Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kas yra JĖZAUS RELIGIJA? Kuo skiriasi JĖZAUS religija nuo religijos APIE Jėzų? Ar tai tik žodžių žaismas?

Kas yra Jėzaus religija? Kuo skiriasi JĖZAUS religija nuo religijos APIE Jėzų? Ar tai tik žodžiių žaismas? Kam skirta Jėzaus religija? Kada mes ją pamatysime Lietuvoje ir pasaulyje? Kodėl ji iki šiol neužvaldė žmogaus sielos?


Algimantas
2006-01-27 14:11:02

Komentarai

tik trumpai..algimantas nepaaiskino,kad zodis"tarnas"reiskia vergavima."tarnyste"-visiskai kas kita.cia sausiui,kad neinterpretuotu savaip

arunas
2006-02-01 20:37:02Mielas Sausi, pagal tavo mintis, tu tur4tum būti užsispyręs paauglys. Apie užsispyrimą ir atkaklumą yra labai vertingas Tėvo dvasios, Minties Derintjo, perduotas mokymas. Pastudijuok jo kiekvieną mintį būtinai NUOŠIRDŽIAI.
Kadangi tu, mielas Sausi, turi didžiuliį tikėjimą, tai turi visas galimybes ir ĮTIKĖTI.
Įtikėti į gyvąjį Jėzų, į IŠLAISVINTOJĄ, bet ne NAUJOJO TESTAMENTO DOGMŲ SUSTINGDYTĄ JĖZŲ IR TAVE LAIKANTĮ VISIŠKOJE NESIVYSTANČIOS AKIMIRKOS NELAISVĖJE, KURI IR NELEIDŽIA TAU LAISVAI KVĖPUOTI SU JĖZUMI, KAD ATRASTUM TĖVĄ SAVO VIDUJE. O JUK DĖL ŠITOKIO TAVĘS IR IŠLAISVINIMO IR IŠGELBĖJIMO JĖZUS IR ATĖJO Į ŽEMĘ. JIS ATĖJO TAVE IŠVADUOTI IŠ VERGAVIMO TĖVUI, KAD TU IŠSITIESĘS IR LAISVAI ĮKVĖPĘS GALĖTUM VISIEMS PASAKYTI "AŠ NE DIEVO TARNAS, AŠ DIEVO SŪNUS. AŠ IR TĖVAS ESAME VIENA. NET IR TAIP, KAIP JĖZUS IR TĖVAS YRA VIENA DVASIOJE!"
Religijos, kurias sukuria žmogus ir yra vadinamos EVOLIUCINĖMIS, NES JOS TURI LABAI MENKĄ ŠALTINĮ, ŽMOGAUS PROTĄ. ŠTAI TOKIA IR YRA KRIKŠČIONYBĖ.
Bet yra gilesnės ir gyvybingesnės religijos, kurios yra APREIKŠTOS. TOKIA BŪTENT IR YRA JĖZAUS RELIGIJA - DIEVO TĖVYSTĖ IR ŽMONIŲ BROLYSTĖ.
BŪTENT TOKIĄ APREIKŠTĄ RELIGIJĄ MES IR IMAME PUOSELĖTI IR DIEGTI VISAME PASAULYJE.
O ŠITOJI RELIGIJA JAU SENIAI, NUO AMŽIUNYBĖS LAIKŲ EGZISTUOJA VISATOJE.
Ir skirtumas tarp apreikštosios religijos ir evoliucinės žmogaus sukurtos yra tas, kad apeikštoji religija neturi vergavimo ritualams ir dogmoms nė mažiausio atspalvio, ji grindžiama Tėvo garbinimu ir gyvuoju ryšiu su Tėvu, tuo tarpu evoliunės relligijos paskęsta tarp ritualų ir dogmų ir jie tampa vis rafinuotesni, sudėtingesni, kad tarp jų nebėra vietos gyvajam ryšiui nei su Tėvu, nei su Jėzumi. Ir jeigu tarp tokios negyvos religijos išpažintojų atsiranda šviesuolių, kurie užmezga gyvą ryšį, tai toji pati religija ima šnairuoti į tokį religininką, kol galiausiai jį išstums iš savojo rato, kaip svetimkūnį.
Apreikštosios religijos Tėvo suteikiamą palaimą gali patirti kiekvienas įtikėjęs. Ir tas patyrimas jį ramina, guodžia, stiprina kasdieniame buitiniame gyvenime taip pat. Ir jam nebereikia jokių draudžiančių dešimt Dievo įsakymų, nes jis pajuto vieną vienintelį Tėvo ĮSTATYMĄ - JO MEILĘ SAVO VIDUJE. Ir viskas nublanko prieš tokio įtikėjusio akis, palyginus su Tėvo meile, kuri pati kviečia JĄ DALINTI VISIEMS. IR VISIEMS VIVENODAI. KAIP TĄ DARĖ JĖZUS. Ir tik tada imi suvokti apie KĄ IR KODĖL KALBĖJO JĖZUS, KADA PRAŠĖ ŽMONIŲ ĮTIKĖTI - GIMTI IŠ DVASIOS, NES TIK ĖTIKĖJIMAS YRA RAKTAI NUO DANGAUS KARALYSTĖS...
Mielas Sausi, nestovėk trypčiodamas prie karalystės durų - įtikėk į Jėzų ir atrakinęs savuoju ĮTIKĖJIMU karalystės duris, drąsiai ženk į jos vidų, kur laukia, jau šiandien ir čia, Lietuvoje, didžiuliai dvasinio atgimimo neliesti ir užžėlę dirvonai. Juos mes turim suarti, išakėti, išpurenti gerą dirvą ir sėti puikų dvasinį grūdą..!

Algimantas
2006-02-01 10:08:58Sausi, už lango nors ir apniukęs, bet jau išaušo vasaris.

rimantas
2006-02-01 09:33:13Algimantui,
Naudinga yra pataikauti tiems, kurie yra vedžiojami jūsų religijos. Jūs Algimantai sakote: "Iš tiesų, Jėzaus religiją ir sudaro Jo gyvenimas, kaip jis nugyveno savo skleistą evangeliją -Dievo Tėvystę ir žmonių brolystę. Be Urantijos Knygos žmonija apie Jėzaus gyvenimą nežino nieko. Naujasis Testamentas Jėzaus gyvenimo visiškai neatskleidžia."
Jūs tai teigiate, bet tai nėra tiesa. Naujasis Testamentas pilnai atskleidžia Kristų. Jūs bandote sąmoningai nusukti žmones nuo tikrojo Kristaus, kad jie garbintų jūsų "dievus". Bet Tikrasis Dievas sako priešingai, Jis labai aiškiai pasako, kad Žodis yra įrankis, kurį Dievas išsirinko panaudoti tam, kad vyrai ir moterys priimtų išgelbėjimą Kristuje (o ne savyje). Žodis nepalieka jokių abejonių, kad Jis yra įrankis, bet naujasis gyvenimas ateina iš viršaus. Jėzus mane išlaisvino iš nuodėmės vergystės. Jis yra vienintelis, kuris stovi tarp nuodėmingos žmonijos ir amžinojo prakeikimo (amžinų kančių pragare).
Aš esu nusidėjėlis, bet turiu amžinąjį gyvenimą dėl to, kad atėjau pas Kristų. Aš paprašiau, kad Viešpats mane išgelbėtų. Jo Žodis sako, kad Jis tai padarė tuo momentu, kai aš Jo paprašiau. O Dievo Šventoji Dvasia liudija mano širdyje, kad Jo Žodis yra tiesa. Tai ne mano tiesa, tai Jo tiesa. Jūs tiegiate, kad aš turiu dogmtinę Kristaus religiją, o jūsų yra "Gyvoji" religija. Bet taip negali būti, nes religija nėra gyva, ją sukuria žmonės. Kristus suteikia išgelbėjimą ir amžinąjį gyvenimą, o ne religiją.

sausis
2006-02-01 01:33:20Miellieji, siela džiaugiasi skaitydama Arūno ir Rimanto dvasinį polėkį, kuris išdėstytas jų atsakymuose juodu ant balto.
Iš tiesų, Jėzaus religiją ir sudaro Jo gyvenimas, kaip jis nugyveno savo skleistą evangeliją -Dievo Tėvystę ir žmonių brolystę. Be Urantijos Knygos žmonija apie Jėzaus gyvenimą nežino nieko. Naujasis Testamentas Jėzaus gyvenimo visiškai neatskleidžia. Dėl to, Urntijos Knygos apreiškimas būtinas, KIEKVIENAM, kad galėtų suprasti Jėzų ir kokį gyvenimą jis kūrė mums visiems gyvendamas tarp savo tvarinių, kurie jo visiškai nesuprato.
Jėzui nebuvo kokio nors vieno svarbaus ar svarbesnio žmogaus. Jam visi žmonės buvo vienodai ir mylimi, ir svarbūs. Bet jo gyvenimas gali kai kuriuos ir sutrikdyti, nes Jis kartais savo poelgiais suglumindavo. Tai jis įsikišdavo, kad susdabdytų įsisiautėjusį užpuoliką, bet aukai pasišalinus, tą užpuoliką paleisdavo nieko jam nedaręs. Jis negyveno TEISĖJO gyvenimo. Jis situacijas VERTINO, bet tose situacijose atsidūrusių NETEISĖ. Jėzus sakė, kad gailestingumo veiksmas yra asmeninis. Dėl to jis įsikišdavo, kad sustabdyti blogį. Bet neteisdavo to blogio veiksm atlikėjo, nes kaip sakė Jėzus, teisingumas yra kolektyvinis veiksmas. Ir čia jau būtina nagrinėti net to blogioo motyvus, kad galėtum priimti nuosprendį.
Lygiai taip pat jis mokė minias Tėvo supratimo ir gimimo iš dvasios, bet praeidavo pro pagonį jam tokio mokymo nesuteikdamas.
Jėzaus religija buvo, yra, ir bus skirta visiems, kurie yra IŠALKĘ TIESOS IR IŠTROŠKĘ TEISINGUMO, bet tiems, kurie laikosi tik dogmų ir ritualų jis nešvaistė tuščiai laiko.
Jis net Anaso namus paliko, kada pamatė, kaip jį nenoriai ir šaltai pasitiko Anasas.
Taigi Jėzaus religija yra skirta tiems, kurie noriai ir drąsiai siekia tikrovės pažinimo ir joje nori aktyviai diegti tiesos ir teisingumo principus.
Bet tiems, kurie atsidavę tik negyvai dogmai, ji yra per sunki našta, dėl to ir nepakeliama jos akinanti šviesa. Dėl to, ji ir neperšama tokiems save apgavusiems ir savimi patenkintiems žmonėms.
Ir visiškai kitokia yra religija apie Jėzų, kuri nors ir turi jo vardą, bet neieško gyvojo ryšio, kokį palaikė Jėzus, su Tėvu. Religija apie Jėzų, krikščionybė, kurią iš esmės sukūrė apaštalas Paulius, remdamasis savo asmenine samprata apie Dievą, žydų religija, ir graikų filosofo Filono mokymais, o taip pat apaštalo Petro pasakojimais apie Jėzų, centriniu asmeniu pavertė Jėzų, bet ne Tėvą.
O juk pats Jėzus atėjo apreikšti ne SAVE, BET TĖVĄ. Ir jis vykdė ne savo, bet TĖVO valią.
Net ir prieš savo suėmimą, jis klausė Tėvo, ar tikrai Jis nori, kad šitaip baigtųsi Jėzaus gyvenimas materialiu pavidalu. Dėl to, net ir tą akimirką, skausmo, milžiniškos įtampos akimirką, įtmpto laukimo akimirką, jis klausė Tėvo valios, bet ne savosios, nes jis labai norėjo, kad įvykiai imtų krypti ne tragiška linkme. Tai jeigu Jėzus atėjo į pasaulį atnešti Tėvo šviesą, kad žmogus imtų suprasti, koks yra Tėvas, jeigu Jėzus nugyveno TĖVĄ APREIŠKIANTĮ GYVENIMĄ, tai atėjo laikas LIETUVOJE kiekvienam iš mūsų ATRASTI TĖVĄ SAVO VIDUJE, KAD PO KELIŲ KARTŲ TOKS KLAUSIMAS IŠ VISO NIEKAM NEBEKILTŲ, O KAD VISI GYVENTŲ JĖZAUS RELIGIJA PAŽINDAMI TĖVĄ ASMENIŠKAI.
Ir tai nėra žodžių žaismas. Tai dvi skirtingos religijos. Religija apie Jėzų yra negyva, dėl to ji gimdo daugybę įvairiausių sektų. Bet jos vis tiek niekur toliau nepažengia, nes neatranda GYVOJO TĖVO SAVO VIDUJE. Jos neatranda ir GYVOJO JĖZAUS, nes bijo papildyti Naująjį Testamentą savo gyvuoju patyrimu, su Tėvu, su Jėzumi. Dėl to ir vėl kyla nepasitenkinimas savimi ir ritualais, ir vėl atsiranda naujos sektos.
Religija apie Jėzų negali pranokti Jėzaus religijos, dėl to Jėzaus religijai yra skirta amžinas ir gyvas klestėjimas, o religijai apie Jėzų - išnykimas, kaip negyvai religijai.
Mes kuriame su Tėvu ir Jėzumi ir esame BENDRAKŪRĖJAI. Dėl to mes esame amžini, nes savo sielą suliejame tiek su Tėvo dvasia, Minties Derintoju, tiek su Jėzaus dvasia, Tiesos Dvasia, tiek su Visatos Motinos Dvasios dvasia, Šventąja Dvasia. Ir dėl to mūsų religija yra VISATOS, TĖVO, RELIGIJA. DĖL TO JI NETURI SEKTANTIŠKUMO, NES APIMA VISĄ KŪRINIJĄ.
Ir tai, kad šiandien mūsų visoje planetoje yra labai nedaug, taip atrodo tik žvelgiant labai jau paviršutinišku žvilgsniu. Mūsų yra visa TĖVO VISATA. IR MŪSŲ YRA ABSOLIUTI DAUGUMA. IR šitoji planeta, Urantija, yra tik viena iš nedaugelio planetų su žmonėmis, kuri nuklydo iš meilės ir šviesos kelio, nuklydo iš Jėzaus religijos į religiją apie Jėzų. Bet šitas nuklydimas yra labai laikinas. Bet dėl to, kokį unikalų patyrimą mes įgijome, kada žinome ir patiriame, ką tai reiškia visai žmonijai, kada Jėzaus religija buvo pakeista į religiją apie Jėzų.
Ir mūsų dabartinis uždavinys, tiems, kurie jau suvokė tokį milžinišką skirtumą tarp gyvosios Jėzaus religijos ir dogmatinės, negyvos, ir ritualinės religijos apie Jėzų, užmegžti gyvą ryšį su Tėvu, gauti iš Jo mokymus, ir JAIS GYVENTI. TAIP, KAIP SAVO MINTIES DERINTOJO SUTEIKTAIS MOKYMAIS VADOVAVOSI IR GYVENO JĖZUS.
O visą planetą šitoji gyvoji Jėzaus religija apims tiek greitai, kiek greitai SAU KIEKVIENAS PASAKYSIM "AŠ NEBEGALIU BE TĖVO, AŠ KVĖPUOJU JUO IR ESU GYVAS JUO. IR JĖZUS YRA TĖVO SŪNUS IR MANO VYRESNYSIS BROLIS IR SU JUO DRAUGE MES KURIAME TĖVO ŠEIMĄ VISATOJE TIEK, KIEK AŠ ASMENIŠAKI JUNTU TĖVO MEILĘ SAVO VIDUJE IR KIEK AŠ NEŠU TĖVO MEILĘ VISAI ŽMONIJAI PER VIENĄ ŽMOGŲ, PER SAVE."

Algimantas
2006-01-31 14:32:35Religija yra tikėjimas kuo nors. Bet tikėjimas yra visada šalia gyvenimo , bet ne pats gyvenimas. Kad religija taptų gyvenimu reikalingas įtikėjimas gyvas įtikėjimas. Tai Dievo savyje suradimas ir giluminio asmeninio ryšio su juo užmezgimas.Kai surasime savyje surasime ir kituose žmonėse. Tai DIEVO TĖVYSTĖS žmonių brolystės patyrimas ir kasdienis šito liūdijimas savuoju gyvenimu.Tai gyvenimas tuo kuo tiki ir palaipsnis siekimas ir tapimas tuo kuo tiki.Tai dvasios vaisių vedimas."Jėzus reikalauja, kad jo mokiniai tikėtų ne į jį, bet su juo, tikėtų į Dievo meilės tikrovę ir visiškai pasitikėdami priimtų sūnystės su dangiškuoju Tėvu garantijos saugumą. Mokytojas trokšta, kad jo visi pasekėjai turėtų visišką jo transcendentinį įtikėjimą. Jėzus savo pasekėjams metė nepaprastai jaudinantį iššūkį, kad jie ne tiktai tikėtų tuo, kuo tiki jis, bet ir tikėtų taip, kaip tiki jis. Tokia yra jo vieno aukščiausiojo reikalavimo, "Eik su manimi" giluminė reikšmė." "Ramybė tebūnie jums. Jūs džiaugiatės sužinoję, jog Žmogaus Sūnus prisikėlė iš mirusiųjų, kadangi šito dėka jūs žinote, kad jūs ir jūsų sielos broliai taip pat tikrai išliks po mirtingojo mirties. Bet kiekvienas toks išlikimas priklauso nuo to, ar jūs prieš tai užgimėte iš dvasios, kuri siekia tiesos ir ieško Dievo. Gyvenimo duona ir gyvenimo vanduo yra duodami tiktai tiems, kurie yra išalkę tiesos ir ištroškę teisumo – ištroškę Dievo. Tas faktas, kad mirusieji prisikelia, nėra karalystės evangelija. Šitos didžios tiesos ir šitie visatos faktai yra visi susieti su šita evangelija tuo, jog jie yra tikėjimo gerąja naujiena pasekmės dalis, ir visa tai sudaro vėlesnį patyrimą tų, kurie, įtikėjimo dėka, tampa, realiai ir tikrai, amžinojo Dievo amžinaisiais sūnumis. Manasis Tėvas atsiuntė mane į šį pasaulį, kad paskelbčiau šitą sūnystės išgelbėjimą visiems žmonėms. O aš lygiai taip siunčiu į kitus kraštus jus, kad skelbtumėte šitą sūnystės išgelbėjimą. Išgelbėjimas yra Dievo nemokama dovana, bet tie, kurie yra gimę iš dvasios, nedelsiant pradės duoti šios dvasios vaisius su meile tarnaudami savo bičiuliams tvariniams. O šios dieviškosios dvasios vaisiai, kuriuos duoda iš dvasios gimusiųjų ir Dievą pažįstančiųjų gyvenimas, yra tokie: kupina meilės tarnystė, nesavanaudiškas pasišventimas, drąsi ištikimybė, nuoširdus dorumas, apšviestas sąžiningumas, nemirštanti viltis, pasikliaujantis pasitikėjimas kitu, gailestingas tarnavimas, nepaliaujamas gerumas, atleidžiantis pakantumas, ir nuolatinė ramybė. " Tokia manau yra JĖZAUS religija. Ir jinai yra skirta visiem gyvenamiesiems pasauliams, kuriuos JIS yra sukūręs ir ne tik mūsų planetai .Netgi DIEVO TĖVO visai kūrinijai. O atsiras JINAI kaip kiekvienas asmeniškai atrasime DIEVĄ savyje, paptyrsime JO MEILĘ ir tą MEILĘ imsime skleisti ir kitiems ir JAM pačiam ir visiems vienodai. Ir JĖZAUS religija turi visas galimybes atsirasti Lietuvoje , mes nedidelė šalis ir galim tapti pavyzdžiu kitiems.

rimantas
2006-01-31 13:02:53jei nepriestarausit,truputi papriestarausiu..jezaus religija jau yra ne tik lietuvoje,bet ir pasaulyje.kita kalba,kad ne visi zmones dar ja gyvena.algimantas uzdave klausima vercianti giliai susimastyti.kada tai apims visa pasauli,nezinau,bet manau,kad praeis ne vienas simtmetis,o gal ir tukstantmetis..kaip atskirti jezaus religija..labai paprastai-perskaityti urantijos knygoje apreikstas tiesas ir suzinoti,kokia is tikro jezus skelbe evangelija.jo evangelijoje buvo skelbiama tevo sunyste ir zmoniu brolyste.ka padareme mes,kad jezaus gyvenimas zemeje,parodant tikra mirtingojo tobulejima vis labiau itikint i visuotini mylinti ir gailestinga teva ir nora vykdyti tikra jo valia,tapo religija apie pati jezu?mes sugarbinome pati jezu,uzmirsdami tikra jo mokyma,jo evangelija.mes piesiame ji,cituojame jo zodzius,garbiname kryziu,kaip kancios zenkla.ne to norejo jezus.jis aiskiai pasake,kad tai buvo jo,kaip zmogaus nesamas kryzius,parodant,kad itikejimas i musu ir jo teva,yra pasiekiamas kiekvienam is musu.tai nei kiek nesumazina jezaus,kaip sunaus kurejo,musu nebadono visatos kurejo ir valdovo tikrosios didybes.ar mes galime nupiesti visa tai,ar mes galime nulipdyti visos kurinijos,jezaus,visuotinio tevo tikraji didinguma?jezus aiskiai pasake,kad nebijotume savasias problemas ir savaji gyvenima patiketi jam,nuosirdziai itikedami ir atsiduodami tevo valiai.jezus mums visiems isliejo tiesos dvasia,po savojo nukryziavimo.ka padare apastalai ir ju mokiniai,ka padare zmones,sventikai,mes tu zmoniu palikuonys,savaip iskreipdami tikraji jezaus mokyma?mes cituojame jezu,nors jezus nepaliko ne vieno uzrasyto zodzio,kad nesugarbintume jo,bet suvoktume tikraji jo mokyma,jo evangelija.jo gyvenimas su jo atnestaja evangelija ir buvo tikroji religija.mes pritaikeme jo mokymus sau ir iskreipeme,kad butu mums palanku,tuo atimdami galimybe priarteti prie tikrojo meiles ir gailestingumo dievo.sukureme religija apie jezu,iskreipeme tikraja kryziaus reiksme.apie tai jau rase algimantas.gal ir neturiu teises apie tai kalbeti,nes nesu vertas.bet tai jau mano kompleksas ir mano vidine kova.bet tikrai turiu teise paklausti-kiek dar mes ravesime tas liuciferio ir jo sebru pasetas piktzoles?ar ne laikas butu sudeginti ju lauka meiles jezui,tevui ir visai kurinijai liepsna?mes gavom unikalia galimybe studijuoti urantijos knygoje apreikstas tiesas ir dar unikalesne galimybe per itikejima ir minties derintoja bendrauti tiek su jezum,tiek su jo ir musu visu tevu.neatstumkime ju,mielieji,o pakvieskime patys save i ju glebi..tikrai nuosirdziai,nes vidujai jauciu,kad sakau teisybe.iki malonaus

arunas
2006-01-30 22:10:17Nielas Rimantai, o kaip vis tik konkrečiau atsakyti į pateiktus klausimus, kad ir kiti žmonės, skaitydami atsakymus mokytųsi pažinti skirtumą tarp Jėzaus religijos ir religijos aie Jėzų? Kada Jėaus religija apims VISĄ žmoniją?

Algimantas
2006-01-30 14:30:05Sausi , esi teisus ,bet tik iš dalies sakydamas, kad JĖZUS nesukūrė raligijos. Taip JIS jos nesukūrė JIS JĄ nugyveno. Nes tikrąją dvasinę religiją galima tik nugyventi savuoju gyvenimu. JO gyvenimas buvo religija, kai vykdoma DIEVO VALIA ir tarnaujama žmonijai. Bet tu kaip ir tie kurie sukūrė religiją apie pašlovintą JĖZŲ būtent krikščionybę ,išleidi iš akiračio esminį faktą, kad JĖZUS buvo aišku ir dabar yra ne tik DIEVAS, bet ir ŽMOGUS. Ir religiją JIS nugyveno kaip ŽMOGUS.

rimantas
2006-01-30 09:31:01Klaidingas klausimas. Jėzus nesukūrė religijos. Religijas sukuria žmogus.

sausis
2006-01-28 21:58:04[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal