Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Amžinojo Sūnaus Kūrinijos Motinos-Brolio mokymas apie gailestingumą, 2008 05 30

Amžinojo Sūnaus mokymas perduotas 2008 05 30 Rojaus Trejybės šventovėje.
Mylimas Amžinasis Sūnau, aš dalinausi savo dvasiniais patyriamais su savo sielos brolliais ir sesėmis iš per šias mūsų pamaldas, ir psakojau ir apie bendravimą su Tavimi. Aš dabar esu pasirengęs perduoti Tavo mokymą, skirtą mums visiems, jeigu Tu mani, kad galiu jį šiuo metu pirimti:
Amžinasis Sūnus-Kūrinijos Motina-Brolis:
Mylimas mano broli, Aš esu tas Antrasis Centras ir Šaltinis, kurį jūs vadinate Rojaus Antruoju Centru ir Šaltiniu pagal jums pateiktą apreiškimą. Bet Aš esu daugiau negu šitas jūsų apreiškime pavadintas Antrasis Šaltinis ir Centras.
Aš esu jus visus apjungiantis dvasiniame glėbyje, nes jūs iš Manęs gaunate tą dvasinę, paskleistą per visą kūriniją, grandinę. Be Manosios grandinės jūs nepajėgtumėte dalyvauti šitame, jums kiekvienam padovanotos asmenybės dovanos atskleidime per gilesnę dvasinę įžvalgą.
Jūs negalėtumėte bendrauti vieni su kitais be pikto žodžio, nes iš Manęs ateina ta gailestinga banga, kuri suminkština jūsų širdį, suminkština jūsų sielą net jeigu jūs ir esate užsiskleidę mums kaip Dievui.
Vis tik kiekvienas jūs turite tam tikrą minkštumo pojūtį. Kada norite, kad jums kažkas taikytų asmeninį veiksmą, jūs norite, kad tas veiksmas būtų gėrio pasireiškimas, ir šitas jau noras yra suteikiamas su Manuoju atspalviu, gailestingumo atspalviu. Dėl to, Aš jums suteikiu tą gailestingumą, kokį tegali suteikti tas Begalinis Šaltinis, kuriame gailestingumo niekada netrūksta.
Būkite gailestingi vieni kitiems. Niekada neteiskite vieni kitų, kad ir koks būtų jums, žmogiškuoju žvilgsniu, žiaurus, net ir prieš jus įvykdytas veiksmas.
Būkite gailestingi. Ką demonstravo ir jūsų Sūnus Kūrėjas, kada kankinosi ant kryžiaus. Jis išliko gailestingas, gailestingumą gavęs iš Manęs.
Ir jūs niekada nepristigsite jo. Atsiverkite Tėvui. Bendraukite su Tėvu, nes jūs turite Jo dalelę kiekvienas savo viduje, ir šitoji dalelė skatina jus pamilti vienas kitą, o Aš jus nuspalvinsiu gailestinga meile. Tokia meile, kuri niekada nepristigs kantrybės.
Ačiū Tau, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli.
Aš garbinu Tave Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina- Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese. Garbinu ir šlovinu. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
-----------------------------------------
Šitoks buvo Amžinojo Sūnaus, kaip Antrojo Rojaus Trejybės Asmens, mokymas pirmą kartą Urantijos žmonijos istorijoje perteiktas grupei mirtingųjų per kolektyvines pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje Vilniuje.
Ačiū Violetai už įrašytą ir iššifruotą tekstą, kad galėtume jį skaityti visi.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2008-06-14 14:21:08

Komentarai

Kada Amžinasis Sūnus sako: "Niekada neteiskite vieni kitų,.." tai man primena kaip skaičiau Urantijos Knygoje, jog angelai ir kitos dvasios neteisia kitų, tik Dienų senieji gali priimti nuosprendžius Orvontone, (jei teisingai prisimenu). Nežinau kokia ten buvo vieta, bet tikrai padėjo suprasti tą gailestingumą visatoje, o šis mokymas tai priminė.

Vaidas
2008-06-14 22:37:32
Džiaugkimės įtikėjimo dovana , nes ne viską galima logiškai išmąstyti ir paaiškinti kitų įtikėjusiųjų gaunamas dangiškąsias dovanas , kurios nustelbia bet kokį loginį paaiškinimą .
Tų dvasinių paslapčių visada bus mūsų praktiniam žemiškam protui . Tik Dievo dvasia gali praskleisti paslapties šydą ir duoti įtikėjimo dovaną per mūsų minčių Derintoją . Tik tiems žmonėms , kurie artimai bendrauja su savo dieviškuoju minčių Derintoju gali pradėti skleistis Rojaus Švenčiausios Trejybės paslaptys . Viso to reikia melsti Dievo Tėvo , kad vis daugiau ir daugiau meilės bangų ir dvasinės išminties suprastų mūsų protas ir pajaustų širdis .

Petras
2008-06-14 22:10:15Mes visi jauciame parama ir globa dvasiniu butybiu, esame apsupti TEVO MEILES, SUNAUS KUREJO DVASINGUMO ir GAILESTINGUMO ir VISATOS MOTINOS DVASIOS ISMINTIES. Tik ne visi dar ta suvokiame, ivardiname. Todel mums atrodo, kad esame skirtingi, bet TREJYBEI- DIEVUI mes visi labai brangus. Brangus ir mylimi vienodai. Ir skaitydami siuos mokymus vis daugiau zmoniu tai supranta. ACIU!

Vita
2008-06-14 21:00:03[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal