Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kūrėjo Vėliava prie Kūrėjo man suteikto namo Romainiuose, 2022 07 06

Mielieji, Kūrėjas - Rojaus Trejybė-AŠ ESU - Keturios Asmenybės - Keturi Šaltiniai ir Centrai - yra vieninteliai egzistencialūs Asmenys kūrinijoje, be pradžios ir pabaigos, ir iš Kūrėjjo pasklinda Energija, ir būtent iš Kūrėjo Meilės Galios Spaudimo ir prasidėjo Evoliucija Laike ir Erdvėje. Taigi kiti Kūrėjo dariniai yra jau išvestiniai iš Kūrėjo tiek Jam veikiant tiesiogiai, sakykim, sukuriant Sūnus Kūrėjus, tiek ir per Savuosius Sūnus ir Dukras, kada kuriamos ir organizuojamos Visatos ir jos gyvybė. Mes - mirtingieji - taip pat priklausome Kūrėjo Šeimai, ir esame pilnateisiai jos nariai, nors savuoju patyrimu negalime nė lygintis net ir su Tarpinėmis Būtybėmis, kurios yra arčiausiai mūsų, nors jų ir nematome. Ir vis tik mums Paties Kūrėjo suteiktas potencialas yra milžiniškas, ir jį mes pradėjome paversti aktualu jau dabar, Urantijoje, kad įgyvendintume Kūrėjo mums suteiktą Likimą - pasiekti Kūrėją Rojuje - ir kad šituo įvykdytume Kūrėjo priesaką - Būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks tobulas esu AŠ.
Štai Kūrėjui ir suteiksime mūsų Širdies Gyvąją Garbę ir Šlovę ateinantį sekmadienį - 2022 07 10 - iškeldami ant šešių metrų stiebo Kūrėjo - Rojaus Trejybės-AŠ ESU - Vėliavą man Kūrėjo suteiktų namų kieme. Nuo tos akimirkos Kūrėjo Vėliava žymės mano, kaip Kūrėjo ambasadoriaus ir Jėzaus apaštalo Urantijoje, dabartinę buveinę, ir bus matoma visiems! Šalys turi savo ambasadorius kitose šalyse, ir visada prie ambasadoriaus rezidencijos, ir ambasados, būna iškelta tos šalies, kuriai atstovauja ambasadorius, vėliava. Taigi ir Urantijoje - Lietuvoje, Kaune, Romainiuose, Emanuelio Levino gatvėje prie mano namo, pažymėto 3-2 numeriu, plevėsuos Kūrėjo Vėliava Kūrėjo Šlovei ir Garbei, ir šis Simbolis švytės visiems pasauliams ir Visatoms, ir pasieks Kūrėjo Buveinę - Rojų. Atspindinčiosios Dvasios užtikrins vaizdinę projekciją tiek Rojaus Tėvams, tiek Supervisatų vadovams, tiek ir kitų kūrinijos segmentų vadovams, iškilus poreikiui pamatyti šią aplinką.
Kūrėjo simbolinės Vėliavos iškėlimas Urantijoje - tai kūrinijos reikšmės įvykis, ir jis apreiškia pirmą kartą Kūrėjo Keturias Asmenybes - Rojaus Trejybę-AŠ ESU - viešai, ir dar tokioje tamsos apgaubtoje planetoje - Urantijoje - patyrusioje maišto prieš Tėvą izoliaciją ir karčias pasekmes ! Tačiau vis tik būtent šitas maištas suteikė tokių patyrimų žmonijai per jo vyksmo 200.000 metų, kad Kūrėjas mus palaimino Savojo Sūnaus Kūrėjo - Nebadono Vietinės Visatos Mykolo - savęs padovanojimo misija prieš du tūkstančius metų Jėzaus iš Nazareto tapatybe. Štai kokia Meilės Galia mums buvo suteikta Paties Kūrėjo - Sūnaus Kūrėjo gimimas bejėgiu kūdikiu iš moters įsčių - Jėzaus iš Nazareto gimimas mūsų Gerovei, ir net ir urantų pasirodymui Lietuvoje po dviejų tūkstančių metų. Ir būtent mes esame palaiminti, kad gavome Sūnaus Kūrėjo Tiesos Dvasią, mus veikiančią iš išorės, ir Paties Kūrėjo dvasią - Minties Derintoją - kuris veikia mūsų protą iš vidaus. Tuo tarpu mums apsisprendus vykdyti Kūrėjo valią Tiesos Dvasia taip pat pradeda veikti iš vidaus harmonijoje su Minties Derintoju.
Jėzus, atsilaikęs prieš Šėtono gundymus ant Hermono kalno - po kiekvienos naujos Šėtono siūlomos pagundos - pateikdamas vieną ir tą patį atsakymą - Tebūnie Tėvo valia! - Ir būtent šituo gundymu kaip mirtingasis, atsisakęs bet kokios galingesnės paramos iš jam prieinamų asmenybių, vien tik savojo vidinio įtikėjimo galia ir atsidavimu Tėvo valios vykdymui jis užbaigė Liuciferio maištą Satanijos Vietinėje Sistemoje. Tačiau tai buvo tik oficialus maišto užbaigimas, tuo tarpu Tėvą išdavę maištininkai, nupuolusio į beprotybės tamsą Planetos Princo materialios šimtinės nariai, ir jų mirtingieji padėjejai, savo kėslų neatsisakė. Jie ir toliau tęsė savo pragaišitingus darbus iki pat iškeliavimo iš Urantijos, ir jų kitos kartos gavo tokį korumpuotą ir iškreiptą palikimą ir paveldėjimą tiek biologine prasme, tiek ir dvasine. Proto degradavimas mus pasiekė nepaprastai išvešėjęs, ypač pastaraisiais metais ir pastarojoje jaunimo kartoje, o taip pat ir viso pasaulio įvairių šalių pseudopolitikų galvose, kaip ir bet kurioje kitoje veiklos sferoje. Ir be urantų negali būti išeities iš tokios padėties, nes tik urantai ir turi jau tokių sisteminių žinių ir patyrimų su savyje atrastu Kūrėju - Rojaus Trejybe-AŠ ESU - kokių neturi nė vienas kitas mirtingasis visoje Urantijoje, net ir priimantis mokymus iš Jėzaus, nes jų priimami mokymai yra lygiai tokioje pačioje seklumoje ir aklavietėje, kokioje savo laiku buvo Gautamos Sidharto pasiūlytas mokymas maralinio augimo pagrindu siekiant patirti nušvitimą - nirvaną.
Išeitis iš iliuzinės dabarties šėtoninių Amerikos banksterių tamsybės čiuptuvų yra viena vienintelė - ir tik ji - Kūrėjo - Rojaus Trejybės-AŠ ESU - atradimas savyje ir Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė - o tada jau Rojaus Trejybė-AŠ ESU sustyguoja mirtingojo protą ir veiklą visumos Gerovei, atsidavus Kūrėjo vedimui iš vidaus. Būtent dėl to urantai ir yra Urantijoje tie vieninteliai Dvasiniai Mokytojai, atsirėmę tik į Rojaus Trejybę-AŠ ESU, atrastą savyje, ir Kūrėją garbina ir šlovina iš Širdies gyvojoje komunijoje su Rojaus Trejybe-AŠ ESU.
Ir šį sekmadienį - liepos 10 dieną 10 valandą - Kūrėjo Vėliavos iškėlimo proga aš jus kviečiuosi pas save, kad dalyvautumėte tokiame kūrinijos reikšmės įvykyje betarpiškai, kuris bus taip pat rodomas ir per Visatos programas, kad ir kituose kūrinijos segmentuose galėtų mus išvysti Kūrėjo Sūnūs ir Dukros, žvelgiantys į mus - urantus - su tokiu giluminiu pasigėrėjimu ir susižavėjimu - kaip mes tokioje tamsioje planetoje taip ryškiai spindime - net ir jiems - savo Įtikėjimu ir atsidavimu Rojaus Trejybei-AŠ ESU!
Po gyvųjų pamaldų vietoje Urantijos Knygos giluminių studijų (tad Urantijos Knygos nesivežkite) aš jūsų noriu paprašyti, kad patys pasidalintumėte savo sampratomis ir patyrimais, ką jums teikia Kūrėjas - Rojaus Trejybė-AŠ ESU - ką jūs patiriate Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, ką jūs būdami vieni mąstote apie Gyvąjį Kelią, apie save tame kelyje, kokią jis daro įtaką jums asmeniškai, kokios kyla abejonės ir kokiomis aplinkybėmis. O po tokių atsivėrimų, pereisime prie bendro stalo ir suteiksime Kūrėjo Energijos virpesių ir materialiam kūnui su meile paruošto ir patiekto materialaus maisto išraiška. Tuo tarpu po bendro stalo - apie 13 valandą - aš jus norėčiau nuvežti į nuostabaus grožio gamtos kampelį, maždaug už 10 kilometrų nuo manęs, kad pirmą kartą pamatytumėte, kur Nevėžis baigia savo vagą Nemune - ypač tai verta pamatyti gyvenantiems Nevėžio mieste - Panevėžyje - ar kitose vietose prie Nevėžio, kad mintyse sugrįžtumėte į šį vaizdą, kur Nevėžis taip gražiai ir švelniai įsilieja į Nemuną tokiame gamtos kampelyje - su piliakalniu kitame Nemuno krante. Lygiai taip verta šią vietą pamatyti ir prie Nemuno gyvenantiems, kaip Nemuno vandenis papildo grynai Lietuvos upė - Nevėžis. Vieta prašyte prašosi Kūrėjo garbinimo ir šlovinimo! Tad ir ten pašlovinsime dar kartą Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Per skype taip pat prijungsime savo ir tuos dvasinius brolius ir seses, kurie taip pat norėtų nors maža dalele patirti mūsų virpesius gamtos grožio prieglobstyje.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2022-07-06 18:46:48

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal