Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Prašymai melstis už kitus asmenis

Mielieji, mūsų NUOŠIRDI Rojaus Trejybės GARBINIMO-ŠLOVINIMO komunija, kaip ir PRAŠYMŲ maldos – VIRPESIAIS – pasklinda po visą planetą, po visą kūriniją. Ir tie virpesiai pasiekia bet kurią planetos ar kūrinijos vietą, ir pačius Rojaus Trejybės TRIS CENTRUS IR ŠALTINIUS ROJUJE.

Todėl galime mes melstis tiek už visą kūrinijos šeimą, tiek už jos atskirus asmenis.

Būtent šitą mes ir darome Rojaus Trejybės GYVOJOJE ŠVENTOVĖJE PER GYVĄSIAS PAMALDAS.

Kada mūsų malda yra nukreipta KONKREČIAM ASMENIUI, tada visas mūsų energijos virpesių sukoncentravimas yra būtent nukreipiamas tam konkrečiam asmeniui, o nebe išskaidomas VISUMOS KURIAM NORS SEGMENTUI, AR NET VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS VISIEMS NARIAMS.

Ir jeigu tokią dvasinę KOMUNIJĄ palaikome KOLEKTYVIAI, tada maldos virpesių galia padidėja besimeldžiančiųjų skaičių pakėlus kvadratu. Jeigu meldžiasi keturi asmenys, tai tas pats būtų, kaip pavieniui, atskirai, melstųsi jau šešiolika žmonių, o šešiolikai žmonių meldžiantis kolektyviai toji pati maldos galia padidėtų tarsi melstųsi atskirai po vieną žmogų 256 žmonės, o jeigu melstųsi ta pačia malda 256 žmonės KOLEKTYVIAI, tai maldos galia prilygtų pavieniui besimeldžiantiems 65.596 žmonėms.

Tačiau mūsų meilės virpesiai pasiekia visumos kiekvieną segmentą vis labiau ir labiau išsklaidyti, kuo didesnį kūrinijos segmentą jie apima. Tai panašiai, kaip dviračio rato stipinai, kuo didesnio spindulio ratlankis, tuo didesni tarpai tarp stipinų pabaigos ratlankyje, kai tuo tarpu prie rato ašies stipinų galvutės yra labai arti viena kitos, nors stipinų skaičius yra tas pats. Todėl, kada mes meldžiamės ir už sergančiuosius, kenčiančius, patiriančius atrodytų jiems neišsprendžiamų problemų, tai mūsų gyvi impulsai juos pasiekia kaip tie ratlankio stipinai, o kada dar pridedame konkretaus asmens įvardijimą, tuomet VISAS šis mūsų meilės virpesių pluoštas jau nukreipiamas KONKREČIAM ASMENIUI, nebe išsklaidant kaip stipinų ratlankyje

Mes turime Rojaus Trejybės GARBINIMO IR PRAŠYMŲ MALDŲ gyvąsias pamaldas jau įvairiuose Lietuvos miestuose – Telšiuose, Šakiuose, Kaune, Panevėžyje, Vilniuje, Klaipėdoje, Plungėje. Turime mūsų pirmadienio kolektyvinį garbinimą ir prašymų maldą.

Tai taip pat GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS ŠVENTOVĖ, IR GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS RELIGIJA.

Todėl šitoje temoje jūs galite pasiūlyti konkrečius asmenis, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi KOLEKTYVIAI, kada vyksta net ir KONKREČIA INTENCIJA-TEMA mūsų kolektyvinė pirmadienio malda, tačiau, kad tuo pačiu būtų pridėti ir konkretūs asmenys PAPILDOMAI, TIK NE MANO RAŠOMUOSE PIRMADIENIO MALDŲ TEKSTUOSE, BET JUMS IŠ ŠIOS TEMOS ATMINTYJE IŠKILUSIŲ ASMENŲ VARDAI, KAD BŪTENT JŪS ASMENIŠKAI IR NUKREIPTUMĖTE MELDŲ VIREPESIUS KONKRETIEMS ŽMONĖMS, O MŪSŲ MINTIES DERINTOJAI PER JŪSŲ MINTIES DERINTOJĄ NUKREIPS VISŲ MŪSŲ VIRPESIUS BŪTENT NORIMAM ASMENIUI KONKREČIAI, IR JAU NIEKUR KITUR.

Ir tą jūs darysite KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ, IR NE TIK PIRMADIENĮ, KASDIEN.

Yra įvairių žmonėms situacijų, įvairių problemų, kada VIENOS MALDOS NEPAKANKA, O APVAIZDOS VIENKARTINIS ĮSIKIŠIMAS, KADA, SAKYKIM, PASVEIKIMAS IŠ KARTO NEUGDYTŲ DVASINIO CHARAKTERIO IR DVASINIO STUBURO TIEK PATEKUSIO Į SUNKIĄ PADĖTĮ ŽMOGAUS, TIEK IR UŽ JĮ BESIMELDŽIANČIŲJŲ, NES ROJAUS TREJYBĖ TOBULAI ŽINO, KADA VEIKSMINGIAU PANAUDOTI APVAIZDOS PRIEMONĘ IŠGIJIMUI GREITAI, O KADA SVARBUS YRA KANTRYBĖS IR ATSIDAVIMO ROJAUS TREJYBEI UGDYMAS NET IR ILGUS METUS IR DAR TOKIOMIS APSUNKINTOMIS APLINKYBĖMIS.

Žinokite Ištikimybė Rojaus Trejybei yra ugdoma tada, kada dar karščiau atsiduodama ir dėkojama Rojaus Trejybei ir kada mylima dar karščiau Rojaus Trejybė sausrų, karščio, potvynių metu, cunamio bangų, žemės drebėjimų metu, o ne kada tokiomis aplinkybėmis imama kaltinti Dievą, kad jis BAUDŽIA NEKLAUŽADAS SAVO VAIKUS, ar net jiems siunčia pražūtį, ligas, ir kančias.

Ir kada šioje temoje susidarys jau DAUG TŲ, už kuriuos prašoma pasimelsti, tai laikui einant vieni mūsų pirmadienio maldoje pridės vieną žmogų, ar kelis, ką prisimins tą pirmadienį, kiti pridės kitą žmogų, ar net ir tą patį, vieni po daugelio pirmadienių prisimins kad vėl pasimelstų už kažkurį jau primirštą, nes jau daug pirmadienių nesimeldė. Dar kiti pasimels už prašomus pasimelsti konkrečius žmones – mūsų dvasios brolius ir seses – kolektyvinėje komunijoje tuose miestuose, kur vyksta Rojaus Trejybės šventovės gyvosios pamaldos. Ir nebūtinai kiekvieną kartą, o tada, kada PRISIMINS, ARBA TIKSLIAU, KADA DVASIA PAJUS TROŠKIMĄ TUO METU IŠ VIDAUS. Dar kiti pasimels už tuos žmones melsdamiesi individualiai namuose, kaip jau įpratę melstis kasdien, nors tų žmonių jie ir nematė, bet savo dvasia – savo vidumi – jie pajaus brolystės jausmą jiems ir troškimą iš vidaus ir savo individualiose maldose pasimelsti už tuos savo dvasios brolius ir seses, už kuriuos prašoma pasimelsti.

Tegu būna šita tema skirta TAM, kad kiltų jūsų viduje REALUS – IR KASKART VIS GILĖTŲ – JŪSŲ VIDUJE PATIRIAMAS BROLYSTĖS JAUSMAS IR KITIEMS, KURIE NĖRA JŪSŲ ŽEMIŠKOSIOS ŠEIMOS NARIAI AR GIMINĖS, BET JIE TIKRAI YRA VISOS KŪRINIJOS DVASINĖS ŠEIMOS PILNATEISIAI NARIAI, NET IR TOKIE, KAIP IR JŪSŲ BIOLOGINĖS ŠEIMOS NARIAI UŽ KURIUOS MELDŽIATĖS NORIAI IR LABIAU ATSIDAVĘ NEGU UŽ KITUS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2011-05-02 11:28:55

Komentarai

Mylimi broliai, sesės. Mūsų sesė Julija guli ligoninėje, po antro insulto. Sustiprinkim ją savo maldomis, siųskime meilę, kad ji atrastų dvasinę ramybę ir jos fizinis kūnas stiprėtų.

Su meile.

VJANINA
2022-11-25 19:11:17Dėkoju už jūsų stiprinančias ir palaikančias maldas. Ši kartą karūnos virusas paguldė į lovą.
Apkabinu visus kartu KŪRĖJU.

Astra
2022-08-21 09:22:24Mielieji, rašau Veronikos vardu prašymą dėl jos žemiškojo brolio Povilo asmens, kūno ir proto sustiprinimo, kad prašviesėtų jo sąmonė, atsistatytų atmintis ir orientacija aplinkoje, pranyktų auglys-opa žarnyne. Jam yra septyniasdešimt septyneri metai.
Veronika jums nuoširdžiai dėkoja.

DDaiva
2022-08-16 21:05:58Dėkoju už jūsų stiprinančias maldas, bet liga progresuoja ir reikalingas chemospindulinis gydymas.
Prašau jūsų maldos visiems medicinos darbuotojams - KŪRĖJO atradimo ir atsivėrimo, o sau dar didesnio pasitikėjimo Rojaus Trejybe - AŠ ESU, pačia savimi ir medikais.

Apkabinu visus su meile ir KŪRĖJU

Astra
2022-06-08 18:46:16Sveiki broliai ir sesės , ir vėl reikalinga jūsų maldos pagalbą.
Prašau pasimelskite už mane ir mano akutes, kurių lęšiukai turi kataraktos ligos simptomus.
Dešinės akies labai blogas matomumas, operacija gali įvykti liepa, aš taip nenoriu, bijau, o įtikejomi ir pasitikejimo būsenos neužtenka atsisakyti ir pasikliauti tik Kūrėjumi Tėvų, neturiu jėgų, atsivėrimo, kad lęšiuko ižgyjimą pasiimti. Silpna. Prašau sustiprinimo šeimos, jūsų.
Ačiū jums, garbė šlovė Kūrėjui Tevui. Amen.

LaimaR
2022-05-11 15:07:27Mylimi broliai ir sesės pasimelskime už mūsų sesę Veroniką. Gegužės 13d. bus atliekama kairės akies voko operacija, kad ši operacija vyktų su tavimi.

Telydi visus Kūrėjo meilė, ramybė

VJANINA
2022-05-06 19:43:11Prašau, sustiprinkite malda mano įkėjimą ir atsivėrimą. Esu ligoninėje ir laukiu operacijos.
Apkabinu visus su meile.

Astra
2022-03-04 08:44:40Mano mylimi Broliai ir Seses, niekada negalvojau, kad prašysiu jūsų dėl manęs ir mano draugės pasimelsti. Prašau, pasimelskit dėl manes ir mano drauges Kaari.

Su mumis viskas gerai, ir jokių blogų ivykių nenutiko, mes mylimi, apsaugoti, ir viskas su mumis gerai. Tik as prisiklausiau visokių istorijų ir mano labai laki vaizduotė nenustodama piešia ivairiausius scenarijus. Sukilo visokios pasąmoninės baimės.

As meldžiuosi nenustodamas Kūrėjui, Rojaus Tėvams, su Jais turiu ryšį. Tačiau kada iš pasąmonės pradeda lysti visokios baimės, tai tikrai nėra lengva visą tą laviną išlakyti.

Aš visada stengiuosi viską numatyti į priekį. todel prašau jūsų pagalbos kad išlikčiau stiprus ir ramybėje.

Ačiū jums visiems ir visus jus labai myliu.

Telydi jus gerovė ir Kūrėjų Meilė ir ramybė.

Valdas

ValdasA
2022-02-07 00:24:20Broliai ir sesės, prašau jūsų maldos už mano šuniuką jorkširą Mikį, vemia 3 paras, organizmas nieko nepriima. Gali numirti iš bado. Prašau Kūrėjo Apvaizdos padėti jam.
Ačiū, labai. Apkabinu.

LaimaR
2022-01-24 16:59:10Mielieji, prašau pasimelsti už mano seserį, jos vyrą ir jų vienturtį sūnų, nes jų sūnui nustatytas DIPG, auglys galvos smegenų kamiene. Jam tik 3 metukai. Vaistų nėra.
Nuoširdžiai dėkoju už sustiprinančią maldą.
Marius(Klaipeda)

marius
2022-01-18 15:31:06
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal