Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Prašymai melstis už kitus asmenis

Mielieji, mūsų NUOŠIRDI Rojaus Trejybės GARBINIMO-ŠLOVINIMO komunija, kaip ir PRAŠYMŲ maldos – VIRPESIAIS – pasklinda po visą planetą, po visą kūriniją. Ir tie virpesiai pasiekia bet kurią planetos ar kūrinijos vietą, ir pačius Rojaus Trejybės TRIS CENTRUS IR ŠALTINIUS ROJUJE.

Todėl galime mes melstis tiek už visą kūrinijos šeimą, tiek už jos atskirus asmenis.

Būtent šitą mes ir darome Rojaus Trejybės GYVOJOJE ŠVENTOVĖJE PER GYVĄSIAS PAMALDAS.

Kada mūsų malda yra nukreipta KONKREČIAM ASMENIUI, tada visas mūsų energijos virpesių sukoncentravimas yra būtent nukreipiamas tam konkrečiam asmeniui, o nebe išskaidomas VISUMOS KURIAM NORS SEGMENTUI, AR NET VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS VISIEMS NARIAMS.

Ir jeigu tokią dvasinę KOMUNIJĄ palaikome KOLEKTYVIAI, tada maldos virpesių galia padidėja besimeldžiančiųjų skaičių pakėlus kvadratu. Jeigu meldžiasi keturi asmenys, tai tas pats būtų, kaip pavieniui, atskirai, melstųsi jau šešiolika žmonių, o šešiolikai žmonių meldžiantis kolektyviai toji pati maldos galia padidėtų tarsi melstųsi atskirai po vieną žmogų 256 žmonės, o jeigu melstųsi ta pačia malda 256 žmonės KOLEKTYVIAI, tai maldos galia prilygtų pavieniui besimeldžiantiems 65.596 žmonėms.

Tačiau mūsų meilės virpesiai pasiekia visumos kiekvieną segmentą vis labiau ir labiau išsklaidyti, kuo didesnį kūrinijos segmentą jie apima. Tai panašiai, kaip dviračio rato stipinai, kuo didesnio spindulio ratlankis, tuo didesni tarpai tarp stipinų pabaigos ratlankyje, kai tuo tarpu prie rato ašies stipinų galvutės yra labai arti viena kitos, nors stipinų skaičius yra tas pats. Todėl, kada mes meldžiamės ir už sergančiuosius, kenčiančius, patiriančius atrodytų jiems neišsprendžiamų problemų, tai mūsų gyvi impulsai juos pasiekia kaip tie ratlankio stipinai, o kada dar pridedame konkretaus asmens įvardijimą, tuomet VISAS šis mūsų meilės virpesių pluoštas jau nukreipiamas KONKREČIAM ASMENIUI, nebe išsklaidant kaip stipinų ratlankyje

Mes turime Rojaus Trejybės GARBINIMO IR PRAŠYMŲ MALDŲ gyvąsias pamaldas jau įvairiuose Lietuvos miestuose – Telšiuose, Šakiuose, Kaune, Panevėžyje, Vilniuje, Klaipėdoje, Plungėje. Turime mūsų pirmadienio kolektyvinį garbinimą ir prašymų maldą.

Tai taip pat GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS ŠVENTOVĖ, IR GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS RELIGIJA.

Todėl šitoje temoje jūs galite pasiūlyti konkrečius asmenis, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi KOLEKTYVIAI, kada vyksta net ir KONKREČIA INTENCIJA-TEMA mūsų kolektyvinė pirmadienio malda, tačiau, kad tuo pačiu būtų pridėti ir konkretūs asmenys PAPILDOMAI, TIK NE MANO RAŠOMUOSE PIRMADIENIO MALDŲ TEKSTUOSE, BET JUMS IŠ ŠIOS TEMOS ATMINTYJE IŠKILUSIŲ ASMENŲ VARDAI, KAD BŪTENT JŪS ASMENIŠKAI IR NUKREIPTUMĖTE MELDŲ VIREPESIUS KONKRETIEMS ŽMONĖMS, O MŪSŲ MINTIES DERINTOJAI PER JŪSŲ MINTIES DERINTOJĄ NUKREIPS VISŲ MŪSŲ VIRPESIUS BŪTENT NORIMAM ASMENIUI KONKREČIAI, IR JAU NIEKUR KITUR.

Ir tą jūs darysite KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ, IR NE TIK PIRMADIENĮ, KASDIEN.

Yra įvairių žmonėms situacijų, įvairių problemų, kada VIENOS MALDOS NEPAKANKA, O APVAIZDOS VIENKARTINIS ĮSIKIŠIMAS, KADA, SAKYKIM, PASVEIKIMAS IŠ KARTO NEUGDYTŲ DVASINIO CHARAKTERIO IR DVASINIO STUBURO TIEK PATEKUSIO Į SUNKIĄ PADĖTĮ ŽMOGAUS, TIEK IR UŽ JĮ BESIMELDŽIANČIŲJŲ, NES ROJAUS TREJYBĖ TOBULAI ŽINO, KADA VEIKSMINGIAU PANAUDOTI APVAIZDOS PRIEMONĘ IŠGIJIMUI GREITAI, O KADA SVARBUS YRA KANTRYBĖS IR ATSIDAVIMO ROJAUS TREJYBEI UGDYMAS NET IR ILGUS METUS IR DAR TOKIOMIS APSUNKINTOMIS APLINKYBĖMIS.

Žinokite Ištikimybė Rojaus Trejybei yra ugdoma tada, kada dar karščiau atsiduodama ir dėkojama Rojaus Trejybei ir kada mylima dar karščiau Rojaus Trejybė sausrų, karščio, potvynių metu, cunamio bangų, žemės drebėjimų metu, o ne kada tokiomis aplinkybėmis imama kaltinti Dievą, kad jis BAUDŽIA NEKLAUŽADAS SAVO VAIKUS, ar net jiems siunčia pražūtį, ligas, ir kančias.

Ir kada šioje temoje susidarys jau DAUG TŲ, už kuriuos prašoma pasimelsti, tai laikui einant vieni mūsų pirmadienio maldoje pridės vieną žmogų, ar kelis, ką prisimins tą pirmadienį, kiti pridės kitą žmogų, ar net ir tą patį, vieni po daugelio pirmadienių prisimins kad vėl pasimelstų už kažkurį jau primirštą, nes jau daug pirmadienių nesimeldė. Dar kiti pasimels už prašomus pasimelsti konkrečius žmones – mūsų dvasios brolius ir seses – kolektyvinėje komunijoje tuose miestuose, kur vyksta Rojaus Trejybės šventovės gyvosios pamaldos. Ir nebūtinai kiekvieną kartą, o tada, kada PRISIMINS, ARBA TIKSLIAU, KADA DVASIA PAJUS TROŠKIMĄ TUO METU IŠ VIDAUS. Dar kiti pasimels už tuos žmones melsdamiesi individualiai namuose, kaip jau įpratę melstis kasdien, nors tų žmonių jie ir nematė, bet savo dvasia – savo vidumi – jie pajaus brolystės jausmą jiems ir troškimą iš vidaus ir savo individualiose maldose pasimelsti už tuos savo dvasios brolius ir seses, už kuriuos prašoma pasimelsti.

Tegu būna šita tema skirta TAM, kad kiltų jūsų viduje REALUS – IR KASKART VIS GILĖTŲ – JŪSŲ VIDUJE PATIRIAMAS BROLYSTĖS JAUSMAS IR KITIEMS, KURIE NĖRA JŪSŲ ŽEMIŠKOSIOS ŠEIMOS NARIAI AR GIMINĖS, BET JIE TIKRAI YRA VISOS KŪRINIJOS DVASINĖS ŠEIMOS PILNATEISIAI NARIAI, NET IR TOKIE, KAIP IR JŪSŲ BIOLOGINĖS ŠEIMOS NARIAI UŽ KURIUOS MELDŽIATĖS NORIAI IR LABIAU ATSIDAVĘ NEGU UŽ KITUS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2011-05-02 11:28:55

Komentarai

Prašau sustiprinimo Gyva Malda ir Meilės virpesių nusiuntimo Juozui, kuris ne tik serga 3 stadijos storosios žarnos vėžiu, bet dar turi priklausomybę alkoholiui, kuris ir yra didžiausias priešas. Juozas nori pasveikti natūraliais būdais, atsisako chemoterapijos ir operacijos, atsisako mėsos ir kitų gyvūlinių produktų, yra labai optimistiškas ir turi knygą "Kalbu jums vėl", tad viliuosi kad jis atras jėgų išbristi iš šios nelengvos situacijos.

Dėkoju ir apkabinu,

Skaiste
2018-10-17 00:32:30Prašau pasimelsti už dvasios brolį Valentiną, sergantį leukemija, ir dar patekusį į ligoninę su komplikuotu plaučių uždegimu - kad padėtume jo išgijimui, sustiprindami Valentino bei jo artimųjų, ir gydymo personalo įtikėjimą į visų vienovę su Kūrėju.

vytautas
2018-08-13 19:22:27Mylimi broliai, sesės, prašau pasimelsti už mano dukrą Kristiną. Jai dvasinio pabudimo, ramybės, ji šiuo metu guli Kauno klinikose. Man dar gilesnio atsivėrimo.


Su Kūrėjo meile.

VJANINA
2018-07-17 20:41:39Melieji, Valdas prašo pasimelsti už jo žmonos Liudmilos atsivėrimą ir pasitikėjimą Kūrėju, kad sustiprėtų jos silpnas gyvybingumas.

vytautas
2018-06-26 09:25:26Mielieji, kviečiu prisijungti prie kolektyvinės maldos, prašydami Kūrėjo pagalbos - tegul lietus a t g a i v i n a Lietuvoje ir kitur užsitęsusios sausros naikinamus augalus.
Jungiamės - šiandien, ir kitomis dienomis, nuo 20 val.

vytautas
2018-06-14 16:08:23Mylimieji broliai, sesės prašau pasimelsti už mano dukrą Kristiną.Jos pasąmonėje girdimi teršalai jai trukdo eiti į polikliniką stiprinti savo fizinį kūną.Dantys skauda, sutrikusi harmonų veikla. Nuo skausmo vaistus geria, nenori kad Rojaus Trejybė-AŠ ESU gydytų per mane.Šiandien depresinėje būsenoje.

Su meile ir ramybe

VJANINA
2018-06-04 18:56:54Mielieji, po ilgu septyniasdesimt triju dienu, kada buvo atjungtas maitinimas, iskeliavo pas Kureja musu brolis Vaidas. Prasau, visi pasimelskime ir pasiuskime Meiles virpesius.
Laima.

LaimaJAV
2018-05-31 08:57:46Mylimieji urantai, prašau pasimelskite už urantą Vilių, dabar gyvenantį Australijoje. Emigracija nėra iš tų lengvųjų patyrimų – tai taip ir jam, ir ypač šiuo metu. Pasimelskime už jo gilesnį įtikėjimą, kad jis galėtų patirti – dvasinę gyvenimo kokybę – kad ir kur gyventų. Kad jis vis stipriau patirtų Kūrėjo gyvybinę energiją savyje – Ramybę – ir veiktų būtent taip, kaip veda Rojaus Trejybė-AŠ ESU.

Telydi jus Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2018-05-07 00:03:28Mylimi boliai ir sesės, prašau jūsų gydančios meilės maldos už mano kairę ausytę, ji serga jau 3 savaitės, o mano baimė apkursti galinga, nes tik su šią ausim girdžiu, dešinė negirdi nuo vaikystės. Ačiū jūms, Rojaus tėvams, Jėzui Mykolui, Nebadonijai ir Apvaizdai. Su meile visiems, Laima.

LaimaR
2018-05-05 22:25:53Mielieji seses ir broliai.

Prasau prisijungti prie musu maldu ir kartu pasimelsti uz iskeliaujanti i morontinius pasaulius broli Vaida.
Paskutinias keturias savaites mano maldas ir skaitinius girdejo ir pajege priimti. Po ilgu penkiu menesiu buvimo komoje siandiena jam atjunge maitinima ir vandeni.
Su meile Laima.

LaimaJAV
2018-03-20 05:33:01
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal