Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Jeigu Kūrėjas dabar pašalintų Minties Derintoją iš mūsų proto, žmonija su kiekviena karta degraduotų vis labiau, ir sugrįžtų į urvinio, ir laukinio žmogaus lygį. – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2022 07 16


Mylimieji, mano vardas Algimantas. Aš ruošiu dvasinius Mokytojus, sakau dvasinius mokymus anglų kalba, lietuvių kalba. Lietuviškai juos sakau Gyvojoje Šventovėje, ir dabar mes pagarbinome Kūrėją Keturiose Asmenybėse – Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Aš išgirdau tokią – garbinant – išsakytą mintį, kreipiantis į Kūrėją – tu esi mūsų mintyse. Tai nėra taip, kad Kūrėjas būtų mūsų mintyse. Kūrėjas yra mūsų prote, tačiau tas protas turi būti atvertas Kūrėjui, kad mes patirtume tą akimirką, jog visos mūsų mintys yra sulietos su Kūrėju – sulietos su Jo – mūsų viduje esančia, padovanota mums – Kūrėjo Dalele – Kūrėjo Dvasia – Minties Derintoju. Mus Kūrėjas veikia per viršsąmonę. Tai būna maldos metu, kada mes atveriame save Kūrėjui, nes malda – ir yra bendravimas, atsivėrimas, bendraujant su Kūrėju. Tai mes galime asmeniškai tą daryti bet kur – net ir dirbdami darbą mes atveriame save, tą esantį mūsų prote. Tai ne materialiose smegenyse, ne, mūsų asmenybės mąstymo procese, kada tas mąstymas yra nukreiptas į Gėrį, į Meilę, į Tiesą į Teisingumą. Bet, kada aš kalbu, sakydamas – mąstymo procese – tai tą procesą veikiant, būnant aukščiau to proceso. Norint paveikti tą procesą, negalima būti pačiame procese – pačiose mintyse, minčių tėkmėje – būtina būti, kaip Derintojui, kuris derina mūsų mintis, iškilusiam virš tų minčių – nes gali derinti tik tai, už ką esi aukštesnis. Tu gali veikti mažylio-vaiko elgesį, nes tu esi aukščiau negu tas mažylis savo patyrimu, savo išmintimi, savo įžvalga. Tu gali toliau numatyti pasekmes, matant kiekvieną priimamą sprendimą ir jo įgyvendinimą. Todėl ir Minties Derintojas toli pranoksta buvimą mintyse – tą statusą. Tai čia – tiktai replika.
Pakalbėkime apie rimtesnį dalyką. Žmonija negali išsilaikyti be religijos. Civilizacija byra, neturėdama pamato-pagrindo. Jinai savaime išsilaikyti negali. Net ir ta civilizacija, kuri šiandien egzistuoja mūsų pasaulyje, yra sukurta dėl to, kad egzistuoja mūsų prote Kūrėjo Dvasia – Minties Derintojas. Jeigu Kūrėjas dabar pašalintų Minties Derintoją iš mūsų proto, žmonija su kiekviena karta degraduotų vis labiau, ir sugrįžtų į urvinio, ir laukinio žmogaus lygį. Nors ta civilizacija, kurią mes šiandien sukūrėme, naikina, kariauja vieni su kitais, šeimoje nesutaria, skiriasi, vaidijasi, mokykla neatlieka mokymo šviesos vaidmens, reiškia, ji nėra mokykla – užrašas taip – mokykla – bet ji pati nėra mokykla! Tai štai, tokia civilizacija vis vien yra sukurta dėl to, kad mūsų prote yra Minties Derintojas. Tik mes to Minties Derintojo sprendimų nepaisom, jų nesiklausom, neišgirstam. Dėl to kuriam savo intelekto lygiu tą civilizaciją, kuri naudinga stipresniam, o silpnesnieji paklūsta. Tiesiog viena, kad jie mąsto daug siauriau, kita – jie nėra tokie drąsūs, ryžtingi, ir veiklūs. Planetoje negali būti daug aktyvių žmonių, nes šiaip jau vadovų tegali būti apie vieną procentą, veiklesnių apie penkis procentus, visi kiti, deja, prisitaiko prie to, ką jiems sako aktyvesni, ir aktyvesni rodo civilizacijos augimo kryptį materialia linkme. Jie bijo visokių izmų, nes tie visi izmai – materializmai, komunizmai, socializmai, kapitalizmai, imperializmai – veda vis tiek į tą visuomenės, ir civilizacijos lygį, kuris iš tikrųjų po kurio laiko atgyvena ir pakeičia – pakeičia – aukštesne epocha, aukštesne santvarka. Tai štai, mes dabar, materialia civilizacija gyvendami ir puoselėdami vartotojiškumą, kur visą laiką peršama – pirk, pirk, pirk, vartok, vartok, plepėk, plepėk kuo daugiau, net ir vaistinės dabar pradėjo per reklamą rūpintis – Mes jumis norime pasirūpinti! Tik man kyla klausimas, ar vaistinės norėtų manimi pasirūpinti, jeigu aš nemokėčiau pinigų už tuos vaistus, nebūtinai betarpiškai, galbūt ligonių kasos apmoka kai kuriuos receptus, bet, jeigu nebūtų to užmokesčio, ar būtų tas pasakymas – mes norime jumis rūpintis. Tai štai, ta vartotojiška civilizacija dabar iš įvairių kampų mėginama tarsi plėšyti – plėšyti – į pseudolaisves – artėjančią per griuvimą – tos materialios vartojimo civilizacijos į laisvės civilizaciją, kur viskas yra leistina – moralės degradavimas, šeimos ardymas, kažkokių tai pseudolyčių sukūrimas, įvairios vienalytinkų demonstracijos, ir tuo pačiu represijos – kas prieš tokią tvarką, tas turi būti nustumiamas nuo veiklos arenos į paraštes! Ir tuo pačiu tai yra kryptis, kurioje tyli religiniai vedliai – tyli – nes religijos, kaip tokios, dabar nebėra! Yra įvairių šaltinių pamatu veikiančios sektos. Sakykime, Biblijos, o didžiąja dalimi Naujojo Testamento pagrindu veikia apie keturiasdešimt tūkstančių krikščioniškų sektų, o krikščionybės nebeliko! Yra tiktai Naujasis Testamentas, bet jis nėra krikščionybės religija!
Štai aš dabar pradėjau skaityti knygą – Kiekvieno žmogaus Talmudas – anglų kalba. Ir dabar su tokia įžvalga, kokią turiu, aš visiškai kitaip perskaitau teiginius, ir matau, kad net ir tas pranašas Ezra, kuris žmonėms aiškino septintame šimtmetyje – dar iki Jėzaus pasirodymo – aiškino Torą, kaip reikia ją taikyti gyvenime. Įkūrė Didžiąją asamblėją. Joje buvo apie šimtas dvidešimt narių. Buvo ruošiami dvasiniai mokytojai, kurie galėtų paprastiems žmonėms aiškinti Torą, o Tora – tai ta milžiniška žydų, sakykime, istorija penkiuose tomuose, kuriuos atseit Mozė gavo ant Sinajaus kalno. Tai jų yra padaryta klaida, kad visuomet buvo pabrėžiama – ir to pačio Ezros, kaip pranašo – reikia laikytis štai tai, ką nurodo Tora, o dvasiniai mokytojai aiškina, kaip šitų teiginių reikia laikytis kasdienoje. Taip atsirado Talmudas. Talmudas – tai yra žydų tam tikros taisyklės, kaip reikia suprasti kasdieniame gyvenime Torą. Viskas suvedama ne į Kūrėją, kad būtų Kūrėjas Pamatas, bet tas raštas – Tora arba Talmudas – nes Talmudas susideda vėl iš įvairių tų dvasinių mokytojų Toros interpretavimų-aiškinimų, ir jie, aišku, keitėsi priklausomai nuo laikmečio. Todėl nėra nuoseklumo tokio, ir lygiai tas pats yra su Biblija.
Tos sektos, kurios dabar veikia mūsų planetoje – ne vien tik krikščioniškos – juk susiskaldė visos kitos religijos – ir musulmonai, šiitai, sunitai, modžachedai, budistai – Didžiojo, Mažojo Kelio – tai štai, tos sektos turi tuos šaltinius, bet juos interpretuoja taip, kaip aiškina jų patvirtinti autoritetai, pripažįstami jų sektose. Juk mormonai turi net savo knygą – Mormono Knyga – jie remiasi ir Biblija – tai krikščioniška sekta – ir tuo pačiu turi net savo pranašą – Juozapą Jaunesnįjį – ir jo priimtus, na, daugybę mokymų iš Jėzaus, kurie sudaro atskirą mormonams labai svarbų šaltinį – mokymų, susitarimų knygą. Ir aš ją anglų kalba studijavau. Tai ten visa tvarka yra – kokia turi būti bažnyčia, koks turi būti prezidentas, kokie turi būti dvylika apaštalų, visas irgi gyvenimo sudėliotas tam tikras kryptingumas. Katalikai nepripažįsta tokių dalykų, nors tai – krikščioniškos sektos. Tai štai, nė vienas pranašas neatkreipė dėmesio į tai, kad ne šaltinis svarbus – ne šaltinis! Net ir šitas – Urantijos Knyga. Koks jis bebūtų svarbus urantams šaltinis, jis nėra svarbesnis, aukštesnis už Kūrėją. Kūrėjas yra visa ko Pagrindas – ne Urantijos Knyga! Urantijos Knyga – tai kaip ta Tora žydams – Talmudas – kaip reikia maždaug kasdieniame gyvenime Torą taikyti – tuos mokymus.
Mes turime Urantijos Knygą, kaip šaltinį, turime ir kitas knygas – Kūrėjo Apreiškimų-Mokymų knygas, Kristaus apreiškimų knygą. Bet visur aš mokiau, ir mokau, ir mokysiu – Pamatas yra jūsų viduje surastas Kūrėjas, ir atrastas, kaip Keturios Asmenybės – Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Štai – vienintelis Pamatas, kuris nesikeičia! Jo, kiek bebūtų interpretacijų, tai ne interpretacijas juk žmonės įsisavins, o tai, ką teikia Kūrėjas iš vidaus. Štai Tas Kūrėjas, kuris padovanoja Save, ir Savąją Dvasią – Minties Derintoją – padovanoja – kad mes pajaustume tą vedimą iš vidaus, teikiamą Paties Kūrėjo, Paties Dieviškumo, nes Minties Derintojas – tai yra tas pats, kas iš Baltijos jūros būtų pasemtas stiklas vandens. Tai yra – kokybe – tas pats Baltijos vanduo. Tai Kūrėjas yra, kaip Visuminis Šaltinis ir Centras, o Jo Dalelė yra tokia pat kokybe, ir yra mūsų viduje, ir mes su ja galime susilieti. Įsivaizduokite, koks yra mums parodytas prielankumas Kūrėjo, ir tuo pačiu išaukštinimas mūsų, sulyginimas su Kūrėju! Tai štai, į tai ir reikia kreipti žvilgsnį, o ne į Urantijos Knygą, ne į Bibliją! Šito nemokė nė vienas pranašas! Šito pradėjau mokyti aš, kad Kūrėją galima Gyvą, Realų, Tikrą, esantį mūsų viduje, atrasti – atrasti – ir su Juo susilieti! Ir civilizacija gali išlikti, kada religija atsiremia į Kūrėją – ne į šaltinius, ne į kokią nors bažnyčią, kaip instituciją!

Dėl to aš prieš bet kokias oficialias organizacijas, kad urantai steigtų organizacijas, kurios būtų susietos su Kūrėju, nes Kūrėjo negalima įforminti į jokią statutą turinčią bendruomenę su savo valdymo struktūra!

Turi būti Kūrėjas Laisvas! Neuždarytas į jokius ritualus! Jis turi būti pulsuojantis Širdyje!

Ir štai, kiek jūs tą pulsavimą viduje pajuntate, tiek jūs ir pasireiškiate taip, kaip Kūrėjas veda iš vidaus. Tie veiksmai yra kitų pastebimi!

Štai mes iškėlėme Kūrėjui skirtą Vėliavą! Ir aš nepaprastai džiaugiuosi! Kiekvieną kartą žiūriu į ją, ir aš džiaugiuosi, kad štai yra ta Vėliava, kurią mato kiti! Mato! Ir man džiugu, kad yra tam tikras laiptelis ant kurio atsistoju, ir tas laiptelis ir yra Vienintelis, kuris išgelbės žmoniją – nėra antro laiptelio, ir nebus! Tiktai urantai, kurie eitų, atradus Kūrėją savo Širdyje, ir Širdimi taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus, ir susiliedami – bent jau siekdami tos krypties susilieti su Kūrėju – gyvendami savo gyvenimą visumos Gerovei! Ypač aš akcentuoju tokį svarbų dalyką – visumos Gerovei – ne savo asmens, ne savo šeimos – visumos! Išplėskite savo sampratą – apimkite žmoniją, kūriniją! Ir, kada jūsų matymo horizontai išsiplės, civilizacija bus tvirtesnė, skaidresnė, šviesesnė, ir toli pranoks tą civilizaciją, kuri šiandien yra. O ji yra ir dėl to tokia, kad tiek daug sektų, kad jos visos eina klaidinga kryptimi, nes pačios intelektualiais sprendimais viską apipina, tiktai pavartodami religinius kokius nors teiginius. Bet tai nėra civilizacija, kuri turėtų ilgaamžiškumą! Vienintelė civilizacija – kuri bus sukurta Šviesos! Dėl to ir vadinasi toji epocha – Šviesos – ir dar pridėta – ir Gyvenimo! Reiškia, natūralu, tik Šviesoje yra Gyvenimas! Kol nėra Šviesos, tol yra egzistavimas intelektu-protu, neatvertu Kūrėjui. Tai yra tamsos pasireiškimų proto dalis. O Šviesos protas – yra dieviškas, ir kokybė yra ta, kurią mums ir perteikia Minties Derintojas, ir kurią mums kaip potencialą jau padovanojo Pats Kūrėjas, padovanodamas mums – kiekvienam – asmenybės kategorijos statusą. Todėl mes ir turime patys pajausti iš vidaus – mes esame būsimosios civilizacijos šaltinis – šaltinis – čia, šitoje mažytėje šalelėje. Ištakos! Gal būt teisingiau pasakyti – Ištakos – nes Šaltinis yra Pats Kūrėjas, ir per Minties Derintojo Šviesą, mokymus, teikia mums kryptį. Mes esame jau, kaip Ištakos, tai žmonijai šitoje planetoje kitokios civilizacijos, kuri nukreipta bus – iš esmės jau yra – visumos Gerovei – ekonomika, politika, šeima, mokykla – visumos Gerovei Meilės Galia, kylančia iš Kūrėjo. Amen.

Telydi mus Kūrėjo Meilė, Ramybė, ir Palaima.
Su Meile

Violeta
2022-07-21 13:28:07

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal