Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Irena iš Šakių paliko Urantiją šiandien - 2022 05 01

Irena iš Šakių paliko Urantiją šiandien - 2022 05 01 - apie 17 valandą. Šią žinią man pranešė Rūta iš Šakių. Prieš kelias dienas Rūta man skambino ir pasakė, kad Ireną išvežė į ligoninę. Mes pasimeldėme dėl Irenos per telefoną. Tačiau viską palikome Rojaus Trejybė-AŠ ESU rankose, kas bus toliau. Tad Rūtos kitas skambutis buvo ką tik. Ir dabar mes pasimeldėme dėl Irenos kelionės naujų patyrimų jau aukštesniu statusu - morontiniu sielos tapatybės pavidalu į savojo Likimo įgyvendinimą Rojuje jau po prisikėlimo - kad ji žengtų drąsiai ir ryžtingai, ir nebijotų garbinti Kūrėją Keturiose Asmenybėse, kai aplinka garbina tik Tėvą.
Irena Gyvajame Kelyje buvo apie 15-17 metų. Buvo labai aktyvi, energinga. Labai daug ji man skambindavo ir vis mane klausdavo įvairiausių klausimų, kokie paprastai kyla, kada mirtingasis patenka į aukštesnio dvasinio lygio etapą. Ji man daug pasakojo apie savo gyvenimą tremtyje - Rusijos Sibire - kur ji ir mokėsi vidurinėje mokykloje, ir ją ten baigė. Sugrįžus į Lietuvą, ji dirbo statybos organizacijoje, daug metų dirbo darbų vykdytoja, buvo tikinti, tačiau niekada nebuvo bažnytininkė, kuri tenkintųsi vien tik bažnytiniais ritualais. Su grupele tikinčiųjų rinkdavosi garbinti Tėvo, kasmet važiuodavo į Keturvalakius, mat ten buvo apsireiškusi Marija, tad garbindavo Tėvą, melsdavosi per visą naktį.
Suradusi mano telefono numerį, paskambino man pirmą kartą. Atvažiuodavo į Rojaus Trejybės-AŠ ESu gyvąją šventovę, į Kaune vykstančias gyvąsias pamaldas, kelis kartus perskaitė Urantijos Knygą, Jėaus Kristaus apreiškimų knygą - Kalbu jums vėl - tiek lietuvių, tiek rusų kalbomis, visas tris Rojaus Trejybės apreiškimų knygas - Akimirkos Amžinybė, Gyvoji Tyla, ir Meilės Galia, mano knygą Krikščionybės Duženos, manuosius mokymus, ir manęs paprašydavo daugybės paaiškinimų. Ji man pasiūlė susipažinti su Genadijaus iš Rusijos dvasine svetaine, skirta Mokymo Misijai. Kadangi Irena puikiai mokėjo rusų kalbą, tai ji buvo labai aktyvi ir Genadijaus Forumo dalyvė. Jau susipažinus su Genadijumi, kai jam pasiūliau įdėti į savo svetainę Jėzaus Kristaus knygos - Kalbu jums vėl - vertimą į rusų kalbą, būtent Irena parašė šitos knygos pristatymą ir supažindinimą su manimi, kuris šį apreiškimą priėmiau lietuvių kalba.
Kada buvo atspausdintas Jėaus Kristaus apreiškimų knygos - Kalbu jums vėl - antrasis leidimas lietuvių kalba - su papildiniu - aš Irenai pasiūliau šį septyniolikos papildomų mokymų, kuriuos man buvo perdavęs Jėzus per tą lakotarpį, įsiterpusį tarp pirmojo ir antojo knygos leidimų, išversti į rusų kalbą. Ir ji su didžiausiu džiaugsmu ir pasitenkinimu sutiko tą daryti. Vertimo proceso metu mūsų bendravimas buvo beveik kasdien, nes paprašiau, kad vertimo tekstą atsiųstų man, aš taisydavau klaidas, kurios buvo svarbios dvasinio turinio kuo tikslesnio perteikimo prasme, todėl daug ką turėjau jai aiškinti apie dvasinių tekstų vertimo pobūdį - apskritai turėjau Ireną supažindinti su vertimo teorijos pradmenimis ir pagrindu, su lietuvių kalbos gramatika, ir stilistika, ir net su dvasine stilistika, nes dvasinį tekstą versti - tai ne tas pats, kas versti grožinės literatūros kūrinį, dvasinį tekstą ir gali versti tik einantis dvasiniu Gyvuoju Keliu.
Irenos vertimas tiesinosi, stiprėjo, artėjo link Kūrėjo Gyvosios dvasinės Šviesos, o tada mano patikrintą tekstą ji nusiųsdavo Genadijui, kad jis pažiūrėtų savuoju žvilgsniu, kaip gimtosios - rusų - kalbos žinovas, ir šitą variantą man atsiųsdavo dar kartą gauti mano priitarimą arba paaiškinimą, kodėl nepritariu.
Ir aš mačiau, kaip Irenos žvilgsnis pradėjo pastebėti tokius niuansus, kurių anksčiau nepastebėdavo, nes tada dar trūko jai manojo išaiškinimo. Ir po kiekvieno tokio mūsų pabendravimo tiek telefonu, tiek elektroniniais laiškais, vertimą nagrinėjant iki smulkiausių niuansų, kurie visi labai svarbūs dvasiniame tekste ir dvasinėje sferoje, kad labai lengva nežinant jų, arba siekiant net juos praleisti ir savaip interpretuoti originalo teiginius sąmoningai, kad būtų lengviau protui versti, šitaip galima lengvai iškreipti ir pačią dvasinio apreiškimo esmę, štai tuomet ir ėmė akivaizdžiai gilėti jos mąstymas ir Įžvalga. Ir tai atsispindėjo jos komentaruose Genadijaus svetainės Forume.
Irena buvo tikrai puiki Rojaus Trejybės-AŠ ESU ori ir aktyvi Dukra. Ji tokia ir bus po pažadinimo trečiąją dieną po iškeliavimo iš Urantijos planetos, bus pasveikinta jos angelų serafimų poros ir jos Minties Derintojo.

Irena niekada neieškojo lengvų kelių Urantijoje, tad ir morontijoje ji bus aktyvi ir ryžtinga, nevengs naujų iššūkių, jausdama dar aplinkos sustiprinimą, kurio mes Urantijoje nepatiriame iš dabartinės gūdžios tamsos aplinkos. Irenos indelio trūks čia, bet džiaugiuosi, kad tarp urantų morontijoje bus Irena, kuri juos tikrai sustiprins. Na, o mes - urantai - su ja susitiksime vėliau, dabar mūsų laukia dar dideli ir didingi darbai Urantijoje - drauge su Rojaus Trejybe-AŠ ESU - kurių dar nepadarėme iki šiol.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2022-05-01 19:20:26

Komentarai

Buvo džiugu būti Irenos kompanijoje, ir matyti kai ir kitas žmogus renkasi šviesius dalykus. Linkiu, kad dedant pastangas viskam užtektų laiko, viskas susidėliotų į vietas, nebūtų pasiduodama iliuzijoms ar apgaulėms, kad būtų matomos galimybės keistis ir augti, ir būtų lengva dalintis džiaugsmu kartu veikiant geresnės dabarties ir ateities labui.

Vaidas
2022-06-01 08:03:40Man taip pat asmeniškai artimiau neteko pažinti Irenos. Žinau tik, kad ji buvo aktyvi urantė. Tokių veiklių ir aktyvių, kaip Irena, tikrai maža, kurių ypač labai reikia šiuolaikiniame visomis prasmėmis sujauktame pasaulyje.
Mintimis ir visa širdimi linkiu Jai palankios kelionės į Amžinybę.

adolfina
2022-05-02 17:12:11Irena buvo ta urantė, kuri aktyviai reiškė savo mintis, kai aš atėjau į šį forumą. Man patiko jos mieli paaiškinimai, tiems, kurie neieškojo šviesos, tik užsuko šiaip į forumą ir kėlė chaosą. Paskui buvo valymo kelias, kol tie rašliaivos išnyko - buvo ištrinti ir jų komentarai.
Irenos neteko pažinti, bet ji buvo iš tos kartos, kuri sunkiai gyveno, bet nenorėjo palikti pasaulį tokį kokį rado. Paskutiniu metu aptilo daug urantų - neliko ir Irenos balso, kurio pasigesdavau. Kaip smagu palinkėti geros kloties Amžinybėje, o ne atilsio...

Rita
2022-05-02 06:17:55[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal