Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Klausimai iš Urantijos Knygos

Mano mielieji, kokių tik turite klausimų iš Urantijos Knygos, klauskite ir aš jums paaiškinsiu šitoje temoje. Todėl čia gali būti įvairiausi klausimai, kurie jums kilo skaitant Urantijos Knygą ir į kuriuos norėtumėte gauti atsakymą, kad jis padėtų jums geriau suvokti skaitomą Urantijos Knygą ir jos sąsajas su mūsų kasdienybe arba su mūsų ateitimi po prisikėlimo.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2008-04-29 21:47:32

Komentarai

„Vergavimas tradicijai sukuria stabilumą ir bendradarbiavimą, sentimentaliai sujungdamas praeitį su dabartimi, bet lygiai taip jis pažaboja iniciatyvą ir pavergia asmenybės kūrybines galias. Visas pasaulis buvo pakliuvęs į tradicijomis supančiotų papročių aklavietę, kada atvyko Kaligastijos šimtinė ir ėmė skelbti individualios iniciatyvos naująją evangeliją ano meto visuomeninių grupių viduje. Bet šitas naudingas valdymas buvo taip greitai nutrauktas, kad rasės niekada nebuvo visiškai išlaisvintos iš papročių vergystės; paprotys vis dar pernelyg valdo Urantijoje.“ (0749-04)

Savaitgalį kartu su Robertu studijuodama Urantijos Knygą, štai perskaičiau šią citatą ir atkreipiau dėmesį į vieną teiginį, kurio anksčiau nepastebėjau, nebuvo aktualus. Štai „...ėmė skelbti individualios iniciatyvos naująją evangeliją ano meto visuomeninių grupių viduje.“
Ėmiau mąstyti apie tą individualią iniciatyvą, jog organizuota Kaligastijos šimtinė mokė tos epochos mirtinguosius visko, kas buvo būtina, tiesiog teisingos gyvensenos, ir skatino išmoktas, įsisavintas žinias savarankiškai pritaikyti savojoje aplinkoje, skatino patiems imtis iniciatyvos ir eksperimentuoti. Ten pat citatoje rašoma, kad šis „naudingas valdymas buvo taip greitai nutrauktas, kad rasės niekada nebuvo visiškai išlaisvintos iš papročių vergystės; paprotys vis dar pernelyg valdo Urantijoje.“ Pažvelgus į šiandienos situaciją savojoje aplinkoje, štai kad ir Lietuvoje, matyti, kaip sunkiai žmonės imasi savarankiškai iniciatyvos, kaip bijo atsakomybės, bijo teisingų ir išmintingų sprendimų siekimo ir jų pritaikymo savarankiškai...baimės vergija, kaip žinome, milžiniška ir dabar, ne tik toje epochoje. Brangus Algimantai, aš matau kad tik tu mokai mus urantus ir visus, ir skatini šviesiai ir savarankiškai mąstyti, veikti, imtis iniciatyvos pajautus Kūrėjo vedimą savyje, ir vien tik Kūrėjo meilės pagrindu, visų gerovės labui, kito tokio Šviesos mokytojo nėra, ir tai tiesiog faktas.

Brangus Algimantai, noriu kad mums plačiau paaiškintum šį teiginį, ryšium su dabartine aplinka, nes aš matau tas sąsajas, tačiau noriu giliau pažvelgti ir suprasti, kas gi toji „individuali iniciatyva“ yra? Mes kiekvienas turime savo sampratą apie tai, bet galbūt nepakankamai gilią, nejaučiame dar daugybės svarbių niuansų, kurie kaip grandys susijusios su šiuo teiginiu ir jo realiu įgyvendinimu mūsų kasdieniame gyvenime, savojoje aplinkoje.


Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2019-01-29 15:02:30Tai ir yra Tikrovės Evoliucija, Kūrėjo iš Meilės sumanyta visų mūsų labui - ypač pačių žemiausiųjų tvarinių - mirtingųjų dar materialiu pavidalu labui. Tai kur tu čia galėtum surasti vietos, net pačios mažiausios, jogams, ginčams, beprasmiam energijos, pastangų, ir laiko švaistymui, plepalams, apkalboms, kitų gyvenimo aptarinėjimams tuščiai laiką leidžiant, o ne savęs ugdymui drauge su Kūrėju - Rojaus Trejybe-AŠ ESU? – puiki vieta ši, Algimanto mokyme.
Kai stojiesi ant aukštesnio dvasinio laiptelio – dėka tokių giluminių Algimanto mokymų studijavimo – pastangos mūsų reikalingos, taip – tai iš tikrųjų tavasis asmenybės žvilgsnis su užuojauta stebi nebranginančius laiko. Taip neišmintingai jį švaistantys liks pralaimėtojais, jau tokiais yra. Tikrai – ypač mirtingajam – kas gali būti brangiau už gyvo ryšio su Kūrėju gilinimą? – juk tai tokios brangios akimirkos, kai vis tamsėjanti aplinka vis tiek nurimsta ir pasilieki tik tu ir tavo Kūrėjas. Niekas negali įsiskverbti į mūsų mintis, mes jų šeimininkai, mūsų norai, mūsų siekiai. Kokie jie? – tai ir suformuoja būseną. Ir net ir tamsos aplinkoje, tokioje, kokioje mes dabar gyvename – mes esame šeimininkai, mes esame Kūrėjo sūnūs ir dukros Jį pažinę, atradę ir puoselėjantys tą Gyvą patyrimą, mylimą Kūrėją savo Širdyje, nes Jis mums per daug brangus, kad apleisti, nes – Jis – Kūrėjas ir aš – esame Viena.
Tai iš tikrųjų – kokie ginčai? kokie pykčiai? kokie blizgučiai? – Kūrėjui turi būti skirta derama vieta gi pagaliau. Kūrėjui. Ir teatsimerkia tas, kuris vis dar miega ir tepakyla aukščiau tas, kuris jau gyvena Kūrėju. Tesutaurina dar giliau savo asmenybę paragavęs Kūrėjo Meilės, kad tas Kūrėjo Meilės Jūros bangų ošimas mūsų viduje, neštų mus į vis gilesnius ir gilesnius jos Vandenis ir Patyrimus – o jie džiugintų ne tik mus, bet ir mūsų artimą, brolį ar sesę – visus. Visus, kurie nori tokių Patyrimų, trokšta iš visos Širdies – gyventi Kūrėju, pulsuoti Kūrėju. Pulsuoti Gyva Meile. Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meile.

Labai patiko Nuoširdumo kupinas Arūno komentaras Mokytojui – jis Tikras, iš Širdies parašytas. Tačiau dar nuostabiau tai, kad Mokytoju jis neapsiribojo, dar gi yra nuoširdus kreipimasis ir į tuos, kurie bijo, bijo rašyti, dalintis savo mintimis.
Vis tik, aš tikrai liudiju Arūno žodžių teisingumą – tie, kurie rašysite į forumą, dalinsitės savimi – jūs tikrai patirsite Kūrėjo Meilės Virpesių antplūdį savyje. Patirsite jį savosios asmenybės tapatybės tokiu lygiu, kad pirštai patys spaus klavišus, ar mintys liete liesis ant popieriaus lapo, kai bus formuojamas jūsų Širdies Mokymas – jūs patirsite jog daugiau nebebijote apnuoginti savo Širdies – nes mylite. Mylite kitus, ir norite, kad ir jie mylėtų.

Telydi jus mylimieji, Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2018-07-05 01:04:42Mylimas Mokytojau,
Ačiū tau už šiuos mokymus.
Tikrai gera ir labai džiaugiuosi, kad atsakydamas broliui ir sesei dvasioje, taip praplėtei sampratą apie asmenybę, maitinimąsi Gyvąja Energija.

Galbūt, šiandien skaito ir dar nedrįstantys rašyti. Rašykite, nes priėmę tvirtą sprendimą, gausite tokį Kūrėjo Meilės virpesių sustiprinimą, kokio nesitikėjote.

Ramybės nums

Arunas
2018-07-03 17:51:17Mielas Valdai, ačiū už klausimus. Būtent jums, kaip aukščiausio lygio Dvasiniams Mokytojams, aš ir aiškinu tokias Tikrovės apraiškas, kokių nėra net Urantijos Knygoje, kad jūs turėtumėte, kuo platesnį Tikrovės suvokimą ir supratimą, kuris jums leis tvirčiau jausts ir kalbantis su bet kokiu mirtinguoju, kokio jis lėkšto ar agresyvaus mąstymo bebūtų, nes jūs žinosite, kad mano jums teikiami mokymai tinka ir jam, tik jis dar iki tokių aukštumų nepribrendęs, tad jam teks laukti prisikėlimo, kad galėtų gauti tokios Gyvos Šviesos mokymus, kada jo nebetrikdys netikrų mokytojų klaidinimai ir painiojimai.
Taigi imkime ir išplėskime kontekstą.
Sielos nėra, yra tik viena asmenybė - nedalinama į materiją, sielą, ir dvasią, nes tai, kas padovanota Paties Kūrėjo - asmenybė - tas yra neskaidoma. Tad ir asmenybė per visą amžinybę liks toji pati ir niekuo nepakitusi nė per nago juodymą. Tad asmenybė yra konstanta - pastovi ir viena ir ta pati. Todėl Kūrėjas ir sumanė Evoliuciją, kad tos nekintančios asmenybės - Kūrėjo vaikai - sūnūs ir dukros - būdamos amžinos, ateities atžvilgiu, su sąlyga - jeigu eina Gyvuoju Keliu ir dalyvauja Evoliucijoje taip, kaip veda Kūrėjas - savo amžinąjį potencialą negali atskleisti aktualo lygiu iki galo, nes šitap būtų paneigiamas Pats Begalinis ir Amžinas Kūrėjas, ir tuo pačiu atsirastų statika, dingtų vytsymasis, kūrinija nustotų prasmės, kaip ir Pats Kūrėjas. Dėl to ir YRA NESIBAIGIANTI, IR NIEKADA NESIBAIGSIANTI, EVOLIUCIJA, ir mes ir tegalime atsiskleisti vieni kitiems tik tapatybės naujomis patyrimų begalinių atspalvių gamomis aktualų pasireiškimu visų Šviesos labui Meilės motyvu ir laisva valia drauge su Kūrėju, atrastu savyje. Ir tai yra begalinis atsiskleidimų procesas, kaip ir Kūrėjo ir kūrinijos pažinimo ir bendradarbiavimo brolystėje patyrimo vis gilesnis įsisavinimas.
Tai ir yra Tikrovės Evoliucija, Kūrėjo iš Meilės sumanyta visų mūsų labui - ypač pačių žemiausiųjų tvarinių - mirtingųjų dar materialiu pavidalu labui. Tai kur tu čia galėtum surasti vietos, net pačios mažiausios, jogams, ginčams, beprasmiam energijos, pastangų, ir laiko švaistymui, plepalams, apkalboms, kitų gyvenimo aptarinėjimams tuščiai laiką leidžiant, o ne savęs ugdymui drauge su Kūrėju - Rojaus Trejybe-AŠ ESU?
Šiandien žmonija pasiekė tokį degradavimo laipsnį, kad tapo būtinas biologinio geno sustiprinimas nauja Adomine Misija, kad būtų palaipsniui, per kartų kartas, ir atstatomas imlumas dvasiniam vystymui, kad būtų pašalintos visos Liuciferio maišto sukeltos baimės pasekmės. Todėl urantams dabartinis didžiausias iššūkis - gyventi savo gyvą gyvenimą drauge su Kūrėju visų labui tiesiog būnant savimi. O tai pats sunkiausias iššūkis dabartinėje tamsoje ir urantams Gyvajame Kelyje, nes mes net savęs bijome. Kūrėjo Evoliucija buvo baimės tiek iškreipta, kad dabar žmonijoje jau įsitvirtino iškreiptas mąstymas - viskas, kas blizga, traukia kaip stipriausias masalas, todėl mirtingasis trokšta vien tik pramogų ir malonumų, o dirbti ir mąstyti jam per sunku, todėl jis jaučiasi nelaimingas, ir dar nelaimingesnis, kada mato, kaip aplinkui zuja brangiausi limuzinai, o jam tai neprieinama. Todėl laukinio lygio mąstymas vis stipriau įsiviešpatauja su pykčiu ir žiaurumu atsigriebti ten, kur jis jaučiasi kaip šeimininkas, jausdamas, kad jam niekas nepajėgus pakenkti, ir, tokiomis sąlygomis, jo gyvulinis protas subujos net ir tiek, kad taps nevaldomu. Todėl prievarta šeimoje taps vis dažnesnė ir žiauresnė. Nusikaltimai taip pat išaugs. Pasityčiojimai tik augs visose sferose. Išnaudojimas darbe tik didės, nelygybė ir susvetimėjimas sušvešės. Tiesiog toks yra priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnio veikimas, kada degraduoja proto NE-mąstymas. Palaipsniui vis labiau įsigali laukinio epocha 21-ajame amžiuje. Kokybinis skirtumas yra tas, kad viduje - mirtingojo prote - gyvena Kūrėjo fragmentas - Minties Derintojas - o taip pat veikia Šeimininko Sūnaus Kūrėjo Tiesos Dvasia, tad Kūrėjo dabar suteikiamos priemonės yra tokios, kokių neturėjo laukinių epochoje gyvenę laukiniai, kaip ir to materialaus komforto - namų su patogumais, mašinų, lėktuvų, telefonų, kompiuterių, televizorių ir t.t. Todėl tokiam degraduojančiam ir dvasinei Kūrėjo Šviesai ir Meilei neimliam dabartinių laikų mirtingajam ypač didelį ir neigiamą poveikį daro aplinka - draugų mados, nuomonė, net pasišaipymai, kadangi jie ir gyvena dėl kitų nuomonės apie juos, kad tik ji nebūtų neigiama, nors jų gyvenimas pats savo esme ir yra neigiamas, o ne teigiamas.
Tad urantams tėra Gyvasis Kelias su Kūrėju be kitos alternatyvos - kitos alternatyvos yra klystkeliai, kurie niekada neatves į tokią būseną, kad joje atrastum Rojaus Trejybę-AŠ ESU ir patirtum Kūrėjo Meilę, ir toje Meilėje gyventum nuolat. O juk būtent Kūrėjo patiriama Meilė - Gyvoji Meilė - ir suteikia Palaimą ir Ramybę, ir Galią kurti drauge su Kūrėju save patį - visų labui - ir šituo įnešti savo indėlį į Kūrėjo Banką Gėrio veiksmais Meilės motyvu. Tai yra GYVA ir TIKRA.

Būkite gyvi ir tikri SAVIMI - su Kūrėju - Rojaus Trejybe-AŠ ESU.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-07-03 10:38:36Klausydamas tavo mokymo sakomo Gyvojoje Sventoveje, susimasciau. Tu pasakei, kad nera sielos nera dvasios yra tik asmenybe ir skirtingi jos vystymosi etapai. Ta as priimu ir suprantu kaip informacija kuri skirta dvasiniams mokytojams kurie turi suvokti ir sugebeti paaiskinti vis gilesnius dalykus, ir patys patirti tavo issakomu teiginiu tikruma. Sprendziant is sio teiginio as suprantu, kad dauguma zmoniu gyvenanciu siuo metu planetoje tiesiog nededa pastangu, kad atsiverti ir vystytis. Dar daugiau, zmones tiesiog neturi vidinio noro ta daryti. Kai bendrauji su zmogumi kuris stipriai apraizgytas pasamonines baimes, pasiteisinimu, ir jam gerai taip kaip yra, ir is paskutiniuju net puldamas kita, inirtingai, stengiasi irodyti savo teisuma, tai supranti kad isiterpti sviesai cia nera jokiu sancu. tai ar sitie zmones gimsta tiktai tam, kad vystytusi evoliucija ir karts nuo karto pasirodytu zmones kurie turi atitinkama proto imluma, kad ieskotu Kurejo tada kai Kurejas juos pirma atranda? Ar visgi tevu, darzeliu, mokyklu, universitetu, auklejimas padaro savo?

Indusai Jogai, iesko busenos kuri yra uz asmenybes, kai kurie is ju ten kazka atranda, zinoma turbut kazkoki Kurejo aspekta, tu sakai, kad nera nieko daugiau ir giliau uz asmenybe. Ar galima butu praplesti sia tema, aptariant si klausima. Kas tai per busenos ar isviso jos turetu buti siektinos siu jogu, sioje planetoje, ar veliau morontiniu lygiu? Ar jos yra, ir ar reikia mums apie tai ka nors zinoti? As turiu drauga Amerikoj, jis vazinejo i indija, ir vis siekia vat tokios busenos uzduodamas klausima kas esu as?, jeigu yra sakoma ‚Mano asmenybe’’, ir bando man irodyti, kad reikia tokios busenos siekti, kam as nematau jokios prasmes, nes viska ko ieskojau as atradau, atradau Kureja, Rojaus Trejybe-AS ESU savo viduje, sito niekas niekads negales man paneigti.

As jam bandziau aiskinti, kad reikia savyje Kureja atrasti, ir galiu tikrai pasakyti kad jis Kurejo savo viduje nera atrades, nes truksta jam nuosirdumo, truksta tos atvertos ir meiles pripildytos sirdies, priemimo kitu su meile. Bet jis mane kategoriskai uzkerta ir pareiskia, kad as geriau net nekalbeciau. Nes.. jis mate stai tokius jogus ir jaute kokia nuo ju sklinda energija… ir zino geriau. Paaiskik prasau siuos dalykus placiau.

Aciu.

ValdasA
2018-07-01 21:04:34Brangus Algimantai, ačiū tau už labai šviesų, labai šiltą, švelnų, tokį kupiną gyvos meilės energijos mokymą. Iš jo teka gyva energija, kurią semi iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU, ir skaitydama tiesiog gėriau ir aš ją, ir būsena jaučiau, kaip pasipildžiau. Tu visada mus urantus savo šviesos mokymais pakreipi teisinga kryptimi, kai tik imame netikėtai iš jos iškrypti, suklupti, kai reikia – apramini, kad neskubėtume, kai reikia – paragini žengti drąsiau ir ryžtingiau, atsiremiant vien tik į Gyvą Kūrėją mumyse. Taip jau yra, iš tiesų, kad šiame Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvajame kelyje mes urantai esame pirmeiviai, mes mokomės vien iš savų patyrimų, gilindami savo asmeninį gyvą įtikėjimą, bet tu esi pirma mūsų visų, pirmasis viską išbandai savo patyrimais ir todėl patari taip nuoširdžiai, giliai ir plačiai paaiškindamas, kaip niekas kitas to nesugebėtų padaryti. Ir tai yra puiku, nes toks ir turi būti šviesos mokytojas.
O šį rytą, pagarbinusi Rojaus Trejybę-AŠ ESU, vis galvojau apie šį tavo meilės kupiną mokymą, ir atėjo tokios mintys – prisiminiau Jėzų Kristų, kuomet jis teigė, kad tas, kas mato jį, mato Tėvą, nes jis su Tėvu buvo vienovėje. Po to pagalvojau apie tave – kas mato tave, tas mato Rojaus Trejybę-AŠ ESU, kas nuoširdžiau ir geriau pažįsta tave, tas geriau pažįsta ir Rojaus Trejybę-AŠ ESU, nes ir tu teigi, kad tavoji valia yra amžiams sulieta su Rojaus Trejybės-AŠ ESU valia. Ir šios mintys mane pakylėja, šviesina, jaučiu jų tikrovę būsena.

Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2017-12-20 13:30:28Toks nepaprastai šiltas atsakymas-mokymas, kupinas Kūrėjo meilės virpesių. Kai baigiau jį skaityti, troškau, kad jis tęstųsi dar ir dar. Net ašaros kaupiasi.
Mielas Algimantai, tavo mokymai-žodis, visada neįkainojamos vertės, visada raminantis, tai – Kūrėjo virpesiai ir mes tai jaučiame, ir tave mylime, kiekvienas tiek, kiek esame atvėrę save Kūrėjui-Rojaus Trejybei-AŠ ESU. Ir šita gelmė juk bus gilinama per amžių amžius..

Telydi jus Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2017-12-20 00:25:41Mano mylimiausieji, šis klausimas, susiejant jį su mityba, šios dienos urantams yra perdaug sudėtingas – sudėtingas dėl to, kad snaudžianti pasąmoninė baimė netikėtai pavirs milžinu, kuris akimirksniu prarys jūsų visas ankstesnes pastangas, o tada jumyse įsiviešpataus nepasitikėjimas tiek savimi, tiek ir Kūrėju - o visa tai jus atves į akligatvį, kad jūs patirsite dar didesnę baimę žengti Gyvajame Kelyje net ir mažesnį naują žingsnį.
Šiandien jūsų viduje ir taip yra tiek pasąmoninės baimės net mažesnių iššūkių akivaizdoje, tad tokią baimę tiesiog būtina tirpinti Kūrėjo Meilės vandenyno virpesiuose, kad gyventumėte savo gyvenimą savimi, be jokios baimės.

Kūrėjo Energijos įsisavinimas – tai buvimas Kūrėjuje, Kūrėjo jautimas savyje, ir veikimas drauge su Kūrėju, atsidavus Kūrėjui Meilės pagrindu ir visų Šviesos labui.
Būtent visi trys faktoriai nulemia pasitikėjimo Kūrėju ir tuo pačiu savimi būseną. Prasidėjus nors mažiausioms dvejonėms dėl kurio nors vieno iš šių faktoriu, tuoj pat atsiras plyšys tarp Kūrėjo ir jūsų, šitaip mėginančių lipti ant per aukšto laiptelio, ir tuoj pat virpesiai smuks į dar žemesnį lygį, ir jūs realiai savosios energijos neteksit, net daugiau negu galėtumėte ir pagalvoti, jog ją galima prarasti, ir dar ir tiek daug, akimirksniu.

Tuo tarpu Kūrėjo Energija įsisavinama patyrimu. O kaip gi sukaupsi patyrimą tuomet, kada reikia ją skleisti ne tik sau, bet ir savo mažytėliui vaikeliui, dėl kurio galėtum viską daryti, kad tik jam būtų saugiau ir geriau. O čia baimė pradeda stingdyti protą – ar nepadarysiu tik blogiau – tuomet blogai jau bus visiems.
Miela ir mylima Jurgita, taip jau išeina, kad šis tavo klausimas urantams yra labai toli nušuoliavęs į tolimąją ateitį, kad maitintumėte savo materialų kūną Kūrėjo Energija – šiandien jūsų baimė ir nepasitikėjimas yra tas didžiulis kalnas, į kurį nėra jokios galimybės net pradėti kopimą, nes pristigsite deguonies, kad galėtumėte kvėpuoti. Todėl sumanyta Kūrėjo Evoliucija yra nuoseklus ir labai lėtas procesas – ypač mirtingiesiems iš Urantijos, kurie pilni pasąmoninės baimės. Tad labai daug kam net ir morontijoje prireiks milžiniškų pastangų valant baimę, nuo kurios pabėgti jie negalėjo per visą savo urantinį gyvenimą.

Juk ir mane Kūrėjas sustabdė, kai jau septynias savaites nebevalgiau jokio kieto materialaus maisto, gėriau tik vandenį su jūros druska ir arbatą, šiek tiek kakavos ir cikorijos, taip maitinaus vien tik Kūrėjo Energija, sakydamas, kad aš patyriau, kad galiu maitintis vien tik Kūrėjo Energija, bet būtent toks mano gyvenimas vien tik Kūrėjo Energija pradės kitus gąsdinti, jog Gyvajame Kelyje ir jiems reikės nebevalgyti, o tam jie nepsiruošę, ir nesiruoš tam, tai jie pradės tokio Gyvoko Kelio bijoti, pradės realiai bijoti net pradėti žengti pirmąjį žingsnį ant Evoliucijos Kopėčių Urantijoje.

O mes – urantai – jau gerai žinome vaistą nuo baimės – tai komunija su Kūrėju ir veikla drauge su Kūrėju, ir būtent taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus, ir būsena tą nuolat jaučiant vis galingiau. Ir tada toji pati Kūrėjo Energija pakels jus ant sparnų.

Kai kopėčios gali kiekvienam suteikti puikią galimybę užlipti į antrą aukštą, jomis ir gali užlipti tas, kuris lips nuosekliai – vieną pakopą įveikęs, stosis ant kitos, bet jeigu jis mėgins žengti per kelias pakopas iš karto, tos pačios kopėčios ims judėti, ir galų gale nuvirs, taip mėginusiam lipti sukeldamos skaudžių pasekmių. O štai tada net ir pačių kopėčių pradės jis tiesiog bijoti – bijoti stotis net ant jam įveikiamo laiptelio.

Vienas iš būdų tirpdyti pasąmoninę baimę yra ir aktyvus dalyvavimas mūsų Forume – ir nuolat, o ne epizodais, o taip pat mokymų pateikimas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje.

Kūrėjas mums yra parengęs – kiekvienam – pagal mūsų pečius asmeninę misiją – vieniems - didesnę, kitiems - mažesnę, bet kiekvienas jaučia nerimą ir nepasitikėjimą prieš naują iššūkį. Toks nerimas taip pat įveikiamas tik gilesniu įtikėjimu ir atsivėrimu Kūrėjui ir veikimu su Kūrėju visų Šviesos labui. Kūrėjas myluoja kiekvieną iš mūsų, tereikia šį mylavimą tik priimti pasitikint Kūrėju, ir tikrai ateis toji mylavimo patyrimo būsena, o tada pradėsite taip pat myluoti ir kitus, brolystėje.

Jūs jau daug kartų iš manęs girdėjote, kad nereikia siekti tikslo, nes būtent jis tampa tuo pačiu didžiausiu kliuviniu, kuris ir trukdo pasiekti šį tikslą, nes jeigu pritrūksta kantrybės žengimo pirmyn procese mėgautis pačiu žengimu, mat rezultatai yra ne tokie, kokių tikėtasi, tuomet pats tikslo siekimo procesas jau ne tik vargina, bet pradeda net erzinti, o tai gali atvesti net į maištą prieš Kūrėją - kiek čia gali siekti to tikslo, ir vis nieko neišeina, pavargau, o tikslas ne tik nepriartėja, bet dar tolsta.
Taigi būtina mėgautis žengimo procesu tik drauge su Kūrėju, o tikslą turėti tik kaip kryptį – kaip kelionėje kompaso rodomą kryptį.

Darbai mūsų, tikslai-rezultatai – Kūrėjo. Nesistenkime bėgti pirma traukinio.
Vaikas, kad ir kaip trokštų greičiau užaugti, auga vis tiek tik taip, kaip sumanęs Kūrėjas.

Myliu jus visus, ir laukiu jūsų vėl Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, kupinas Tėvo ir Motinos gyvų Meilės virpesių, kuriuos lieju ir jums visiems, kad tik jums būtų daugiau Kūrėjo Energijos – kiekvienam ir visiems. Myliu jus nepaprastai giliai, gyvai, ir švelniai.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2017-12-19 22:47:37Brangus Algimantai, noriu dar kartą plačiau išdėstyti man kilusį šį klausimą – kas yra gyvosios energijos įsisavinimas?
Tiesiog pamaniau, kad nepakankamai aiškiai išsakiau savo mintis. O šis klausimas palaipsniui kilo mano galvoje po to, kai Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, jau prie stalo, prakalbome apie maistą, kokį papildomai duodu savo žemiškajai dukrai Salomėjai, ir tu patarei melstis, kad ji įsisavintų Kūrėjo gyvąją energiją, kad to materialaus maisto jai reiktų kuo mažiau. Aš taip ir padariau. Neužilgo prieš vakarienę, mums visiems trims susėdus prie stalo, ėmiau garsiai melstis, kad Kūrėjo gyvąją energiją įsisavintume mes visi trys – Salomėja, aš ir Robertas. Tą darau iki šiol. Bet štai vis sukirba galvoje klausimas – ar aš pakankamai aiškiai suprantu, kas tas Kūrėjo gyvosios energijos įsisavinimas? Ir kaip toks mažas vaikas gali įsisavinti gyvąją energiją, kai neturi dar Minties Derintojo? Tuomet ateina mintys, kad tik per mano pačios atsivėrimą Rojaus Trejybei-AŠ ESU, kuomet patiriu būsena aukšto dažnio energinius virpesius, aš ir įsisavinu ją tuo momentu, ir tokiu laipsniu, kokia mano tos akimirkos atsivėrimo gelmė, taigi ir vaikui paskleidžiu šiuos mano patiriamus energinius virpesius. O ar vaikas šitokiu būdu Kūrėjo gyvąją energiją įsisavina? Galiu tik pasakyti iš realaus patyrimo, nes pastebiu, kad mano patiriama būsena labai nuramina, gydo ir tiesiog gerai veikia Salomėją. Tačiau iškyla ir dar vienas klausimas – kaip suprantamai paaiškinti kitam, kas tai per procesas, nes Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji energija ne tik maitina kaip gyvas maistas, bet ir gali būti panaudojama daugybėje kitų veiklos sferų? Nes man ateina vienintelis paaiškinimas – būsena – tikrovės būsena – ji yra visų svarbiausia visame kame.
Noriu, kad tu plačiau ir giliau išplėstum šį klausimą mano ir visų šviesos labui.

Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2017-12-19 18:24:33Brangus Algimantai, noriu išsiaiškinti tokį, klausimą, ar aš gerai suprantu – kas yra gyvosios energijos įsisavinimas?
Man ateina mintys, kad kai aš nuoširdžiai atsiveriu Rojaus Trejybei-AŠ ESU, ir gyvai patiriu būsena savyje Jos gyvąją energiją, taigi ir įsisavinu ją tuo momentu. Pakylėjimo, palaimos, ramybės būsena yra tarsi indikatorius, realiai patiriama, ir ji parodo ar įsisaviname Kūrėjo gyvąją energiją ar ne. Argi gali būti kažkoks kitoks stebuklingas gyvosios energijos įsisavinimas? Noriu, kad tu plačiau ir giliau išplėstum šį klausimą mano ir visų šviesos labui.

Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2017-12-14 14:00:38
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal