Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kviečiu drauge kurti


Aukštybės, toliai, gyliai - tavyje.
Pajusk, ištirk širdim.
Neleisk rusent iš Tėvo meilei, ne.
Ji nori degt ugnim.
Pajusk širdim, kaip siela veržias,
kaip tiesina sparnus
pakilti meilės virpesiais į dangų
pas Tėvą į namus.


Gaile
2009-05-04 17:02:10

Komentarai

Te susibėgs visi keliai,
Klystkeliai, takeliai,
Į tą palaimintą Kūrėjo
Tikrą, Gyvą Dvasinės Šviesos Kelią.

Ieškotą, ir surastą Tave savyje
Puoselėkime, auginkime sieloje,
Amžinųjų Tėvų Amžinąsias Savybes –
Meilę, Ramybę, Tiesą, Teisingumą, Nuoširdumą…
Virš materijos iškelkime.

Nuo kiekvieno, atsiveriančio Tau,
Daug kas priklauso –
Mūsų šalies, planetos Gyvas Kelias.
Prisidėkime prie Šviesos sklaidos
Ateities kartoms.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2021-12-24 19:52:23Mūsų žemė apvali,
Aplink saulę sukasi ratu,
Rodos, be aštrių kampų,
Bet žmonija vaikšto ratais,
Vis už kažko kliuvinėja –
Nesuranda Kūrėjo.

Mus planeta visa gyva,
Visi esame Tavo Glėbyje,
O kiek menkai pažįstame Tave,
Tu žinai mūsų visų
Troškimus ir norus
Dar neištarus mums nei žodžio.
Ieškokime nuoširdžiai
Savo viduje, Širdyje –
Visus mus myli,
Glaudi ir guodi.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2021-12-12 19:34:54Eiles rašau ne vien sau,
Jas kuriu dėl visų
Iš savųjų patirčių,
Ką matau, ką jaučiu.

Eiles dainuoju be natų – savas, ir kitų,
Išgirstais, Kūrėjau,
Tavosios melodijos garsais,
Kurios pasklinda Meilės virpesiais.

Kai būsenoje su Tavimi esu,
Dainuodama dainas,
Kiek daug jautrių Širdžių
Paliečia jos Ramybės, Meilės virpesiais.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2021-11-28 17:08:14Kokia graži lietaus melodija,
Kada jisai barbena į langą,
Stogelį, palangės skardą.
Krisdami lietaus lašai
Suskamba nuostabia muzika.

Ant asfalto, medžiuose, žolėje,
Ežere ar upėje – visur skirtingai
Skamba lietaus muzikos garsai.
Visa aplinka – grojimo instrumentai,
Groja vienovėje visa gamta.

Nes ir pats lietus – gamtos reiškinys,
Kūrėjau, visus instrumentus suderinai Tu,
Tai tikra gamtos simfonija!
Tiek daug gražiausių reiškinių
Galime regėti, girdėti gamtoje.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2021-11-06 19:04:28Klevai nuraudę,
Lyg susigėdę,
Į apniukusią padangę žvelgia,
Laukdami dar saulės šilumos.

Buvę lapai tokie žali,
Taip greit pagelto,
Paraudo, nurudo,
Lietaus ir šalto vėjo kedenami.

Kiekvienas lapelis įsikibęs į šakeles,
Nori kuo ilgiau
Išsilaikyti medžio
Teikiamame gyvybingume.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2021-10-17 21:25:17Rugpjūčio 21-oji - diena ,
kai atejai TU, kaip žmogus.
nušviesdamas planetą mūs,
savaisiais meilės spinduliais,
savaisiais žodžiais ir darbais.
TU mokei mus visus kartu
žengt TĖVO nutiestu taku.
Mylekite viens kitą kaip mylėjau jus -
tai TAVO priesakas šviesus.
O JĖZAU KRISTAU,
gelbėtojau ir globėjau mūs
atvėrei žmogui TU dangaus vartus,
kad išlaisvėję įtikėjime mes savame
pas TĖVĄ žengtume tvirtai tik per TAVE.
TU gydei luošus ir aklus
kiekvienas buvo TAU brangus
TU mokei mus visus tvirtai,
kad esam ROJAUS TĖVO mes vaikai,
kad esam broliai sesės mes visi.
kad TU ir DIEVAS ir Žmogaus sūnus esi.
O JĖZAU KRISTAU, broli mŪs
globoji šiandien mus visus.

Krapauskiene
2021-10-04 21:05:40Tu, mūsų likimas,
Tu, mūsų Meilė begalinė,
Tu, mūsų dvasinė Šviesa,
Tu, mūsų gyvenimo kalvis.

Tu, visų mūsų siekinys,
Tu, visų mūsų palaima ir viltis,
Tu, visų mūsų akių šviesa, ašara tyra,
Tu, visų mūsų dvasinės gelmės klausa.

Tu, žvaigždėtos padangės skaisti tyrastis,
Tu, auštantis rytas keliantis šviesai,
Tu, pirmųjų saulės spindulių grožio spindesys,
Tu – Kūrėjas – gyvastis, sėjėjas, ir pjūtis!

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2021-10-03 20:17:28Meilė liejas, liejas
Iš Tavęs, Kūrėjau,
Mes visi mokomės
Ją priimti, priimti.

Augant poreikiu,
Tavajai Meilei, Meilei,
Trokšdami ja dalintis,
Dalintis su visais.

Meilės lietus, Meilės lašai
Kapsi ir kapsi
Į Širdis mūsų,
Kai jos po truputį veriasi Tau.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2021-09-19 21:38:26Kokia graži, šviesi naktis – mėnulio pilnatis!
Žvaigždės žibsi, mirksi žydrynėje,
Pasiklydęs, vienišas, baltas debesis praplaukia dangumi,
Pamalonina akis šitokia erdvė, tyruma, gelmė.

Mėnulis, lyg šviečiantis kubilo dugnas,
Blankia šviesa apšviečia visa augmeniją, statinius,
Jie lyg gražiausi piešiniai
Šešėliais nugula ant žemės.

Tokia didinga nakties simfonija,
Kada žemę, ir padangę apgaubia ramuma,
Tavo, Kūrėjau, Tėviškame Glėbyje
Užmiega visa žemiška šeima.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2021-07-25 21:32:03Išlikim tvirti, kaip uola,
Kaip ąžuolas augalotas pakely,
Kely, kai keičiasi vaizdai,
Tiesiog būkim savimi.

Kol viskas gerai,
Atrodo, kad visa tai tęsis amžinai,
Bet pasirodo, gali būti ir kitaip,
Per akimirką viskas gali apsiverst.

Rami Širdis sako – kažkaip bus,
Viskas bus gerai, mus globoja Angelai.
Ir daug dar visko bus
Šioje patirtinėje kelionėje.

Eiles sukūrė Regina.

DDaiva
2021-07-15 16:37:03
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal