Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Prašymai melstis už kitus asmenis

Mielieji, mūsų NUOŠIRDI Rojaus Trejybės GARBINIMO-ŠLOVINIMO komunija, kaip ir PRAŠYMŲ maldos – VIRPESIAIS – pasklinda po visą planetą, po visą kūriniją. Ir tie virpesiai pasiekia bet kurią planetos ar kūrinijos vietą, ir pačius Rojaus Trejybės TRIS CENTRUS IR ŠALTINIUS ROJUJE.

Todėl galime mes melstis tiek už visą kūrinijos šeimą, tiek už jos atskirus asmenis.

Būtent šitą mes ir darome Rojaus Trejybės GYVOJOJE ŠVENTOVĖJE PER GYVĄSIAS PAMALDAS.

Kada mūsų malda yra nukreipta KONKREČIAM ASMENIUI, tada visas mūsų energijos virpesių sukoncentravimas yra būtent nukreipiamas tam konkrečiam asmeniui, o nebe išskaidomas VISUMOS KURIAM NORS SEGMENTUI, AR NET VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS VISIEMS NARIAMS.

Ir jeigu tokią dvasinę KOMUNIJĄ palaikome KOLEKTYVIAI, tada maldos virpesių galia padidėja besimeldžiančiųjų skaičių pakėlus kvadratu. Jeigu meldžiasi keturi asmenys, tai tas pats būtų, kaip pavieniui, atskirai, melstųsi jau šešiolika žmonių, o šešiolikai žmonių meldžiantis kolektyviai toji pati maldos galia padidėtų tarsi melstųsi atskirai po vieną žmogų 256 žmonės, o jeigu melstųsi ta pačia malda 256 žmonės KOLEKTYVIAI, tai maldos galia prilygtų pavieniui besimeldžiantiems 65.596 žmonėms.

Tačiau mūsų meilės virpesiai pasiekia visumos kiekvieną segmentą vis labiau ir labiau išsklaidyti, kuo didesnį kūrinijos segmentą jie apima. Tai panašiai, kaip dviračio rato stipinai, kuo didesnio spindulio ratlankis, tuo didesni tarpai tarp stipinų pabaigos ratlankyje, kai tuo tarpu prie rato ašies stipinų galvutės yra labai arti viena kitos, nors stipinų skaičius yra tas pats. Todėl, kada mes meldžiamės ir už sergančiuosius, kenčiančius, patiriančius atrodytų jiems neišsprendžiamų problemų, tai mūsų gyvi impulsai juos pasiekia kaip tie ratlankio stipinai, o kada dar pridedame konkretaus asmens įvardijimą, tuomet VISAS šis mūsų meilės virpesių pluoštas jau nukreipiamas KONKREČIAM ASMENIUI, nebe išsklaidant kaip stipinų ratlankyje

Mes turime Rojaus Trejybės GARBINIMO IR PRAŠYMŲ MALDŲ gyvąsias pamaldas jau įvairiuose Lietuvos miestuose – Telšiuose, Šakiuose, Kaune, Panevėžyje, Vilniuje, Klaipėdoje, Plungėje. Turime mūsų pirmadienio kolektyvinį garbinimą ir prašymų maldą.

Tai taip pat GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS ŠVENTOVĖ, IR GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS RELIGIJA.

Todėl šitoje temoje jūs galite pasiūlyti konkrečius asmenis, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi KOLEKTYVIAI, kada vyksta net ir KONKREČIA INTENCIJA-TEMA mūsų kolektyvinė pirmadienio malda, tačiau, kad tuo pačiu būtų pridėti ir konkretūs asmenys PAPILDOMAI, TIK NE MANO RAŠOMUOSE PIRMADIENIO MALDŲ TEKSTUOSE, BET JUMS IŠ ŠIOS TEMOS ATMINTYJE IŠKILUSIŲ ASMENŲ VARDAI, KAD BŪTENT JŪS ASMENIŠKAI IR NUKREIPTUMĖTE MELDŲ VIREPESIUS KONKRETIEMS ŽMONĖMS, O MŪSŲ MINTIES DERINTOJAI PER JŪSŲ MINTIES DERINTOJĄ NUKREIPS VISŲ MŪSŲ VIRPESIUS BŪTENT NORIMAM ASMENIUI KONKREČIAI, IR JAU NIEKUR KITUR.

Ir tą jūs darysite KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ, IR NE TIK PIRMADIENĮ, KASDIEN.

Yra įvairių žmonėms situacijų, įvairių problemų, kada VIENOS MALDOS NEPAKANKA, O APVAIZDOS VIENKARTINIS ĮSIKIŠIMAS, KADA, SAKYKIM, PASVEIKIMAS IŠ KARTO NEUGDYTŲ DVASINIO CHARAKTERIO IR DVASINIO STUBURO TIEK PATEKUSIO Į SUNKIĄ PADĖTĮ ŽMOGAUS, TIEK IR UŽ JĮ BESIMELDŽIANČIŲJŲ, NES ROJAUS TREJYBĖ TOBULAI ŽINO, KADA VEIKSMINGIAU PANAUDOTI APVAIZDOS PRIEMONĘ IŠGIJIMUI GREITAI, O KADA SVARBUS YRA KANTRYBĖS IR ATSIDAVIMO ROJAUS TREJYBEI UGDYMAS NET IR ILGUS METUS IR DAR TOKIOMIS APSUNKINTOMIS APLINKYBĖMIS.

Žinokite Ištikimybė Rojaus Trejybei yra ugdoma tada, kada dar karščiau atsiduodama ir dėkojama Rojaus Trejybei ir kada mylima dar karščiau Rojaus Trejybė sausrų, karščio, potvynių metu, cunamio bangų, žemės drebėjimų metu, o ne kada tokiomis aplinkybėmis imama kaltinti Dievą, kad jis BAUDŽIA NEKLAUŽADAS SAVO VAIKUS, ar net jiems siunčia pražūtį, ligas, ir kančias.

Ir kada šioje temoje susidarys jau DAUG TŲ, už kuriuos prašoma pasimelsti, tai laikui einant vieni mūsų pirmadienio maldoje pridės vieną žmogų, ar kelis, ką prisimins tą pirmadienį, kiti pridės kitą žmogų, ar net ir tą patį, vieni po daugelio pirmadienių prisimins kad vėl pasimelstų už kažkurį jau primirštą, nes jau daug pirmadienių nesimeldė. Dar kiti pasimels už prašomus pasimelsti konkrečius žmones – mūsų dvasios brolius ir seses – kolektyvinėje komunijoje tuose miestuose, kur vyksta Rojaus Trejybės šventovės gyvosios pamaldos. Ir nebūtinai kiekvieną kartą, o tada, kada PRISIMINS, ARBA TIKSLIAU, KADA DVASIA PAJUS TROŠKIMĄ TUO METU IŠ VIDAUS. Dar kiti pasimels už tuos žmones melsdamiesi individualiai namuose, kaip jau įpratę melstis kasdien, nors tų žmonių jie ir nematė, bet savo dvasia – savo vidumi – jie pajaus brolystės jausmą jiems ir troškimą iš vidaus ir savo individualiose maldose pasimelsti už tuos savo dvasios brolius ir seses, už kuriuos prašoma pasimelsti.

Tegu būna šita tema skirta TAM, kad kiltų jūsų viduje REALUS – IR KASKART VIS GILĖTŲ – JŪSŲ VIDUJE PATIRIAMAS BROLYSTĖS JAUSMAS IR KITIEMS, KURIE NĖRA JŪSŲ ŽEMIŠKOSIOS ŠEIMOS NARIAI AR GIMINĖS, BET JIE TIKRAI YRA VISOS KŪRINIJOS DVASINĖS ŠEIMOS PILNATEISIAI NARIAI, NET IR TOKIE, KAIP IR JŪSŲ BIOLOGINĖS ŠEIMOS NARIAI UŽ KURIUOS MELDŽIATĖS NORIAI IR LABIAU ATSIDAVĘ NEGU UŽ KITUS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2011-05-02 11:28:55

Komentarai

Mylimieji,
Dvasios sesei Irutei- sparčiai plintantis agresyvus 2 st. vėžys, rytoj ją Santariškių onkologiniam skyriuje, jau ne pirmą kartą, operuos. Pasimelskime už ją, kad operacija praeitų sklandžiai ir liga pasitrauktų, kad sužinojusi apie Gyvąjį kelią, ji atsivertų Rojaus Trejybei Aš Esu. Melskime Irutei gerovės ir ramybės, bei daktarams, gelbstintiems sunkius ligonius - atsivėrimo, švelnumo ir išminties iš Mylimiausių Rojaus Tėvų.
Su Meile Vilius

Viljamas
2016-05-31 22:26:22mielieji labai prasau jusu pasimelsti uz mano biologini broli Algirda kuriam del sunkios kepenu ligos gydutojai isgyventi sanso neduoda nuosirdus aciu

lina
2016-05-08 21:02:53Please let's pray for the 22 Christian missionaries who have been sentenced to death on tomorrow afternoon by the Islamic Afghanians. Please can you pass this news on as fast as possible so that many people can pray for them.

Rytoi Afganistane 22 krikščionis bus nužudyti ekstremistu. Prašau prisijungti maldoje už jų išgelbėjimą
Ačiū

Timuras
2016-03-10 04:29:36Mielieji labai reikia musu maldu sielos sesei Reginai kuriai po keliu metu remisijos atsinaujino sunki onkologine liga Aciu pasimelskime ir uz urante Zita kuri taip pat guli ligoninej

lina
2016-02-24 20:18:44Broliai ir sesės dvasioje, kviečiu visus savo kasdieninę maldą sujungti į BENDRĄ MALDĄ,kuri būtų kasdien 21val. Bendra malda yra daug stipresnė nei pavienė, ir dar sustiprinama angelų, tarpinių būtybių. Visiems ROJAUS TĖVŲ-AŠ ESU palaimos ir ramybės.

Astra
2016-02-21 19:59:53Mielieji, AČIŪ Rojaus Trejybei-AŠ ESU už mano dukros Miglės sėkmingą kelionę iš Vokietijos į Lietuvą su gendančiu automobiliu. Nors automobilio skydelis mirgėjo kaip kalėdinė eglutė,o rodyklės sukiojosi aplink savo ašį, kaip išprotėję, bet veikė stabdžiai, šviesos, valytuvai, salono apšildymas. AČIŪ Apvaizdai už apsaugą, AČIŪ jums, brangieji, už maldas ir parodytą rūpestį. Tokiais momentais pajauti vidumi, kaip gera būti Rojaus Trejybės-AŠ ESU ŠEIMOS NARIU. ŠLOVĖ IR GARBĖ ROJAUS TREJYBEI-AŠ ESU.
Pasimelskim už aklus dvasioje ir agresyvius vairuotojus, vienas iš jų bandė dukrą nustumti nuo kelio į griovį, netoli Lenkijos - Lietuvos pasienio, nežiūrint to, kad jį važiavo su įjuntom avarinėm šviesom.

GDalia
2016-01-25 17:42:27Sveiki, Broliai ir Sesės.

Šią dieną nutiko nelaimė - apie 17 val. Širvintose, mano gimtajame miestelyje girtas vairuotojas per perėja partrenkė ėjusius du žmones - vieną 15 metų vaikiną, ir 17 metų mano pusseserę. Vaikinas materialia prasme žuvo, pusseserei Jolitai pasisekė - patyrė smegenų sutrenkimą ir šiuo metu guli Vilniaus Santariškių ligoninėje. Prašau pasimelsti už šių abiejų žmonių gerovę, ir likimą tokį, koks yra numatytas mums visiems.

Nuoširdžiai dėkoju, su meile, Simas

SimasG
2015-12-12 22:50:25PATIKSLINIMAS . Siūlau tuo tikslu melstis , pagal galimybes ; Lietuvos laiku 9val. ryto ir 21 val vakaro , arba Grinvičo laiku : 7 val ryto ir 19 val vakaro , kartu su viso pasaulio , geros valios žmonėmis

paulius456
2015-12-05 14:35:33Siūlau visiems laisvalaikiu melstis už Amerikos , Rusijos , Sirijos , Ukrainos , Lietuvos prezidentų sąmonės nušvitimą ir vis šviesesnės meilės atsiradimą , kad rastų ir ugdytų savyje brolystės dvasią , kaip visoms tautoms , taip ir net visiems tariamiems priešams.

paulius456
2015-12-05 14:29:36Prašau kartu pasimelsti už mano dukrytę Oliviją. Jai dar tik penki metukai, tačiau ją kamuoja nuolatinis šlapimo pūslės uždegimas. Šį kartą gydytojams nepavyksta jos išgydyti jau nuo spalio aštuntos dienos. Labai prašau jūsų visų paprašyti Olivytei visiško išgijimo savo maldose. Nuoširdžiausiai dėkoju.

Inga
2015-11-30 11:45:52
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal