Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Pirmadienio kolektyvine malda

Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2022 12 12 – 20val.) kolektyvinę gyvą komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tarpusavyje. Šįkart drauge pasimelskime ir savo Meilės virpesius siųskime vaikams, gyvenantiems globos namuose, kur jie negali sukaupti patyrimo, ką reiškia gyventi mylinčioje šeimoje. Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, skaitykite parašytas maldas, tik skaitykite jas nuoširdžiai. ------ Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi ir kad iš Meilės sukūrei gyvybę, kuri gali augti, vystytis, ir šviesėti taip, kaip ir numato Tavo sumanytas Evoliucijos Planas visai kūrinijos Šeimai. Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu savo gyvos energijos galia, pavertei mane į REALŲ ASMENĮ BE ILIUZIJOS, ir vis labiau ir labiau trokštantį susilieti su Tavimi, garbinant Tave visa savo atsivėrusia šios akimirkos gelme. Aš taip pat vis labiau trokštu patirti ir Tavo gyvą buvimą savo viduje nuoširdaus atsivėrimo akimirką, kad dar labiau sustiprinčiau savo gyvą ryšį su Tavimi ir Pasitikejimą tiek Tavimi, tiek ir savimi. Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tik Tavo dėka mes ir galime šviesėti, nes būtent Tu ir esi Šviesos Šaltinis. Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu esi toji nuostabi ir nesustabdoma gyvoji energija, pasklindanti ir mus pasiekianti energiniais virpesiais per Tavąją dvasią, Minties Derintoją, esantį mūsų viduje. Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus visus – kiekvieną asmeniškai - vedi iš vidaus Minties Derintojo veikimu mūsų prote, žinodamas visus mums reikalingus augimo veiksmus, ir visą laiką mus skatini tuos veiksmus atlikti – SAVO LYGIU – visumos labui, visų Šviesos labui, kūrinijos labui. Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tavoji gyvoji ENERGIJOS VIRPESIŲ TIKROVĖ yra patiriama vidine būsena. Aš garbinu ir šlovinu Tave laisva valia. Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen. ------------ Po pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, ir gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvą energijos nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos. ------------ Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, ir AŠ ESU, ačiū Tau už visus patyrimus, ir už vis stiprėjantį troškimą susilieti su Tavimi ir būtent taip, kaip Tu vedi į susiliejimą iš vidaus.. Šįkart mes meldžiamės dėl vaikų, gyvenančių globos namuose. Tie vaikai turi savo patyrimą, kiekvienas savo asmeninį, ir būtent tie patyrimai juos ir atvedė į globos namus. Priežastys yra įvairios, o paseikmė kiekvienam yra labai panaši - reikia jiems augti be tėvų meilės - bendruomenėje - augti kolektyviai. Lietuvoje tokių namų skaičius yra sumažėjęs, nes siekiama vaikus perkelti į šeimas ar bendruomeninius namus, kur vaikai gyvena jau atskiruose namuose ar butuose, kaip ir šeimoje, tik be tėvų, bet drauge su mokytojais-auklėtojais, kurie keičiasi karbo pmainomis, nes jiems tai darbas. Todėl tėvų meliės jie nepatiria, nors tai geriau negu bendruomenės globos namuose, kuriuose niekas jokios šeimos neįmituoja. Aš meldžiu, kad dabartinis būtent vaikų iš bendruomenės globos namų gyvenimas būtų pripildomas, kiek įmanoma daugiau Kūrėjo Meilės, pasklindančios iš globos namų auklėtojų širdies, kad vaikų gyvenimo ir vystymosi tokiuose namuose procesas būtų nukreiptas į asmenybės charakterio formavimą visumos labui, o ne savanaudiškai vien tik savojo asmens labui. Kuo daugiau Kūrėjo Meilės patirs vaikas net ir augdamas be tėvų, be šeimos, jis augs daug ramesnis, ir jaus mažesnę skriaudą, kad jis auga būtent tokiomis sąlygomis. Ir suaugęs galės lengviau įsilieti į visuomenę, bus pajėgesnis atsispirti blogiui, labiau sieks Gėrio, Grožio, ir Darnos kolektyve, ir visuomenėje. Aš meldžiu, kad būtų ugdomas globos namuose vaikų giluminis požiūris į save, į savo aplinką, kad jie būtų mokomi bendravimo ir bendradarbiavimo visos aplinkos labui, ne tik savo. Aš meldžiu, kad ir iš mūsų Širdies sklindantys virpesiai pasiektų ir globos namų auklėtojus, ir šviesintų ir jų mąstymą, kuris savo ruožtu atsispindėtų ir jų bendravime ir bendradarbiavime su globos namų vaikais. Aš meldžiu, kad mūsų kolektyvinė malda skaidrintų jų vidinę būseną, kad ji lengvėtų, ir jiems kiltų noras siekti Šviesos. Manoji valia yra sulieta su Tavaja. Amen. --------------- Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2022-12-08 23:12:06

Komentarai

Mielieji, pirmadienio - 2022 12 12 - maldos tekstas yra pačioje temoje.
Svetainėje buvo techninių sutrikimų keletą dienų. Dabar ką tik patikrinau, sutrikimai buvo pašalinti. O tam, kad patikrinčiau, įkėliau tą pačią pirmadienio maldą dar kartą, ir visa tema buvo iškelta į Forumo viršutinę eilutę. Tad pamačiau, kad svetainė vėl gerai veikia, todėl norėjau ištrinti šitą ką tik pakartotą pirmadienio maldą, kad liktų tik viena. Deja, padariau klaidingą pasirinkimą ir vietoje nukopijuotos maldos, ištryniau pačią temą su visomis maldomis, kurios buvo čia į Forumą talpinamos daugelį metų. Kadangi pati ta nukopijuota malda dar buvo kompiuterio atmintyje, tai ją ir įdedu į pačią pirmadienio temą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2022-12-08 23:26:36[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal