Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Prašymai melstis už kitus asmenis

Mielieji, mūsų NUOŠIRDI Rojaus Trejybės GARBINIMO-ŠLOVINIMO komunija, kaip ir PRAŠYMŲ maldos – VIRPESIAIS – pasklinda po visą planetą, po visą kūriniją. Ir tie virpesiai pasiekia bet kurią planetos ar kūrinijos vietą, ir pačius Rojaus Trejybės TRIS CENTRUS IR ŠALTINIUS ROJUJE.

Todėl galime mes melstis tiek už visą kūrinijos šeimą, tiek už jos atskirus asmenis.

Būtent šitą mes ir darome Rojaus Trejybės GYVOJOJE ŠVENTOVĖJE PER GYVĄSIAS PAMALDAS.

Kada mūsų malda yra nukreipta KONKREČIAM ASMENIUI, tada visas mūsų energijos virpesių sukoncentravimas yra būtent nukreipiamas tam konkrečiam asmeniui, o nebe išskaidomas VISUMOS KURIAM NORS SEGMENTUI, AR NET VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS VISIEMS NARIAMS.

Ir jeigu tokią dvasinę KOMUNIJĄ palaikome KOLEKTYVIAI, tada maldos virpesių galia padidėja besimeldžiančiųjų skaičių pakėlus kvadratu. Jeigu meldžiasi keturi asmenys, tai tas pats būtų, kaip pavieniui, atskirai, melstųsi jau šešiolika žmonių, o šešiolikai žmonių meldžiantis kolektyviai toji pati maldos galia padidėtų tarsi melstųsi atskirai po vieną žmogų 256 žmonės, o jeigu melstųsi ta pačia malda 256 žmonės KOLEKTYVIAI, tai maldos galia prilygtų pavieniui besimeldžiantiems 65.596 žmonėms.

Tačiau mūsų meilės virpesiai pasiekia visumos kiekvieną segmentą vis labiau ir labiau išsklaidyti, kuo didesnį kūrinijos segmentą jie apima. Tai panašiai, kaip dviračio rato stipinai, kuo didesnio spindulio ratlankis, tuo didesni tarpai tarp stipinų pabaigos ratlankyje, kai tuo tarpu prie rato ašies stipinų galvutės yra labai arti viena kitos, nors stipinų skaičius yra tas pats. Todėl, kada mes meldžiamės ir už sergančiuosius, kenčiančius, patiriančius atrodytų jiems neišsprendžiamų problemų, tai mūsų gyvi impulsai juos pasiekia kaip tie ratlankio stipinai, o kada dar pridedame konkretaus asmens įvardijimą, tuomet VISAS šis mūsų meilės virpesių pluoštas jau nukreipiamas KONKREČIAM ASMENIUI, nebe išsklaidant kaip stipinų ratlankyje

Mes turime Rojaus Trejybės GARBINIMO IR PRAŠYMŲ MALDŲ gyvąsias pamaldas jau įvairiuose Lietuvos miestuose – Telšiuose, Šakiuose, Kaune, Panevėžyje, Vilniuje, Klaipėdoje, Plungėje. Turime mūsų pirmadienio kolektyvinį garbinimą ir prašymų maldą.

Tai taip pat GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS ŠVENTOVĖ, IR GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS RELIGIJA.

Todėl šitoje temoje jūs galite pasiūlyti konkrečius asmenis, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi KOLEKTYVIAI, kada vyksta net ir KONKREČIA INTENCIJA-TEMA mūsų kolektyvinė pirmadienio malda, tačiau, kad tuo pačiu būtų pridėti ir konkretūs asmenys PAPILDOMAI, TIK NE MANO RAŠOMUOSE PIRMADIENIO MALDŲ TEKSTUOSE, BET JUMS IŠ ŠIOS TEMOS ATMINTYJE IŠKILUSIŲ ASMENŲ VARDAI, KAD BŪTENT JŪS ASMENIŠKAI IR NUKREIPTUMĖTE MELDŲ VIREPESIUS KONKRETIEMS ŽMONĖMS, O MŪSŲ MINTIES DERINTOJAI PER JŪSŲ MINTIES DERINTOJĄ NUKREIPS VISŲ MŪSŲ VIRPESIUS BŪTENT NORIMAM ASMENIUI KONKREČIAI, IR JAU NIEKUR KITUR.

Ir tą jūs darysite KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ, IR NE TIK PIRMADIENĮ, KASDIEN.

Yra įvairių žmonėms situacijų, įvairių problemų, kada VIENOS MALDOS NEPAKANKA, O APVAIZDOS VIENKARTINIS ĮSIKIŠIMAS, KADA, SAKYKIM, PASVEIKIMAS IŠ KARTO NEUGDYTŲ DVASINIO CHARAKTERIO IR DVASINIO STUBURO TIEK PATEKUSIO Į SUNKIĄ PADĖTĮ ŽMOGAUS, TIEK IR UŽ JĮ BESIMELDŽIANČIŲJŲ, NES ROJAUS TREJYBĖ TOBULAI ŽINO, KADA VEIKSMINGIAU PANAUDOTI APVAIZDOS PRIEMONĘ IŠGIJIMUI GREITAI, O KADA SVARBUS YRA KANTRYBĖS IR ATSIDAVIMO ROJAUS TREJYBEI UGDYMAS NET IR ILGUS METUS IR DAR TOKIOMIS APSUNKINTOMIS APLINKYBĖMIS.

Žinokite Ištikimybė Rojaus Trejybei yra ugdoma tada, kada dar karščiau atsiduodama ir dėkojama Rojaus Trejybei ir kada mylima dar karščiau Rojaus Trejybė sausrų, karščio, potvynių metu, cunamio bangų, žemės drebėjimų metu, o ne kada tokiomis aplinkybėmis imama kaltinti Dievą, kad jis BAUDŽIA NEKLAUŽADAS SAVO VAIKUS, ar net jiems siunčia pražūtį, ligas, ir kančias.

Ir kada šioje temoje susidarys jau DAUG TŲ, už kuriuos prašoma pasimelsti, tai laikui einant vieni mūsų pirmadienio maldoje pridės vieną žmogų, ar kelis, ką prisimins tą pirmadienį, kiti pridės kitą žmogų, ar net ir tą patį, vieni po daugelio pirmadienių prisimins kad vėl pasimelstų už kažkurį jau primirštą, nes jau daug pirmadienių nesimeldė. Dar kiti pasimels už prašomus pasimelsti konkrečius žmones – mūsų dvasios brolius ir seses – kolektyvinėje komunijoje tuose miestuose, kur vyksta Rojaus Trejybės šventovės gyvosios pamaldos. Ir nebūtinai kiekvieną kartą, o tada, kada PRISIMINS, ARBA TIKSLIAU, KADA DVASIA PAJUS TROŠKIMĄ TUO METU IŠ VIDAUS. Dar kiti pasimels už tuos žmones melsdamiesi individualiai namuose, kaip jau įpratę melstis kasdien, nors tų žmonių jie ir nematė, bet savo dvasia – savo vidumi – jie pajaus brolystės jausmą jiems ir troškimą iš vidaus ir savo individualiose maldose pasimelsti už tuos savo dvasios brolius ir seses, už kuriuos prašoma pasimelsti.

Tegu būna šita tema skirta TAM, kad kiltų jūsų viduje REALUS – IR KASKART VIS GILĖTŲ – JŪSŲ VIDUJE PATIRIAMAS BROLYSTĖS JAUSMAS IR KITIEMS, KURIE NĖRA JŪSŲ ŽEMIŠKOSIOS ŠEIMOS NARIAI AR GIMINĖS, BET JIE TIKRAI YRA VISOS KŪRINIJOS DVASINĖS ŠEIMOS PILNATEISIAI NARIAI, NET IR TOKIE, KAIP IR JŪSŲ BIOLOGINĖS ŠEIMOS NARIAI UŽ KURIUOS MELDŽIATĖS NORIAI IR LABIAU ATSIDAVĘ NEGU UŽ KITUS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2011-05-02 11:28:55

Komentarai

Mylimi broliai,sesės.Prašau pasimelsti už mano dukrą Kristiną,vėl jai pasireiškia vaistų šalutinis poveikis.Agresyvi,naktį nemiega ir kiti. Apkabinu visus meilės glėbiu.

VJANINA
2017-11-19 17:49:52Mielieji, broliai ir seses, urantai.

Pasiuskime Rojaus Trejybes AS ESU sviesos ir meiles virpesius broliui Vaidui, kuris nukrito nuo stogo ir susilauze kaukole.
Po sunkios operacijos yra komoje ir kritiskiausias laikotarpis sios trys paros.

Visus apkabinu meiles glebiu. Laima.

LaimaJAV
2017-10-29 06:29:24Mylimi broliai ir sesės, prašau jus pasimelsti už mūsų sesę Violetą kiekvieną vakarą 20 valandą, kol ji pasveiks. Šiuo metu ji yra sunkios būklės ligoninėje, tad susijunkime bendrai maldai už sesės pasveikimą.
Adolfina

adolfina
2017-10-20 22:42:23Šį šeštadienį Rojaus Trejybės - AŠ ESU gyvojoje šventovėje meldžiausi už savo sūnelio Gintauto, gimusio rugsėjo 29 d., sveikatą. Mums dar būnant gimdymo namuose jam prasidėjo traukuliai (pati aš nemačiau - traukuliai prasidėjo jam būnant procedūrose). Jis iš karto buvo paguldytas į intensyvios priežiūros palatą. Tą dieną jis gavo didelę dozę traukulius slopinančio preparato fenobarbitalio. To vaisto kiekis toks didelis, kad vaikas pramiegojo visą savaitę. Per tą laiką medikai atliko aibę tyrimų, mėgindami nustatyti diagnozę. Po šeštadienio maldos Šventovėje ir vakarinės kolektyvinės maldos Gintautėlio sveikata pagerėjo tiek, kad jam buvo nuimta kvėpavimo pagalba, nebefiksuojami traukuliai. Tačiau gydytojai net po magnetinio rezonanso tyrimo negali diagnozuoti negalavimo priežasties. Šiandien Gintukas perkeltas į paprastą palatą. Pagaliau ir aš esu kartu su juo.
Mieli Urantai, prašau jūsų pasimelsti, kad Gintuko smegenų virpesiai susinormalizuotų, kad vaikas sustiprėtų ir atgautų refleksus, ypatingai čiulpimo. Tikrasis gydytojas - Rojaus Trejybė - AŠ ESU, todėl Kūrėjo prašau parodyti man, kaip palengvinti Gintuko būklę, kad galėtume grįžti namo, kad Gintukas galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą, kiek tai atitinka Rojaus Trejybės - AŠ ESU valią. Manoji valia, kad būtų Rojaus Trejybės - AŠ ESU valia.

Gitana
2017-10-11 22:56:27Mieli broliai,sesės.Ačiū už nuoširdžias maldas.Atliktas galvos tyrimas dukrai,nerodė židinių,nuimti vaistai.Telydi jus visus Rojaus Trejybės-AŠ ESU Palaima ir Ramybė .

VJANINA
2017-09-15 21:37:11Pataisau:kad židinių neliktų sukeliančių priepuolius .

VJANINA
2017-09-11 18:52:29Mylimi broliai,sesės.Prašau pasimelsti už mano dukrą Kristiną ir visus medikus.Dukrai rugsėjo 14d.Kauno klinikose bus atliekamas galvos tyrimas parodantis židinius sukeliančius epilepsijos priepuolius.Kad tų priepuolių neliktų,jie išnyktų.Nuoširdus ačiū už visas maldas.Telydi jus visus Kūrėjo Palaima ir Ramybė .

VJANINA
2017-09-11 18:49:47Mylimi broliai,sesės prašau pasimelsti už mano dukros Kristinos soc.darbuotoją Lolitą ir kitus socialinės globos namų darbuotojus kad jie pabustų šviesai,susimastytų kad ne vien tik materialus gyvenimas svarbu.Nuoširdus ačiū.Telydi visus Rojaus Trejybės-AŠ ESU palaima ir ramybė.

VJANINA
2017-09-04 08:52:06Mylimi broliai ir sesės, prašau jūsų pasimelsti už mano dukrą, Laimą Mariją, kad ji būtu priimta į nemokamą studijų vietą, dailės akadėmijoje. Egzamenai išlaikyti gerai ir atsirado galimybė ( papildomai). Dukrytė labai nori mokytis. AČIŪ už palaikymą ir maldą. Ačiū Rojaus Trėjybėi Aš Esu, Apvaizdai.

LaimaR
2017-08-20 22:18:02Mylimi dvasios broliai ir seses, prašau maldoje palaikymo savo jaunai šeimai, kad galėtume būti kartu, kad būtų atsimenama ir matoma tai kas tikra, kas esmė.
Su žmona pažistami apie 7 metus, daug visko kartu patirta, tačiau po gimdymo tapo sunku bendrauti. Žmona su dabar 5 menesių dvynukais jau virš mėnesio išsikėlusi gyventi pas tėvų, sako apsisprendusi ir daro dalykus kad išsiskirtume, vaikus nori leisti tik po dvi valandas šeštadieniais matyti, nenori kalbetis. Myliu ja ir vaikus labai, visada stengiaus rupintis seima, bet del sunkaus bendravimo ir nuovargio pabaigoje buvo nesusipratimu.
Prasau ir meldziuosi kasdien, prasau prisijungti maldoje uz jauna seima ir seimas kuriom sunku po gimdymo. Myliu. Meldziu.

Vaidas
2017-08-01 16:56:31
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal