Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – O ginklai, net ir už du milijardus eurų, jie nepajėgūs apsaugoti, nes ginklas negina nieko – ginklas žudo, o žudymas provokuoja kerštą – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Romainiuose, 2022 04 09

Mylimieji, mano vardas Algimantas. Nuostabi diena – pavasaris! Saulė šviečia Romainuose, ir iš tikrųjų aš džiaugiuosi pavasario atgaiva, bet ypač dvasiniu pakylėjimu, kada mes čia, šventovėje, garbiname Kūrėją, kurį sudaro Keturios Asmenybės – Rojaus Trejybės Trys Asmenys ir Visuminė Dievybė AŠ ESU. Tas pakylėjimas yra toks pilnas, viduje būsena juntamas, kad tai ir teikia tą pasitenkinimą, tą Palaimą, vidinę Ramybę, ir tuo pačiu skvarbesnį matymą – matymą aplinkos – ir net toli į priekį. Horizontas neišnyksta, bet jis tampa labai matomas, tu matai tuos – Ateities Horizonte – atitinkamus įvykius.
Man gera dar dėl to, kad bendraudamas su įvairiais žmonėmis čia, savo jau užbaigtame name, bendrauju su įvairiais žmonėmis, kurie prisidėjo prie šito namo atsiradimo, ir jo įrengimo, ir visuomet aš pakreipiu kalbą apie Kūrėją, aiškindamas jiems, kad tai – ne bažnytinis Dievas, nebaudžiantis, neverčiantis žmones Jo bijoti, bet kūrinijos Energijos Šaltinis ir Centras. Tai yra Asmuo, neturintis pavidalo, bet teikiantis mums visiems asmens-asmenybės dovaną. Jisai Energiją išlieja, ir visa tai energiniais virpesiais pavirsta, įvairia forma – materija, sielos tapatybės morontinį energinių virpesių lygį, ir aukštesnį dvasinių virpesių aukštesnį lygį. Tie žmonės klauso – klauso – ir aš siūlau knygų, tų Kūrėjo Apreiškimų, Jėzaus Kristaus Kalbu Jums Vėl – ir ima. Aš džiaugiuosi tuo! O viena moteris, kuri kaip tik savo kompanijoje pasiuvo užuolaidas, prieš porą-trejetą dienų buvo atvažiavusi pataisyti, kad geriau užsitrauktų, tai ji paprašė dešimties egzempliorių Kalbu Jums Vėl – Jėzaus Kristaus apreiškimų knygos – nes, pasirodo, nori skaityti ir kiti žmonės, sužinoję apie šitą knygą – mane džiugina!
Šiandien eisiu į Laisvės alėją irgi su knygomis, su sulankstomu staliuku, mėginsiu tyrinėti ten atėjusių žmonių nuostatą į šitą knygą, nes ten dabar trejetą dienų vyksta kažkokia mugė, aišku, bus daugiau žmonių, ir man rūpi tuos žmones patraukti link dvasinės Šviesos, ir bus įdomi reakcija – stebėti tą reakciją – kiek jie atviri, ar pandemijos tas izoliavimas žmonių, dabar tas pamišimas dėl Ukrainos, ar jis keičia žmogaus mąstyseną link Gėrio, link Šviesos, ar priešingai – surambėja protas, išsigąsta, ir nebenori nieko nei girdėti, nei judėti į kokią nors jiems dar nepažintą Šviesą. Mane tokie dalykai domina, ir geriausios studijos tai yra natūralioje aplinkoje, ir ta natūrali aplinka bus Laisvės alėjoje. Įdomu – įdomu – kas laukia, sakykime, šiandien?
O šiaip, kada aš mąstau dabar apie tuos įvykius, kurie susieti su Ukraina, aš matau, kiek daro klaidų Lietuvos valdžia! Ir man liūdna! Šiandien išgirdau, Lietuva pirks ginklų už du milijardus eurų! Ką, perdaug pinigų turi Lietuva, jeigu du milijardus paims ir išmes į balą?! O kas tai yra, pažiūrėkime giliau. Tai yra karinio komplekso finansavimas, o tuo pačiu finansavimas karinių veiksmų Ukrainoje. Tos kompanijos, kurios gamina ginklus, natūralu, kad jos turi juos parduoti. Ir štai tas ubagų kraštas, turintis kvailą vyriausybę, gali sau leisti du milijardus, kai valstybė praskolinta, ir tuo pačiu, kai žmonės negali galo su galu susieti, o kainos šoliuoja kaip pasiutęs laukinis arklys-mustangas prerijoje! Štai, klaidingi sprendimai vietoje to, kad padėti žmonėms, tai jie priima ukrainiečius, ir šoka pagal ukrainiečių dūdelę! Jau apie penkiasdešimt tūkstančių tuoj bus tų pabėgėlių! O čia gi viskas organizuota – organizuota tų banksterių – visi tie konfliktai vardan karinio-pramoninio komplekso, kad jie turėtų kur realizuoti savo ginklus, kad gautų pelno. Jeigu bus ramybė, kur jie dės tuos ginklus? Ir jie ir Putiną, ir Zelenskį laiko vienoje geldoje – jie toje pačioje valtyje – ar Bidenas. Na, įsivaizduokite, kaip gali tas Bidenas, pavogęs rinkimus, būti prezidentu? Jokiu būdu negali! Tai – nelegalūs rinkimai – rezultatai sufalsifikuoti! Ir trys šimtai penkiasdešimt milijonų žmonių, gyvenančių Jungtinėse Valstijose, nieko negali padaryti – negali panaikinti tų rinkimų! Tai banksterių ir yra siekis, kad kuo daugiau sumaišyti kaip katilą pilną įvairių kruopų – sumaišyti bendrą košę, kur niekas negalėtų nieko suprasti – įvairių religijų, kultūrų, įvairių tradicijų, įvairių kalbų žmonės, kad jie nesusišnekėtų! Ir štai viena iš tų priežasčių, kodėl ir yra Europos Sąjunga, irgi sumaišyti katilą tiktai Europoje, nes Europa labai mažytė, ją lengva sumaišyti, bet jų šaknys yra gilesnės, tai jos ne taip duodasi maišomos. Na, tai galima karinius konfliktus sukurstyti! Tą ir padarė banksteriai iš Vašingtono – sukurstė tą karinį konfliktą tarp Ukrainos ir Rusijos. Putinas gavo jų nurodymą! Jis nesielgtų taip drąsiai, jeigu neturėtų užnugario iš tų banksterių, turinčių Šėtono, Liuciferio, Kaligastijos maišto geną per protėvių protėvius dabartiniame savo kartos pasireiškime. Turi tą geną tie morganai, įvairūs rokfeleriai, tie turi savo piniginę sistemą, priimtą visame pasaulyje. Bet kur tai matyta, kad privatūs žmonės savyje turėtų valstybės Centrinį Banką, Centrinę Rezervų sistemą! Tai – Amerikos – Jungtinių Valstijų – Centrinis Bankas – privatininkų rankose! Ir štai valdymas – žmogaus – daug lengvesnis, kai yra viskas sumaišyta.
Jeigu Lietuvos šalis bus monotautinė, lietuvių apgyvendinta, ją bus sunku kontroliuoti, nes jie turės savo kultūrą, tradicijas, kurios bus suprantamos tai tautai, tai jas reikia sumaišyti, tai čia iš Ukrainos – milijonai! Ir lietuviai, mano nuostabai, jau kuria ukrainietiškas mokyklas – ukrainietiškas! Mylimieji, ar jūs suvokiate, ką darote? Ukrainiečiai turi mokytis lietuvių kalbos, ir mokytis lietuvių mokyklose, jeigu jie nori čia gyventi, o, jeigu nenori, tada, prašom, grįžkite į Ukrainą arba važiuokite toliau, jeigu jūs manote, kad kitur yra geriau. Bet negalima tai mažai tautai leisti atmiežti save, ir dar sukuriant gyvenimo sąlygas palankesnes negu patiems lietuviams. Čia yra klaida – klaida milžiniška – kuri duos konfliktines situacijas ateityje. Bet banksteriams tai yra labai gerai, kada bus nerimas, konfliktai tarpusavyje, ir tas katilas tarp lietuviškų kruopų vis daugiau prisipildys atvežtinių, niekas nebežinos, tai kokios yra lietuviškos kruopos! Viskas bus sujaukta, nors tai pasireikš dar po kelių kartų! Juk šitie atvykėliai dabar jau, sakau, netoli penkiasdešimties galbūt tūkstančių yra atvykėlių! Tai tautai, neturinčiai dviejų milijonų, yra didžiulis, milžiniškas, ir vienu ypu įleistas svetimkūnis. Slavai yra visiškai kitokios kultūros, kuri nepanaši į baltų kultūrą, ir ji niekaip negali įsilieti. Ji gali tiktai ją nustelbti, nes slavai yra labai karinga tauta. Baltai yra taikūs. Ir šita prasme, mūsų du milijonai neatsilaikys ir prieš šimtatūkstantinių atėjūnų iš kitur gretas, nes charakteris – ne tas. Mes esame žemdirbių tauta. Slavai yra klajūnai. Jie neturi to prieraišumo prie savo tėviškės. O rusai, apskritai, jie sumaišyti su totoriais, štai dėl to jie yra žiaurūs, o, kada juos kontroliuoja dar banksteriai – valdžiai – tai jie neturi jokio supratimo, ką jie daro, tarpusavyje žudydami vieni kitus, ir tada atneš konfliktus čia! Juk Putinas grasino visą laiką – Reikia ginti rusų tautos interesus bet kuriame pasaulio kampelyje, kur gyvena rusai! – Tai ta mintis ir bus, kuo daugiau čia bus tokių iš Ukrainos, ir iš Rusijos, tuo didesnė grėsmė Lietuvai! O ginklai, net ir už du milijardus eurų, jie nepajėgūs apsaugoti, nes ginklas negina nieko – ginklas žudo, o žudymas provokuoja kerštą, o kerštas – dar žiauresnį naikinimą! Todėl tos įvairios politinės grupuotės, kokias banksteriai organizuoja visame pasaulyje, jos neturi Lietuvos paliesti. Bet čia turi būti urantai vedliais – urantai turi visuomenės priešakyje būti, kad Lietuva išliktų be jokios ginkluotės – turėtų apsaugą iš Rojaus Trejybės Apvaizdos! Tai – vienintelė apsauga!
Ir tada šitas kraštas bus kaip Tyra Ašara – Skaidri – ji bus Meilės Ašara! Žmonės norės gyventi taip, kaip Lietuvoje gyvena, garbinantys Rojaus Trejybę-AŠ ESU, urantai. Tai bus orūs lietuviai, ir lietuvaitės – orūs – Kūrėjo sūnūs ir dukros. Ir šitas kraštas išliks toks!
Bet aš dabar sakau jums kaip Dvasiniams Mokytojams šitą platesnį požiūrį, kad jūs suvoktumėte, kad politinis žaidimas gyvenimo aplinkoje vyksta, ir tie, kurie stumdo figūras, jie yra tie banksteriai Amerikoje, nesvarbu, kad jie veikia per Europą, per Afriką, per Lotynų Ameriką, jie yra iš Vašingtono banksterių. Jie nori žaisti tą žaidimą – sujaukti pasaulį – kad jie taptų viešpačiais, nes jie kaip ir Liuciferis, Šėtonas, Kaligastija neigė Kūrėjo buvimą, ir jie tada iškėlė asmenybės Laisvės manifestą – asmenybė laisva be jokio Kūrėjo – Kūrėju prisidengdami valdo Visatą vietiniai Visatų vadovai – Sūnūs Kūrėjai. Štai ir paneigė Tėvo buvimą, ir jų, tos materialios šimtinės, palikuonių palikuonys ir turi tą maišto geną, kuris pasireiškia dabar toje aplinkoje, kur ir sukurstė pseudopandemiją, karą tarp Ukrainos ir Rusijos, ir tolimesnį tautų sumaišymą, tradicijų sunaikinimą, šeimos griovimą tam, kad jie galėtų dar daugiau įleisti savo čiuptuvus į žmonijos kenčiantį kūną, ir priversti juos šliaužioti, ir bijoti šitų, kurių jie nemato, o jie stebės tą pasaulio tamsėjimo eigą, o patys tuo pačiu irgi tamsėdami dar sugalvos žiauresnių savo pramogų, ir kančių žmonijai.
Išskyrus Lietuvą, kuri bus Šviesos ir Kūrėjo Vaikai. Bus tokia Lietuva!
Ir visi šitie eksperimentai tų banksterių čia neveiks. Ir tas Spindulys plėsis iš Lietuvos – plėsis Šviesa, Kūrėjo Meile, ir tuo pačiu veiksmais be jokių ginkluočių – tiktai Meilės Galia – Kūrėjo Meilės Galia – ir Apvaizdos apsauga, ir bendradarbiavimu su Apvaizda. Mes sustabdysime šitą gaivalą – urantai! Šitą aš jums sakau, ir garantuoju Kūrėjo Vardu, bet jūs turite būti veiklūs, jūs turite būti ryžtingi, dar giliau panirę į Kūrėją, ir būsena paliudijantys Kūrėjo realų buvimą ir jūsų viduje, ir atsiduoti tam vedimui iš vidaus, ir veikti savo gyvenime taip, kaip Kūrėjas veda iš vidaus. Štai tik tada mes turėsime tą kraštą, kurį matys visa žmonija, bet žavėsis visa Kūrinija. Jūs esate stebimi, stebimi ir Apvaizdos, o tuo pačiu Apvaizda perduoda visų įvykių atpasakojimus per įvairias programas iki Vietinės Sistemos, iki Žvaigždyno, iki Vietinės Visatos Būstinių, iki Supervisatos, pasiekia ir mūsų Rojaus Tėvus Rojuje.
Žinokite, jūs esate ne vieni. Tai, kad Kūrėjas yra jūsų viduje, jūs puikiai žinote. Bet jūs turite bendradarbių – Apvaizdą – ir jie yra skirti tam, kad jūs bendradarbiautumėte su jais visumos Gerovei, ir kuo aktyviau, ir bedradarbiautumėte pagal Kūrėjo Valią – ne tai, ką jūs trokštumėte, kad Apvaizda darytų, ne, pajauskite, ko Kūrėjas norėtų, kad jūs išreikštumėte. Amen.

Telydi mus Kūrėjo Ramybė, ir Palaima.
Su Meile,

Violeta
2022-04-16 18:56:17

Komentarai

Technologinis išsivystymas kai pranokstą moralinį išsivystymą tai ir nėra gerai. Bet jeigu žmogus negyvas, jam nebebūtų kaip susilaukti keršto iš to kuris tariamai keršytų, jei ginklu gintųsi. Kai žmogus nepasiruošęs apsiginti, ar nepasiruošęs kažkam - o atsitinka situacija pareikalaujanti stiprybės - tai kurio tada kaltė?

Žmonės turėtų stengtis būti savarankiški ir adekvatūs, neperleisti tingėjimu mąstymo apie dalykus kažkam kitam.

Amerika bent apie 70 milijardų skyrė šiaip, iš mokesčių mokėtojų pinigų, kurie atimami iš žmonių, tai žmonės patys neturi tiek pinigų kad galėtų patys nusprėsti paremti.
Jeigu kažkada Ukraina nebūtų atsisakiusi branduolinių ginklų, galimai viso šito irgi nebūtų buvę.
Nors čia viskas dėl naftos ir dujų iškasenų teritorijų (Donbase, Luhanske, Moldovoje, Kryme) be jokio susirūpinimo žmonių gyvybėmis.

Kiek mes kiekvienas augame ir esame atviri išgirsti kitokį požiūrį? O gal esame tik sustabarėję ties tuo pačiu požiūriu ir negirdime kitų. Vertybių pasirinkimas ir pasekmės. Vieni renkasi vergystę ir sistemą kiti laisvę ir įvairovę.

Vaidas
2022-06-01 08:20:07[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal