Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kviečiu drauge kurti


Aukštybės, toliai, gyliai - tavyje.
Pajusk, ištirk širdim.
Neleisk rusent iš Tėvo meilei, ne.
Ji nori degt ugnim.
Pajusk širdim, kaip siela veržias,
kaip tiesina sparnus
pakilti meilės virpesiais į dangų
pas Tėvą į namus.


Gaile
2009-05-04 17:02:10

Komentarai

Kada matai gyvenimą pro rūką,
Mąstai – kodėl tiek sumaišties?
Dabar tik supranti, kad Jo vedimo trūko
Be Jo nerasim, niekas, išeities.

Atverkime Kūrėjui Širdį, sielą
Te liejas Jo Gaivi Versmė.
Jis nuramins kiekvieno mūsų gėlą,
Kūrėjo Meilėje visa esmė!

Tą pat akimirką Kūrėjas atsiliepia
Jei atverta Širdim meldies,
Mintis ir darbus nukreipia į Šviesą
Su Juo visad stiprus jauties.

Tai kam dar reikia abejoti,
Kai Vedlį savyje turi?
Su Juo nereiks šalikelėm klajoti,
Šviesiausią ateitį kartu kuri!

Šita kūryba tęsis amžinybę,
Kūrėjo Galiai nebėra ribų,
Kartu su Juo pasieksim tobulybę,
Nesibodėsime Šviesos darbų!

Šitie darbai suteiks pilnatvės,
Gyvenimą užpildys sklidinai,
Su Juo nejausim niekada vienatvės,
Kūrėjo Meilė mus užlies pilnai!

Su Meile, Lina Š. (Domeikava)

vvita
2022-05-24 23:35:00Ąžuolyne, tarp medžių augalotų
Geltonuoja pienių plotai,
Jų žiedai – saulių šimtai!
Šviečia aplinkui plačiai.
O tarp jų – neužmirštuolės,
Lopinėliai dangaus.

Gėlių pavidalu
Ant žemės nusileido
Saulė ir dangus,
Tas grožis nuostabus!
Taip Kūrėjo sumanyta,
Kaip yra danguje
Bus ir žemėje.

**--**--**--**--**

Saulėkaitoj prie namo,
Jau pienės sužydėjo,
Iškėlusios žiedus geltonus
Iš tolo šviečia.

Tu, pienė – mažutė saulė,
Tu, gėlė – pievų gražuolė,
Tu – maistas ir vaistas,
Visi žino, vaistažole vadina.

Geltonuoja pievų toliai
Nuo jų šviečiančių žiedų,
Nužydėjus virsti baltu pūkeliu,
Kur vėjelis neša, ten skrendi.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2022-05-15 21:02:25Noriu išreikšti mintis –
Tos mintys apie Tikrovės suvokimą,
Jau viskas kitaip manyje,
Kūrėjas pakeitė mano likimą.
Myliu viską, kas sušildo,
Myliu visus Jo Dvasios įkvėpta,
Tas viskas – tai Tu ir kūrinija.
Kūrėjo Meilės trokštu būt verta.
Reiškiu visiems vien Meilę begalinę,
Iš savo Sielos gilumos,
Meldžiu, kad kuo plačiau tarp mūsų
Pasklistų dieviškos Šviesos ir Šilumos!

adolfina
2022-05-06 19:45:51Pabuskite sesės, broliai,
Kūrėjas budina visus,
Kurie dar miega
Giliu, giliu miegu.

Pabuskite, kaip bunda žemė,
Pajautusi pavasario dvelksmą,
Iš po žiemos sąstingio
Kalasi pirmieji gležnučiai žiedai.

Pabuskite, atmerkite akis,
Atverkite Širdis Meilei,
Tam Didingumui, jau šiandien,
Dar šioje žemėje.

Lai bunda žemė,
Lai bunda žmogus
Visu gražumu,
Maudosi Kūrėjo Meilės virpesiuos.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2022-05-03 22:36:22Kūrėjas įžiebė manoj Širdy ugnelę,
Su Juo aš atradau į laimę Kelią,
Tai pats brangiausias jausmas – dovana Kūrėjo,
Kol suradau Jį, laiko daug praėjo.

Aš nežinojau, kad Jisai many gyvena
Nors Meilė Jo visad Širdy ruseno,
Atrasti Jį reikėjo mano ryžto –
Dabar Kūrėją aš geriau pažįstu.

Suradusi – nenoriu nusigręžti
Draugystę šitą noriu amžiais tęsti.
Jau taip ir bus, nes mes – kartu to norim,
Ir kviečiame visus su Juo gyventi oriai!

Kūrėjo lobiai mus visus maitina,
Ir tuos, kurie to net nežino,
Nes jis vaikų savų neskirsto pagal rangą
Visiems ir visada Jis tiesia savo ranką.

Tik reik atvert Kūrėjui savo Širdį,
Jisai kiekvieną mūsų žodį girdi,
Ir kviečia mus keliaut kartu su Juo į Rojų,
Kūrėjo globoje, mums negresia jokie pavojai.

Jis visus mus myli, apkabina,
Kada sunku – visuomet nuramina.
Ir tampa gera taip Širdy, ramu
Kada Kūrėjas apgobia savu rūbu.

Kūryba – Linos Š. (Domeikava)

vvita
2022-04-23 13:14:50Viena – graži diena,
Tavo Palaimos lydima,
Kita – apniūkusi,
Kada Širdyje dargana,
Kai būsenos su Tavimi nėra.

Kūrėjau, Tu žinai ir jauti
Kiekvieno Savo vaiko
Nuotaikų kaitą,
Kai niūrios mintys aplanko,
Meilė ir Šviesa nublanksta.

Žinodami tikrą kryptį
Tuoj pat kreipkimės į Kūrėją,
Plačiai Širdis atvėrę
Būsenoje visada išlikime,
Geros nuotaikos būkime.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2022-04-17 22:21:05Ieškokite – ir rasit
Buvo Kristaus pasakyta,
Kai pasibelsit,
Bus atidaryta.

Tai žodžiai tie
Kur ieškantiems pasako
Kokia kryptim ieškoti
Šito Meilės tako.

Kai pradedi ieškot
Apvaizda rodo kelią,
Tik reikia atsivert
Ir vykdyti Kūrėjo Valią.

Tai Gyvas Kelias
Ir jis tęsis amžinybę,
Jį parengė Kūrėjas
Kurs turi tam Galybę.

Jis ilgas ir platus
Šviesus ir Gyvas,
Pripildantis keliaujančius
Gyvybės syvais.

Tad eikim drąsiai,
Iškelta galva per šią mokyklą,
Keliaudami mes dvasiai
Padėsime pasiekti tikslą.

Kūryba – Linos Š.

vvita
2022-04-12 22:32:47Didžiausias šioj planetoj atradimas
Esi Kūrėjau Tu. Tikrai!
Tave atradus keičiasi likimas
Pasiglemžia mane Tavi kerai.

Taip noris garbinti Tave ir šlovint
Pajaust tą ryšį savyje
Pakilti tuo metu link Rojaus
Ir sklęsti Meilės bangoje.

Paskęsti Tavo Meilės Vandenyne
Ir būti ten ilgai, ilgai
Pajausti Tavo Tėvišką Ramybę
Kada atsiveria Širdies langai.

Pro langus tuos, net tiktai Meilė plūsta
Tai ir Ramybė, Ryžtas ir Valia
Tavam vedimui vėl visi jausmai paklūsta
Džiaugiuos, kad teko man tokia dalia.

Kūryba – Linos Š. (Domeikava)

vvita
2022-04-03 19:00:51Gyvenimas tampa kasdiene švente,
Kai Meilė Kūrėjo apgaubia skraiste.
Tad priimkim tą jausmą atverta Širdim,
Pavasarį jausime visad savim.

Tą jausmą sustiprins gegužio žiedai,
Pabudusi saulė ir jos spinduliai.
Kiekvienas darbelis su Meile Širdy
Tarsi muzika skamba – ar tu ją girdi?

Upelio čiurlenimas tampa daina
Ir miškas, ir pieva yra meilė gyva,
Prisipildai pilnai, dalini dar ir dar
Ko anksčiau nematei, teikia džiaugsmą dabar.

Taip sutverta yra kūrinijoj visoj –
Meilė visad būna vietoj pirmoj.
Ji rodo mums kelią į laimę, džiaugsmus
Užpildo pilnatve ir kuria planus.

Džiaugiesi tada minute kiekviena,
Kai viskas ko trūksta, žinai – yra šalia.
Tik reikia išsaugot tą ryšį savy
Apginti, branginti, brandinti Širdy.

Lai jis būna be prievartos laisvas, gražus
Ir laukiamas toks, tada niekad nežus,
O augs ir stiprės su kiekviena diena
Ir džiugins visus, kurie yra šalia.

Kūryba – Linos Š. (Domeikava)

vvita
2022-04-02 18:18:01Teskamba vien Meilės akordai
Iš mūsų minčių, iš mūsų Širdžių,
Kad būtų gera gyventi
Be puikybės daigų.

Tai didžiausia Palaima,
Meilė, Šviesa, Ramybė, Kantrybė, Taika...
Kai Kūrėjui Širdis atverta
Išsilieja nuoširdžia malda.

Teužlieja galinga Tavo Meilė,
Teišsipildo šviesūs troškimai ir norai,
Tekalba Širdys sesių, brolių,
Kur pasėtos auga Meilės Sėklos.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2022-03-20 19:05:43
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal