Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kviečiu drauge kurti


Aukštybės, toliai, gyliai - tavyje.
Pajusk, ištirk širdim.
Neleisk rusent iš Tėvo meilei, ne.
Ji nori degt ugnim.
Pajusk širdim, kaip siela veržias,
kaip tiesina sparnus
pakilti meilės virpesiais į dangų
pas Tėvą į namus.


Gaile
2009-05-04 17:02:10

Komentarai

Rojaus Trejybe-AŠ ESU, tik Tavąja Nata
Suskamba daina iš Šaltinio Gelmės
Virpesių melodija, apglėbianti Širdis visų,
Pakylėjančius mus iki mūsų Tikrųjų Namų.

Švelnūs arfos garsai liejos melodingai, darniai,
Dainų žodžių pynėj, iš Žvaigždynų tolimų
Nuvilnijo, nubangavo pilnu Meilės Glėbiu
Pas visus žemėje gyvenančius vaikus.

Tiktai Tu, Kūrėjau, suvirpinai balso stygas,
Dovanojai man nuostabią Dovaną šią –
Padabint eiles nuoširdžia ir gražia
Širdies Melodijos gaida.

Regina

DDaiva
2018-12-09 19:22:09***
Dieviška Šviesa nušvito mano rytas,
Palaima nusileido iš Dangaus.
Kūrėjas sveikina kas rytą,
Pabudus Šviesai didesnei.

Tik Tu žinai manus kelius vingiuotus,
Juos tiesinti galiu tik su Tavim.
Šis Gyvas žingsnis įrašytas Tavo Knygoj,
Kai jį žengiu drauge su Tavimi.
Su Meile Tu imi mane už rankos
Ir visus mylėti mokai Širdimi.

Regina

***

Taip noriu aš Kūrėjau jausti laiko tėkmę,
Srovent Tavu Ritmu, savu laiku,
Kad mano laikas
Nebūtų toksai greitas –
Spėčiau pėstute Gyvenimo Kelyje.

Tėvai Amžinieji, taip noriu
Dar daug suspėt nuveikt šitoj planetoj,
Šitam laike su Tavimi kartu
Prasmingų siekių ir darbų.
Taip noriu jaustis ramiai ir jaukiai
Laiko rate su visa žmonija
Tavam Meilės Glėbyje.

Regina

Mielieji sesės ir broliai, aš šiandien darbe telefonu paklausiau Reginos skaitomų eilių, kurios man labai patiko, ir man kilo mintis, kad ir jums bus gera jas paskaityti, pajausti Širdimi jos išlietą, gyvą nuoširdumą.

DDaiva
2018-09-21 21:56:47Kiek daug praranda žmonija
Kuomet Tikrovės ji neieško
Tas Tobulasis visuose
Jis Vieny Keturių, vis laukia, švelniai kviečia

Kiek daug kokybės prarasta
Ir amžinybei Kelio vartai
Jie uždaryti, užrakinti ta spyna
Kuri nukris, tik atsiverkit

Rojaus Trejybe- AŠ ESU
Pagarbintas ir Šlovėje
Net nesuvokdamas rankas tiesiu
Tiktai meldžiu- Sulieki jį, Sulieki ją
Kas Gyva, Tikra ir Šviesa

Ląšelis Jūroje ištirps
Bet upė teka Kūrinijoj
Ir vėl, ir dar kur kas dažniau Gyvai patirs
Kas amžina, Kas Prikelia
Ir lieja Meilę, Atgaivina

Kai viskas skęsta virpesiuos
Ir žodžiai garsūs renkas Tylą
Gyvenimu Tavim meldžiuos
Širdies Melodija Tėvams, ji niekad nenutyla

Arunas
2018-09-01 19:11:37Už Įtikėjimą planetos, Urantija vardu
Už brolį, sesę, Šeimą, kuriuos Širdim jaučiu
Už Tuos, kur lieja Meilę, Kurios nebus mažai
Už atrastą Savy Kūrėją Širdim pasirašai

Už asmenybės polėkį vardan Tikrų Tėvų
Už amžiną Tikrovę- Gyvenimas vardu
Tegul nebus iliuzijos voratinklio Savy
Dvasia urantų liudija, kad ji Gyvam Kely

Už Suliejimą valios Likime ateities
Už maldą savo žodžiais, suteikiančią vilties
Už mūsų Brolį Jėzų, Kuris mums KALBA VĖL
Pakvieskit Tiesos dvasią be klausimų- kodėl?

Bendradarbiaujant ves Šaltiniai Sulieti Viename
Atgimstantiems urantams tapo Tikra Prasme
Prasme išliet Nektarą pripildytos Širdies
Harmonija- tai Šerdis jų Įtikėjimo Gelmės

Arunas
2018-08-23 23:29:14Mylimas Kūrėjau, apkabintas Tavo meilės,
Daugiau abejoti negali
Tavo meilėje ištirpsta ligos ir visi vargai

Mylimas Kūrėjau,
Žengęs tvirtą žingsnį Gyvajam Kelyje,
Gyvenime pasiklysti negali.

Mylimas Kūrėjau,
Gyventi įtikėjimu Gyvajam Kelyje, /
Kiekvieną dieną palaimoj ir džiaugsme / 2k.
Tavojoj šviesoje ir tiesoje /

Pora savaičių mano viduje dėliojosi šios
eilutės.Jeigu aš negaliu jų užmiršti,
tai ir kiti tegul skaito.

VJANINA
2018-08-22 13:40:00Tėvai Tikrieji, išliekite Meilės ląšelį
Kuris pavirsta Upe tėkmėje
Be Jo, Kūrėjo nieks atrast negali
Beieškant To, kas virsta Įtikėjimo gelme

Tėvai, išliekite Savim Bedugnę
Bedugnę Meilės Gyvąsties
Padovanokime Rojaus Trejybei- AŠ ESU tą Meilės ugnį
Ji veržiasi ir asmenybe nuolat plūsta Kūrėju mūsų amžinos Prasmės

Tu netikėtai į visus Prabyli
Manasis Tėve- Motina visų
Ir asmenybė jau ištvert ir būti tyliai
Nebesulaikomai Pakyla, Apglėbia Kūriniją, Apglėbia jus
Ištirpdama Energijoj Gyvųjų virpesių

Yra tik vienas- Meilės ritualas
Kuris mums kalba Kalba Širdimi
Išauš diena, nurims prote beprotiškasis škvalas
Tada suvoksi ir Gyvai patirsi
Kas tu esi ir kam tu Gyveni

Šiandieną kloju Širdimi Tėvams aš Kelią
Kuris Nutiestas manyje seniai
Kada urantai Sulieja laisvą valią
Su Tavimi Rojaus Trejybe- AŠ ESU
Ir patiri Gyvai, kad amžiams tu tiktai dabar Atsibudai

Jau nebelieka nieko, kas Prasmės neturi
Apkabinu Tave Tave Dievybe Visumine
Kad ir esu jau Apkabintas nuo pradžių
Kaip gera Skęsti ir Gaivintis Jūroj
Ir gerti Meilę, save Atiduoti tai aibei Tavo Gyvenimo jau amžino
Ir tiktai Tau Tėvyne, Kur piligrimu sugrįžtu

Kodėl gi man kalbėti neišeina
Nebežinau, bet patiriu Kažką
Ir srūva Tai, kada sugrįžt į TIKRĄ ŠEIMĄ
Pakviečia virpesių miriadai ir tu žinai-
Tai Tikra, Meilė tai ir Jinai Gyva

Dėkoju Tau už broil, sesę, Kūriniją
Kurioj vaikais iš Meilės esam sukurti
Ir ačiū Tau DIEVYBE VISUMINE
Kad visa Tai- Tikrovė, Tikrovė kur ESI

Kai Rojus atveria plačiai jums vartus
Aš vėl ir vėl meldžiuosi už visus
Tik nesustokite Gyvam kely ir Žodį tarkit
Savu žingsniu, Tėvų ritmu priimkit iššūkius sunkius

Arunas
2018-08-16 18:52:59Čia Tėviškė urantų, ten Rojus mūs Namai
Visatoj Nebadono plasnoja angelai
Ten mūsų laukia Jėzus ir aibė nuostabių
Aš angelu pavirsiu tuo šviečiančiu tikru
Myliu širdim mielieji vardan Rojaus Tėvų
Širdim apglėbiu Meilę ir jus apkabinu

Prie Tavęs prisiglausiu, patirsiu virpesiais
O Broli Vyresnysis kviečiu Tave- ATEIK
Kada Tiesa aplanko GYVENTI jau gali
Kai Skelbei Tėvo Žodį sutikome akli

Šiandien Širdis Prakalbo bežiūrint kur esi
GYVENIMĄ BUČIUOJU ir Tu KALBI KALBI
Kalbėdamas Tėvynėj apglėbdamas Širdim
Aš angelu Gimtinės Gyvensiu ir TAVIM

Šypsaisi kai mes Mylim ar liūdinam Tave
Širdies melodija Pakviečia Kalbėt TIESOS DVASIA

Mes Mylim KŪRINIJĄ
Ir ŠLOVINAM TĖVUS
VERSMĖ taip mėgsta Tylą
SULIEJA LIKIMUS

Ir vėl ir vėl žvelgiu į Tave ir Tu visus KVIETI
KŪRĖJU Prakalbėti ir Šlovint Savimi
Tėvai manieji Rojuj ir TU Apkabini
Ištroškusius Pagirdyk mes dvasioj ALKANI
Kaip džiaugias Kūrinija
BANGUOJANT ŠIRDIMI

Arunas
2018-08-09 13:59:54Taip noriu Tau, Kūrėjau aš suteikti viltį
Kurios Šaltinis esi TU
Ir tik Širdies melodija prabilti
Kur einam mes, ten laukia AŠ ESU

Kaip pakylėja noras Garbint
Ir Šlovinti Visus savim
Gyvai ištarti žodį, Tave prakalbint
Jau Tu kalbi nuo pat pradžių, vedi Gilyn

Gilyn į plačiąją Tikrovę, Kurios iliuzijoj nėra
Savy atrandame mes viską,
Kas Tobula ir nuoširdu
Kada Prabunda asmenybė
Padovanota ir Gyva tuo aidu virpesiais Tikrais
Ir tuo atodūsiu tyru

Arunas
2018-08-07 21:04:09Mes Garbinam ir Šlovinsim Tave savoj Širdy
Tą Vardą Gyvą, Tikrą tik meilės Gyvąjam virpesy
Tėvai Tikrieji, mūsų Gyvasis AŠ ESU
Gyvenimas Tu mano ir glėbiu aš apkabinu

Sustiprink mane, Jėzau ir Rojum Prakalbėk
Jei naštą neščiau sunkią, tai meldžiu- kitiems padėk
Tegul nušvinta akys, sušildo ne liepsna
Kažkas pasakė Širdimi- tavy ji tobula

Lai bunda asmenybės Gyvuoju AŠ ESU
Ir Rojuje Trejybės vaikai esam kartu
Urantų Šviesos blyksniais nušvis Kūrinija
Ir amžinybės kelias Rojuj- tikrai ne pabaiga

Arunas
2018-08-07 20:32:22Taip trokštu išsakyti viską virpesiais Gyvais, Kūrėjau Tau
O Tu kuždi man tyliai- sūnau, palauk
Aš Tau Kūrėjau atiduodu meilę- apkabinu, savy nebeišlaikau
O Tu kuždi man tyliai- palauk, sūnau

Taip veržiasi Bedugnė iš laikino drabužio
Kažkas šviesaus visa versme, Kūrėjau Tau
Tu švelniai paimi ant rankų kažką gilaus
Ir šiluma krūtine kyla, Tu virpesiais Gyvais prabyli- atsakymą tik Aš žinau

Kiek pasakyti noriu, trokštu ir sakau, Kūrėjau Tau
Kaip nuostabiai Gyvi Šaltiniai Keturi prabyla
- Juk tau sakiau
Koksai saldus Nektaras liejasi, Jis prausia Savimi visus ir Kūriniją, ir mane
- Aš Tave atradau

Manasis Tėve- Rojaus Trejybe, AŠ ESU
Kiek metų nutekėjo, Jūs švelniai beldėt į užrakintas mano duris.

Bet vaiko Eisena tvirtėjo, Tėvai manieji
Jūs žinojot ir tikėjot, kad asmenybė jas atidarys
Aš myliu jus, broliai ir sesės, Kūrinija
Aš myliu Jus Tėvai manieji ir visų
Širdies Melodijos tyliu balsu
Kuriuo kalbėti moka tik urantai ir kada nors prabils visi tuo Meilės virpesiu Gyvu

Arunas
2018-07-31 00:28:36
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal