Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto Pamokomasis žodis – Brolystėje nėra neišsprendžiamų konfliktų – yra nuomonių skirtumai, bet nėra savanaudiškumo, nėra kur pasireikšti nesantaikos sėklai. – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2022 04 23


Mylimieji, mano vardas Algimantas. Sakau aš dvasinius mokymus, lietuvių kalba sakau Gyvojoje Šventovėje – Kūrėjo Vardo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvojoje Šventovėje, ir ruošiu Dvasinius Mokytojus. Kada sakau – dvasinius – dvasinius mokymus, dvasinius mokytojus – tai kiekvienas suvokia tą žodį – dvasinis – savaip, bet vis tiktai dauguma linkę manyti jog tai yra kažkas daugiau negu tai, ką galima materialiai matyti, patirti, palytėti, kad tai yra kažkas aukščiau, galbūt tai susieta su religija. Iš tikrųjų dvasinis mokymas, kaip ir Dvasinis Mokytojas, tai yra Tikrovės tam tikra platesnė atskleidimo išraiška.
Dvasinis mokymas – Tikrovės mokymas – mokymas apie Tikrovę ir jo Šaltinį. Dvasinis Mokytojas – tai yra mokytojas, paaiškinantis platesnį požiūrį, Kosminę Įžvalgą, net ir kokia yra sąsaja tarp daugybės asmenų-asmenybių tarpusavyje, ir su tuo Pačiu Šaltiniu. Tikrovė yra – ir materiali, ir intelektuali, ir dvasinė. Ji yra vieninga, vientisa, ir viena kūrinijos sistema. Ji nėra iliuzinė kažkokia. Štai ten – iliuzinė tikrovė, tai ten apie tuos dvasinius dalykus ir gali jie, tie fantastai, samprotauti, ir galbūt net tuo gyventi, o štai čia, šitame pasaulyje, kur aš gyvenu vieną vienintelį gyvenimą, štai čia – tikrovė, ir aš čia turiu patirti viską, kad man būtų gera, man būtų palaima, jausčiau vien tik laimę, sėkmę, ir ji atsispindėtų gausumoje įvairiausių pasiekimų, įvairiausių nuotykių, kuriais aš galėčiau dalintis su kitais savo draugais, pažįstamais, bendradarbiais. Bet ir dvasiniai mokymai neprieštarauja naujiems patyrimams, net ir laimei, bet pakoreguoja – pakoreguoja – Vektorių.
Laimės tu negali surasti, jeigu tu neatrandi Laimės Šaltinio! Laimės Šaltinis ir Centras yra nei daug, nei mažai – Tikrovės Šaltinis – Tikrovės Energijos Šaltinis – o tai yra Asmuo-Asmenybė – Asmenis Šaltinis. Jis yra realus, tikras, atrandamas. Jį galima atrasti!
Ir, kada aiškini, jog tai yra dvasinis mokymas, aiškini ir kokie ryšiai turi būti tarp žmonių, kokia turi būti ekonomika, politika ir šitoje šalyje, ir kitose šalyse, ir visoje planetoje, tai atrodytų jau yra materialūs dalykai, intelektualūs, bet tuo pačiu jie yra atskleidžiantys Tikrovę plačiau, ir dar net sąsoje su Aukštesniu Šaltiniu, aukštesniu lygiu su kitais, sakykime, Vietinės Sistemos segmentais, su kitomis planetomis. Juk ir astronomai – kiek jie ten sėdi vargšai prie įvairių aparatų, kiek jie žiūri į tą dangų per teleskopą, net ir išsiuntę įvairius palydovus, stebi tą kosminę erdvę, vis ieško kažko, kažkokios gyvybės kitose planetose! Tos gyvybės yra pilna gausa! Jos ir nereikia ieškoti – ji egzistuoja! Tie patys astronomai – didžioji jų dalis – neigia Kūrėją – jie neigia tai, nes jų astronomija neįrodo Jo buvimo, o visa tai, kas sukabinta – tų žvaigždžių spiečiai – jiems tai nėra argumentas ir įrodymas, štai kaip paskleidžiama Kūrėjo Energija, iš kurios susiformuoja žvaigždės, o iš žvaigždžių tokios planetos kaip mūsų. Bet jie jokiais teleskopais negali matyti Architektūrinių sferų, daug didesnių planetų negu mūsų planeta, ir kur yra daug aukštesnio lygio veikla, nes tos planetos nėra spindinčios saulės-žvaigždės. Jos net neatspindi žvaigždžių šviesos, kaip mėnulis atspindi mūsų Saulės Sistemos centro, mūsų saulės šviesą, todėl mes mėnulį matome. Todėl dvasiniai mokymai ir Dvasiniai Mokytojai ir kalba apie Tikrovę pačiu plačiausiu kontekstu, ir pačiame plačiausiame kontekste, bet visuomet susiedami aplinką su Šaltiniu ir Centru – su Kūrėju.
Dabar gi, kada aš žvelgiu į aplinką, tai visa aplinka – kupina prieštaravimų savyje. Štai per Pūko radiją aš klausausi reklamos. Pateikia reklamą – Neparduokite miško! Išsaugokime mišką ateinančioms Lietuvos kartoms! – praėjo keleta minučių – reklama – Perku brangiai mišką su žeme arba tiktai išsipjauti – be žemės! – Tas pats Pūkas ir vieną deda reklamą, kuri saugo tą mišką – tuos planetos plaučius – kita reklama – naikina tą mišką. Tai, koks yra Pūko požiūris? Ar tiktai pinigai viską lemia? Nesvarbu, ką reklamuoti! Nėra moralinės vertybės Širdyje, nėra atrasto Kūrėjo kaip Asmenybės, dėl to ir Pūkas yra pasimetęs, nors jis daug šneka apie dvasinius dalykus, bet jis nesupranta, kas yra dvasiniai dalykai. Dėl to horoskopai nuolat skamba kasdien, ir tai yra milžiniška – prieš Kūrėjo Valią – programa – prieš Kūrėjo Valią! O kodėl taip yra? Todėl, kad savininkas šitos radijo stoties nesuvokia – kas yra – dvasinis mokymas, kas yra Dvasinis Mokytojas – nors jo liežuvis kartoja daug žodžių apie meilę, apie dvasingumą, bet tai nėra pripildyta Kūrėjo Gyvasties, ir patyrimo, atradus Patį Kūrėją – Asmenybę – savyje, kad Kūrėjo Asmenybė įsiviešpatautų viduje, pripildydama Gyvuoju Turiniu visą Pūko asmenybę. Štai tada pasikeistų visiškai programa! Visiškai nebūtų tokia, kokia yra šiandien – klaidinanti žmones! Štai, kodėl reikalingi Dvasiniai Mokytojai!
Kada vyksta konfliktas Ukrainoje, natūralu, žmonės žino, kad negerai žudyti kitus žmones. Bet gi dabar taip viskas iškreipiama – negerai žudyti ukrainietį, bet gerai žudyti rusą! Šitaip negali būti! Reikia puoselėti kiekvieną gyvybę, nes nužudant tu keiti to nužudytojo Likimą! O Likimas yra suteiktas, kad laisva valia žmogus patirtų visą gyvenimo šitame pasaulyje, skirtą to asmens tapatybei nuo pat gimimo iki pat senatvės, patyrimą. Jeigu jis nepatiria iki galo natūralaus iškeliavimo iš planetos, jis negali tada pasiekti savojo Likimo įgyvendinimo Rojuje, kad taptų pilnateisiu Ribinių Mirtingųjų Rojaus Korpuso pilnateisiu nariu. Tam ir reikalingas pradinis mirtingojo materialus patyrimas šitame pasaulyje. Aš, sakydamas – materialus – turiu minty, kad jis turi materialų išorinį apvalkalą, ką žmonės vadina žmogumi. Tai nėra žmogus, tai yra tiktai materialus apvalkalas, materiali forma, kuri duota trumpam, ir tiktai šitam laikinam gyvenimui pradiniame pasaulyje pakeliui į savojo Likimo įgyvendinimą čia, kol kas Urantijoje, tarpusavyje bendrauti mums vieniems su kitais, ir daryti Gėrio darbus visumos labui, visumos Gerovei. Štai šitas kūnas turi savaime jau suteiktą Kūrėjo Vektorių – gimti čia, augti, būti pripildytam tam asmeniui, kurį ir suteikia Kūrėjas kaip asmenybę ir patalpina į šitą materialą pavidalą dar būnant įsčiose, tik užmezgus vaisių. Apvaisinimo akimirką jau Kūrėjas suteikia asmenybę tai gyvasčiai, kuri gims materialia išraiška, bet asmenybė bus toje materialioje išraiškoje, ir štai ji turi šitą laikiną priemonę – materialų pavidalą – Gėrio darbams, ir tam brendimo procesui šitame pasaulyje, kur ir šitas kūnas bręsta, eikvoja Kūrėjo Energiją, ir palaipsniui pasiekia akimirką, kai visa energija yra iš Kūrėjo išeikvojama, ir tuo pačiu ateina akimirka pereiti į aukštesnį lygį, į aukštesnę pakopą. Ten bus aukštesnio energinio dažnio virpesių sielos tapatybės forma – morontinė forma – aukštesnio lygio pasaulyje taip pat materialiame, bet kuris remiasi į dvasinį Kūrėjo pagrindą. Apie tai turi kalbėti Dvasiniai Mokytojai, aiškinti platesnį kontekstą,nes tai yra mokymas apie Tikrovę, tai yra tuo pačiu ir dvasinis mokymas gilesnio konteksto gilesniu požiūriu. Apie tai turi kalbėti Pūkas savo laidose, bet jis šito nežino, nes atstūmė Urantijos Knygos Epochinį Apreiškimą, atstūmė Kalbu Jums Vėl, Kūrėjo knygas, mūsų svetainę. Reiškia, ta radijo stotis galėtų įnešti daug ryškesnį indėlį į žmonių sąmonėjimą, į žmonių požiūrio išplėtimą, ir tada tas požiūris tiesiog neleistų įsiliepsnoti bet kokiam kariniam konfliktui, koks dabar yra įsiplieskęs Ukrainoje, nes iš žmonių sklistų aukštesnio energinio dažnio virpesiai, kurie ramintų tuos karštagalvius, kurie priima klaidingus sprendimus – ir mūsų prezidento galvą apramintų, ir premjerės, ir seimo pirmininkės, ir seimūnų, kurie skiria milijardus dolerių ginklų pirkimui.
Lietuvoje neturi būti nė vieno kareivio, nė vieno ginklo! Lietuva ateityje bus švari šalis, kupina Kūrėjo Galios ir Apvaizdos pasireiškimo drauge su būsimuoju šalies vadovu, ir su Dvasiniais Mokytojais! Štai Dvasinis Mokytojas ir dvasiniai mokymai ir yra, kokia kryptimi reikia žengti, kad niekada nebūtų šitoje šalyje praliejamas kraujas, ir ne tiktai, sakykime, karinio konflikto verpete, bet ir gatvėje nebūtų praliejamas, kai vyksta nusikaltimai, kai avarijose žmonės praranda fizinę formą – žūsta jinai – taip pat pakeičiamas to mirtingojo Likimas! Šeimose taip pat šitos formos yra, deja, prarandomos.
Tai štai, bus Lietuva, kada tokių dalykų nebus – bus kupina Kūrėjo Meilės Šviesa ir Brolystė! Brolystėje nėra neišsprendžiamų konfliktų – yra nuomonių skirtumai, bet nėra savanaudiškumo, nėra kur pasireikšti nesantaikos sėklai. Darna viešpatauja Širdyje dėl to, kad Širdyje yra atrastas Kūrėjas – Keturios Asmenybės – Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Štai, kokia yra Lietuvos ateitis – su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir Apvaizdos apsauga, šviesinant, dvasinant visą planetą! Tą aš ir darau, ir aš žinau, ką sakau, ir žinokite – tai, ką aš kalbu, ką aš darau, apims visą pasaulį! Amen.

Telydi mus Kūrėjo Ramybė, ir Palaima.
Su Meile

Violeta
2022-05-03 14:54:07

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal