdvėje, vis daugiau vėsta ta energinė pilnavidurė masė, ir palaipsniui susiformuoja tos planetos išorinė pluta, vėstant tai vidinei Energijai. Dėl to viduje temperatūra yra daugiau kaip du tūkstančiai laipsnių dar ir mūsų planetoje – o išorėje – jau čiupinėkit žemę, matot, jau šalta ranką išlaikyt! Tai štai šitaip suformuojamos evoliucinės planetos iš saulių. Jos visos yra apvalios, arba sferinės, galima sakyt, ir pilnavidurės. Tuo tarpu Architektūrinės Sferos yra padaromos taip pat sferinės, bet jos specialiai iš Energijos sukuriamos. Ir nėra nė vienos planetos plokščios! Tai čia tiek trumpai.
Klausykit mano žodžių, kurie yra Kūrėjo Žodis, kad galėtumėt pažint kūriniją platesniu kontekstu, kad galėtumėt suvokt, kaip atskirt melą nuo Tiesos, Gėrį nuo blogio. Jums tą diktuoja Kūrėjas, nes jūsų viduje yra Kūrėjo Dvasia, bet jums sunku tą pajaust, tai savo mokymais aš stengiuosi išplėst jūsų mąstymą, požiūrį. Visa tai yra jūsų rankose – jūs turit visas priemones – bet dauguma Yuotube žiūrinčių, apskritai, nežino nieko apie Kūrėjo teikiamas priemones – dėl to reikalingi Dvasiniai Mokytojai, kuriuos aš ir rengiu jūsų labui. Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-11-02 10:50:41

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal