Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL, ar Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.

Mielieji, siūlau jums temą DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė, ar kitų mūsų svetainėje patalpintų Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.
Kaip ją mes pildysime?
Kiekvienai dienai kiekvienas parašo PO VIENĄ citatą.
Tai reiškia, kad tai dienai gali būti kelios ar keliolika citatų, jeigu parašys tą dieną keli ar keliolika mūsų dvasinių brolių ar sesių, tačiau jie SAVO citatą parašys kiekvienai dienai tik VIENĄ. Ir šitoje temoje nereikia JOKIŲ KOMENTARŲ. Tegu čia kalba tik patys cituojami teiginiai, kurie išreiškia ir mūsų nuostatas ir supratimą.
Po kiek laiko mes jau turėsime daug citatų, ir jos taip pat bus mūsų ŠVIESINTOJOS. Ir jas galėsite taikyti savo kasdieniame gyvenime, galbūt rašydami sveikinimus, linkėjimus įvairiomis progomis, panaudoti kur nors kaip kokį šūkį ar kvietimą, galėsite pasiūlyti aptarti su savo draugais, arba net pasinaudoti savo mokymuose, kuriuos suteiksite kitiems savo dvasiniams broliams ir sesėms, kurie nuoširdžiai patys ieško didesnės šviesos. Tai labai nuostabus ir tuo pačiu praktiškas pritaikymas.
Citatas apribokite vienu ar dviem sakiniais, kad būtų galima vien tik iš jos suvokti giluminę prasmę ir be papildomo konteksto, tačiau jeigu manote,kad ji yra aiškesnė tik pateikus visą pastraipą, tuomet pateikite ir tokią citatą, juk svarbu būtent jūsų šviesos perteikimas.
Nurodykite citatos vietą.
Urantijos Knygos Knygos citatos yra žymimos tokiu būdu: 0009-05-06 ir tai reiškia 9 puslapį, 5 pastraipą, ir 6 eilutę pastraipoje. Puslapyje pastraipos skaičiuojamos tik tos, kurios turi pradžią tame puslapyje, todėl jeigu pastraipa prasideda viename puslapyje, o baigiasi kitame puslapyje, o jūsų pateikiama citata yra būtent tame puslapyje, kur citata baigiasi, tada ją pažymėsite nuline pastraipa 00, ir eilutę pažymėsite skaičiuodami 00 pastraipos eilutes. Nurodydami puslapį prieš tai rašote nulius - tris, du, vieną, ar nė vieno, priklausomai nuo to, koks puslapis, nes knygoje yra 2097 puslapiai.
Taip tinka nurodyti ir citatas iš Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, nes dabar yra tik vienas knygos leidimas, tad pagal puslapius visi galės lengvai surasti knygoje. Lygiai taip pažymėkite ir tas citatas, kurios yra paimtos iš Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2009-10-30 22:38:55

Komentarai

Aš laiminu jus šitame kelyje - visus ir kiekvieną - ir dar kartą jums patvirtinu - būkite ryžtingi ir drąsūs gyvendami Mūsų Šviesoje, Tiesoje su Meile, Meilėje , ir iš Meilės. 155 - 04,Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-02-19 20:03:38Niekas į šitą planetą neatgabens naujų gyventojų, kurie pakeistų jus. Mes pasitikime jumis. Jūs esate tos ištakos,kurios paskleis - jau paskleidžia - Mūsų Gyvąją Šviesą visai žmonijai. 280- 08,Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-02-16 22:48:38Kreipkitės į Mane, ir jūs tvirtėsite savo dvasiniu charakteriu, ir dvasinė asmenybė vis daugiau atsiskleis kaip yra sumanyta, kad atsiskleistų ir šitame pasaulyje. Tai yra jūsų prasmė.
Nėra specialių receptų, ką jūs turite daryti - gyvenkite, gyvenkite Manimi, gyvenkite taip, kaip jūs jaučiate vedimą iš vidaus, kurį suteikia Manoji dvasia. 145-03, Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-02-15 19:41:01Nieko nebijokite. Neškite Šviesą. Gyvenkite Šviesa. Aš esu jūsų viduje. Visada. Visur. 145 - 02, Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-02-13 20:49:56Jono protas galėjo būti suglumęs, bet dvasioje jis niekada nebuvo pasimetęs.(1503-01-03)

vvita
2020-02-13 00:18:10Todėl jūsų gyvenimo prasmė šitame pasaulyje - nušvisti Jėzumi iš Nazareto, nušvisti jo Šviesa,kurią jis gavo iš Mūsų - ir jūs gaunate tą pačią Šviesą - ir dalintis šita Šviesa su meile, iš meilės, ir meilėje su visais,kurie jos nuoširdžiai siekia, neprimetant jos per prievartą,nebrukant,bet išmintingai pajuntant virpesiais, kuris jau ieško nuoširdžiai dvasios lygiu didesnės Šviesos negu jis šiandien mato, jaučia, ir patiria. 144 - 06, Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-02-12 21:35:31Tokioje civilizacijoje konfliktų kelias, tiek išorinių, tiek ir vidinių, yra seniai praeityje, ir dabar visi žmonės kuria dvasingą visuomenę tarnaudami vieni kitiems. Ir toks harmoningas tarpusavio ryšys ir vidinis atsidavimas savyje atrastam Tėvui, panaikina bet kokias sąlygas dvasinių sukrėtimų ir konfliktų pasireiškimui. Tai nereiškia, kad tokia visuomenė nebeturi ką spręsti savo gyvenime. Ji gali ir toliau siekti, ir siekia, dar didesnio individo savojo aš tikro atsiskleidimo save dovanojant gerais darbais visai aplinkai – vaikams, bendraklasiams, bendradarbiams, visuomenei, kūrinijai, Tėvui. Dėl to šitoks vystymasis yra realiai grindžiamas Tėvo meile ir tiesa. Iš gyvenimo dingsta įtampa ir stresas, visas žmogaus gyvenimas įgauna džiugesio virpesius, nes savasis ego nebesiekia naudos sau kitų sąskaita, o stengiasi savo aš panaudoti visų interesų tenkinimo labui. Ir nuo to tik gausėja ir pačios visuomenės materialus gerbūvis, vystosi mokslas ir ekonomika, remiantis visumos poreikiais, o ne atskirų individualių grupių pelno intereso poreikiu. Jėzus Kristus Kalbu Jums Vėl 074 - 04 - 09

VJANINA
2020-02-10 13:32:30Štai kodėl Aš jus noriu pripildyti Savojo Orumo. Gyvenkite Mano Orumu. Ir tada patirsite, kokį jūs turite nuostabų kūną. Bet jūs jį sudarkote, gyvendami ne Mūsų Valia. Todėl jis turi daug svorio, daug ligų, daug kančių, daug nukrypimų- todėl jūsų nueitas iki šiol kelias nebuvo su Mumis- ir visa tai atsispindi jūsų fiziniame pavidale. Jūs gi esate Mūsų veidrodis- atspindėkite Mus savo dvasiniu charakteriu ir pamatysite - kūnas jums atlygins pats, atspindėdamas Mus, kai jūs jį pripildote Mūsų Dvasios turiniu, ir savo darbų, kurie yra motyvuoti Mūsų Meile visiems- visų gerovei, visų šviesai, visų gerbūviui. 309- 02, Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-02-09 22:25:11Ir savuoju įsikūnijimu aš rodžiau, kaip žmogus gali gyventi su Tėvo meile visumai. Visiems. Ir dėl to, kad aš atskleidžiau žmonėms didesnę šviesą, atnešiau jiems didesnę meilę, parodžiau jiems kryptį, kur žengti, manasis įsikūnijimas yra savęs padovanojimas visiems mirtingiesiems. Jėzus Kristus Kalbu Jums Vėl 065 – 02 – 04
Manasis atėjimas nėra baimės ir bausmės pranešimas, kas neatgailaus ir neįsileis manęs į savo širdį, tas nepateks į Tėvo karalystę. Manasis atėjimas yra džiaugsmo dovana visiems, nes ji apšviečia ir sušildo visus, bet nė vieno negąsdina ir neprievartauja. 065 - 03

VJANINA
2020-02-09 20:41:40Jūs esate Mūsų vaikai. Mes esame jūsų Tėvai. Mes jums padedame lygiai taip pat, kaip jūs padedate savo žemiškiesiems vaikams. Ir kada jūsų žemiškieji vaikai bijo žengti žingsnį, jūs juos palaikote, stiprinate, ir matote, kaip tą žingsnį tas vaikas gali įveikti. Ir jis turėdamas pasitikėjimą jūsų palaikymu-fiziniu palaikymu- žengia šitą žingsnį. Todėl ir Mes, kaip jūsų dvasiniai Tėvai, palaikome ir jus visą laiką- ženkite. Nebijokite. Jums stinga tiktai pasitikėjimo Mūsų palaikymu. Imkite pavyzdį iš mažų žemiškų vaikelių- kaip jie pasitiki! Todėl ir pasitikėkite kaip vaikai Mumis, bet gerkite iš Mūsų Išmintį, kaip ją jūs galite gerti jau būdami suaugę, žmogiškąja samprata vertinant jūsų suaugimą.148-02,Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-02-07 21:10:04
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal