Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Žmogus savo išmąstymais, net ir pridengtais įvairiomis mokslinėmis teiginių formulėmis, klaidinga kryptimi veda kitus – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2022 02 19

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Aš sakau dvasinius mokymus lietuvių kalba – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – gyvojoje šventovėje, angliškai – šiaip parengęs, kokią nors gražią vietą, kad fonas būtų įdomus žiūrint tiems, kurie gyvena kitose šalyse – kokia yra Lietuva, koks yra Lietuvos koks nors miestas.
Šiandien, gyvosios pamaldos vyksta, tačiau aš prie jų prisijungt negaliu, nes mano telefonas išnaudojo visą – visą dvidešimties gigabaitų priėjimą prie interneto. Ką gi, technika yra dalykas nepatikimas, gali būt ir taip, kad ji savo programomis reikalauja nuolatinio sekimo, priežiūros ir, aišku, pinigų, nes už tą reikia mokėt. Taigi, dabar aš sakau tik pamokomąjį Žodį pats nedalyvaudamas gyvosiose pamaldose.
Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie tą, ką jau esu minėjęs ne vieną kartą. Lietuva yra Šviesos žemė – Šviesos – nes iš čia pasklinda iš tikrųjų Kūrėjo sumanytos Evoliucijos pati ryškiausia Mintis – Mintis – kurią aš gaunu iš Kūrėjo – ir kurią aš pagarsinu visam pasauliui, nesvarbu, angliškai ar lietuviškai. Žodžiu, šita informacija vis tiek patenka tiems, kurie nuoširdžiai nori tokios informacijos. Tai štai, Kūrėjo sumanyta Evoliucija yra numatyta tokios krypties, kad visą laiką šviesėjimas ryškėtų – toks, koks buvo vakar, šiandien turi būti ryškesnis, rytoj turės būt ryškesnis už šios dienos tos Šviesos ryškumą. Ir taip yra kiekviename kūrinijos segmente. Nesvarbu, kokio dydžio, kokios apimties būtų segmentas – ir tiems segmentams yra parenkami Vadovai, kurie turi supratimą – kokia yra dabar Šviesa, ir kaip pasiekti ryškesnę Šviesą, nes kiekvieno kūrinijos segmento Šviesą sudaro Kūrėjo sūnaus arba dukros individualus nušvitimas ir, aišku, to sūnaus arba dukros – Kūrėjo sampratos ir asmenybės suvokimas, ir net patyrimas – ir aišku, savasis asmeninis indėlis į to segmento Gerovę, į to segmento sustiprintą Šviesą. Reiškia kiekvieno segmento Vadovas turi būti iš tikrųjų, kuo labiau nušvitęs, kuo išmintingesnis, kuo plačiau mąstantis, giliau žvelgiantis ir toliau matantis.
Įsivaizduokit, jeigu kūrinijoje yra septyni šimtai tūkstančių Vietinių Visatų – Vietinių Visatų. Visata – kaip kūrinija – galima ją laikyt, kad ji yra viena. Kūrinija plinta – ją Kūrėjas plečia iš Energijos. Tuo tarpu šiandien, kas yra jau organizuota ir apgyvendinta – ta Visata sudaro septyni šimtai tūkstančių Vietinių Visatų, t.y., mažesnių segmentų. Ir tą, ką mes matom pakėlę į dangų akis – šitame dangaus skliaute, tiek iš Kūrėjo energinių virpesių Buveinės, kuri yra visos kūrinijos viduryje ir vadinama Rojumi arba Rojaus Sala – iš jos paskleidžiama tiek Energijos, kad Kūrėjo sukurti betarpiškai Sūnūs ir Dukros – partnerystėje – gali ir sukurti šitame dangaus skliaute vieną šimtą tūkstančių Vietinių Visatų – vieną šimtą tūkstančių Vietinių Visatų! Tokių Sūnų-Kūrėjų ir Dukrų-Kūrėjų štai ir pasiunčiama iš Rojaus – šimtas tūkstančių porų – šimtas tūkstančių porų! O tokių skliautų šiandien organizuota ir apgyvendinta yra septyni. Septyni skliautai vadinami Supervisatomis – reiškia didesnėmis Visatomis už Vietines Visatas. O dabar išoriniame kosmose už šitų Vietinių Visatų į pakraštį – už šitų superseptynių Visatų į pakraštį – į išorinę, kosminę Erdvę – kūrinija toliau plečiama – plečiama, kad jau dabar patiria energinius viesulus, uraganus. Energiniai, milžiniški kamuoliai ugnies karščio formuoja – formuoja – ne savaime formuoja žvaigždes-saules, bet yra Kūrėjo tokie Sūnūs – Rojaus Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai – štai jie šitą Energiją suformuoja į sūkurinius ūkus. O vienas ūkas – tai yra deganti Energija iš Rojaus – gali pagimdyti iki vieno šimto milijono saulių! Ir įsivaizduokit, tokią Energijos Galią valdo asmenybė – asmenybė – Rojaus Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai! Štai kokią Galią turi Kūrėjo Sūnūs, tiesiogiai kilę iš Kūrėjo, ir kurių misija, ir funkcija štai tą nepaprastos Galios Įtampos Energiją – dar nesusilpnintą – įsukt į sūkurinius ūkus. Štai taip pradedama evoliucinė Visata – pradedama evoliucinė Visata. Tačiau Impulsas yra iš Paties Kūrėjo – Impulsas – kad ta Energija pasklistų, o kaip ją nukreipt ir manipuliuot, tam ir yra Kūrėjo sukurti Sūnūs – Rojaus Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai. Štai jie taip pat Kūrėjo teikiamą Energiją įsuka į sūkurinius ūkus ir mūsų Supervisatoje – štai šitame dangaus skliaute – ir kituose septiniuose dangaus skliautuose.
Tai šią dieną, beje, Lietuvoj vėjuotą dieną, jauti, kokia yra Energija, kada gūsiai – gūsiai vėjo – gali plėšt, ir plėšia stogus, apverčia automobilius – štai šitoji Galia yra, kaip mažytė smėlio dykumoje smiltelė, palyginus su visa dykuma – kokia yra Energijos Galia, kurią valdo Rojaus Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai! Tai štai, dabar išoriniame kosmose, tos audros, energijos – ne vėjo – bet karštos masės, siekiančios keliasdešimt milijonų laipsnių karščio – jos jau šimtus tūkstančių kartų pranoksta tą apimtį, kokią šiandien sudaro šitas mūsų dangaus skliautas! Tai įsivaizduokit, kokia yra Energijos Galia, kad tiems, jau šimtus tūkstančių kartų didesniems, kosminiams, būsimiesiems segmentams, yra išskirta Energija, kurią reikia suformuoti į sūkurinius ūkus. Jie savaime nesusiformuoja į sūkurinius ūkus!
Ir kada šiandien aš YuoTube girdžiu, kaip aiškina žmonės, kad šiandien yra jau įrodoma, kad planeta yra plokščia – plokščia. Reiškia – jinai nėra sferinio pavidalo, jinai nėra apvali, o pasibaigus tai plokštumai bus kitas pasaulis irgi taip pat plokščias. Štai tokia na, sakykim, antitikroviška mintis vis giliau persmelkianti žmogaus sąmonę ir pasąmonę ima įleisti šaknis! Ir aš jau girdžiu, kaip kiti man irgi paskambina, ir sako – tai žemė yra ne apvali, žemė yra plokščia – ir jiems jau reikia įrodinėt tai, kas seniai yra įrodyta.
O dabar pamąstykit, jeigu jūs paimat milžinišką ugnies deglą, ir pabandykite sukti – sukti kuo greičiau, ir pamatysite, kad tas deglas – jisai įgija formą tarsi ištęstas – bet jisai neįgauna plokštumos, kad jis būtų keturkampis ar būtų kvadratinis, ar rombo geometrinės figūros išraiškos. Jis vis tiek įgaus sferą – sferinis! Kada yra milžiniška Energija, yra milžiniškas judėjimas tos Energijos – greičiai yra milžiniški! Štai įsukimas tų Energijos srautų į sūkurinį ūką – ką ir atlieka Rojaus Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai – ir suteikia tai Energijai tokią išraišką, kad ji iš to ištisinio, ugninio, energinio apvalkalo įgija sferinį, nes ta karšta Energijos išraiška, masė – deganti masė – nuo judėjimo – ji įgija štai tą sūkurinį judėjimą, kurį Rojaus Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai tai Energijai suteikia – sūkurinį judėjimą – kad būtent jinai jau sūkuriu suktųsi! O sūkurinis judėjimas ir sukelia sferą – sferą – kaip toji Energija ir bus mažesniame darinyje – mažesniame segmente. Ir kada iš saulės karščio, milžiniško spaudimo Galios dėka yra išspjaunamos ugninės milžiniškos masės į atvirą Kosminę Erdvę – jos jau sukasi – sukasi – aplink savo branduolį, aplink savo ašį sukasi. Dalį tokios išspjautos, karštos, degančios Energijos materialia forma – bet degančia forma – milžiniškas didžiulės saulės masės traukimas įsisiurbia atgal! Tai štai saulė, jinai kaip saulėgrąža – ištisomis rankovėmis spjaudo karštą masę dėl karščio spaudimo į kosminę Erdvę, ir dalį – savo trauka – įsisiurbia atgal! Bet viskas yra judėjime. Ir ta dalis Energijos, kuri iš saulės pabėga – ji prisitraukia kitas daleles, jau anksčiau pabėgusias iš saulės – prisitraukia. Ir viskas vyksta judėjime. Štai ta nuskendusi mažesnė, deganti ugnies masė, tiesiog įsiurbiama į jau iš saulės pabėgusią – didesnę energinę masę. Ir ta masė augdama, ji dar daugiau ima prisitraukti iš kosminės erdvės mažesnių segmentų, skriejančių aplink.
Ir kada Saulės Sistemoje yra planetos, kurios turi priešingą sukimosi aplink savo ašį kryptį, tai rodo, kad šitoji planeta buvo pagrobta iš kitos Saulės Sistemos, kuri buvo priartėjusi prie šios Saulės Sistemos. Tai šitos planetos kilmė yra kitokios Saulės Sistemos. Ten buvo kitokia kryptimi išspjauta ugningos materijos Galia, mažesnė Energijos – degančios Energijos – dalelė – prie kurios ir palaipsniui augant buvo priauginta tokia masė, kad ji savo krypties nepakeisdama, bet buvo įtraukta į kitą Saulės Sistemą, kur visos planetos aplink saulę skrieja į priešingą pusę.
Taip, kad kiekviena planeta, ji yra sferinė, nes pats Rojus yra – jis ne sferinis – jis yra, kaip nukirsta viršutinė plokštuma ir apatinė plokštuma – trupučiuką suspausta statinė, kur vienu šeštadaliu yra skirtumas, kad būtų spindulys bet kuria kryptimi vienodas. Tai štai, jeigu būtų tiktai plokštuma, sakykim, planetos – viršutinė, apatinė – nebūtų sferos – planeta, ji negalėtų normaliai judėti, suktis. Pabandykit jūs dėžę pasukt, išlaikyt tą greitį – ir kamuolį – pamatysit, kad jūs kamuolį galit pasukt, na, aišku, tie, kurie sugeba tą padaryt – dėl to, kad yra sfera, ir judėjimas gali vykt sklandžiai. Dėžės arba stačiakampio, ar rombo pavidalo, jūs niekada nepasuksite taip, kaip kosmose yra tokie milžiniški greičiai.
Tai štai, dabar grįžtant prie to, kas vyksta išorinėje erdvėje, kokie bus nauji segmentai – štai ir tiems naujiems segmentams, kaip aš prieš tai minėjau – šimtus tūkstančių pranokstančių – būsimųjų – segmentų savo skaičiumi dabartinio mūsų dangaus skliauto apimtį – ir tiems segmentams bus numatyti atitinkamos kvalifikacijos Vadovai, kad tos būsimosios Visatos taip pat nušvistų, kuo ryškesne Šviesa. Evoliucija numato tiktai vieną pusę – Šviesos pusę. Tamsos pusės Evoliucija nenumato, kadangi Pats Kūrėjas yra Šviesos Šaltinis ir Centras. Jis neturi tamsos nė šešėlio. Todėl ir mes, būdami šitoje planetoje, kuri turi daugybę problemų, ir jos sprendžiamos tamsos kol kas žmonių. Visa žmonija klaidžioja tamsoje, nesvarbu ar jie išpažįsta vieną tikėjimą, ar kitą – bet jie nėra atradę Kūrėjo savo Širdyje – ir savo Širdimi. Dėl to jie atlieka ritualus – jie viską atlieka būdami patys nežinioje, nesuprasdami nei, kas yra Kūrėjas, nei, kas yra Kūrėjo atradimas savo viduje, nei, kokia jų gyvenimo prasmė, nei, kas yra ta Šviesa iš Kūrėjo teikiama, nei, kaip atsiranda pati planeta arba kūrinija, ir kokia yra mūsų priedermė, koks gyvenimo prasmingumas. Jie sukuria daugybę problemų. Problemas sukuria ne Kūrėjas – žmogus, kuris neieško Kūrėjo. Ir tada jisai savo išmąstymais, net ir pridengtais įvairiomis mokslinėmis teiginių formulėmis, klaidinga kryptimi veda kitus. O kada yra vedliai politinėje sferoje, ir nenušvitę – jie iš tikrųjų neturi suvokimo, kas yra koks nors mažesnis darinys šitame pasaulyje, kurį jie vadina valstybe, jie nesupranta, kokia yra valstybės priedermė.
Tai štai, dabar žmonija neturi vedlių, kurie galėtų aiškint – aiškint – kokia yra gyvenimo prasmė, kokia yra Evoliucijos kryptis. Jos negalima įgyvendint neatradus, pirmiausia – Kūrėjo – savo Širdyje, ir savo Širdimi. Be tokios būsenos negali būt nė vieno vadovo nei kompanijos, nei šalies, kad atitiktų Kūrėjo Evoliucinį Planą – ir kad Kūrėjo Valia įsiviešpatautų – visur – šeimoje, mokykloje, darbe, gatvėje. O tik šitaip gali nušvisti kiekviena karta bet kuriame net ir šito pasaulio pakraštyje – kada bus Dvasiniai Mokytojai! Aš juos pradėjau ruošt, bet jų yra saujelė – saujelė – aštuoniems milijardams. Tai įsivaizduokit, kol ta saujelė savo kokią nors sampratą mėgina paaiškint, tai tie neįpratinti žmogiškieji protai iškart užsipuola tuos aiškinančius Dvasinius Mokytojus – užsipuola, ir neigia jų teiginius iš karto net nemėgindami įsiklausyt. Tai įsivaizduokit, kiek užtruks Evoliucija šitoje planetoje, kad iš tos tamsos ir klaidingų klaidžiojimų kilpos, ji galu gale išsiropštų į žemės lygmens paviršių, ir nuo jo pradėtų žengimą vienpusio eismo Kryptimi į vis ryškesnę Šviesą – atsidavus Kūrėjo vedimui iš vidaus – ir patiriant bendradarbiavimą su Kūrėju, kaip Bendrakūrėjams – kaip Bendrakūrėjams – įnešantiems savo asmeninį indėlį į Kūrėjo Evoliucinį Sumanymą – į Kūrėjo Evoliucinio Plano įgyvendinimą.
Tai štai mūsų ir yra priedermė būti Dvasiniais Mokytojais, aš turiu minty – urantus – būti Dvasiniais Mokytojais, kad mes apšviestume žmoniją šviesdami savuoju gyvenimu savo betarpišką aplinką, vykdydami Kūrėjo Valią taip, kaip Jis ir sumanė mums vykdyt – Meilės Galia ir laisva valia – kurią ir padovanoja Pats Kūrėjas, būdamas Laisvos Valios Šaltinis.
Apkabinu jus Broliška ir Tėviška energinio Glėbio – Kūrėjo – Meilės Galia. Amen.

DDaiva
2022-05-03 22:28:51

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal