Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kviečiu drauge kurti


Aukštybės, toliai, gyliai - tavyje.
Pajusk, ištirk širdim.
Neleisk rusent iš Tėvo meilei, ne.
Ji nori degt ugnim.
Pajusk širdim, kaip siela veržias,
kaip tiesina sparnus
pakilti meilės virpesiais į dangų
pas Tėvą į namus.


Gaile
2009-05-04 17:02:10

Komentarai

Kūrėjo ritmu ženkime į ateitį,
Šviesa Jo visad įžiebta Tikrovės kryptimi.
Jo Žodžiai Virpesiais mums reiškiami,
Nes kiekvienam Minties Derintojai suteikti.

Žavi mane mirtingieji besidarbuojantys visumos labui,
Nesmerkiu ir gyvenančių kitų sąskaita aukų vaidmenyje.
Jie yra paveldėto proto ir negatyvios aplinkos paveikti, Dar neatradę ir nesuvokę Kūrėjo Dvasios vidumi.

Šventai tikiu, kad ieškantys atras Tikrovės kelią,
Vienu ar kitokiu būdu, jeigu ieškos... – kaip aš Jį suradau.
Tai ilgas, o kai kam – be galo sudėtingas patyrimų kelias,
Kurį pajaust gali tik būsena ir Kūrėjui atverta širdimi.

adolfina
2024-05-14 21:15:09Pirmą kartą mačiau gailiai cypsintį varnėną. Supratau Jo skundą – šalti ir lietingi orai. Sunku rasti maisto toje neįprastoje aplinkoje - Kai dažnai lyja, retai bešildo saulės spinduliai.
Tikros permainos priklauso nuo mūsų, Nuo šviesių minčių ir mūsų veiksmų. Tikras gyvenimas grindžiamas Meile. O kai dieviškai myli – šypsosi ir dangus!

adolfina
2024-04-25 18:28:57Užpildykim širdis Kūrėjo Šviesa, Gyvenkime Jo Išminties Tiesa, Prisiminkime Amžinųjų Vertybių tikrumą, Vertinkime Kūrėjo Meilės realumą.

Vykdykime Jo Valią realia veikla - Suvienijus Meilėje tarnyste ir malda. Šis išmintingas požymis - Malda gyvuojanti mumyse,
Tai prasmingas veiksmas, tikras gėris esantis viduje.

adolfina
2024-04-18 16:00:34Kokia puiki pavasario diena! Naujų patyrimų įvairovės pilna. Rytinio nusiteikimo su malda dėka, Teikiama džiaugsmo akimirka kiekviena.

Neįprastų patyrimų,Apreiškimų studijų vedina Tėve, širdimi jaučiu Tave, tikiu Tavo galia. Gyvoji Šventovė pagilina dvasinį suvokimą, o Sustiprina mane - Apreiškimas Urantijos Knyga.

Aš vis stipriau jaučiu Kūrėjo vedimą iš vidaus, Širdis kai prisipildo Meilės su kaupu: Kas būčiau aš, jei nusigręžčiau nuo Tavęs, Be Gyvojo Įtikėjimo, be Gyvybinės Energijos iš Tavęs?

Mus mokai stiprinti palūžusius dvasia, Atvėrus širdis liudyti Tave. Pajutusi būsena, jog dvasioje esu per silpna, Tuomet kreipiuosi į Kūrėją, ir tik malda sustiprina mane.

adolfina
2024-04-10 18:51:39Prieš kelias dienas netikėtai išsitraukiau savo senus bloknotus – dienoraščius, į kuriuos dar nuo paauglystės pradėjau rašyti savo mintis, įspūdžius, eiles ir kitokius mielus, įkvepiančius užrašus. Ir viename puslapyje netikėtai radau užsirašytas poeto Juliaus Janonio eiles, kurias jis parašė daugiau nei prieš 100 metų. Perskaičiau jas vėl ir pajaučiau, kokios jos man artimos ir šviesios lyginant su dabartiniu laikmečiu, kokie žodžiai eilėse panaudoti, kai kurių dabar jau nelikę, o dauguma jų retai vartojami. Todėl dalinuosi ir su jumis, kad paskaitytumėte:

***

"Visas mano noras slaptą sužinoti"

Visas mano noras slaptą sužinoti,
Erdvę išmatuoti, saulę glamonėt,
Po dangaus aukštybę be sparnų skrajoti
Ir į amžinybę tamsią įžiūrėt.
Visas mano noras — dailę nežeminę
Reikšti ir harmoniją lieti į širdis
Ir visam, pasauliui meilę kosmosinę
Skelbti, idealan kreipti jo mintis.
Visas mano noras tobulumo siekti;
Radus jį, sužibti kartą lyg žvaigždė,
Grimzti nebuviman, o žmonėms patiekti
Meilę, kur bujotų lyg graži gėlė.

Julius Janonis

1917.05.15

***

Su miele,

Jurgita
2024-04-05 08:47:29Man reikia, Tėve, Tavo šilumos
Šviesos man reikia, Tavo artumos,
Tylos man reikia ir dainos,
Kad jausčiau Tavo Meilę nuolatos.
Vienintelė Tu mano Meilė ir Tiesa,
Esi Šviesų Šviesa ir šiluma.
Kai dievišku suvokimu gyvenu ir mąstau,
Aš būsena Tave jaučiu,visur Tave matau.
Duota žinia mums paprasta,
Gyvent ir veikt Kūrėjo Meile ir Tiesa,
Svarbu pajaust, Tave, širdis atvert plačiai,
Gyvent prasmingai, ne tuščiai.

adolfina
2024-03-13 14:01:08Žmogaus gyvenimo baigtis ateina netikėtai
Laukiam ar nelaukiam – nežinoma data....
Gyvenimas žavus, o tuo pačiu – labai trapus,
Branginkim jį - ačiū Kūrėjui už visus Apreiškimus.

Miela Irena – Sesė iš didžios raidės.
Tu atsakinga ir rūpestinga buvai vaikų mama,
Savo nuostabios šeimos pagrindas ir atrama,
Išleidusi gyvenimui puikius vaikus,
Su Kūrėju širdyje įveikusi patyrimus skaudžius :
Puikaus sūnaus Alvydo ir artimųjų netektis - nepalūžai.... Sustiprino tave Kūrėjo Dvasia ir dieviška Išmintis.
Tikėkime - Kūrėjas mylintis visus vaikus, Suteiks Palaimą tau - atvers dangaus vartus.
..............................................................
Šį nuostabų pasaulį tu palikai,
Tikiu - dvasioje išsiskiriam ne amžinai.
Irena, visad liksi miela ir artima mūsų mintyse. Pažadinusi meilę ir tikėjimą artimųjų širdyse.

adolfina
2024-02-12 19:02:50Mylėti, tai atverti dieviškas akis,
Juk Meilė - dieviškas Šaltinis.
Ir viskas sutelpa Jame
Pamąsčius dvasine gelme.

Juk Meilė - dieviška savybė,
Tai ne aistra, tai dvasinė vertybė,
Mylėti – tai Tikrovėj gimti:
Širdim pajaust, suprast kiekvieną,
Neteisiant - su meile apkabinti.

Bet kaip sunku pamilt skriaudėją,
Kuris taip pat - Tėvo sūnus...
Tikiu plačiai atvėrę širdis, Tau Kūrėjau,
Pamilsim Tavo Meile dvasine gelme visus.

adolfina
2024-01-30 20:07:22Šalta balta žiema už lango.
Mus džiuginantis baltos spalvos tyrumas
Tai dieviškojo grožio pasireiškimas:
Saulei šviečiantis, bet į lauką nekviečiantis,
Ir neįprastu šalčiu pasireiškiantis,
Paukščiams alkį ir nerimą keliantis,
Maisto ir išsigelbėjimo tarp žmonių ieškantiems,
Tarp sniego gausos spaudžiant šalčiams - patyrimas.
------------------------------------------------------------------
Žinau, Kūrėjau, Tu mus laimini visus
Ir negailestingus ir dvasioje paklydusius vaikus.
Apvaizda globoja kiekvieną gyvūnėlį,
Mylėti, gailestingumo moko dieviška širdis.
Palaimink nusigręžusius nuo tavęs visus
Puikybės pilnus, Tavo susireikšminusius vaikus.
Meldžiu, te vadovauja jiems Kūrėjo Išmintis,
Kad kiekvienas meilei ir gėriui atvertų širdis.

adolfina
2024-01-10 19:35:22Nors nėra šerkšno, nors šaltukas nežnaibo skruostų, kol kas, bet yra Ligitos eilės. Man jos tokios melodingos, ir tokios lengvos kaip vėjuje šokančios baltos snaigės.
***
Sidabrinės šerkšno kasos
Puošia medžių šakeles,
O žiema tau nepranešus
Greit metus senus išves…
Sidabrinės šerkšno kasos
Prisilies ir prie tavęs,
Tik širdis stipriau suplakus
Leis įžiebti ugneles…
Žvelgsi veidrodin – ten akys
Pilnos Meilės, šilumos,
Atsisveikinus su metais,
Žengsi link naujos dienos…
***
Šaltukas žnaibo skruostus,
O sieloj šiluma,
Taip noris kažką guosti,
Sakyt – esu šalia…
Taip norisi šypsotis,
Pakilt lig debesų
Ir dainą uždainuoti
Vėl dievišku balsu…
Neverta mums liūdėti,
Neverta kelt bangų,
Tu pats turi norėti
Gyventi su džiaugsmu!
***
Trys angelai ant Dievo rankų –
Gerumas, Meilė ir Viltis,
Nuilsę žiūri, nes jie lanko
Žmonių išpuikusias širdis…
Kas dieną skrenda ten, kur pyktis
Kur liejas žodžiai purvini,
Jie kartais neša Dievo rykštę,
Kad pripažintumėm – kalti!
Jie moko mus Gailestingumo,
Rankas pakelt ir apkabint,
Valyt namus nuo juodo dūmo
Į dieną Laimę sugrąžint…
Trys angelai – tokie mažyčiai,
Tokie tikri, nesutepti…
Trys angelai – te visad lydi
Klaidžiam gyvenimo kely...
***
Lydėkit angelai,
Atneškite Ramybę.
Te amžini vargai
Pavirs į Laimės skrydį…
Lydėkit sapnuose,
Kai auš spalvotas rytas,
Padėkit, kai diena
Bus nerimu dažyta…
Lydėkit, angelai
Ir tuos, kurie negirdi,
Kai plazdantys sparnai
Gerumą dės į širdį…
***
Su Naujais Metais sveikinu jus visus! Būkite Gražūs Kūrėjo dieviškuoju, altruistiniu Aš, Kūrėjo Charakterio savybėmis! Mylėkite! Būkite laimingi!
Su Meile, Violeta (Ukmergė)

Violeta
2023-12-31 22:10:37
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal