Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto mokymas-atsakymas Valdui apie dar gilesnį atsivėrimą Kūrėjui, pasakytas Šviesos mokymų dalyje, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2022 10 15

Tai yra būsena, kada tu tiesiog gyveni, ir toji būsena tave iškelia virš aplinkos, bet tu tos būsenos tarsi nepastebi. Iš pradžių ta būsena suteikia tokio pakylėjimo ir pasitenkinimo – kaip gera, kad taip yra – bet paskui, kai ta būsena tampa natūrali, tai tu nematai – čia kaip prašvitus dienai, tu nematai, kad yra diena – ji jau yra ir tu nesuki galvos – jeigu yra naktis, tu matai, kad diena ateis per aušrą. Aušra – jau yra tam tikra būsena, bet ji dar nėra diena, tai aušroje dar yra laukimas tos šviesos, kurią teiks diena. Tai ir tas gilesnis atsivėrimas, kada tu kažkokioje būsenoje atlieki darbą arba turi patyrimą – tai toji būsena, jeigu jinai tau leidžia atlikti kruopščiau darbą, priimti sprendimą, tai toji būsena, ji turi būti kaip viduje pripildytas pilnas sklidinas indas – jame jau nebėra vietos, kur galėtų būti Kūrėjas padidintas, nes indas nebeleidžia daugiau prisipildyti. Tai štai ta būsenos – būsenos vidinė tokia patyrimo akimirka, bet dirbant atitinkamas kažkokias tai veiklas – ta būsena, jinai sąmoningai nesekama – ji nesuvokiama, nes tu joje esi, jinai tavęs nestebina.
Štai kada tu skaitei apie tai, kad Tiesa suteikia tą reiškia ir Įžvalgą, ir tą sampratą, ir tą patį sustiprina Įtikėjimą morontiniu lygiu – tai yra tai, ką reikėjo būnant šitame pasaulyje per Įtikėjimą, kuris irgi svyruodavo šitame pasaulyje ir būsena kaitaliodavosi – morontiniu lygiu po pažadinimo, jau tai yra patvirtinama prisikėlimo patyrimu – tas faktas įvykęs – tai, ką akys fiksuoja aplinkoje, tai, ką matai, net savo pavidalo pasikeitimą. Bet asmuo tai tas pats! Tai anas patyrimas Įtikėjimo, kur rėmėsi tiktai vidine gelme, t.y., šitame pasaulyje dar neperlipus į anapus per šitą krantą, neįšokus į tą kitą pusę kranto – tai štai, tas Įtikėjimas buvo varomoji Galia. Tenai, jau yra Įtikėjimas besiremiantis į Tiesą – Tiesa išplėsta – ir ta būsena jau užkloja štai šitą patyrimą, kuris buvo šitame pasaulyje jo nepaneigdama, bet tuo pačiu papildydama naujais patyrimais, kur ta Tiesa, juk Tiesa tai iš Tiesos Šaltinio – iš Kūrėjo – ir jinai pasireiškia jau ten aukštesniu lygiu ir platesniu diapazonu! Tu matai tai, ko anksčiau nepatyrei, ir tau reikėjo Įtikėjimu mėginti suvokti, tai kas ten po prisikėlimo bus – ar ten bus, ar aš pakliūsiu, ar man užtenka Įtikėjimo – jeigu dabar tokie klausimai atkrenta, būsena jau tavęs nebetraukia atgal į tuos abejojimus – tu jau esi toje būsenoje. Tu gali sugrįžti į šito pasaulio prisiminimo akimirkas, ir prisiminti, kaip tu abejojai ir kaip tau buvo skaudu, ir nežinojai, kaip giliau atsiverti – tai štai dabar iškilo nauju Tiesos, sakykim, jau tuo traukimu. Bet Tiesa tai yra iš Kūrėjo, o Kūrėjas yra pažinus tiktai tiek, kiek sugebi atsiverti savo gelme toje akimirkoje. Tu negali atsiverti į ateitį, nors sąmonę gali išplėsti į ateitį, kad tu, kaip aš šiandien jau kalbėjau – tu gali numatyti klaidingų sprendimų pasekmes arba teisingų sprendimų pasekmes, arba teisingų sprendimų klaidingoje iliuzinėje aplinkoje irgi tas pasekmes, kaip tos pasekmės atsitrenks į tuos, kurie gyvena iliuziniame lygyje. Bet pasekmės yra realios ir iš mūsų sprendimų – tai mes turim tada laviruoti, kaip per slalomą. Tai šita prasme Įtikėjimo gilinimas – tai nėra siekinys – aš sakau taip tą teiginį, kad jūs turėtumėte lygiai taip pat, kaip ir dabar, atlikti tas tris – tris būsenas – tai yra Kūrėjo pagarbinimu, prašymų malda irgi nepamaišys, bet jau tai bus žemesni virpesiai, tada dvasinės studijos – kiek jūs bestudijavote, jūs atversite naują teorinį klodą ir iš tos tikrosios Kūrėjo Tikrovės, ir veikimas drauge su Kūrėju – kaip Kūrėjas iš vidaus jus tiesiog kas akimirką veda. Tiktai jums atrodo Jis veda tik tada, kada jūs kreipiatės į Jį kažkokio tai patarimo, arba abejojimo akimirką – Jis veda kas akimirką visą amžinybę! Ir štai, tas siekis gilesnio atsivėrimo nėra tai – na, aš ten sąmoningai siekiu, ot, kad man giliau atsiverti – tai yra gyvenimas – gyvenimas Kūrėjuje, ir su Kūrėju. Bet nereikia kurti tų smėlio pilių, kaip tikslo, kad čia Energiją transformuoti į materiją, arba siekti kažkokios būsenos patyrimo, kad galėtume kitiems kažką pademonstruoti – šito neturi būti apskritai. Ir dėl to mes jau tą būseną juntame, kad mums stinga kažko. Reiškia susilpnėjo mūsų ryšys su Kūrėju, nes kada yra su Kūrėju giluminis atsivėrimas, tu jauti Palaimą ir Pilnatvę – ir tau nieko nestinga – bet tu numatai, ką tu gali panaudoti visumos Gerovei, jeigu tu įgyvendinsi dar Kūrėjo tau suteiktą kokį nors iššūkį. Ir tas iššūkis tavo charakterį stiprina! Ir štai šita prasme ta būsena, jinai jau yra, kaip esant dienoje – tu nežiūri, kad ta diena šviesesnė, tamsesnė – tu esi joje. Ir kada tu esi toje su Kūrėju būsenoje, tu jau nebesimėgauji ta pačia būsena, bet tu joje sieki atitikti Kūrėjo tau sumanytą pasireiškimą. Tai štai pajunti tą impulsą energinių virpesių viduje, ką tau tą akimirką reikia atlikti – ne dėl to, kad tu sakytum ten neturėjai planų, ir panašiai. Štai šiandien kokį mokymą sakiau – aš buvau suplanavęs visiškai kitokį – bet išėjo taip, kad nustelbė Kūrėjo man skleidžiami virpesiai, kad aš kada kalbėjau, aš pats – pats stebėjausi – iš kur aš čia tokius dalykus sugalvojau. Net anksčiau niekada ir neturėjau minties apie Gyvą Dvasinį Mokytoją – niekada minties man nebuvo kilę. Tai štai, ta būsena tiesiog mano planą nustelbė ir aš toje būsenoje atsidaviau Kūrėjo Tėkmei, t. y., buvau toje dienoje – išaušo diena ir aš joje plaukiau – bet aš nežvelgiau į tą dieną – oi, kokia jinai gera, kokia jinai, sakykim, na, pamalonina saulės spinduliais, šiluma – aš tiesiog buvau joje, ir veikiau! Tai štai šita būsena – tai yra energinė išraiška mano, kada aš kartojau tuos teiginius – tie teiginiai buvo iš Kūrėjo. O jie atėjo, vėl, dėl to šią akimirką atėjo – anksčiau negalėjo ateiti – reikėjo reiškia dėti tas pastangas, studijuoti. Dėl ko aš apsikrovęs knygomis, ir sakau, dabar penkias knygas iškart skaitau – dėl to, kad aš noriu pažinti tų knygų esmę – ir Kabala, ir tas Šventasis Raštas – Biblija – ir Urantijos Knyga, ir Levino štai Emanuelio Levino – Laikas ir Kitas – viena knygutė, antra knyga – Etika ir Begalybė – Emanuelis Levinas. Dar viena knyga – Emanuelis Levinas – Apie Dievą ateinantį į mąstymą – na, štai, ir dar yra Talmudas, kur aš skaitau, čia jau ta angliška. Tai visa tai ir yra žingsneliai į gilesnį atsivėrimą, ir paskui ateina štai toji būsena, kurioje aš tą, užleidžiu, sakykim, savo planui, ką Kūrėjas per mane suteikia šituo mokymu. Čia yra gilesnis atsivėrimas, tai nereiškia, kad realiai reikia sėsti ir štai tą Širdį kažkaip, reiškia, atsegt ten drabužius ir štai jinai geriau atsivers, ir bus gilesnis atsivėrimas – tai tiesiog yra na, gyvenimas panyrant į Kūrėją – o kuo tu giliau panyri į Kūrėją, tuo virpesiais tau ir diktuoja – tai ką tu turi studijuoti, tai ką tu turi daryti. Na, tiesiog viskas yra žinai kaip dabar, pavyzdžiui, tu važiuoji mašina – tu gi negalvoji, kaip reikia ten vairuoti – viskas vyksta jau toje būsenoje – vairavimo būsenoje. Bet geriau vairuoti, reiškia turi mokytis, mokytis. O vairavimo įgūdžiai dabar yra šitoje aplinkoje tinkami, bet yra gi vairavimo tobulinimo įvairūs kursai, ir juose galima juos stiprinti, yra taip. Ir taip yra kiekvienoje sferoje, kada yra organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai.
Tai štai čia ir yra gilesnis atsivėrimas – tai aukštesnė tavo asmenybės kvalifikacija su Kūrėju – o visa tai diktuoja, vėl, per pajaučiamus iš vidaus Kūrėjo siunčiamus energinius virpesius – pačios programos parašytos, ką daryti, nėra. Programas rašys urantai, kurie ir yra tie pirmieji, Gyvieji Dvasiniai Mokytojai – Širdimi rašys knygas kitiems, kad būtų palengvintas tas ir gilesnio atsivėrimo supratimas, kaip tos tiesiogine prasme bendravimo su Kūrėju patirties pavaizdavimas atitinkamais teiginiais, ką jie perėjo, sustiprindami šituos teiginius savuoju patyrimu, palengvindami jį suprast. Tą, ką aš dabar jums irgi sakau – tai yra teorija – bet aš pasakiau praktinį pavyzdį su savo Mokymu per šitas gyvąsias pamaldas. Čia yra Procesas. Tai tiek.

DDaiva
2022-10-30 19:35:00

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal