Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Žmogaus kilmė

Prieš keletą milijonų metų Šiaurės AMERIKOS tipo lemūrai buvo išmigravę vakarų kryptimi per Beringo sausumos tiltą, ir palaipsniui buvo nukeliavę į pietvakarius išigai Azijos pakrantės. Galiausiai šitos migruojančios gentys pasiekė tinkamą regioną, nusidriekusį tarp tuometinės išsiplėtusios Viduržemio jūros ir Indijos pusiasalio, jos susijungė su kitomis palankiomis atmainomis, tokiu būdu sukurdamos žmogiškosios rasės protėvius.
Einant laikui, Indijos pakrantė į pietvakarius nuo šių kalnų palaipsniui nugrimzdo, visiškai izoliavusi šio regiono gyvybę. Nebuvo jokio kito kelio patekti į šitą Mesopotamijos arba Persų pusiasalį, arba iš jo išeiti, išskyrus kelią į šiaurę, o ir jį periodiškai atkirsdavo ledynų pietiniai įsiveržimai. Ir būtent šitoje tuo metu beveik rojiškoje teritorijoje, ir iš šito žinduolių lemūrų tipo labiau išsivysčiusių palikuonių atsirado dvi didžiulės grupės, dabartinių laikų žmogbeždžionių gentys ir šiandieninės žmogiškosios rūšys.
Šiek tiek daugiau kaip prieš vieną millijoną metų STAIGA pasirodė Mesopotamijos aušros žinduoliai, placentinių žinduolių Šiaurės Amerikos lemūrų tipo tiesioginiai palikuonys. Jie buvo aktyvūs mažyčiai tvariniai, beveik trijų pėdų aukščio; ir nors jiems nebuvo įprasta vaikščioti ant užpakalinių kojų, bet jie lengvai galėjo stovėti vertikalioje padėtyje. Jie buvo plaukuoti ir vikrūs ir tauškė beždžioniška maniera, bet ne taip, kaip žmogbeždžionių gentys, jie buvo mėsėdžiai. Jie turėjo primityvų priešpriešinį nykštį, o taip pat labai naudingą sugriebiantį didįjį kojos pirštą. Nuo šito momento ikižmogiškosios rūšys palaipsniui vystė priešpriešinį nykštį, tuo tarpu jos vis labiau ėmė prarasti didžiojo kojos piršto sugriebiamąją galią. Vėlesniosios beždžionių gentys sugriebiantį kojos didįjį pirštą išsaugojo, bet niekada neišvystė žmogiškojo tipo nykščio.
Šitie aušriniai žinduoliai visiškai suaugdavo tada, kada sulaukdavo trejų ar ketverių metų amžiaus, vidutiniškai, potencialiai gyvendami apie dvidešimt metų.
Šitos naujos rūšies nariai palyginti su savo ūgiu turėjo didžiausias smegenis iš visų gyvūnų, kurie kada nors egzistavo žemėje iki tol. Jie turėjo daug tokių pačių emocijų ir instinktų, kurie vėliau apibūdino primityvųjį žmogų... (0703-0704)
Iš jų vėliau kilo VIDURINIEJI ŽINDUOLIAI. Šie turėjo mažiau plaukų ant kūno. Buvo keturių pėdų ūgio. Nykštys jų buvo jau beveik kaip ir dabartinių žmonių. Jie jau vaikščiojo stačiomis. Jų pėdos buvo gerai pritaikytos vaikščiojimui, kaip ir vėlesniųjų žmonių. Jų smegenys buvo mažesnės ir menkesnės už žmogiškųjų būtybių, bet palyginus daug didesnės už jų protėvių smegenis. Gyvenimo trukmė - apie dvidešimt penkerius metus. Šite vidurinieji žinduoliai turėjo polinkį į statybą. Dėl to savo būstus įsirengdavo medžiuose ir požeminiuose urvuose. Būtent iš jų kilo PRIMATAI.
Iš primatų atsirado pirmosios žmogiškosios būtybės. Nuo 1934 metų po Kr. gim. iki pirmųjų dviejų žmogiškųjų būtybių gimimo yra tiksliai 993419 metų. Šie du nuostabūs tvariniai, dvyniai, brolis ir sesuo, buvo tikros žmogiškosios būtybės. Jie turėjo tobulus žmogiškus nykščius, kokius turėjo daugelis jų protėvių, tuo tarpu jie turėjo tokias pačias tobulas pėdas, kokias turi šiandieninės žmonių rasės. Šitos pirmosios žmogiškosios būtybės ir jų palikuonys visišką brandą pasiekdavo dvylikos metų. Potencialią gyvenimo trukmę turėjo apie 75 metus. Potencialią dėl to, kad dažnai žūdavo jaunesni. Ir pirmieji žmonės - dvyniai - buvo Andonas ir Fonta. Andonas reiškia - "Į Tėvą panašų pirmą tvarinį" Fonta reiškia "Į Sūnų panašų pirmą tvarinį". Šituos vardus jiems suteikė dangiškosios būtybės, bet patys dvyniai šitų vardų nežinojo. Jie vienas kita vadino "Sonta-en"-"motinos mylimas" ir "Sonta-an"-"tėvo mylimas". Savo tikruosius vardus jie sužinojo tik po prisikėlimo.
Būtent jie atrado ugnies įskėlimą titnagu. Kuris vėliau buvo prarastas ir po daug tūkstantmečių vėl atrastas. Ir vėl prarasta. Ir vėl atrastas... Bet jų genčių kultūra nyko. Atsirado menkesnė haidelbergo rasė. Prieš 900000 metų Andono kultūros šiek tiek išlaikė Foksholo gentys dabartinės Anglijos teritorijoje ir Badonano gentys į šiaurės vakarus nuo Indijos. Tuo metu sausumos tiltas dar jungė tas teritorijas, kuriose dabar yra Prancūzija ir Anglija. Ir kadangi didžioji dalis Andono palikuonių ankstyvųjų gyvenviečių buvo išsidėsčiusios palei tų senųjų laikų upes ir jūrų pakrantes, tai dabar jos yra po Lamanšo ir Šiaurės jūros vandenimis, bet trys ar keturios tebėra virš vandens Anglijos pakrantėje.
Prieš 850000 metų Badonano gentys pradėjo naikinantį karą prieš savo menkesnius ir gyvulinius kaimynus. Ir per tūkstantį metų juos arba sunaikino arba išvijo. O pagerintų bedonitų giminaičių maišyti palikuonys veiksmo arenoje pasirodė kaip akivaizdžiai naujas tipas - NEANDERTALIEČIŲ RASĖ.
Vėliau atsirado sangikų rasė. O jos vienoje šeimoje gimė vaikai, kurių odos spalva buvo skirtinga - oranžinė, žalia, juoda(indigo), mėlyna, raudona, ir geltona. Taip prasidėjo spalvotųjų rasių istorija. Tragiška istorija, kadangi iš jų teliko dvi grynosios - geltonojo ir juodoji.
Ir gausybė gausybė įvairiausių susimaišymų įvyko, kol atsirado negryna BALTOJI rasė. Ir tik prieš 38000 metų iš Satanijos sistemos į Edeno Sodą, kuris dabar yra irgi po jūros, Viduržemmio, vandenimis, buvo atgabenti Adomas ir Ieva, kad patys gimdytų savo vaikus, o jų vaikai savo vaikus, ir tol, kol jų skaičius per kartų kartas pasieks pusę milijono, kad būtų galima turėti bendrų palikuonių su geriausių, tuo metų, genčių atstovais. Taip turėjo būti sukurta, evoliuciškai pagal Tėvo planą, VIOLETINĖ RASĖ. Bet čia Ieva ir Adomas savo misiją sužlugdė, nes turėjo lytinių santykių su genčių dviem geriausiais atstovais praėjus maždaug vos pusantro šimto metų nuo jų misijos Urantijoje pradžio, kada jų pačių, ir jų jau suaugusių vaikų kelių kartų palikuonių skaičius buvo gal tik pusantro šimto. Dėl to Adomas ir Ieva buvo nužeminti į mirtingųjų statusą ir toliau gyveno kaip eiliniai mirtingieji, bet jau turintys Minties Derintojus ir visą patirtį iš Satanijos sistemos ankstesniojo gyvenimo kaip Materialieji Sūnus ir Dukra.
Jie ir visi Pirmojo Edeno Sodo gyventojai taikiai iš jo išvyko, kada juos norėjo sunaikinti įniršusių genčių kariuomenės dėl to, kad Edeno Sodo gyventojai, kai tik sužinojo, kad Ieva buvo apgauta ir turėjo lytinių santykių su Kanu, vienos kaimyninės genties vadu, surengė antpuolį prieš tą gentį ir visus išžudė. Nužudė ir patį Kaną, būsimo Kaino tėvą. Dėl to, kada kitos gentys sužinojo apie tokį tragišką genties likimą, puolė šaukti savo gentainių žygiuoti į Edeno Sodą ir atkeršyti. Kadangi Adomas visada mokė taikios politikos, tai jis nutarė Pirmąjį Edeno Sodą palikti, nors jis būtų jį ir apgynęs, nes jo intelekto pranašumas ir tų kurie gyvneo Sode buvo daug didesnis už aplinkinių genčių eilinių narių.
Kainą Ieva pagimdė jau antrajame Edeno Sode. Tuo tarpu Antrajame Edene Adomui ir Ievai gimęs pirmasis vaikas buvo Abelis. Ir paaugę, Abelis ir Kainas smarkiai pykdavosi. Abelis erzindavo Kainą, kad jo tėvas nėra Adomas, kad jo, žemdirbio, aukos, šventikams yra menkesnės už Abelio, piemens, aukas gyvūnais.
Dėl to, kad Adomas buvo tiek prislėgtas dėl Ievos ir savo misijos sužlugdymo, tai jis neatsigavo iš tos krizės per visą savo gyvenimą žemėje, ir dėl to Antrajame Edeno Sode religinį švietmą iš jo palaisniui perėmė šventikai, kurie ėmė iškreipti Pirmojo Edeno mokymus i rsugrįžti prie primityvesnių ritualų.
Taip, kad vieno kivirčo metu, Kainas puolė Abelį ir nužudė.
Žmogaus atsiradimo istorija yra tokia nuostabi ir tokia nuosekli Urantijos Knygoje, kad po jos imi suvokti, kad mums iki Pirmojo Edeno mokymų net ir šiandien yra labai toli.
Štai dėl to ir perteikta Urantijos Knygos apreiškimas, kad iš dieviško šaltinio sužinotumėte, jog Adomas ir Ieva pasirodė žemėje, kada žmonijos istorija jau buvo nukeliavusi milijoną metų.
Ir Darvinas būtų daug daugiau padaręs, jeigu Urantijos Knyga jam būtų patekusi į rankas. Bet jis ir tada suvokė, kad žmogus vystėsi iki šitokio lygmens, o nebuvo toks sukurtas. Tik žmogus neatsirado iš beždžionės, kaip klaidingai teigė jis.
Ir Andonas ir Fonta buvo pirmieji žmonės, gavę Dievo Tėvo dvasią - Minties Derintojus. Bet tik po Jėzaus misijos Minties Derintojus pradėjo gauti kiekvienas nesutrikusio proto vaikas. Tai milžiniškas žmogaus vystymosi sustiprinimas. Ir garantija, kad Tėvo evoliucinois planas bus tikrai įgyvendintas visų žmonių pastangomis atsigręžiant į Jį savo viduje, atrandant Jį savo viduje, ir užmezgant su Juo realų ir GYVĄ ryšį.


Algimantas
2006-03-22 18:44:52

Komentarai

Laimai,
Ačiu už atvirumą. Prieš Algimantą, kaip žmogų aš nieko neturiu, bet su jo skelbiamu mokymu sutikti negaliu, nes tai visiškai prieštarauja Dievo Žodžiui.
Apie save jau išsakiau, kai klausė Algimantas. O jei domina daugiau gali parašyti judah@mail15.com., atsakysiu...


balandis
2006-04-18 17:41:40Ir dar,Balandi,parašyk kokiame mieste gyveni,kiek maždaug Tau metų,kiek vaikučių augini, ką metęs istorijos mokymą, dabar veiki. Įdomu, nes pirmą kartą sutinku vyrą,ne kunigą, taip gerai įvaldžiusį meną atrastį Biblijoje tinkamą citatą.Tai rodo,kad Ją esi gerai išstudijavęs-gerbiu Tave už tai.
Iki.

Laima
2006-04-18 13:16:40Mielas Balandi,ačiū už laiškelį,kaip supratau parašytą man asmeniškai.
Kaip matau, nesi perskaitęs visko,kas yra Forume nuo pat pradžios. Kažkurioje temoje, kai buvo užpultas eilinį kartą Algimantas,rašiau,kaip atradau UK,kaip susipažinau su Algimantu, kodėl juo tikiu,kaip žmogumi ir t.t.
O dėl Kristaus,tai Jis mane lydi nuo vaikystės,ĮTIKĖJIMO Faktą pajutau,būtent taip, kaip Tu rašai,didžiulės įtampos metu,prašydama Dievo man padėti. Pajutau realią pagalbą ir dvasinę ramybę,kuri dabar mane lydi visada. Senojo ir Naujojo Testamentų skaitymas tebuvo išdava to, ką jutau. Tačiau su laiku supratau,kad ten nerandu atsakymo į visus klausimus,kurie iškildavo. Meldžiau,prašiau Dievo pagalbos,kad man reikia Mokytojo,ir taip per Sai Babos knygų skaitymą,išėjau į kelią, vedantį į Vilniaus mokytojų namus,kur Algimantas skaitė ir redagavo savo išverstą Urantijos knygą. Dėkoju Dievui,nes čia atradau tai,ko man trūko:gilesnių negu bet kur iki šiol skaitytų žinių,žmonių,kurie laisvai mąsto,neįsikibę i dogmas, pagaliau žmogų,kuris versdamas UK,pats ĮTIKĖJO ir gyvena taip kaip kalba ir moko, be apsimetinėjimo,be materialinių išskaičiavimų,atiduodamas visą save Tam,Kuriuo įtikėjo,šviesdamas ir dalindamasis savo žiniomis,savo patirtimis su visais,kuriems to reikia.
Tai tiek tenorėjau, Tau Balandį, šį kartą pasakyti.
Tik, prašau, nesišaipyk iš Minties Derintojo-kadangi esi sveiko proto,tai Dievas Tėvas maždaug apie 6-uosius Tavo gyvenimo metus Jį-Savo Aspektą Tau PADOVANOJO,kaip ir mums visiems.
Tai JO ir savo laisvos valios dėka atradai Bibliją,ėmei ją studijuoti,Jo dėka supratai,kad tavo Gelbėtojas yra Kristus,ir Jo dėka atradai www.urantija.lt (-:. Tas "Žalias Žmogeliukas"-labai galingas, jis veikia net Tau nežinant,kaip matai, nes-Tai Dievo Tėvo Dvasia, tiki Tu Ja ar ne, brolau.

Laima
2006-04-18 13:08:51kai apipuola kūną blusos
ir kandžioja vietas kūnelio ir dušelės įvairias, ne į raidyno darinius vėpsoti reikia ,o imti muilo ir truputį apsipraust.Po to į veidrodėlį pažiūrėt ir virš savęs klaustuką pamatyt "Nejaugi tai buvau aš?"

paciam saugiausiam
2006-04-18 08:01:25Aš esu labai saugus, nes Jėzus man suteikė išgelbėjimą. Saugiau nebūna...

balandis
2006-04-18 01:08:43O dabar esti ir tokių vadovėlių, kur ir apie Kristų panašiai rašo, nedaug trūksta, kad sueigoj pasijaustum. Tamsta jeigu tik Šv.Raštą skaitote , o nesilankote bažnyčioje ir neimate sakramentų, esate labai nesaugus labai...

balandėliui
2006-04-18 00:47:33Tie, kurie nori moksliniu faktu apie planetos ir jos gamtos vystymasi, gali ju nemazai rasti apsilanke gamtos muziejuose, kaip, pvz. Smiltyneje [Klaipeda] ar zymiame Vienos gamtos muziejuje, bent minimumas ju turetu buti [manau], gamtos ir geografijos vadoveliuose, nes anksciau tikrai taip buvo.

N.
2006-04-18 00:08:38Ar ten tikrai moksliniai faktai?
"minimumas ju turetu buti [manau], gamtos ir geografijos vadoveliuose, nes anksciau tikrai taip buvo." Ankščiau įdomiai tuose vadovėliuose ir apie Leniną rašė...

balandis
2006-04-18 00:31:00Brizas yra vietinis vėjas, jūrų ir ežerų pakrantėse, du kartus per parą keičiantis kryptį. Jis susidaro dėl nevienodo vandens ir susumos įšilimo.O BRYZAS - čia jau iš lašinių serijos

ciulbuoneliui
2006-04-17 22:10:27Laimai,
Sauliaus žodžiai man kaip bryzas,papūtė ir viskas...Saulius gali bandyti kažką žodžiais "pažaisti", bet jei be žodžių, tai jis prisižaistų...Bet žinau, kad neverta, ne jis ir taip nelaimingas. Aš remiuosi Biblija, kaip Dievo Žodžiu. Jūs argumentuojate Algimantu ir žaliojo žmogeliuko ("minties derintojo") nurodymais. Aš nesityčioju, tai Arūnas rašė...
Daugelis žmonių nenori atsigręžti į Dievą, jie ignoruoja Šv.Raštą, bijodami leisti Dievui vadovauti jiems. Laima, tu negali savęs išgelbėti iš nuodėmių. Tavo siela tiesiog iš nevilties turi šaukti: "Viešpatie gelbėk mane" taip kaip sušuko Petras, kai jis negalėjo savo pastangomis išsilaikyti ant vandens.(Mt14) Svarbu suprasti, kad amžino gyvenimo dovaną Tu turėsi tik tada, kai tikėjimu priimsi Jėzų Kristų. Neatstumk Jėzaus...


balandis
2006-04-17 21:36:10
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal