Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL, ar Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.

Mielieji, siūlau jums temą DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė, ar kitų mūsų svetainėje patalpintų Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.
Kaip ją mes pildysime?
Kiekvienai dienai kiekvienas parašo PO VIENĄ citatą.
Tai reiškia, kad tai dienai gali būti kelios ar keliolika citatų, jeigu parašys tą dieną keli ar keliolika mūsų dvasinių brolių ar sesių, tačiau jie SAVO citatą parašys kiekvienai dienai tik VIENĄ. Ir šitoje temoje nereikia JOKIŲ KOMENTARŲ. Tegu čia kalba tik patys cituojami teiginiai, kurie išreiškia ir mūsų nuostatas ir supratimą.
Po kiek laiko mes jau turėsime daug citatų, ir jos taip pat bus mūsų ŠVIESINTOJOS. Ir jas galėsite taikyti savo kasdieniame gyvenime, galbūt rašydami sveikinimus, linkėjimus įvairiomis progomis, panaudoti kur nors kaip kokį šūkį ar kvietimą, galėsite pasiūlyti aptarti su savo draugais, arba net pasinaudoti savo mokymuose, kuriuos suteiksite kitiems savo dvasiniams broliams ir sesėms, kurie nuoširdžiai patys ieško didesnės šviesos. Tai labai nuostabus ir tuo pačiu praktiškas pritaikymas.
Citatas apribokite vienu ar dviem sakiniais, kad būtų galima vien tik iš jos suvokti giluminę prasmę ir be papildomo konteksto, tačiau jeigu manote,kad ji yra aiškesnė tik pateikus visą pastraipą, tuomet pateikite ir tokią citatą, juk svarbu būtent jūsų šviesos perteikimas.
Nurodykite citatos vietą.
Urantijos Knygos Knygos citatos yra žymimos tokiu būdu: 0009-05-06 ir tai reiškia 9 puslapį, 5 pastraipą, ir 6 eilutę pastraipoje. Puslapyje pastraipos skaičiuojamos tik tos, kurios turi pradžią tame puslapyje, todėl jeigu pastraipa prasideda viename puslapyje, o baigiasi kitame puslapyje, o jūsų pateikiama citata yra būtent tame puslapyje, kur citata baigiasi, tada ją pažymėsite nuline pastraipa 00, ir eilutę pažymėsite skaičiuodami 00 pastraipos eilutes. Nurodydami puslapį prieš tai rašote nulius - tris, du, vieną, ar nė vieno, priklausomai nuo to, koks puslapis, nes knygoje yra 2097 puslapiai.
Taip tinka nurodyti ir citatas iš Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, nes dabar yra tik vienas knygos leidimas, tad pagal puslapius visi galės lengvai surasti knygoje. Lygiai taip pažymėkite ir tas citatas, kurios yra paimtos iš Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2009-10-30 22:38:55

Komentarai

Orvontonas, septintoji supervisata, toji, kuriai priklauso jūsų vietinė visata, daugiausia yra žinomas dėl savo gausaus ir atsidavusio gailestingo tarnavimo, kurį dovanoja šių sferų mirtin­giesiems. Jis yra garsus dėl to būdo, kuriame vyrauja teisingumas, suminkštintas gailestingumu, o valdžia valdo remdamasi kantrybe, tuo metu, kai laiko aukos yra laisvai aukojamos tam, kad užtikrintų amžinybės stabilizavimą. Orvontonas yra meilės ir gailestingumo demonstravimas visatoje. (0182-01)

vvita
2021-01-16 23:47:50Tas susipainiojimas ir netvarka Urantijoje nerodo, jog Rojaus valdovams stinga susidomėjimo arba sugebėjimo reikalus tvarkyti visiškai kitaip. Kūrėjai turi visas galias tam, kad Urantiją paverstų tikru rojumi, bet toks Edenas neprisidėtų prie to, kad vystytų stiprius, kilnius, ir patyrusius charakterius, kuriuos šie Dievai taip užtikrintai kaldina jūsų pasaulyje tarp suvaržymų priekalo ir didžiulės kančios kūjo. Jūsų rūpesčiai ir vargai, jūsų išbandymai ir nusivylimai yra lygiai tiek pat dieviškojo plano dalis jūsų sferoje, kaip ir nuostabus tobulumas ir visų daiktų begalinis adaptavimasis prie savo aukščiausiojo tikslo centrinės ir tobulos visatos pasauliuose. 0258-06.

astraasen
2021-01-13 18:13:32Laisva valia jums ima trukdyti tik tada, kada atsiranda konfliktas tarp jūsų vidinio ego ir jūsų sielos besiskleidžiančio ego, arba dieviškojo ego, arba jūsų tikrojo ego. Tada jūs imate intensyviai mąstyti, kaip jums pasielgus. Tada jus ima draskyti vidiniai prieštaravimai, kurių nebūna tik paties primityviausio žmogaus prote, nes jis visiškai atsiduoda savo gyvybės išsaugojimo instinktams ir nieko nesusimąsto apie jo sukeliamų veiksmų pasekmes aplinkiniams savo sielos broliams. Lygiai taip pat konfliktų mirtingojo viduje nebeegzistuoja labai dvasingoje civilizacijoje, kuri jūsų dar tik laukia. Tokioje civilizacijoje konfliktų kelias, tiek išorinių, tiek ir vidinių, yra seniai praeityje, ir dabar visi žmonės kuria dvasingą visuomenę tarnaudami vieni kitiems. Ir toks harmoningas tarpusavio ryšys ir vidinis atsidavimas savyje atrastam Tėvui, panaikina bet kokias sąlygas dvasinių sukrėtimų ir konfliktų pasireiškimui. Tai nereiškia, kad tokia visuomenė nebeturi ką spręsti savo gyvenime. Ji gali ir toliau siekti, ir siekia, dar didesnio individo savojo aš tikro atsiskleidimo save dovanojant gerais darbais visai aplinkai – vaikams, bendraklasiams, bendradarbiams, visuomenei, kūrinijai, Tėvui. Dėl to šitoks vystymasis yra realiai grindžiamas Tėvo meile ir tiesa. Iš gyvenimo dingsta įtampa ir stresas, visas žmogaus gyvenimas įgauna džiugesio virpesius, nes savasis ego nebesiekia naudos sau kitų sąskaita, o stengiasi savo aš panaudoti visų interesų tenkinimo labui. Ir nuo to tik gausėja ir pačios visuomenės materialus gerbūvis, vystosi mokslas ir ekonomika, remiantis visumos poreikiais, o ne atskirų individualių grupių pelno intereso poreikiu. Jėzus Kristus KALBU JUMS VĖL naujasis leidimas ( 082 - 02)

Viljamas
2021-01-10 03:28:54Niekada jūs be Manęs neišspręsite problemų. O jūs tą mėginate daryti per kartų kartas. Juk jūs turite patarlę- nelipkite ant grėblio, nes gausite per kaktą. Ir jūs kas kartą stojatės ant to paties grėblio, atkakliai, Aš net sakyčiau, užsispyrusiai neigiate Mano buvimą. Sukuriate įvairias sąjungas, paneigdami Mano buvimą, priimate įvairius dokumentus,įstatymus, paneigdami Mano buvimą, Mano Teisingumą, Mano Meilę, Mano Grožį, Mano Gailestingumą. Jūs viską esate valstybėje iškraipę. Ir dabar tokių valstybių atstatyti Mano Šviesa neįmanoma. Meilės Galia,042-5.

astraasen
2021-01-09 21:48:58Būtent dėl šito Dievo fragmento, kuris gyvena jūsų viduje, jūs galite tikėtis, kada vis labiau susiderinate su Derintojo dvasiniais vedimais, daug pilniau pamatyti buvimą ir transformuojančią galią tų kitų dvasinių poveikių, kurie supa jus ir veikia jus, bet nėra neatskiriama jūsų dalis. Tas faktas, kad jūs intelektualiai nesuvokiate artimo ir intymaus ryšio su viduje gyvenančiu Derintoju, nė mažiausiu laipsniu nepaneigia tokio išaukštinto patyrimo. Artimumo su dieviškuoju Derintoju įrodymą sudaro vien tik dvasinių vaisių, duodamų individualaus tikinčiojo gyvenimo patyrime, pobūdis ir kiekis. "Iš jų vaisių tikrai pažinsite juos." (0064-07)

Jurgita
2021-01-08 10:17:56Įtikėjimas yra begalinis procesas, ir jis yra GYVAS SIELOS AUGIMO GYVAME RYŠYJE SU MANIMI PROCESAS. Todėl jo pakeisti negalima niekuo kitu, ir niekam. Todėl niekas iš jūsų negali įtikėti už kitą, net ir labai nuoširdžiai šito trokšdamas. Jūs melskite įtikėjimo kitiems, o sau dar gilesnio gyvo dvasinio ryšio su Manimi, tačiau vis tiek kiekvienas turi pats ASMENIŠKAI ATSIVERTI MAN, TURI ASMENIŠKAI DĖTI PASTANGAS, NUOŠIRDŽIAS IR ATKAKLIAS, PATS, IR KASDIEN. Ir tik tada bus atlygis – įtikėjimas ir gimimas iš dvasios. Tada kiekvienas, po gimimo iš dvasios, tampa Manuoju atspindžiu materialiu pavidalu – PAMILSTA VISUS. Ir tada nustoja būti motina ir tėvas, sūnus ir dukra, kaip iki šiol buvo įpratę žmonės graduoti į artimus ir mylimus, labiau artimus ir labiau mylimus, pačius artimiausius ir pačius mylimiausius, nes pačiais mylimiausiais tampa VISI IR KIEKVIENAS. Štai tik toks įtikėjimas yra GYVAS IR TIKRAS, ne iliuzinis ir nesusigalvotas. Tik tada jūs atstovaujate kaip Mano atspindys savo aplinkoje ir savo aplinkai, ir atstovaujate ne tik su meile, bet ir iš meilės MAN, IR VISIEMS VIENODAI. Gyvoji Tyla 77-03

Viljamas
2021-01-07 03:27:52Nors prisiartinimas prie Tėvo buvimo Rojuje turi laukti, kol jūsų dvasinis išsivystymas pasieks aukščiausiuosius ribinius lygius, bet jūs turėtumėte džiaugtis, suvokdami visą laiką esančią galimybę betarpiškai bendrauti su Tėvo padovanota dvasia, kuri taip artimai susieta su jūsų vidine siela ir su jūsų dvasingėjančiu savuoju aš. (0063-01)

Jurgita
2021-01-06 09:50:44Kosminio proto visuose asmenybės susivienijimuose egzistuoja tokia savybė, kurią būtų galima pavadinti "reagavimu į tikrovę." Būtent šitoji valinių tvarinių visuotinė kosminė dovana gelbsti juos, kad jie netaptų mokslo, filosofijos, ir religijos pateikiamų apriorinių prielaidų bejėgėmis aukomis. (0191 - 08 - 1-4)

VioletaP
2021-01-05 14:00:15Filosofiją jūs dar kažkaip suprantate, ir dieviškumą jūs suvokiate garbinime, visuomeninėje tarnystėje, ir asmeniniame dvasiniame patyrime, bet Grožio – kosmologijos – siekimą jūs visi perdaug dažnai apribojate žmogaus primityvių meninių pastangų studijavimu. Grožis, menas, didele dalimi yra kontrastų suvienijimo dalykas. Įvairovė yra esminė Grožio sampratai. Aukščiausiasis Grožis, ribinio meno viršūnė, yra Kūrėjo ir tvarinio kosminių kraštutinumų platybės suvienijimo drama. Žmogus, surandantis Dievą, ir Dievas, surandantis žmogų – tvarinys, tampantis toks tobulas, koks tobulas yra Kūrėjas – tai yra dieviškasis pasiekimas to, kas yra nuostabiausiai gražu, kosminio meno aukščiausios viršūnės pasiekimas.
Todėl materializmas, ateizmas, yra bjaurumo maksimumas to, kas yra gražu, ribinės antitezės aukščiausia viršūnė. Aukščiausiąjį Grožį sudaro panorama iš vienijamų variacijų, kurios yra kilusios iš ikiegzistencinės harmoningos Tikrovės. – 0646 – 05-06 – Pateikta Galingojo Žinianešio, besilankančio Urantijoje, Nebadono Apreiškimo Korpuso pageidavimu ir bendradarbiaujant su vienu iš Melkizedekų, Urantijos Planetos Princo vicegerentu.

Violeta
2021-01-04 15:04:47Juk savo namus jūs kartas nuo karto imate tvarkyti, ir kai kurių senų daiktų atsisakote, tiesiog jie jums jau nebereikalingi, jūs išmetate. Tuo tarpu PASĄMONĖ NIEKO NEATSISAKO, JI VISKĄ KAUPIA, nes jūs šito pasąmonės aruodo patys tvarkyti negalite. Tuo tarpu pats aruodas siurbia bet kokią informaciją, kuri yra aplinkoje. Jūsų niekas nemokė, kad reikėtų uždėti FILTRĄ tai informacijai, kurią jums pateikia aplinka, kad nebūtų pasąmonė teršiama, ir tuo pačiu tas CHAOSAS dar labiau augtų. O kadangi šita milžiniška sujaukta informacija yra dar fragmentuotai pateikiama atitinkamais teiginiais ir mokymais jūsų pačių draugų, mokytojų, dvasininkų, politikų, jūs iš tų fragmentuotų teiginių kuriate savo gyvenseną, jūs kuriate įvairias šventes, įvairias tradicijas. (04 - 10-17, Tėvo mokymas 2013 01 05 )

astraasen
2021-01-03 18:47:09
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal