Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kviečiu drauge kurti


Aukštybės, toliai, gyliai - tavyje.
Pajusk, ištirk širdim.
Neleisk rusent iš Tėvo meilei, ne.
Ji nori degt ugnim.
Pajusk širdim, kaip siela veržias,
kaip tiesina sparnus
pakilti meilės virpesiais į dangų
pas Tėvą į namus.


Gaile
2009-05-04 17:02:10

Komentarai

Mielas Valdai.

Ačiū.

VJANINA
2019-02-24 14:53:27Mielas Valdai ačiū už nuostabias eiles iš širdies į mano širdį.
Kūrėjo meilės ir ramybės.
sesė Vanda.

stovan
2019-02-24 09:23:45Tyloje pasineriu į gelmę
paukščių takas dunkso mintyje,
Atsigersiu meilės iš Kūrėjo
Pamaitinsiu žemę ir tave,

Nenusakomai džiaugiuosi aš gyvenimu
Meilė trykšta iš Šaltinio viduje
Dovana pasklidus iš minties Kūrėjo
Veda iš vidaus visur mane

Kur beeičiau kur beprisiliesciau
Aš visur, visur regiu Tave
Mano Teve, Motina, Kūrejau,
Kas kilnesnio gali būti už Tave?

Dvasios sesei dainą padainuoju
Tavo meile paliečiu sielas,
Dvasios broliui išmintį išlieju
Iš Tavęs mielasis iš Tavęs.

Dėkingumu prisipildo siela,
Ašara ištrykšta nuo kvapu gėlių.
Tavo grozis is visatos vėl sugrįžta,
Kai atsiveriu aš tau - balsu tyliu.

Šitą dainą as dainuosiu visa laiką
Garbindams ir slovindams Tave,
Dėkingumo pilną meilės dainą
Aš paskleisiu atsiverime.

Įtikėjimas - tokia galybė,
Dovana Kūrejau iš Tavęs
Mano akys mato kasdienybėj
Ką Tavasis dėsnis kam nuspręs.

Bet pakėles begaline meile
Mano būti Tu laikai savy,
Nepalies manęs jokia minutė,
Amžinybės aš esu glėbį.

AŠ ESU energija apgaubęs
Iki ašarų suvirpina mane
JO būtis kaip nuostabiausias draugas
Nuoširdumu skrodžia nezinią.

Išsilieja asmenybės spalvos,
Ir sugrįžta meile į Tave
Mano mylimas Kurejau, lenkiu galva
Prieš Tave, sulieju valią būtyje.

Nesibaigianti erdvė užpildo dangų,
Atsimerkia akys nuo šviesos kvapų,
Baigias laikas as tirpstu ant tavo rankų
Aš krentu į Meile ir tirpstu

Eisiu drąsiai nuosirdziai ir oriai
Šiuo Gyvuoju nuostabiu keliu
To tave atradęs vaikas nori,
Tik visiems akimirkų kilnių

Kad nušvistų tavo meilės sodas
Pasitrauktų tamsos iš tavu vaikų
Nebeliktų nei minties, kai juokias
Atsivėrusi siela pilnu balsu.

Liejas meile niekad nesustoja
Savimi aš vėl jaučiu Tave
Tegul tavo balsas vėl mane užkloja
Tavo Teve, Motina, ranka švelnia

Aš baigiu bet amžinyėe teka
Vien tik aš ištirpsiu tyloje
Lai daina tava kiekvieno siela šneka
Kai diena šiandieną jau baigta

Saulė teka,
Mėnuo leidžias
Bet Tava šviesa visur yra.
Aš esu ir Tu teki Kūrejau
Na užtenka jau akimirka kita :).

22:16 20/2/2019
Prisigerus Kūrėjo meiles virpesių.
Koh Samui, Thailandas.

ValdasA
2019-02-20 20:44:53Norim augti,
Norim skleistis –
TAVĄJĄ, KŪRĖJAU, Meilę
Vis labiau pajausti –
Norim kurti Gėrį, Grožį,
Kad bujotų mūsų sodžiai.
Norim nešti Šviesą, Darną, Tiesą,
Kurie broliai, sesės Širdimi
Suvokia ir išgirsta.
Norim žengti tik pirmyn,
Atvėrę save TAU gilyn, platyn,
Sulieję valią su TAVIM.

Regina

DDaiva
2019-02-17 20:16:16Rojaus Trejybe-AŠ ESU, tik Tavąja Nata
Suskamba daina iš Šaltinio Gelmės
Virpesių melodija, apglėbianti Širdis visų,
Pakylėjančius mus iki mūsų Tikrųjų Namų.

Švelnūs arfos garsai liejos melodingai, darniai,
Dainų žodžių pynėj, iš Žvaigždynų tolimų
Nuvilnijo, nubangavo pilnu Meilės Glėbiu
Pas visus žemėje gyvenančius vaikus.

Tiktai Tu, Kūrėjau, suvirpinai balso stygas,
Dovanojai man nuostabią Dovaną šią –
Padabint eiles nuoširdžia ir gražia
Širdies Melodijos gaida.

Regina

DDaiva
2018-12-09 19:22:09***
Dieviška Šviesa nušvito mano rytas,
Palaima nusileido iš Dangaus.
Kūrėjas sveikina kas rytą,
Pabudus Šviesai didesnei.

Tik Tu žinai manus kelius vingiuotus,
Juos tiesinti galiu tik su Tavim.
Šis Gyvas žingsnis įrašytas Tavo Knygoj,
Kai jį žengiu drauge su Tavimi.
Su Meile Tu imi mane už rankos
Ir visus mylėti mokai Širdimi.

Regina

***

Taip noriu aš Kūrėjau jausti laiko tėkmę,
Srovent Tavu Ritmu, savu laiku,
Kad mano laikas
Nebūtų toksai greitas –
Spėčiau pėstute Gyvenimo Kelyje.

Tėvai Amžinieji, taip noriu
Dar daug suspėt nuveikt šitoj planetoj,
Šitam laike su Tavimi kartu
Prasmingų siekių ir darbų.
Taip noriu jaustis ramiai ir jaukiai
Laiko rate su visa žmonija
Tavam Meilės Glėbyje.

Regina

Mielieji sesės ir broliai, aš šiandien darbe telefonu paklausiau Reginos skaitomų eilių, kurios man labai patiko, ir man kilo mintis, kad ir jums bus gera jas paskaityti, pajausti Širdimi jos išlietą, gyvą nuoširdumą.

DDaiva
2018-09-21 21:56:47Kiek daug praranda žmonija
Kuomet Tikrovės ji neieško
Tas Tobulasis visuose
Jis Vieny Keturių, vis laukia, švelniai kviečia

Kiek daug kokybės prarasta
Ir amžinybei Kelio vartai
Jie uždaryti, užrakinti ta spyna
Kuri nukris, tik atsiverkit

Rojaus Trejybe- AŠ ESU
Pagarbintas ir Šlovėje
Net nesuvokdamas rankas tiesiu
Tiktai meldžiu- Sulieki jį, Sulieki ją
Kas Gyva, Tikra ir Šviesa

Ląšelis Jūroje ištirps
Bet upė teka Kūrinijoj
Ir vėl, ir dar kur kas dažniau Gyvai patirs
Kas amžina, Kas Prikelia
Ir lieja Meilę, Atgaivina

Kai viskas skęsta virpesiuos
Ir žodžiai garsūs renkas Tylą
Gyvenimu Tavim meldžiuos
Širdies Melodija Tėvams, ji niekad nenutyla

Arunas
2018-09-01 19:11:37Už Įtikėjimą planetos, Urantija vardu
Už brolį, sesę, Šeimą, kuriuos Širdim jaučiu
Už Tuos, kur lieja Meilę, Kurios nebus mažai
Už atrastą Savy Kūrėją Širdim pasirašai

Už asmenybės polėkį vardan Tikrų Tėvų
Už amžiną Tikrovę- Gyvenimas vardu
Tegul nebus iliuzijos voratinklio Savy
Dvasia urantų liudija, kad ji Gyvam Kely

Už Suliejimą valios Likime ateities
Už maldą savo žodžiais, suteikiančią vilties
Už mūsų Brolį Jėzų, Kuris mums KALBA VĖL
Pakvieskit Tiesos dvasią be klausimų- kodėl?

Bendradarbiaujant ves Šaltiniai Sulieti Viename
Atgimstantiems urantams tapo Tikra Prasme
Prasme išliet Nektarą pripildytos Širdies
Harmonija- tai Šerdis jų Įtikėjimo Gelmės

Arunas
2018-08-23 23:29:14Mylimas Kūrėjau, apkabintas Tavo meilės,
Daugiau abejoti negali
Tavo meilėje ištirpsta ligos ir visi vargai

Mylimas Kūrėjau,
Žengęs tvirtą žingsnį Gyvajam Kelyje,
Gyvenime pasiklysti negali.

Mylimas Kūrėjau,
Gyventi įtikėjimu Gyvajam Kelyje, /
Kiekvieną dieną palaimoj ir džiaugsme / 2k.
Tavojoj šviesoje ir tiesoje /

Pora savaičių mano viduje dėliojosi šios
eilutės.Jeigu aš negaliu jų užmiršti,
tai ir kiti tegul skaito.

VJANINA
2018-08-22 13:40:00Tėvai Tikrieji, išliekite Meilės ląšelį
Kuris pavirsta Upe tėkmėje
Be Jo, Kūrėjo nieks atrast negali
Beieškant To, kas virsta Įtikėjimo gelme

Tėvai, išliekite Savim Bedugnę
Bedugnę Meilės Gyvąsties
Padovanokime Rojaus Trejybei- AŠ ESU tą Meilės ugnį
Ji veržiasi ir asmenybe nuolat plūsta Kūrėju mūsų amžinos Prasmės

Tu netikėtai į visus Prabyli
Manasis Tėve- Motina visų
Ir asmenybė jau ištvert ir būti tyliai
Nebesulaikomai Pakyla, Apglėbia Kūriniją, Apglėbia jus
Ištirpdama Energijoj Gyvųjų virpesių

Yra tik vienas- Meilės ritualas
Kuris mums kalba Kalba Širdimi
Išauš diena, nurims prote beprotiškasis škvalas
Tada suvoksi ir Gyvai patirsi
Kas tu esi ir kam tu Gyveni

Šiandieną kloju Širdimi Tėvams aš Kelią
Kuris Nutiestas manyje seniai
Kada urantai Sulieja laisvą valią
Su Tavimi Rojaus Trejybe- AŠ ESU
Ir patiri Gyvai, kad amžiams tu tiktai dabar Atsibudai

Jau nebelieka nieko, kas Prasmės neturi
Apkabinu Tave Tave Dievybe Visumine
Kad ir esu jau Apkabintas nuo pradžių
Kaip gera Skęsti ir Gaivintis Jūroj
Ir gerti Meilę, save Atiduoti tai aibei Tavo Gyvenimo jau amžino
Ir tiktai Tau Tėvyne, Kur piligrimu sugrįžtu

Kodėl gi man kalbėti neišeina
Nebežinau, bet patiriu Kažką
Ir srūva Tai, kada sugrįžt į TIKRĄ ŠEIMĄ
Pakviečia virpesių miriadai ir tu žinai-
Tai Tikra, Meilė tai ir Jinai Gyva

Dėkoju Tau už broil, sesę, Kūriniją
Kurioj vaikais iš Meilės esam sukurti
Ir ačiū Tau DIEVYBE VISUMINE
Kad visa Tai- Tikrovė, Tikrovė kur ESI

Kai Rojus atveria plačiai jums vartus
Aš vėl ir vėl meldžiuosi už visus
Tik nesustokite Gyvam kely ir Žodį tarkit
Savu žingsniu, Tėvų ritmu priimkit iššūkius sunkius

Arunas
2018-08-16 18:52:59
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal