Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Ir vienas sako – Nekalbėkite apie karą! Kalbėkite apie taiką! Mes turime pamilti žmones! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2022 11 19


Mylimieji, mano vardas Algimantas. Aš ruošiu Dvasinius Mokytojus visai planetai – tokia Kūrėjo paskirta man misija. Sakau dvasinius mokymus angliškai lauke, kur nors mieste, už miesto, lietuviškai – gyvojoje šventovėje, turinčioje Rojaus Trejybės-AŠ ESU Vardą. Ir štai dabar vyksta gyvosios pamaldos. Mes prisijungę per Skype – skaipą – reikėtų lietuviško žodžio – skaipas – skaipas – čia angliškas žodis. Išvis dabar Lietuvoje negalima susišnekėti be anglų kalbos lietuviškai.
Aš vakar užėjau į vieną kepyklėlę, ir sakau – Ar jūs turite duonos? – o jie pardavinėja duoną – Duonos be cukraus? – Sako – Ne. – Aš sakau – Nuo kada lietuviai pradėjo į juodą duoną dėti cukrų? Niekada nebuvo, kad ruginėje juodojoje duonoje būtų cukrus! Na, jeigu nori cukraus, tai užsibarstysi ant tos riekės, dar galėsi sviesto užsitepti. – Sako – Iš tikrųjų nekepam be cukraus! – Sakau – Kas čia yra dabar? Ai – sakau – čia dėl to, kad Anglijoje kepta duona. – o ten ant kiekvienos etiketės parašyta – Anglijos projektas. – Ne – sako – čia mūsų kompanijos pavadinimas! – Na, gražiausia! – sakau – Tai jau lietuviškų žodžių nebeužtenka sugalvoti kompanijos pavadinimui! Anglijos projektas! – tai sakau – Anglai įkūrė tą firmą? – Ne, mes – lietuviai. – Sakau – Na, kad dabar Lietuvoje negali be anglų kalbos apsieiti, visur reikia žinoti anglų kalbą, kad galėtum suprasti daugybės žodžių prasmę, o be anglų kalbos nė iš vietos. – Sakau – Aš apskritai iš Vilniaus atvažiavau į Kauną, nes Vilniuje jau vien tiktai rusų kalbą girdžiu, Lietuvoje gyvendamas, na, kur čia matyta! – Tai – sako – žinokite ir mes čia Lampėdžiuose – sako – tikras rusynas – sako – Anksčiau būdavo lietuviai visur, o dabar – rusynas.
Ir štai, kokia yra klaidinga valstybės vykdoma politika – įsileisti – įsileisti – tiek daug kitataučių, ir dar jiems mokėti pinigus! Čia yra nepataisoma mažos tautos nepilnavertiškumo komplekso, kurį patiria šalies vadovai, klaidingo sprendimo pasekmė. O ji duos karčius vaisius ateityje – labai bus kartūs vaisiai, tiek įsileidus kitataučių, kurie nesiderina prie mūsų, jie neasimiliuojasi į lietuvybę, ne, nes jiems atidaromos ukrainiečių mokyklos, finansuojama irgi pagal projektus. Šitaip negali būti! Įsivaizduokite nors vieną mokyklą Anglijoje, Amerikoje, Vokietijoje, kad valdžia iš biudžeto finansuotų ukrainiečių mokyklą. Ar yra nors viena tokia? Nėra nė vienos! O Lietuvoje – prašau! Ten žaidžia žaidimą vieni su kitais slavai kariaudami, ne bet kas – slavai! – reiškia ta pati gentis, ta pati religija, suskilusi krikščioniška religija į vieną ir tą pačią stačiatikių sektą, tarpusavyje naikina vieni kitus! Šitaip gi negali būti! Bet tai yra iš viršaus diriguojanti ranka tų banksterių, esančių Vašingtone – ta ranka diriguoja, kuri valdo savyje centrinę rezervo sistemą – Centrinį Jungtinių Amerikos Valstijos Banką – tai yra tos nematomos privačios šeimos – Morganų, Rokferelių. Jos turi savyje tą finansinį visą pajėgumą, nes jų rankose, privačių giminių – tiksliau pasakius – šeimų rankose yra visa dolerio finansinė sistema, kuri apraizgiusi visą pasaulį. Apie tai niekas nekalba! Štai jie iš to, sakyčiau, iškreipimo – šėtoniško iškreipimo – supriešina įvairias šalis – supriešina – arba rases. Kas buvo padaryta su ta vadinamąja irgi angliškai – Black lives matter! – juodųjų gyvybė vertinga! O baltųjų nevertinga? Bet buvo taip supriešinta, kad ir Amerikoje dabar juodieji užlipo baltiesiems ant galvų! Šitaip negali būti!
Rasės Kūrėjo yra atskirtos spalviniu atžvilgiu, o jos gimusios iš vienos šeimos – sangikų šeimos. Įsivaizduokite, viena motina pagimdė visas šešias rases. Ir pačią ryškiausią, šviesiausią – raudonąją rasę sunaikino – sunaikino – išsižudė tarpusavyje! Visos rasės atsirado iš vienos motinos ir vieno tėvo – vienos šeimos gimdytojų – šešios pagal vaivorykštės spalvas – kaip suskyla saulės šviesos spektras – atsiradusias, gimusias. Tai – pirmas toks atvejis mūsų planetoje, ir Vietinėje Sistemoje, kuriai priklauso mūsų planeta, o mūsų planeta – eksperimentinė. Iki tol gimdavo arba šešios, arba trys rasės, kadangi jos yra pirminės ir antrinės – trys pirminės, trys antrinės. Tai štai, mėlynoji, raudonoji, ir geltonoji yra pirminės rasės, o žalioji, indigo arba juodoji rasė, ir oranžinė bus antrinės rasės. Tai yra planetos vien tik su pirmine rase arba su pirmine ir antrine, bet jos gimsta iš skirtingų šeimų, o čia, mūsų planetoje, Urantijoje, jos kilo iš vienos šeimos, bet Kūrėjas atskyrė – bruožai tie patys – bruožai tie patys – tik spalva skiriasi, ir yra potraukiai skirtingi, na, kaip ir vienos motinos gimę net dvynukai, jie turi skirtingus asmenybės charakterio pasireiškimus – vieni didesnius, kiti mažesnius. Ir, įsivaizduokite, dabar mes turime supriešintas rases, supriešintas net tautas, ir lietuvių tauta susipriešino, įsivaizduokite!
Aš čia klausiausi per Lietaus radiją, ir klausimas buvo – Kaip jūs vertinate tai, kas vyksta Ukrainoje šiuo metu – Rusijos ir Ukrainos konfliktas? Kaip jūs vertinote iš pradžių, kaip jautėtės, kokia būsena, ir dabar? – Ir žmonės sako – Mes bijojome, mes negalėjome patikėti, kad taip gali vykti! O dabar tai reikia – reikia – padėti jiems, reikia viską jiems užtikrinti, ir priversti reikia Rusiją, kad nustotų taip elgtis! – Ir vienas sako – Nekalbėkite apie karą! Kalbėkite apie taiką! Mes turime pamilti žmones! – Tai po jo paskambinusi moteris – man gėda sakyti, iš to pačio miesto, iš kur aš atvažiavau į Vilnių studijuoti po vidurinės mokyklos, Utenos – sako – Jūs neleiskite tam, kuris ten šneka nesąmones – beprotis – apie kažkokią taiką, kalbėti! Mes turime sutrinti tą Putiną! Mes turime viską sunaikinti! – Viena motina džiaugiasi, kad jos sūnus trisdešimties metų sako – Mama, aš eisiu ginti Lietuvos, jeigu prireiks, jeigu iškils toks reikalas. –

Kaip ginti Lietuvos? Žudyti kitą?! Toks reikalas?!

Štai kiek yra paveikta žmogaus pasąmonė, kad jie išdrįsta, būdami katalikiškame krašte, kur Jėzus mokė – Mylėkite vienas kitą taip, kaip mylėjau aš. – sakyti, kad mes turime žudyti! Tai yra satanizmo, šėtoniškumo pasekmė. Ir štai tie banksteriai Vašingtone to ir siekia, kad tauta būtų supriešinta. Ir būtent ta moteris iš Utenos sako – Reikia tokius lietuvius žudyti, kurie nenori paremti Ukrainos! – Tie banksteriai džiaugiasi, trina rankas – Kaip gerai, mes to ir siekiame, kad būtų nestabilumas, visa pseudopandemija, visas tas pseudokaras. Aš tą iškart pasakiau, kai manęs paklausė viena urantė – Na, kol tai bus? – Sakau – Čia banksterių žaidimas! Jis ilgai tęsis, rusens kaip žarijos, ir žarstys tas žarijas. – Štai tas ir vyksta, būtent tas vyksta.
Žiūrėkite, kaip žmogus, apimtas psichozės – apimtas psichozės – jisai priima įstatymus, kad reikia uždrausti tarybinius simbolius – pjautuvą ir kūjį, žvaigždę, ir svastiką, kad tai – nacistinis ženklas. Ne, tai ne nacistinis ženklas! Tai yra pagonių saulės ženklas – svastika – pagonių. Jokio nacizmo nebuvo! Tas ženklas – saulės ženklas – jau buvo tarp pagonių šventas. Žvaigždė, pjautuvas, žaigždės viršuje … Kaip jūs jas uždrausite? Štai yra penkiakampė žvaigždė – ji net iš žydų paimta – kabaloje kaip tik ir aiškina apie penkiakampę žvaigždę, net apie Dovydo žvaigždę – šešiakampę – o apie penkiakampę žvaigždę. Tai nėra tarybinis simbolis, kaip ir pjautuvas, kūjis taigi yra darbo instrumentas senų laikų, ir dabar panaudojamas. Ką tai turi bendro su ta tarybine santvarka? Ir santvarka – jinai gi buvo iškreipta, socializmas iškreiptas dėl to, kad jame nebuvo Kūrėjo, bet patys principai – ir demokratija, ir žmonių pagarba kitiems žmonėms, bendradarbiavimas, lenktyniavimas tarpusavyje, dalinantis to lenktyniavimo patyrimu – vadinamas socialistinis lenktyniavimas – taigi yra apjungiant žmones. Buvo dvasia – buvo ta dvasia! Bet, jeigu atsiranda toks Hitleris, Stalinas, jeigu atsiranda bolševikai, kurie sukuria gulagus, tai ar kalti tie ženklai? Ar kalta ta ideologija, ar tie žmonės kalti, kad jie neteisingai tą ideologiją pavertė savo privačių interesų išraiška, žudydami žmones? Ženklai nekalti! Tada galima uždrausti rusų kalbą, vokiečių kalbą, nes Hitleris taigi vokiškai kalbėjo, nors jis buvo austras, net ne vokietis! Mes tada galime iki absurdo prieiti apie kurį rašo Kafka. Štai pasiskaitykite tą knygą – Kafkos Procesas. Štai šitą knygą paskaitykite – Kafkos Procesas. Kaip nekaltas žmogus yra nužudomas, kai vyksta procesas, kuris yra išprovokuotas, yra aprašymas šios dienos įvykių, bet jie ir iki Kafkos. Jie vyksta du šimtus tūkstančių metų! O tada prasidėjo šėtono maištas. Tik Jėzus užbaigė maištą prieš du tūkstančius metų, bet jis užbaigė juridine prasme. Tuo tarpu realia prasme maišto šaknys neišrautos. Jos yra kiekviename per kartų kartas perduotame palikime. Ir mes esame atsakingi, kad tas šaknis išrautume. Dėl to mes ir esame urantai – gyvieji urantai – Gyvajame Kelyje, kuriame neturi būti daromos tokios klaidos, kad kerštas, neapykanta būtų puoselėjami valdžios – valdžios – nes jų nurodyta kryptis yra klaidinga – Lietuvos valdžios, Jungtinių Amerikos valstijų valdžios, Rusijos valdžios, Vokietijos, Didžiosios Britanijos valdžios politika yra klaidinga, nes jie, esantys valdžioje, nėra atvėrę savo Širdies Kūrėjui, nėra atradę Kūrėjo, jie nejaučia Meilės žmonėms! Dėl to juos apgaudinėja, išnaudoja, ir nukreipia į visiškai priešingą pusę negu Kūrėjas sumanė Evoliuciją kurti bendrai – bendradarbiaujant – Gerovę visumai – visumai – ne sau – visumai!
Aš vakar per Youtube pamačiau nuostabią Rusijoje moterį, aštuoniasdešimt dviejų metų, kuri gatvėje šlovina Tėvą – šlovina Kūrėją – grodama akordionu! Ji dainuoja gatvėje, provincijos miestelyje! Aštuoniasdešimt dvejų metų! Tai ji pasakė – Aš tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt devintais metais pajutau iš vidaus, man Kūrėjas pasakė – Tu eik į gatves, skelbk Mane! – ir ji išėjo. Iki šiol skelbia Kūrėją savo dainomis, šlovinančiomis Kūrėją. Ir sako – Aš žinau viską, kas valdo pasaulį. Aš noriu žmonėms Laimės, Taikos, Šviesos. Ir ateis Taika! Rusija taiki! Ir Kremliaus žvaigždė spindės! – Iš tikrųjų Rusija tai nėra Putinas, tai nėra ta klika, kuri klaidingai viską inscenizuoja dėl to, kad yra Vašingtono banksteriai šitaip liepiantys daryti. Tas pats yra ir Ukrainos valdžia! Kaktomuša viskas suduriama vieną prieš kitą iš tų valdančiųjų banksterių, o jie, visko pertekę, jie nežino kaip iš žmonių tyčiotis. Atradus Kūrėją savo viduje, keičiasi kokybė, charakteris keičiasi to žmogaus. Dėl to ir atsiranda brolystė, kadangi visi esame vieno Tėvo ir Motinos vaikai – viena Šeima – visa kūrinija! Atsiranda Brolystės poreikis, ir savaime tada yra bendradarbiavimas atsiranda noras bendradarbiauti, neužsisklęsti, ne karantinus įvedinėti, ne skiepus propaguoti, ką daro ir Lietuvoje. Per radiją, Lietaus radiją, nuolat šaukia – skiepykitės! O yra tokia energinių virpesių dažnio būsena, kad joks virusas neprilips prie tavęs. Tai yra apsauga! Ir Lietuvą saugo ne kariuomenė, mylimieji, Apvaizda saugo! Kaip ir ta moteris gatvėje, aštuoniasdešimt dvejų metų, dainuoja, kad Rusija – taiki. Bet, esantys prie valdžios – jie nėra taikūs! Bet mes turime ir juos mylėti – mylėti – bet jų darbams, sprendimams nepritarti! Tai yra du skirtingi suvokimai – blogio veiksmas, ir tas, kuris blogį atlieka priimdamas tokį sprendimą. Tą, kuris tokį sprendimą priima, tu turi mylėti, kaip asmenybę, bet jo šitam veiksmui nepritarti.

Ir mus saugo Apvaizda! Ne kariuomenė! Žinokite! Apvaizda!

Kad šitas kraštas – Šviesos kraštas – turintis Lietuvos vardą, kitiems kraštams parodytų pavyzdį, kaip Meilės Galia galima suvaldyti ir tuos, kurie Vašingtone sėdi. Mes juos suvaldysime Meilės Galia, kuri yra pati galingiausia! Meilės Galia ir juos apkabina su Meile, kaip ir visą Lietuvos valdžią, visas šimonytes, nausėdas. Apkabiname su Meile, bet jų veiksmams nepritariame, nes jie žmones paverčia sraigteliais didžiulio mechanizmo, neturinčiais savo laisvo mąstymo, neturinčiais savo dvasinio pakylėjimo.
Štai, mano mieli, jauskite orumą viduje, kad jūs esate pabudę dvasioje, kad jūs esate urantai, kad jūs esate pakilę į Gyvojo Kelio amžinybę jau dabar, jau šitoje vietoje, ir jau šituo laiku, kai jokia tauta nėra pakilusi! Jūs jau esate pakilę, nes jūs pajutote Kūrėjo vedimą iš vidaus, ir jūs atvėrėte save Kūrėjui – Rojaus Trejybei-AŠ ESU. Štai, kokią jūs turite giluminę, ir iš aukštybės jums suteiktą priedermę būti savimi, Kūrėjo sūnumi ar dukra, savuoju gyvenimu, niekam nieko neįrodinėjant, bet gyvenant Kūrėju kasdien visumos Gerovei, ir dar šito neužtenka – Meilės Galia, ir savo laisva valia, o ji yra taip pat iš Kūrėjo. Visa tai per Kūrėją jus ir susieja su visa kūrinijos dvasine Šeima, su visa žmonija, ir jums ir minties tada nekyla kažką žudyti, kažką nuskriausti. Kūrėjas yra jūsų Širdyje. Stiprinkite šitą ryšį, ir gyvenkite juo. Amen.

Telydi mus Kūrėjo Meilė, Ramybė, ir Palaima.
Su Meile

Violeta
2022-12-01 21:24:09

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal