Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Prašymai melstis už kitus asmenis

Mielieji, mūsų NUOŠIRDI Rojaus Trejybės GARBINIMO-ŠLOVINIMO komunija, kaip ir PRAŠYMŲ maldos – VIRPESIAIS – pasklinda po visą planetą, po visą kūriniją. Ir tie virpesiai pasiekia bet kurią planetos ar kūrinijos vietą, ir pačius Rojaus Trejybės TRIS CENTRUS IR ŠALTINIUS ROJUJE.

Todėl galime mes melstis tiek už visą kūrinijos šeimą, tiek už jos atskirus asmenis.

Būtent šitą mes ir darome Rojaus Trejybės GYVOJOJE ŠVENTOVĖJE PER GYVĄSIAS PAMALDAS.

Kada mūsų malda yra nukreipta KONKREČIAM ASMENIUI, tada visas mūsų energijos virpesių sukoncentravimas yra būtent nukreipiamas tam konkrečiam asmeniui, o nebe išskaidomas VISUMOS KURIAM NORS SEGMENTUI, AR NET VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS VISIEMS NARIAMS.

Ir jeigu tokią dvasinę KOMUNIJĄ palaikome KOLEKTYVIAI, tada maldos virpesių galia padidėja besimeldžiančiųjų skaičių pakėlus kvadratu. Jeigu meldžiasi keturi asmenys, tai tas pats būtų, kaip pavieniui, atskirai, melstųsi jau šešiolika žmonių, o šešiolikai žmonių meldžiantis kolektyviai toji pati maldos galia padidėtų tarsi melstųsi atskirai po vieną žmogų 256 žmonės, o jeigu melstųsi ta pačia malda 256 žmonės KOLEKTYVIAI, tai maldos galia prilygtų pavieniui besimeldžiantiems 65.596 žmonėms.

Tačiau mūsų meilės virpesiai pasiekia visumos kiekvieną segmentą vis labiau ir labiau išsklaidyti, kuo didesnį kūrinijos segmentą jie apima. Tai panašiai, kaip dviračio rato stipinai, kuo didesnio spindulio ratlankis, tuo didesni tarpai tarp stipinų pabaigos ratlankyje, kai tuo tarpu prie rato ašies stipinų galvutės yra labai arti viena kitos, nors stipinų skaičius yra tas pats. Todėl, kada mes meldžiamės ir už sergančiuosius, kenčiančius, patiriančius atrodytų jiems neišsprendžiamų problemų, tai mūsų gyvi impulsai juos pasiekia kaip tie ratlankio stipinai, o kada dar pridedame konkretaus asmens įvardijimą, tuomet VISAS šis mūsų meilės virpesių pluoštas jau nukreipiamas KONKREČIAM ASMENIUI, nebe išsklaidant kaip stipinų ratlankyje

Mes turime Rojaus Trejybės GARBINIMO IR PRAŠYMŲ MALDŲ gyvąsias pamaldas jau įvairiuose Lietuvos miestuose – Telšiuose, Šakiuose, Kaune, Panevėžyje, Vilniuje, Klaipėdoje, Plungėje. Turime mūsų pirmadienio kolektyvinį garbinimą ir prašymų maldą.

Tai taip pat GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS ŠVENTOVĖ, IR GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS RELIGIJA.

Todėl šitoje temoje jūs galite pasiūlyti konkrečius asmenis, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi KOLEKTYVIAI, kada vyksta net ir KONKREČIA INTENCIJA-TEMA mūsų kolektyvinė pirmadienio malda, tačiau, kad tuo pačiu būtų pridėti ir konkretūs asmenys PAPILDOMAI, TIK NE MANO RAŠOMUOSE PIRMADIENIO MALDŲ TEKSTUOSE, BET JUMS IŠ ŠIOS TEMOS ATMINTYJE IŠKILUSIŲ ASMENŲ VARDAI, KAD BŪTENT JŪS ASMENIŠKAI IR NUKREIPTUMĖTE MELDŲ VIREPESIUS KONKRETIEMS ŽMONĖMS, O MŪSŲ MINTIES DERINTOJAI PER JŪSŲ MINTIES DERINTOJĄ NUKREIPS VISŲ MŪSŲ VIRPESIUS BŪTENT NORIMAM ASMENIUI KONKREČIAI, IR JAU NIEKUR KITUR.

Ir tą jūs darysite KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ, IR NE TIK PIRMADIENĮ, KASDIEN.

Yra įvairių žmonėms situacijų, įvairių problemų, kada VIENOS MALDOS NEPAKANKA, O APVAIZDOS VIENKARTINIS ĮSIKIŠIMAS, KADA, SAKYKIM, PASVEIKIMAS IŠ KARTO NEUGDYTŲ DVASINIO CHARAKTERIO IR DVASINIO STUBURO TIEK PATEKUSIO Į SUNKIĄ PADĖTĮ ŽMOGAUS, TIEK IR UŽ JĮ BESIMELDŽIANČIŲJŲ, NES ROJAUS TREJYBĖ TOBULAI ŽINO, KADA VEIKSMINGIAU PANAUDOTI APVAIZDOS PRIEMONĘ IŠGIJIMUI GREITAI, O KADA SVARBUS YRA KANTRYBĖS IR ATSIDAVIMO ROJAUS TREJYBEI UGDYMAS NET IR ILGUS METUS IR DAR TOKIOMIS APSUNKINTOMIS APLINKYBĖMIS.

Žinokite Ištikimybė Rojaus Trejybei yra ugdoma tada, kada dar karščiau atsiduodama ir dėkojama Rojaus Trejybei ir kada mylima dar karščiau Rojaus Trejybė sausrų, karščio, potvynių metu, cunamio bangų, žemės drebėjimų metu, o ne kada tokiomis aplinkybėmis imama kaltinti Dievą, kad jis BAUDŽIA NEKLAUŽADAS SAVO VAIKUS, ar net jiems siunčia pražūtį, ligas, ir kančias.

Ir kada šioje temoje susidarys jau DAUG TŲ, už kuriuos prašoma pasimelsti, tai laikui einant vieni mūsų pirmadienio maldoje pridės vieną žmogų, ar kelis, ką prisimins tą pirmadienį, kiti pridės kitą žmogų, ar net ir tą patį, vieni po daugelio pirmadienių prisimins kad vėl pasimelstų už kažkurį jau primirštą, nes jau daug pirmadienių nesimeldė. Dar kiti pasimels už prašomus pasimelsti konkrečius žmones – mūsų dvasios brolius ir seses – kolektyvinėje komunijoje tuose miestuose, kur vyksta Rojaus Trejybės šventovės gyvosios pamaldos. Ir nebūtinai kiekvieną kartą, o tada, kada PRISIMINS, ARBA TIKSLIAU, KADA DVASIA PAJUS TROŠKIMĄ TUO METU IŠ VIDAUS. Dar kiti pasimels už tuos žmones melsdamiesi individualiai namuose, kaip jau įpratę melstis kasdien, nors tų žmonių jie ir nematė, bet savo dvasia – savo vidumi – jie pajaus brolystės jausmą jiems ir troškimą iš vidaus ir savo individualiose maldose pasimelsti už tuos savo dvasios brolius ir seses, už kuriuos prašoma pasimelsti.

Tegu būna šita tema skirta TAM, kad kiltų jūsų viduje REALUS – IR KASKART VIS GILĖTŲ – JŪSŲ VIDUJE PATIRIAMAS BROLYSTĖS JAUSMAS IR KITIEMS, KURIE NĖRA JŪSŲ ŽEMIŠKOSIOS ŠEIMOS NARIAI AR GIMINĖS, BET JIE TIKRAI YRA VISOS KŪRINIJOS DVASINĖS ŠEIMOS PILNATEISIAI NARIAI, NET IR TOKIE, KAIP IR JŪSŲ BIOLOGINĖS ŠEIMOS NARIAI UŽ KURIUOS MELDŽIATĖS NORIAI IR LABIAU ATSIDAVĘ NEGU UŽ KITUS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2011-05-02 11:28:55

Komentarai

Mielieji dvasios broliai, sesės,
susijunkime bendrai maldai už mūsū dvasinį mokytoją Algimantą, kad sustiprintume energiniais virpesiais, stiprėtu fizinis kūnas,kiekvieną dieną 21val.
Su Kūrėjo meile.
Vanda.

stovan
2017-07-30 09:30:23Mieli broliai sesės dvasioje.Aš šeštadienį važiuoju pas dukrą į Didvyžius,pas juos organizuojama giminių susitikimas su ten gyvenančiais gyventojais.Bus mišios jų bažnyčioje už gyventojus.Prašau pasimelsti už mane,sustiprinimo dvasioje,išminties bendraujant ir jų globos namus,ten žemi energiniai virpesiai.Jiems aš nuvežus apreiškimų knygą Jėzus Kristus KALBU JUMS VĖL ir URANTIJOS KNYGĄ.Bet jos yra užmirštos. Su meile .Janina.

VJANINA
2017-05-25 18:28:43Mylimieji, prašau jūsų kolektyvinės maldos už mane.
Vakar vakare vėl prasidėjo skrandžio aštrūs skausmai, kad vargiai begalėjau iš viso melstis. Visą naktį kankinausi nė akimirkai neužmigdamas - ir tegalėjau su skausmais arba sėdėti, mažiau kaip minutę, o tada gultis, ir tik ant nugaros, ir vėl minutei - ne daugiau - arba keltis iš skausmo ir imituoti vaikščiojimą po kambarį.
Tik dabar skausmas truputį atlėgo, bet visas drerbu, nors apsirengęs, ir net su žiemine striuke, todėl iš karto ir kreipiuos į jus, mylimi urantaii, dar stipresnės pagalbos - jūsų kolektyvinės maldos sustiprinimo.

Nuoširdų ačiū tariu visiems, kurie meldėsi už mane, ir kurie dar ir toliau melsis.

Telydi jus Kūrėjjo Palaima ir Ramybė, manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavąja. Amen.

Algimantas
2017-05-11 06:44:20Mieli Broliai ir Sesės Dvasioje,

Labai stiprus ciklonas, neišmanėliškai pavadintas moterišku vardu Debbie siaubia Australijos rytų pakrantę: stiprūs nepertraukiami lietūs bei potvyniai gali nusinešti daug gyvybių. Pasimelskime, kad stichija nurimtų ir nepridarytų daugiau žalos taip pat melskimės už atsivėrimą mirtingųjų, kad neprovokuotų tokių siaubingų gamtos reakcijų, iš jų pačių sklindančiais žemo dažnio virpesiais.

Su Meile,
Vilius

Viljamas
2017-03-30 07:18:22Mielieji,
Mūsu mokytojas Algimantas negaluoja. Gripas. Pasimelskime, kad jis labiau atsivertu mūsu Rojaus Tėvams ir sustiprėtu fiziškai ir dvasiškai.
Ačiu Jums visiems,
Telydi mus ramybė,
Birutė(Vilnius)

Birute
2017-02-02 14:03:17Mieli broliai,sesės dvasioje.Ačiū kurie prisidėjo maldomis,dar labiau sustiprino mane atliekant chirurginę rankos operaciją.Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė .

VJANINA
2017-01-25 14:58:04Mylimieji Broliai ir Sesės Dvasioje,
Šiandien apie 11 val. gyvulinis teismas teis Moterį Sesę padedančią Kūrėjo vaikeliams natūraliu būdu išvysti šį pasaulį, natūralus būdas gimdyti ramioje šeimos ir namų aplinkoje Lietuvoje ir daugelyj šalių yra nelegalu...Melskime Mylimieji Jurgai gerovės ir šiems, kaltintojams Jos teisėjams inkvizicininkams atsivėrimo.
Su Meile Vilius

Viljamas
2016-12-23 09:50:57Sveiki. Nuoširdžiai prašau pasimelsti už mano mamą Rūtą - Ireną, kurios vardu dabar rašau. Jos kairiąją akį yra aptraukusi migla, labai skauda. Namiškiai prašo maldos.
Labai Jums ačiū.
Linkiu Jums laimės.

Irute
2016-12-18 20:36:43Mieli broliai ir sesės dvasioje, dvasios sesė Adolfina paprašė, kad pasimelstume už jos žemiškąją sesę Oną, nes jos materialaus kūno būklė sunki. Tegu mūsų nuoširdi malda sustiprina dvasios sesę Oną ir jos artimuosius, kuriems šiuo metu taip pat reikalingas sustiprinimas. Melskime visiems didesnio pasitikėjimo Rojaus Trejybe -AŠ ESU, nuoširdaus atsivėrimo savo Tikriesiems Tėvams. Nuoširdus ačiū.
Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė.
Su meile,

Leonida
2016-12-09 11:13:49Mieli broliai ir sesės dvasioje, prašau maldos už mano anūką Geidą. Vakar vėlai vakare paskambino sūnus Rolandas iš Norvėgijos, paprašė pasimelst už Geidą, pasakė kad jį paguldė į ligoninę, gydytojai įtaria, kad problema su širdim. Prašau pasimelst ir už visą jų šeimą, kad jie vis daugiau pasitikėtų Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Nuoširdus ačiū.
Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė.

Leonida
2016-12-06 11:42:25
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal