Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Jėzus Kristus KALBU JUMS VĖL platinimo patirtis Londone

Kai praėjusį penktadienį mano telefonas suskambėjo vakare pusę vienuolikos, pagalvojau, kas čia galėtų skambinti.Žmogus pasakė, kad atvežė dėžę knygų ir ar gali pristatyti dabar. Jau už dvidešimt minučių Jėzus Kristus “KALBU JUMS VĖL” buvo mano kambary.
Širdis šokinėjo iš džiaugsmo, kad tai kuo gyvenu jau daugiau kaip metai, pagaliau įgavo materialių pavidalą. Ir tai ką mėginau išsakyti ir dalintis pagaliau galėsiu įteikti visiems nuoširdiems Dievo ieškantiesiems.
Šeštadienį buvo Alfos kurso, kuris yra Biblijos nagrinėjimo ir bendraminčiu ieškojimo vieta, vakaras. Jame dalyvavo dvi šeimos iš Lietuvos. Jos liudijo savo tikėjimą.
Į savo kelionmaišį įsidėjau dešimt KALBU JUMS VĖL knygų. Ir nusprendžiau pasimelsti Rojaus Trejybei. Po pagarbinimo kreipiausi į Tėvą, kad mane vestų ir suteiktų ramybę, kad mano gyvulinis protas, kuris labai gajus, nurimtų. Kad Šviesos, Meilės ir Tiesos žodį, suteiktą mums – Sūnaus Kūrėjo – Jėzaus, per šį apreiškimą, pasidalinčiau su visais ten esančiais sielos broliais ir sesėm. Ašaros tekėjo skruostais. Išėjau su džiugesiu viduj.
Kai atvykau susirinkusieji jau klausė Jaro, kuris kalbėjo apie Šventąją Dvasią. Stebėjau šnekantįjį, o labiau klausančiuosius, kurių veidai sakė, kad jie negauna to - ko galbūt norėtų ir galėtų gauti. Vienas šneka, yra kas klauso, nors ir taip tai žinoma. Kiti jaučiasi nuveikę daug, nes organizavo, sudėjo laiką ir energiją. Visi patenkinti, atmosfera šilta.
Po to kalbėjo Antanas, kurio pasisakymas sukaustė žmones, jų veidai taip pasikeitė, nes jis kalbėjo iš savo sielos gelmės. Apie savo asmeninę patirtį ir Jėzaus meilės patyrimą, kaip perkeitė jo kaip žmogaus ir jo šeimos gyvenimą. Jaučiau kaip jam trūksta žodžių išreikšti tai ką išgyveno. O man buvo didžiulis noras, ko jis neišsako, padėti. Tuos neužpildytus tarpus jautė klausantieji, patys nesuvokdami, nes tie momentiniai veidų pasikeitimai paliko man įspūdį, kuris perkėlė į tai, kad žmogus yra pasiruošęs žinoti. Nori. Gali. Nežino kur. Kai TIESOS šaltinis atsiranda išsigąsta. Baimė, nerimas, netikrumas. Kaip čia dabar, mes viską juk žinom. Va, mama sakė, biblija rašo, klebonas pritarė, laiko neturiu.
Po Antano pasisakymo buvo vakarienė. Tiesiog prisėdau prie jo, kad pakalbėčiau. Toks šiltas žmogus. Šalia buvo Gintaras, kuris taip pasakė:”Aš čia atvažiavau 120 mylių, kad susitikčiau su tavim, Antanai.” Gintaras buvo pirmasis, kuris paėmė knygą iš manęs ir paaukojo. O aš mąsčiau, kaip Tėvas veikia žmogų, kaip Dvasinės Būtybės mums tarnauja su tokia meile. Puoselėdamas mintį sutikti Antaną, Gintaras gavo Jėzaus knygą, kuri turėtų jį labai sustiprinti, nes atsakymus jis gaus.
Tą vakarą išdalinau septynias knygas. Patyriau daug malonių akimirkų. Kas atsisakė dėl laiko stokos. Dirbti ir mokytis tikrai nėra lengva šitoj šaly.
Kitą dieną vėl susiruošiau į savo parapijos bažnyčią su mintim , kad bus dar žmonių, kurie norės knygos.
Puoselėdama visus geriausius žmogiškuosius jausmus, turėjau nuvilti kleboną. Gerą ir labai nuoširdų žmogų, kurį myli ir gerbia parapijiečiai, taip pat ir aš. Jo prašymui neplatinti knygos nepaklusau. Jis mane įspėjo, kad to nedaryčiau bažnyčioj.Lauke lijo, aš jam pasakiau, kad tą darysiu ir niekas manęs nesustabdys, o kai oras bus geras pastovėsiu ir prie gatvės. Ir jei trukdys, atsistosiu prieš visą bažnyčią ir knygą pristatysiu visiems. Kad mane veda Tėvas iš vidaus. Pro šalį ėjusiam Kostui pasakiau, kaip įrodymą, kad baimė manęs nekausto, ir kad jis prieitų prie manęs, jei nori įsigyti Jėzaus knygą, kurią platinu.Po mišių buvo toks skelbimas, kad čia yra platinama knyga „Kalbu šiandien“ ir kad ji neturi nieko bendro su katalikų tikėjimu, kad tai prieštarauja jų tiesoms ir paragino parapijiečius knygos neįsigyti, nes čia yra bendruomenė ir kiekviena turi savo taisykles. Ir , kad nori apsaugoti jos narius.“ Kadangi buvo padaryta klaida pavadinime, aš atsistojau, pataisiau jo padarytą klaidą, prisistačiau ir paraginau, kas nori įsigyti knygą, kad prieitų prie manęs, nes aš esu tas asmuo, kuris platina knygą Londone. Man tik liko išreikšti dėkingumą, kad padarė reklamą, kurios aš pati niekada nebūčiau sugalvojus padaryti. Jis stovėjo kažkiek sutrikęs, bet aš jį kuo puikiausiai suprantu. Nors jis parapijiečiams paaiškino, kad jis rūpinasi savo bendruomene, bet žmonės suprato teisingai. Priėjo mano seni pažįstami ir jie manęs daug klausinėjo ir labai susidomėjo knyga ir iš to ką spėjau trumpai papasakoti, jiems padarė įspūdį. Skelbimo „vertė“- apsaugoti istitucinę bažnyčią, o ne bedruomenę.
Suradus TIESĄ ir patyrus Tėvo Meilę niekas nebegali sustabdyti. Raginu visus platinančius knygą Lietuvoj tai daryti drąsiai. Kažkuria prasme jums lengviau, nes visi kalba ta pačia kalba, o man reikia surasti savo tautiečius:)Kas gyvenat JK rašykit man ir net kitur EU, bet ruošiatės aplankyti Londoną.Pabūsiu tuo centru, kur bus galima gauti lietuvišką ir ateity anglišką kopijas.Sudie.


rita
2008-11-24 21:44:40

Komentarai

Mielieji, na, kokios mintys man kyla, perskaičius jūsų reakcijas į Algimanto nuoširdų ir labai jau nuoseklų paaiškinimą, kodėl knygos, Jėzus Kristus Kalbu Jums Vėl, vertimas į ispanų kalbą, nėra toji džiugi žinia mums, tai – būtent dėl to, kad Algimantas Gyvajame Kelyje nedaro ir niekada nedarė jokių kompromisų – mes šiandien turime gyvąją šventovę, turime Forumą, turime Rojaus Trejybės-AŠ ESU ir Algimanto mokymus, turime nuostabius dvasinius šaltinius, kurie yra mūsų Gyvasis Vanduo.
Gyvajame Kelyje negali būti daromi jokie kompromisai, padarius vieną – padarysi antrą ir trečią, ir taip nė nepajusi, kai žiūrėk jau tu tik žodžiais Gyvajame Kelyje, bet ne Širdimi.
Tai labai pavojingas kelias.

Miela Rita, tu rašai – Mes jau daug kartų girdėjome apie vertimo istoriją ir tavo nuogąstavimus, Algimantai, bet turi jau sutikti su tuo, jei kleckas bus japonų kalboje ar arabų ar dar tai kokioje, suvaldyti negalėsi, todėl jau reikia į tai žiūrėti su humoru. – Tai štai, kada tu nuoširdžiai klausaisi Dvasinio Mokytojo mokymų – Širdimi – tu niekada jam taip nepasakysi, žinai kodėl? – todėl, kad tau niekada nebus jų per daug, ar nuobodu, net jeigu tai ir bus panašaus pobūdžio mokymas-patyrimas su tavimi iš Širdies pasidalintas. Tu kiekvieną mielą kartą gersi aukšto dažnio virpesius, sklindančius iš ant aukštesnio dvasinio laiptelio stovinčiojo ir – mokysiesi – maža to, Širdis dėkos Tėvams, kad tu turi tokią nuostabią galimybę mokytis ir šviesėti, bei plėsti savąją kosminę įžvalgą.
Ir kita – tas pats jumoras turi būti subtilus, o ne kaip ir viskas – iškreipiantis Tikrovę. Deja, nepažįstu daugiau nė vieno, kuris tą darytų taip subtiliai, kaip Algimantas. Ir tai nėra jo iškėlimas, tai yra – faktas. Jeigu teigčiau kitaip, tai būtų kažkoks bandymas kažkam įtikti, kitaip tariant – mažytis kompromisas, o apie tai aš jau kalbėjau.

Telydi jus mylimieji, Kūrėjo Ramybė, Kantrybė ir Palaima, Vita

vvita
2019-11-19 01:28:55Miela Irena, jau šaukštai po pietų.

Ne aš turiu ieškoti, o turi kreiptis į mane kiekvienas normaliai mąstantis ir norintis šiuos apreiškimus versti.
Mano koordinatės knygoje ir yra pateiktos šalia autorinių teisių simbolio, pažymėto C raide - reiškiančio anglų kalba - Copyrights - Autorinės teisės - ir priedo dar ir žodžiais užrašytas perspėjimas tiems, kas nesuvokia šio simbolio prasmės.
Taip ir kyla chaosas ir nesusikalbėjimas, kada prasideda savivalė.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-11-18 14:45:39Mielas Algimantai, rašai, kad nori pažinti tą žmogų, kuris atliko vertimą minėtos Knygos.
Manau, kad tau reikėtų susiiekti su Genadijumi,
gal jis palaiko ryšį su tuo žmogumi. Mano tarpininkavimas jau nereikalingas.

Dar kartą primenu svetainės adresą:

www.tmrussia.org/ru

Su meile,

irena1950
2019-11-18 11:06:03Miela Rita, turi suvokti esminius dalykus, norėdama suprasti mano nuogąstavimus, o tu vis nukrypsti nuo esmės į smulkmeniškumą.

Tvarka yra visoje kūrinijoje, juk tam ir yra kūrinijos visų segmentų ir net grupių vadovai, kad būtų kūrinijos visų segmentų vadovavimo vientisumas, o ne chaosas. Lygiai taip ir su šitų dvasinių apreiškimų vertimu - aš žinau, kokios yra jų vertimo problemos ir kaip jas spręsti, o tu jų nežinai, ir tau atrodo - ai gerai bus ir taip, svarbu kad išversta. Tai blogas požiūris apskritai į Evoliuciją. Dėl to ir kilo Liuciferio maištas. Ir tavo pavyzdys kaip tik ir parodo, kad architekto idėja taip ir nebuvo įgyvendinta, o buvo jos surogatas, ir nesvarbu, kad jis buvo sulipdytas, bet tai jau nebeorganiška idėja. O tam, kad būtų įgyvendinta idėja, turėjo būti paaiškinta, kas atsitiko, ir tada turėjo būti nupieštas naujas piešinys, bet gi baimė neleido to paaiškinti ir idėja, deja, numirė.
Miela Rita - darbas turi būti daromas ne bet kaip - ir ne bet kas tą gali daryti kiekvieną darbą, nors tą daryti ir nori, ir net labai. Aš puikiai žinau, kad bus savivaliavimo verčiant šiuos apreiškimus, tačiau aš juk kalbu apie SISTEMOS TVARKĄ, o ne apie Liuciferio-Šėtono savivalės sujauktą jovalą, nes jame ir bus iškraipymai. Juk ir Liuciferio maištas nesiekė nuskriausti nė vieno, nes skelbė asmenybės LAISVĖS manifestą, o į kur tai nuvedė visą Vietinės Sistemos - Satanijos - buvusius vaovus, mes jau žinome. Ir net tai, ką dabar mes matome, ir šiandien patiriame, dėl Liuciferio-Šėtono-Kaligastijos tokių veiksmų, kurie gali būti lyginami tik su dvasiniu aklumu, besiribojančiu su beprotybe, taip pat dar prisideda ir mūsų pačių asmeninės sampratos apie Evoliucijos Šviesą ir Tiesą, ir mūsų asmeniniai patyrimai, todėl mes dar labai sunkiai galime pajausti ir suprasti, kas gi yra Dvasinis Vedlys, ir kokia jo Priedermė, todėl didžiąja dalimi ir savivaliaujame, ir tuo sukeliame dar daugiau naujų problemų.
Lygiai taip ir su vertimu - verčiant savavališkai bus daugiau iškraipymų, ir daugiau skaitytojai bus klaidinami. Būtent tam, kad vertimo nuostoliai būtų sumažinti, man ir buvo patikėtos autorinės teisės šiems apreiškimams - tebūnie šioje sferoje taip pat tvarka visų Šviesos labui su kuo mažesniais nukrypimais nuo jos.
Miela Irena, tau tikrai nereikia dėl nieko pergyventi, tiesiog ačiū tau, kad tu pasidalinai su mumis tokia žinia, o aš lygiai taip pat pasidalinau savo nerimu, kuris jokiu būdu nerodo mano nepasitikėjimo Rojaus Trejybe-AŠ ESU, kaip teigia Rita, o tiesiog tokia yra normali kūrinijoje tvarka, kurios ir privalu laikytis jau dabar ir mums - dvasinio teksto vertimas turi būti atliktas labai subtiliai, kvalifikuotai, todėl čia negali pasielgti taip, kaip pasielgė tas architektas, ir čia jumoru negali paversti kokio nors nepavykusio vertimo, kuris darytų poveikį daugeliui jį skaitančiųjų. Būtent dėl to aš ir turiu pažinti tą žmogų, kuris nori versti ir jam aiškinti, kas jo laukia šiame vertimo procese, nes tik taip, o ne kitaip mes žengsime Gyvuoju Keliu pirmyn su mažesniais nukrypimais. Todėl šiuo atveju ir jumorui nėra tinkama vieta, nes tai panašu būtų, jeigu daktaras sakytų ligoniui, po kojos amputacijos - nieko nepadarysi, nebėra tavo kojos, bet žiūrėk į tai su jumoru, juk dabar su ramentais eidamas turėsi net tris kojas, tai bus dar geriau negu kai buvo tik dvi kojos.
Reikia žinoti, kur jumoras tinka, o kur ne.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-11-18 10:35:50Sėdžiu naktinėje ir žiūriu apie Metropolitan Opera House statybą. Ten įvyko liapsusas ir paskutinę minutę prieš pateikiant projektą komisijai - užsakovams, vienas architektas užtėškė netyčia baltų dažų ant piešinio vaizduojančio Opera House iš vidaus. Architektas nepasimetė ir išsklaidė tą klecką į būk tai į apšvietimą, lempas. Tada tokio apšvietimo dizaino nebuvo. Pažiūrėję į tai ir nežinodami priešistorės jie paklausė, ar tai įmanoma padaryti. Suglaudė pastangas ir tokias lempas padarė. Galit pažiūrėti į jas patys ir mažą kopiją nusipirkti ir pasikabinti savo namuose.
Mes jau daug kartų girdėjome apie vertimo istoriją ir tavo nuogąstavimus, Algimantai, bet turi jau sutikti su tuo, jei kleckas bus japonų kalboje ar arabų ar dar tai kokioje, suvaldyti negalėsi, todėl jau reikia į tai žiūrėti su humoru. Ispanų kalba yra viena iš lengviausių išmokti ir per tris metus galima išmokti puikiai, bet juk visų neišmoksi! Tai kokia yra prasmė taip nepasitikėti Rojaus Trejybe ir kitais Jos vaikais?

Rita
2019-11-17 23:58:52Mielas Algimantai, kažkas ne visai suprantamai gavosi.

Apie tai, kad Jėzaus Kristaus Knyga Kalbu Jums Vėl yra išversta
į ispanų kalbą aš sužinojau tik šį rytą, įėjusi į Genadijaus svetainę.
Pasidalinau šią žinia su urantais šioje virtualioje erdvėje.
Po parašytu tekstu pasirašiau, kad esu Irena iš Šakių. Tai ta pati Irena, kuri kartu su tavimi darė vertimą papildinio šios Knygos; į įvadinę dalį įdėjo tavo nuotrauką ir kuri pristatė šią nuostabią Knygą, i Genadijaus svetainę. Apie tai tu paminėjai savo aukščiau parašytame komentare.
Aš visiškai nežinau kaip ten savo svetainėje tvarkosi Genadijus. Aš jau seniai nieko nerašau Genadijui.

Manau, kad mano nekaltas parašymas neiškils į tarptautinį skandalą.

irena1950
2019-11-17 23:06:09Miela Irena, ačiū tau už tokią gerą žinią, kad ispanai atkreipė dėmesį į tokią nuostabią Jėzaus apreiškimų knygą Kalbu Jums Vėl. Tačiau aš Vilniaus universitete studijavau anglų kalbą ir literatūrą specialioje profesionalų vertėjų grupėje, kurioje buvo daug papildomų dėstomų dalykų - tarp jų ir vertimo teorija ir praktika, tad aš, gavęs tam tikro lygio profesionalo vertėjo parengimą, ir daug dirbęs vertimo sferoje - tiek raštu, tiek žodžiu - žinau daug kylančių problemų visiems vertėjams, ir ką daryti joms kilus. Dar daugiau išmokau versdamas Urantijos Knygą iš anglų kalbos į lietuvių ir redaguodamas savo vertimą, nes tai buvo nepaprasto sunkumo tekstas, kurio, mano tuometine pradine samprata, viso ištisai neįmanoma išversti nors patenkinamai be Tėvo pagalbos. O pradėjęs priiminėti dvasinius apreiškimus iš Tėvo, iš Jėzaus, iš Rojaus Trejybės, iš visuminės Dievybės AŠ ESU į šitų dvasinių apreiškimų vertimą žvelgiu daug giliau ir atsakingiau, nes toks vertimas toli pranoksta grožinės literatūros ar techninio teksto vertimą, kadangi čia turi atsispindėti tikslus, ir dar dvasinis, kiekvienas niuansas. Būtent dėl to aš ir atstovauju Jėzui ir Rojaus Trejybei-AŠ ESU autorinių teisių sferoje mano priimtų apreiškimų atžvilgiu. Būtent dėl to esant šioms autorinėms teisėms norintieji versti ir turi galimybę kreiptis į mane, kad aš galėčiau pasikalbėti su tais dvasinias broliais ir sesėmis, kad pajausčiau, ar tinkama jų kvalifikacija, ir ypač, koks tokio potencialaus vertėjo požiūris į savo darbą ir į dvasinio šaltinio prasmę ir svarbą. Aš daugiau užsienio kalbų nemoku, todėl man labai svarbu pačiam pajausti didžiulį pasitikėjimą tuo vertėju ir dalyvauti vertimo procese ne tiesiogiai, bet mums bendraujant kokia nors abiems suprantama kalba - jeigu tai būtų įmanoma - aptariant vertimo procese kylančias problemas. Šitaip nors kiek būtų galima sumažinti vertimo nuostolius. Dvasinės knygos vertimas į bet kurią kalbą turi milžinišką poveikį tiems, kurie skaito apreiškimo vertimą, dėl to mane ir neramina vertimo turinio klausimas, o taip pat ir tas faktas, kad pažeistos Jėzaus autorinės teisės, kurios yra suteiktos man. Tik kad niekas nesikreipė į mane dėl leidimo versti į ispanų kalbą. Būtent toks savavališkas metodas versti šitą knygą negavus jokio leidimo iš manęs, man nėra priimtinas, nes privalu man su tuo vertėju pasikalbėti, kad tą vertėją pažinčiau iš vidaus, koks yra jo gyvas ryšys su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, kada verčiant labai svarbu tikslumas ir ŠIRDIES atvėrimas Rojaus Trejybei-AŠ ESU, nes labai greitai galima iškreipti autoriaus teiginių prasmę. Būtent dėl to verčiant į rusų, ir anglų kalbas galutinis vertimo redagavimas buvo mano, nors Izidorius savo rusišką vertimą leido iki manęs dar peržiūrėti savo rusakalbei žmonai, o taip pat anūkui, gyvenusiam ir baigusiam mokslus Kijeve, tad jam rusų kalba kaip gimtoji, bet vis tiek dvasine gilumine prasme aš pajuntu savo vidumi prasilenkimą su dvasiniais originalo niuansais, nes šias kalbas aš ne tik moku, bet ir jaučiu virpesiais DVASIA-ŠIRDIMI, koks turi būti vartojamas žodis ar kaip suprasti atitinkamus teiginius.
Ir mano bičiuliai amerikiečiai, Martinas ir Viljamas, kurie redagavo mano vertimą į anglų kalbą, turėjo pripažinti mano gilesnį žvilgsnį į jų gimtosios anglų-amerikiečių kalbos vartojimą dvasiniame vertime, ir sutiko su mano paaišikinimais, kodėl būtent taip turi būti formuojamas sakinys anglų kalba.

Valdas, kuris verčia Rojaus Trejybės mokymų-apreiškimų knygą - Akimirkos Amžinybė - į rusų kalbą, patyrė, koks vis tik sudėtingas yra vertėjo darbas, kada teko ir jam mokytis vertimo teorijos ir praktikos esminių dalykų, kuriuos turėjau jam aiškinti, kad būtų įmanoma jam versti šią knygą su kuo mažesniais vertimo nuostoliais. Panašų patyrimą teko patirti ir Irenai iš Šakių, kuri išvertė iš lietuvių kalbos į rusų kalbą Jėzaus knygos - Kalbos Jums Vėl - antrajame leidime įdėtą Papildinį. Tad tiek Irena pateikdavo, tiek Valdas iki šiol verčia ir man pateikia savo vertimą, kurį iki manęs patikrina savo gimtąja kalba Genadijus. Ir pataisymų buvo, o Valdo atveju ir tebėra, tačiau iš pradžių tiek Irenos, tiek Valdo vertime buvo labai daug, tačiau jiems vis daugiau įgyjant tiek teorinių žinių ir supratimo, koks gi turi būti tas vertimas, ir ypač, dvasinio teksto, jų abiejų vertimo lygis gerėjo, ir ypač jie nustojo ieškoti lengvesnių vertimo kelių, net keisdami autoriaus originalo tekstą paprastesniais sakiniais ir žodžiais. Ir man teko nemažai aiškinti, kodėl vertėjas neturi teisės taip laisvai interpretuoti, net redaguoti autoriaus teksto, nes jis turi besąlygiškai paklusti autoriaus tekstui.
Aš net nežinau, ar vertimas į ispanų kalbą buvo iš antrinės - vertimo - anglų ar rusų - kalbos, o ne iš originalo - lietuvių - kalbos - ar vis tik iš originalo kalbos. Kiekvienas vertimas visada turi vertimo nuostolių, tad verčiant iš antrinės kalbos atsiranda jau dvigubai didesni vertimo nuostoliai ispanų kalboje. O įsivaizduokite, kažkas nemoka lietuvių kalbos, nemoka rusų kalbos, bet moka ispanų, tad verčia, savavališkai vėl, savo nuožiūra iš ispanų kalbos, tad vertimo nuostoliai jau ketvirtoje kalboje bus dar labiau padidinti negu ispanų kalboje, jeigu bus verčiama iš dešimtos-dvidešimtos kalbos, kokie bus vertimo milžiniški nuostoliai, kada niekas nelygins su originalu, tad ir kils didžiulis nebeatitikimas originalui. Taip ir atsiranda iškraipymai. Dėl to ir yra Jėzaus,ir Rojaus Trejybės-AŠ ESU autorinės teisės suteiktos man.

Štai kodėl Irenos perduota žinia apie Jėzaus apreiškimo knygos - Kalbu Jums Vėl - vertimą į ispanų kalbą ne tiek nudžiugino, kiek sukėlė nerimo Širdyje.
Jėzus būtent šitame savo apreiškime - Kalbu Jums Vėl - moko, kad darbas turi būti atliekamas taip, kaip turi būti atliekamas, o ne - gerai bus ir taip.

Viskas tebūnie Rojaus Trejybės-AŠ ESU poveikyje.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-11-17 21:58:54Žinoma, Irena, tai puiki žinia visiems. Ispanų kalba yra labai populiari, juk ja kalba didžioji dalis Pietų Amerikos žemyno. Viena brazilė labai norėjo Apreiškimą versti tik dėl savo tėčio. Tai būtų buvę portugalų kalba. Kiek knygos išvertė nežinau, neklausiau, bet tą ji darė, bent jau žodžiu tikrai stengėsi atpasakoti daugybę teiginių. Ji norėjo, kad jos tėtis galėtų paskaityti... Man buvo įtarimas, kad mano pažįstama lenkaitė vers Apreiškimą į lenkų kalbą. Nenustebčiau, kad taip ir būtų. Ji dingo su knyga kaip į vandenį.

Rita
2019-11-17 18:19:12Mielieji mano broliai ir sesės, šiandieną Genadijaus svetainėje Rusijoje, perskaičiau bent man gerą naujieną, kad Knygos Jėzus Kalbu Jums Vel yra padarytas vertimas į ispanų kalbą.

Su meile,
Irena, Šakiai.

irena1950
2019-11-17 13:23:29Ta pacia diena baigus darba vaziavau namo. Stoteleje buvo burelis zmoniu ir vienas po kito atvaziave autobusai surinko juos visus. Liko viena moteris. Paziurejusi i mane ji paklause: kokio laukiu numerio? Taip mes besisnekuciuodamos ir sulaukeme savo autobuso. Pokalbis jau buvo prasidejes, tai ji teseme susede kartu. Beveik valanda vaziavome ir plepejome. Jai pasakojau apie Apreiskimus ir save. Jai buvo labai idomu ir labai dziaugesi kad sutiko mane ir pati pakalbino. Pakviete i susitikima, kuri rengia viena moteris savo namuose. Ji vaziuoja i Afrika kartas nuo kartu ir ten apastalauja, zinoma, jos saltinis yra biblija. Marcia man sake, kad as butinai turiu ateiti i ju sutikima – coffee morning. Ta diena man kaip tik yra iseigine, tai jai ir pasakiau iki pasimatymo. Ji man uzrase kur susitiksime, tai bus nauju ispudziu ir proga pasidalinti dvasine sviesa. Atrodo, kad man vis maziau reikia veikti paciai. Ta daro Apvaizda. Dabar jau ir as galesiu sakyti, kaip mano mociute, Apvaizda, Apvaizda...Tik man yra dabar aisku kas ta Apvaizda. Vaikysteje manydavau, kad gal koks tai kaip sirma permatoma, kuris apgaubia ta vieta ir tada nebuna lietaus, spejame nudirbti visus lauku darbus ir tik po to prapliumpa lietus. Ja isivaizduodavau kaip dienine uzuolaida, kuri pakimba kazkur ir kazka vis daro. Kartais tie mociutes zodziai mane erzindavo, nes negaledavau suprasti kas tai yra. Dabar zinau, kad tai yra musu dvasiniai broliai, tokie kaip mes, tik ju galimybes siuo metu yra didesnes ir mes ju negalime matyti iki kol dvasines akys atsivers per Gyva rysi su Rojaus Trejybe. Jie veikia kartu su mumis ir mums labai padeda. Nutariau vis labiau naudotis ju paslaugomis ir neapsimetineti, kad nepastebiu del to, kad nenoriu veikti. Dvasine tamsa turi trauktis musu pastangu deka.

Rita
2014-03-12 16:12:40
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal