Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis – Todėl aš ir sakau dvasinius mokymus, kad galėčiau išplėsti ir jūsų požiūrį, ir tuo pačiu supažindinti ir kitus, kurie nieko nežino apie Gyvąjį Kelią – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2022 12 17


Mylimieji, mano vardas Algimantas. Aš ruošiu Dvasinius Mokytojus visai planetai, pradėjęs nuo Lietuvos. Sakau dvasinius mokymus lietuviškai gyvojoje šventovėje, turinčioje Kūrėjo Vardą – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje. Angliškai dvasinius mokymus sakau gamtoje, mieste. Ir dabar vyksta gyvosios pamaldos. Tarpusavyje mes bendraujame šiuo metu Skype platformos dėka. Tai yra prasmingas bendravimas, ir šitos dabartinės priemonės yra taip pat panaudojamos prasmingai.
Per garbinimą, o aš būtent atskiriu Kūrėjo garbinimą nuo prašymų maldos savuoju dvasiniu mokymu – tą darau sąmoningai – kad būtų tiems, kurie dalyvauja gyvosiose pamaldose, geresnis suvokimas, kas yra yra garbinimas, ir kuo skiriasi nuo prašymų maldos. Tai štai, atskirtis mano – įsiterpimas su dvasiniu mokymu. Tai štai, per Kūrėjo garbinimą aš išgirdau tokį teiginį – Garbinu ir šlovinu ir už tą Meilę, ir už būsimąją amžinąją kelionę. – Iš tikrųjų ta kelionė – ne būsimoji – jau yra pradėta kelionė. Mes jau esame kelionėje į savo Gimtuosius Namus – į Rojų – į Kūrėjo visų energinių virpesių sukoncentravimo Centrą. Tai yra kūrinijos viduryje esanti materiali Dvasinio Kūrėjo, neturinčio nei kūno, nei formos, jokio išorinio apvalkalo, visų energinių virpesių sukoncentravimo Buveinė – Centras. Ir ta kelionė yra būtent mums – urantams – jau pradėta. Kitiems gi mūsų dvasiniams broliams ir sesėms, kurie gyvena šitame pasaulyje, jinai dar neprasidėjo. Jie net nežino, kad yra tokia kelionė, nieko nežino apie save, kokia jų gyvenimo prasmė šitoje planetoje, apskritai kas jie yra nežino. Ir labai dažnai aš girdžiu sako – vieną kartą gyveni, reikia naudotis visais malonumais, kito karto nebus! Tai natūralu, kad tokia sąmonė – dar labai tamsi, neišgryninta, neišskaistinta – nežino, kad bus tokia – jiems bus – kelionė į Rojų. Tuo tarpu mes jau dabar garbindami visos kūrinijos Energinį Šaltinį, mes jau esame toje kelionėje. Mūsų gyvenimas jau yra tos kelionės vyksmas mums, kiekvienam asmeniškai, ir dėl to mums reikalavimai keliami Kūrėjo daug aukštesni negu tiems Jo Vaikams, kurie nieko negirdėjo apie šitą Amžinąją Kelionę. Mūsų atsakomybė taip pat yra daug didesnė negu visų kitų. Todėl aš ir sakau dvasinius mokymus, kad galėčiau išplėsti ir jūsų požiūrį, ir tuo pačiu supažindinti ir kitus, kurie nieko nežino apie Gyvąjį Kelią, su tokiu gyvenimu, su tokiu Gyvuoju Keliu.
Tai štai, vėl aš išgirdau pasakymą per garbinimą – ... garbinu, ir kad manoji energija susilietų su Tavąja energija. – Energija – tai yra pasekmė, ką mes juntame. Energija nėra mūsų siekis, kad susilietų. Net dar gi, kada mes sakome – kad būtų ne manoji, bet Tavoji Valia – arba – aš meldžiu, kad manoji valia sutaptų su Tavąja Valia – tai šiuo atveju mes esame tie aktyvūs, mes sakome, nukreipdami į save, kaip į asmenį, tą norą. O, kada išgirdau tą pasakymą, kad energija turėtų susilieti – mano energija su Kūrėjo Energija – tai yra ta pasekmė, kad susiliejimas energijų – Kūrėjo ir mano – yra tada, kada aš, kaip asmenybė, susilieju su Kūrėjo Asmenybe. Susiliejimas vyksta, kai aš priimu sprendimą – nuoširdų sprendimą – kaip asmuo, jog mano energija susilies su Kūrėjo Energija tik, kada aš susiliesiu su Kūrėjo Asmeniu. Sprendimą aš priimu sąmoningai, kaip asmenybė. Kūrėjas irgi yra sąmoningas, skleidžiantis energiją, kaip Asmenybė. Štai, kada abi asmenybės susilieja, tie virpesiai ir sueina kaip į du sueinančius indus. Tie virpesiai tai yra pasekmė mūsų, kaip dviejų sąmoningų asmenybių, susiliejimo pasireiškimas, kurį mes galime paliudyti savo būsena – pakilimu, pakylėjimu, ir tuo pačiu Palaima, ir Ramybe viduje, nes būtent Kūrėjas teikia tokį sustiprinimą – iškilimą virš aplinkos, patraukimą link dvasinio išaukštinimo, pakylėjimo, pranokstant materiją. Tai štai, tokia yra pasekmė – tų energinių virpesių susiliejimas. Ir dar gi aš net sakyčiau, kada mes sakome – kad valia mūsų susilietų – galbūt net geriau derėtų sakyti – kad aš, kaip asmuo, susiliečiau su Kūrėju, kaip Asmeniu. Kas yra valia? Tai yra sąmoningas sprendimo pasirinkimas – kokį aš pasirenku sprendimą, kada yra daug, pavyzdžiui, kelių sankirtoje, sankryžoje – daug kelių – ir man reikia apsispręsti, kur pasukti. Tai štai, mano sąmoningas apsisprendimas yra mano valinis veiksmas, kokį aš kelią pasirenku toje kelių sankirtoje, kelių sankryžoje – iš daug kelių renkuosi tiktai vieną, ir pradedu eiti tuo keliu. Galbūt jis man iškart tampa svetimas, aš priimu valinį sprendimą vėl sugrįžti į tą ankstesnę sankryžą ir pasukti kitu keliu, bet tą aš darau, kaip asmuo, priimdamas tą valinį sprendimą. Kada yra Kūrėjo Valiniai Sprendimai, ir mums skirta galimybė taip pat priimti sąmoningą prendimą, tai mes tada darytume tikslesnį veiksmą, susiliedami su Kūrėju, ir valia tada savaime būtų sulieta tarpusavyje. Tas valinis sprendimas būtų toks, koks yra Kūrėjo Valinis Sprendimas dėl to, kad mes vėl – abi asmenybės – susiliejome, ir vėl yra du susieinantys tarpusavyje indai. Reiškia, valiniai virpesiai yra tame inde savo dažniu sutampantys, ir tada nebegali būti kitokio kelio kaip tiktai asmenybių susiliejimas, ir jų valios bendras pasireiškimas. Dėl to net ir aš jums dažnai pakartoju, kad Gyvasis Kelias tai yra – Kūrėjo garbinimas, sąmoningai priėmus tokį sprendimą, studijos, apreiškimai, kas yra Kūrėjas, kas yra kūrinija, kas esame mes, kokia mūsų prasmė, ir veiksmas su Kūrėju taip, kaip Kūrėjas veda iš vidaus – veikimas su Kūrėju visumos Gerovei. Tai štai, mes jau esame kuo stipriau susilieję su Kūrėju, tuo ir mūsų valios susiliejimo pasekmė yra ryškiau pasireiškianti veiksmu visumos Gerovei, ir net studijose mes taip pat uoliau studijuojame dvasinius šaltinius. Todėl man ir kyla, išgirdus atitinkamus teiginius, juos pakoreguoti, išplėsti kontekstą, ką aš ir šiuo mokymu taip pat jums stengiuosi paaiškinti.
Ir dar vieną noriu pasakyti epizodą. Mes iš tikrųjų turime įvairių problemų net fiziniu lygmeniu – sutrikimų, energinių sutrikimų, kurie pasireiškia fiziniu skausmu, negalavimu. Ir, studijuojant Urantijos Knygos Apreiškimą, štai šitą nuostabų Epochinį Apreiškimą, yra epizodas, kada Jėzus su apaštalais Kapernaume jau ruošėsi iškeliauti iš šito miesto, pas juos atėjo Mangus, centurionas, romėnas, bet atėjo ne tiesiogiai pas juos, atėjo prašyti Jėzaus pagalbos, bet atėjo ne pas Jėzų, kadangi nedrįso pas jį ateiti tiesiogiai, jis manė, kad jis nėra vertas kreiptis į Jėzų, tada jis kreipėsi į religinius vyresniuosius, manydamas, kad jie turės didesnį poveikį Jėzui, nes jo atėjimo tikslas buvo prašyti Jėzaus, kad jis išgydytų jo ištikimą pasiuntinį, kuris buvo prie mirties. Ir, kada religiniai lyderiai išgirdo tokį prašymą, keletas iš jų nuėjo pas Jėzų ir paaiškino šitą padėtį, ir Jėzus sako – Gerai, eime. – Ir Mangus, tas centurionas, paaiškino Jėzui – Aš nedrįsau kreiptis į tave tiesiogiai, nes manau, kad nesu vertas. Lygiai taip pat aš nedrįstu prašyti, kad tu užeitum į mano namus, į vidų. – Ir Jėzus sakė – Gerai, einam. – Ir dar jis atsigręžė į apaštalus ir tarė – Niekur nemačiau Izraelyje tokio tikėjimo, kokį turi šitas centurionas! – Ir tą pačią akimirką tarnas, pasiuntinys centuriono, pradėjo taisytis iki jis visiškai pasveiko, vėl sugrįžo į savo tarnybą. Tai šitoks epizodas, po kurio dokumento autoriai, tai yra Tarpinės Būtybės, kurios naudojo įvairius šaltinius, aprašydamos tuos epizodus, teigė maždaug taip – Mes nežinome, kas įvyko tuo metu – ar kažkokios nematomos būtybės dalyvavo suteikiant išgijimą šitam pasiuntiniui? Tiesiog mes niekur net neradome dokumentų, kurie būtų paaiškinę, kas buvo tuo metu, tiktai patį faktą. – Aš šitą sakau tik dėl to, kad iš tikrųjų nematomos būtybės dalyvauja žmones gydant. Tą liudija ir epizodai, kai išgydavo labai daug žmonių ten, kur būdavo Jėzus. Jeigu nors kiek jo viduje suvirpėdavo, ir, jeigu tai neprieštaraudavo Tėvo Valiai, įvykdavo išgijimas, bet jis įvykdavo daugybei žmonių! Todėl net ir tai, kad šiuo atveju dėl centuriono pasiuntinio išgydymo nėra jokių duomenų, kurie buvo prieinami Tarpinėms Būtybėms rašant Jėzaus gyvenimo ir mokymų dalį, rodo, kad ne viskas yra atskleidžiama iki galo tokio statuso, pavyzdžiui, būtybėms, kaip Tarpinės Būtybės. Yra dokumentai, kurie, aišku, paaiškina, kas įvyko su tuo pasiuntiniu, koks buvo pagijimo procesas, bet žemesnio statuso tvariniams jis, na, nebuvo prieinamas. Taip pat tai liudija, kad ne viskas yra kiekviename epizode, kad štai yra stebuklingas pagijimas – žmogaus akys nemato proceso, bet mato jo pasekmę – išgijo. Bet daug pagijimų, kaip ir Jėzus sakydavo – Jus išgydė įtikėjimas! – vidinis gyvas būsenos pojūtis, ir nedalyvaujant jokiom nematomom būtybėm. Tiesiog įtikėjimas leidžia pakeisti visą medžiagų apykaitą, hormonų visą pasireiškimą šitame fiziniame organizme.
Įtikėjimas yra milžiniška galia! Pasitikėjimas Kūrėju yra dar didesnė, kaip katalizatoriaus, rolė tam įtikėjimui, kad jis nesubliūkštų!
Tai štai, dėl to mes ir turime – viduje – taip pat žinoti, kaip Dvasiniai Mokytojai, kada sunegaluoja žmogus ar, kada mes patys pajuntame sunegalavimą, tai ne kiekviename epizode gali pasireikšti Apvaizda. Gal mums reikia tik savo įtikėjimą sustiprinti, pagilinti, ir viskas pradės sugrįžti į Kūrėjo numatytą energinę pusiausvyrą šitam materialiam pavidalui, bet vis tiek tai yra per santykį su Kūrėju. Mes dažnai manome, kad štai Apvaizda pasirūpins, padarys! Mes meldžiame, kad ji padarytų! Tai yra daug lengviau negu pačiam įtikėjimu pasiimti tą pagijimo pasekmę, nes čia jau yra mūsų aktyvus veikimas. O, kada yra labai sunki fizinė būsena, labai sunku tą patį procesą patirti, imtis sąmoningų veiksmų štai savąja valia priversti save ką nors padaryti. Todėl pasitikėjimas Kūrėju turi lemiamos reikšmės net ir mūsų veikimui, kada mums yra – fizine prasme – sunegalavęs kūnas – pasitikėjimas Kūrėju, ir iš to išplaukiantis pasitikėjimas savimi.
Mes esame pirmeiviai Gyvajame Kelyje, ir mūsų atrama yra tiktai Kūrėjas! Yra juk įvairių pakraipų, kada žmonės gydosi homeopatiniais vaistais, kurie yra natūralūs – ne cheminiai – bet jie vis tiek iškelia tuos vaistus virš Kūrėjo. Taip, tie augalai yra iš Kūrėjo, aišku, bet, kada tu save nukreipi į Kūrėją, ir, kada tas pasitikėjimas Kūrėju, ir tavo įtikėjimas suliejamas dvasinės asmenybės valios sprendimu, reiškia, sąmoningu sprendimu, kad su Kūrėju tą galima padaryti dar veiksmingiau, tai yra dar stipresnis valinis pripažinimas – Kūrėjo išaukštinimas – ir tą gali padaryti tiktai jaučiantis būseną – vidinę būseną – tos akimirkos būseną – kad Kūrėjas yra – Pats Stipriausias, Galingiausias gydymo Instrumentas – Gyvas Instrumentas – prieinantis iki pat paties vidaus kiekvienos ląstelės, ne intelektualiai ištariant, bet būsena šitą patvirtinant. Todėl mes turėdami įvairių iššūkių mokomės ir tuo pačiu prisimindami ir šitas mano mokymo vietas, iškilus sunkiai padėčiai fizine prasme, tai irgi jūsų valiai didžiulis bus iššūkis – ar griebtis kokio nors vaisto – cheminio ar homeopatinio – ar Kūrėjo. Rekomenduoju Kūrėją! Amen.

Telydi mus Kūrėjo Meilė, Ramybė, ir Palaima.
Su Meile

Violeta
2022-12-30 17:21:07

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal