Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Sapne regėtas Sūnaus Arbitro atėjimas

Sveiki, mieli urantai :)
Noriu su jumis pasidalinti dar vienu įsimintinu savo sapnu.
Vieną vėlyvą vakarą sėdėjau ir mąsčiau: „Koks didelis šiuo metu yra susipriešinimas, o blogio pasireiškimai darosi vis aršesni... Be Kūrėjo įsikišimo visa tai nesibaigs niekada ir tik su Jo išmintinga pagalba įmanomas tas tikrasis Teisingumas“.
Taip pamąsčiusi nuėjau miegoti.
Ir štai susapnuoju aš sapną, kurį pasistengsiu kuo išsamiau aprašyti:
„Sapnuoju, kad aš esu mokyklos, kurioje mokiausi ir baigiau (šiuo metu ji vadinasi Vilniaus Žvėryno gimnazija), stadione. Dabar stadionas atrodo šiuolaikiškai, o aš sapnuoju, kad esu dar savo vaikystės stadione – tokiame paprastame, kur aplinkui yra tiesiog iš tamsios žemės nugludintas platus bėgimo takas, kurio šonuose sudėti nedideli cementiniai bordiūrai, o stadiono viduryje auga žolė ir galuose stovi seni balti futbolo vartai :)
Ir štai aš stoviu tokiame stadione ir matau, kad jo bėgimo tako pakraščiai yra apžėlę žole, ir jos jau būta pakankamai aukštos, kad kažkas ją nušienavo, bet nesugrėbė. Man toks vaizdas atrodo labai netvarkingai, todėl pradedu tą žolę grėbti. Bet, grėbiant žolę, man pradeda nepatikti ir tai, kad labai matosi ant tako ir įsišaknijusi apatinė nušienautos žolės dalis. O tuo metu prie mokyklos pastato stoviniuoja būrelis jaunimo. Pamatę, kad aš čia darbuojuosi, jie visi prieina prie manęs, o viena mergina, išėjusi į priekį, garsiai pasisiūlo visos grupės vardu man padėti. Aš, žinoma, neprieštarauju. Tada vienas iš to būrelio vaikinų sako: „Reikia ne tik nušienautą žolę nuo tako sugrėbti, bet ją išrauti su šaknimis“. Ir vaikinas iš karto atsitupia ir pradeda su kauptuku purenti žemę aplink augančią žolę, kad lengviau būtų ją išrauti. Po jo išreikšto pasiūlymo, aš apžvelgiu visą stadioną – na, pagalvoju, stadionas nemažas, bet visi kartu pakankamai greitai sutvarkysime ir bus gražu, tvarkinga – viskas bus taip, kaip ir turi būti ir, žinoma, žolė taip greitai neatžels :) Ir visi „kimbame“ į darbą. Ir taip mums darbuojantis, prie mūsų pradeda rinktis vis daugiau ir daugiau žmonių - liaudiškai tariant „paspoksoti“ ką mes čia veikiame. Bet jie mums nepadeda, o stovi ir pradeda tarpusavyje komentuoja mūsų darbą. Ir prisirenka tiek daug žmonių, kad tarsi veiksmas persikelia į uždarą patalpą, kurioje yra 2 dideli kambariai be jokių baldų (vien tik sienos), o tuos kambarius skiria siena, kurioje yra atvertos durys. Viena žmonių grupė stovi viename kambaryje, o kita – kitame. Ir iš tų abiejų kambarių tos dvi žmonių grupės pro atvertas duris nesustodamos viena ant kitos rėkdamos ginčijasi. Ir visi šie žmonės (tiek esantys viename, tiek kitame kambaryje) atrodo absoliučiai vienodai – tarsi tamsiai pilki šešėliai.
Ir staiga, viename iš kambarių, toje pilkoje žmonių masėje atsiranda vyras, kuris yra apsirengęs akinančio baltumo ilgu apdaru ir iš apačios įstrižai apsijuosęs aukso spalvos audiniu, kurio galai ant kairio peties yra susegti gražia sage. Vyras mielo veido, su neilga barzdele ir geltonais, vešliais, švelniai banguojančiais iki pečių plaukais. Jis laiko rankose priešais save išskleistą iki metro ilgio ir tiek pat pločio balto lapo plakatą, ant kurio tarsi priklijuota keletas spalvotų nuotraukų. Vyras tyliai, nieko nesakydamas, ir labai atsargiai bando iš tos pilkos žmonių minios išeiti. Ir žmonės po truputį, vienas po kito, pradeda į jį atkreipti dėmesį, ir kas pamato – nustoja ginčytis ir nutyla. Vyras, visą laiką tylėdamas, prieina prie sienos, kuri skyrė tuos du kambarius, ir netoli atidarytų durų, pro kurias tos dvi minios žmonių viena ant kitos šaukė, vėlgi tylėdamas, atsisėda ant grindų ir atsirėmęs į sieną, prisisega juodos spalvos saugos diržu – tokiu, koks būna mašinose. Tuomet jau visi žmonės – tiek stovintys viename, tiek kitame kambaryje – pamato šį vyrą ir, žiūrėdami į jį, absoliučiai visi nutyla. Tai matydama, aš dar sapne suprantu, kad čia atėjo Sūnus Arbitras ir pabundu“.
Pabudusi, aš prisiminiau, kad apie Sūnaus Arbitro atėjimą esu skaičiusi Algimanto išleistose Jėzaus Kristaus ir Kūrėjo apreiškimų – mokymų knygose. Ir, suradusi tas vietas, kur rašoma apie Sūnaus Arbitro atėjimą, aš jas dar kartą perskaičiau.
Gal kas norėsite žemiau mano paminėtus šių knygų skyrius apie Sūnų Arbitrą perskaityti pilnai, o aš tiesiog parašysiu keletą citatų:
1. Knygos „Jėzus Kristus Kalbu Jums Vėl“ 156 skyriuje „Mano antrasis atėjimas“ yra parašyta:
„Iki mano antrojo atėjimo pas jus, Tėvas ir aš atsiųsime dar vieną Sūnų, kuris jus ves dvasiniu meilės ir tiesos keliu žmogaus kūno pavidalu. Jis ateis tarp jūsų nepraėjus daug laiko. Dar šitos kartos žmonės galės apie jį išgirsti ir net kai kurie su juo dirbti drauge, bendrauti su juo, kad dvasios patyrimas būtų perduodamas jūsų sieloms, o jūs galėtumėte savo patyrimą perduoti kitiems savo sielos broliams ir sesėms. Ir šito mano dvasios brolio pasirodymas sustiprins jus, ir daugelį pakvies į iki šiol neregėto masto tarp jūsų dvasinę teisingumo tarnystę.“
2. Knygos „Gyvoji Tyla“ 83 skyriuje „Amžinojo Sūnaus-Motinos mokymas apie Makiventos Melkizedeko statusą ir Sūnaus Arbitro, Mondžoronsono, atėjimą, Rojaus Trejybės gyvoji šventovė, Vilnius 2012 12 22“ yra parašyta:
„Kadangi dabar jūsų aplinka turi daug neteisingumo apraiškų, todėl natūralu, jūs negalite patys savaime pasiekti to teisingumo įsiviešpatavimo visos planetos lygiu, visos planetos mastu. Dėl to Mes ir atsiųsime kitą Savo Sūnų – Sūnų Arbitrą – atstatyti teisingumo.“
„Todėl Sūnaus Arbitro atėjimas į šitą planetą jau savojo aukščiausio rango dvasinio asmens buvimu suteiks būtent tą energinę išraišką, kad jūs pradėsite patirti ramybę – būseną – kuri iš vidaus jus energiškai pakylės, nors jisai neištars jums nė žodžio, bet energiškai jūs jausite poveikį“

Gal kam nors iš jūsų kils kokių minčių dėl mano regėto sapno arba gal prisiminsite, ką esate skaitę ar girdėję iš kitų Algimanto priimtų Šviesos Šaltinių apie Sūnų Arbitrą - būtų labai įdomu komentaruose paskaityti :)

Visiems ramybės ir mielų akimirkų su Kūrėju :)
Laura

Vilniete
2023-08-24 16:03:41

Komentarai

Satja Narajana Radžu-Šri Satja Sai Baba
1926m.gimė Indijoje.Mirė-2011m.
Avataras,mokė žmones surastiTiesos kelią, padėjo ir padeda žmonėms..
Vietovėse,kuriose žmonės kentėjo nuo vandens trūkumo,o geriamasis vanduo turėjo sveikatai kenksmingų priemaišų,Jo dėka buvo įvestas vandentiekis, gyventojai dabar vartoja geros kokybės vandenį.
Įkurta mokymo įstaigos, kuriuose
ruošiami aukštos kvalifikacijos specialistai.Mokslas jose nemokamas, gydymo įstaigos, kuriuose yra teikiamos gydymo paslaugos ir dirba aukštos kvalifikacijos gydytojai, gydoma be mokesčių

Rimantas
2023-08-24 20:37:23[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal