Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL, ar Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.

Mielieji, siūlau jums temą DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė, ar kitų mūsų svetainėje patalpintų Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.
Kaip ją mes pildysime?
Kiekvienai dienai kiekvienas parašo PO VIENĄ citatą.
Tai reiškia, kad tai dienai gali būti kelios ar keliolika citatų, jeigu parašys tą dieną keli ar keliolika mūsų dvasinių brolių ar sesių, tačiau jie SAVO citatą parašys kiekvienai dienai tik VIENĄ. Ir šitoje temoje nereikia JOKIŲ KOMENTARŲ. Tegu čia kalba tik patys cituojami teiginiai, kurie išreiškia ir mūsų nuostatas ir supratimą.
Po kiek laiko mes jau turėsime daug citatų, ir jos taip pat bus mūsų ŠVIESINTOJOS. Ir jas galėsite taikyti savo kasdieniame gyvenime, galbūt rašydami sveikinimus, linkėjimus įvairiomis progomis, panaudoti kur nors kaip kokį šūkį ar kvietimą, galėsite pasiūlyti aptarti su savo draugais, arba net pasinaudoti savo mokymuose, kuriuos suteiksite kitiems savo dvasiniams broliams ir sesėms, kurie nuoširdžiai patys ieško didesnės šviesos. Tai labai nuostabus ir tuo pačiu praktiškas pritaikymas.
Citatas apribokite vienu ar dviem sakiniais, kad būtų galima vien tik iš jos suvokti giluminę prasmę ir be papildomo konteksto, tačiau jeigu manote,kad ji yra aiškesnė tik pateikus visą pastraipą, tuomet pateikite ir tokią citatą, juk svarbu būtent jūsų šviesos perteikimas.
Nurodykite citatos vietą.
Urantijos Knygos Knygos citatos yra žymimos tokiu būdu: 0009-05-06 ir tai reiškia 9 puslapį, 5 pastraipą, ir 6 eilutę pastraipoje. Puslapyje pastraipos skaičiuojamos tik tos, kurios turi pradžią tame puslapyje, todėl jeigu pastraipa prasideda viename puslapyje, o baigiasi kitame puslapyje, o jūsų pateikiama citata yra būtent tame puslapyje, kur citata baigiasi, tada ją pažymėsite nuline pastraipa 00, ir eilutę pažymėsite skaičiuodami 00 pastraipos eilutes. Nurodydami puslapį prieš tai rašote nulius - tris, du, vieną, ar nė vieno, priklausomai nuo to, koks puslapis, nes knygoje yra 2097 puslapiai.
Taip tinka nurodyti ir citatas iš Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, nes dabar yra tik vienas knygos leidimas, tad pagal puslapius visi galės lengvai surasti knygoje. Lygiai taip pažymėkite ir tas citatas, kurios yra paimtos iš Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2009-10-30 22:38:55

Komentarai

Žmogus pats pakyla ir pranoksta save, kada jis kartą ir iki galo suvokia, kad jo viduje gyvena ir stengiasi kažkas, kas yra amžinas ir dieviškas. Ir tokiu būdu būtent gyvas įtikėjimas į mūsų idealų viršžmogiškąją kilmę patvirtina mūsų tikėjimą, jog mes esame Dievo sūnūs, ir mūsų altruistinius įsitikinimus, tuos žmogaus brolystės jausmus, padaro tikrus. (1134 - 07)

VJANINA
2022-05-26 21:21:57Kiekvienas mirtingasis, kuris sąmoningai ar nesąmoningai pasiduoda savo viduje gyvenančio Derintojo vedimui, gyvena sutinkamai su Dievo valia. Derintojo buvimo sąmoningas suvokimas yra Dievo buvimo sąmoningas suvokimas. Amžinasis Derintojo susiliejimas su evoliucine žmogaus siela yra realus patyrimas, kada amžinai susivienijama su Dievu kaip su Dievybės visatiniu partneriu. 1176 - 04

adolfina
2022-05-26 16:11:27Net jeigu tam jūs ir mėgintumėte labai atkakliai priešintis, tačiau meilė ir
gėris yra pati galingiausia jėga, ir ji nugali bet kokį pasipriešinimą. Nėra tokios
užtvaros, kurios anksčiau ar vėliau neperkoptų meilė. Jėzus Kristus Kalbu Jums Vėl (antrasis leidimas su papildiniu 133 - 00)

Štai dėl ko sužydėjusi meilė jūsų išlaisvintose sielose pakeis jūsų visų gyvenimą taip, kaip šito jos ir trokšta tuomet, kada jūs nuoširdžiai atsiveriate patys
sau vienatvės ir nuoširdumo akimirkomis. Tik tokios sielos, pakilusios laisvam,
tarnavimo Tėvui ir kūrinijai, skrydžiui ir nustos siekti pranašumo sau ar savo
valstybei, o atsižvelgs į viso pasaulio, visos kūrinijos interesus. (133 - 01)

VJANINA
2022-05-24 08:13:18Dėl to jums nereikia kovoti nei dėl Manosios didesnės meilės, nereikia jums Manęs melsti, kad Aš jus labiau mylėčiau, kad jums padėčiau, kad jūs galėtumėte mėgautis Mano parama, kada Aš visus jus myliu ir padedu jums visiems visada; ir tereikia Mano jums suteikiama meile ir parama naudotis. O ja pasinaudoti jūs galite tik visa savo širdimi atsivėrę Man. Akimirkos Amžinybė (137 - 04)

Kiekviena diena jums taps Jėzaus gyvenimo diena drauge su jumis, kaip ir su Manimi, nes mes visi drauge darysime vien tik gerus darbus vieni kitiems. (137 05)

Ir tai irgi bus toji dangiškoji karalystė, apie kurią kalbėjo Jėzus. Daryti gerus darbus jūs galėsite tiktai drauge su mumis. Be mūsų pagalbos jūs esate tiesiog nesuvokiantys, kas yra gėris. Su mumis jūs patirsite, kad aplinkui jūs pradedate sėti vien tik gėrio sėklas. O kiekviena gėrio sėkla jums patiems, asmeniškai, duos šimteriopą derlių jūsų pačių gero ir kupino Manosios meilės charakterio darbais, gėrio tarnavimu. (137 - 06)

VJANINA
2022-05-21 19:36:15Aš jums gyvenimą suteikiau ne kančiai, o palaimai. Akimirkos Amžinybė (119 - 03)

Aš suteikiau jums mėgavimąsi gyvenimu. Ne pramogavimą, bet pasimėgavimą juo, kaip procesu. Savuoju augimu jūs turite mėgautis, (119 - 04)

VJANINA
2022-05-14 16:39:26Aš jums gyvenimą suteikiau ne kančiai, o palaimai. Akimirkos Amžinybė (119 - 03)

Aš suteikiau jums mėgavimąsi gyvenimu. Ne pramogavimą, bet pasimėgavimą juo, kaip procesu. Savuoju augimu jūs turite mėgautis, (119 - 04)

VJANINA
2022-05-14 16:39:26Ir visa tai kūrinijoje daroma ne įtampos ir streso sąlygomis, bet nuoširdaus ir kupino meilės bendradarbiavimo sąlygomis. Kadangi klaidos yra neišvengiamos, tai jūs net ir jas padarę nenusimenate taip, kaip nusimenate šitame pasaulyje, bet darote antrą ar trečią, net ir ketvirtą mėginimą tą užduotį įgyvendinti. Jūs nustojate vengti užduoties sprendimo, jeigu iš karto jos išspręsti nepavyko. Jūs neatidėliojate jums sunkių sprendimų įgyvendinimo, ką šiandien darote nuolat.


Jūsų vengimas spręsti eilinius kasdienius uždavinius jus ne tik vargina ir smukdo, bet tuo pačiu veda jus į neryžtingumą, nepasitikėjimą savo jėgomis, ir blogo įpročio stiprinimą – viską atidėlioti ateičiai. Tačiau jūs turite suvokti, kad ateitis yra numačiusi jums naujus sprendimus, kurie turi remtis šiandieninių sprendimų įgyvendinimu. Vien tik tokiu nuolatiniu sprendimų atidėliojimu jūs stabdote savo pačių, asmeninį, vystymąsi. (Jėzus Kristus KALBU JUMS VĖL, 221-01,02)

Jurgita
2022-05-12 11:09:05Mirtinga tapatybė yra laikina laiko-gyvenimo sąlyga visatoje; ji yra reali tiktai tiek, kiek asmenybė pasirenka tapti besitęsiančiu visatos reiškiniu. Būtent tai ir yra esminis skirtumas tarp žmogaus ir energetinės sistemos: Energetinė sistema turi veikti toliau, ji neturi pasirinkimo; bet žmogus savo žinioje turi viską, kuo nulemtų savo paties likimą. Derintojas iš tikrųjų yra tas kelias į Rojų, bet žmogus šituo keliu turi eiti apsisprendęs pats, laisvanoriško pasirinkimo dėka. (1232 - 04)

VJANINA
2022-05-12 08:26:51Dvasinis žengimas į priekį yra grindžiamas tuo, kad intelektualiai yra suvokiamas dvasinis skurdas drauge su tokia savimone, kuri yra išalkusi tobulumo, troškimo pažinti Dievą ir būti tokia, kaip jis, iš visos širdies siekia vykdyti Tėvo danguje valią. (1095 – 05 - 04)
Dvasingumas iš karto parodo kiekvieno artumą Dievui ir yra kiekvieno naudingumo savo bičiuliams matas. Dvasingumas padidina sugebėjimą matyti grožį daiktuose, suvokti tiesą prasmėse, ir atrasti gėrį vertybėse. Dvasinį vystymąsi nulemia sugebėjimas šitaip vystytis ir jis yra tiesiog proporcingas tam, kaip yra šalinamos meilės savanaudiškos savybės. (1096 – 01)
Žmogiškosios saviraiškos tikslas turėtų būti dvasinis, ne materialus. Vienintelės realybės, kurių verta siekti, yra dieviškos, dvasinės, ir amžinos. Mirtingasis žmogus turi teisę patirti fizinį malonumą ir jis turi teisę patirti pasitenkinimą iš žmogiškosios meilės; jis gauna naudos iš atsidavimo žmogiškiesiems susivienijimams ir žemiškoms institucijoms; bet visa tai nėra amžini pamatai, ant kurių būtų formuojama nemirtinga asmenybė, kuri turi pranokti erdvę, nugalėti laiką, ir pasiekti dieviškojo tobulumo ir užbaigtojo tarnystės amžinąjį likimą. (1096 - 03)

VJANINA
2022-05-10 09:22:23Aš jums jau aiškinau apie kyšininkavimo žalingą poveikį ir tam, kuris kyšį duoda, ir kuris jį ima, o taip pat ir apie žalą, kurią jie suteikia savo žemų virpesių spinduliavimu aplinkiniams, ypač tiems, su kuriais bendrauja daugiausiai – šeimos nariams ir bendradarbiams – ir net visai visuomenei. Kyšininkavimo išplitimas kenkia visos visuomenės atsparumui net ir įvairiausioms ligoms. (Jėzus Kristus KALBU JUMS VĖL, 201-04)

Lygiai tas pats yra ir su masinių informavimo priemonių pateikiama bet kokia informacija, kuri žadina ir stiprina žmogaus žemus gyvulinio ego virpesius. Jeigu jūs žiūrite tokias laidas, ar skaitote tokius straipsnius, kur pasakojama apie nusikaltimus, karo epizodus, apie bet kokius prievartos veiksmus, apie prabangius pokylius ir priėmimus, apie politikų nedorus poelgius, apie materialius turtus, ar apie bet kokius kitus dalykus, kurie nėra susiję su jūsų tikrojo dvasinio aš ugdymu, tai jūsų pasąmonėje yra vis stipriau sužadinami žemi virpesiai, dar iki sąmonės lygio neprasiveržiantys, jeigu tokiais dalykais nesidomite nuolat. Tačiau, jeigu tokias laidas žiūrite nuolat, ar tokius straipsnius skaitote irgi dažnai, tai, jeigu nors akimirką pajuntate nors mažiausią pavydo dėl aprašomo turtuolių gyvenimo ar susierzinimo dėl politiko nesąžiningumo impulsą, tai jau rodo, kad iš pasąmonės tokie žemi virpesiai išsiveržė į jūsų sąmonės lygį. Ir jeigu tokių laidų žiūrėjimo ar tokių straipsnių skaitymo nenutrauksite, tai šitie žemi virpesiai jus pasiglemš ir jūs prarasite ne tik ramybę, bet patirsite fizinio kūno sveikatos sutrikimų. Jus jau įsiurbia siaubingai žemų virpesių liūnas, kad jūs tampate panašūs į kyšininką arba narkomaną – jūs nebegalite atsitraukti nuo televizoriaus, kad išgirstumėte tokių lėkštų ir banalių pranešimų, ar kad paskaitytumėte tokių vulgarių straipsnių, kurie jus žudo iš vidaus. Jūs tampate lygiai tokiu pačiu informacijos narkomanu, kokiu yra ir narkotikus vartojantis. (Jėzus Kristus KALBU JUMS VĖL, 202-01)

VioletaP
2022-05-01 09:34:36
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal