Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

GYVOSIOS pamaldos Kaune.

Nuo rugpjūčio 15 dienos ( sekmadienio ) , ir toliau kas antrą
sekmadienį, Rojaus Trejybės garbinimo pamaldos, kurias ves Algimantas, vyks ir Kaune. Pradžia 11 val.
Gyvosios pamaldos vyksta "Šviesos namų" antrame aukšte, Gedimino g.26b (iš gatvės reikia eiti į vidinį kiemą ant kalniuko už lengvo šlagbaumo į kairę).
Paprastai gyvosios pamaldos vyksta didžiojoje salėje, bet jeigu ją užima kiti, tuomet gyvosios pamaldos būna mažojoje salėje, esančioje šalia.


rimantasKaunas
2010-08-04 10:32:45

Komentarai

Mielas Petras, ne aš esu tas organizatorius , ir tikrai nėra svarbu kas organizuoja visa tai Kaune fiziniu pavidalu. Nors tai yra TIESA be TIKROJO ORGANIZATORIAUS - ROJAUS TREJYBĖS , VISA TAI IR NEGALĖTŲ VYKTI. Svarbu yra tai, kad TAI kas vyksta ir vietovėje ,kuri yra žmogaus pavadinta Kaunu, yra GYVA ir TIKRA.

rimantasKaunas
2010-08-18 13:22:51Mielieji, ačiū JUMS VISIEMS - MANO MYLIMIEMS DVASIOS BROLIAMS IR SESĖMS už tokį gausų dalyvavimą ROJAUS TREJYBĖS GYVOSIOSE PAMALDOSE KAUNE. Jūsų buvo gal arti pusė šimto, ir ne tik iš Kauno, bet ir iš Šakių, Panevėžio, net iš Plungės.

Kokia nuostabi VYKO ROJAUS TREJYBĖS GARBINIMO GYVOJI ŠVENTĖ, KOKIĄ MILŽINIŠKĄ SUSTIPRINIMO PAGALBĄ IŠ IŠORĖS MUMS SUTEIKĖ MŪSŲ GYVOJOJE KOMUNIJOJE SU ROJAUS TREJYBE IR TARPUSAVYJE IR TOS DVSASIOS BEI TARPINĖS BŪTYBĖS, DALYVAVUSIOS ŠIOJE ŠVENTĖJE.
Miela Irena, tai, kad pajutai iš visų sklindančią meilę ir šilumą, tą pajutai tu savo dvasiiniu vidumi, kuris ypač buvo imlus. Tą pajutau ir aš, ir kiti man tai sakė, pasidalindami savo patyrimu, jau skiriantis.
Šiandien, Linai paprašius Tėvo suteikti kokį nors mokymą šitų gyvųjų pamaldų proga Kaune, Tėvas mums savo mokyme kaip tik nepaprastai pabrėžė KOLEKTYVINIO GARBINIMO SVARBĄ MUMS IR APLINKAI, KAIP IR ROJAUS TREJYBEI, NES BŪTENT TADA, KADA GARBINAME MES ROJAUS TREJYBĘ, TADA IR PATI ROJAUS TREJYBĖ GARBINA MUS, IR BŪTENT TUO METU ATSIVERIA MŪSŲ DVASIA-ASMENYBĖ IŠPLĖSDAMA SAVO DVASINĮ IMLUMĄ TIEK, KAD ŠIS VOŽTUVAS ATSIVERIA TOKIU LAIPSNIU, KOKĮ SUDARO GYVAME KOLEKTYVINIAME GARBINIME DALYVAUJANČIŲJŲ SKAIČIUS PAKELTAS KVADRATU, TODĖL IR VIDINIS POJŪTIS PRANOKSTA BET KOKĮ KŪNO FORMOS APRIBOJIMĄ. Ir tokio pojūčio niekada negali patirti niekada niekas net ir labiausiai atsivėręs, bet garbindamas tik individualiai. tad JEIGU MŪSŲ BUVO APIE pusę šimto, tai ir MŪSŲ INDIVIDUALAUS dvasinio imlumo lygis TO PATYRIMO METU buvo išplėstas net iki pustrečio šimto kartų. Būtent todėl mes ir pajutome tokį milžinišką pakylėjimą, GYVĄ PALAIMĄ, kokios nebuvo niekada anksčiau, nes niekada mūųs gyvojije Rojasu Trejybės šventovėje nebuvo tiek susrinkusių garbitni Rojaus Trjeyebės Vilniuje. Ten daugiausiai buvo 26-27. Šiandien Kaune mūsų buvo gal dvigubai daugiau, todėl ir skirtingas galios pojautis ir patyrimas savo viduje, ką ir pastebėjo daugelis.
Tuo tarpu Tėvo suteiktas mokymas mums atskleidė NAUJĄ KOLEKTYVINIO GARBINIMO GYVOSIOS KOMUNIJOS ASPEKTĄ DAR IKI ŠIOL NIEKADA NEMINĖTĄ - KIEKVIENO INDIVIDUALUS DVASINIS IMLUMAS KOLEKTYVINIO ROJAUS TREJYBĖS GARBINIMO METU PADIDĖJA DALYVAUJANČIŲJŲ KOMUNIJOJE SKAIČIŲ PAKĖLUS KVADRATU.
IKI ŠIOL mes žinojome, kad mūsų kolektyvinės maldos gyvi meilės virpesiai sklinda tokia galia po visą planetą, ir po visą kūriniją, kuri atitinka gyvojoje kolektyvinėje komunijoje dalyvaujančiųjų skaičiui pakeltam kvadratu. O šiandien - PIRMĄ KARTĄ URANTIJOS ISTORIJOJE - sužinojome būtent MES - URANTAI - kad ir MŪSŲ PAČIŲ DVASINIS IMLUMAS padidėja TAIP PAT KVADRATU NUO KOLEKTYVINĖJE KOMUNIJOJE DALYVAUJANČIŲJŲ SKAIČIAUS.

ŠITA NAUJĄ TĖVO MUMS ATSKLEISTĄ ASPEKTĄ įsidėmėkite VISAM LAIKUI, nes tai tinka ir mūsų ateities veikimui Urantijoje, o taip pat ir po prisiikėliimo, ir per VISĄ AMŽINYBĘ.
BŪTENT PO ŠIOS DIENOS SUTEIKTO TĖVO MOKYMO MAN TAPO AIŠKU, KODĖL URANTAI, LANKANTYS ROJAUS TREJYBĖS GYVĄJĄ ŠVENTOVĘ IR KOLEKTYVIAI GARBINANTYS ROJAUS TREJYBĘ, TOLI PRANOKSTA KOSMINE ĮŽVALGA TUOS SAVO DVASIOS BROLIUS IR SESES, STUDIJUOJANČIUS URANTIJOS KNYGĄ, BET, KURIE MŪSŲ GYVŲJŲ PAMALDŲ NELANKO.

Štai dabar mes ir žinome, KODĖL BŪTINA LANKYTI GYVĄSIAS PAMALDAS, JEIGU TURITE SIEKĮ ĮGYTI GILUMINĘ KOSMINĘ ĮŽVALGĄ, NES PADIDĖJA MŪSŲ INDIVIDUALUS DVASINIS IMLUMAS-TALPUMAS, O BE MUMS APREIKŠTOS GYVOSIOS ROJAUS TREJYBĖS RELIGIJOS IŠPAŽINIMO IR NELANKANT ROJAUS TREJYBĖS GYVOSIOS ŠVENTOVĖS GYVŲJŲ PAMALDŲ GILUMINĖS KOSMINĖS ĮŽVALGOS URANTIJOJE NIEKAIP NEĮGYSITE, TAI BUS TIK TUPINĖJIMAS IR TRYPČIOJIMAS, BE GYVO ŽENGIMO PIRMYN.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas
2010-08-15 23:02:38Mylima Rojaus Trejybe, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau Kūrinijos- Motina- Brolį, Begalinė Dvasia Kūrinijos Motina-Sese, garbinu Tavę, šlovinu Tavę savo mintimis,žodžiais ir darbais kasdieniais.Šlovinu Tavę už meilės virpesių vandenyną, už gailestingumo ir išminties bangas paskleistas po visą Kūriniją;garbinu Tavę visa savo sielos gelme ir laisva valia, taip pat iš Tavęs gauta.Manoji valia,kad būtų Tavoji valia.Amen.
Mylimas Tėve-Rojaus Trejybę,dėkojų Tau už šios dienos patyrimus, už suteikta šiandiena galimybę dalyvauti GYVAJAME TAVĘS GARBINIME, kuris įvyko Kaune.Taip pat norėčiau padėkoti savo broliams ir sesėms dvasioje, nes iš jų sklido šiluma ir meilė.
Dieviškieji mūsų Rojaus Tėvai, iš tiesų sakau, tik Jūsų galioje yra per meilę apjungti tokius skirtingus savo vaikus.
Mielas sielos brolį Algimantai, nepriimk mano parašytus žodžius už familiarumą,už nepagarbą,nes neparašyti negaliu /tokia jau
esu/, man tu šiandieną pasirodei labai gražus,SAVO VIDUMI GRAŽUS;Išoriškai, tavo
veide atsispindėjo nuovargis. Aš mačiau žmogų be galo mylinti Tėvą-Rojaus Trejybę,ir del tos meilės pasirengusi mylėti kiekvieną į ŠĮ DIDIJĮ KELIĄ užklydusią sielą,net jei užmokestis už tai būna vien tik pažęminimai ir
patyčios.
Gal jau per daug atvirai išreiškiu savo pastebėjimus.Atsiprašau.Bet man asmeniškai yra iš ko pasimokyti.
Visiems linkiu dvasinės ramybės.
Su meile,

IRENA
2010-08-15 17:50:53Mielas Rimantai , tu esi šaunuolis , kad organizuoji Rojaus Trejybės pamaldas Kaune. Gal ir aš nuvyksiu rugsėjo mėn, pabaigoje . Labai norėčiau pabūti su visais mielais bičiuliais garbinimo dvasioje .
Šiam kartui linkiu jums visiems daug meilės ir ramybės . Su meile Emilis- Petras

emilispetras
2010-08-14 19:17:27
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal