Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kviečiu drauge kurti


Aukštybės, toliai, gyliai - tavyje.
Pajusk, ištirk širdim.
Neleisk rusent iš Tėvo meilei, ne.
Ji nori degt ugnim.
Pajusk širdim, kaip siela veržias,
kaip tiesina sparnus
pakilti meilės virpesiais į dangų
pas Tėvą į namus.


Gaile
2009-05-04 17:02:10

Komentarai

Tiesi Tu Kelią amžinybėn – Meile,
Nes jos Šaltinis amžinas esi,
Suradus šitą Meilės Kelią,
Žinai dabar išties, kad gyveni.

Gyvenimo Prasmė, kokybė keičias
Suliejus savo valią su Tava,
Visas mintis, svajones baikščias
Tu paverti palaima, atgaiva.

Suradus pašventi save Tavo malonei,
Geresnio Vedlio už Tave, nėra
Tu paverti kiekvieno mūs kelionę
Kaip pasaka įdomia ir tvaria.

Kada suklumpam – pakeli, paguodi,
Paduodi ranką – eik – sakai,
Čia tiktai tavo patyrimai glūdi,
Kol be Manęs per žemę keliavai.

Su Meile, Lina Š. – Domeikava

vvita
2022-09-05 20:53:29Kasdieną mus lydi akimirka žavinga,
Suteikdama naujus ir išskirtinius patyrimus.
Kartais emociškai labai skausmingus,
Kai širdyje Kūrėjo Meilė dar neatrasta.

Kasdien kieme matau kaimynę,
Kenčiančią vienatvėje po sutuoktinio netekties.
Norėčiau ją paguost atskleidusi Kūrėjo Meilę.
Kartą jos atstumta buvau, žinau nereikia jai tos Išminties.

Ne vienas išgyvenam būseną vienatvės. Skaudu kai tęsiasi ilgus metus.
Staiga suvokus savyje Kūrėjo Dvasią,
Tuomet ir nurimsti, kad tu pasaulyje ne vienišas esi.

Brangi ir nuostabi ši Jėzaus planeta!
Myliu ją dievišku supratimu. Mane čia šildo kiekvienas saulės spindulėlis,
Iš dėkingumo trokštu būt Kūrėjo atspindys, Ir skleist Jo Meilę, nuspalvintą savu patyrimu.

Adolfinos eilėraštis

Violeta
2022-09-01 17:16:03Dainuokim gyvenimui dainą,
Kurią kuriam drauge su Tavim,
Gyvenimo nugyventi negalim už kitą,
Jis skirtas asmeniškai kiekvienam.

Dainuokim gyvenimui dainą,
Patyrimai čia telpa visų,
Patirkime juos džiaugsmingai
Meilės, Palaimos kupini.

Dainuokim su Meile, be grimo,
Išlieta Jėzaus Tiesos Dvasia,
Įsileiskime, pajuskime Tiesą,
Teisingumą gyvenimui visam.

Dainuokim gyvenimui dainą,
Iš atvertos savo Širdies gelmės,
Rojaus Trejybe-AŠ ESU, mūsų Kūrėjau,
Apdovanoti Didingų Tavo Dovanų!

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2022-08-21 18:21:13Dvasinis pokalbis su Kūrėju

Mūsų mylimas Kūrėjau,
Kokia graži ir tobula Tavoji kūrinija!
Sunku surasti žodžių jos tobulumui apibūdint.
Kaskart naujom spalvom ji stebina mane,
Dar nepatirtą jausmą sukurdama manyje.

Nėra galimybių tobulumui atkartoti,
Svarbiausia branginti ir tausoti tai.
Gyvenant harmoningai su Kūrėju,
Geriausia tampant Jo bendrakūrėju.

Dėkoju, Tėve, už brolius, seses sutiktus gyvenimo kelyje.
Kai kas iš jų, man suteikė emocines kančias,
O tai sustiprino mane ir žmogiška, ir dvasine prasme...
------------------------------------
Iš meilės Širdimi atsivėrusi Kūrėjui Aš pajuntu troškimą savyje – būti dvasioje su Sutverėju Ir puoselėti Jo Tobulumą savo Širdyje.

Eilėraštis Adolfinos

Įkėlė -

Violeta
2022-07-31 16:11:55Rojaus Trejybės vėliavos pakėlimui

Žvelgiu į Tavo vėliavą aš, Tėve,
Plevenančią mums virš galvos.
Į baltą kiemą, dangaus mėlį
Urantus apgaubtus Tavos šviesos.
Lai bus šis žemės lopinėlis
Mūs dvasiniu tautos centru.
Teauga mūsų gretos testiprėja
Tavosios meilės veikimu.
O mano, Tėve Visagali,
Visaišmintis Tu esi
Iš mano gintaro šalelės
Tesklis Tava Šviesa toli.
Kad žmonių širdys, žmonių protai
Pajustų Tave savyje,
Kad meilės žaizdras suliepsnotų
Kiekvieno Tavo vaiko širdyje.
Ištieskim brolis broliui ranką
Kaip Jėzus mokė kažkada,
Kad žemėje įsivyrautų
Tik meilė, gėris ir taika.

Krapauskiene
2022-07-20 09:38:32Tegul išaušta
Kiekvienas naujas rytas,
Iš Meilės ir Šviesos nupintas,
Auksiniais spinduliais padabintas.

Ir vėl nauja diena,
Pašvęskime Kūrėjui ją,
Meilės kupini visi
Imkimės veiklos, darbų kartu.

Atsivėrimu, Įtikėjimu
Nuaustas Kelias,
Tegul tiesinas, gražėja
Palaimintas Kūrėjo.

Didinga istorinė akimirka atėjo –
Urantijos planetoj
Ambasadoriaus namo kieme
Iškėlėm Vėliavą Kūrėjo!

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2022-07-10 21:20:35Mūsų mintys lyg bičių avilys
Dūzgia skirtinga įžvalga, suvokimu,
Mintis veja mintį,
Lyg debesėliai plaukia.

Visus pamąstymus Tu, Kūrėjau,
Gali sudėlioti tikrovėje, toje akimirkoje,
Kada esame tikrais savimi,
Minčių gija plati, gili.

Mintyse, Širdyje subrandinti,
Meilės pilni žodžiai,
Kūrėjui, visai kūrinijai
Meilės lašeliukais išsilieja.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2022-06-27 22:37:21Mano mylimas, Kūrėjau,
Tobulumo įvairovės Sutvėrėjau,
Noriu dar giliau suvokti Tavo Dangišką Tikrovę,
Mano širdį džiugina kiekviena Tavo Malonė.

Aš širdingai Tau dėkoju,
Už suteiktą pažintinę - patirtinę kelionę,
Branginu ir vertinu, ką man dovanoji. Ačiū Tau už Išmintį įgyvendinant svajonę.

Meldžiau Tavęs dar gilesnio suvokimo,
Prasmingo dar nepatirto pažinimo,
Kad liūdesys ir beprasmybė mano proto neužgožtų,
Kiekvienas patyrimas man vertingą įžvalgą atskleistų.

adolfina
2022-06-18 19:33:25Kada matai gyvenimą pro rūką,
Mąstai – kodėl tiek sumaišties?
Dabar tik supranti, kad Jo vedimo trūko
Be Jo nerasim, niekas, išeities.

Atverkime Kūrėjui Širdį, sielą
Te liejas Jo Gaivi Versmė.
Jis nuramins kiekvieno mūsų gėlą,
Kūrėjo Meilėje visa esmė!

Tą pat akimirką Kūrėjas atsiliepia
Jei atverta Širdim meldies,
Mintis ir darbus nukreipia į Šviesą
Su Juo visad stiprus jauties.

Tai kam dar reikia abejoti,
Kai Vedlį savyje turi?
Su Juo nereiks šalikelėm klajoti,
Šviesiausią ateitį kartu kuri!

Šita kūryba tęsis amžinybę,
Kūrėjo Galiai nebėra ribų,
Kartu su Juo pasieksim tobulybę,
Nesibodėsime Šviesos darbų!

Šitie darbai suteiks pilnatvės,
Gyvenimą užpildys sklidinai,
Su Juo nejausim niekada vienatvės,
Kūrėjo Meilė mus užlies pilnai!

Su Meile, Lina Š. (Domeikava)

vvita
2022-05-24 23:35:00Ąžuolyne, tarp medžių augalotų
Geltonuoja pienių plotai,
Jų žiedai – saulių šimtai!
Šviečia aplinkui plačiai.
O tarp jų – neužmirštuolės,
Lopinėliai dangaus.

Gėlių pavidalu
Ant žemės nusileido
Saulė ir dangus,
Tas grožis nuostabus!
Taip Kūrėjo sumanyta,
Kaip yra danguje
Bus ir žemėje.

**--**--**--**--**

Saulėkaitoj prie namo,
Jau pienės sužydėjo,
Iškėlusios žiedus geltonus
Iš tolo šviečia.

Tu, pienė – mažutė saulė,
Tu, gėlė – pievų gražuolė,
Tu – maistas ir vaistas,
Visi žino, vaistažole vadina.

Geltonuoja pievų toliai
Nuo jų šviečiančių žiedų,
Nužydėjus virsti baltu pūkeliu,
Kur vėjelis neša, ten skrendi.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2022-05-15 21:02:25
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal