Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie evoliuciją

Manau, kad nevisiems yra suprantama, kaip gi gali vystytis žmogus, evoliucionuoti. Kai kas neigia evoliuciją apskritai.
Šiandien, ketvirtadienį, sausio 26-ąją, pagarbinau Tėvą ir paprašiau savo Minties Derintojo paaiškinti tiems, kurie negali patikėti evoliucijos egzistavimu.
***
Mano mylimas sūnau, be evoliucijos negalėtų egzistuoti Manoji kūrinija. Amžinas esu tik Aš. Dėl to Aš taip ir būčiau likęs vienas vienintelis asmuo visoje kūrinijoje, jeigu nebūtų jos evoliucinio vystymosi.
Viskas sustingtų kaip pačią šalčiausią žiemos naktį. Nustotų suktis saulė ir žemė. Nustotų garuoti vanduo, žemė atsidurtų visa po vandeniu, žmogus nustotų augti, gimti, nebebūtų kitų žmonių kartų, viskas tą pačią akimirką sustotų, jeigu tiktai nebūtų Manojo evoliucinio vystymosi plano. Dabar net elektronų judėjimas atomo viduje, kurį pastebi jūsų moksllininkai, liudija vystymąsi, evoliuciją, nes vieni atomai suyra branduolinės reakcijos metu. Jeigu nebūtų evoliucijos nebebūtų galima vienų medžiagų paversti kitomis. Jūs negalėtumėte gauti šilumos, nes nei dujos, nei malkos, nei nafta, nei anglys negalėtų degti ir per degimą transformuoti energiją į šilumą jūsų kūnui.
Ir šitame evoliuciniame plane Aš numačiau pačią didingiausią nuostatą ištobulinti patį žemiausią tvarinį - žmogų - iki savęs, kada susitiksime akivaizdžiai Rojuje. Ir šitai evoliucinio plano pačiai didingiausiai dalliai įgyvendinti Aš suteikiau laisvą valią ir asmenybės dovaną, kad ji pajutusi Manąją meilę visada augtu didesniu Tiesos pojūčiu, Gailestingumo pasireiškimu, ir Tarnavimo visapusiškumu.
Ir jeigu tvarinys evoliuciškai nesivystytų pagal Mnao evoliucinį planą, tai nebūtų ir jokio prisikėlimo po mirties, nes pats pomirtinis sielos prisikėlimas jau liudija tos sielos aukštesnę pakopą negu ji buvo tuo metu, kada gyveno mirtingojo žmogaus viduje.
Tas, kuris įtiki į Mane, pradeda pajusti Mano meilę savo paties viduje, nors dar prieš akimirką jos nejautė. Ir toji akimirka paliudija ne tik tvarinio evoliuciją, bet ir tos evolliucijos kokybinį šuolį, kada mirtingasis įgijo naujų savybių - meilės pojūtį, norą daryti gerus darbus ne dėl įvertinimo, bet iš meilės visiems, o senujų savybių - baimės, pykčio, pavydo - neteko. Ir tokia transformacija liudija, kad žmogus nėra automatas ir užprogramuotas įrenginys, kuriame niekas nesikeičia.
Jeigu nebūtų evoliucijos, tai joks tvarinys negalėtų su Manimi palaikyti ryšio ir kitiems aiškinti, tiems, kurie tokio ryšio dar neužmezgė, nes tokia padėtis niekada negalėtų vystytis į aukštesnį lygį.
Net ir Mano Sūnus, Mykolo dvasinės kategorijos jūsų visatos Valdovas, jums žinomas Jėzaus iš Nazareto vardu, nebūtų galėjęs ateiti į jūsų pasaulį žmogaus pavidalu, nes būdamas savosios dvasinės hierarchijos pakopoje, negalėtų transformuotis į žmogiškąjį pavidalą, nes bet kokią transformaciją numato tiktai Manasis evoliucijos planas.
Jeigu nebūtų Manojo evoliucinio plano, tai jūs neturėtumėte jokių mokymosi programų, negalėtumėte sukurti vis sudėtingesnių įrenginių, nepajėgtumėte įvaldyti energijos. Jūsų protas negalėtų net mąstyti, nes nebūtų įmanoma jums suvokti jokių sudėtingesnių prasmių. Jūs taip ir būtumėte likę laukinio lygmenyje.
Bet žinodami, o dar geriau, patyrę patys savo vidumi, kad Manoji meilė kelia polėkiui kaip antsparnų, imate subtiliau suprasti evoliucijos prasmę ir suvokti, kad joje vystymasis yra tiktrai laisva valia ir iš meilės Man. Evoliucija nenumato prievartos. Bet ji pasireiškia negailestingai, kada neatsižvelgiama į Manosios visatos priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnį. Jeigu nebūtų evoliucijos, tai šitas dėsnis irgi negaliotų, nes kūrinija negali egistuoti statikos pavidalu. Vienintelis statiškas kūrinijos elementas yra Manoji gyenamoji buveinė, kūrinijos geografinis centras ir jūsų likimas - Rojus. Visa kita kūrinijos dalis yra judanti su Manimi, ir Manyje, ir Manęs ir Rojaus atžvilgiu. Ir ne tik juda, bet ir evoliuciškai plečiasi laike ir erdvėje.
Kada Jėzus vaikščiojo mirtingojo pavidalu Urantijoje prieš du tūkstančius metų, nevisiems jis aiškino apie Mane, nes nevisi norėjo ir galėjo apie Mane klausytis, nevisi sugebėjo jo aiškinimus suprasti. Dėl to pagonys, tie, kurie dar nebuvo priaugę iki to, kad jiems būtų galima paaiškinti apie Mane, iš jo paaiškinimo nesulaukdavo, nes jis puikiai suvokė, kad toji vynuogių šaka buvo su labai žaliomis vynuogėmis. Dėl to jis ėjo ten, kur jo laukė ištroškusios tiesos ir meilės širdys.
Tik kieta širdis yra vienintelis kliuvinys patirti Mane gyvą ir Jėzų savo viduje ir suvokti Mano evoliucinį planą, jeigu tam dedamos nuoseklios pastangos.
Tie, kurie nenori pripažinti Manojo evoliucinio plano vytant visą kūriniją, yra labai smarkiai susitelkę į savo atrastą Manosios kūrinijos dalį ir joje jaučiasi saugūs. Ir norint pajusti, kad visa Manoji kūrinija yra draugiška ir saugi, būtinas asmeninis gyvas ryšys su Manimi. Ir tik užmezgus tokį asmeninį ryšį su manimi toks Mano mylimas sūnus arba dukra patirs tiek savo vystymąsi, tiek ir visos kūrinijos žengimą.
Jeigu tik jūs suvoktumėte, kiek dar laukia jūsų sielai atradimų ir pakilimų, tai Manojo evoliucinio plano neneigtumėte, bet padėtumėte jį Man įgyvendinti. Juk šį planą Aš sumaniau ne tik savo malonumui, bet ir jūsų. Jūs megstate pažinti kitus kraštus, kitus žmones, nes šitaip jūs vystotės. O Aš jums parengiau keliones ne tik po kitus kraštus, bet ir po kitus pasaulius. Ir per juos keliaudami turėsite vis tobulesnius mokytojus ir vis labiau pažinsite Mano ir jūsų kūriniją ir vis daugiau patirsite Mane savo viduje ir visoje kūrinijoje ir patys dar labiau pajusite, kad vystotės Mano viduje.
Taip, Aš sukūriau EVOLIUCIJĄ, bet evoliucija Manęs NEPRANOKSTA. Ji yra MANYJE. Ir jūs tapsite tobuli, net ir tokie tobuli, koks esu tobulas Aš, ir tapsite tokie tobuli MANYJE.
Mylimas Tėve, nuoširdus Tau ačiū už šį mokymą, kuris leidžia pajusti, kad be evoliucijos mes negalėtume eiti pas Tave.
---------------
Mielieji, evoliuciją galima neigti, bet nuo to ji nedingsta.
Ir tą mes patiriame patys.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2006-01-26 16:01:32

Komentarai

adomas ir ieva,svarbiausia,neprisidejo prie liuciferio maistininku,nors ir neatliko uzduoties iki galo.galu gale baikim apie ta,tariama,zmonijos nuopoli.kaip mylintis tevas zlugdys savo mylimus vaikus?jis juk mylintis,mylintis taip,kaip mes net nesugebam isivaizduoti.tai apie koki prakeikima,sunaikinima gali buti ir kalba?taip paprasta,o mes vis norim teva matyti budeliu.ar tik ne mazochizmas neima virsaus?baudziantis,sunaikinantis,atstumiantis nedorelius.isisamoninkit-jis mus myli netgi tada,kada mes net nepripazistam ji esant.jis laukia musu atsigrezimo i ji,jo meile.jis pats save apribojo,kad turetume laisva valia psirinkti.jo meiles virpesiai sklinda nuolat,nenutrukstamai.ir kuo daugiau mes atversime savo istroskusias meiles sielas,tuo labiau mes sugebesime atsigerti.jo meiles nebus nei per mazai,nei per daug.tevo meile beribe,kaip ir gailestingumas.ar tu,mielas zmogau,myledamas savo vaika didziule meile,ji atstumtum,kad ir koksai blogas jis bebutu?niekados,jei myletum.o visuotinio tevo meile dar daugiau ir neismatuojamai didesne mums,jo vaikams.tai kaip jis mus atstums,jei myli mus neismatuojamai?supraskit ta,jei ir neiseina atverti savo sirdis.juk suprasti nesunku,sunkiau itiketi ir gyventi jo meileje ir paciam myleti.bet mes stengtis turime.vardan saves,vardan kitu,vardan visu brolystes,vardan suvokimo to,kad esam dievo sunus ir dukros.kiek dar patiks saves gailinti,save plakti,atsiriboti nuo tokio tevo,kuris sako,kad jis cia,mumyse ir salia musu?..zinoma,lengviausia neigti,nes tada nereikes pazinti tos tiesos,kuri pasirodys per didele musu,bijanciu islysti is kokonu,supratimui.juk pazinti tiesa reikia daug pastangu.ir oi kaip mes patogiai jauciames savo pasaulelyje,retkarciais pasimelsdami baznycioje ar namuose.malda-labai gerai,jei ji nuosirdi,bet atsisakymas atverti savo sirdis rodo tik musu bailuma ir atkaklu nora vis buti nepilnaverciais.tai kas,kad dvasiniu butybiu akyse mes esam lygus ir ju mylimi,bet ka darome mes,kad tokiais butume istikruju?aciu uz demesi,iki malonaus

arunas
2006-02-03 21:18:53" Nebuvo jokio "žmogaus nuopuolio." Žmogiškosios rasės istorija yra progresuojančios evoliucijos istorija, ir tas Adomo savęs padovanojimas pasaulio tautas labai smarkiai pagerino, palyginus su jų ankstesniąja biologine būsena. Dabar Urantijos labiausiai išsivystę palikuonys turi savyje paveldėjimo faktorių net iš keturių atskirų šaltinių: Andonitų, sangikų, noditų, ir Adomitų.
Adomas neturėtų būti laikomas žmogiškosios rasės prakeikimo priežastimi. Nors jis iš tikrųjų ir neįvykdė dieviškojo plano, nors iš tikrųjų ir sulaužė savo sutartį su Dievybe, nors jis ir jo partnerė iš tikrųjų ir buvo pažeminti tvarinių statuse, nepaisant viso šito, jų indėlis į žmogiškosios rasės civilizacijos išvystymą Urantijoje iš tiesų yra didelis. "

rimantas
2006-02-03 11:04:05sausi,ar nepastebejai,kad jau ir pats retkarciais pacituoji urantijos knyga.truputi priarteji prie tam tikros ribos-na jau jau,tik vejo pustelejimas ir sausis isdris priimti..ka?nagi ta tikra tiesa.sausi,esi ant slenkscio,arti itikejimo,cia teisingai pastebejo algimantas.na zmoguti mano mielas,tu tikrai daug lenki mane ir kai kuriuos kitus savo dievo pazinimu,tik dar pats to nematai..sveikas pavydas,man reikia pasitempti.nejuokauju,maloniai nustebintas,praleidau tavo zengima.algimantas zino ir suvokia tikra tiesa,ja gyvena ir ja dalijasi su visais.bet retkarciais jis gali tau,sausi,atrodyti ir atrodo,matyt,melagis.na buk tu lankstesnis daugiau.lankstesnis ne ta blogaja prasme,lyg pamiselis,patikejes tik jam vienam pasirodanciu paciu dievu.buk lankstesnis i ta puse,kur klausa maloniai virpina didingi akordai.nebijok atsisukti ir visu veidu..nes ateisiu ir uzdesiu akinius,kad matytum.nepyk,pajuokavau..algimantas ne melagis,bet ir ne guru ar kokios nors sektos lyderis,neleidziantis rinktis.jis zino tiesa placiaja prasme,kuria ir perduoda tiesiog is tevo,per savo minties derintoja gauta.taip,tu teisus-vadinkim daiktus tikrais vardais..kazin,ar dabartinis"terapeuto"pareigu pavadinimas butu suprantamas senoveje,kuriantis zyniu kastoms..tas pats"setonas"kazkada buvo ir didingas vardas,liuciferis,kaligastija,daligastija-kele susizavejima..ka noriu pasakyti?tik tiek,kad tiesa atsiskleidzia vis platesniu aspektu.tu,mielas sausi,vis dar bijai.nedrasinsiu taves,nes pats toks tapsi.gal greitai,gal ne.gal tik amzinybeje.atrodytu,koks skirtumas kada.atrodytu,bet taip nera.galima valgyti ir jau vakarui atejus,bet kodel to laukti,jei papietaves ir igaves nauju jegu,gali dar daug nuveikti.ar ne?a,vos nepamirsau-as nepykstu,tikrai.paprasciausiai,matau tave nuosirdziai tikinti tuo,ka kalbi.tavo tiesos nera visai klaidingos.jos tik nepilnos.cia jau tu nepyk,tik konstatuoju.beje,biblija stovi garbingoj vietoj,visiems matomoj.buvau pradejes ja skaityti,tada tikejau tuo,ka skaitau.bet atvirai pasakysiu-nesupratau taip aiskiai,kaip urantijos knygos.ir algimantas sako tiesa-skaityti reikia dar ir dar karta,nes visada atsiskleis neatrastos tiesos.ir tikekimes,dar siame zemiskame gyvenime tu jas pradesi skleisti.as to labai tikiuosi ir is saves..na va,vel teisybe pasakiau,nes viduje virptelejo..iki malonaus

arunas
2006-02-01 21:34:31Mielieji, Sausio samprata man leido pažvelgti truputį giliau ir į kitus, skaitančius mūsų Forumą. Ir aš priėjau minties, kad taip, kaip trumparegiškai mąsto ir skaito Sausis, taip tikriausiai ir mąsti ir skaito ne vienas. Dėl to noriu jums padėti perskaityti Sausio atsakyme pateiktas dvi citatas. Perskaityti ne vien tik kaip jos parašytos, bet ir kokią gelmę jos savyje talpina. Tik tada jūs galėsite giliau suvokti ir kas yra Tėvas, kas yra evoliucija, kas yra tiesa, kas yra melas.
Pirmoji citata: "Aš sukūriau EVOLIUCIJĄ, bet evoliucija Manęs NEPRANOKSTA. JI yra MANYJE. ir jūs tapsite tobuli, net ir tokie tobuli, koks esu tobulas Aš, ir tapsite tokie tobuli MANYJE." (iš Minties Derintojo man perteikto mokymo apie evoliuciją)
Vien tik ši vienintelė citato rodo, kad Tėvas yra platesnis už bet kokį vystymąsi, nes vis tiek į Jį sutelpa visa EVOLIUCIJA, VISAS IR BET KOKS VYSTYMASIS. Tai reiškia, kad Tėvo pranokti negali NIEKAS, NET IR VISŲ EGZISTUOJANČIŲ IR EGZISTUSIANČIŲ TVARINIŲ KOKIO BEBŪTŲ JIE IŠSIVYSTYMO VISA VISUMA. iR KADANGI tĖVAS SUKŪRĖ EVOLIUCIJĄ, TAI JIS IR YRA JOS ŠALTINIS. O evoliucija yra ŠALTINIO pasireiškimas procese, bet ne pats ŠALTINIS. Ir mūsų, kiekvieno tobulėjimas, t.y. didesnis tikrovės supratimas, Tėvo didesnis patyrimas savo asmeniniame gyvenime veda į vis didesnį PANAŠĖJIMĄ Į TĖVĄ. Ir mūsų prisikėlimas po mirties, yra dar didesnis žingsnis į mūsų aukštesnį išsivystymą. Ir kada, galų gale, po milijardų milijardus metų mūsų vystymosi, kada vis daugiau ir daugiau pažinsime Tėvo kūriniją, išmoksime, kaip bedradarbiauti su įvairiausiais Jo Sūnumis, kada vis geriau žinosime ne tik kaip kūrinijoje veikia Tėvas, bet kaip ir mes turime veikti kaip Jo kylantieji sūnūs, iš pradžių sielos pavidalu, o vėliau amžinosios dvasios pavidalu, mes, kiekvienas asmeniškai, stovėsime Tėvo akivaizdoje Rojuje, visos kūrinijos geografiniame centre ir Tėvo gyvenamojojej buveinėje, kurioje miriadai kitų Tėvo sūnų irgi veikia Tėvo ir kūrinijos labui, tada mes būsime ištobulinti kaip ribiniai tvatiniai, t.y. kaip tokie tvariniai, kurie turi savo pradžią, bet pabaigos gali neturėti, nes savo valią yra sulieję su Tėvo valia. Tokiu būdu mes būsime ištobulinti tik tvarinio ribinime lygyje taip, kaip tobulas yra Tėvas dieviškajame lygyje. Ir vis tiek mes lisime Tėvo viduje. Mes nepranoksime Tėvo dieviškojo lygio. Mes negalėsime NIEKADA Tėvo lygio pranokti, nes kokį Jo pažinimą, vis tobulesnį PATYRIMĄ BEPASIEKSIME PER VISĄ AMŽINYBĘ, JIS VIS TIEK MUMS, KIEKVIENAM IR VISIEMS, ATSISKLEIS NAUJU IR NAUJU LYGIU. Ir visą amžinybę, vykdydami Jo valią iš meilės JAM mes liksime JAME. Nes JAME yra VISA KŪRINIJA, KURI VISĄ LAIKĄ PLAČIASI. IR JOS ŠALTINIU VISĄ LAIKĄ IŠLIEKA TĖVAS - PIRMASIS ŠALTINIS IR CENTRAS. Ir raižydami visą kosmosą greitesniu negu šviesos greičiu, mes niekada NEIŠSIVERŠIME UŽ TĖVO RIBŲ.
Dėl to, kad ir kokia bebūtų ištobulinta kūrinijos visa sankaupinė evoliucija, ji niekada negali sustoti ir vystosi toliau ir toliau, bet visada išlikdama Tėvo viduje, nes Tėvas savyje, kaip Pirmasis Šaltinis ir Centras talpina ir visos būsimos per visą amžinybę evoliucijos POTENCIALĄ. IR ENERGIJĄ - TIEK MATERIALIĄ, PER ROJŲ, TIEK DVASINĘ, PER AMŽINĄJĮ SŪNŲ, TIEK INTELEKTUALIĄ, PER BEGALINĘ DVASIĄ, TIEK MEILĖS IŠ SAVĘS PATIES PER ASMENYBĖS DOVANĄ KIEKVIENAM IŠ MŪSŲ.
Antroji citata yra paprastesnė, ji kalba apie tiesos ir melo motyvą.
"Naujų paveikslų sukūrimas iš senų faktų, tėvų gyvenimo patvirtinimas iš naujo palikuonių gyvenime - štai yra skoningas tiesos triumfas. Plauko šešėlis, sąmoningai pasuktas turint neteisingą tikslą, menkiausias suktelėjimas ar iškreipimas to, kas yra principas - visa tai sudaro melą."
Tiesa yra GYVA, IR VISĄ LAIKĄ VIS DAUGIAU IR DAUGIAU ATSISKLEIDŽIANTI MUMS, KADA JĄ VIS GILIAU PAŽĮSTAME.
Kaip gi mes kuriame naujus paveikslus iš senų faktų. Štai nebuvo Urantijos Knygos apreiškimo, ir mes nežinojome, koks gi buvo Jėzus, kaip jis gyveno, kaip mokinosi sinagogos mokykloje, kaip bendravo su savo tėvais, savo bendraamžiais, mokytojais, kaimynais, Nazareto gyventojais, kaip elgėsi, kada į jį kreipėsi su prašymu prisijungti prie nacionalistų patriotų judėjimo, kaip bendravo su Tėvu danguje, kaip diskutavo su savo tėvu Juopzapu, kaip maitino didžiulę dešimties asmenų šeimą, kada žuvo jo tėvas Juozapas, kaip bendravo su mažais vaikais, kaip dėmesingas buvo praeiviams, net ir giliausius mokymus pateikdamas apaštalams ar mokiniams, kaip ėmėsi atstatyti moters sumenkintą vaidmenį, kad net sukūrė moterų evangelininkių korpusą, kaip ir ko mokė apaštalus ir minias, ir kodėl jo mokymo niekas taip ir nesuprato. Net iki šiol. Ir be didesnio apreiškimo, perteikto Urantijos Knygoje, mes ir negalėtume sukurti naujų paveikslų iš senų faktų, iš Jėzaus atėjimo į mūsų planetą ir gyvenimo ir mokymo joje. Mes negalėtume pažinti tokio Jėzaus, koks jis buvo iš tikrųjų. Ir jeigu toji tiesa yra tikra, tai ji ir yra įprasminama kitų kartų palikuonių.
Jėzaus gyvenimas bus perduodamas vaikams iš kartos į kartą. Ir, su laiku, Naujojo Testamento "tiesas" užmirš, kadangi jos nejaudins tiek, kiek jaudina Jėzaus GYVAS gyvenimas pateiktas Urantijos Knygos dieviškajame apreiškime.
O išlieka tik tai, kas GYVA IR KO NEREIKIA PIRŠTI PER PRIEVARTĄ. KAS GYVA IMA ATSILIEPTI GYVOJE, DVASINE PRASME, KIEKVIENO ŠIRDYJE.
Ir mes kursime visiškai kitokias tradicijas. GYVAS SU GYVUOJU JĖZUMI, ATRADĘ GYVĄJĮ TĖVĄ SAVO VIDUJE.
Štai šitoji GYVA IR GALŲ GALE IŠLAISVINTA IŠ DOGMŲ IR RITUALŲ KALĖJIMO TIESA BUS PERDUODAMA IŠ KARTOS Į KARTĄ. Ir ji bus perduodama ne dėl to, kad taip reikia, taip darė kitos kartos, taip darė tėvai, bet kad tos gyvos tiesos pasireiškimai širdyje veiks per Tėvo dvasią, Minties Derintoją, per Jėzaus dvasią, Tiesos Dvasią, per Jėzaus partnerės Visatos Motinos Dvasios dvasią, Šventąją Dvasią, per daugybę angelų kategorijų, per Tarpine Būtybes. Ir žmonės vis vis labiau ir labiau patirti Tėvą savyje ir kituose žmonėse. Ir nebeliks jokios apgaulės, jokio melo. Liks tik tyra Tėvo auganti Meilė ir vis gyvybingesnė Tiesa. Nes niekas dėl atrastos Tėvo meilės savo viduje ir minties nebeturės, kad galėtų ką nors sąmonigai net menkiausiu laipsniu kam nors tiesą kryptelėti sau naudinga linkme. Taip melas per atrastą Tėvo meilę pasitrauks iš mūsų gyvenimo.
Jeigu nenori meluoti, atrask Tėvą savyje, ir melavimas kaip rūkas išgaruos.
Dėl to visa tai, ką mes sąmoningai, o tai reiškia, kad apgalvoję, nors menkiausiu laipsniu iškreipiame tą, kas sudaro žmogaus nuoširdų siekį pažinti TIESĄ, gyventi MEILE, tarnauti TĖVUI, TARNAUJANT SIELOS BROLIAMS IR SESERIMS, TAI JAU IR BUS MŪSŲ MELAS. Tai bus NUODĖMĖ.
Jeigu, ką nors iškreipsime ar suktelsime, net ir dideliu laipsniu, bet ne sąmoningai, o iš nežinojimo, tai nebus melas. Tai bus tik mūsų suklydimas. Tai bus blogis, bet NE NUODĖMĖ.
Dėl to taip svarbu visada išsiaiškinti savo giluminius elgesio motyvus, kad atskirtumėte, kada melauojame, o kada tik klystate.
Štai šitos dvi citatos talpina tiek gelmės, kurios neįmanoma išsakyti trumpu paaiškinimu. Dėl to skaitykite Urantijos Knygą. Pirmą kartą skaitydami, matysite, kad daug ko nesuprantate net ir to, ką skaitote. Antrą kartą imsite daugiau suprasti. Tai jau ir bus jūsų ASMENINĖ IR VISOS KŪRINJOS PER JUS KAIP ASMENĮ EVOLIUCIJA. Skaitydami trečią kartą, pamatysite, kad daug dalykų skaitote kaip pirmą kartą ir sau dievagositės, kad šito tikrai nebuvo parašyta, kada skaitėte anuos du kartus. Ketivrtą kartą skaitydami dar daugiau surasite tarsi neskaitytų vietų. SKaitydami penktą kartą pamatysite, kad ima ryškėti nauji vaizdiniai, nauji paveikslai, nors faktai buvo žinmomi ir skaitant pirmą kartą. Skaitydami šeštą kartą, pajusite, kad imate patys kai kurias mintis išskayti prieš sakinio pabaigą, dar net jo iki galo neperskaitę. Ir pastebėsite, kad sakinio pabaiga sutampa su jūsų pasakyta mintimi. Ir kada skaitysite kelioliktą kartą, kada jau būsite gimę iš dvasios, tada pamatysite, kokia yra gelmė už parašytų žodžių, už perteiktų vaizdinių. Ir tada imsite tapyti savo paveikslus, kaip ką tik perteikė savo mintis-patyrimus Arnoldas. Tai yra subtilus jausmas ir ryšys, kuris vis stiprės, ir vis taps gyvybingesnis, kad jį norėsis ir perteikti gyvuoju patyrimu savo VAIKAMS. Taip kartos perims iš ankstesniųjų kartų GYVOJO RYŠIO SU GYVUOJU DIEVU GYVAS TRADICIJAS.

Algimantas
2006-02-01 12:36:51Arūnui,
Tu teigi, kad aš neatsakau į tavo klausimus. Bet kaip įmanoma į juos atsakyti, kad jų esmė yra klaidinga, pvz tu rašai: "juk evoliucija-tai kelias pirmyn.tas pats darvinas is dalies buvo teisus.kas tai amzinybe?"
Darvinas nebuvo teisus, jis - nevykėlis. Be to, evoliucija neegzistuoja, todėl ji negali būti "kelias pirmyn". Jeigu atidžiai ir nuoširdžiai skaitytum Bibliją, tai suprastum, kad jūsų "minties derintojas" yra šėtonas apsimetęs šviesos angelu. Žinau, kad dėl to gali įsižeisti, bet tegu viskas būna vadinama savais vardais.
Pvz, pabandyk patyrinėti kas yra sakoma "Aš sukūriau EVOLIUCIJĄ, bet evoliucija Manęs NEPRANOKSTA. Ji yra MANYJE. Ir jūs tapsite tobuli, net ir tokie tobuli, koks esu tobulas Aš, ir tapsite tokie tobuli MANYJE."(Iš Algimanto "apreiškimų") Sudeliokime į savo vietas: šėtonas sukūrė evoliuciją, ji yra jame, ir Visagalio priešas nori, kad žmonės būtų suklaidinti jo mokslu, ir taip paprasta manipuliuoti ir kontroliuoti tuos, kurie patiki evoliucija. Algimantas garbina dievą, bet klausimas kokį? "Urantijos"kng. rašomas melas, kuriuo aptemdimas žmonėms protas. Tas melas apvyniojams "gražiais" popieriukais, t.y. kalbėjimu apie tai kas nuodėmingam žmogui yra patrauklu, pvz. "urant. kng. teigiama: "Naujų paveikslų sukūrimas iš senų faktų, tėvų gyvenimo patvirtinimas iš naujo palikuonių gyvenime – šitai yra skoningas tiesos triumfas. Plauko šešėlis, sąmoningai pasuktas turint neteisingą tikslą, menkiausias suktelėjimas ar iškreipimas to, kas yra principas – visa tai sudaro melą." Demagogija, žodžių žaismas, tuščiažodžiavimas, norint įtikt nuodėmingai prigimčiai.
Gerai Biblijoje yra parašyta: " Pažinę Dievą, jie negarbino Jo kaip Dievo ir Jam nedėkojo, bet tuščiai mąstydami paklydo, ir neišmani jų širdis aptemo. Vadindami save išmintingais, tapo kvaili."(Rom1:21)


sausis
2006-02-01 00:53:36gal ir ne i tema,bet noreciau visu paprasyti..algimantas ir ne tik jis yra pasiules daug ir placiu temu,kurios tikrai vertos isigilinimo ir gilaus apmastymo.skaitykit,rasykit,klauskit,reikskit savo nuomones.ir nebijokit kalbeti,issijudinkit dar ir dar labiau.bendrom jegom galima rasti atsakymus.retai rasau ir neisiskaitau,nes skubu baigti remonta,kol mama dar ligoninej.tai ne pasiteisinimas,zinoma.neismokau planuoti laiko.iki malonaus,mielieji.

arunas
2006-01-29 21:42:33pykau pradedamas vakar rasyti,bet nustojau pykes,kol baigiau rasyti..tu is esmes neatsakei i nei viena klausima.bet viskas tapo aisku,kuomet pasakei,jog dirbai mokytoju.tai ir paaiskina viska.tu ir negali perzengti tam tikros karteles,kuri egzistuoja pedagogikoje.paprasciausiai,judi tik tam tikruose remuose,nubreztuose pedagogikos psichologijoje.jei mane teisingai suprasi-neisizeisi,nes as tik konstatuoju.bet is anksto atsiprasau,jei izeidziau,nuosirdziai.kas liecia atgailavima,esi neteisus.mato tik tevas,jezus taip pat.kita kalba,kad nepakankamai.bet ta pripazindamas,tikrai saves neteisinu.jau esu apie tai rases,nesikartosiu.kas liecia tave,daugiau tau nepriestarausiu ir nesikabinesiu.vistiek kada nors ta pati prieisime.tik skirtumas tas,kad as noriu ismokti kaip labiau myleti ir garbinti teva ir visa jo kurinija,tu gi skaitaisi ta jau pasiekes.kaip mokytojas turetum zinoti,kaip darbdaviai renkasi zmones.vienas jau pasiekes tam tikras mokslo aukstumas,kitas ju dar tik siekia.darbdavys rinksis besimokanti,nes jau mokantis nustojo mokytis toliau.ta supratai?bet tai sau netaikau,nes tikrai kasdien vis labiau suprantu,jog nesistengdamas dar labiau,galiu pradeti ir degraduoti.gerai,sausi,laimingai tau.neuzmik ant pasiekto lauru vainiko,nes yra ju ir daugiau.pagarbiai.

arunas
2006-01-29 21:26:50Supykusiam,
Evoliucija tai nevykėlių sukurta klaidnga teorija, kuri neturi jokių patvirtinančių faktų. Štai ką sakai apie viruso evoliuciją: "...ar jo prisitaikymas ir tapimas atspariu vakcinai kasmet-ne evoliucija?ar paveldimi ir tobulesni vaiko bruozai-tiek dvasiniai,tiek fiziniai-ne evoliucija?atsakyk,prasau tik savo zodziais ir nenaudodamas nei vienos citatos.parasiau ekspromtu,nors ir esu tikrai ne be nuodemes.parasyk ir tu savais zodziais,nors ir skaitaisi,kad esi tik klystantis.atsakyk be citatu,tik savom mintim,kaip pats manaisi esantis logiskas ir nuoseklus.tarkim,as visiskai nieko nenumanau apie pomirtini gyvenima.isaiskink man,kaip veikia visa sita sistema,kurie nueina i dangu po mirties.bet isaiskink man savo mintim,be citatu."
Vaikai neevoliucijonuoja, jie bręsta, auga ir įgyja patirties. Aš esu dirbęs mokytoju, ir patikėk matau kaip jie "evoliucionuoja":).
Virusai evoliucionuja!? Ir kiek ši evoliucija atneša žmogui džiaugsmo!?
Žmogus klysta; todėl aš dažnai cituoju Dievo Žodį, nes Jis neklysta. Žmogaus sugedes protas nevisada Jį supranta. Jėzus atleido mano nuodėmes, ir aš žinau, kad būsiu su Juo amžinai. Aš nesu geresnis už tave, mus skiria tik vienas dalykas, bet ir tai gali pasikeisti, jeigu tu atgailausi ir prijimsi Jėzų Kristų, kaip Savo Gelbėtoją. Neatstumk Jo meilės!

sausis
2006-01-29 01:11:33na,jei tu taip sakai..o pasirinkti gero,meiles ir gailestingumo kupino dievo ar nenoretum?netikek,jei nenori urantijos knygos tiesom,bet ar ne geriau paciam ieskoti ne kersijancio dievo,bet atleidziancio,jei nuosirdziai to nori?ar ne geriau nebijoti dievo,bet pasitiketi jo gailestingumu?ar ne tas pats gaunasi,kada sunaikinama zmogaus tapatybe,jei samoningai atsisakai eiti rojaus link ir tavo pragaras?pasakyk man,kai jezus gyveno zemeje ar jis ka nors iskaudino?jei ne,tai pomirtiniame gyvenime ar jis jau nores tave skaudinti,kuomet nuosirdziai atgailausi ir melsi pasigailejimo?jei itikejai gyvas budamas,tai ar nustosi tikejes,kai stovesi jo akivaizdoje,pamates jo didybe?jei pripazisti,kad jis dievo sunus ir kalba nuo dievo,tai ar nepatikesi,jog jis kalba tiesa ir atsisakysi rojaus?o gal rojaus ir nera,jei vis dar cituoji tik rastuose minima jezu,kuris tave,jau itikejusi ir prasanti atleidimo,laukia kaip greiciau nubausti?jei nera evoliucijos,tai kaip pateksi i roju-juk neevoliucionuosi ir stojes jezaus akivaizdoje,kai tau bus atleista nuodemes,kur toliau eisi?juk evoliucija-tai kelias pirmyn.tas pats darvinas is dalies buvo teisus.kas tai amzinybe?ar tai anabiozine busena,jei nera evoliucijos?tarkim,nera jokio plano,kad mirtingasis tobuletu ir po mirties.tuomet ka zmogus daro,ar sustingsta vietoje?nueik metra atstumo-jau evoliucija.o gal evoliucija buna tik zemeje?paneik visus zemiskus desnius,kurie itakoja tiek gyvunijos,tiek augalijos,tiek zmogaus evoliucija.tai ka,ar ir gripo virusas nemutuoja,jei kas metai-jis vis kitoks?ar jo prisitaikymas ir tapimas atspariu vakcinai kasmet-ne evoliucija?ar paveldimi ir tobulesni vaiko bruozai-tiek dvasiniai,tiek fiziniai-ne evoliucija?atsakyk,prasau tik savo zodziais ir nenaudodamas nei vienos citatos.parasiau ekspromtu,nors ir esu tikrai ne be nuodemes.parasyk ir tu savais zodziais,nors ir skaitaisi,kad esi tik klystantis.atsakyk be citatu,tik savom mintim,kaip pats manaisi esantis logiskas ir nuoseklus.tarkim,as visiskai nieko nenumanau apie pomirtini gyvenima.isaiskink man,kaip veikia visa sita sistema,kurie nueina i dangu po mirties.bet isaiskink man savo mintim,be citatu.ir atsakyk,ar tik nemanaisi esantis ismanantis esme,o kiti tik klaidzioja klystkeliais?ir koks skaicius zmoniu nueina i dangu po mirties kiekvienais metais?juk gali paskaiciuoti.jei dievas toks rustus,o musu dauguma nuodemingi,tai zemeje jau neturetu buti visiskai zmoniu.negi dievas kiekvienais metais vis juos gamina pagal savo atvaizda?tai kodel gamina nuodemingus?ar tavo smegenys pasieke toki lygi,jog manai viska suprates ir nebeklysti?ka esi pasiekes ir nuveikes dvasiniame gyvenime?ar tavo tiesa gludi tik tavyje?ar prileidi galimybe,jok ir kiti gali buti teisus?jei neprileidi,tai ar zinai,kaip tai vadinama?jei prileidi,tai kodel ginciji kiekviena teigini?tik be citatu-savais zodziais.aciu

arunas
2006-01-28 23:53:54Dievas nieko nekoduoja. Jis suteikia žmogui paisrinkimo galimybę.

sausis
2006-01-28 21:21:08
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal