Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Jūs turite vienintelį dalyką šitame pasaulyje – Įtikėjimą į Kūrėją! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2022 03 05

Algimanto pamokomasis žodis – Jūs turite vienintelį dalyką šitame pasaulyje – Įtikėjimą į Kūrėją! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2022 03 05

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Sakau dvasinius mokymus vienintelėje pasaulyje gyvojoje Kūrėjo vardo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU - šventovėje. Ruošiu Dvasinius Mokytojus visai planetai – visai planetai! Iš tikrųjų, atrodo, toks milžiniškas gaublys, milžiniška sfera mūsų planeta, tačiau ji yra aguonos grūdelis, palyginus su visa kūrinija. Ir kiekviename kūrinijos segmente yra Dvasiniai Mokytojai. Be jų kūrinija tiesiog negali vystytis evoliucine linkme - link ryškesnės Kūrėjo Meilės Šviesos.
Kūrėjas sumanė Evoliucinį Planą, kaip įgyvendint pačią Evoliuciją. Ir štai, mūsų planetai Kūrėjo Evoliucinis Planas yra sumanytas, atrodytų, labai paprastas – kiekvienam atvert Širdį Kūrėjui, įtikėt, na, ir atrast Kūrėją savo viduje. Aukštesnis laiptelis, ir pats aukščiausias laiptelis – tai yra gimti iš dvasios. Bet tiek to, apie gimimą iš dvasios mes galime dabar nekalbėti, nedetalizuoti. Bet Įtikėjimas – Įtikėjimas – priklauso nuo to, kad pirmiausia galėtų žmogus sužinoti, kas yra Įtikėjimas, kaip jį pasiekti, ir kaip jį vėliau panaudoti. Štai šitam atskleisti ir reikalingi Dvasiniai Mokytojai. O iš kur jų bus, jeigu niekas praėjusiose kartose nerengė jų. Kristus prieš du tūkstančius metų turėjo dvylika apaštalų. Jonas Krikštytojas taip pat turėjo dvylika apaštalų. O jie buvo paprasti žmonės – ir žvejai, ir staliai – bet gi jie mažai ką išmanė apie kūriniją – Jėzus praplėtė jų požiūrį. Bet jiems stigo dvasinio Įtikėjimo augimo. Atsirasdavo vidinis dvasinis pakilimas, kada jie matydavo minias, einančias drauge – šimtas – jau daugiau, jausmas viduje pakylėjimo! Pasiklauso Jėzaus mokymų, išgirsta iš kitų apie Jėzaus girdėtus mokymus – prisijungia daugiau žmonių. Ateina du šimtai, trys šimtai, keturi šimtai – kyla ta entuziazmo apaštalų Širdyse banga. Mato gausėjimą, reiškia, Jėzaus mokymai yra tikri, teisingi! O kada klausosi Jėzaus jau keli tūkstančiai, įsivaizduokit – keli tūkstančiai – penki tūkstančiai – o tai prieš du tūkstančius metų - lauke – tai apaštalams entuziazmas yra viršūnėje! Tokia Galia sklinda iš Jėzaus mokymų! O Jėzus visada akcentuodavo apaštalams – nemėginkite į Dangaus Karalystę kviesti vilionėmis arba gąsdinimais, tiktai Širdimi, atverta Dangaus Karalystei, galima įeiti į tą pačią Dangaus Karalystę – tiktai patyrimu, vidiniu pojūčiu. Štai tas raktas – Įtikėjimas! Štai ir yra, tas vidinis patyrimas-pojūtis jau Įtikėjimo laiptelis – pradinis laiptelis. Ir Jėzus visuomet akcentavo šitą Įtikėjimo prasmę.
Mes Kūrėjo nematome – Tėvo nematome - bet Įtikėjimu mes galime paliudyti – yra Tėvas – yra Šaltinis ir Centras visai kūrinijai, liejantis Energiją - Meilę! Ir kada ateina vis stipresnis pojūtis, ir jeigu mes matome dar gausybę tuo pačiu Keliu žengiančių, viduje stiprėja Įtikėjimas – stiprėja, kol neatsiranda akimirka, kada dėl įvairiausių priežasčių tie tūkstančiai ima nykti, ima byrėti – tai ir valdžios persekiojimai, draudimai, sudarant kuo sunkesnes aplinkybes. Štai tai veikia tuos, kurių Įtikėjimas yra silpnas, seklus. Juk koks apaštalų buvo milžiniškas pasitikėjimas ir Jėzumi, ir savimi, ir ta Tiesa, kurią skelbė Jėzus – savąją Evangeliją – Dievo Tėvystė, žmonių Brolystė! Dangaus Karalystė šitokiu būdu kuriama! Ir kada klausėsi - ir keletą dienų - o reikėjo pamaitint tą milžinišką masę besiklausančiųjų, kurių skaičius vis augo, ir augo – savo atsivežtus maisto likučius jie užbaigė - iš kur gauti maisto? Ir kada Jėzus paprašė, kiek dar liko žuvies – kiek jie turi dar, tegu atneša tą žuvį, duoną - apaštalai savo – ir štai, kai atnešė, ten buvo tiktai keli kepaliukai ir kelios žuvys – o Jėzus vis laužė ir duoną, ir žuvį – ir dėjo į krepšius – ir pamaitino penkis tūkstančius. Štai, matydami, realiai dalyvaudami šitame procese, apaštalai jautė dar stipresnį pasitikėjimą Jėzumi, kad jis yra nepaprastas, kad čia yra ateities Dangaus Karalystės gimimas realiai! O kada liko, išsivaikščiojus tiems tūkstančiams, liko nedidelės grupelės, entuziazmas pradeda sekt – nebemato materialus akies žvilgsnis gausių pasekėjų, nebemato tų dvasinių brolių ir sesių, kurie nori šito Kelio.
Ir šitame Kelyje ir apaštalai gali būt tie Dvasiniai Mokytojai, suteikiantys jiems paaiškinimų, sustiprinimo, o ko negali patys atsakyti, gali atvest pas Jėzų, kad Jėzus paaiškintų. Tai yra gausi veikla gausioms minioms! O kada nebėra minių – nebėra veiklos – o neveikli asmenybė ima bliukšti taip pat. Tokia Kūrėjo Valia, ir sumanymas evoliucinis – tiktai veikloje asmenybė yra iš tikrųjų šviečianti. Ji savąja Šviesa spindi kitiems. Jeigu nėra matomo veiksmo materialiu žvilgsniu, tai asmenybė spinduliuoja net savuoju giluminiu Įtikėjimu tuos virpesius, kuriuos kiti gali pajausti - net ir nežinodami nieko apie tuos virpesius -, nuramint neištarusi nė žodžio. Aplinka kada kunkuliuoja, kada audringa iš tikrųjų yra, tai įtikėjusiam tai nieko nereiškia – tegu kunkuliuoja jūra – tai yra tos materialios bangos - bet čia yra metafora panaudojama. Jeigu aplinka yra sunerimusi, jeigu aplinka pykstasi, net mušasi, barasi, ir net žudo, kariauja – na ir kas! Na ir kas! Mylimieji, Įtikėjimas iškelia virš šito. Būkite su Kūrėju – ne su tomis bangomis, kur vieni sako – teisingi sukantys į vieną pusę, kiti sako – teisingi sukantys į kitą pusę. Jūs gi nežinot, kuri pusė yra teisinga! Trisdešimt metų aš kalbu apie tai, kad bus tragedijos. Niekas man negalėjo pritarti, kada aplinkui buvo ramybė – santykinai ramybė – o man skaudėjo Širdį, kai aš žinojau, kad bus tragedijos, bus. Tai čia tik pradžia, čia dar ne tragedija!
Štai, mylimieji, jūs turite vienintelį dalyką šitame pasaulyje – Įtikėjimą į Kūrėją! Tie, kurie šito dar nejaučia, nepatiria, vis tiek jūs turite tą vienintelį dalyką, kurį suteikia Kūrėjas – Įtikėjimą! Pasinaudokite juo. O tam ir reikalingi mano ruošiami Dvasiniai Mokytojai. Tie, kurie YouTube klausotės mano mokymo galbūt pirmą kartą, ieškokite Dvasinių Mokytojų, kuriuos aš ruošiu. Atsidarykite mano svetainę – urantija.lt.
Štai šita Knyga yra Urantijos Knyga - didžiulė – daugiau negu du tūkstančiai puslapių (Algimantas parodo, kaip atrodo ši Knyga, ir kitos apreiškimų Knygos). Čia – angliška, aš ją išverčiau į lietuvių kalbą. Štai lietuviška yra. Taip pat toje svetainėje yra šita Šviesa sudėliota. Ir dar daugiau. Yra šitos Knygos, priimtos mano iš Kūrėjo. Šita Knyga iš Jėzaus, jau antras leidimas su papildiniu – Kalbu Jums Vėl - Akimirkos Amžinybė – Kūrėjo – Kūrėjo - Knyga – Meilės Galia – šita paskutinioji, trečioji – Gyvoji Tyla - Kūrėjo antroji Knyga. Skaitykit šituos Šviesos apreiškimus – be šito jūs nesustabdysite besiartinančios tragedijos, kai aš jums sakiau – čia dar ne tragedija, kas vyksta Ukrainoj. Bet ir tada jūs - jeigu įtikėsite - būsite su Kūrėju – išliksite ramūs – santykinai ramūs, aišku, palyginus su aplinka ramūs. Įtikėjimas nuo gelmės teikia Ramybę, nes Įtikėjimo gelmė taip pat gilina ir gyvą ryšį su Kūrėju – o Ramybės Šaltinis yra Kūrėjas. Tai jeigu jūs tą vagą, tą dvasinę Gyvą Upę visą laiką gilinate, šitoje Gyvojoje Įtikėjimo Upėje gilėja vaga. Ir tada jūs jaučiate mažiau nerimo, daugiau Ramybės, tada nėra povandeninių – povandeninių tokių rifų, kad jūsų plaukiantis laivas už jų užkliūtų.
Štai, mano mylimieji, įsiklausykite į mano žodžius. Aš juos sakau jūsų Gerovei, jūsų labui ir ne tiktai čia, lietuviškai besiklausantiems mano mokymų, bet visai planetai, nes visoje planetoje bus sunkių akimirkų, sunkesnių negu dabar. Amen.


DDaiva
2022-03-16 21:58:56

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal