Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kviečiu drauge kurti


Aukštybės, toliai, gyliai - tavyje.
Pajusk, ištirk širdim.
Neleisk rusent iš Tėvo meilei, ne.
Ji nori degt ugnim.
Pajusk širdim, kaip siela veržias,
kaip tiesina sparnus
pakilti meilės virpesiais į dangų
pas Tėvą į namus.


Gaile
2009-05-04 17:02:10

Komentarai

Su šiuo gyvenimu,
Juk niekas nesibaigia,
Tiktai prasideda Kelionė Amžina,
Palikus šį žemiškąjį kūną,
Į amžinybę išskridai, sesute,
Su rudeniu, su paukščiais,
Ant Angelo Sargo tvirtų sparnų,
Priglaudęs tavo Sielą,
Su Meile ir Džiaugsmu,
Jis pasirūpins kelione saugia,
Kur trykšta Kūrėjo Amžina Versmė,
Iš kur sugrįžti nežadėjai,
Atsisveikindama mintyse,
Tu tyliai sušnabždėjai –
Sudie, brangieji, mano,
Ir iki pasimatymo tenai aukštai.
Laimingo Amžinojo Gyvenimo Kelio
Iš Širdies mes tau linkėjom,
Gyvenki su Kūrėju Amžinai.

2022 09 10

**** **** **** ****

Kaip bėga greit laikas,
Ir vėl ruduo atkeliavo,
Ta atmintina diena,
Rugsėjo dešimta liko Širdyje.

Praėjo metai, brangioji sese,
Kai atsisveikinusi su visais,
Į amžinybę išvykai,
Tu jau patyrei, žinai, kas tai.

Gyvenimo Kelionė tęsiasi,
Sielos aukštesne tapatybe,
Aukštai, aukštai danguje,
Tenai Kūrėjo ir mūsų Namai.

Reginos eilės sesutei Danutei
2023 09 10

DDaiva
2023-09-17 23:04:40Mintys lekia lyg laukiniai mustangai,
Kur žodžių vešli žolė sužėlus,
O svajonių pilna plati palaukė,
Gražiom svajonėm puoškim savo dieną.

Geromis, šviesiomis mintimis,
Tikru troškimu apkabinkim visus,
Prie mylinčios Širdies glauskim,
Sustiprinkim, paguoskim sunkume.

Sėkime Šviesos grūdą,
Tarkime šviesius žodžius,
Pripildę savo aruodą,
Kūrėjo Meilės didingų virpesių.

Svajonių laivais plukdykim,
Šviesa, Meile žėrinčias mintis,
Iškilę Įtikėjimu
Virš iliuzijos krantų.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2023-08-06 19:52:13Mielas Dievo gyvūnėli,
Kosmosu pavadintas, katinėli,
Tu man gailesti keli,
Kai nežinioj paliekamas esi,
Kai iš esmės tu nesupranti,
Kodėl palieka tave vieną šeimininkai mylimi?
Ne vien tu, Kosmosai, deja!
Jau tapęs įrankiu – žaislu žmonėms,
Kai laisvės ir pasirinkimo neturi,
Teks tenkintis tokia dalia!

adolfina
2023-07-24 20:54:45Koks gražus gimtasis kraštas –
Visur žaluma, mėlynas dangus,
Skaisčiai šviečia saulė,
Girdisi paukščių čiulbesys.

Tyliai ošia medžiai,
Vėjas žaidžia šakose,
Jų lapijos melodija apgaubia ramuma,
Iš manęs suskamba daina.

Kūrėjo Meilė virpesiais pasklinda,
Palaima glosto Širdis,
Natūralios gamtos grožio
Pakeisti negalės niekas niekados.

Koks gražus gimtasis kraštas,
Nuostabi diena – liepos dešimta!
Amžiams istorijoje liks užrašyta,
Didžiai reikšminga mums data.


Eiles sukūrė Regina.
2023 07 10

DDaiva
2023-07-24 20:12:45Gyvenimas mus moko – įtikėti, Branginti ir vertinti akimirkas trapias. Paklydusių neteist, o ištiest pagalbos ranką. Ne gilintis į svetimas, bet į savas klaidas.

Kūrėjas kantriai moko mus, Suteikęs Išmintį ir laisvą valią. Jis mirtinguosius neteisia už naivų suvokimą, Ir nebaudžia už elementarias klaidas.

adolfina
2023-06-21 19:08:15Mano mintys kas kartą nukrypsta į maldą, Prašant Išminties Kūrėjo. Išvarginti melo, tamsos ir skriaudos. Prašome Dieviškojo Nušvitimo – Apsaugos.

Nerimą ir sumaištį kelia žmonijai Planetoje vis dažnesnės gamtos stichijos, Meldžiu Dieviškojo Buvimo Dvasios - Šviesos, Atradus Vertybių Tikrovę išvengti tamsos.
-------------------------------------------------------
Nenoriu patirti karą iš arti - Meldžiu, kad nematyčiau žūstančių žmonių, Nenoriu matyti miestų griūvančių ištisų, Kas buvo sukurta praeitų kartų...

adolfina
2023-03-08 19:21:33Nenusiminkim, neliūdėkim
Kai kas nors ne taip,
Atsiduokime stipriau Kūrėjui!
Pabendraukime dažniau.

Nuoširdumo lai nestinga,
Žodžiuose ir darbuose,
Tegul Kelias bus be vingių,
Pripildytas Tavos Šviesos.

Nuoseklumo priimant sprendimą,
Atlaidumo su kaupu,
Mokai mus visus, Kūrėjau,
Savo Mylinčia Širdim.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2023-03-06 19:52:34Gyvendami mes mokomės
Vertinti akimirkas trapias,
Per patirtis ir iššūkius išmokstame
Gyvent ramiai bei išmintingai, Įveikdami emocines ir kitokias kančias.
Gerumo mokomės ir supratingumo,
Gyventi darnoje ir taikoje.
Dalis žmonijos praradę žmogiškumą,
Gyvena be Kūrėjo širdyje.
Politiką ir karą žaidžia jie,
Planetos viešpačiai maną esą,
Sukurdami vien skausmą ir neviltį žmonijai.
Nesuprasdami, kad Kūrėjas - vienintelė Tikrovė ir Tiesa?

adolfina
2023-02-05 17:09:25TU GYVENI

Kai Išmintį semi iš Kūrinijos Tėvo,
nuolat bendraudamas su Jo Dvasia --
Kaskart pristabdęs judrų protą rimtyje, įsiklausydamas į tylų Jos kvietimą --
Tu priimi prasmingus sprendimus, kartu su Ja kuri, per Ją veiki kitų gerovei,
Ir sąmoningai jau žengi -- Likimo Sargo su Apvaizda mezgamu keliu, --
Tada tu gyveni Tikrai, ir Išmintį su Meile dalini.

vytautas
2023-02-02 05:17:23Aš mėgstu stebėti medžius ir vertinti jų įvairovę.
Visi jie skirtingi ir primena žmones tikrovėje.
Mes žmonės taip pat skirtingi,
Bet dvasioje esame panašūs ir netgi vieningi.

Stovi medžiai tyloje, tarsi kažko laukia...
Gal būt - šiltesnių ir geresnių laikų būties.
Stovi jie be nerimo, be baimės - ne kaip žmonės,
Kurie daugelis nerimauja dėl savo ateities...

Kūrėjas suteikė mums Dvasią,
Kad augtume ir tobulėtume šios dvasios vedami. Širdyse pajutę šios Dovanos Prasmę,
Būkime Kūrėjo Meilės ir Šviesos verti.

adolfina
2023-01-24 20:52:37
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal