Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Tėvo idėja numato pirmiausia, statybų ir žemės ūkio sferų, vystymąsi – pasakytas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Kaune 2022 03 20

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Sakau aš dvasinius mokymus Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, ir dabar vyksta pamaldos. Nuostabus dalykas yra – būsena. Štai mes ką tik, pagarbinome Kūrėją. Viduje buvo tokio aukšto energinio dažnio virpesiai, kad sugrįžti į tą mokymo sakymo akimirką – kur yra daug žemesni virpesiai – reikia, atrodo, nustumti nuo savo Širdies milžinišką svorį – milžinišką bloką, kad galėtum pereiti prie žemesnių virpesių. Tai – reali būsena, viršsąmonės lygiu pripildanti ir sąmonę, ir pasąmonę – tai reali energija. Ir štai ta energija, kada visumine prasme ji liejama Kūrėju, kiekvieną ląstelę – ląstelė atgimsta, ląstelė sveiksta jeigu yra sulinkusi, neveikli, bet viską kontroliuoja sąmonė – sąmonė – esanti žmogaus prote, kuri valdo šitame pasaulyje smegenis – materialios smegenys.
Štai kodėl net žmonės, esantys komos būsenoje – dirbtinėje ar dėl įvairių traumų patekusioje į komą – jie yra kituose energinio dažnio virpesiuose, bet jie turi veikiančias smegenis ir tos smegenys gali matyti Kūrėjo dvasios, Minties Derintojo teikiamas projekcijas – matyti kaip tą kūną daktarai tvarsto, gydo, operuoja, iš viršaus stebėti. Žmogus tai pavadina – sielos išėjimu. Tai nėra sielos išėjimas, tai yra Minties Derintojo projekcija, pasąmonėje.
Šiandien, Lietaus radijas transliavo nuostabią dainą, anglišką. Sako, tas dainininkas – aš tikiu, aš tikiu, aš tikiu, kad tu esi Jėzus. – Šiaip tai labai prastas girdimumas, Romainiuose. Nežinau kodėl, bet labai toks šnypštimas radijo yra, tai negalėjau suprasti kitų žodžių. Bet šiaip mane nustebino, kad Lietus transliavo dainą, nebūdingą radijo stočiai – apie tikėjimą, apie Jėzų. Kita vertus, galbūt tai yra ir poveikis ir mūsų maldų, kad kažkoks krislelis įkristų tokių aukšto energinio dažnio virpesių ir tų radijo stočių savininkų arba ten, tų tvarkytojų širdin – jeigu atsiranda tokia daina, nebūdinga radijo stočiai išviso. Ir štai, aš vis žvelgiu į aplinką, kada dabar esu Romainiuose, važinėju su dviračiu, mano dabar treniruotės tenai, ir aš matau kokie milžiniški plotai paskiriami statyboms – labai daug statoma namų, individualių namų – tiesiog jūra. Ir aš dar Vilniuje gyvendamas, jau skambindavau įvairioms institucijoms – policijai, kodėl iš didžiulių statybviečių, kur milžiniškus stato namus, visokius biurų pastatus – važiuoja ant asfalto purvinais ratais milžiniški savivarčiai – taip, statybines medžiagas atvežę sunkvežimiai, vilkikai. O dar tokie sklypai būna dažnai ir molėtose vietose, ir viskas ant asfalto – yra gatvė. Ir kada išdžiūsta, ten dulkės, kaip vieškelis. Aš skambindavau, sakau – negalima šitaip elgtis. Jūs policija, jūs turite žiūrėti, tai yra kelių eismo taisyklių pažeidimas. – Ką mes galime padaryti? Mes nieko negalime padaryti. – Ir dabar aš matau kitokią padėtį, arba – tokią pat, net dar blogesnę padėtį. Aplink Romainius – Vijūkuose, Giraitėje, kur vyksta tos statybos – jų yra pilna, aplink visą Kauną – bet aš matau tą patį, ko nėra, o kas turėtų būti – tie, kurie stato, jie gi nori kuo daugiau uždirbti pelno-pinigų, ir viską daro kuo pigiau. Ir kas susieta su tų sklypų užstatymu, tai kas kaip nori, tas taip į tuos sklypus važiuoja – per dirvonus, ten yra tiesiog primesta plytgalių, blokų nuolaužų – per juos važiuoja, atseit čia kelias bus – tai yra siaubas. Pirmiausia turi būti vystoma statybos sfera ir žemės ūkio sfera – tai yra Tėvo idėja. Pirmiausia – ne ligoninės, ne mokyklos – statybos – nes kiekvienam reikalingas stogas, kiekvienam reikalinga turėti savo gyvenimo aplinką, kurioje galėtų žmogus kurti. Bet norint tą pastatyti – taip, kaip turėtų būti pastatyta – būtini suprojektuoti ir pastatyti, pirmiausia – keliai. Pirmiausia. Man sako tas, kuris stato – tai ne, va čia dabar bus Lubinų gatvėje, rekonstruojama, kada užstatys visus sklypus, dabar ten tokie sunkiasvoriai automobiliai važiuoja, su statybinėmis medžiagomis, nes viską išdraskys, išplėšys tą asfaltą. – Taip, jie išdraskys, jeigu keliai nekokybiškai statomi, o jie turi būti – kokybiškai statomi. Ir pradžia turi būti nuo – architektų, kurie turi suplanuoti kelius, prie kiekvieno sklypo, kad būtų privažiavimas.
Ir dabar, trinkeles aplink mūsų namus turi iškloti. Tos trinkelės suvežtos chaotiškai, sudėtos ten tokiais supakuotais ir suveržtais blokais. Ir aš galvoju – kaip jie išmėtė, kaip paskiau tas trinkeles reikės kažkur po to nešioti – viskas turi būti apskaičiuota – kur kokios turi būti statybinės medžiagos – ir kur iškraunama, ir privažiavimas, jis turi būti puikiausias – asfaltas. Sklypų įsisavinimas turi prasidėti nuo – kelių. Ir dabar dėl didesnio gobšumo, žmonės pirmiausia įveda elektrą, nes gi jie vartoja elektros įrenginius, jeigu nėra tai su generatoriais atvažiuoja. Žodžiu, elektra pirmiausia, o turėtų būti elektra – paskutinėj vietoj – kada viskas yra pastatyta.
Aš prisimenu, kada statė senelis namą, Utenoje, kai aš gyvenau – viską darė rankomis – rankomis maišė skiedinį, jokios elektros nebuvo, ir tik paskutinėje vietoje buvo – kada jau namas stovi, tada elektra įvedinėjama. O dabar dėl gobšumo viskas prasideda iš kitos pusės. Ir jeigu nesiektų to pigumo, didesnio pelno, tada drauge su savivaldybe tie statytojai ir suderintų ir projektą su architektais, ir finansavimą tų kelių statybai, kad būtų tie keliai finansuojami ir iš savivaldybės penkiasdešimt procentų, ir iš to, kurie stato. Jie paskiau, aišku, tą įtrauks į sąmatą namų, nes gi jie čia vis tiek turės gyventi. Ir infrastruktūra turi būti statoma vienu metu – parduotuvė, darželis, mokykla – bet tai reikia planuoti tas vietas. Turi įžvalgiai, drauge su Kūrėju, planuoti kokios bus galimybės tai mokyklai veikti, kokio dydžio ji turi būti, o ne tai – pastato kvartalą ir paskiau laukia kol kitus kvartalus užbaigs. Ir dabar eina žmonės be šaligatvių, rizikuodami gyvybe, kiti važiuoja, ten išlaužytas kelias – pavojinga, mokyklų nėra, žodžiu, turi važiuoti kažkur tai į miestą, tolyn – autobusų nėra, tai viskas yra chaose, nėra Įžvalgos, nėra planavimo, kokį turi atlikti – su Kūrėju – analitinis protas, ir turi būti bendravimas – architekto, savivaldybės, statytojo ir to būsimojo savininko. Viskas turi būti – bendrai, o ne viskas taip, izoliuotai. Viskas tarpusavyje nesusieta, dėl to ir būna padėtis tokia, kokia yra dabar – chaosas – grynas chaosas. Tas pats yra ir su dujomis ir su ta visa aplinka.
Aš išgirdau, kad Vijūkuose, surado ryte vieną jau mirusį, o kitą sunkioj būsenoj išvežė į ligoninę. Pasirodo, apsinuodijo – dujų smalkėmis. Tai dujų smalkės – aš nežinau kaip jas pajausti, bet apskritai, su dujomis didžiulė rizika, didžiulis pavojus, o šildo dujiniu būdu – tas grindis šildo, bet viskas padaryta – aš nenoriu detalizuoti, kad tokie apsinuodijimai bus vis dažniau, ir tokios mirtys bus dažniau, bet čia jau reikia žiūrėti į tai, kokie yra pažeidimai tenai, statyboje. Žodžiu, mes turime civilizaciją, kurioje pinigai lemia, na, didesnę dalį visų problemų sprendimų, ir tada saugumas, nesvarbu kur, gatvėj ar namuose yra antraeilis dalykas. Ir susiskaldymas yra milžiniškas visuomenėje – nėra tarpusavio bendravimo, visiškai, nes nėra Įžvalgos. Ir tada atsiremi į tą patį, kad turi būti Dvasiniai Mokytojai – nuo ko turi prasidėti, kad atsirastų dvasinė Įžvalga ir statančiojo, ir kelius tiesiančiojo ir to, kuris statosi. O tada ta Įžvalga pasklinda visur – visur, per Dvasinio Mokytojo veikimą. Taip kad, mano mylimieji, be Dvasinių Mokytojų – nė iš vietos. Visuomenė nepraregės savaime. Juk jūs patys suvokiate, kad tik už pastangas – ir nuoširdžias – ir kuo ryžtingesnes – galima sulaukti atlygio. Savaime atlygis neateina. Dabar viskas yra tokiu principu, kad tarsi viskas išsisiurbs nieko nedarant. O tai, kokie yra keliai, jų kokybė – tai atspindys, kokia yra niekam tikusi valdžia. Kaip veikia išvažiuodamas iš tų statybų teritorijos vairuotojas, kiek jisai yra tvarkingas, kiek jisai rūpinasi ir savo mašina, visa tai priklauso kokia yra kompanija, kokių tų vadovų jinai yra vadovaujama. Žodžiu, mano mylimieji, viskas tarpusavyje susieta su žmogaus Širdimi. Širdis pasako, kokia mašina. Kaip man sako – tavo mašina blizga. – Blizga. Dėl to Širdis blizga – tai atsispindi toje mašinos blizgančioje išvaizdoje. Ir tie, kurie to nedaro – kad nublizgintų mašiną, reiškia turi pablizginti savo Širdį, pavalyti Širdį – nuo Širdies priklauso.
Taip kad, mano mylimieji, viskas yra dvasinėje vienovėje su Kūrėju, ir po to išraiška kiekviename žingsnelyje, kiekviename atodūsyje, kiekviename žvilgsnyje. Visa tai susieta su Kūrėjo pamatu. Ant jo kada stovi, su juo kvėpuoji, tada blizga viskas – ir namai, ir mašinos ir dvasia. Blizgėkime – dvasioje – visumos Gerovei. Amen.

vvita
2022-04-06 19:35:10

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal