Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjas numatė dvi lytis ne šiaip sau, o tam, kad būtų žmonija pratęsiama! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2022 06 04


Mylimieji, mano vardas Algimantas. Aš atstovauju Kūrėjui kaip Kūrėjo Ambasadorius, ir Jėzaus apaštalas visai šitai planetai. Ruošiu Dvasinius Mokytojus, pateikiu dvasinius mokymus tiek Urantijos svetainėje – urantija.lt – tiek ir gyvojoje, vienintelėje pasaulyje, be ritualų esančioje, Kūrėjo Vardo šventovėje. Ir dabar vyksta pamaldos. Aš vedu pamaldas, ir sakau šitą gyvąjį dvasinį mokymą.
Kada mes einame, kaip aš vadinu – Gyvuoju Keliu – Gyvasis Kelias tai yra mūsų gyvenimas su Kūrėju, gyvenimas visumos Gerovei, kad mes turėtume pasitenkinimą, kurį teikia mums Kūrėjas, kada mes esame iš tikrųjų Kūrėjo Atvaizdas savo mintimis, savo darbu, savo gyvenimu. Tačiau būti Kūrėjo Atvaizdu, tai nereiškia, kad tu turi būti kažkoks panašus savo išore. Išorė – kiekvieno skirtinga, o Kūrėjas net neturi išorės, nors Jis yra energijos Šaltinis ir Centras, bet Jis neturi formos – Jis laiko virpesius, neturėdamas formos, ir skleidžia juos. Todėl nuostabus dalykas yra Kūrėjo Charakterio Savybėmis būti Kūrėjo Atvaizdu, o tai yra – Teisingumas, Dora, Tiesa, Meilė, Gailestingumas, Išmintis, Kosminė Įžvalga, ir tuo pačiu veikla, neatidėliojant sprendimų ateičiai, veikiant tada, kada ir būtina veikti. Tie Charakterio Bruožai stiprina mūsų pačių – kiekvieno – individualų charakterį. Ir ypač tam reikalinga Gyvoji Religija, Gyvoji Šventovė, kuri iš tikrųjų negali egzistuoti be žmogaus proto, bet jį pranoksta savo patyrimu, kurį patiria kiekvienas asmuo – bet kokį protingą apibūdinimą pranoksta – nes kiek mes protingai beanalizuotume religiją, patyrimai yra gilesni! Mes negalime jų net žodžiais išreikšti, nes patyrimai yra mūsų viršsąmonės būsena Kūrėjo garbinimo maldos metu – tos gyvosios komunijos metu – ir tuo pačiu pajuntant – pajuntant – virpesius, kuriuos ir teikia Kūrėjas. Ir šito apibrėžimo – kokie tie pajūčiai – neįmanoma išreikšti materialiais žodžiais – jų stinga tiesiog toje kalboje. Nė vienoje pasaulio kalboje nėra tokių žodžių, kad galėtų išreikšti bet kuris Kūrėjo Sūnus ar Dukra tuos pojūčius. Reiškia, religija yra platesnis, gilesnis dalykas negu gali mūsų sąmonė, ir tas protas, kuris sąmonę kontroliuoja, galėtų sukurti tokį terminą, tokį žodį, nes patyrimai keičiasi. Ir, kada gilėja atsivėrimas, ir stiprėja susiliejimas su Kūrėju, ankstesnis apibūdinimas nebetinka. Reikalingas dar gilesnis, ir daugiau apimantis žodis, kuris gelmę galėtų – iki begalybės – visą laiką Šviesos išraiška perteikti lūpomis! O čia yra beviltiškas siekis viską įvardinti kokius nors – vienu kažkokiu momentu užfiksuotus – žodžius, kad jie paskiau būtų atkartojami. Deja, kol kas mes negalime bendrauti be žodžių, be sąvokų, negalime bendrauti be tam tikrų susitarimų, na, simbolių gal, aš pasakysiu.
Ir, kada šiandien aš važiuoju į Šventovę, liko jau keli šimtai metrų – užtvertas kelias! Klausiau – Kodėl negalima pravažiuoti? – tai man mano dvasinės sesės aiškina – taigi vienalytininkų paradas Vilniuje Kadangi aš neskaitau jokių Lietuvos pranešimų, žinių, nežinau, kas čia vyksta, bet aš žinau vieną, kad vienalytininkai turi pažeistą savo psichologinę būseną. Ir, kada jaučia jie nepilnavertiškumo kompleksą – o jį jaučia dėl baimės – tuomet jie nori įtvirtinti save, įtvirtinti savo tą iškreiptą mąstymą, ir tada reikalingi bet kokie paradai. O juk iš tikrųjų tas, kuris yra stiprus, jis nedemonstruoja, kad yra stiprus, jis tiesiog žino, kad jis yra stiprus, ir jis remiasi į Kūrėją. Nė vienas vienalytininkas negali būti atsirėmęs į Kūrėją – jis tiesiog nurimtų, ir tie hormonai, kurie yra pažeisti, palaipsniui, palaikant gyvą ryšį su Kūrėju, jie taip pat harmonizuotųsi, ir tas potraukis tai pačiai lyčiai išnyktų. Kūrėjas numatė dvi lytis ne šiaip sau, o tam, kad būtų žmonija pratęsiama. Ir, kas yra nukrypimas nuo Kūrėjo sumanymo, tas yra Kūrėjo Valios pažeidimas. Ir kiek tu berengtum tų demonstracijų, niekada – niekada! – tu neįteisinsi Kūrėjo tokio biologinio Valios pažeidimo. Kūrėjas nenumatė tokio įteisinimo! Todėl biologine išraiška negali būti šeimos! Kaip galima užmaskuotoje, kaip ekvilibristikoje, aiškinti, kad čia kažkokia dviejų asmenų sąjunga? Jinai niekada nebus šeima – niekada! – nes Kūrėjas sumanė šeimą žmonijos pratęsimui, o jį gali įgyvendinti tiktai du mylintys asmenys, ir tik priešingų lyčių, ir tos lytys viena kitą papildo, bet jos negali viena kitos iki galo suprasti. Neįmanoma to padaryti! Kadangi supratimas tai – ne vien teorinis samprotavimas, tai yra ir patyrimas. Viena lytis negali patirti kitos lyties. Štai, kodėl bet kokie vienalytininkų gyvenimo epizodai, tai yra gyvenimo epizodai, pažeidžiantys Kūrėjo laisvą valią. Kūrėjas sumanė, kad laisva valia pasireikštų tarp skirtingų lyčių Meilės Galia šeimoje, pratęsiant giminę, pratęsiant žmoniją, ugdant tuos pačius mažylius, gimimusius iš Meilės, drauge su Kūrėju kuriant tą naująją gyvybę visumos Gerovei, kaip šituos mažylius reikia ugdyti – ugdyti kaip Kūrėjo Sūnus ir Dukras, mokyti juos atrasti Kūrėją kuo ankstyvesniame amžiuje, kad jie galėtų vėliau atpažinti, koks yra jiems suteikamas partneris, kad kurtų šeimą. O tas atpažinimas bus energiniais virpesiais, ne pagal madas, kurias demonstruoja vienokia ar kitokia civilizacijos epocha, bet energiniai virpesiai, kurie yra panašūs tiktai tarp panašių energinių virpesių mirtingųjų – dviejų skirtingų lyčių asmenų – yra pats giliausias tiek biologinis ryšys, tiek dvasinis ryšys. Jeigu magneto skirtingi poliai pritraukia vienas kitą, tai dvasinėje sferoje panašūs poliai pritraukia tuos asmenis per Kūrėją, nes paties aukščiausio energinio dažnio virpesiai sklinda iš Kūrėjo. Ir kada yra atsivėrimas – ir vyro, ir moters – Kūrėjui, tada šeima bus tokia kupina Meilės, ir toje Meilės Galioje gims vaikai visumos Gerovei, ir jie bus ugdomi stipraus charakterio Kūrėjo Sūnumis arba Dukromis. Stipraus charakterio – reiškia, jie niekada nepažeidinės Kūrėjo Valios, nes jie žinos pažeidimo pasekmes, ir tuo pačiu, ką reiškia prasmingas gyvenimas, įgyvendinant Kūrėjo Evoliucinį Planą. Jie žinos, kaip jiems žengti, atsidavus Kūrėjo vedimui iš vidaus, kad jų gyvenimas būtų prasmingas, kuriant Gėrį ir Gerovę visumai. Štai tada išnyks konfliktai ne tiktai viduje – šeimoje – bet ir pačiame individe išnyks konfliktai. Ir kuo bus gilesnė komunija-bendravimas su Kūrėju, tuo sąmonės, pasąmonės Šviesa vis labiau spindės, ir tas asmuo vis labiau išreikš Kūrėjo Charakterio Savybių Atvaizdą savajame charakteryje, o darbais patvirtins šitų savo charakterių bruožų įprasminimą – įprasminimą – visų Šviesos labui. Štai, kodėl vienalytininkai – tarp kitko, tai yra lietuviškas žodis, man Kūrėjo suteiktas – vienalytininkai – tai yra atspindintys prasmę to žodžio, reikšmę, todėl aš ir siūlau visiems vartoti, o ne kažkokį žodį, kuris yra nelietuviškas – gėjai – vienalytininkai, vienalytininkės – tai štai, tada vienalytininkai palaipsniui nunyks, ir nebereikės jokių demonstracijų. Tiesiog bus žmonės, kaip Kūrėjo Sūnūs ir Dukros, suprantantys, kad Evoliucija gali būti tiktai dviejų skirtingų lyčių šeimos pasireiškimu visumos Gerovei.
Ir tą reikia pradėti aiškinti – ypač dabartiniu metu – kada tamsa vis labiau ima rodyti savo čiuptuvėlius, savo nagučius. Bet ji yra pasmerkta – pasmerkta – nes Kūrėjas – yra Šviesos Šaltinis, ir jokia tamsa negalės ilgai viešpatauti, mėgindama užgožti Kūrėjo Šviesą! Kūrėjo Šviesa skiriasi nuo tamsos tuo, kad ji yra – Gyva! Tai yra gyvenimas visumos Gerovei! Tamsa – mėginimas šitą Gerovę užtemdyti, prisidengiant demagogiškais šūkiais, ir tuo pačiu siekiant savanaudiškų tikslų tenkinimo, nukreiptų prieš Kūrėją. Tą aš sakau jums – visiems! – kurie esate valdžioje, kaip perspėjimą iš Kūrėjo, kuris yra perteikiamas mano lūpomis jums – ir prezidentui, ir premjerei, ir parlamentui, ir vyriausybei. Amen.

Telydi mus Kūrėjo Ramybė, Palaima.
Su Meile

Violeta
2022-06-08 12:13:24

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal