Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Brolystėje yra tarpusavio Meilės Galia, kuriai pinigai nereikalingi. – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Vilniuje, 2021 11 06

Algimanto pamokomasis žodis – Brolystėje yra tarpusavio Meilės Galia, kuriai pinigai nereikalingi. – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Vilniuje, 2021 11 06

Mylimieji, mano vardas Algimantas. Sakau dvasinius mokymus Gyvojoje Šventovėje – vienintelėje pasaulyje – be ritualų, be dogmų, garbinant Kūrėją Širdimi. Taigi, sakau dvasinius mokymus Šventovėje. Ją vadinu dar – Gyvoji Šventovė, kaip ir Gyvasis Kelias, kadangi tai yra Gyvenimas su Kūrėju, patiriant Kūrėją, atrastą savyje.
Mane daug temų domina. Apskritai, ne tik temų, bet sričių – ir chemija, ir biologija, anatomija, mechanika, elektrotechnika – dėl to You Tube aš matau tiek daug yra informacijos iš įvairių sferų – net ir taip, kaip valgį gaminti, kaip namus statyti, kaip jachtą pastatyti – aišku, aš neplaukiosiu jachta, bet domina tokie dalykai – kaip iš nieko pavirsta – indėlį įnešant kiekvienam – į nuostabų kūrinį, tas darbas paverčia į sisteminį, ir reikalingą – Meilės Galia pagamintą – kūrinį.
Ir štai mane žavi jauni – Rusijoje gyvenantys – nepaprastai imlaus techninio mąstymo žmonės – žavi – kaip jie sugeba automobilį pagaminti! Ir aš stebėjausi, kaip jie surenka, koks sklandus yra darbas! Tiesiog taip ir turi žmonės gyventi – gyventi, vieni kitą papildydami, ir pats tas darbas yra atliekamas taip, kaip jis turi būti atliktas. Jie pagerina tai, kas yra fabrike padaryta – ne taip kokybiškai - o turėtų būti kokybiškiau, juk ten yra visa didžiulė cecho įranga, o jie tą daro garaže! Ir man nuostabiausia – jie dar filmuoja visa tai – matai tą procesą, matai jų tarpusavio bendravimą, matai, kaip jie džiūgauja – džiūgauja savo atliekamu darbu! Jie jaučia visą laiką pasitenkinimą iš darbo proceso! Taip turi būti! Ir taip bus ateityje! Darbas turi teikti džiaugsmą, pasitenkinimą.
Ir štai – vienas epizodas, kuris praskleidžia giluminę uždangą! Jie gavo atskiromis detalėmis automobilį – šešiasdešimt antrų metų – praėjusio amžiaus – lenktyninio automobilio kopiją – bet visos detalės yra naujos – viskas yra tiesiog sudėta gal į pusę šimto dėžių. Ir kada jie surinko, reikėjo jį nudažyti. Kreipėsi į vieną irgi save reklamuojančią firmą, pasakė – Jūs mokėkite už tą nudažymą tris šimtus aštuoniasdešimt tūkstančių rublių. – Tai – didžiuliai pinigai! Norint suprasti, kokia tai suma, tai reikia padalinti maždaug iš septyniasdešimties, tada jūs gausite tą sumą eurais – aš nedalinau – tiksliai dabar negaliu pasakyti, kiek tai bus, bet susidaro didžiulė suma – keli tūkstančiai eurų. Ir jie sako – Na, kodėl už tokį darbą tokie dideli pinigai? – sako – Ne! – Jie šiek tiek nuleido, bet ne daug mažiau. Ir jie atsisakė šitų paslaugų. Vėliau surado kitą – kitą – firmą kitame mieste. Jie gyvena Maskvoje – surado Peterburge. Jiems nudažė – pirmiausia, jie filmuoja viską – mašina uždengta audeklu, ir pats tas, kuris jau šitą projektą įgyvendina, jis nežino, kokia spalva bus nudažyta. Jis leido tai įmonei – jaunų irgi vaikinų įmonei – pačiai parinkti spalvą, kokia tinka tam modeliui, to laikmečio. Ir jie dirbo išijuosę! Ir kada galų gale atidengė mašiną, įsivaizduojate, kokios spalvos buvo mašina? O aš jutau, kad gali būti tokia spalva! Štai – mano megztinio – tai yra – Visuminės Dievybės AŠ ESU spalva! Ir kada žinau aš tą atspalvio prasmę, man buvo tokia milžiniška dvasinė būsena – pakilėjimo – viduje! O tas vaikinas – jį ištiko, galima sakyti, šokas, prarado kvapą! Sako – Aš nesitikėjau to! Visokias spalvas įsivaizdavau, bet tik ne tokią! Bet – sako – kokia ji yra nuostabi – nuostabi! – Spalva nuostabi, bet dar nuostabiau – kiek jiems reikėjo mokėti už šitą darbą. O ten reikėjo ne tiktai nudažyti, reikėjo dar suvesti ten visokius plyšelius ties durimis, na, įvairius, žodžiu, papildomus darbus atlikti. Ir jis parodė, kiek jie sumokėjo – tą grafą, kur reikia įrašyti skaičių, parašyta – nulis rublių. Jie visą šitą atliko darbą – nemokomai, nes jie matė filmuojamą visą tą procesą viso šito įgyvendinamo projekto, ir jie panoro įnešti savo indėlį. Štai, kas yra, kai žmonės ne vardan gobšumo, kad gautų kuo didesnį pelną, dirba, bet dirba tam, kad prisidėtų savuoju indėliu prie Gėrio – prie Gėrio! Ir tie jauni vaikinai atlieka daug labdaringų darbų!
Štai, ateityje juk bus pasaulis be pinigų! Dabar žmogus neįsivaizduoja savo gyvenimo be pinigų! O juk šitaip Brolystės ir Meilės atmosferoje dirbs įmonės, fabrikai, įvairios kontoros! Tau reikalinga - ko tau reikalinga, tu gauni tai, ir tau mokėti nereikia, ir kitam tas pats, ir tečiam, ir visai žmonijai! Pamatas – Dvasia – Kūrėjo Dvasia. Brolystėje yra tarpusavio Meilės Galia, kuriai pinigai nereikalingi. Ir štai tada dingsta išnaudojimo instrumentas, pavergimo instrumentas – pinigai - o ekonomikoje – konkurencija vardan didesnio pelno, užimant kitų rinkas, sunaikinant konkurentą. Tai yra atitinkama karo padėtis – ekonominio karo padėtis – o valstybės dar apsitveria sienomis, ir įveda muitus, mokesčius, kad būtų blogiau kitiems. Tada pabrangsta prekės visiems, ir žmonės neišgali nusipirkti tų prekių – turtingesni išgali.
Žiūrėkite, žmogui reikalingas stogas – kiekvienam – bet kiek žmonių neturi stogo virš galvos, dėl to, kad Dvasia nėra žmonijos vystymosi pamatas. Materiali civilizacija be Kūrėjo Dvasios, kaip pamato-pagrindo – ji negali ilgai vystytis – ji prieina aklavietę! Nėra Meilės Galios pasireiškimo – tuo pačiu ir Brolystės. Ir tada yra savanaudiškas charakteris, o jisai yra gyvulinės prigimties, ir jisai pilnas baimės – baimės, kad jis atrodys per menkas, niekam vertas jo gyvenimas, draugai pasišaipys. Tada reikia siekti visomis išgalėmis – siekti, kuo daugiau materijos, o tai – milžiniškas stresas centrinei nervų sistemai, ir kiekvienai ląstelei. Tai yra ligų kelias – ligų! Ir, natūralu - o koks pasitenkinimas iš to streso? – jokio! Įtampa, ir pinigai negali nupirkti pasitenkinimo. Pasitenkinimą kelia būtent bendradarbiavimas.
Ir kada aš pamačiau, kad jiems – tiems vaikinams – nereikia mokėti nieko už tą darbą – ką padarė kita įmonė – mano viduje susitelkė ašaros – ašaros džiaugsmo – Ašaros Kūrėjo! Gera, kai yra panašaus dažnio virpesiai tų, kurie šitą projektą atlieka, tų, kurie įnešė savo indėlį, ir mano Širdies – žiūrovo! Tie virpesiai rezonavo, ir štai – emocinė iškrova ašaromis, ir padėka – nuostabiausia padėka – Rojaus Trejybei-AŠ ESU. Tie vaikinai – jie nežino nieko apie Rojaus Trejybę-AŠ ESU, apie Minties Derintojo – Kūrėjo Dvasios – buvimą jų prote, bet jie savo darbu daro taip, kaip Minties Derintojas jiems diktuoja. Ir kada taip bus kiekvienam – o juk jie dar net nėra atradę Kūrėjo savo viduje – tai įsivaizduokite, kokia jų galia bus atlikti tuos darbus, kada jie jaus tą Dvasinį Pamatą! Koks bus milžiniškas indėlis į visą Evoliucinio Plano įgyvendinimą savo asmeninių pastangų dėka! Ir visa tai pasireikš – pasireikš Vaisiais.
Štai tokia laukia mūsų ateitis – ateitis – atradus Kūrėją savo viduje, ir veikiant su Kūrėjo Meilės Galia, ją patiriant, bet tai yra ta Galia realiai pasireiškianti viduje, o veiksmai – drauge su Apvaizda – išorėje. Tai realiai veikia! Veikia taip, kaip negali veikti niekas šitame pasaulyje dabar – tik Kūrėjas, ir Jo Sūnūs ir Dukros, suteikti mums pagalbai – kaip Apvaizda. Jie veikia realiai, tikrai, visumos Gerovei – ne už pinigus – jie pinigų neturi. Ir tai yra mūsų Kelias, kad mes taip pat turėtume tą aplinką be išnaudojimo – net menkiausio instrumento – iš kurių pats didžiausias yra – realus pinigas, ir godumas, nepažabojamas gobšumas. Ekonominis konkuravimas yra pragaištis ekonomikai – pačiai ekonomikai. Tai yra kirtimas šakos, ant kurios sėdi ekonomika, bet ją nukreipia politika. O tai reiškia, kad politikai turi būti nušvitę Meilės Galia, atradę Kūrėją savo viduje. Ir visi šalies vadovai turi taip pat – drauge su Kūrėju – veikti visumos Gerovei. Ir taip bus! Amen.

Ačiū Violetai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-11-25 10:25:49

Komentarai

Nuostabu. Tikrai gyvenant brolystėje pinigų nebereikės. Nuostabu.

Kestutis
2021-12-05 22:06:23[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal