Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Tėvo mokymas, suteiktas Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU Vėliavos iškėlimo proga – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose 2022 07 10

Algimantas – Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, mintys materializuojas - aš irgi norėjau prašyti Kūrėjo mokymo, kad Kūrėjo mokymas užbaigtų gyvąsias pamaldas - net ir mano dvasinės sesės jautė tą patį impulsą ir jos paprašė, ir aš džiaugiuosi tuo. Aš esu pasirengęs pagarsinti Jūsų Gyvąjį Žodį urantams šią nuostabią, reikšmingą, ir unikalią dieną – Tau iškėlėm simbolinę Vėliavą, ir sau išsikėlėm - Širdyje ir Gyvenime.

Tėvas – Mylimieji Mano vaikai, Aš esu Pirmasis Šaltinis ir Centras, jūsų taip su Meile puoselėjamas, kaip Tėvas. Jūs esat tie Mano vaikai, kurie dabar prilygstate mažesniems Kristums – Kristums, kurie buvo Mano visi Glėbyje. Tiktai šitas Urantijoje buvęs Manasis Sūnus Kūrėjas, ir turėjęs Jėzaus iš Nazareto tapatybę, taip pat buvo vadinamas Kristumi - pateptuoju. Bet jūs esate visi patepti – patepti Mano Meilės potėpių. Jūs esate atrinkti kitų Mano sūnų ir dukrų, veikiančių kaip jums žinoma Apvaizda.
Jūs puikiai prisimenate, kada studijuojate Urantijos Knygos nuostabų, jums perteiktą Mano daugybės įvairių kategorijų vaikų, apreiškimą jūsų visai žmonijai – ir jeigu jūs prisiminsite tuos epizodus, kada jūsų buvęs Dvasinis Vadovas atvyko pirmą kartą į šitą pasaulį, tai jis ir atvyko ne vienas, o turėdamas materialią kitiems aplinkoje esantiems matomą šimtinę, kitų Mano žemesnio statuso, dvasine prasme, sūnų ir dukrų, kurie jau buvo patyrę iškeliavimą iš pasaulių – įvairių pasaulių, ir po prisikėlimo buvo įgiję atitinkamą dvasinę Įžvalgą, kuri atitiko tą numatytą jiems iššūkį – padėti Manajam Sūnui skleisti Šviesą šitame pasaulyje. Ir tada mums juk prireikė pagalbininkų jau iš čia esančių - toje gentinėje aplinkoje - jūsų dvasinių brolių ir sesių. Ir štai, Manoji Apvaizda rinko juos – kaip brangakmenius – toje aplinkoje, rinko penkiasdešimt vyrų, penkiasdešimt moterų, kad Aš galėčiau iš Energijos, panaudodamas jų gyvybės plazmos elementą, suteikti tiems atvykusiems iš Satanijos Sistemos Maniesiems vaikams tokį materialų pavidalą, kuris būtų pritaikytas jūsų pasaulyje gyventi, kad jie galėtų gauti būtent šitą laikiną veikimo priemonę materialia išraiška - materialiu pavidalu. Tai lygiai taip pat ir jūs buvote kruopščiai atrenkami Manųjų vaikų, kaip Apvaizdos veikimo visumos Gerovei. Jūs esate būtent tie pateptieji Mano vaikai, nes jūs turite nuostabų ateities gyvenimą, atsirėmus į Mane, į atrastą savo Širdyje, ir Širdimi, gyvą Mano Asmenybę, ir Mano Lygiaverčių kitų Rojaus Trejybės Šaltinių ir Centrų Asmenybes ir net Visuminę jums žinomą Dievybę AŠ ESU - atsiremdami į tą Gyvą, dvasinį Pamatą, esantį jūsų viduje, jūs turite tą nuostabų ateities gyvenimą. Dėl to, kad jūs patys pastebite, jog jūsų gretos neauga taip, kaip norėtų Širdis - jeigu būtų tiek daug galinčių tapti Dvasiniais Mokytojais, jie čia užplūstų miniomis, bet dabartinėje aplinkoje jūs turite tiktai tuos, kurie atveria savo Širdį ir nori kitiems nešti Šviesos nuostabiai iškeltą Deglą, kad apšviestų aplinką. Štai kodėl Aš jus vadinu pateptaisiais - tais Išrinktaisiais, kuriuos ir pasiūlė Man Mano vaikai, kai gali šita Šviesa labai rizikingoje aplinkoje būti užpūsta – tas Deglas gali būti užpūstas - reikia jį stiprinti. Ir būtent jūs esate tie atrinkti – kruopščiai – kad galėtumėte šitą Deglą puoselėti, vieną prie kito – vieną prie kito, ir tada atsiranda nuostabi dvasinė Šviesa - Švytėjimas, kuris pasklinda iš jūsų Širdies į visą kūriniją – pasiekia Mane! Kaip ir jūsų dabartinis Prasmingos dienos Įvykis yra Kūrinijos Svarbos Įvykis! Ir visos transliavimo programos pavaizduoja tai, ką Aš galiu betarpiškai gauti iš jūsų per Savosios dvasinės dalelės buvimą jūsų viduje, ir Manosios Asmenybės pasireiškimą, nutiesus tiesiai iš Manęs betarpišką, visai kūrinijai, asmenybės grandinę. Ir Manoji Asmenybė yra pripildoma tų virpesių, kokius jaučia Manieji sūnūs ir dukros bet kuriame kūrinijos kampelyje.
Ir štai, dabar tas Visatos - Kūrinijos - Svarbos reikšmingas Įvykis jums, ir Man tuo pačiu, yra parodomas ir kituose pasauliuose, kitose Manosios kūrinijos vietovėse, pasiekdamas ir Mane! Aš turiu tuos vaikus, kurie atspindi ir vaizdą, ir mintį, bet šį kartą unisonu tai transliuojama ir Vietinei Sistemai, ir Žvaigždynui, Vietinei Visatai, Supervisatai, iki pat Manęs Rojuje! Visa tai daroma tam, kad Manieji sūnūs ir dukros dar daugiau sužinotų, kokia yra Šviesos kupina Meilės Galia šitame pasaulyje, kuriame Manasis Sūnus Kūrėjas taip pat tamsoje skleidė šitą nuostabų Švytėjimą. Jūs turite savyje ir Kristų, ir Mane, ir kiekvienas turite save - kaip savastį - ir viskas yra Manoji dovana jums, kad švytėtumėte ja! Neslopinkite, bet skleiskitės kaip nuostabus gėlės žiedas, kad žiedas visą laiką gilėtų ir savuoju sodrumu žavėtų kitus - kitą dieną atrodantis dar gyvybingesnis ir tuo pačiu puošnesnis, teikiantis Grožį, susižavėjimą! Tas žavesys - tai yra Manieji virpesiai, Manoji Meilės Banga, kuria Aš apkabinu visus – ir augmeniją, gyvūniją, kalnus, ežerus ir upes, jūras ir vandenynus, kosmosą; ir apkabinu Savuosius vaikus, kurie pajunta ir reaguoja į Manuosius virpesius. Todėl jūs turite būti kupini Manosios Meilės, kad galėtumėte pasireikšti Manąja Šviesa.
Tai, ką jūs laikote savyje – tai yra tas Pamatas. tai, ką jūs paskleidžiate ir atiduodate kitiems – tai yra jūsų Augimas. Pamatas esu Aš. Jo jūs neišplėsite - patys augti galite per didesnį Manojo Pamato, jums jau suteikto, plotą, į kurį remiasi jūsų Gyvastis. Aš esu Begalinis, dėl to Tas Pamatas visą laiką bus didesnis negu jūs, kaip asmuo - kaip asmenybė - galėsite pasireikšti. Pasireiškimas yra kaip ledkalnio viršūnė, užima mažesnį pagrindą negu jūs ir remiatės į Mane, Tą Pamatą, kurio nesimato. Povandeninė dalis daugybę kartų pranoksta virš vandens iškilusią viršūnę. Remkitės į Mane ir ugdykite savąją Viršūnę!

Algimantas – Ačiū Tau, Mylimas Tėve. Manoji valia sulieta su Tavąja, kaip ir su Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, ir Visuminės Dievybės AŠ ESU. Amen.

vvita
2022-07-11 14:13:02

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal