Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Pagalbinės Proto Dvasios, veikiančios žmonių ir gyvūnų protus – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2023 08 20

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Aš įkūriau gyvąją religiją Kūrėjo vardu pavadintą – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – gyvąją šventovę taip pat tuo pačiu vardu vadinamą. Ir štai mes dabar esame gyvosiose pamaldose, ir sakau tą dvasinį mokymą per gyvąsias pamaldas.
Aš čia su vienu jaunu vyru kalbėdamas paklausiau – Ar esi ką nors girdėjęs apie Šventąją Dvasią? – Ne – sako – nieko negirdėjau, nežinau, kad tokia yra. – Aš jau maniau, kad katalikų krašte tai yra girdėję, na, tokį pavadinimą – Šventoji Dvasia – bet pasirodo, kad nelabai. Aišku, jauni žmonės turi kitų interesų, nesidomi tokiais dalykais. Kita vertus, mes žinome, kad Šventąją Dvasią, kaip žodį – du žodžius – terminą – žinome ir iš kokio šaltinio yra kilusi Šventoji Dvasia. Taip pat žinome Tiesos Dvasios terminą, žinome iš kokio šaltinio Tiesos Dvasia yra kilusi. Žinome Minties Derintojo Dvasią – iš kur kilusi šitoji Dvasia. Bet yra dar žmoniją laukinio stadijoje vedančios Septynios Pagalbinės Proto Dvasios!
Ir štai, man skaitant Urantijos Knygos epochinį apreiškimą, labai patiko tos – tos mintys, apibūdinančios Septynias Pagalbines Proto Dvasias. Aišku, apie jų egzistavimą iki Urantijos Knygos epochinio apreiškimo mes nė vienas nežinojome visoje planetoje – nieko nežinojome. Dabar, kada aš sakau jums šitą dvasinį mokymą, tai yuotube, kada jis bus patalpintas, galbūt jį pasižiūrės vienas kitas ir nelankantis mūsų gyvosios Šventovės – ir tuo pačiu pirmą kartą išgirs, kad tokios Pagalbinės Proto Dvasios egzistuoja, ir kad žmogus jas viduje turi. Jeigu mes kalbame apie Tiesos Dvasią, tai Sūnaus Kūrėjo dvasia – Šeimininko Sūnaus Kūrėjo dvasia – kuris buvo įsikūnijęs Jėzaus iš Nazareto tapatybe – prieš du tūkstančius metų mūsų planetoje – kada jis užbaigė šitą savo Misiją, jis buvo iškeltas į aukštesnį dvasinį rangą – iš Sūnaus Kūrėjo į Šeimininko Sūnaus Kūrėjo dvasinį rangą. Ir štai tada jis išliejo drauge su Tėvu savo dvasią – Tiesos Dvasią – o Tėvas išliejo savo dvasią – Minties Derintoją – kiekvienam iš mūsų nepelnytai, tiesiog apdovanojo visą žmoniją, visus nesutrikusio proto vaikus. Tuo tarpu Pagalbinės Proto Dvasios, jos jau veikė mirtingojo protą iš vidaus – veikė. Jos yra pagal savo veikimo eiliškumą, tai pradžia nuo Intuicijos Pagalbinės Proto Dvasios. Ir būtent pirmąsias Penkias Pagalbines Proto Dvasias turi ir gyvūnai. Gyvūnai, tai, sakykim, jau aukštesnio proto gyvūnai. Tai Pirmoji Pagalbinė Proto Dvasia yra Intuicijos. Intuicijos Pagalbinė Proto Dvasia išskiria gyvybinę kategoriją, kuri jau turi tokį protą, kad jį galima pamokyti. Nemokomas protas – gyvūnų protas – yra taip pat neapleistas. Jis yra organizuojamas, prižiūrimas Pagrindinių Fizinių Kontrolierių. Yra driežas, sakykim, tu driežo proto negali išmokyti nieko. Jis negali įgyti kažkokių, na, įgūdžių, ką tu jam sakysi, rodysi, jis vis tiek neišmoks nieko. Tai štai tokie jau gyvybės individai yra Pagrindinių Fizinių Kontrolierių priežiūroje – ir juos būtent veikia Pagrindiniai Fiziniai Kontrolieriai. O jau Intuicijos Pagalbinė Proto Dvasia – Pirmoji – Intuicijos – jinai jau mėgina užmegzti tam tikrą ryšį su tokiu protu, kuris yra aukštesnis – tai, jeigu mes imsime žinduolius. Dėl to, kada yra antrosios Pagalbinės Proto Dvasios veikimas – Supratimo Pagalbinė Proto Dvasia – tai leidžia jos pasireiškimas tokio gyvūno prote greitai suprasti aplinką ir priimti sprendimus toje aplinkoje. Gyvūnai tą turėdami – Pagalbinės Proto Dvasios – Supratimo Proto Dvasios – veikimą jų prote, jie ir gali greitai orientuotis aplinkoje, priedo, jie turi dar ir tuos impulsus, tai uoslės išvystytas tam tikras instinktas, klausos pranokstantis, sakykim, daugelį kartų žmogaus klausą. Tai štai toje aplinkoje jie ir sugeba greitai priimti sprendimus, kaip tą auką galima susimedžioti sau, kad nežūti iš bado.
Trečioji Pagalbinė Proto Dvasia yra Drąsos. Ypač ji reikalinga mirtingąjam, kad jis tuos, tuos, sakykim, suprastus viduje teiginius galėtų Pagalbinės Proto Dvasios, kuri vadinama – Žinių Proto Dvasia – galėtų suvienyti į tai, kas yra aukštesnis tam tikras motyvas, kilnesnis motyvas. Tada pradeda veikti jau Patarimo Dvasia – Pagalbinė Proto Dvasia – Patarimo Dvasia. Tai leidžia užmegzti bendradarbiavimą. Žmogus nesusigalvoja tokio bendradarbiavimo tarp įvairios aplinkos savaime, savo protu, kad išmąstytų – tai yra suteikta Kūrėjo pagalba, kuri viduje stimuliuoja jį suprasti tą bendradarbiavimo svarbą, nes vienam neįveikti, sakykim, atitinkamų stichinių reiškinių, bet jau bendradarbiaujant su kitais, galima nuo jų apsisaugoti. Kūrėjas tą sumano, ir tuo pačiu padeda mirtingąjam, kad jisai pasireikštų Gėrio linkme – Gėrio linkme. Kada atsiranda didesnis impulsas – impulsas, kaip Garbinimo Pagalbinės Proto Dvasios, kurios neturi gyvūnija, tik mirtingasis tą turi, tai jau išsiskiria, kad štai visi iki tol buvę ir Penkias Pagalbines Proto Dvasias turintys – gyvūnai, žvėrys – jie neturi jokios išlikimo vertybės – jie neformuoja sielos išliekančios.
Ir kaip štai garbinimo akimirką girdėjau, kaip sako – tai yra amžina siela, aš garbinu Tave už amžiną sielą. – Taip, ta siela amžina, ji transformuojasi į dvasią, bet tai jau yra mūsų aukštesnis mirtingojo kategorijos, turinčios asmenybės statusą – išlikimo – mums suteikta Kūrėjo dovana – amžina dovana! Ir štai Garbinimo Dvasia – Pagalbinė Proto Dvasia – ji ir suteikia tam laukiniam mirtingajam impulsą viduje, pakelti savo žvilgsnį kažkur nuo tų materialių – alkio, instinktų patenkinimo, būsto, šilumos – į tai kažkas, kas yra aukščiau! Ne žmogus tą susimąstė – tai yra Kūrėjo – jo viduje suteikta Pagalbinė Proto Dvasia, kuri jam suteikia tokį impulsą – bet jis pajuto tą impulsą, kuris pradėjo pulsuoti jo prote, ir tas impulsas ima skleistis. Ir tada jis pradeda iškelti net ir virš tos bendruomenės, kurioje gyvena tam tikrą reiškinį, kurio jis negali kontroliuoti, tas reiškinys ar, sakykim, bus žaibas ar audra, ar koks nors kitas reiškinys, net ir kokia nors milžiniška augalo išraiška, tada jis paverčia tai tam tikru tabu – šito reiškinio tu negali valdyti, tai jį reikia išaukštinti – protas jį pradeda garbinti, įveda tabu, kad nieko negalima sakyti blogo apie tokį žvėrį, arba augalą, ir tada atsiranda totemai – ženklai, kurie pažymi ir to gentainio kūną kaip apsaugos ženklą, ir garbinimo ženklą.
Ir štai su Garbinimo Pagalbine Proto Dvasia tuo pačiu padovanojama irgi dovana, Kūrėjo sumanyta – Išminties Pagalbinė Proto Dvasia – nes jeigu jau pakėlė žvilgsnį į aukščiau esantį kažkokį reiškinį negu tiktai ta aplinka duodanti maisto, net jeigu jisai ir tą patį žvėrį, kurį panaudoja maistui – bet pradeda matyti, kad jisai yra turintis, na, didesnį protą negu kiti aplinkoje gyvenantys žvėrys – jis pradeda tą žvėrį iškelti, ir nustoja net jį medžioti paversdamas tabu ir garbinimo objektu. Tai štai, Išminties Pagalbinės Proto Dvasios pasireiškimas jau pradeda rodyti, kad tie sugebėjimai, kuriuos tas protas šitų Pagalbinių Proto Dvasių veikimo dėka, pradeda suvienyti tas sugebėjimo mirtingajame galias aukštesnės moralės kryptimi, ryžtingo taikymo kryptimi – aš buvau praleidęs, dar Pagalbinė Proto Dvasia yra viena – Drąsos – tai štai, drąsiai tą darant, bet Visumos Gėrio labui – Gėrio – aukštesnės evoliucinės pakopos labui, aukštesnio tos bendrijos, bendruomenės išsivystymo labui! Kūrėjas taip sumanė – Evoliucija negali iškart tapti aukščiausiu laipteliu. Tai yra kopėčios! Ir Pagalbinės Proto Dvasios tarsi paruošia tą dirvą – Tiesos Dvasios veikimui, Minties Derintojo veikimui – toms aukštesnėms dvasioms pasireikšti mirtingojo prote.
Ir dabar jūs pasižiūrėkite, koks yra Evoliucijos laiptelis bet kokioje valstybėje, ar jisai apima tas savybes, kuriose būtų pasireiškimas kuo ryškesnės Šviesos labui, kuo aukštesnės moralės labui, kuo geresnio bendravimo ir bendradarbiavimo visumos Gerovei labui? Ar šitos Pagalbinės Proto Dvasios veikia tuose žmonių segmentuose, kurie yra bet kokioje valdžioje – Afrikoje, Europoje, Amerikoje, Azijoje – ar yra tie vedliai, kurie būtent kreiptų veiksmus, mintis, ir mokytų savo valstybių žmones, kad būtent Evoliucinis Procesas būtų visumos Gerovei, visumos Šviesos labui – kai ir jų prote, juk šitos Septynios Pagalbinės Proto Dvasios yra, Minties Derintojas yra, Tiesos Dvasia veikia, Šventoji Dvasia taip pat veikia – o rezultatas?
Ką tai rodo? Tai rodo, kad tas mirtingojo materialus gyvulinės kilmės protas yra tiek užgožtas piktžolių – piktžolių – kad dvasinė Šviesa ir bet koks teiginys visumos Gerovei yra akimirksniu sunaikinamas – kaip cheminė kažkokia tai reakcija nepriimtina! Ir tada atsiranda, pasakyčiau, tokį galbūt tarmišką žodį, tokie smagūs – smagūs vyrukai ir moterėlės, slidūs, kurie užima tas vadovaujančias vietas, ir tada nukreipia visus žmones tam tikra linkme priimdami įstatymus, ir tuo pačiu susiaurindami žmogaus mąstymo laisvės lauką, kad jisai neturėtų laisvo išsiskleidimo savo – savo prote – kad jis būtų apribotas, ir tuo pačiu būtų kurstoma – nerimas, nepasitikėjimas rytdiena, neužtikrintumas dėl darbo, dėl savo ateities, dėl šeimos narių ateities, ypač dėl mažų vaikų – ir tokiomis aplinkybėmis, kada viskas jau daroma sąmoningai, tie žmonės pradeda jaustis taip, kaip nusikaltėliai pirmą kartą padarę nusikaltimą – jie jau turi suterštą atitinkamą veiksmą ir kitas gali jau kompromituoti tokį žmogų, ir jį priversti atlikti kitus nusikaltimus! Štai dėl to mes ir turime dabartinę padėtį, kai visi yra žmonės valdžioje, kuriems gali pareikšti kompromituojančių daugybę įvairių epizodų. Jie nėra laisvi – laisvo mąstymo niekada ir nesusiformavo jie, nes nebuvo Dvasinių Mokytojų, nebuvo tų išlaisvinančių iš to suvaržyto mąstymo vedlių! Bažnyčia, ji turėjo galimybę tą daryti, kadangi tai vis tiek, skatinimas žmogui atsiverti malda bažnyčioje – ten kur yra jau dvasiniai namai. Maldos namai turi būti! Čia, kada garbinant irgi buvo pasakyta, kad nereikia specialių jokių garbinimo namų – reikia. O kur gi bus kolektyvinis garbinimas, jeigu nebus Šventovės? Nebus vietos! O yra kiekviename pasaulyje, kiekvienoje Visatoje – net Rojuje – garbinimo Kūrėjo šventovės. Ir čia dėl to atsirado Šventovė. Turi būti vieta! Mes neturime statinio – bus ir statinys! Bet dabar yra mintis teisinga, kad garbinti mes galime bet kur – bet kad nereikia specialios garbinimo Šventovės, tai neteisingas teiginys. Reikalingas! Reikalinga Šventovė, ir ji bus! Tokia Kūrėjo Valia!
Kada tie, kurie taip, na, slidūs, kaip unguriai užima apgaulės būdu, falsifikuodami rinkimų rezultatus, nupirkdami alaus butelių ir skalbimo milteliais vietą Europos pseudosąjungoje, ir panašiai, pratęsdami rinkimus, pažeisdami įstatymą – kai ta Laisvės partija ateina, ir pažeidusi įstatymą paduoda pareiškimus, pažeidusi tą terminą pareiškimų padavimo – reiškia, visi rinkimai buvo neteisėti, jie turėjo būti panaikinti – visi rezultatai – ir skelbiami nauji rinkimai! Reiškia, visa valdžia šituos keturis metus buvo – ir yra – neteisėta valdžia Lietuvoje! Na, Jungtinėse Valstijose taip pat prezidentas neteisėtas! Dėl to, kad tie žmonės, turintys miklų – miklų protą, jie labai moka manipuliuoti kitais nuoširdžiais žmonėmis – jų protu! O kadangi Dvasinių Vedlių nebuvo, nebuvo žmonių, kurie galėtų viską susieti su Kūrėjo numatytu evoliuciniu procesu, kuris numatytas visai žmonijai.
Juk, įsivaizduokit, Gyvybės Nešėjai daro eksperimentus su gyvybės plazma – prieš numatant jos įterpimą atitinkamoje planetoje – kad iš jos išaugtų gyvybė, pasiektų asmenybės statuso lygį mirtingojo protą, kuris jau turi sielos amžiną išlikimą! Taigi ne palaida bala yra! Pusė milijono daroma eksperimentų, kol patvirtinamas geriausias modelis tai planetai pagal planetos apimtį, kokio ūgio turi išaugti tas žmogus. Jeigu bus milžiniška planeta, o išaugs keturių metrų aukščio mirtingasis, taigi jam bus sunku judėti – trauka didžiulė, ir kūną slėgs, kraujo apytaka vėl bus netinkama tokiam spaudimui. Viskas yra daroma ne šiaip sau, belekaip – pusė milijono eksperimentų! Ir dabar tarsi viskas būtų, kas vyksta planetoje nukreipta priešingai Evoliuciniam Procesui – tarsi visi tie prieš tai įvykdyti pusė milijonų eksperimentų iki gyvybės plazmos formulės patvirtinimo, tarsi buvo visiškai klaidingi, netinkami – kai toks yra, na, sakykim, taip, jovalas visoje žmonijoje! Ne! Čia yra tiktai epizodas Evoliuciniame Procese – epizodas! Bet jis urantų dėka – man vadovaujant – bus peržengtas šitas epizodas! Ir bus ta šalių vadovų ir konferencija, ir mokymai, jie bus! Jie važiuos pas mane mokytis – bus ta akimirka, kad ir jie sužinotų, kad ir jų viduje yra Pagalbinės Proto Dvasios, kad ir juos veda link Gėrio, kaip ir veda tuos pabudusius mirtinguosius, kuriuos mes vadiname – urantais – kad ir jie turi žvelgti į Kūrėją ne ritualine prasme, ypač religiniai vedliai, nesvarbu ar jie bus musulmonai, ar budistai, ar katalikai – kad jie turi atrasti Kūrėją savo viduje – Širdimi – ir tada neliks susiskaldžiusių! Ir tada Minties Derintojas galės prisibelst prie jų Širdies, ir sprendimai bus tada priimami ne taip, kaip dabar.
Tarp kitko šiandien klausiausi Lukašenkos dvi valandas. Jis davė išsamų interviu, yuotube yra, pasižiūrėkit. Jis puikiai šneka, puikiai šneka. Ir tą, ką aš girdžiu, jį, o aš jį stebiu nuo pat pirmųjų dienų, ir aš sakiau, kad tai yra vadovas – politine prasme vadovas – iš kurio reikėtų Lietuvos prezidentams mokytis. Šiandien iš jo reikėtų taip pat mokytis, bet iki tam tikro lygio – kur dvasiniai dalykai, jis jau ten yra bejėgis. Bet šiaip, kada jis sako atsakydamas į klausimą – O kodėl jūsų šalyje yra dabar dvigubai aukštesnis negu Rusijoje pragyvenimų lygis, yra švara visur, yra ekonomika, yra gamyklos veikiančios, žmonės turi darbą, kaime vyksta milžiniškas užimtumas žmonių, kolūkiai veikia nesugriauti, kodėl? – Sako – Aš neturiu jokių milijardų, neturiu jokių sąskaitų užsienyje, aš nesu suvaržytas milijardais, kaip yra suvaržyti kiti. Aš viską darau tautai – tautai darau – sako – jeigu aš nebūčiau tokio charakterio, aš negalėčiau, tada man reikalingi būtų turtai, manęs jie nedomina – sako – aš neapkenčiu pinigų, aš – sako – aš suprantu, pinigai reikalingi, bet aš jų neapkenčiu. – Ką aš jums irgi sakau – pinigai – tai yra pavergimo priemonė! Įsivaizduokit, kas būtų be pinigų? Galima tada dirbti bendradarbiaujant Brolystėje! O dabar, kai dar pinigai, tada viskas paverčiama preke komercializuojant, siekiant kuo didesnio pelno! Ir štai tada statomi namai visiškai iš netinkamų medžiagų, statybinės medžiagos visiškai netinka, kokybė irgi žema, ir gyventi tada tuose namuose neįmanoma – negyvos medžiagos! O Evoliucija numato, kad būtų gyvas statinys, kuris teiktų atgaivą ir Širdžiai, ir protui. Dabar pažiūrėkit, kokia architektūra, į ką ji panaši? Nėra architektūros! Nėra kūrybos kibirkšties – nėra Kūrėjo! Yra dėžutės, dėžutės, dėžutės, dėžutės..
Viskas yra ne pagal Kūrėjo Valią dėl to, kad Dvasinių Mokytojų nebuvo iki šiol. Nuo jūsų priklauso, kiek jūs turėsite gyvo ryšio su Kūrėju – su Kūrėju! Tada jūs semsit iš Kūrėjo jums teikiamus ir teiginius – ir jais gyvensite patys – gyvent jūs turite tais teiginiais, ir dalintis su kitais! Štai tada ir bus tie kiti apšviesti – apšviesti tąja Šviesa, kurią ir teikia ir Minties Derintojas, ir Tiesos Dvasia, ir Šventoji Dvasia, ir Garbinimo, ir Išminties Pagalbinė Proto Dvasia. Ne šiaip sau šitos Dvasios yra mums suteiktos kaip pagalbinės priemonės – o kad jas panaudotume! O čia yra mažas skirtumas, bet kokybė – milžiniška! Tarp visų kitų religijų – ir štai gyvoji religija – Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU!
Atraskit Kūrėją savo viduje ir gyvenkite Kūrėju taip, kaip veda Kūrėjas kiekvieną iš vidaus. Tada jūs ne tik žinosite, ką jums reikia daryti, bet jūs turėsite milžinišką Galią ir iš Kūrėjo – ir savo asmenybės – pažadintos, pabudusios, trokštančios, kad Gerovė būtų realiai visoje planetoje! Ir jūs tada trokšite šita Šviesa dalintis ir su kitais, kurie nepriklausomai nuo jų rango ar jie bus milijonieriai, milijardieriai – irgi šitą Šviesą trokšite ir jiems padalinti – kad tik jie pabustų, ir šituos savo milijardus panaudotų visumos Gerovei – kaip ir prezidentai panaudotų savo sprendimus visumos Gerovei, o ne savo interesų siauram tenkinimui. Taigi tiesiog, na, gėda, kad šitaip yra išnaudojamos valstybės, kai Kūrėjas sumanė tokią Šviesą – visiems – Šviesa su kiekvienu įnešamos Šviesos mažu spindulėliu. Amen.

DDaiva
2023-09-04 22:07:30

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal