Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL, ar Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.

Mielieji, siūlau jums temą DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė, ar kitų mūsų svetainėje patalpintų Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.
Kaip ją mes pildysime?
Kiekvienai dienai kiekvienas parašo PO VIENĄ citatą.
Tai reiškia, kad tai dienai gali būti kelios ar keliolika citatų, jeigu parašys tą dieną keli ar keliolika mūsų dvasinių brolių ar sesių, tačiau jie SAVO citatą parašys kiekvienai dienai tik VIENĄ. Ir šitoje temoje nereikia JOKIŲ KOMENTARŲ. Tegu čia kalba tik patys cituojami teiginiai, kurie išreiškia ir mūsų nuostatas ir supratimą.
Po kiek laiko mes jau turėsime daug citatų, ir jos taip pat bus mūsų ŠVIESINTOJOS. Ir jas galėsite taikyti savo kasdieniame gyvenime, galbūt rašydami sveikinimus, linkėjimus įvairiomis progomis, panaudoti kur nors kaip kokį šūkį ar kvietimą, galėsite pasiūlyti aptarti su savo draugais, arba net pasinaudoti savo mokymuose, kuriuos suteiksite kitiems savo dvasiniams broliams ir sesėms, kurie nuoširdžiai patys ieško didesnės šviesos. Tai labai nuostabus ir tuo pačiu praktiškas pritaikymas.
Citatas apribokite vienu ar dviem sakiniais, kad būtų galima vien tik iš jos suvokti giluminę prasmę ir be papildomo konteksto, tačiau jeigu manote,kad ji yra aiškesnė tik pateikus visą pastraipą, tuomet pateikite ir tokią citatą, juk svarbu būtent jūsų šviesos perteikimas.
Nurodykite citatos vietą.
Urantijos Knygos Knygos citatos yra žymimos tokiu būdu: 0009-05-06 ir tai reiškia 9 puslapį, 5 pastraipą, ir 6 eilutę pastraipoje. Puslapyje pastraipos skaičiuojamos tik tos, kurios turi pradžią tame puslapyje, todėl jeigu pastraipa prasideda viename puslapyje, o baigiasi kitame puslapyje, o jūsų pateikiama citata yra būtent tame puslapyje, kur citata baigiasi, tada ją pažymėsite nuline pastraipa 00, ir eilutę pažymėsite skaičiuodami 00 pastraipos eilutes. Nurodydami puslapį prieš tai rašote nulius - tris, du, vieną, ar nė vieno, priklausomai nuo to, koks puslapis, nes knygoje yra 2097 puslapiai.
Taip tinka nurodyti ir citatas iš Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, nes dabar yra tik vienas knygos leidimas, tad pagal puslapius visi galės lengvai surasti knygoje. Lygiai taip pažymėkite ir tas citatas, kurios yra paimtos iš Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2009-10-30 22:38:55

Komentarai

Tėvas kiekvienam iš jūsų padovanoja asmenybės dovaną, tą jūsų aš, kuris yra dvasia, kuris yra dvasinis, ir kuris yra amžinas. Tas, kas yra Amžinas, ir pats dovanoja tai, kas yra amžina, nes Jis yra net Amžinybės Šaltinis. Dėl to jūsų tikrasis aš, tam kad atsiskleistų savuoju charakteriu, jo spindėjimu, turi turėti kažkokį savo tapatumo pavidalą. Štai šitas pavidalas ir yra jūsų materialus, arba fizinis pavidalas, kurį jūs vadinate kūnu. Tačiau šitas kūnas nėra jūsų vidinis aš. Jis yra tik išorinis apvalkalas. Jėzus Kristus Kalbu Jums Vėl 084 - 01

VJANINA
2019-12-13 18:14:10Tai, ką meile vadinate jūs, labai dažnai neturi nieko bendro su Manąja Meile, nes jūs labai dažnai instinktus supainiojate su Mano Meile. Tai , kad jūs sakote , kad jaučiate meilę priešingai lyčiai ar savo vaikui, motinai, tėvui, tai nėra Mano tikroji Meilė. 102 -05 , Gyvoji Tyla.

astraasen
2019-12-12 19:11:07Dievo Tėvystė ir žmogaus brolystė pateikia dalies ir visumos paradoksą asmenybės lygiu. Dievas myli kiekvieną individą kaip atskirą vaiką dangiškojoje šeimoje. Tačiau Dievas šitaip myli kiekvieną individą; jis nėra joks asmenų gerbėjas, o jo meilės visuotinybė pagimdo visumos ryšį, visuotinę brolystę. 0138 - 03

Tėvo meilė absoliučiai individualizuoja kiekvieną asmenybę kaip Visuotinio Tėvo unikalų vaiką, vaiką be kopijos begalybėje, valios tvarinį, nepakeičiamą per visą amžinybę. Tėvo meilė šlovina kiekvieną Dievo vaiką, apšviesdama kiekvieną dangiškosios šeimos narį, griežtai apibrėždama kiekvienos asmenės būtybės unikalaus pobūdžio siluetą neasmenių lygių fone, nusidriekiančiame už visų Tėvo broliškosios grandinės ribų. Dievo meilė pritrenkiančiai pavaizduoja kiekvieno valios tvarinio transcendentinę vertybę, neklystamai atskleidžia tą aukštą vertybę, kurią Visuotinis Tėvas suteikė visiems ir kiekvienam iš savo vaikų, pradedant Rojaus statuso aukščiausiosiomis kūrėjo asmenybėmis ir baigiant valios orumo žemiausiomis asmenybėmis tarp žmonių laukinių genčių žmogiškųjų rūšių aušroje kai kuriuose evoliuciniuose laiko ir erdvės pasauliuose. 0138 - 04

Pati šita Dievo meilė individui pagimdo visų individų dieviškąją šeimą, Rojaus Tėvo laisvos valios vaikų visuotinę brolystę. Ir šitoji brolystė, būdama visuotinė, yra visumos ryšys. Brolystė, kada yra visuotinė, atskleidžia ne kiekvieno ryšį, bet visų ryšį. Brolystė yra visumos tikrovė ir dėl to atskleidžia visumos savybes kaip priešpastatymą dalies savybėms. 0138 - 05

VJANINA
2019-12-11 13:26:15Taigi kuomet jūs analizuosite tai, ką jums ką tik pasakiau, jūs tikrai pradėsite vis daugiau išskirti tai, jog apreikštoji religija yra ne kas nors kita, kaip aukštesnė tikrovė, kurią jūs priimate su savo dvasiniu asmenybės protu, kai jūs užmezgate savo gyvą meilės ryšį su Manimi ir atsigręžiate į Mane iš pradžią individualiai, kad išreikštumėte savo MEILĘ, kurią gavote iš Manęs, ir labai greitai jūs imate trokšti šituo jausmu pasidalinti su savo dvasios broliais ir sesėmis, ir tai priverčia jūsų asmenybę ieškoti savo dvasios brolių ir sesių tam, kad įvykdytumėte šitos pačios komunijos su Manimi veiksmą kolektyve. Ir šitoji suvisuomeninta religija yra apreikštoji religija, nes ji yra motyvuota ir kilusi iš GYVOS MEILĖS, KURIĄ JŪS PATIRIATE SAVOSIOS ASMENYBĖS VIDUJE. Kadangi tiek meilė, tiek asmenybė YRA MANO DVASINĖS IR AMŽINOS DOVANOS JUMS VISIEMS, todėl tiesiog natūralu, kad jūs trokštate sugrąžinti šitas pačias dovanas Man iš meilės, nes Manoji meilė ir Manoji asmenybės dovana jums yra GYVOS, IR JOS REAGUOJA Į SAVOJO ŠALTINIO TRAUKOS JĖGĄ. Tokiu būdu šita gyvoji komunija abiem lygiais – asmeniniu ir kolektyviniu, arba greičiau VISUOMENINIU – yra APREIKŠTOJI RELIGIJA, pripildyta MANOSIOS MEILĖS ir neturinti jokių materialių ritualų, kurie galėtų kokiu nors būdu atsistoti tarp Manęs ir jūsų. Štai kodėl apreikštoji religija taip pat yra MANOJI DOVANA JUMS, NES KAI JŪS ATRANDATE MANE SAVYJE, jūs nebegalite daugiau gyventi be gyvo ryšio su Manimi, kaip be jo gyvenote anksčiau iki šios naujos jūsų SUDVASINTO PROTO kokybės. Tai yra KVANTINIS ŠUOLIS, kaip jūsų mokslininkai tą galėtų įvardinti jūsų materialia kalba.(TĖVO-ROJAUS TREJYBĖS ASMENŲ-AŠ ESU mokymai,Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas - Kas yra APREIKŠTOJI religija? 2013 11 28, 2 pastraipa

VioletaP
2019-12-10 22:24:19Bet tikrovėje pati tikriausia malda yra komunija tarp žmogaus ir jo Sutvėrėjo. 0996 - 00 - 02

VJANINA
2019-12-10 15:13:47Tarp jūsų ir Dievo yra milžiniškas atstumas (fizinė erdvė), kurį reikia nukeliauti. Lygiai taip pat egzistuoja didžiulė dvasinio skirtumo bedugnė, kurios krantus privalu sujungti; bet nepaisant viso to, kas fiziškai ir dvasiškai jus skiria nuo Dievo asmeninio buvimo Rojuje, stabtelkite ir apmąstykite šį rimtą faktą, kad Dievas gyvena jūsų viduje; jis savo paties metodu jau nutiesė tiltą per šią bedugnę. Jis iš savęs pasiuntė savąją dvasią, kad gyventų jūsų viduje, ir kad sunkiai dirbtų su jumis, kada jūs siekiate savo amžinosios karjeros visatoje. (0039-05-02)

vvita
2019-12-08 23:38:48Mirtingojo egzistencijoje yra aukštesnių vertybių – intelekto įvaldymas ir dvasinis pasiekimas – kurie toli pranoksta būtiną žmogaus grynai fizinių troškimų ir akstinų patenkinimą. Žmogaus natūralus apdovanojimas talentu ir sugebėjimu iš esmės turėtų būti paskirtas savo aukščiausių intelektualių ir dvasinių galių vystymui ir sukilninimui. 1519 - 03 - 03

VJANINA
2019-12-07 12:54:01Būtent kaip tik dėl to, kad Jėzaus evangelija buvo tokia daugiapusė, tai per keletą amžių jo mokymų įrašus studijuojantys žmonės susiskaldę į tiek daug kultų ir sektų. Toks apgailėtinas krikščionių tikinčiųjų susiskaldymas kyla dėl to, kad jiems Mokytojo daugiapusiuose mokymuose nepavyko pamatyti jo neprilygstamo gyvenimo dieviškos vienovės. Tačiau kada nors tikri tikintieji į Jėzų savo požiūriu nebebus šitaip dvasiškai susiskaldę netikinčiųjų akivaizdoje. Visada mes galime turėti intelektualaus suvokimo ir interpretavimo įvairovę, net ir suvisuomeninimo skirtingus laipsnius, bet tai, kad nėra dvasinės brolystės, yra tiek nepateisinama, tiek ir priekaištautina.
Nepadarykite klaidos! Jėzaus mokymuose yra tokia amžinoji prigimtis, kuri mąstančių žmonių širdyse neleis jiems likti nevaisingoms amžinai. Tokia karalystė, kokią suvokė Jėzus, didelių laipsnių žemėje sužlugo; kol kas jos vietą užėmė išorinė bažnyčia; bet jūs turėtumete suvokti, kad šitoji bažnyčia dvasinės karalystės, kuriai yra trugdoma, tiktai lervinė stadija, kuri ją nuneš per šitą materialų amžių ir tolyn į dvasingesnę dieviškąją tvarką, kur Mokytojo mokymai galės turėti vystymuisi geresnę galimybę. Šitokiu būdu iš tikrųjų vadinamoji krikščioniškoji bažnyčia tampa tuo kokonu, kuriame dabar miega Jėzaus sampratos karalystė. Dieviškosios brolystės karalystė tebėra gyva, ir galiausiai ir tikrai iškils iš šito ilgo nugrimzdimo, lygiai taip tikrai, kaip drugelis galiausiai pasirodo kaip gražus išsirutuliojimas iš savo mažiau patrauklaus metamorfozinio vystymosi tvarinio.
( 1866-170-03)

Fredas
2019-12-07 12:21:11Pabendraukite su Tėvu kaip su pačiu nuostabiausiu draugu, kuriam galite pasipasakoti visas paslaptis. Ir tada pasėdėkite kelias minutes nieko nekalbėdami. Tiesiog tokioje nuoširdaus atsivėrimo būsenoje pati siela yra atsivėrusi Tėvo dvasios mokymui, kuris visą laiką jums yra suteikiamas. Tik tą mokymą išgirsti nėra taip paprasta. Siela turi būti labai nurimusi ir be galo atsivėrusi visu savo nuoširdumu. Tik tokia siela gali girdėti, ką jai sako Tėvo dalelė, Tėvo dvasia. Jėzus Kristus Kalbu Jums Vėl 080 - 00 - 03

Ir toks jūsų, kiekvieno, atsivėrimas ir bendravimas su Tėvu ir yra komunija. Gyvoji komunija. Štai tokios reikia Tėvui dovanos, bet jokiu būdu ne aukos. Ir tik tokia dovana pranoksta bet kokią auką, kokią gali įsivaizduoti mirtingasis. Tik tokia dovana yra gyva, dėl to ji turi realaus poveikio ne tik Tėvui, bet ir tam pačiam žmogui, 080 - 01

VJANINA
2019-12-05 10:48:59Bet Jėzus palaipsniui mokėsi išsakyti ne visas savo mintis, pateikti ne visas savo idėjas pasauliui, net ir savo paties motinai. Pradedant šitais metais, Jėzus nuolat vis mažiau atskleisdavo to, kas vyksta jo prote; tai yra, jis mažiau kalbėdavo apie tuos dalykus, kurių negalėjo suvokti vidutinis asmuo, ir dėl kurių jį palaikytų keistu arba skirtingu nuo eilinių žmonių. Visu savo išoriniu elgesiu jis tapo eiliniu ir paprastu individu, nors iš tiesų jis troško, jog kas nors jo problemas suprastų. Jis labai troško, jog būtų patikimas ir artimas draugas, bet jo problemos buvo perdaug sudėtingos, kad jas suvoktų jo žmogiškieji bičiuliai. Neįprastos padėties unikalumas vertė, kad savąją naštą jis neštų vienas.(1391-04)

vvita
2019-12-04 00:07:03
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal