Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Mes esame ne tiktai, kad Kūrėjo sūnūs ar dukros – mes esame – Bendrakūrėjai – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose 2022 07 23

Mano vardas – Algimantas. Aš ruošiu Dvasinius Mokytojus – visai planetai – ir gyvojoje šventovėje vedu gyvąsias pamaldas – gyvąsias – be ritualų, atsiveriant Kūrėjui. Štai šitie – Algimantas parodo į ant jo vilkimų marškinėlių atspausdintą Rojaus Trejybės-AŠ ESU ženklą – nuostabūs Kūrėjo simboliai pripildo – pripildo vidų. Tiesiog juntu pakylėjimą, kada žvelgiu į tą Vėliavą, kuri iškelta prieš dvi savaites prie mano namo, Kūrėjo taip pat parinkto-suteikto. Ir šituos aš šiandien apsirengiau marškinėlius, specialiai, nes kada Tėvas paprašė užmegzti ryšį su Amžinuoju Sūnumi – mes tada vadindavome – Antrąjį Šaltinį ir Centrą, o vėliau ir su Begaline Dvasia – Trečiuoju Šaltiniu ir Centru, kuriuos mes dabar vadiname Amžinąja Motina ir Begaline Motina. Tai štai, atsirado tada ženklas – Rojaus Trejybės ženklas. Ir šitą ženklą Minties Derintojui pasufleravus man, kilo mintis perkelti ant marškinėlių. Štai, šitie marškinėliai, jie ir išreiškia Rojaus Trejybę. Ir aš prisimenu viename urantų sambūryje prie Molėtų, buvo keletą marškinėlių, kuriuos aš įteikiau urantams – balti marškinėliai ir rožinės spalvos, Rojaus Trejybės Meilės spalvos, Rojaus Trejybės simbolis, štai šitas – Algimantas ranka parodo į simbolį. Bet kadangi šitie marškinėliai yra ne balti, tai čia išėjo atvirkštinis variantas – balti žiedai Rojaus Trejybės, kurie absoliučiai į Vienovę susilieja, centre. Dabar gi mes turime ir Visuminę Dievybę AŠ ESU. Štai šitas švelnus fonas, tai ir yra simbolis Visuminės Dievybės AŠ ESU. Šita spalva simbolizuoja AŠ ESU – rašoma vien didžiosiomis raidėmis – asmenybę. Ir štai tie Trys Šaltiniai ir Centrai, Jie nėra vienas kitam pavaldūs, Jie yra Lygiaverčiai. Dėl to nei vienas nedominuoja, kad būtų didesnis už kitą šitame simbolyje, o Centre susilieja į Absoliučią dvasinę Vienovę – tai yra Rojuje, ir visą šitą apgaubia Visuminė Dievybė AŠ ESU, nes Jis savyje laiko ir Tris Absoliutus – Dievybės, Beribį ir Visuotinį. Štai šituos nuostabius simbolius rytoj įteiksiu urantams, šventovėje, Kaune.
Gera, kada studijuoji apreiškimus arba kai bendrauji su Rojaus Tėvais ir gauni iš Jų apreiškimus-mokymus, kurie stiprina, kurie atskleidžia platesnį požiūrį į aplinką, į save, ir tuo pačiu ugdo charakterį, veda aukštyn, veda pirmyn, nesitraukiant nuo to, kas atrodo šią akimirką ir per sunku, bet tu gauni energinį papildomą užtaisą, gauni papildomą įkrovą bendraudamas su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir šitoji energinė įkrova realiai juntama. Todėl man labai nuostabu, kai aš studijuoju Urantijos Knygą, aš matau kiek daug visos kūrinijos dvasinių įvairaus statuso asmenybių nukreipia pastangas į mus, pačius silpniausius mirtinguosius, ką mes vadiname – žmonės, kad žmonės būtų ne tik žmonėmis, bet Kūrėjo sūnūs ir dukros. O kaip per Kūrėjo garbinimą kaip tik ir sakiau tą teiginį ir teiginys, panašu, kad Minties Derintojo pasufleruotas – kad mes ne vien tiktai esame Kūrėjo sūnūs ir dukros, bet Kūrėjas mus iškelia į Lygiavertį statusą su Juo, esam Bendrakūrėjai – Bendrakūrėjai, kuriantys Kūrėjo Meilės Galia, Gerovę visumai, savąja indėlio išraiška asmeniniu tam tikru sprendimu ir jo įgyvendinimu, o sprendimą pajaučiame kaip jį diktuoja Kūrėjo mums padovanota dvasia, Minties Derintojas. Štai tam ir reikia nukreipti visas pastangas, vis giliau atveriant save ir save išreiškiant kaip tą Bendrakūrėją, sūnų arba dukrą – ne vien tiktai kaip sūnų arba dukrą, neutralius asmenis, bet ne – kurie kuria – nes Kūrėjas, Jis negali sustoti nė akimirkai, kad nekurtų, Jis nieko negriauna. Jis kuria ant to, kas yra jau dabar sukurta aukštesniu lygiu ir Jisai viską pakloja per visą amžinybę jau į priekį, potencialiai ir leidžia savo vaikams, panaudojant laisvą valią, kurią Jis ir padovanoja kiekvienai asmenybei, pasireikšti savuoju asmeniniu indėliu ir būtent visumos Gerovei, apkabinant visą kūriniją, apkabinant dvasiniu glėbiu, kaip Kūrėjas laiko kūriniją savajame Glėbyje.
Štai, kada mes turime tokią Įžvalgą, kuri vis stipriau formuojama tiek pasąmonėje, tiek viršsąmonėje ir sąmonės lygiu, vis dažniau apmąstome tokius teiginius – niekada nekils minties ką nors griauti, ką nors naikinti, daryti ką nors nešvaraus ir tuo pačiu kenkiant visumos Gerovei. Nesvarbu kaip būtų pridengta – kokiais interesais būtų pridengta – gražių žodžių demagogija, įvairūs ketinimai arba jau įgyvendinami sprendimai suvaržantys asmenybės laisvą valią, kurios neturi varžyti nė vienas – nei prezidentas, nei parlamentas, joks viršininkas neturi suvaržyti asmens laisvos valios pasireiškimo, nukreipto Meilės galia, visumos Gerovei – visumos Gerovei – ir Meilės galia. Štai tokia laisva valia, ji negali būti varžoma, laužoma, nes Kūrėjas suteikė būtent Evoliucinį procesą, kuris vykdomas tiktai laisvos valios pasireiškimu ir būtent šviesėjimo kryptimi. Negalima sugrąžinti visuomenės į vis žemesnį statusą – tai yra degradacija, tai yra ne Kūrėjo Gyvasis Kelias sumanytas žmonijai. Negali būti karo, nes karas tai yra laukinio prigimties – ta prigimtis, kuri pasireiškia griovimu. O gi mes esame Bendrakūrėjai, tai argi mes galime žudyti? Jokiu būdu. Mes turime kurti – kurti tarpusavio brolystę, pajautus atvertoje Širdyje Kūrėjų – Kūrėjų energinius virpesius – Rojaus Trejybės-AŠ ESU. Būtent šie Kūrėjai ir yra tie Vedliai. Tie, kurie griauna, šitų Vedlių ne tik kad negirdi-nejaučia-nepatiria, jie net nežino, kad tokie Vedliai yra ir jiems suteikia savo dalelę, savo dvasią – Minties Derintoją. Štai dėl to jie piktybiškai – piktybiškai maištauja – maištauja prieš Kūrėją, mėgindami parklupdyti žmoniją, sugrąžinant į istorinę praeitį, ko padaryti negalima, bet neleidžiant kitiems Kūrėjo sūnums ir dukroms – Bendrakūrėjams – įgyvendinti sprendimų, nukreiptų į ateitį, kad ateities kartos gautų geresnę aplinką, negu mes gavome iš praeitų kartų.
Štai, mūsų Meilės galia ir pasireiškia per Kūrėjo gyvąjį garbinimą, kolektyviai Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, o taip pat asmeniškai priimant bet kokį sprendimą, kokį diktuoja Kūrėjas mums kiekvienam ir tuo pačiu pasireiškiant Kūrėjo Meilės Galia. Tai yra Evoliucijos garantas – Kūrėjas – mūsų Širdyje. Ir man gera, kada mes turime tą Simbolį, kuris išreiškia Vėliavoje šitą ženklą – šitie septyni tokie apskritimai – tai yra Kūrėjo tiesioginis vadovavimas Havonos septyniems apskritimams, kuriuose yra vienas milijardas pasaulių, mes per juos pereisime. Štai, kada aš žvelgiu į Vėliavą praeidamas, aš tiesiog žaviuosi kiek ji pripildo to vidinio dvasios polėkio spalvų deriniu, švelnumu, elastingumu, dvasingumu, dieviškumu. Aš tą matau kaip dievišką išraišką – dievišką Vėliavą, kuri atrodo tarsi nėra tas grynas audinys, bet jis tarsi išsiplečia į visą kosminę erdvę į kūriniją. Jis toks lengvas, plevenantis kaip ne šio pasaulio atvaizdas – bet gi taip ir yra. Jis Kūrėjo Simbolis – jis stiprina, pakylėja. Ir aš džiaugiuosi, kad mes iškėlėm šitą Simbolį čia, prie Kūrėjo man suteikto namo. Ir tie, kurie čia dalyvavo, aš jiems dovanų ir parengiau šituos mažus Kūrėjo Simbolius – Tą pačią didžiąją Kūrėjo Vėliavą, sumažintą, ant stovelio. Ir tai yra dovana – dovana ir tiems urantams kaip atlygis už įdėtas pastangas. Amen.

vvita
2022-08-21 22:10:59

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal