Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kas yra Dievo kūrinija? Ar ji materiali ar dvasinė? Kas joje gyvena ir veikia?

Kas yra Dievo kūrinija? Kas joje gyvena ir veikia? Kokiu principu organizuotas jos valdymas?
Kaip jūs galėtumėte paaiškinti tai tiems, kurie nėra nieko daugiau girdėję, išskyrus patį žodį DIEVO KŪRINIJA?


Algimantas
2006-02-15 21:11:55

Komentarai

Mielas Balandi, ką tik parašiau temoje apie gimimą iš dvasios, kad laikytumeisi mūsų Forumo nuostatų, ir pareikštum savo samprotavimus konkrečia tema. Jeigu toji tema tavęs nedomina, tai neapsunkink kitų savo citatomis ne į temą. Jeigu nori pasiūlyti temą, tai siūlyk ir samprotauk bet samprotauk ta konkrečia tema. Šitas Forumas yra dvsinio mokymosi ir augimo Forumas dėl to jame negali būti dogmatiskumo ir užsispyrimo, tamsumo ir nemokšiiškumo, jame turi būti noras siekti pažinti daugiau negu pažinai iki šiol tiek Dievo tiek Jo kūrinijos.

Algimantas
2006-02-19 14:32:20Algimantui,
Aš necituoju sausų citatų. Nes Dievo žodis nėra sausas. "Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sаnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus."(Šv.Raštas, Hebrajams4) Sausi žodžiai yra tie, kurie nėra įkvėpti Dievo, o Dievo Žodis yra įkvėptas. Sausi žodžiai tai - kada jie nieko nekeičia, kai skelbiamas melas, arba tuščia žmogiška filosofija. Nesupykit, bet "urantijos" kng. yra būtent sausi žodžiai, kuriuose nėra tikros meilės. O Evangelijos žodžiai pakeitė mano gyvenimą, kai Jėzus tapo mano Gelbėtoju ir Viešpatčiu. Yra pasaulyje daugybė knygų, tarp, kurių ir visai neblogų, bet Biblija niekada neprilygs toms knygoms, nes tai gyvenymo knyga. Ten aprašyta pasaulio pradžia ir pabaiga, ten aprašyta gyvenimo prasmė ir tikslas.
Vadovaujantis vien tik patyrimais ar kažkokiais apreiškimais žmonės dažnai bando iškreipti tai kas parašyta Šv.Rašte, bet nuo to Dievo Žodis nesikeičia. Jūsų knyga nieko aiškaus nesako, kas bus su žmogaus siela po mirties, gal nuoširdžiai išsakysit savo nuomonę? Kokiu pagrindu Šventasis Dievas gali jus priimti?


balandis
2006-02-18 19:28:25Mielas Balandi, kada tu gimsi iš dvasios iš tikrųjų, tada tikrai nebesutilpsi į Rašto pasiūlytas mintis, kurios yra žmogaus - Motiejaus, Luko, Markaus, ir Mato. Ir tik tiek. Tai jų mintys apie jų suprastą Jėzų, bet ne apie Tėvą, kurios jie taip ir napažino, nor su Jėzumi praleido ketvertą metų diena iš dienos. Ir nors tu vis kartoji ir kartoji sausas citatas, bet net ir pats jomis netiki iš širdies, nes iš širdies gali patikėti tik tuo, kas yra gyva ir kas yra tavyje - Tėvo dvasia. Ir kurtiai tarpininkkų nebereikia jokių. O Jėzus pasakė, mano mielas balandi, kad tiems, kuriems sunku melstis tiesiogiai Tėvui, tai tokie išsigandę gali pasiūsti prašymus per Jį, nes vis tiek per jį pasieksime Tėvą.
O Tėvą pasieksime per savo vietinės visatos Šeimininką Sūnų Kūrėją, kurį tu žinai tik kaip Jėzų, o Jis nėra tik Jėzus, Jis yra Šeiminikas Sūnus Kūrėjas ir visi mirtingieji iš dabartiniu metų beveik ketyrių milijonų planetų su žmonėmis, o vėlliau jų bus dešimt milijonų, ir visi mirtingieji, po materialios mirties vystysis savo vietinėje visatoje iš pradžių kaip sielos,išsaugančios savo mirtingojo tapatybę, savo aš, o vėliau kaip dvasios, irgi išsaugančios savo mirtingojo ir sielos aš, turės susitikti ASMENIŠKAI SU SŪNUMI KŪRĖJU IR ATSISVEIKINTI SU JUO, NES MŪSŲ LAUKIA TOLIMESNIS KELIAS Į SUPERVISATĄ, Į PAUKŠČIŲ TAKO GALAKTIKOS CENTRĄ - UVERSĄ. O IŠ TEN Į HAVONĄ, Į CENTRINĖS VISATOS MILLIJARDĄ PASAULIŲ. KOL VĖL PATIRSIME NAUJĄ SĄMONĖS ATJUNGIMĄ, KAI MUS GABENS IŠ HAVONOS VIDINĖS GRNADINĖS VIENO IŠ PASAULIŲ Į ROJŲ. TEN MŪSŲ SĄMONĖS, KAIP AUKŠTO RANGO DIEVO SŪNŲ BUS TAJUNGTA TAM, KAD NEPATIRTUME TOKIO SUKRĖTIMO, NES IŠ LAIKO IR ERDVĖS VISATŲ MES PATEKSIME Į AMŽINYBĘ, ROJŲ, KUR NĖRA NEI LAIKO, NEI ERDVĖS. O primąjį sąmonės praradimą mes patirsime, kada mus ištiks fizinė mirtis, kad po jos galėtume prisikelti naujos kokybės - sielos - pavidalu. Ir mirtis mūsų vystymuisi nepridės nieko, tik pačio mirimo PATYRIMĄ. BET DVSASIŠKAI MES MIRTYJE NESIVYSTYSIME, NES PO MIRTIES MES TOLIAU TĘSIME VYSTYMĄSI TIK NUO TOS PAKOPOS, KOKIĄ PASIEKIAME ŠITAME PASAUYJE. BEJE, BALANDI, TU VĖLUOJI NET IR ŠITAME PASAULYJE DU TŪKSTANČIUS METU. SUKRUSK.
Ir per visą žangimą, iki pat tos akimirkos,kada stovėsime Rojuje, pačios kūrinijos geografiniame Centre kaip išvystyta ir ištobulinta dvasia, mus lydės daugybė milijardų įvairiausių mokymų ir mokytojų, Dievo Sūnų ir Dukrų, kad tik geriau susipažintume su kūrinijos veikla, jos valdymu, energijos panaudojimu, ir meilės dalinimu per savo tarnavimą Tėvui iš meilės Jam ir Jo ir MŪSŲ kūrinijai.
Nuostabu ir džiugu, kad mūsų Tėvas savo MEILĘ IŠLIEJA BE PERSTOJO VISAI KŪRINIJAI, KAD NĖRA JAME IR Į JĮ PANAŠIUOSE SŪNUOSE NĖ MAŽIAUSIO KRISLELIO BLOGIO, TIK MEMILĖ, MEILĖ, IR DAR DAUGIAU MEILĖS.
Tik dėl to nori širdis ATSIVERTI IR GARBINTI TĖVĄ. TĖBŪNA PAŠLOVINTAS MŪSŲ VISŲ TĖVAS IŠ MEILĖS JAM IR KŪRINIJAI.

Algimantas
2006-02-18 13:40:21Ačiu Dievui, kad Jis man suteikė išgelbėjimą, per Savo Sūnų - Jėzų Kristų! Aš gimiau iš Jo Dvasios, ir turiu tobulą ramybę Jame. Ir labai norėčiau, kad ir jūs tai padrytumėte. Nes nėra didesnio džiaugsmo, kai žmogus gimsta iš naujo, t.y. į Dievo karalystę. Jums tereikia žengti tik vieną žingsnį, nusižeminti ir pašaukti Jėzų Kristų, kaip Gelbėtoją. Jis gali jums atleisti visas jūsų nuodėmes! Nes kol gyvas žmogus, jam yra vilties.
Su meile, balandis.

balandis
2006-02-17 23:59:18MIelas Balandi, Dievas yra tikrovės Šaltinis ir vienintelis nesikeičiantis, nes viskas sutelpa į Jį. Jeigu tu pajustum, atrastum Dievą savyje, tada TROKŠTUM JĮ VIS DAUGIAU PATIRTI IR VIS DAUGIAU PAŽINTI JO KŪRINIJJĄ DOVANODAMAS JO MEILĘ MAN IR VISAI KŪRINIJAI. TAIP TĖVO ATRASTA IR PATIRIAMA MEILE TU UŽKOLTUM SAVO BAIMĘ, KAD NEGALIMA RAŠTO IŠPLĖSTI. JĮ NE TIK REIKIA, BET IR BŪTINA IŠPLĖSTI, NES RAŠTO AKIMIRKA, KURI TIKO PRIEŠ DU TŪKSTANČIUS METŲ, ŠIANDIEN URANTIJOS KNYGOS APREIŠKIMO YRA NEPAPRASTAI IŠPLĖSTA.
ATRASK DIEVĄ SAVYJE IR IŠNYKS BEIMĖ DIEVIŠKAJAM URANTIJOS KNYGOS APREIŠKIMUI. O tada imsi suprasti, kas yra Tėvas ir kas yra Jo kūrinija, kuri yra pilna miriadų sūnų ir dukrų.
Gims iš dvasios ne žodžiu, bet REALIAI.

Algimantas
2006-02-17 19:33:52Žmogus savyje(iš savęs, be Dievo) gali pajusti tik baimę, pyktį ir geismus. Dievo meilę aš pajuntu ne iš savęs, bet iš Kristaus. Jis man suteikė išgelbėjimą, Jis mane keičia, Jis man suteikia gyvenimą.

balandis
2006-02-17 12:27:06Mielasis mėnesių Rinkinį, Sausi, vasari, kovai, balandi, kad Dievas yra didis, nuostabaus čia nėra nieko iš viso, nuostabu yra tai, kad būdamas didis Jis yra MYLINTIS TĖVAS, IR MYLI KIEKVIENĄ SAVO SŪNŲ IŠ MIRIADŲ GAUSYBĖS TAIP, TARI TAS SŪNUS BŪTŲ VIENAS VIENINTELIS VISOJE JO IR MŪSŲ KŪRINJIJOJE.
Jo MEILĖ, PATI GALINGIAUSIA JĖGA VISOJE KŪRINIJOJE - ŠTAI KAS YRA NUOSTABU. PAJUSK JĄ SAVYJE, IR TU PASAKYSI, JĖZAU, AŠ ATRADAU TĖVĄ SAVO VIDUJE, KAIP IR TU JĮ ATRADAI, KADA BUVAI TARP MŪSŲ IR VIENAS IŠ MŪSŲ, KAD IŠ MEMILĖS TĖVUI IMTUM KAIP JO SŪNUS VYKDYTI JO VALIĄ VISOS KŪRINIJOS LABUI.
Tai, kad tu cituoji, dar nepaaiškina, kas gi yra Tėvo ir MŪSŲ kūrinija. Žodžiu, tu ir pats nesuvoki, kas yra toji kūrinija, o tavosios citatos irgi nieko nepaaiškina. Dėl to klausimas lieka neatsakytas.
Žodis kitiems, kurie jau yra pajutę Tėvo ŠVIESĄ, per dieviškąjį apreiškimą - URANTIJOS KNYGĄ - ATSKLEIDŽIANČIĄ IKI ŠIOL MUMS NEPAŽINTĄ IR NEŽINOMĄ KŪRINIJĄ.

Algimantas
2006-02-16 20:15:19Kas yra Dievo kūrinija?
Manau, kad atsakymas yra Dievo Žodyje:
"Visi tautų dievai yra stabai, bet Viešpats sukūrė dangus. Didybė ir garbė yra priešais Jį, galybė ir grožis Jo šventykloje. Pripažinkite Viešpačiui, tautų giminės, pripažinkite Viešpačiui šlovę ir galybę!
Atiduokite Viešpačiui šlovę, priderančią Jo vardui, atneškite auką, įeikite į Jo kiemus. Garbinkite Viešpatį šventumo grožyje, bijokite Jo visos šalys. Skelbkite pagonims: "Viešpats karaliauja!" Jis sukūrė tvirtą pasaulį, Jis teis tautas teisingai."(!)(Šv.Raštas,Ps96)
Nuostabu, kad Dievas toks didis...

balandis(buvęs sausis)
2006-02-16 13:09:10[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal