Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Prašymai melstis už kitus asmenis

Mielieji, mūsų NUOŠIRDI Rojaus Trejybės GARBINIMO-ŠLOVINIMO komunija, kaip ir PRAŠYMŲ maldos – VIRPESIAIS – pasklinda po visą planetą, po visą kūriniją. Ir tie virpesiai pasiekia bet kurią planetos ar kūrinijos vietą, ir pačius Rojaus Trejybės TRIS CENTRUS IR ŠALTINIUS ROJUJE.

Todėl galime mes melstis tiek už visą kūrinijos šeimą, tiek už jos atskirus asmenis.

Būtent šitą mes ir darome Rojaus Trejybės GYVOJOJE ŠVENTOVĖJE PER GYVĄSIAS PAMALDAS.

Kada mūsų malda yra nukreipta KONKREČIAM ASMENIUI, tada visas mūsų energijos virpesių sukoncentravimas yra būtent nukreipiamas tam konkrečiam asmeniui, o nebe išskaidomas VISUMOS KURIAM NORS SEGMENTUI, AR NET VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS VISIEMS NARIAMS.

Ir jeigu tokią dvasinę KOMUNIJĄ palaikome KOLEKTYVIAI, tada maldos virpesių galia padidėja besimeldžiančiųjų skaičių pakėlus kvadratu. Jeigu meldžiasi keturi asmenys, tai tas pats būtų, kaip pavieniui, atskirai, melstųsi jau šešiolika žmonių, o šešiolikai žmonių meldžiantis kolektyviai toji pati maldos galia padidėtų tarsi melstųsi atskirai po vieną žmogų 256 žmonės, o jeigu melstųsi ta pačia malda 256 žmonės KOLEKTYVIAI, tai maldos galia prilygtų pavieniui besimeldžiantiems 65.596 žmonėms.

Tačiau mūsų meilės virpesiai pasiekia visumos kiekvieną segmentą vis labiau ir labiau išsklaidyti, kuo didesnį kūrinijos segmentą jie apima. Tai panašiai, kaip dviračio rato stipinai, kuo didesnio spindulio ratlankis, tuo didesni tarpai tarp stipinų pabaigos ratlankyje, kai tuo tarpu prie rato ašies stipinų galvutės yra labai arti viena kitos, nors stipinų skaičius yra tas pats. Todėl, kada mes meldžiamės ir už sergančiuosius, kenčiančius, patiriančius atrodytų jiems neišsprendžiamų problemų, tai mūsų gyvi impulsai juos pasiekia kaip tie ratlankio stipinai, o kada dar pridedame konkretaus asmens įvardijimą, tuomet VISAS šis mūsų meilės virpesių pluoštas jau nukreipiamas KONKREČIAM ASMENIUI, nebe išsklaidant kaip stipinų ratlankyje

Mes turime Rojaus Trejybės GARBINIMO IR PRAŠYMŲ MALDŲ gyvąsias pamaldas jau įvairiuose Lietuvos miestuose – Telšiuose, Šakiuose, Kaune, Panevėžyje, Vilniuje, Klaipėdoje, Plungėje. Turime mūsų pirmadienio kolektyvinį garbinimą ir prašymų maldą.

Tai taip pat GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS ŠVENTOVĖ, IR GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS RELIGIJA.

Todėl šitoje temoje jūs galite pasiūlyti konkrečius asmenis, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi KOLEKTYVIAI, kada vyksta net ir KONKREČIA INTENCIJA-TEMA mūsų kolektyvinė pirmadienio malda, tačiau, kad tuo pačiu būtų pridėti ir konkretūs asmenys PAPILDOMAI, TIK NE MANO RAŠOMUOSE PIRMADIENIO MALDŲ TEKSTUOSE, BET JUMS IŠ ŠIOS TEMOS ATMINTYJE IŠKILUSIŲ ASMENŲ VARDAI, KAD BŪTENT JŪS ASMENIŠKAI IR NUKREIPTUMĖTE MELDŲ VIREPESIUS KONKRETIEMS ŽMONĖMS, O MŪSŲ MINTIES DERINTOJAI PER JŪSŲ MINTIES DERINTOJĄ NUKREIPS VISŲ MŪSŲ VIRPESIUS BŪTENT NORIMAM ASMENIUI KONKREČIAI, IR JAU NIEKUR KITUR.

Ir tą jūs darysite KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ, IR NE TIK PIRMADIENĮ, KASDIEN.

Yra įvairių žmonėms situacijų, įvairių problemų, kada VIENOS MALDOS NEPAKANKA, O APVAIZDOS VIENKARTINIS ĮSIKIŠIMAS, KADA, SAKYKIM, PASVEIKIMAS IŠ KARTO NEUGDYTŲ DVASINIO CHARAKTERIO IR DVASINIO STUBURO TIEK PATEKUSIO Į SUNKIĄ PADĖTĮ ŽMOGAUS, TIEK IR UŽ JĮ BESIMELDŽIANČIŲJŲ, NES ROJAUS TREJYBĖ TOBULAI ŽINO, KADA VEIKSMINGIAU PANAUDOTI APVAIZDOS PRIEMONĘ IŠGIJIMUI GREITAI, O KADA SVARBUS YRA KANTRYBĖS IR ATSIDAVIMO ROJAUS TREJYBEI UGDYMAS NET IR ILGUS METUS IR DAR TOKIOMIS APSUNKINTOMIS APLINKYBĖMIS.

Žinokite Ištikimybė Rojaus Trejybei yra ugdoma tada, kada dar karščiau atsiduodama ir dėkojama Rojaus Trejybei ir kada mylima dar karščiau Rojaus Trejybė sausrų, karščio, potvynių metu, cunamio bangų, žemės drebėjimų metu, o ne kada tokiomis aplinkybėmis imama kaltinti Dievą, kad jis BAUDŽIA NEKLAUŽADAS SAVO VAIKUS, ar net jiems siunčia pražūtį, ligas, ir kančias.

Ir kada šioje temoje susidarys jau DAUG TŲ, už kuriuos prašoma pasimelsti, tai laikui einant vieni mūsų pirmadienio maldoje pridės vieną žmogų, ar kelis, ką prisimins tą pirmadienį, kiti pridės kitą žmogų, ar net ir tą patį, vieni po daugelio pirmadienių prisimins kad vėl pasimelstų už kažkurį jau primirštą, nes jau daug pirmadienių nesimeldė. Dar kiti pasimels už prašomus pasimelsti konkrečius žmones – mūsų dvasios brolius ir seses – kolektyvinėje komunijoje tuose miestuose, kur vyksta Rojaus Trejybės šventovės gyvosios pamaldos. Ir nebūtinai kiekvieną kartą, o tada, kada PRISIMINS, ARBA TIKSLIAU, KADA DVASIA PAJUS TROŠKIMĄ TUO METU IŠ VIDAUS. Dar kiti pasimels už tuos žmones melsdamiesi individualiai namuose, kaip jau įpratę melstis kasdien, nors tų žmonių jie ir nematė, bet savo dvasia – savo vidumi – jie pajaus brolystės jausmą jiems ir troškimą iš vidaus ir savo individualiose maldose pasimelsti už tuos savo dvasios brolius ir seses, už kuriuos prašoma pasimelsti.

Tegu būna šita tema skirta TAM, kad kiltų jūsų viduje REALUS – IR KASKART VIS GILĖTŲ – JŪSŲ VIDUJE PATIRIAMAS BROLYSTĖS JAUSMAS IR KITIEMS, KURIE NĖRA JŪSŲ ŽEMIŠKOSIOS ŠEIMOS NARIAI AR GIMINĖS, BET JIE TIKRAI YRA VISOS KŪRINIJOS DVASINĖS ŠEIMOS PILNATEISIAI NARIAI, NET IR TOKIE, KAIP IR JŪSŲ BIOLOGINĖS ŠEIMOS NARIAI UŽ KURIUOS MELDŽIATĖS NORIAI IR LABIAU ATSIDAVĘ NEGU UŽ KITUS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2011-05-02 11:28:55

Komentarai

Mylimieji, pasimelskime dėl šiuo metu sergančių ir besveikstančių mūsų brolių ir sesių : Jurgitos ir jos šeimos narių, Adolfinos, šiuo metu besigydančios ligoninėje, Leonidos, Gražinos, mūsų mokytojo Algimanto. Pasiųskime jiems Meilės virpesius ir melskime jiems sustiprinimo, ramybės ir kuo gilesnio atsivėrimo.

VioletaP
2021-11-25 19:02:45Mylimieji, pasimelskime už mūsų sesę Adolfiną, kuri atsidūrė ligoninėje dėl viruso komplikacijų. Siųskime jai meilės virpesius.

VioletaP
2021-11-25 13:35:41Mielieji, dar paprašysiu kas galit pasimelskit už mūsų šeimos gerovę. Dar būnam ligoninėj, nes sūnus prastai jaučiasi, prikibo infekcija, o Linai reikalingas energinės pusiausvyros atstatymas po operacijos. Esam dėkingi už palaikymą.

EvaldasV
2021-11-15 15:32:16Mielieji, prašau kas galit pasimelskit už mūsų šeimą, o labiausiai Liną ir mažylį. Mes vis dar gimdyme, kuris klostosi prastai. Labai reikia jūsų pagalbos. Ačiū.

EvaldasV
2021-11-13 19:48:23Mylimi broliai ir sesės, prašau pasimelsti už mano dar gilesnį atsivėrimą, įtikėjimą Kūrėju ir pasitikėjimą savimi. Kad viską spręsčiau taip kaip Kūrėjas numatė.

Ačiū. Kūrėjo Palaimos ir Ramybės visiems.

VJANINA
2021-11-01 09:45:41Mielieji lb prašau jūsų maldų už Kęstutį kuris 5 para yra komoje po kraujagysles plyšio galvoje jam tik 37metai taip pat prašykime ramybės jo šeimai Ačiū

lina
2021-08-23 08:04:17Labas sesutės ir broliukai, prašau jūsų maldos už mano poreikį dėl darbinės veiklos. Kur, kada, ką dirbti neturiu "žalio" supratimo, nes reikalingi pinigai gyvenimui. Troškimas vienintelis - būti naudinga, laiminga dirbdama man suteiktoje aplinkoje. Ačiū Tėvui, aciu jums

LaimaR
2021-06-28 09:40:41Pasiųskime Meilės impulsus sunkiai susirgusioms Dvasios sesėms Zitai Gervinskaitei, ir Irenai Jokūbauskienei, bei jas gydančiam medicinos personalui.

vytautas
2021-05-30 07:15:46Mano mylimieji broliai ir sesės, esu be galo dėkinga jums už jūsų maldas, nuostabus maldų poveikis jautėsi net ant operacinio stalo.

Atskirai trokštu padėkoti Algimantui ir Adolfinai, kad už manę paprašėt urantų pasimelsti.

Negaliu ilgai sėdėti prie kompiuterio, nes prieš kelias dienas, t. y. vasario 24 dieną išoperavo antrą akį.

Su begaline meile,
Irena,
Šakiai.

irena1950
2021-02-27 11:08:29Mylimieji, uranto Kęstučio prašymu nuoširdžiai pasimelskime už jo dukrą Giedrę, kuri pastaruoju metu psichologiškai ir dvasiškai yra palūžusi dėl nepalankiai jai susiklosčiusių gyvenimiškų aplinkybių. Melskime sustiprinimo, ramybės ir atsivėrimo Kūrėjui.

adolfina
2021-02-24 21:42:32
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal