Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Aš esu šiame pasaulyje tam, kad būtų Meilė ir Brolystė – ir aš žinau ką sakau – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2022 05 01

Mano vardas Algimantas, ruošiu Dvasinius Mokytojus visai planetai – Urantijai, bet pradėdamas nuo Lietuvos. Dvasiniai Mokytojai – tai tie Kūrėjo sūnūs ir dukros, kurie gyvena šitoje kartoje, bet ruošia pamatą ateities kartų Šviesos gyvenimui. Tai yra turintys ryškesnę, skvarbesnę mintį, apimančią platesnį kontekstą, negu mato materialus žvilgsnis ir tuo pačiu pasireiškiantis taip, kaip iš vidaus veda Kūrėjas. Kūrėjas veda taip, kad Šviesą skleistų tas Jo sūnus arba dukra, aplinkai. Skleistų, nes savaime aplinka negali nušvisti, jai reikalinga padėti. Mums taip pat padeda pats Kūrėjas, pasiuntęs savąją dvasią, pasiuntęs į kiekvieno mūsų dvasinio brolio ir sesės vidų. Įsivaizduokit, mes dabar vaikštom mieste, kaime, sutinkam, kaip mes vadinam, žmones, ir jų viduje yra toji pati Kūrėjo dvasia pavadinta Minties Derintoju, jisai derina mūsų mintis.
Štai, šiandien Lietuvoje švenčiama Motinos diena, pirmasis gegužės sekmadienis. Aš matau važiuodamas iš Romainių į Kauną, vienoj vietoj pakelėje pilna jau pristatyta geltonų gėlių. Man atrodo vadina irisais tas gėles. Ryškios, geltonos, geltonos. – Narcizai – pasigirsta urantų balsai. – Ne, ne narcizai. – Bet kiek išaugina tų gėlių. Žino, kad važiuos aplankyti motinų, važiuos sūnūs ir dukros. Jie šią dieną pasirenka – kažkas šitą dieną paskelbė, kad tai yra Motinos diena ir tada visi kaip banda puola tą dieną atlikti ritualo, tada ir gėlės išnešamos, nes bus pirkėjų. Nėra Dvasinių Mokytojų, kurie paaiškintų – o juk reikalingas dvasinis pamatas, Kūrėjo atradimas, kad ir motina ir tėvas būtų mylimi taip, kaip mylimas visų Tėvas, visų Motina – Kūrėjas, ir tada nereikėtų konkrečios dienos, tai vyktų kas dienelę. Tas ryšys būtų broliškas ir seseriškas, nes mes visi turime tą patį Tėvą ir Motiną – visa kūrinija – Energijos Šaltinį ir Centrą. O tarpusavyje esame broliai ir sesės net ir su tėvais, kuriuos iš tikrųjų mes turime tiktai žemiškajam kūnui. Jų nuopelnas, kad jų dėka atsiranda materialus kūnas, bet koks jų nuopelnas, kiek tas vidus pripildomas tikrosios dvasios, asmenybės, nuo pat vaikystės, kad tos dvasinės vertybės būtų nuo pat mažumės vaikui tas pats kaip aplinka, kurią mato akys, kad jis žinotų ir vidumi ieškotų Kūrėjo savo viduje. Reikalingas Dvasinis Mokytojas ir pats artimiausias būtų, tas Dvasinis Mokytojas – žemiškoji motina, žemiškasis tėvas. Štai tada ta pati ir Motinos diena būtų visiškai kitaip pažymima. Reikalingi Dvasiniai Mokytojai aiškinantys, kad Kūrėjas yra tikras, realus, gyvas, ne dogmatinis, ne sugalvotas, ne pramanytas. Jis yra Visumos Energijos Šaltinis ir Centras, iš Jo pasklinda viskas, net akmuo yra iš Jo Energijos. Nieko nėra be Kūrėjo Energijos, na nieko. Net tas kūnas, kurį mato ir vadina žmogumi, jis yra iš Kūrėjo Energijos, tik jis transformuotas į atitinkamas materialias matomas formas, dėl to turi dvi lytis – taip sumanyta evoliucinėms laiko ir erdvės planetoms, kur gyvena mirtingieji. Tokios planetos vadinamos – apgyvendintos planetos, bet ne dėl to, kad jos apgyvendintos žmonėmis, jos apgyvendinamos sukuriama gyvybės plazma, kuri yra mažesnė negu virusas, ir iš jos – toje be gyvybės planetoje, ima vystytis gyvybė. Iš pradžių, priklausomai nuo gyvybės formulės patvirtintos šitai gyvybės plazmai – ji vystosi vandenyje galbūt, sausumoje galbūt, temperatūros skirtumai yra – aukšta temperatūra, žema, yra gausybė – gausybė įvairių niuansų tų apgyvendintų planetų gyvybės implantavimui-įterpimui, ir ta gyvybės plazma turi atitikti tos planetos konkrečias charakteristikas, o ji yra gyvybės plazma, dar nėra pati gyvybė. Ir štai tas gyvybės plazmos užvedimas yra Kūrėjo Energinis pūstelėjimas, kad šveicariško laikrodžio mechanizmas pradėtų tiksėti ir iš tos gyvybės plazmos palaipsniui – etapais, su kokybiniais šuoliais, įvyktų nuo vienos stadijos pereinant prie aukštesnės stadijos, be jungties, štai tos gyvybės plazmos pagrindu – gyvybės evoliucija, kuriai pradžią ir duoda ta materiali gyvybės plazma, o jai dvasinį pūstelėjimą suteikia – pats Kūrėjas, Energijos Šaltinis. Štai, pirminė kibirkštis yra iš Kūrėjo pūstelėjimo – dvasinio pūstelėjimo, bet energine išraiška, tai materialiai gyvybės plazmai, dvasinis impulsas suteikiamas – pūstelėjimas, ir vystosi tas procesas, tai vadinasi – Evoliucija. Ir Darvinas čia nieko nepadės, pasakęs, kad iš beždžionės darbas pavertė ją žmogumi. Nieko panašaus – Kūrėjas – žmogų iš gyvybės plazmos išvystė, per daugybę etapų einant tai gyvybės plazmai iki augmenijos. Mūsų planetoje prasidėjo gyvybės plazmos veikimas vandenyne, sūriame vandenyne. Šiandien tas pats druskingumas yra mūsų kiekvieną ląstelę skalaujantis šitame fiziniame kūne – tas pats sūringumas. Jeigu jūs prapjausite ir palaižysite, jūs pajausite sūrų skystį. Ir čia yra Kūrėjo Energijos transformavimas į tą, kad atsirastų evoliuciškai, žmogus. Bet ne išraiška gimstantis kūdikis – ne, bet žemiškųjų tėvų, kaip Dvasinių Mokytojų, to kūdikėlio užpildas dvasiniu turiniu, kad Kūrėjo suteikta amžinoji asmenybės dovana būtų iškart šviesinama – šviesinama, kada tėvai turi tą viduje – Širdyje atrastą patį Kūrėją, Tėvą ir Motiną, visų Tėvą ir Motiną, Energijos Šaltinį ir Centrą, Dvasios Šaltinį ir Centrą, Asmenybės Šaltinį ir Centrą. Štai tada tas kūdikėlis ir patirtų nuo mažumės Kūrėją, virpesiais jisai būtų irgi pripildomas daug aukštesnio energinio dažnio pasireiškimu. Ir tas kūdikėlis nežinotų kas yra ligos, virusai būtų nupūsti nuo šitos planetos, nebūtų jokio viruso. Taip kad mano mylimieji, Dvasiniai Mokytojai tai yra patys tikriausi Kūrėjo pasireiškimai šitame pasaulyje. Štai dėl to aš ir ruošiu Dvasinius Mokytojus – kad būtų išgelbėta žmonija – nes šiandien, kaip matote, ji tiesiog lėkte lekia į bedugnę, susinaikinimo – susinaikinimo tamsą. Bet jos nebus, nes esu aš – Algimantas. Įsiklausykite į mano žodžius, nepraleiskit – nepraleiskit šitų žodžių. Jeigu dabar praleisit – bus aplinka žiauresnė visiems. Aš esu šitame pasaulyje, kad žiaurumų nebūtų, būtų Meilė ir Brolystė. Ir taip bus, nes aš žinau ką sakau. Amen.

vvita
2022-05-24 23:28:36

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal