Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kviečiu drauge kurti


Aukštybės, toliai, gyliai - tavyje.
Pajusk, ištirk širdim.
Neleisk rusent iš Tėvo meilei, ne.
Ji nori degt ugnim.
Pajusk širdim, kaip siela veržias,
kaip tiesina sparnus
pakilti meilės virpesiais į dangų
pas Tėvą į namus.


Gaile
2009-05-04 17:02:10

Komentarai

Mylėti, tai atverti dieviškas akis,
Juk Meilė - dieviškas Šaltinis.
Ir viskas sutelpa Jame
Pamąsčius dvasine gelme.

Juk Meilė - dieviška savybė,
Tai ne aistra, tai dvasinė vertybė,
Mylėti – tai Tikrovėj gimti:
Širdim pajaust, suprast kiekvieną,
Neteisiant - su meile apkabinti.

Bet kaip sunku pamilt skriaudėją,
Kuris taip pat - Tėvo sūnus...
Tikiu plačiai atvėrę širdis, Tau Kūrėjau,
Pamilsim Tavo Meile dvasine gelme visus.

adolfina
2024-01-30 20:07:22Šalta balta žiema už lango.
Mus džiuginantis baltos spalvos tyrumas
Tai dieviškojo grožio pasireiškimas:
Saulei šviečiantis, bet į lauką nekviečiantis,
Ir neįprastu šalčiu pasireiškiantis,
Paukščiams alkį ir nerimą keliantis,
Maisto ir išsigelbėjimo tarp žmonių ieškantiems,
Tarp sniego gausos spaudžiant šalčiams - patyrimas.
------------------------------------------------------------------
Žinau, Kūrėjau, Tu mus laimini visus
Ir negailestingus ir dvasioje paklydusius vaikus.
Apvaizda globoja kiekvieną gyvūnėlį,
Mylėti, gailestingumo moko dieviška širdis.
Palaimink nusigręžusius nuo tavęs visus
Puikybės pilnus, Tavo susireikšminusius vaikus.
Meldžiu, te vadovauja jiems Kūrėjo Išmintis,
Kad kiekvienas meilei ir gėriui atvertų širdis.

adolfina
2024-01-10 19:35:22Nors nėra šerkšno, nors šaltukas nežnaibo skruostų, kol kas, bet yra Ligitos eilės. Man jos tokios melodingos, ir tokios lengvos kaip vėjuje šokančios baltos snaigės.
***
Sidabrinės šerkšno kasos
Puošia medžių šakeles,
O žiema tau nepranešus
Greit metus senus išves…
Sidabrinės šerkšno kasos
Prisilies ir prie tavęs,
Tik širdis stipriau suplakus
Leis įžiebti ugneles…
Žvelgsi veidrodin – ten akys
Pilnos Meilės, šilumos,
Atsisveikinus su metais,
Žengsi link naujos dienos…
***
Šaltukas žnaibo skruostus,
O sieloj šiluma,
Taip noris kažką guosti,
Sakyt – esu šalia…
Taip norisi šypsotis,
Pakilt lig debesų
Ir dainą uždainuoti
Vėl dievišku balsu…
Neverta mums liūdėti,
Neverta kelt bangų,
Tu pats turi norėti
Gyventi su džiaugsmu!
***
Trys angelai ant Dievo rankų –
Gerumas, Meilė ir Viltis,
Nuilsę žiūri, nes jie lanko
Žmonių išpuikusias širdis…
Kas dieną skrenda ten, kur pyktis
Kur liejas žodžiai purvini,
Jie kartais neša Dievo rykštę,
Kad pripažintumėm – kalti!
Jie moko mus Gailestingumo,
Rankas pakelt ir apkabint,
Valyt namus nuo juodo dūmo
Į dieną Laimę sugrąžint…
Trys angelai – tokie mažyčiai,
Tokie tikri, nesutepti…
Trys angelai – te visad lydi
Klaidžiam gyvenimo kely...
***
Lydėkit angelai,
Atneškite Ramybę.
Te amžini vargai
Pavirs į Laimės skrydį…
Lydėkit sapnuose,
Kai auš spalvotas rytas,
Padėkit, kai diena
Bus nerimu dažyta…
Lydėkit, angelai
Ir tuos, kurie negirdi,
Kai plazdantys sparnai
Gerumą dės į širdį…
***
Su Naujais Metais sveikinu jus visus! Būkite Gražūs Kūrėjo dieviškuoju, altruistiniu Aš, Kūrėjo Charakterio savybėmis! Mylėkite! Būkite laimingi!
Su Meile, Violeta (Ukmergė)

Violeta
2023-12-31 22:10:37Mūsų dienos – gyvenimo šventė,
Žydinti, kvepianti lauko gėlėm,
Išmokim su Kūrėju laimingai gyventi,
Sveiki ir ilgai ilgai nesenti.

Asmenybė-Dvasia – visada jauna,
Amžinųjų Tėvų apglėbta,
Materija nors ir laikina,
Gali išlikti daugel metų dar čia.

Mūsų dienos – gyvenimo patyrimai,
Kūrėjo palaiminti likimai,
Amžinybės Kelyje,
Meilėje ir Šviesoje.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2023-12-24 21:44:05Už lango sniego senius nulipdytus pamačiau,
Mano nuostabai - kaip mažas vaikas nudžiugau!
Išėjusi į kiemą nedvejodama juos nufotografavau,
Ir džiugiais žiemos vaizdais su kitais pasidalinau.

Ar pandemijos baimės, ar šalčio įvaryti
Žiemos džiaugsmais grožėtis nebemokam.
Net žiemą pramogaujančių vaikų jau nematyti, -
Kur dingo mūsų dieviškojo pasireiškimo džiugesys?

Te kasdieniai rūpesčiai ir nerimas šio jausmo neužgožia. Kūrėjo teikiamos malonės ir žiemos grožio įvairovės.
Žiemos grožio pajautimas, tai dieviškasis mūsų suvokimas, Esu dėkinga Jam už patyrimus ir dieviškojo grožio pasireiškimus.

adolfina
2023-12-15 19:43:10Sveiki, mieli urantai :)
Mes visi žinome, kokį didelį poveikį turi nuoširdi malda, o ypač, kai meldžiasi vienu metu kuo daugiau žmonių. Algimanto išleistoje Kūrėjo apreiškimų knygoje „Akimirkos Amžinybė“ yra kalbama apie kolektyvinės maldos ypatingą poveikį, kai jos dėka yra paskleidžiami milžiniški Meilės aukšto dažnio virpesiai, kurie gali suskaldyti vientisą žemų dažnių paklodę, kuri yra apgaubusi tiek mūsų šalį, tiek kitas šalis, tiek visą mūsų planetą, ir tokiu būdu valyti bei skaidrinti visą mūsų aplinką.
Jėzus Kristus, kada gyveno tarp mūsų, mokė kolektyvinių maldų, iš kurių visiems puikiai žinoma malda yra „Tėve mūsų“, kuria kreipiamasi į dangiškąjį Tėvą ir kurioje atsispindi visi esminiai dalykai – nuo Tėvo garbinimo iki apsaugos nuo blogio, kuris šiuo metu ypač suaktyvėjęs ir visais įmanomais būdais stengiasi užkirsti kelią Kūrėjo Šviesai.
Kadangi mes garbiname, šloviname ir meldžiamės Kūrėjui - Rojaus Trejybei - AŠ ESU, tai pabandžiau Jėzaus maldą „Tėve mūsų“ truputį pakeisti ir papildyti.
Labai noriu su visais šia malda pasidalinti :)

MALDA KŪRĖJUI

Kūrėjau mūsų, Kuris esi mumyse, o mes esame Tavyje!
Tebūnie pagarbintas Tavo Vardas,
Teateinie Tavo Karalystė mūsų širdyse,
Tebūnie Tavoji Valia kaip visoje kūrinijoje, taip ir Žemėje – Urantijoje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
Ir atleisk mums gailestingai taip, kaip ir mes atleidžiame savo skriaudėjams.
Apsaugok mus nuo pagundų, bei gelbėk mus nuo blogio,
Ir vis labiau mus padaryk tokiais tobulais, net koks tobulas esi Pats.

Manau, kad labai būtų gražu ir prasminga, kad tokia (ar panaši) kolektyvinė malda būtų visų kartu nuoširdžiai sukalbama Gyvojoje Šventovėje. Tokiu būdu, paskleisdami milžiniškus aukšto dažnio virpesius, mes ne tik patys giliau pajaustume tarpusavio dvasinę bendrystę, bet tuo pačiu prisidėtume ne tik prie mūsų aplinkos, bet ir prie mūsų nedidelės šalies šviesinimo bei skaidrinimo :)

Nuoširdžiai
Su Kūrėjo meile :)
Laura

Vilniete
2023-12-09 19:01:41Mylimieji, vakar Vilniuje, Gyvojoje Šventovėje, jau po pamaldų, mums vaišinantis, perskaičiau du stulpelius šio nuostabaus Salomėjos Nėries eilėraščio. Jis visus labai sujaudino, nes tai tiesiog poetės malda, kreipimasis į Viešpatį iškeliavimo akimirką. Tai – gyvas Širdies atvėrimas, nuoširdžiai tikint į Viešpatį. Jūsų dėmesiui visą Salomėjos Nėries eilėraštį įkeliu į mūsų svetainę, kad perskaitytumėte ir jūs šį jautrų poetės eilėraštį ir pajaustumėte jos Širdies virpesius.


Salomėja Nėris

Sugrįžimas

Viešpatie, sugrįžtu į Tave,
Tamsioj nakty paklydus.
Priglausk kaip tikrą dukrą vėl mane, -
Skaudžias žaizdas išgydęs.

Priimk atgal, o Viešpatie brangus,
Leisk su Tavim sueiti.
Aš žemėj palieku visus vargus –
Tavy turiu tik viltį.

Juk Tu žinai, kad laimė tarp žiedų,
Širdy man buvo gera, gera.
Bet melas išvogė man daug turtų,
Įpiršęs nuodingąjį nektarą.

Jis nuplėšė kryželį paslapčia
Man nuo širdies pavogęs, -
Joje ir kūdikio karšta malda
Paliko be pastogės.

Gyvenimas atrodė tuštuma,
Lyg tamsi juoda naktis.
Bet vėl netikėtai palietė mane,
Malonė Tavo spindulių.

Dabar grįžtu vėl, Dieve, pas Tave
Tamsioj nakty paklydus.
Priglausk, kaip tikrą dukrą vėl mane
Skaudžias žaizdas išgydęs…

Pastaba – Eilėraštis užrašytas prieš mirtį slaugiusios med. sesers 1945 m., nes poetė nepajėgė pati rašyti.

VioletaP
2023-11-19 18:51:20...te pavirs mano siela į erdvų namą, be sienų, langų, be lubų.Neišplėš jo, nesugriaus karas, atviras te būna, be durų, užraktų, be spynų.Ir tegul dega tam name žiburėlis tiems kurie tamsoje pasiklydo,ji gerumą dalina mielai, taip,beje,kaip ir mes su Tavim...
Nėra name tam svečių neprašytų, veltui atkeliavusių.Pasaulyje nėra blogų ar gerųjų, yra laimingieji ir tie, kuriuos laimė aplenkia, kurie pasiduoda melui...
Pagal vaizdo įrašą f.b.

Rimantas
2023-10-24 07:05:58Be galo miela ir džiugu pajaust širdy
Vis naują patyrimą su, Tavimi Kūrėjau,
Kai grožis dieviškas, kai įvairovė aplinkos naujom spalvom,
Kaskart nustebina mane jau praregėjus dvasinėm akim.
Brangi man kiekviena gyvenimo akimirka,
Kokia bebūtų ji, šviesinanti – džiuginanti ar liūdna.
Dabar aš suvokiu jos neįkainuojamą vertę.
Juk tai Kūrėjo kiekvienam mums dovana.
Gyvenat gyvu įtikėjimu į Kūrėją,
Graudu žinot, kad daugel brolių sesių dvasioj,
Vis dar paskendę vien materialioj tikrovėj.
Bet vykstantys karai, nerimstančios gamtos stichijos,
Tikiu pažadins tuos, kurie nesuvokia Tikrovės svarbą.


Tai parašiau būdama Airijoje, kai sūnus pavežiojo ir parodė šios šalies išskirtinį aplinkos bei nepakartojamą gamtos grožį. Šiandieną mačiau informaciją ir sužinojau, kad daugelį šios šalies vietovių paskendę vandenyje, kaip sakė sūnus, dėl valdžios apsileidimo, kad laiku nesukūrė vandens nuotekų sistemą.

adolfina
2023-10-19 20:45:42Prieš keletą dienų, tiesiog virtuvėje gaminau pietus ir mąsčiau apie žmonių dvasingumą, apie Kūrėją... Ir staiga kilo mintis: „Kaip būtų gražu, kad galėčiau surimuoti trumpą eilėraštuką, kuriame atsispindėtų kiekvieno žmogaus gyvenimas su Kūrėju“ :) Ir labai greitai mintyse, padedant Kūrėjui, pradėjo rimuotis žodžiai :)
Noriu pasidalinti su jumis šiomis trumpomis eilėmis, kurias pavadinau „SU KŪRĖJU“ :)

Atraskim Kūrėją,
Pažinkim Kūrėją,
Gyvenkim Kūrėju
Diena iš dienos.

Suliekim Jo Valią
Su savąja,
Ir skleiskim aplinkui
Vis daugiau Šviesos.

Gražių akimirkų su Kūrėju :)
Laura

Vilniete
2023-10-03 15:14:58
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal