Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

ŽMOGAUS DIEVIŠKASIS AŠ ir jo gyvulinis aš

Mielieji, pastaruoju metu vis daugiau pastebiu, kad kai kurie iš jūsų DAR TAIP IR nesuvokiate skirtumo tarp žmoguaus GYVULINIO aš ir DIEVIŠKOJO AŠ.
Kadangi ir visos žmonijos ABSOLIUTI DAUGUMA savo asmeninio GYVULINIO AŠ ir DIEVIŠKOJO AŠ neskira iš viso, tai dabar šį mokymą pateikiu atskiroje temoje, kad jį būtų dalima surasti iš karto bet kam, kas šito skirtumo dar taip ir nesužinojo, nors tiek daug kartų esu jums jį aškinęs. Tačiau, kaip sakoma, per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo, o galvoje nieko neliko.
Visa evoliucija visoje kosminėje kūrinijoje vyksta pagal ROJAUS TREJYBĖS PLANĄ. Todėl jos sustabdyti arba savaip iškreipti NEĮMANOMA, net jeigu kas nors ir mėgintų interpretuoti evoliucijos eigą SAVAIP.
Nepaisant to, kad kūrinijos visatos yra MATERIALIOS, bet jos pagrindas yra DVASINIS, nes jos KŪRĖJAS yra Rojaus TREJYBĖ – TĖVAS, AMŽINASIS SŪNUS-KŪRINJOS MOTINA-BROLIS, IR BEGALINĖ DVASIA-KŪRINIJOS MOTINA-SESĖ.
TIK JIEMS – Tėvui, Amžinajam Sūnui-Kūrinijos Motinai-Kūrinijos Broliui, ir Begalinei Dvasiai-Kūrinijos Motinai-Sesei, kurie iš tikrųjų yra PIRMASIS, ANTRASIS, IR TREČIASIS ŠALTINIAI IR CENTRAI, niekada nesivystantys patys, nes savyje turi visą amžinybę, būtent tik jiems TRIMS yra suprantamas Jų pačių evoliucinio vystymosi planas visai kūrinijai. Ir niekam kitam. Tik Kūrėjas-Šaltinis žino savo TOBULUMO GELMĘ, NES JIS PATS YRA TOJI VISUMINĖ GELMĖ, O TVARINYS, KAD IR KOKS BŪTŲ IŠTOBULINTAS, AR JAU TOBULAS SUKURTAS PATIES KŪRĖJO, IŠ KŪRĖJO TOBULUMĄ GAUNA TIK KAŽKURIUO ASPEKTU, BET NE VISUMOS POŽIŪRIU, KOKS YRA TIK KŪRĖJAS.
Būtent pagal šitą planą yra ir numatytas tiek materialios kūrinijos – tai yra saulių, žvaigždžių, apgyvendintų planetų, ir architektūrinių sferų sukūrimas ir keitimasis-vystymasis, pagal šito plano poreikius, tiek ir jose esančių gyvybės kategorijų vystymasis ir patyrimo kaupimas VISUMOS LABUI, KAD ŠVIESĖTŲ VISA KŪRINIJA, KAIP TĄ IR NUMATO ROJAUS TREJYBĖS EVOLIUCINIS PLANAS.
Apgyvendintose planetose – kurių tik dabar yra apie septynis trilijonus – gyvena tokia gyvybės forma, kuri yra MATERIALI ir turi laisvą valią, ir mūsų samprata yra ŽMOGIŠKOJI GYVYBĖ.
Tokios planetos atsiranda iš saulių TAIP PAT EVOLIUCINIU.
Aukštesnės sferos yra ARCHITEKTŪRINĖS SFEROS-PLANETOS. Jas SUKURIA specialiai, iš energijos, dvasinės būtybės, kurių funkcija ir yra manipuliuoti ATITINKAMO lygio energiją - Energijos Reguliuotojai. Šios planetos yra aukštesnio dvasinio mokymo planetos, kuriose mes tiek mokysimės, tiek tarnausime jau po prisikėlimo – iš pradžių kaip sielos, o po tūkstančių metų patyrimų – kaip dvasios, VISĄ LAIKĄ išsaugodami savo dabartinį asmenybės TAPATUMĄ.
Asmenybė yra mums suteikta TĖVO DOVANA. Ir ji yra DVASINĖ ir yra AMŽINA, su sąlyga, jeigu SAVO LAISVA VALIA, GAUTA TAIP PAT IŠ KŪRĖJO, NEATSTUMIA PATIES KŪRĖJO.
Kadangi mūsų, MIRTINGŲJŲ-ŽMOGIŠKŲJŲ DVASIŲ, gyvybės evoliucija prasideda materialiu pavidalu, tai mes turime nueiti dar gerą gabalą kelio, kol iš tiesų tapsime TIKRĄJA DVASIA, TURINČIA DVASINĮ IŠORINĮ ENERGETINĮ APVALKALĄ, MATOMĄ KITOMS DVASIOMS, KAIP DABAR MES VIENAS KITĄ MATOME MATERIALIU ŽMOGAUS PAVIDALU. Tarp meterialaus mūsų pavidalo ir dvasios pavidalo dar įsiterps sielos-morontinis pavidalas.
Po prisikėlimo mes dar neturėsime dvasios apvalkalo. Mūsų dar lauks ilgas mokymosi ir tarnavimo kelias sielos pavidalais, kurių iš viso yra 570. Ir kiekvienas naujas mūsų sielos pavidalas bus aukštesnio energetinio dažnio kūnas, vis labiau artėjantis prie mūsų dvasios pavidalo. Tačiau išorinis sielos apvalkalas savo energetiniais virpesiais atitiks mūsų asmenybės tapatybės turinį, vidų, kuris vis giliau ir daugiau prisipildys Rojaus Trejybės meilės, gailestingumo, ir tiesos gyvų virpesių ir juos skleis visiems savo tarnystės metų, ir ypač ROJAUS TREJYBĖS GARBINIMO METU.
Kadangi mes savo kelią NAMO, pas Rojaus Trejybę, Rojuje pradedame pačiu žemiausiu pavidalu – materialiu žmogumi, tai mūsų patyrimai yra UNIKALŪS VISOJE KŪRINIJOJE. Kiekvienas patyrimas yra UNIKALUS. Ir kiekvieno patyrimas yra UNIKALUS, NET IR KIEKVIENO KIEKVIENOS AKIMIRKOS PATYRIMAS YRA UNIKALUS, NES NIEKADA NESIKARTOJA. AKIMIRKOS PAKARTOTI NEĮMANOMA.
Tačiau mūsų mirtingųjų patyrimas unikalus yra ta prasme, kad mes sukaupsime tiek žmogaus gyvenimo patyrimą, tiek sielos patyrimą, tiek ir dvasios patyrimą. Tuo tarpu kitos dvasios, išskyrus SŪNUS KŪRĖJUS, TOKIUS KAIP JĖZUS, ir iš dalies jų Rojaus Brolius, Sūnus Arbitrus, pastarieji neįsikūnija morontiniu pavidalu, šitų patyrimų nekaupia, dėl to net ir būdamos tobulos ir tobulai žinodamos žmogaus ir sielos gyvenimą, paties to gyvenimo tokiu pavidalu jos niekada nepatiria iš vidaus. Būtent dėl to mūsų patarimai joms, net ir tobuloms, bus labai vertingi ir padės jų pačių užduočių vykdyme.
Mes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ta prasme, kad turėdami TĖVO DVASIĄ – MINTIES DERINTOJĄ – SAVO PROTE, vis labiau panašėtume į Tėvą JO meile VISIEMS BE IŠSKAIČIAVIMO ir GĖRIO darymu VISIEMS.
Tačiau mes nebuvome atgabenti iš kitos planetos kaip visiškai sumodeliuoti žmonės. Mūsų planetos, kaip ir kitų žmonėmis apgyvendintų planetų, gyvybės evoliucija prasideda NUO PRIEŠ TAI SUMODELIUOTOS GYVYBĖS PLAZMOS, SU KURIA ATLIEKAMA IKI PUSĖS MILIJONO BANDYMŲ, KOL NUSTATOMA PATI GERIAUSIA GYVYBĖS PLAZMOS FORMULĖ DEŠIMTAINEI PLANETAI. Tokia planeta yra kas DEŠIMTA ir EKSPERIMENTINĖ GYVYBĖS planeta, kurioje IŠ GYVYBĖS PLAZMOS VYSTOSI vis naujesnio ir geresnio lygio gyvybė. Ji iš gyvybės plazmos stadijos, per visą evoliuciją, pereina per daugybę KOKYBIŲ STAIGIŲ ŠUOLIŲ, iš pradžių, URANTIJOS ATVEJU, vandenyje, tik po šito jau aukštesnis evoliucinis gyvybės pasireiškimas pradeda apimti sausumą, iš pradžių floros įvairų rūšių pavidalu, o vėliau ir faunos, kol pasiekia žmogiškosios biologinės gyvybės kategoriją, kuri jau pati savo VIDUJE vystosi SAVO KOKYBE – SIELA – VIS LABIAU DVASINGĖDAMA ir tuo pačiu vis labiau savo savybėmis PANAŠĖDAMA Į TĖVĄ, KAD TAPTŲ JO MEILĖS ATVAIZDU.
Kadangi žmogus irgi netapo civilzuotu iš karto, tai jo milijono metų evoliucija apima daugybę stadijų, tiek smegenų vystymosi aspektu, tiek ir sumanumo bei patyrimo kaupimo požiūriu. Nors žmogus jau egzistavo daugiau kaip prieš molijoną metų, tačiau pirmasis ŽMOGAUS sprendimas visos civilizacijos pažangos labui, JAM PAČIAM ŠITO VISIŠKAI NESUVOKIANT, buvo priimtas prieš milijoną metų, kada brolis ir sesuo, Andonas ir Fonta, abu dvyniai, priėmė sprendimą apleisti savo laukinius tėvus ir pabėgo iš savo PRIMATŲ genties, kuri buvo daug menkesnio už jų intelekto ir nesuprato jų dviejų sukurtos kalbos. Net ir jų tėvai negalėjo jų suprasti.
Toks jų sprendimas – eiti PIRMYN, nelikti su savo menkesniais gentainiais, buvo PIRMASIS ŠVIESOS SPRENDIMAS, PRIIMTAS LAISVA VALIA URANTIJOJE.
Štai trys pastraipos iš Urantijos Knygos:

“URANTIJA buvo užregistruota kaip apgyvendintas pasaulis, kada pirmosios dvi žmogiškosios būtybės – šie dvyniai – buvo vienuolikos metų, ir prieš tai, kada jie tapo tikrųjų žmogiškųjų būtybių antrosios kartos pirmagimių tėvais. Ir archangelo pranešimas iš Salvingtono, šita oficialaus planetinio pripažinimo proga, baigėsi tokiais žodžiais:
"Satanijos 606-ojoje planetoje atsirado žmogaus protas, ir šitie naujosios rasės tėvai bus vadinami Andonu ir Fonta. Ir visi archangelai meldžiasi, kad šitie tvariniai būtų greitai apdovanoti Visuotinio Tėvo dvasios dovana, kuri asmeniškai apsigyventų jų viduje."
Andonas yra Nebadono vardas, kuris reiškia "pirmąjį į Tėvą panašų tvarinį, kuris demonstruoja alkį žmogiškajam tobulumui." Fonta pažymi "pirmąjį į Sūnų panašų tvarinį, kuris demonstruoja alkį žmogiškajam tobulumui." Andonas ir Fonta šituos vardus sužinojo tiktai tada, kada jie buvo jiems suteikti tuo metu, kai jie susiliejo su savo Minties Derintojais. Per visą savo mirtingąjį gyvenimą Urantijoje jie vienas kitą vadino Sonta-an ir Sonta-en, Sonta-an reiškia "motinos mylimas," Sonta-en reiškia "tėvo mylimas." Šituos vardus jie suteikė patys sau, o jų reikšmė yra svarbi jų abipusiam dėmesiui ir meilei. “ p.711
Šios pastraipos paliudija dvasių trokšimą, kad šviesa Urantijoje sklistų, kad Tėvo dvasia apsigyventų žmogiškajame prote, kuris vestų žmogų į dvasingumą, ir kad net ir prieš molijoną metų šie du paaugliai vienas kitą SU MEILE vadinu vardais – Sonta-an ir Sonta-en. Jų gentainiai šitaip nevadino nieko. Tai jau ir yra milžiniškas skirtumas tarp gyvulinio ir dieviškojo proto – vienas su baime ir agresija nugyvena visą gyvenimą, o kitas su meile ir kantrybe rūpinasi KITU.
Būtent po šito sprendimo įvykdymo dvyniai sulaukė Minties Derintojų, apie kuriuos jie nieko nežinojo per savo visą žemiškąjį gyvenimą. Tačiau jų mąstymo kokybė buvo akivaizdi – dvasinės krypties, ne savanaudiškos gyvulinės.
Ir tai įvyko prieš MILIJONĄ metų.
Ir per visą šį laikotarpį žmogaus proto evoliucija patyrė daug sukrėtimų, transformacijų, praradimų, net ištisų rasių išnaikinimų. Tai nėra TEORINĖ istorija. Tai žmogaus gyvenimai. Realūs. Ir naikinimą vykdė viešpataujantis GYVULINIS protas, GYVULINIS aš. Viešpatavo genetiškai paveldėtas agresyvumas.
Tuo tarpu DIEVIŠKASIS TIKRASIS ASMENYBĖS AŠ, KURIO LAUKIA IR PRISIKĖLIMAS PO MATERIALAUS KŪNO ENERGIJOS IŠEIKVOJIMO AR PO TRAGIŠKO ŠITO PASAULIO PALIKIMO, net ir nemėgina pabusti, kad pasikeistų vietomis su gyvuliniu aš.
Gyvulinis aš ir jo protas veda žmogų tolyn nuo Tėvo atradimo savo viduje ir tuo pačiu tolyn NUO PRISIKĖLIMO. Ir tai yra tikrovė.
Gyvulinis aš ir gyvulinis protas – tai NĖRA KOKS NORS SUMENKINIMAS AR ĮŽEIDIMAS ŽMOGUI, tai tiesiog konstatavimas tikrovės, kad žmogui TĖVO PADOVANOTAS AŠ, KURIS IR ATITINKA TĖVO ATVAIZDĄ, DAR NEPAŽADINTAS, todėl žmogus ir yra pilnas nerimo, baimės, jis nepasitiki kitais, ir savimi, jis jaudinasi kalbėdamas prieš auditoriją, tarp nepažįstamų jaučiasi nepatogiai, jam atsipalaidavimui reikia alkoholio ar norkotikų, kad apsiramintų, jis nuolat pergyva, kad ne taip ką nors pasakė, ar kad nežino ką pasakyti, susikremta, jeigu kas nors nepavyksta, užpyksta, įsižeidžia, pavydi ir nori geresnės vietos, patogumų, pareigų, populiarumo, valdžios, jėgos, ir t.t. SAU ar SAVO ŠEIMA, GIMINEI, jis apaudinėja, prievartauja, demonstruoja jėgą, siekia naudos sau, nesvarbu, kokius postus beužimtų, kokias kompanijas beturėtų ar vadovautų. Tai vis GYVULINIO PROTO AMBICIJOS IR TROŠKIMAI SAVO LABUI.
Gūvulinis protas nemąsto apie VISUMOS GEROVĘ, APIE TĖVĄ, ROJŲ, KŪRINIJOS DVASINĘ ŠEIMĄ IR SAVO VIETĄ JOJE, JIS TENKINASI TIK RITUALŲ ATLIKIMU IR BAŽNYČIOS RĖMIMU, ŠITAIP NURAMINDAMAS SAVE, KURIS NETURI GYVO RYŠIO NEI SU TĖVU, NEI SU SAVO SIELA.
Jis viską priima tik kaip INFORMACIJĄ – Tėvas arba yra, arba nėra, Urantijos Knyga – arba apreiškimas, arba ne, Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL – arba Kristaus perduotas, arba ne, ir t.t.
Gyvulinis protas negali turėti DIEVIŠKOJO PATYRIMO, todėl jis kaupia tik IMFORMACIJĄ ir vysto INTELEKTĄ ATSKIROSE SRITYSE. Jis neturi ne tik GILUMINĖS IŠMINTIES, BET IR KOSMINĖS ĮŽVALGOS, TODĖL VISKĄ VERTINA TIK TŲ ŠALTINIŲ, KURIUOS PATS SUPRANTA, NUOSTATOMIS IR TIK ATSIRAIS SEGMENTAIS, NEMATYDAMS VISOS TĖVO GYVOS IR VEIKIANČIOS KŪRINIJOS SISTEMOS.
GYVULINIS PROTAS NETIKI DVASINGŲ ŽMONIŲ MOKYMAIS, KURIE REMIASI SAVO DIEVIŠKUOJU PROTU, KURIS TOLI PRANOKSTA GYVULIĮ PROTĄ, IŠMINTIMI, NES IŠMINTĮ JIS KAUPIA TIEK IŠ TIESOS IR ŠVIESOS ŠALTINIŲ, TIEK IŠ TĖVO, O PER ATSIVĖRIMĄ TĖVUI IR GYVĄ RYŠĮ SU JUO PATIRIA TAI, KO GYVULINIS PROTAS SUPRASTI NEGALI. TIESIOG GYVULINIS PROTAS TO PADARYTI NEPAJĖGUS.
Tai yra KIEKVIENO ŽMOGAUS tos pačios proto evoliucijos, ne tik Urantijos, bet visų žmonėmis apgyvendinų planetų, DU etapai, esantys tame pačiame žmoguje.
Tokia yra TIKROVĖ. PATINKA TAI KAM NORS AR NEPATINKA.
Ir nėra ko dėl to nei pykti, nei įsižeisti.
Būtent ir įsižeidžia tas GYVULINIS aš, gyvulinis protas, kuriam atrodo, kad jį kažkas SUMENKINO, PAVADINO NETINKAMAI, PAŽEMINO.
Būtent kiekvieno žmogaus reakcija ir parodo, kas viešpatauja tame žmoguje – gyvulinis aš ar dieviškasis aš.
Iš pagal reakciją jūs galite pamatyti, ar tas žmogus dar yra GYVULINIO LYGIO, AR JAU DIEVIŠKOJO.
Dieviškasis aš JAU NEŽINO, KĄ REIKŠIA ĮSIŽEISTI. Dieviškojo proto sąmonė yra daug aukštesnių virpesių, dėl to žemų virpesių gyvulinės sąmonės ydos jame yra dingusios.
Tuo tarpu, kol jis iš gyvulinio pavirto į dieviškąjį, TĖVO PADOVANOTĄ AŠ, jis taip pat patyrė daug savojo ego iliuzinių įsižeidimo ir pykčio akimirkų, net keršto planų kūrimo prieš tuos, kurie jam TARIAMAI neįtiko, akimirkų
Žmogus, gimdamas, turi genetinį paveldėjimą ne tik iš savo tėvų ar senelių, bet nusidriekiantį per visą rasės, ar net kelių rasių, genetinę liniją. Ir kokie protėviai joje vyravo, tokį genetinį paveldėjimą gavo materija – kūnas, ir smegenys.
Tačiau Tėvo suteiktai asmenybei, kuri yra dvasia, atsiskleisti Tėvas KIEKVIENAM IŠ MŪSŲ SUTEIKIA IR SAVO DVASIĄ, KURI YRA PAJĖGESNĖ UŽ MŪSŲ GYVULIĮ MATERIALŲ PROTĄ. Tačiau net ir ji negali pažeisti Tėvo padovanotos LAISVOS VALIOS. Tad mūsų NORAS eiti ne ritualiniu keliu, bet GYVUOJU DVASINIU IR GYVO RYŠIO IR BENDRAVIMO SU TĖVU KELIU, nepavaldus net Tėvo Meilės Jėgai. Tačiau su Tėvu gyvai bendrauti tegali DIEVIŠKAS, NE GYVULINIS PROTAS, NES TĖVAS YRA DVASIA.
Štai čia kaip tik milžinišką poveikį turi mūsų vaikų auklėjimas nuo pat gimimo, net ir iki jam gimstant, su kokiais virpesiais – žemais ir savanaudiškais, pilnais nerimo ir noro, kad tik gerai būtų jų vaikeliui, kuris gims, koks jis bus, ar aukštais TĖVO MEILĖS VIRPESIAIS, KAD NETRUKUS GIMS DAR VIENAS TĖVO VAIKELIS VISOS KŪRINJOS LABUI – būsimieji tėvai laukia savo atžalos gimimo. IR JO AUKLĖJIMAS TĖVO SŪNUMI, ir dar NUO PAT LOPŠIO, taip pat turi MILŽINIŠKO POVEIKIO tam, kad KUO ANKSČIAU DIEVIŠKASIS AŠ SUTVIRTĖTŲ VAIKELIO CHARAKTERYJE VIS LABIAU PASIREIŠKIANT JO DIEVIŠKOJO PROTO IR IŠMINTIES TVIRTĖJIMUI.
Šitaip GYVULINIS PROTAS IŠ VISO NETURĖTŲ KADA PASIREIKŠTI.
Būtent mes, šitaip ugdydami savo vaikus nuo lopšio, stipriname net ir jų dabar tokius silpnus genus, jau nekalbant apie jų tikrojo ir dieviškojo aš charakterio ugdymą ir tikrosios asmenybės tapatybės pasireiškimą VISUR IR VISADA.
Ir tik palaikydamas GYVĄ RYŠĮ SU ROJAUS TREJYBE DIEVIŠKASIS AŠ visą savo materialią veiklą ir civilazacijos pasiekimus sutapatins su Tėvo valia, kuri ir numatyta kiekvienam Urantijos žmogui tapti tobulu, net ir tokiu tobulu, koks tobulas yra Tėvas. O šitokio Tėvo nurodymo bailus gyvulinis protas, nematantis toliau to, kas tik jam suprantama, arba ką jam sako autoritetai, prieš kuriuos jis neturi savo argumentų, taip pat BIJO. Dėl to jis ir gyvena ILIUZIJOJE IR MEKESNIAME SAVO PROTO LYGYJE NEGU JAM SUTEIKĖ TĖVAS – DIEVIŠKOJO AŠ PROTO LYGYJE, KURIS VIEŠPATAUJA MATERIJOS ATŽVILGIU, BET NE ATVIRKŠČIAI.
Būtent dėl to jis savo visą materialią veiklą grindžia DVASINĖS MEILĖS PAGRINDU IR VISŲ LABUI, O NE SAVO GYVULINIO EGO ASMENINIAM LABUI.
Ir tik toks yra ateities VISOS URANTIJOS politikos, kultūros, ir religijos kelias. Ir tik jis užtikrina net ir materialios civiliazacijos evoliucijos gyvą žengimą tokiu keliu, kuris nepatirs nei krizių, nei sukrėtimų.
Kadangi dieviškojo aš protas yra daug aukštesnio lygio negu gyvulinio aš protas, tai jis savo išmintimi nepriima tokių klaidingų sprendimų, kurie atveda į krizines situacijas šeimoje, valstybėje, ar planetoje.
Ir mes tie, kurie esame atsivėrę Tėvui, šitame kelyje JAU ESAME, IR PADEDAME JĮ PAMATYTI KITIEMS.
Tačiau sprendimas yra kiekvieno ASMENINIS – LIKTI GYVULINIO AŠ PROTO VERGU AR DIEVIŠKU AŠ – tapti TĖVO SŪNUMI ir sūnystę PATIRTI DIEVIŠKU IR IŠMINTINGU SAVO PROTU.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2008-12-08 18:05:55

Komentarai

Saunuole Lina!!!
Algimantas raso:
Mielas Linai, aš išskyriau specialiai ir priešpastačiau ATKAKLUMĄ IR UŽSISPYRIMĄ, sakydamas, jog mane džiugina tik Tomo ATKAKLUMAS, kada jis vis tik siekia DIDESNĖS ŠVIESOS - URANTIJOS KNYGOS GILESNIO PAŽINIMO, bet ne UŽSISPYRIMAS, kada žmogaus protą jis mėgina iškraipytai PADAILINTI, iškelti jį kaip išskirtinį, o ne kilusį iš GYVULINIO PROTO, ir dėl to ir turintį analogiškų savybių - pyktį, baimę, savanaudiškumą, jėgos demonstravimą, valdžios siekimą, ir pan. KOKIOS ŠAKNYS, TOKS IR VAISIUS-PTOTAS.--------- NIEKO NISSKIRIU IR NEISKELIU.SKAITYK IS NAUJO!!!!
Citata:Būtent tai ir LIUDIJA gyvulinio, ir tik tokio, proto buvimą ŽMOGUJE, kur nė užuominos nėra apie JO DIEVIŠKOJO PROTO KILMĖS BUVIMĄ. Lygiai taip ir tikintieji dogmatai užsispyrusiai sako, kad žmogus atsirado, kai Dievas Adomą nulipdė iš molio, o iš jo šonkaulio padarė Ievą. Jie kategoriškai ir UŽSISPYRUSIAI NEIGIA, kad žmogus atsirado EVOLIUCINIU BŪDU ir DAR PRIEDO IŠ ŽVĖRIES, o ne iš Dievo rankos. Jiems taip GRAŽIAU. Net ir tikintiems Biblija VADINAMIESIEMS MOKSLININKAMS. TIKI TOKIA PASAKĖLE IR BAIGTA. Tai ir yra jau UŽSISPYRIMAS, bet ne ATKAKLUMAS, nes vis peršama menkesnė ir tikrovę iškraipanti mintis, kuri ir trukdo sklisti didesnei ir neiškreiptai šviesai.-------BEGEDISKAS BANDYMAS PRIMESTI NESAMONES!!!!
Citata:Tuo tarpu Septynių Pagalbinių Proto Dvasių, kaip ir Tėvo dvasios buvimas žmogaus prote nepanaikina AUTOMATIŠKAI GYVULIONIO PROTO VEIKIMO tame žmoguje. Septynių Pagalbinių Proto Dvasių buvimas tik liudija, kad žmogus turi kažkokį jam pačiam nesuprantamą blysktelėjimą aiškinantis reiškinius, kurių jis nesupranta ir ko negali aiškintis joks žvėris, nes jis neturi savimonės – savęs ir kitų supratimo, kad ir koks primityvus būtų tas supratimas.---------MANYK KAIP NORI,IS KNYGOS ZODZIU NEISMESI!!!
Citata:ŽmogusTIK GIMUSIUS KŪDIKIUS SUVYSTO, BET SAVO SAVYBĖMIS DAR GYVENA GYVULINIO PROTO VIEŠPATIJOJE. Jeigu būtų NE TAIP, O būtų KAIP SAKO TOMAS, TADA TOKS PROTAS NEGALĖTŲ KEISTIS Į GERĄ IR AUGTI, ARBA PRIEŠINGAI DEGRADUOTI IR KEISTIS Į BLOGĄ SAVO PASIREIŠKIMO SAVYBĖMIS. Jeigu vaikas, net ir gavęs Minties Derintoją, dėl susiklosčiusių aplinkybių pateks taip žvėrių, jis SAVAIME PATS NEIŠSAUGOS NET IR ANKSTESNIO SAVO IŠSIVYSTYMO L YGIO IR NUSIRIS IKI ŽVĖRIŲ LYGIO IR GYVENS VADOVAUDAMASIS TOS BANDOS TVARKA, NORS JIS VIS TIEK BUS NE TAS ŽVĖRIS, BET ŽMOGUS, KURIS SAVO GYVULINIO PROTO TAIP IR NEIŠKĖLĖ IKI DIEVIŠKOJO LYGIO.---------KUR PARASIAU,KAD ZMOGISKASIS PROTAS NEGALI DEGRADUOTI????
Citata:DIEVIŠKASIS PROTAS NETURI NE TIK GYVŪNINIŲ, BET NET IR GYVULINIŲ SAVYBIŲ, KURIOS YRA AUKŠTEN .....Kas dieviška negali turėti to, kas yra gyvulinis, nes dėl to nustotų būti DIEVIŠKAS, bet tas kas yra gyvulinis gali, SAVO LAISVA ASMENS valia, įgauti VIS DAUGIAU to, kas yra dieviška.------NETIESA!!! BAIME,SAVANAUDISKUMAS,NORAS VALDYTI NERA KILE IS GYVUNINIO PROTO!!!!,TAI EGO ISDAVA,KURI GALI TURETI IR DIEVISKAS PROTAS.LIUCIFERO ATVEJIS TA AKIVAIZDIAI PARODO.LIUCIFERIS NETUREJO GYVUNINIO PROTO!!!!


Tomas
2009-12-06 15:42:41Mielieji, čia ir yra šuo pakastas, jog tik stovintis ant aukštesnio dvasinio išsivystymo laiptelio tegali atskirti, kuris yra užsispyręs savo veiksmais, o kuris yra atkaklus. Ir niekada jis neapsirinka šitame vertinime, nes jis nėra subjektyvus vertinimas. Jis yra OBJEKTYVUS VERTINIMAS. Tai lygiai tas pats, kaip stovint ant materialios aukštesnės vietos, matai toliau, ir gali daugiau apibūdinti to, ką matai, ir ko nemato kiti, kurie stovi žemiau.
O kad jums būtų lengviau tai suvokti, pasakysiu labai trumpu teiginiu - atkaklumas yra visada, kada siekiama DIDESNĖS ŠVIESOS, DIDESNIŲ UŽDUOČIŲ, GERESNIO SAVĘS ĮPRASTINIMO VISŲ LABUI NEŠANT DIDESNĘ ŠVIESĄ.
Lygiai taip pat VISADA bus nebe atkaklumas, bet tik bukas užsispyrimas, kada nuolat atsisakoma siekti didesnės šviesos, kada trukdoma jos siekti kitiems.
Niekada negali ir niekada negalės per visą amžinybę pavirsti tai, kas buvo laikoma užsispyrimu, į atkaklumą. Visa kūrinija remiasi ATKAKLUMU IR JĮ VYSTO SIEKDAMA DIDESNĖS ŠVIESOS ĮPRASMINIMO PER KIEKVIENĄ JOS NARĮ JAM ATKAKLIAI SIEKIANT DIDESNIO NUŠVITIMO, DIDESNĖS IŠMINTIES, DIDESNIO ROJAUS TREJYBĖS PATYRIMO, SAVOSIOS DIDESNĖS ŠVIESOS DIDESNIO PASKLEIDIMO.
Užsispyrimas yra baimė ir iš jos atsirandanti tamsa.
O dabar jums siūlau savo pamokomąjį žodį apie gyvulinį protą, pasakytą per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje, 2009 11 29.
Kadangi jį paprastai sakau be pasirengimo, tai ir šį kartą dar prieš akimirką net nežinojau APIE KĄ JIS BUS. Kai kur patikslinau kaip kuriuos žodžius, kad skaitant, o ne klausant būtų aiškiau.
----------------------
Kad jums geriau padėčiau suprasti, kas yra gyvulinis protas, kas yra morontinis protas, pateiksiu tokius pavyzdžius, kuriuos mačiau vakar per Baltarusijos televiziją, ką šiandien išgirdau per BBC radiją, ir paminėdamas tai, ką aš jau vakar jums minėjau Urantijos grupėje.
Per BBC radiją pasakė, kad Peru suimta gauja, kuri žudydavo žmones; žudydavo fermerius tam, kad žmogaus riebalus panaudotų kosmetikai, gaminant kosmetikos gaminius.
Baltarusijos televizija šitą žinią taip pat pagarsino. Tik baltarusių skiriasi, kad vienas litras žmogiškų riebalų kainuoja penkiolika tūkstančių dolerių, o BBC pasakė, aš dabar galiu sumaišyti, ar dešimt tūkstančių, ar tūkstantis dolerių. Žodžiu, tas skirtumas buvo.
Kada matai, kas yra gyvulinis protas, kaip jis pasireiškia, ir kada matai tiesiog jau kai rodo televizija vieną ar kitą žmogaus epizodą, tada gali ir suvokti, kaip jis pasireiškia.
Viena laida, kuri kalba apie baltarusių žemės ūkį – jų laidos labai įdomios – pateikia tokius trumpus siužetus.
Baltarusijoje gyvena gruzinas, augina karves. Jis atvažiavęs čia, kur klimatas kitoks negu Gruzijoje. Jis paleidžia tas karves pačioms susirasts žolės, susirasti pašarą, o ten – sniegas. Tai korespondentė klausia, "Kaip gi tu leidi taip karvėms badauti?" "Tai nieko," sako, "Gruzijoje yra sniego, bet jis nutirpsta ir jos vis tiek tą žolę susiranda."
O jos čia negali susirasti žolės, nes sniegas čia nenutirpsta taip greitai. Ir jos ant sniego vaikšto, graužia jau medžių šakas. Kiek pasiekia. Bet jis vis tiek neduoda pašaro. Sako, "Mano šienas baigėsi."
Atvedė veterinarus pasižiūrėti. Jie sako, kad tos karvės čia neišgyvens ilgai.
Garde jų neapkuopia. Jos ten stovi mėšle.
O jis vis primena, kad karvė savaime turi susirasti ir pašarą, ir gyvenant tokiomis sąlygomis. Gruzijoje taip priimta.
Rodo kitą žmogų, kuris augina kiaules. Turi žemės Baltarusijoje. Sako, kiaulėms reikia natūralios laisvės. Sako, "Aš rūpinuosi kiaulių laisve, ir aš tą darau, kaip tai daro Amerikoje indėnai."
Didžiulė teritorija, ganyklos pilnos kiaulių, nuostabiai atrodančių. Ir jos ten susiranda maisto; o vandeniu jis aprūpina.
Ir kadangi teritorija didžiulė, jos iš tikrųjų turi ne gardo gyvenseną, bet rezervato, kur yra joms milžiniška erdvė pasireikšti taip, kaip jos gali pasireikšti pagal tą savo prigimtį.
Pradėjo eiti šernai; šernai peršoka per gardus. Ir jis leidžia jiems bendrauti tarpusavyje. Atsivedė jau dryžiuotų palikuonių. Sako, "o mėsa, kokia skani. Tai yra laisvėje išauginta mėsa, kokios nėra fermoje."
Palyginkite, kur vienas, nesudarantis sąlygų, nori, kad karvės pačios susirastų pašarą, sako, “pas mus Gruzijoje karvės pačios susiranda žolės, nes pas mus sniegas nesilaiko ilgai," o kitas žmogus sudaro sąlygas.
Kaip forume sako priekaištaujantys, kad turi būti vadinamas gyvūninis protas; taip, gyvūninis protas – taigi ir vieno, ir kito. Žmogus yra gyvūnas, ne augalas, bet jūs matote, kiek viename yra GYVULINIO proto pasireiškimas, kiek – kitame.
Rodo kitą fermerį. Jis augina keturiasdešimt ančių, žąsų, povų, papūgų. Jis turi padaręs tvenkinius; turi pilna vištų. Nusipirko Hamburgo veislės gaidį, kadangi jis suprato, kad vištoms reikalingas gaidys ne šiaip sau, jis nusprendė, kažkur skaitė, kad gaidys turi būti parinktas pagal išvaizdą, pagal vištų išvaizdą, ir pagal jo giedojimo tembrą.
Jis nusipirko Hamburgo veislės gaidį; sumokėjo septynis šimtus dolerių už vieną gaidį. Septynis šimtus dolerių! Ir KOKIUS kiaušinius pradėjo nešti vištos.
Antis, povus, fazanus augindamas, jis nevalgo tos mėsos. Sako, "Negi aš šitokį grožį galėčiau auginti mėsai ir paskersti juos? Ne," sako, "aš auginu savo atsiskleidimui. Jūs žiūrėkite, kaip gražiai atrodo – tvenkinyje plaukioja antys, žąsys. Jos nebijo nieko!"
Jam nekyla noras auginti jas mėsai. Jis dar muziką leidžia; muziką tam, kad būtų ta aplinka tiems paukščiams.
Vėl aš dabar grįžtu prie tos minties, jog trys žmonės yra, o dar pridėjus tą bandą iš Peru, tai visi jie yra gyvūnai, turi tą gyvūninį protą, bet KIEK kiekviename skirtingai pasireiškia tos GYVULINĖS savybės.
Bet, vėl, nereikia suprasti "gyvulinės" tiesmukiška prasme. Ar gyvulys turi, pavyzdžiui, tą jausmą kaupti turtą? Jis gi neturi to jausmo. Jis nesupranta, ką reiškia kaupti turtą. Tiktai žmogus, būdamas asmenybės gyvybės kategorija, gali sau daugiau kaupti. Ir ką jis daro?
Dabar didžiausias skandalas kilęs Vokietijoje, kadangi futbolas yra tapęs verslu. Kada Vokietija kritikuodavo visas mažytes Europos valstybes, kad yra korupcija futbolo čempionatuose, kadangi vyksta susitarimai, kokios rungtynės kaip turi pasibaigti, ir dėl to totalizatoriuje pastatomi didžiuliai pinigai ir laimi būtent ta komanda, kuri pagal pajėgumą neturėtų laimėti. Nebėra principo, kad laimi tas, kuris geriau pasiruošęs. Laimi pinigai!
Ir dabar Vokietijoje jau suimta septyniolika asmenų, vien tik Vokietijoje. Suėmimai – Prancūzijoje, Italijoje. Pasirodo, kad veikia tarptautinė mafija, kuri paėmusi futbolo sferą. Ir Vokietijoje jau trisdešimt dvi rungtynės per čempionatą yra sužaistos, kur susitarimai galioja. Jau yra prisipažinę žaidėjai, kurie dalyvavo šitoje aferoje.
Parodė per TV vieną kavinę, nedideliame mieste, kur du broliai pardavinėja kavinėje alkoholį. Pasirodo, jie – totalizatoriaus organizatoriai. Ir jie manipuliuoja nei daug, nei mažai, išeina jau dabar per metus kažkur du šimtai milijonų eurų. Du šimtai milijonų eurų!
Tai, vėl, žiūrėkite, kaip pasireiškia to žmogaus, ir toje mafijos bandoje dalyvaujančių žmonių, gyvulinis protas, tas godumo. Pinigai, pinigai, pinigai... Kokia sąskaita? Ateina žmonės į stadionus, jie tikisi, kad čia vyksta sąžiningas žaidimas, bet ne, pasirodo, kad jau nuspręsta, kaip bus, kadangi toje kavininukėje du broliai, organizatoriai, tampo virvutes, o čia yra tiktai marionečių teatras. Ir kur? Toje lygoje, kuri yra pripažįstama kaip pati švariausia pasaulyje, pasaulyje, ne Europoje.
Šiandien BBC kalba apie tai, kad jau Prancūzijoje skandalas futbole, nors čia nėra brangiausia lyga, daug brangesnės yra Italijos, Didžiosios Britanijos lygos, maždaug tris kartus. Bet žaidėjai uždirba po šimtą tūkstančių eurų PER SAVAITĘ. Jūs įsivaizduojate, KOKS GODUMAS yra žmogaus? Tai žaidėjai tiek uždirba. O visų lygų organizatoriai? Jie uždirba daugiau. Čia tiktai matoma ta dalis.
Kadangi dabar tokios sunkios sąlygos, kai klubams sunku įsigyti tuos brangius žaidėjus, tai priima sprendimą, kurį pagarsino, bet dar jis įstatymu neįsigaliojęs, trisdešimt procentų sumažinti klubams mokesčius, kad jie galėtų gauti dar didesnius pinigus. Kilo šitam pasipriešinimas. Kaip galima, ypač tokiais sunkiais laikais, kur gauna tokius pinigus, dar jiems, klubams, trisdešimt procentų mokesčius mažinti!?
Ar tai nėra gyvulinio proto, vėl, pasireiškimo atitinkamas laipsnis?
Kada mes kalbame apie gyvulinį protą, tai mes ir turime suvokti, kad mes, kaip Tėvo atvaizdai, turime spindėti SIELOS MORONTINIU PROTU.
Tas ūkininkas, kuris augina paukščius, ir augina ne dėl mėsos, dėl grožio, tai jo dar nėra morontinis protas. Čia yra tiktai tas materialus protas, kuris pajunta tą grožį, gėrį, ir jis nenori vardan savo skrandžio aukoti tuos paukščius.
O sielos morontinis protas yra tada, kada jis KOKYBIŠKAI TRANSFORMUOJASI Į GYVĄ RYŠĮ SU KŪRĖJU, KADA JIS ATRANDA KŪRĖJĄ SAVYJE, KADA JIS PRADEDA GARBINTI JĮ, kada jis savo visus veiksmus, ar jis verslininkas, ar politikas, ar futbolininkas, pašvenčia Kūrėjui.
Kadangi morontinis sielos protas yra toks, KOKYBIŠKAI, pranokstantis tą GYVULINĮ protą, tai labai dažnai jis pradeda jausti, kad tą, ką jis darė, ir KAIP darė, iki šiol, nebegali šitaip daryti nei būdamas politikoje, nei būdamas versle, nei būdamas sporte. Ir jam reikia priimti sprendimą, ar toliau likti šitame savo paties lygyje, ar reikia iš tikrųjų keisti, KOKYBIŠKAI, gyvenseną, nes morontinis sielos protas taip pat turi užuomazgą, turi augimą, turi stiprėjimą, ir turi vystymąsi.
Kol jis yra gležnas, jis negali priimti radikalių sprendimų, kad tiesiog savo aplinkoje galėtų atsispirti aplinkai. Kada Kūrėjo ryšys, sielai duotas per Tėvo dvasią, per Minties Derintoją, sielai vis daugiau ir daugiau atsiveriant, gilina įtikėjimą, tai morontinis protas vis stiprėja, jis vis labiau ir labiau įsiviešpatauja atžvilgiu to gyvulinio proto, kuris taip pat yra ir gyvūno protas, bet tai VISUMINE prasme GYVŪNO protas.
Juk viešpataujant morontiniam protui, kada jau veda Kūrėjas iš vidaus, o MORONTINIS protas jaučia vedimą, tai nuo to žmogus nenustoja būti gyvūnas. Jis nepavirto į augalą. Vis tiek jis yra asmenybės kategorijos GYVŪNAS, bet jis jau savo pasireiškimu atspindi Kūrėją tuo lygiu, kurį mato kita materiali aplinka.
Ir štai tada, kada jis sustiprėja, jis priima sprendimą, kad jis keičia savo gyvenseną. Jis keičia savo verslą, jis pats keičiasi tame virsme, kada įsiviešpatauja vien tiktai Tėvo aspektai, vis giliau ir giliau; o verslas pakrypsta VISUMOS LABUI, NE VARDAN PELNO. MOTYVAS kitoks. Pelnas yra paskiriamas, patenkinus savo poreikius, VISUMOS LABUI.
Šito negali skaitydamas arba klausydamas suprasti. Siela – per ryšį su Kūrėju – pati suvokia, kad ji nebegali būti kitokiu prezidentu, kaip tiktai atiduoti save VISUMAI, nebegali būti kitokiu parlamentaru, kaip tiktai visumai pašvęsti save, ir verslininkas nebegali būt kitoks, kaip tiktai visumai, Rojaus Trejybei, pašvęsti savo visą verslą; ir siela tam pašvenčia savo gyvenimą.
Bet tai nereiškia, kad gyvenimas tampa toks, kaip vienuolyne užsidarius. Jis tampa kaip tik pilnakraujis ir prasmingas, kada nebėra avarijų gatvėse, nes tu vairuoji automobilį, kada tavo rankas ant vairo veda Tėvas, veda Rojaus Trejybė. Kada tu neleki kaip patrakęs, norėdamas prieš kitą pasidemonstruoti, kada tu nekuri modelių vien TAM, kad juos įpirštum, kad tai būtų naujas, naujas, naujas. Ir dėl to perka žmogus, nors jam ir nereikia, dar turi gerą mašiną, bet perka naują, nes KONKURENCIJA reikalauja, nes kitaip sužlugsi, bankrutuosi.
Tai dėl to visa ekonomika stovi ant to nepasotinamo pagrindo. Tos lenktynės nebegali būti nutrauktos, jeigu negimsta, net ir silpnas, sielos morontinio proto daigas tiek politikoje, tiek ekonomikoje, tiek šeimoje.
Mes turime suvokti tuos skirtumus tarp morontinio proto, tarp gyvulinio proto, ir to gyvūninio proto. Tai yra niuansai, o jo veiksmus ir rezultatus mes matome. Matome savo kasdieniame gyvenime, ir juos pašalinti galime lygiai taip pat žinodami priežastis, tų priežasčių sukeltus veiksmus, ir tų atliktų veiksmų pasekmes, numatydami jas net ir į ateitį.
----------------
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2009-12-06 17:54:50Tomai,
Tavo paskutinė išvada kaip suprantu:
"NETIESA!!! BAIME,SAVANAUDISKUMAS,NORAS VALDYTI NERA KILE IS GYVUNINIO PROTO!!!!,TAI EGO ISDAVA,KURI GALI TURETI IR DIEVISKAS PROTAS.LIUCIFERO ATVEJIS TA AKIVAIZDIAI PARODO.LIUCIFERIS NETUREJO GYVUNINIO PROTO!!!!"
gal gali savais žodžiais paprastai ką tu iš to supratai?


Linas J / Tomui
2009-12-06 17:50:46Mielas Linai, kur tu matai, kad aš NUVERTINU gyvulinį protą?
Aš atskleidžiu jums platesnį GYVULINIO PROTO veikimo KONTEKSTĄ, KAD SUVOKTUMĖTE KAIP IR KOKIOMIS SĄLYGOMIS JIS PASIREIŠKIA, KAD IR PATYS GALĖTUMĖTE ŽINOTI IR KITIEMS AIŠKINTI IR SAVE PATIKRINTI.
Kada net psichologai siūlo išreikšti pyktį, nelaikyti neigiamų emocijų savo viduje, nes tai kenkia sveikatai, aš ir aiškinu, kad tai NETIESA. TAI YRA TIK TOKIO VISIŠKAI NESUVOKIANČIO SAVO PROFESIJOS PSICHOLOGO GYVULINIO PROTO PASIREIŠKIMAS. O DABAR taip pasireiškia VISŲ psichiatrų ir psichologų GYVULINIS PROTO, todėl jie ir mokosi tik iš tokių psichologijos vadovėlių. Taip "ruošiami" nauji psichiatrai ir psichologai, kurie visiškai nesuvoks savo veiklos sferos.
Todėl ir turime MES PATYS tapti PSICHIATRAIS IR PSICHOLOGAIS, KAD GALĖTUME SUVOKTI, KOKĮ PROTĄ MES TURIME, KOKIOS SAVYBĖS IR KODĖL JAME VIEŠPATAUJA. IR TUO PAČIU MES TURIME PATYS IŠ VISO IŠSIVADUOTI IŠ NEIGIAMŲ EMOCIJŲ - PAKEISTI SAVO GYVULINĮ PROTĄ Į DIEVIŠKĄ MORONTINĮ, ARBA AIŠKIAU SAKANT, PAKEISTI Į JĖZAUS PROTĄ.
Tačiau tas pats psichologas tokį mano pasakymą ims neigti, nes jis pats nieko nežino apie vieno proto pakeitimo į kitą, ir daug aukštesnį. Jam tai atrodys kaip gryna nesąmonė, nors BŪTENT JO toks neigimas yra iš tikrųjų nesąmonė. Štai jo gyvulinis protas ir nesugeba suvokti nors kiek aukštesnių tikrovės lygių, dėl to jis ir negali patarinėti kitiems žmonėms,kad jie tikrai gautų patikimą receptą vėl neatsidurti sunkioje gyvuliniam protui padėtyje.
Todėl niekur niekada aš neneigiu GYVULINIO PROTO, BET VISADA SIŪLAU JĮ KEISTI Į GERESNĮ.
O šis gyvulinio proto keitimo procesas yra nelengvas būtent jam pačiam. Koks gi gyvulinis protas sutiks laisva valia užleisti savo vietą kitam be kovos, ir dar TURĖDAMAS TOKIĄ MILŽINIŠKĄ PARAMĄ IŠ TAMSIOS IR PILNOS BAIMĖS PASĄMONĖS, KURI BIJO NEŽINIOS IR KEITIMOSI.
Tačiau jūs turite žinoti, KAIP TĄ DARYTI IR KOKIOS LAUKIA KLIŪTYS ŠITAME KELYJE IR KOKIOS YRA PASEKMĖS JŪSŲ ŠVIESOS PASIREIŠKIMUI ATEITYJE.
Žodžiu, NESKUBĖKITE SU SAVO IŠVADOMIS IR NEIŠKREIPKITE MANO TEIGINIŲ.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas
2009-12-07 18:18:48Aš tai taip nenuvertinčiau gyvulinio proto kaip, kad Algimantas per šiuos mokymus aš manau, kad šie abu ir Dieviškas ir gyvulinis protai gi taip pat yra iš Dievo Tėvo ar Jo sukurti, nors ir evoliucijos būdu, bet evoliucija juk pati taip neprasidėjo - ji prasidėjo Tėvo dėka...
Todėl šių dviejų protų nevertinčiau, kad vienas labai aukštas ir turi būti siekiamybė, o kitas žemas ir turi būti kaip neigiamas pavyzdys arba atstumtinybė - manau jie iš viso neturėtų būti lyginami, nes jų paskirtys yra skirtingos kaip pvz. kaip galėtume pasakyti kuris įrankis yra svarbesnis buityje (namuose) ar plaktumas ar replės? Kiltų gili diskusija ir vieni pasakytų, kad plaktumas kiti atvirkščiai, bet esmė tai juk tame, kad tie įrankiai skirti atlikti skirtingas funkcijas t. y. plaktukas-kalti, o replės-traukti tai kas įkalta, užlenkti, suimti ir pan.
Todėl kadangi esame žmonės, todėl be gyvulinio proto jais nebūtume norime to ar ne, nes jei tik kas nors atimtų gyvulinį protą - manau laiko klausimas kada mūsų fizinis organizmas nustotų funkcionavęs ir sustotų ir liktume su Dievišku tik protu bei pereitume į morontinę/dvasinę būseną. Mano nuomone kiekvienas žmogus turi atrasti pagal save pusiausvyrą/kompromisą tarp Dieviško proto ir gyvulinio proto, nes jie abu yra svarbūs savaip - kadangi jų paskirtis nevienoda...
Pusiausvyros/kompromiso suradimas man labai primena pokalbį su nė karto iki šiol nepažintu žmogumi - norint susikalbėti reikia rasti tam tikra tema bendrą kalbą ir visai nesvarbu apie ką ta kalba prasidės - daug svarbiau, kad ji prasidėtų, nes sėkmingai pradėjus kalbą su nepažįstamu žmogum, kuris be abejo yra kitoks nei tu pats, nes vienodų nėra - galima po to šiek tiek pakalbėjus pereiti prie kitos temos ir kitos, nes bekalbant vienas kitam pasakai informacijos ir apie save - taip ir atsiranda pokalbio/kontakto pusiausvyra/kompromisas - nes pokalbyje dalyvauja abu pašnekovai... taip manau ir mūsų gyvenime labai svarbu, kad dalyvautų ir mes naudotume abu protus ir Dievišką ir gyvulinį, o procentuotę jų naudojimo pasirinkti taip pat turėtume manau patys, o ne kažkas jį nurodyti, nes mūsų pačių gyvenimą Tėvas atidavė į mūsų pačių rankas, todėl kitų pasiūlymai/patarimai mums gal ir gali būti naudingi, bet sprendimą vis tiek priimame mes patys, o ne tie kurie patarinėjo/siūlė.

Linas J
2009-12-07 17:24:43Algimantai,
ačiū už savo nuomonę ir paaiškinimus - bet man dar be galo įdomu sužinoti kokia yra Tomo nuomonė?
Tomai,
gal galėtum savo išsakyti?

Linas J
2009-12-07 16:55:10Algimantai,
Įkeliu ištraukas iš pačio mokymų, pagal kurias aš susidariau nuomonę, kad tu NUVERTINI gyvulinį protą-nu be abejo tai mano nuomonė, bet ar tau pačiam perskaičius jas nesimato, kad gyvulinis protas yra nuvertinamas kai yra tokiais žodžiai apibūdintas?:
*
"Tai jau ir yra milžiniškas skirtumas tarp gyvulinio ir dieviškojo proto – vienas su baime ir agresija nugyvena visą gyvenimą, o kitas su meile ir kantrybe rūpinasi KITU.
*
Būtent po šito sprendimo įvykdymo dvyniai sulaukė Minties Derintojų, apie kuriuos jie nieko nežinojo per savo visą žemiškąjį gyvenimą. Tačiau jų mąstymo kokybė buvo akivaizdi – dvasinės krypties, ne savanaudiškos gyvulinės.
*
Ir naikinimą vykdė viešpataujantis GYVULINIS protas, GYVULINIS aš.
*
Tuo tarpu DIEVIŠKASIS TIKRASIS ASMENYBĖS AŠ, KURIO LAUKIA IR PRISIKĖLIMAS PO MATERIALAUS KŪNO ENERGIJOS IŠEIKVOJIMO AR PO TRAGIŠKO ŠITO PASAULIO PALIKIMO, net ir nemėgina pabusti, kad pasikeistų vietomis su gyvuliniu aš.
*
Gyvulinis aš ir jo protas veda žmogų tolyn nuo Tėvo atradimo savo viduje ir tuo pačiu tolyn NUO PRISIKĖLIMO. Ir tai yra tikrovė."
*
Ir aš tik norėjau pasakyti paprastą dalyką gyvulinį protą siūlyčiau ne sukeisti vietomis su Dievišku protu, nes manau, kad to žemėje padaryti neįmanoma turint kūną - t. y. visiškai atsikratyti gyvulinio proto, nes jis mums reikalingas kol turime fizinius kūnus - ir aš jo net nelyginčiau su Dievišku protu, nes jau pasikartosiu KAD GYVULINIO PROTO PASKIRTIS KITOKIA-TODĖL JĮ PANAIKINTI ARBA JO VIETĄ UŽLEISTI VIEN TIK DIEVIŠKAM PROTUI-BŪTŲ TAS PATS MANAU KAIP UŽGESINTI SAVO FIZINĮ EGZISTAVIMĄ ŽEMĖJE IR PEREITI Į MORONTINĮ... na nebent Algimantai drįstum teigti, kad Tėvas būdamas tobulas suklydo ir kažkodėl paliko mums žmonėms gyvulinius protus, kurie mums trukdo eiti link Jo?
Ir dar pvz., kad ir koks dvasingas/dvasines aukštumas pasiekęs/maksimalus altruistas būtų žmogus jis negali atsigerti vandens už kitą ištroškusį sielos brolį - t. y. jis geria fizinį vandenį, o troškulio numalšinimą/arba vandens perteklių organizme jaučia kitas žmogus - ar Algimantai su tuo nesutinki?

Linas J
2009-12-07 18:46:01Mielas Linai, todėl aš ir vedu DVASINIUS MOKYMUS, PADĖDAMAS JUMS VISIEMS, VISIEMS IKI VIENO, KAS TIK ŠITO NORI NUOŠIRDŽIAI, IŠPLĖSTI SAVO ĮBALGĄ, KAD JŪSŲ NUOMONĖS VIS REČIAU IR REČIAU BŪTŲ KLAIDINGOS, KĄ NORS NAGRINĖJANT IR AIŠINANTIS, O TAIP PAT IR AIŠKINANT KITIEMS.
Todėl, ką dabar tu pacitavai, niekur nėra nė menkiausio niuanso, kad aš NUVERTINČIAU gyvulinį protą. Tiesiog tikrovė yra tokia, pagal Rojaus Trejybės sumanytą evoliucijos planą visiems mirtingiesiems, kad visose planetose žmogus vystosi nuo žemesnio gyvulinio proto lygio į AUKŠTESNĮ morontinį sielos proto lygį. Ir tą daro LAISVA VALIA. Arba tą daryti ATSISAKO. Taip pat laisva valia. Tačiau TAI NĖRA GYVULINIO PROTO NUVERTINIMAS. Tai tiesiog fakto konstatavimas.
Ir labai svarbu, kad žmogus jau šiandien SUSIMĄSTYTŲ, KAD SAVO GYVULINĮ PROTĄ JIS GALI PAKEISTI Į MORONTINĮ SIELOS PROTĄ, Į JĖZAUS DIEVIŠKĄJĮ PROTĄ.
TADA JIS TAPTŲ TIKRAI SVEIKAS, GYVENTŲ LAIMINGĄ GYVENIMĄ, IR MĖGAUTŲSI PALAIMA, KURIĄ BE PERSTOJO TEIKIA ROJAUS TREJYBĖ JO SIELAI, NORS IR TOLIAU DIRBTŲ SAVO KASDIENIUS DARBUS. TAČIAU JIS DIRBTŲ VADOVAUDAMASIS JAU VISIŠKAI KITU MOTYVU - DIEVIŠKOS MEILĖS VISIEMS MOTYVU.
Telydi tave ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2009-12-07 21:07:49Algimantai,
Gal galėtum - PRAŠAU TAVĘS NEVADINT MANĘS MIELU - VADINK MANE TIK LINU - nes esu to prisiklausęs kai tikėjau Biblija... o šiaip pastebėsiu savo supratimu, kad pats bėgi nuo tiesių atsakymų - aš tavęs klausiu - o tu lyg į vatą vynioji kažką arba duodi suprast, kad nepamatei klausimų - - - nu taip gal jie tau per sunkūs, bet tada taip ir parašyk... dažnai atsakinėji abstrakčiai... ir be abejo kaip ir tu pats pastebėjai tuo ir skiriamės kaip žmonės, bet aš kai noriu susikalbėti su žmogum tai detalizuoju konkrečiai, o ne abstrakčiai, nes abstrakcija tai nuėjimas į šoną jei yra laiko - - - aišku tai irgi filosofija, nes ji visur, bet mano klauismas tau parastas - ar tu gali būti konkretus ir detalus - ar ne?
Ir nepriimk tai kaip kažko asmeniško - juk nepamiršk tai mano kaip Lino, kuris nenori mokintis yra šuoliuojantis ir neklaužada nuomonė, kuri be abejo turi perspektyvą keistis, o kokiu laipsniu tai čia priklauso manau nuo to kiek Linas Tėvui atsivers :)

Linas J
2009-12-07 21:19:50Linai,turbut viska ka norejau parasyti sia tema,busiu jau parases.Zmones protingi ir susipras kaip yra.Man kartotis neidomu.Tai tiek.Patarymas: neprasidek su fanatais

Tomas
2009-12-08 21:19:33
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal