Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Prašymai melstis už kitus asmenis

Mielieji, mūsų NUOŠIRDI Rojaus Trejybės GARBINIMO-ŠLOVINIMO komunija, kaip ir PRAŠYMŲ maldos – VIRPESIAIS – pasklinda po visą planetą, po visą kūriniją. Ir tie virpesiai pasiekia bet kurią planetos ar kūrinijos vietą, ir pačius Rojaus Trejybės TRIS CENTRUS IR ŠALTINIUS ROJUJE.

Todėl galime mes melstis tiek už visą kūrinijos šeimą, tiek už jos atskirus asmenis.

Būtent šitą mes ir darome Rojaus Trejybės GYVOJOJE ŠVENTOVĖJE PER GYVĄSIAS PAMALDAS.

Kada mūsų malda yra nukreipta KONKREČIAM ASMENIUI, tada visas mūsų energijos virpesių sukoncentravimas yra būtent nukreipiamas tam konkrečiam asmeniui, o nebe išskaidomas VISUMOS KURIAM NORS SEGMENTUI, AR NET VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS VISIEMS NARIAMS.

Ir jeigu tokią dvasinę KOMUNIJĄ palaikome KOLEKTYVIAI, tada maldos virpesių galia padidėja besimeldžiančiųjų skaičių pakėlus kvadratu. Jeigu meldžiasi keturi asmenys, tai tas pats būtų, kaip pavieniui, atskirai, melstųsi jau šešiolika žmonių, o šešiolikai žmonių meldžiantis kolektyviai toji pati maldos galia padidėtų tarsi melstųsi atskirai po vieną žmogų 256 žmonės, o jeigu melstųsi ta pačia malda 256 žmonės KOLEKTYVIAI, tai maldos galia prilygtų pavieniui besimeldžiantiems 65.596 žmonėms.

Tačiau mūsų meilės virpesiai pasiekia visumos kiekvieną segmentą vis labiau ir labiau išsklaidyti, kuo didesnį kūrinijos segmentą jie apima. Tai panašiai, kaip dviračio rato stipinai, kuo didesnio spindulio ratlankis, tuo didesni tarpai tarp stipinų pabaigos ratlankyje, kai tuo tarpu prie rato ašies stipinų galvutės yra labai arti viena kitos, nors stipinų skaičius yra tas pats. Todėl, kada mes meldžiamės ir už sergančiuosius, kenčiančius, patiriančius atrodytų jiems neišsprendžiamų problemų, tai mūsų gyvi impulsai juos pasiekia kaip tie ratlankio stipinai, o kada dar pridedame konkretaus asmens įvardijimą, tuomet VISAS šis mūsų meilės virpesių pluoštas jau nukreipiamas KONKREČIAM ASMENIUI, nebe išsklaidant kaip stipinų ratlankyje

Mes turime Rojaus Trejybės GARBINIMO IR PRAŠYMŲ MALDŲ gyvąsias pamaldas jau įvairiuose Lietuvos miestuose – Telšiuose, Šakiuose, Kaune, Panevėžyje, Vilniuje, Klaipėdoje, Plungėje. Turime mūsų pirmadienio kolektyvinį garbinimą ir prašymų maldą.

Tai taip pat GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS ŠVENTOVĖ, IR GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS RELIGIJA.

Todėl šitoje temoje jūs galite pasiūlyti konkrečius asmenis, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi KOLEKTYVIAI, kada vyksta net ir KONKREČIA INTENCIJA-TEMA mūsų kolektyvinė pirmadienio malda, tačiau, kad tuo pačiu būtų pridėti ir konkretūs asmenys PAPILDOMAI, TIK NE MANO RAŠOMUOSE PIRMADIENIO MALDŲ TEKSTUOSE, BET JUMS IŠ ŠIOS TEMOS ATMINTYJE IŠKILUSIŲ ASMENŲ VARDAI, KAD BŪTENT JŪS ASMENIŠKAI IR NUKREIPTUMĖTE MELDŲ VIREPESIUS KONKRETIEMS ŽMONĖMS, O MŪSŲ MINTIES DERINTOJAI PER JŪSŲ MINTIES DERINTOJĄ NUKREIPS VISŲ MŪSŲ VIRPESIUS BŪTENT NORIMAM ASMENIUI KONKREČIAI, IR JAU NIEKUR KITUR.

Ir tą jūs darysite KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ, IR NE TIK PIRMADIENĮ, KASDIEN.

Yra įvairių žmonėms situacijų, įvairių problemų, kada VIENOS MALDOS NEPAKANKA, O APVAIZDOS VIENKARTINIS ĮSIKIŠIMAS, KADA, SAKYKIM, PASVEIKIMAS IŠ KARTO NEUGDYTŲ DVASINIO CHARAKTERIO IR DVASINIO STUBURO TIEK PATEKUSIO Į SUNKIĄ PADĖTĮ ŽMOGAUS, TIEK IR UŽ JĮ BESIMELDŽIANČIŲJŲ, NES ROJAUS TREJYBĖ TOBULAI ŽINO, KADA VEIKSMINGIAU PANAUDOTI APVAIZDOS PRIEMONĘ IŠGIJIMUI GREITAI, O KADA SVARBUS YRA KANTRYBĖS IR ATSIDAVIMO ROJAUS TREJYBEI UGDYMAS NET IR ILGUS METUS IR DAR TOKIOMIS APSUNKINTOMIS APLINKYBĖMIS.

Žinokite Ištikimybė Rojaus Trejybei yra ugdoma tada, kada dar karščiau atsiduodama ir dėkojama Rojaus Trejybei ir kada mylima dar karščiau Rojaus Trejybė sausrų, karščio, potvynių metu, cunamio bangų, žemės drebėjimų metu, o ne kada tokiomis aplinkybėmis imama kaltinti Dievą, kad jis BAUDŽIA NEKLAUŽADAS SAVO VAIKUS, ar net jiems siunčia pražūtį, ligas, ir kančias.

Ir kada šioje temoje susidarys jau DAUG TŲ, už kuriuos prašoma pasimelsti, tai laikui einant vieni mūsų pirmadienio maldoje pridės vieną žmogų, ar kelis, ką prisimins tą pirmadienį, kiti pridės kitą žmogų, ar net ir tą patį, vieni po daugelio pirmadienių prisimins kad vėl pasimelstų už kažkurį jau primirštą, nes jau daug pirmadienių nesimeldė. Dar kiti pasimels už prašomus pasimelsti konkrečius žmones – mūsų dvasios brolius ir seses – kolektyvinėje komunijoje tuose miestuose, kur vyksta Rojaus Trejybės šventovės gyvosios pamaldos. Ir nebūtinai kiekvieną kartą, o tada, kada PRISIMINS, ARBA TIKSLIAU, KADA DVASIA PAJUS TROŠKIMĄ TUO METU IŠ VIDAUS. Dar kiti pasimels už tuos žmones melsdamiesi individualiai namuose, kaip jau įpratę melstis kasdien, nors tų žmonių jie ir nematė, bet savo dvasia – savo vidumi – jie pajaus brolystės jausmą jiems ir troškimą iš vidaus ir savo individualiose maldose pasimelsti už tuos savo dvasios brolius ir seses, už kuriuos prašoma pasimelsti.

Tegu būna šita tema skirta TAM, kad kiltų jūsų viduje REALUS – IR KASKART VIS GILĖTŲ – JŪSŲ VIDUJE PATIRIAMAS BROLYSTĖS JAUSMAS IR KITIEMS, KURIE NĖRA JŪSŲ ŽEMIŠKOSIOS ŠEIMOS NARIAI AR GIMINĖS, BET JIE TIKRAI YRA VISOS KŪRINIJOS DVASINĖS ŠEIMOS PILNATEISIAI NARIAI, NET IR TOKIE, KAIP IR JŪSŲ BIOLOGINĖS ŠEIMOS NARIAI UŽ KURIUOS MELDŽIATĖS NORIAI IR LABIAU ATSIDAVĘ NEGU UŽ KITUS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2011-05-02 11:28:55

Komentarai

Mielieji broliai ir sesės pasimelskime už mūsų dvasios seses Violetą ir Mariją. Prašau pasimelsti , kad sustiprėtų jų fizinio kūno sveikata. Melskime joms sustiprinimo, ramybės ir atsivėrimo Kūrėjui.

VioletaP
2020-07-05 21:17:55Šiandien paguldžiau mamą Stefaniją į globos namus. Ačiū jums, Kūrėjui Tėvui ir Jėzui už suteikta pagalbą šitoje situacijoje. Man labai padėjote.
Prašau dar maldoje paminėkite dėl darbinės mano veiklos, kurios neturiu, bet labai trokštu , bet nežinau kur, kada ir kaip, galvoje ir širdyje tuščia, tik didelis noras eiti į darbą ir būti naudingai.
Ačiū mieleji, ačiū Dievui Tėvui Trejybėi, Jėzui.
Myliu.

LaimaR
2020-07-01 20:34:45Labas,
prašau jūsų užtarimo maldos, kad mamą Stefaniją sekmingai, be kliūčių (be viruso) būtų paguldyta į globos namus. Vietą jau gavo, dabar baigiamasis etapas.
Ačiū broliai ir sesės, jūsų pagalbą labai jaučiu.
Viena esu bejėgė, tik su Kūrėjumi Tėvu, Apvaizda ir jumis galiu gyventi.
Ačiū.

LaimaR
2020-06-28 18:31:54Brangieji, prašau Jūsų maldos už broli dvasioje Dyną patyrusi insultą ir dabar dar sunkioje būsenoje esantį reanimacijoje, Londono ligoninėje. Te pajaučia Rojaus Tėvų palaikymą iš vidaus. Šiuo metu ir Londone taip PAT, kaip ir New Yourke vyksta demonstracijos, žemi virpesiai itin koncentruoti, pasimelskime ir apie tai. Myliu Jus ir dėkoju Tėvams kad mūsų maldos tokios galingos. Vilius

Viljamas
2020-06-08 14:35:00Sveiki, prašau užtarymo maldos mano mamai Stefanijai, kad jai pratęsti slaugą Klaipėdos hospise ar kitur. Kad valdžia skiryu finansavimą. Ačiū jums.
Garbė Dievui Tėvui.
Su meile, Laima.

LaimaR
2020-05-11 17:28:44Mielieji, prašau jūsų pasimelsti už mano biologinį sūnų Matuką, kuriam yra problemų su tonzilėmis – kažkas panašaus į polipus, kartais jau net miegant sunkiau kvėpuoti. Prieš maždaug pusmetį jam buvo lengviau, o tai reiškia, kad ši problema kiek pasunkėjo. Buvo kalbama apie operaciją, bet tikėjomės, kad nereikės. Tačiau dabar net ir norint operuoti, dėl karantino nebūtų kaip.
Mano prašymas pasimelsti, kad ši komplikacija, kaip gydytojas sakė, vis tik išnyktų, negilėtų, ir operacija, kad taptų nebereikalinga.
Ačiū jums.
Telydi jus mylimieji Kūrėjo Ramybė ir Palaima, Vita

vvita
2020-04-17 08:35:11Broliai, sesės, prašau jūsų maldos už mamą Stefanija ir jos situaciją, kad iš slaugos ligoninės paguldytu į globos namus. Sunki padėtis. Ačiū.

LaimaR
2020-03-09 10:26:56Mielieji broliai, sesės prašau melstis už mūsų dvasios brolį Juozą ,siuskime meilės virpesius, kad stiprėtų fizinis kūnas ir asmenybė ,kasdien 20 val.
Dėkoju visiem ir Rojaus Tėvam.
Su meile.
Vanda.

stovan
2020-02-03 14:07:47Garbė Tevui Trejybei, Jėzui! Ačiū Angelams!
Mylėdama su jumis.

LaimaR
2020-01-27 16:22:35Ačiū jums už maldą del mamos, šiandien paguldziau, operatyviai ŠEIMA suveikė

LaimaR
2020-01-27 16:18:36
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal